tästä. - Joensuun ortodoksinen seurakunta

VALTUUSTOVAALIEHDOKKAAT
Joensuun ortodoksinen seurakunta
Vaalialue 1 (Joensuu-Kontiolahti)
2
Repo Mirja Kyllikki
1949
Joensuu
3
Zimina Elena
1977
Joensuu
4
Sovelius Esa Erkki
1946
Joensuu
5
Hirvonen Tuomas Artturi
1985
Joensuu
6
Vepsä Sirkka Liisa
1952
Joensuu
7
Timoskainen Jarkko Petteri
1971
Joensuu
8
Vatanen Sari Johanna
1968
Joensuu
9
Jeskanen Matti Johannes
1940
Joensuu
10
Kuukkanen Merja Kyllikki
1961
Joensuu
11
Nykänen Kaisa Maria
1966
Joensuu
12
Ratilainen Jouni Tapio
1950
Joensuu
13
Hänninen Markus
1986
Joensuu
14
Tolvanen Matti Juhani
1956
Joensuu
15
Koskentie Eeva
1959
Joensuu
16
Virkkunen Tuija Hannele
1955
Joensuu
17
Heikkinen Sirpa Anneli
1948
Joensuu
18
Metso Pekka Juhani
1971
Joensuu
19
Ratilainen Sami Joonas
1989
Joensuu
20
Röppänen Mauno Jukka
1963
Joensuu
21
Tonteri Senja Anne Orvokki
1960
Joensuu
22
Sidoroff Virpi Hannele
1976
Joensuu
23
Matveinen Mari Johanna
1979
Joensuu
24
Sormunen Pauli Juhani
1955
Joensuu
25
Pankka Airi Helinä
1948
Joensuu
26
Autio Sirpa Anneli
1951
Joensuu
27
Immonen Miika Tapani
1982
Joensuu
28
Nissinen Sirpa Kaarina
1961
Joensuu
29
Leussu Annakaisa Maria
1982
Joensuu
Vaalialue 2 (Lieksa)
30
Joska Pentti Kalevi
1943
Lieksa
31
Oravalahti-Pehkonen Lea
1963
Lieksa
32
Seppänen Riitta Maria
1960
Lieksa
33
Reittu Voitto Olavi
1958
Lieksa
Vaalialue 3 (Kitee-Rääkkylä-Tohmajärvi)
34
Hurri-Hyvärinen Minna
1964
Kitee
35
Hämäläinen Iiris Helena
1959
Kitee
Vaalin aikataulu
JOENSUU
1.11.2015 12:00 – 14:00
Pyhän Nikolaoksen kirkko
2.11.2015 12:00 – 15:00
Seurakuntasalin aula
3.11.2015 12:00 – 15:00
Seurakuntasalin aula
5.11.2015 12:00 – 15:00
Seurakuntasalin aula
6.11.2015 15:00 – 18:00
Seurakuntasalin aula
7.11.2015 11.00 – 13.00
Seurakuntasalin aula
9.11.2015 15:00 – 18:00
Seurakuntasalin aula
10.11.2015 15:00 – 18:00
Seurakuntasalin aula
KONTIOLAHTI
1.11.
15:00 – 16:00
Kontiolahden kirkko
17:00 – 18:00
Enon tsasouna
ENO
1.11.
PYHÄSELKÄ
2.11.
17:00 – 18:00
Honkavaaran tsasouna
TUUPOVAARA
3.11.
16:00 – 17:00
Tuupovaaran kappeli
3.11.
18:00 – 19:00
Hoilolan kirkko
4.11.
12:00 – 17:00
Lieksan kanslia
11.11.
12:00 – 17:00
Lieksan kanslia
17:00 – 18:00
Kiteen kirkko
LIEKSA
KITEE
5.11.
Käytännön järjestelyt
Vaalitoimitus aloitetaan 1.11.2015 klo 12 Joensuun pyhän Nikolaoksen
kirkossa.
