KUUSIJÄRVEN IDEA-ILTA 24.9.2015 YHTEENVETO Paikka

KUUSIJÄRVEN IDEA-ILTA 24.9.2015
YHTEENVETO
Paikka: Kolohongan nuorisotila
Osallistujat: 32 henkilöä
Aluearkkitehti Vesa Karisalo, kaupunkisuunnittelu
Maisema-arkkitehti Laura Muukka, kaupunkisuunnittelu
Vuorovaikutusasiantuntija Pia Tasanko, kaupunkisuunnittelu
Suunnittelija Riikka Ikonen, elinkeinopalvelut
Matkailutiedottaja Maarit Enberg, elinkeinopalvelut
Maisema-arkkitehti Petra Tammisto, viheralueyksikkö
Liikenneinsinööri Ilari Heiska, liikennesuunnittelu
OHJELMA
Kahvi
17.00
Tervetuloa
vuorovaikutusasiantuntija Pia Tasanko
17.15
Kuusijärvi ja Sipoonkorpi alueina (liite 1)
Kuusijärven kehittämissuunnitelmatyö pähkinänkuoressa
maisema-arkkitehti Laura Muukka
17.30
Ohjeistus illan työskentelyyn
17.40
Mielikuvamatka tulevaisuuden Kuusijärvelle (liite 2)
17.50
Kuusijärven tulevaisuuden suunnitelman työstämistä ryhmissä
18.50
Ryhmien tuotosten purku (liite 3)
19.20
Yhteenveto ja palaute (liite 4)
19.30
Illan päätös
Idea-illan tavoitteena oli jatkaa 9.6. Info-illassa käynnistettyä vuorovaikutusta Kuusijärven alueen
asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja muiden alueesta kiinnostuneiden tahojen ja henkilöiden
kanssa. Illan aluksi kerrattiin vielä maisema-arkkitehti Laura Muukan johdolla Kuusijärven ja
Sipoonkorven alueita sekä Kuusijärven kehittämissuunnitelmatyön tavoitteita ja toteutusta (esitys
liitteenä 1).
Alun infon jälkeen lähdettiin pienelle mielikuvamatkalle tulevaisuuden Kuusijärvelle. Osallistujat
pääsivät matkan aikana pohtimaan muun muassa tulevaisuudessa alueelle saapumista,
Kuusijärven ympäristöä sekä palveluja ja toimintaa. Mielikuvamatkat ovat kuvattuna liitteessä 2.
Mielikuvamatkoissa alueelle saavuttiin niin perinteisillä kulkuvälineillä (kävely, pyörä, bussi ja auto)
kuin tulevaisuuden sähköautoilla ja -busseilla. Ympäristössä nähtiin mm. luonnosta ja vapaa-ajasta
nauttivia ihmisiä, siistiä, roskatonta ja valvottua luontoa, metsää ja istutuksia, tilavia
parkkipaikkoja, selkeää opastusta, hyviä ulkoilureittejä, hoidettuja tulipaikkoja, suihkuja ja
saunoja, leikkipaikkoja, erilaisia toimintamahdollisuuksia ja välinevuokraamoja sekä toimiva
ravintola ja kioski. Rakennuksien osalta mielikuvamatkat erosivat jonkin verran. Osassa matkoja
nykyisiä rakennuksia pidettiin riittävinä ja osassa taas toivottiin lisää rakennuksia, kuten
luontokeskus.
Mielikuvamatkan jälkeen osallistujat jakaantuivat viiteen ryhmään. Ryhmien tehtävänä oli laatia
mielikuvamatkojen pohjalta tulevaisuuden Kuusijärven ideakartat. Kun ideakartat olivat valmiit,
esittelivät ryhmät oman ryhmänsä ideoista top 3 5 ideaa. Seuraavassa kooste ryhmien topideoista. Kaikki ideakarttojen ideat ovat kuvattuina liitteessä 3.
