Avoimet työpaikat 2016

Avoimettyöpaikat2016
Osa-aikaisenvalmennuspäällikönpaikanhakuonavoinna18.11.-2.12.2015
Valmennuspäällikönpaikkaahaetaanavoimellahakemuksella,jokatuleelähettää2.12.klo16.00
mennessäosoitteisiin:[email protected]@jaguarscheer.com.Otsikoisähköposti
”hakemus/valmennuspäällikkö”
Mikälitehtävääneilöydytyönvaatimuksiinsopivaahenkilöä,voidaantyönkuvaaja-laajuutta
soveltaavalittavallehenkilöllesopivaksi.
Valmentajienjaapuvalmentajienpaikkojenhakuvuodelle2016onavoinna18.11.-29.11.2015.
Paikkojahaetaanseuraavienlinkkienkautta29.11.klo16.00mennessä:
Valmentajaksi:https://www.kyselynetti.com/s/1622ff8
Apuvalmentajaksi:https://www.kyselynetti.com/s/9077a13
Mikälitehtäviineihaeriittävästiniihinsopiviahenkilöitä,voidaanhakuaikaajatkaatarpeenmukaan.
Myösavoinnaoleviapaikkojavoidaantarvittaessamuokataniin,ettäryhmienvalmennussaadaan
toteutettuaparhaallamahdollisellatavalla.
Tehtäviineiolekelpoisuusvaatimuksia,muttaeduksikatsotaanvalmennuskokemusja-koulutus,sekä
muuliikunnanalankoulutus.Valmentajiksihakevillaeduksikatsotaanvähintään18-vuodenikä.
Toiminnanjohtaja
Seurannykyinentoiminnanjohtajaonluopumassatyöstäänsopivanhenkilönlöytyessätehtävään.
Toiminnanjohtajanpaikkaavoihakeaavoimellahakemuksella.
Katsotarkemmattiedothaettavistatyötehtävistä:
Osa-aikainenvalmennuspäällikkö............................................................................................................2
Valmentajat.............................................................................................................................................2
Apuvalmentajat.......................................................................................................................................4
Osa-aikainenvalmennuspäällikkö
Työnkuva:
• Valmentajienesimiestehtävät
o Valmennuspolkujen seuraaminen ja päivittäminen, valmennustuntien seuranta ja niiden
toimittaminenpalkanlaskijalle,valmentajiensairauspoissaolojentuuraajienhankinta.
• Valmentajienjavalmentajaharjoittelijoidenkouluttaminen,perehdytysjaopastaminen
o Valmentajien kuukausitiedotteet, seuran sisäiset valmentajakoulutukset ja perehdytykset,
koulutusilmoittautumiset,valmentajienopastaminenheidänkysymyksissään.
• Valmennuksenlaadunseurantajavalmentajienohjaus:
o Harjoitusseurannatjapalautteetvalmentajille,joukkueidenharjoituksensuunnitelmallisuuden
ohjaus, valmennuksen palautekyselyiden toteutumisen seuranta, kummitreenitoiminnan
ohjeistaminenjatoteutumisenseuranta
• Valmentajarekrytointijajoukkueidenvalmentajaehdotukset
• Tapahtumienjärjestäminen
o Yhteisetkunto-jataitotestaustapahtumat
• Valmennuksenkokonaisvaltainenkehittäminenjaohjeistuksienluominen
Työaika:
• 6h/viikko
Palkkaus:
• 240€/kk
• Kuukausipalkkana,eilisiä
Valmentajat
Työnkuva:
• Joukkueenvalmennuksensuunnittelujatoteutus
• Joukkueenesiintymis-jakilpailuohjelmienkoreografiointi
• Jäsentenpaikallaolonseuranta
• Muutvalmennukseenliittyvättyötehtävät.
Työaika:
• Työaikaonjoukkueenharjoitusmäärästäriippuenn.0-10h/viikko.Työajaksilasketaan
valmennustunnit.
• Pääasiallisettyöajatselviävätharjoitusvuorokaaviostatämäntiedotteenlopusta.
Palkkaus:
• 3€/h,eilisiä.
• Palkkaamaksetaan:varsinaisistaharjoitussuunnitelmanmukaisistavalmennustunneista,
harjoitussuunnitelmanmukaisistaleirivalmennustunneista.
• Palkkaaeimakseta:harjoitustensuunnittelusta,koulutuksista,palavereista,tapahtumista,kilpailuista
Haussaolevatmääräaikaisetvalmentajanpaikat:
Venus,SM-tasonaiset/2avointapaikkaa:
• Työtuntejakeskimäärin5,5-9,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Neptunus,edistyneetaikuiset/2avointapaikkaa:
• Työtuntejakeskimäärin5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Eclipse,alkeetaikuiset/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin3h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Jupiter,SM-tasojuniorit/2avointapaikkaa:
• Työtuntejakeskimäärin5,5-9,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Saturnus,edistyneetjuniorit/2avointapaikkaa:
•
•
Työtuntejakeskimäärin5,5h/viikko
Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Tellus,alkeet/edistyneetjuniorit/2avointapaikkaa:
• Työtuntejakeskimäärin3,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Mars,alkeetjuniorit/2avointapaikkaa:
• Työtuntejakeskimäärin3h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Orion,harrastejuniorit/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin1,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-toukokuu2016(mahdollisestijatkuenjoulukuulle2016),poislukien
joukkueenloma-ajat.