Käytännön järjestelyt:
Eri vaalialueilla käytetään eriväristä äänestyslippua ja ehdokasluetteloa:
Vaalialueella 1 (Joensuu, Kontiolahti) valkoista, vaalialueella 2 (Lieksa)
vaaleanvihreää ja vaalialueella 3 (Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi)
vaaleansinistä.
Leimana käytetään seurakunnan pyöreää leimaa. Äänestäjille järjestetään
vaalilipun täyttämistä varten vaalisalaisuuden turvaava tila, jossa on esillä
ehdokasluettelo. Vaalitoimitsijoina toimivat vaalilautakunnan jäsenet sekä
seurakunnan toimihenkilöt.
Vaalitilaisuudessa tarkistetaan äänestäjän äänioikeus, tarvittaessa myös
henkilöllisyys, jonka jälkeen hän saa vaalilipun. Äänestäjän on oltava
varautunut todistamaan henkilöllisyytensä. Täyttämisen ja leimaamisen
jälkeen lippu pudotetaan uurnaan. Ensimmäisen vaalitilaisuuden alussa
käytännön ohjeiden antamisen jälkeen tarkistetaan, että vaaliuurna on tyhjä.
Vaalin tulos julkaistaan torstaina 12.11.2015 vaalilautakunnan klo 16.00
alkavan kokouksen jälkeen seurakunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla
sekä pitämällä sen sisältävä pöytäkirja oikaisuvaatimusosoituksineen
nähtävänä 30 päivän ajan seurakunnan ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla
vaalin tuloksesta seurakunnanvaltuustolle, seurakunnanneuvostolle sekä
valituksi tulleille (KJ 86 §). Vaalin tulos luetaan myös 14.-15.11.2015
viikonlopun jumalanpalveluksissa.
Vaalialue 1 (Joensuu-Kontiolahti)
2. REPO MIRJA (1949, eläkeläinen, Joensuu)
- ei seurakunnallisia luottamustehtäviä tällä hetkellä
3. ZIMINA ELENA (1977, lääkäri, Joensuu)
- ei seurakunnallisia luottamustehtäviä tällä hetkellä
- harrastuneisuus: jumalanpalveluksissa käynti ja kirkkokahvien järjestämisessä
auttaminen
4. SOVELIUS ESA (1946, eläkeläinen, Joensuu)
- valtuutettu
- ”srk:n pyhäköt ja taloudellinen hyvinvointi olisi kunnossa”
5. HIRVONEN ARTTURI (1985, teologian ylioppilas, Joensuu)
- ei seurakunnallisia luottamustehtäviä tällä hetkellä
- OOL:n pj. ja vpj. vuodesta 2011; SEN:n edustaja 2013-2015; OKT ry:n hallituksen jäsen
2015- ”opiskelijoiden ja nuorten aikuisten asialla”
6. VEPSÄ SIRKKA (1952, eläkeläinen, Joensuu)
- valtuutettu 1990-; kirkolliskokousedustaja 2010-2013; jns.srk:n vaalilautakunta 20122015
- ”pienin ja heikoin ei saa jäädä jalkoihin : asiat eivät valittamalla parane”
7. TIMOSKAINEN JARKKO (1971, yhteisökasvattaja, Joensuu)
- valtuutettu; JON ry:n toiminnassa mukana, puheenjohtaja
- lähellä sydäntä nuoriso- ja diakoniatyö
8. VATANEN SARI (1968, teologian maisteri, lehtori, Joensuu)
- valtuutettu 1995- ”keskustelevaa päätöksentekoa”
9. JESKANEN MATTI (1940, eläkeläinen (tutkija), Joensuu)
- ei seurakunnallisia luottamustehtäviä tällä hetkellä; ollut päiväkoti Pääskyn pj;
valtuutettu; neuvoston jäsen; kirkolliskokousedustaja; kirkollishallituksen jäsen