RYHMIEN TOP-IDEAT
1. Joukkoliikenne (Tikkurila, Hakunila, non stop)
2. Parkkis + alikulku
3. Reitit ja ohjaus on kunnossa; Kuninkaanmäentien suunnan parannus… Sekä jalan että
moottoriajoneuvoilla on yhteydet
4. Silta / yhteys Sipoonkorpeen
5. Näköalatornit ”kaksi tornia” Sipoonkorvessa toinen ja näköalapaikkojen kunnostus
6. Kuusijärvi yhtiö yhdessä yrittäjien kanssa
7. Toimiva jätehuolto
8. Siisti, viihtyisä, huolehdittu puistomainen aktiviteetti- ja oleskelualue
ympärivuorokautisessa, ympärivuotisessa käytössä ympäri järven
9. Aktiviteetteja nuorille: tuulastus, suunnistus, Nutakontti
10. Tsuppaus, melonta
11. Makkaranpaistopaikat kuntoon
12. Järjestöt aktiivisemmin kertomaan retkeilystä, luontojärjestöt + luontokeskus nykyiseen
kokoustilaan
13. Vuokravälinepisteet / toiminta
14. Kahvilat
15. Palvelut tukevat alueen kansallispuiston luonnonarvoja
16. Infopisteet
17. Esteettömyys
18. Luonnontilaisena säilyttäminen
19. Vedenlaadun parantaminen
20. Harkiten rakentaminen
21. Rakentaminen on maltillista, mutta täydentää ja modernisoi nykytilannetta
22. Uimareiden ohjaus muihin uimapaikkoihin (Vaaralan hiekkakuopat, Vantaan joki, Keravan
joki, Hakunilan maauimala) tekemällä ne houkuttelevammiksi
23. Säilytetään Kuusijärvi kuntalaisten virkistyspaikkana
yrityksille säännöt: ohjataan luontomatkailutoimintaa alueen luontoarvojen ehdoilla
24. Yöaikainen valvonta
Illan ideat viedään kehittämissuunnitelmaa työstävään työryhmään sekä ohjausryhmään.
Seuraavaksi ryhmät alkavat työstää suunnitelmaluonnosta. Tavoitteena on, että luonnos olisi
valmis vuoden loppuun mennessä. Sovittiin, että luonnosta esitellään alueen asukkaille,
yhdistyksille ja yrityksille, kun se on saatu valmiiksi.
LIITE 1
KUUSIJÄRVI JA SIPOONKORPI ALUEINA
KUUSIJÄRVEN KEHITTÄMISSUUNNITELMATYÖ PÄHKINÄNKUORESSA
LIITE 2
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI I
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Polkupyörän
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
Linja-autolla; hyvät yhteydet itä-länsi- ja pohjois-etelä-suunnassa
Myös vanhan Porvoontien puolelta pääsee
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Toimiva yksisuuntainen liikenne pysäköintialueella
Kyltit ja opasteet kauniita ja tarkoituksenmukaisia
Interaktiivisia apuvälineitä
Luontokeskus
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Kahvila, saunat, tyky-toimintaa, pelialueita ja -välineitä
Pari grillikatosta, ulkoilijoita
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
Selkeät reitit, yleisösuihkut
Aluetta rakennettu ympäristöä kunnioittaen
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI II
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Sähköauton (itsekulkevan) tai polkupyörän
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
Itse ohjaaviin autoihin tai linja-autoihin Tikkurilan – Leinelän ja Koivukylän sekä Rekolan ja
Korson asemilta
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Pysäköintiä on molemmin puolin Lahdentietä, alikulkujen kautta pääsee kätevästi
pysäköintialueelta rantaan. Sisäänkäynnisää opas- ja infopisteet, josta saa apua, ohjausta ja
ohjeita erilaisiin toimintoihin
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Ulkoiluneuvojia, retkeilyoppaita, välinevuokrausta, ohjeita ja välineitä
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
Järvestä, vesistöstä ja poluista pidetään huolta. Rakennukset, saunat, kahvilat ja taukotilat
ovat siistejä ja vastuuhenkilöt löytyvät kätevästi. Rakennettua on, mutta
luonnonvaraisuutta on hyvin säilytetty
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI III
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Kävellen
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
Autolla / yleisillä
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Opasteet, polut, km-merkinnät (reitin pituus + muoto)
Kesäsuihkut
Roskikset – lajittelu
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Laavu, grillipaikat / kota
Retkeily (laituri toisella puolella)
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
Selkeä puusto, ojat
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI IV
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Jos asun alueella, niin pyörän tai jalan
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
Autolla
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Lisää nurmialuetta
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Hengaavat, pelailevat liikunnallisia pelejä
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI V
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Pendletonin
sähköjuna/-bussit
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
Pendletonilla, maastopyörällä, sähköautolla
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Koko ½ järvi on ”kuplan” sisällä. Silta Sipoonkorpeen 2 kaistainen
kävelynousu takaisin
vaijeriliuku /
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Järven eteläpäässä vaijerivetoinen muusta järvialueesta erotettu Wakeboard-rata.