Otava,harrastejuniorit/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin1,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-toukokuu2016(mahdollisestijatkuenjoulukuulle2016),poislukien
joukkueenloma-ajat.
Merkurius,edistyneetminit/2avointapaikkaa:
• Työtuntejakeskimäärin5,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Pluto,keskitasominit/2avointapaikkaa:
• Työtuntejakeskimäärin3,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Ceres,alkeetminit/2avointapaikkaa:
• Työtuntejakeskimäärin3h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Auringot,harrasteminit/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin1,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-toukokuu2016(mahdollisestijatkuenjoulukuulle2016),poislukien
joukkueenloma-ajat.
Pyrstötähdet,harrasteminit/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin1,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-toukokuu2016(mahdollisestijatkuenjoulukuulle2016),poislukien
joukkueenloma-ajat.
Sirius,harrastemikrot/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin1h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Tähdet,harrastemikrot/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin1h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Galaksi,harrasteerityisliikunta/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin1h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-toukokuu2016(mahdollisestijatkuenjoulukuulle2016),poislukien
joukkueenloma-ajat.
Apuvalmentajat
Työnkuva:
• Joukkueenvalmennuksentoteutus
• Muutvalmennukseenliittyvättyötehtävät.
• Pääasiallisettyöajatselviävätharjoitusvuorokaaviostatiedotteenlopusta.
Työaika:
• Työaikaonjoukkueenharjoitusmäärästäriippuenn.0-10h/viikko.Työajaksilasketaan
valmennustunnit.
• Pääasiallisettyöajatselviävätharjoitusvuorokaaviostatämäntiedotteenlopusta.
Palkkaus:
• 2€/h,eilisiä.
• Palkkaamaksetaan:varsinaisistaharjoitussuunnitelmanmukaisistavalmennustunneista,
harjoitussuunnitelmanmukaisistaleirivalmennustunneista.
• Palkkaaeimakseta:harjoitustensuunnittelusta,koulutuksista,palavereista,tapahtumista,kilpailuista
Haussaolevatmääräaikaisetapuvalmentajanpaikat:
Jupiter,SM-tasojuniorit/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin5,5-9,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Saturnus,edistyneetjuniorit/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin5,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Tellus,alkeet/edistyneetjuniorit/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin3,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Mars,alkeetjuniorit/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin3h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Orion,harrastejuniorit/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin1,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-toukokuu2016(mahdollisestijatkuenjoulukuulle2016),poislukien
joukkueenloma-ajat.
Otava,harrastejuniorit/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin1,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-toukokuu2016(mahdollisestijatkuenjoulukuulle2016),poislukien
joukkueenloma-ajat.
Merkurius,edistyneetminit/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin5,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Pluto,keskitasominit/1avointapaikka:
• Työtuntejakeskimäärin3,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Ceres,alkeetminit/1avointapaikka:
• Työtuntejakeskimäärin3h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Auringot,harrasteminit/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin1,5h/viikko
•
Työnkesto:tammikuu2016-toukokuu2016(mahdollisestijatkuenjoulukuulle2016),poislukien
joukkueenloma-ajat.
Pyrstötähdet,harrasteminit/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin1,5h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-toukokuu2016(mahdollisestijatkuenjoulukuulle2016),poislukien
joukkueenloma-ajat.
Sirius,harrastemikrot/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin1h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
Tähdet,harrastemikrot/1avoinpaikka:
• Työtuntejakeskimäärin1h/viikko
• Työnkesto:tammikuu2016-joulukuu2016,poislukienjoukkueenloma-ajat
maanantai
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15
13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.45
17.45-18.00
18.00-18.15
18.15-18.30
18.30-18.45
18.45-19.00
19.00-19.15
19.15-19.30
19.30-19.45
19.45-20.00
20.00-20.15
20.15-20.30
20.30-20.45
20.45-21.00
tiistai
keskiviikko
torstai
perjantai
lauantai
14-16
venus
noin
jokatoinen
viikko
Orion
16.30-18
1h30min
Jupiter
18-19.30
1h30min
Venus
19.30-21
1h30min
Pyrstötähdet
16.30-18
1h30min Jupiter
17-19
2h
Pluto
18-19.30
1h30min
Eclipse
19.30-21
1h30min
Venus
19-21
2h
Galaksi
16.30-17.30
1h
Mars
17-18.15
Saturnus
1h15min
17.30-19.30
2h
Merkurius
18.15-19.45
1h30min
Ceres
17-18.15
1h15min
Jupiter
17-19
2h
Saturnus
18.15-19.45
1h30min
Venus
19-21
Neptunus
19.30-21
1h30min
Merkurius
17-19
2h
Aikuistenyhteistreenit
19.45-21
1h15min
Tellus
19-20.30
1h30min
Jupiter
Pluto
17-19
17-19
2h
2h
/Opengym
noin
vuoroviikoin
Venus
19-21
2h
noin
jokatoinen
viikko
OpenGym
19-21
2h
noin
jokatoinen
viikko
16-18
Jupiter
noin
jokatoinen
viikko
sunnuntai
Tellus
Auringot
12.30-14.30 12.30-14
2h
1h30min
Merkurius
14.30-16.30
2h
Otava
14-15.30
1h30min
Tähdet
15.30-16.30
45min
Saturnus
Sirius
16.30-18.30 16.30-17.30
2h
1h
Ceres
17.30-19
1h30min
Neptunus
18.30-20.30
2h
Mars
19-20.30
1h30min