Kiipeilytorni, scubadiving
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
Kuplan sisäisessä ”beach”-osassa kasvavat palmut + muita ”eksoottisia” kasveja
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI VI
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
Edelleen kuljetaan autoilla, bussilla, pyörillä, kävellen ym. Uutena palveluna on yksityinen
kuljetusfirma, joka on kehittänyt kuljetuspalvelua (edullista!)
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Selkeät opasteet Sipoonkorpeen, esitteitä, videoita ym. sen luonnosta, parkkipaikalla tietoa
Kuusijärven palveluista
Paikalla on luonnosta, järvestä, saunomisesta, vapaa-aikaa viettäviä ihmisiä
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Luonnon rauhaa, vapaita, hoidettuja tulipaikkoja
Suihkut uimareille + savusaunalla on myös ulkosuihku, lentiskenttä, lapsille ja nuorille
leikkipaikka, luontokoulu ym. Kaikki palvelut toteutettu kansallispuiston hengen
mukaisesti. Kukkaroa ei tarvitse olla koko ajan availemassa!
Saunat toimii ”yleiset saunat” periaatteella
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
Siisti, roskaton, luonnontilaisena ”hoidettu”
Urheilupuistot kehitetään aktiviteettejä varten! P.s. Häiriköi ja sotkee siellä paikkoja
muutkin kuin nuoret
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI VII
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Oman auton (sukset)
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
Omalla autolla tai bussilla tai kävellen (kesällä pyörällä)
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Hyvin hoidetut hiihtoladut ja hyvässä kunnossa olevat kävelytiet. Hiihto mahdollista järven
ympäri sekä pidemmälle maastoon.
Pysäköinti on ilmaista, paikkoja Lahdentien molemmin puolin.
Paljon lapsiperheitä suksineen ja pulkkineen. Savusaunat lämpiävät, avanto kovassa
käytössä, tavallinen sauna käytössä
Ravintola + kioski
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Perheet ulkoilevat. Pulkkamäki järven takaosassa kunnossa. Hiihtoladut myös Bisajärvelle
ym. KUNNOSSA. Opastukset KUNNOSSA. Kunnolliset uinti- ym. ohjeet KUNNOSSA kesää
varten
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
Metsää on jätetty – ei aukkohakkuita ympäristössä
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI VIII
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Bussin 731, joka kulkee taas 6järvelle
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
Omalla autolla edelleenkin
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Pysäköinti toimi mainiosti ja liikenne on 1suuntainen
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Harrastavat erilaisia urheilulajeja ja grillaavat eväitään
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
Bussi- eikä muutakaan ”varikkoa” ole tullut Lahdentien varteen, se on edelleen metsää ja
siellä on luontopolku myös pyöräilijöille
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI IX
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Polkupyörän
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
Bussilla ja polkupyörillä
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Bussit non-stop asemalle, upea portti, selkeä opaskartta ha info-kioski pysäköintialueella.
Ryhmiä ja yksittäisiä ihmisiä. Isot pyöräparkit, suljettava portti ja vartiointi
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Info-kioski, opastettuja kävelyretkiä, vuokraamo, sähkösaunat, kokoustilat, vuokrasauna, 2 x isoa
savusaunaa, wc-/suihkurakennus, seikkailupuisto, frisbee-golf, jalkapallokenttä
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
Veden puhdistus, suihkut
Hyvin opastetut reitit
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI X
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Polkupyörän
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
Polkupyörällä, autolla, bussilla
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Leppoisia, luonnosta nauttivia ihmisiä, ei ongelmia parkkipaikoilla, selkeät viitat eri
toimintoihin, joku infopiste
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Kesällä auringosta ja luonnosta nauttivia
Talvella erilaisia hiihtolatuja erilaisille kohderyhmille, esim. seniorikäyttäjille
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
On säilytetty metsä, polut kohennettu
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI XI
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Kävelen / pyöräilen, jos perhe ja sen sata uimapatjaa mukana = auto
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
Auto + kävely + pyöräily + julkinen
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Siisti, viihtyisä, huolehdittu ”puistomainen” alue koko järven ympärillä jossa paljon eri
aktiviteetteja. Parkkipaikka Lahden motarin ja vanhan tien välissä, josta alikulkusilta järvelle
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Viihtyisiä kahviloita, terasseja, kioskeja, siistiä ympäristöä, välinevuokraamoja koko järven
ympäristössä, wc:t + suihkut, kaupungin yhtiö yhdessä yritysten kanssa
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
Ympäristö on siisti ja viihtyisä ja toimintaa ympäri järven, ympäri vuoden!, aamusta
myöhään iltaan
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI XII
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Kuskittoman sähkölinja-auton
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
Autolla ja parkkipaikalta sähkölinja-autolla
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Alue on 2 x isompi, toimintoja kauempana järvestä esim. nykyisen parkkipaikan toisella puolen,
siisteys kunnossa, kunnolliset nuotiopaikat
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Kiipeilypuisto, kahvila, kahvilapisteitä ympäristössä, eri urheiluseurat, -lajit tarjoavat liikuntaa +
tapahtumia. Kaikki toiminta ei ole vain Kuusijärven ympäristössä vaan levittäytyneen ympäristöön
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
Siisti ympäristö, nuotiopaikat kunnollisia
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI XIII
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Omalla autolla, P-paikalle, jossa on riittävästi tilaa
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
H-autoilla, pyöräillen
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Siistin P-paikan – riittävästi infoa P-paikalla. Tänään ”sisätilat” ovat siedettävät, ehkä jotain uutta on
rakennettu retkijärjestäjille, laavu, kunnon tulipaikka ym.
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Laavuja, tulipaikkoja, leikkikentät, ”sportti”paikkoja
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
Ympäristö on kauniin vihertävä, hyviä kävelyreitit
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI XIV
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Kävelyn
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
Polkupyörillä / yleisillä kulkuvälineillä
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Lapsiperheitä, iloisia ihmisiä, ulkoilijoita, siisti ympäristö
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Lapsille leikki / puuhapaikka, hyvät ulkoilupolut, nurmikenttä pelaajille, istumapaikkoja ryhmille
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
Saunat parantuneet, ulkoilupolut parantuneet, lisää rakennuksia, erilaisia toimintoja
varten, monitoimitila
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI XV
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Itse pääsen mukavasti kävellen. Muut tulevat bussilla. Silti parkkipaikka on täynnä omilla
autolla tulleita
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
Läheltä Hakunilasta pyörällä ja bussilla
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Siisti sisäänkäynti, jossa opastetaan eri vaihtoehtoisista ulkoilureiteistä. Toimiva ravintola, kioski,
riittävästi roskien keräyspaikkoja. Savusauna, kokoustilarakennus. Opastusta kiipeily ja muille
aktiviteettialueille. Lentopallo, temppurata jne.
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Ihmiset ottavat aurinkoa, uivat, lenkkeilevät jne. Illalla mukavia paikkoja istua ja viettää aikaa.
Alueella riittävä valvonta
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
Reitit ovat hyvin hoidettuja. Riittävästi henkilökuntaa siistimässä aluetta. Riittävästi
opasteita ja roskankeräyspisteitä alueella
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI XVI
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Polkupyörän
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
Autolla tai juosten / kävellen sähköpyörällä!
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Hyvät pyöräparkit, viihtyisä rauhallinen luontoympäristö, sopivasti palveluja, mahdollisuuksia
liikkua ja nauttia luonnosta linnunlaulua. Ihmiset nauttivat olostaan ja perheet viettävät aikaa
yhdessä
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Kahvila / ravintola, jossa hyvät kasvisruokavalikoimat, urheiluvälinevuokrauspalvelu
(kausikohtaiset, rullaluistimia, -suksi, maastohiihto, tsuppaus, melonta, lumikenkä ym.),
ympärivuotinen savusauna, kota (nokipannukahvimyynti), retkeilypalvelut sekä muut
urheilupalvelut, kuten sähkösaunat, uimaranta (avanto), hieronta ym. palveluja urheilijoille.
Nuorisotiloja (nutakontti), kalastus?
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
Järven veden laatu on pysynyt samana tai jopa parantunut laskuojan hoidon myötä.
Suihkut ranta-alueelle, metsän rakenne säilytetty valuma-alueella peitteisenä, tiemelu
hallittu meluaidalla
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI XVII
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Kävelen tai tulen pyörällä, koska asun lähellä
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
Autolla P-paikalle, josta kävellään alueelle. Bussi kulkee alueen viereen myös viikonloppuna
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
Pysäköinti kauempana – niin kuin nyt. Ihmiset ohjataan kulkemaan tiettyjä reittejä, ettei luonto
kulu. Paljon istutuksia (pensaita) ryhdittämässä aluetta. Rakennukset kuin nyt
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
Mahdollisuus grillata, olla nuotiolla. Netin kautta varauksia osallistumaan (riittävästi
ilmoittautuneita jotain tapahtuu)
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
Massojen kulkeminen ohjataan tietyille rakennetuille reiteille, jotta luonto ei kulu turhaan. Halutut
tulo- ja lähtöreitit!
TULEVAISUUDEN KUUSIJÄRVI XVIII
On vuosi 2025 ja päätät eräänä lauantaiaamuna lähteä käymään Kuusijärvellä. Et ole käynyt
hetkeen alueella ja haluat nähdä mitä siellä on viime aikoina tapahtunut. Mietit, miten pääset
Kuusijärvelle ja päätät valita
Toivon, että kaikkia alueelle haluavia ei ahdettaisi aivan Kuusijärvellä olevalle
parkkialueelle. Parkkialue on hajautettu lahdenteiden väliin sekä uuden sillan ylittävään
laaksoon. Kaikki ei esimerkiksi halua tulla Kuusijärvelle, vaan Sipoonkorpeen. Uuden sillan
alle mahtuu kohtalaisen helposti yli 100 autoa. Kuusijärven länsipuoli pysyisi
luonnonvaraisena kuten nyt. Ei kovin paljon lisää palveluja kun nyt on
Olet kuullut, että ihmiset kulkevat yleensä Kuusijärvelle
-
Kun saavut Kuusijärvelle, katsot ympärillesi. Mitä näet ympäristössä (pysäköinti, sisäänkäynti,
rakennukset, ihmiset ym.)?
-
Kun kävelet aluetta ympäri, huomaat, että siellä on erilaisia palveluja ja erilaista toimintaa.
Millaisia erilaisia palveluja ja toimintaa huomaat? Mitä ihmiset alueella tekevät?
-
Ympäristöllä on ollut aina tärkeä merkitys Kuusijärvellä. Miten ympäristöä on kohennettu /
hoidettu viime vuosina? Miten Kuusijärven ympäristö on muuttunut?
-
LIITE 3
RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET
RYHMÄ 1
”Ympärivuorokautista”
toimintaa
”Ympärivuotista”
Toimiva jätehuolto!
Alue liikuntaesteisille
Hyvinhoidetut grillikatoksia
Kuusijärviyhtiö yksi
vastuutaho
Siisti, viihtyisä huolehdittu
”puistomainen”
oleskelualue, aktiviteettialue
”Luontokeskus”,
suorituspaikkoja puiden
karsinta
Joulupolku yms. teemapolku
Kahvilat, terassit, kioskit,
vuokraamot, netti!
RYHMÄ 2
Reitit ja ohjaus on kunnossa; Kuninkaanmäentien suunnan parannus… Sekä jalan että
moottoriajoneuvoilla on yhteydet
Rakentaminen on maltillista, mutta täydentää ja modernisoi nykytilannetta
Näköalatornit ”kaksi tornia” Sipoonkorvessa toinen ja näköalapaikkojen kunnostus
Melunsuojaus
Bussiyhteys Tikkurilasta
Kevyenliikenteen väylä välillä Kuninkaanmäentie - Lähdemäentie
Liittymäjärjestely
P-paikka
Linja-autopysäkit suunnitellun sillan lähelle
Rauhoitetut tontit (ks. kuva)
Tukirakennus, vuokraamo
Näköalatorni (Sipoonkorvessa samanlainen), näköalapaikkoja, reititys välillä, näköalakallio
Nuotiopaikkojen (järven ympärillä ja muualla) kohentaminen, polttopuun myyntiä tai muu
ratkaisu, mallia Aulangossa
Grillipaikan mallia Enonkoski / Savonranta Muhanmäki alueella (Metsähallitus)
Puhdas vesi!
Rumpu Myyraksenojaan ja parkkipaikka päälle
Suihkut, vessat, roskikset
Monitoimi”areena” liikuntaan
Maastopyöräily tarvitsee hoidetut reitit
Reittien selkeytys tärkeää, opastus
Tärkeä reitti parannettava (ks. kuva)
Ei bussivarikkoa!
RYHMÄ 3
Kävelyreitit ja latupohjat erilleen,
kävelyreitit rannalle
Kunnon opasteet
o Monikieliset
o Ohjeistuskäyttäytymisestä
Luistelurata
Napakelkka
Välinevuokrausta
o Luistimet, sukset,
lumikengät
Maastopyöräilijöille omat reitit
Hyvät suihkut uimareille
Auringonottajille isompi nurmi- tai
hiekkakenttä
Lapsille
o Pelialue
o Pienille lapsille pulkkamäki
o Nutakontti
o Pienille lapsille
vesiliukumäki
Maauimala
”Luontokeskus”
o Kuvia
o Esineitä
o Liikuntaesteisille
Liikennemelu
o Meluaidat
o Nopeusrajoitukset
Osayleiskaava Kuusijärven alueelle
o Lähiviheralueeksi
Non stop bussi -yhteys joko
Koivukylästä tai Tikkurilasta
Kuusijärvelle
Turvallinen parkkipaikka
Kunnolliset makkaranpaistopaikat
o Polttopuut
o Sähkögrilli?
Ei mitään moottoriurheilu
RYHMÄ 4
Laavuja
Puuvaja, jätekatos
Kalastus, ”onkivuokraamo”
Vesitoimintaa
Järvi ruopataan
Hyppytorni
Retkiluistinrata
Kiipeily
Lämmitetty laituri (ks. kuva)
Välinevuokraamot
Nopeusrajoitus helteellä 30 km/h
Parkkipaikka Lahdenteiden väliin, samoin pyörärata / reitti, välinevuokraamo, melueste
metsä
Suunnitellulle sillalle kadunvarsi P, levennys 2 kaistaa, vaijeriliuku mm. sillan yli (ks.
kuva)
RYHMÄ 5
Liikenne Tikkurila, Hakunila
Muita uimapaikkoja, maauimala?
Aktiviteetti paikka? Hakunilan urheilupuisto, maauimala Hakunilaan
Parkkipaikat (Lahdenteiden väliin ja suunnitellun sillan lähelle)
Bussi (pääpysk.)
Tsuppaus
Luontojärjestöt
Nutakontti
Nuotiopaikka
LIITE 4
PALAUTE ASUKASTILAISUUDESTA
Palautetta antoi yhteensä 20 osallistujaa
1. TILAISUUS ONNISTUI MIELESTÄNI
ERINOMAISESTI IIII = 4
HYVIN IIIIIIIIIIIIIIII = 16
TYYDYTTÄVÄSTI
HEIKOSTI
2. MIKÄ ONNISTUI MIELESTÄSI TILAISUUDESSA HYVIN?
Ideat tulivat hyvin esille!
Osallistujien yksimielisyys
Paljon ideoita
Avoin keskustelu, visiointi
Hyvin järjestetty
Keskustelu! Ryhmätyöt
Asukkaiden kuuleminen
Laaja kirjo ideoita, laaja edustus erilaisia sidosryhmiä
Keskustelut ja tiedon tasaus
Erilaiset ideat pääsivät esille hyvin. Tieto nykytilanteesta sai hyvin. Ryhmien yhteenvetojen
yhteenveto toteutui tosi hienosti
Hyvä tilaisuus!
Ideat pääosin hyviä
Hyvää keskustelua ja ideointia
Ryhmätyöt
Ryhmätyöskentely
Positiivinen henki, ideointi, yhteistyö
Ihan kaikki
3. MITÄ VOISI TEHDÄ JATKOSSA TOISIN?
Tiedotusta alueille paremmaksi?
Myös Kuusijärvellä voisi olla ollut tilaisuudesta tiedote
En tiedä!
Käsitellä pienempiä asiakokonaisuuksia
Ihan hyvä näin
Käyttäjäkyselyt useammin
Aikatauluissa pysyminen. Musiikki liian kovalla
Jatkossa lisätietoa, mitä alue laittaa rajoituksia (valuma-alue – voiko olla henkilöauton
parkkipaikkana yms.)
4. AVOIN PALAUTE
Kaupungin tärkein virkistyspaikka, loistava juttu, että tämä yleensä järjestettiin
Silta korpeen pikaisesti vaijeriliu´ulla
Kuusijärvi => ”Euroopan puhtain järvi” -slogan => Totta!
Milloin seuraava tilaisuus? Minkä tyyppinen? Enemmän tiedottava?
Mukava ilta!
Hyvä tilaisuus
Hyvä suunta ja tekemisen halu! Vanhan ja uuden Lahdentien väliselle alueelle tuli loistavia
käyttöideoita; parkkipaikka, pyöräreitti jne. jne
Ihan ok tilaisuus
On kiva ja hienoa, että asukkaat otetaan näin mukaan ideointiin. Kiitos teille!
Kuunnella käyttäjiä, esim. savusaunan laiturihankinta ei onnistunut hyvin
Kuusijärvi Kuusijärvenä
Hyvin onnistunut tilaisuus
Kaikki hyvin!