- ”kriisitietoisuutta toimintaan - hyvääkin voi kehittää - reuna-alueiden muistaminen”
10. KUUKKANEN MERJA (1961, metsätalousinsinööri, Tuupovaara)
- kiinteistölautakunnan jäsen; Koveron tsasounan isännöitsijä
- ”srk:n myönteinen kehittyminen ja palvelujen turvaaminen sen koko maantieteellisellä
alueella”
11. NYKÄNEN KAISA MARIA (1966, KM, luokanopettaja,
uskonnonopettaja, Joensuu)
- ei seurakunnallisia luottamustehtäviä tällä hetkellä, partiojohtaja, kuorolaulaja
- ”kirkon sydän sykkii yhteisessä jumalanpalveluksessa”
12. RATILAINEN JOUNI (1950, eläkeläinen, Joensuu)
- valtuutettu; ollut mieskuoron pj.; laulajana kirkkokuorossa ja Piligrim-kuorossa
- ”kohtaa ihminen aina ensiksi”
13. HÄNNINEN MARKUS (1986, teologia kandidaatti, Joensuu)
- ei seurakunnallisia luottamustehtäviä tällä hetkellä
- ort.seminaarin toisen opet. tehtävien hoitaja syksyn 2015, edellisen kauden valtuutettu
- ”seurakunnan toimintapiirit, kuorot, kerhot ja erityisesti vapaaehtoisien tekemä
diakoniatyö ovat aktiivisen jumalanpalveluselämän hedelmiä”
14. TOLVANEN MATTI (1956, oikeustieteen tohtori, rikos- ja
prosessioikeuden professori, Joensuu)
- valtuuston puheenjohtaja; kirkolliskokousedustaja 2012-2015
- ”valmiina palvelukseen”
15. KOSKENTIE EEVA (1959, toimistosihteeri, Joensuu)
- ei seurakunnallisia luottamustehtäviä tällä hetkellä
- ”tule sellaisena kuin olet - jokainen seurakuntalainen on tärkeä - diakoniatyön
kehittäminen erityisryhmien suuntaan”
16. VIRKKUNEN HANNELE (1955, YO-merkonomi, rahoituspäällikkö,
Joensuu)
- ei seurakunnallisia luottamustehtäviä tällä hetkellä
- ”haluan pitää esillä niitä asioita, joita tulee eteen”
17. HEIKKINEN SIRPA (1948, eläkeläinen, Joensuu)
- ei seurakunnallisia luottamustehtäviä tällä hetkellä
- ”kyllä kaikki järjestyy”
18. METSO PEKKA (1971, teologian tohtori, yliopistotutkija, Joensuu)
- valtuutettu; toimii monissa teologisissa asiantuntijatehtävissä Suomessa ja ulkomailla
- ”osallisuuden edistäminen, jotta kaikki seurakuntalaiset kokisivat kuuluvansa
välittävään yhteisöön. Ihmisiin ja toimintaan panostaminen menee resurssien
jakamisessa muun edelle”
19. RATILAINEN JOONAS (1989, teologian ylioppilas, Joensuu)
- valtuutettu syksystä 2014
- ”päätöksentekoon läpinäkyvyyttä ja yhteistä toimintaa kaikille ryhmille raja-aitojen
vedon sijaan”
20. RÖPPÄNEN JUKKA (1963, kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja
Joensuu)
- valtuutettu; Joensuun ortodoksisen mieskuoron puheenjohtaja
- ”seurakunta - jokaisen seurakuntalaisen matkatoveri”
21. TONTERI SENJA (1960, koulutettu hieroja, Joensuu)
- srk:n vapaaehtoistyöhön osallistuminen
- ”pidän tärkeänä seurakunnan yhteisöllisyyttä hengellisen elämän tukena”
22. SIDOROFF VIRPI (1976, LT, lastenlääkäri, Joensuu)
- ei seurakunnallisia luottamustehtäviä tällä hetkellä
- ohjaajana ONL:n leireillä; OOL ry:n pääsihteeri, kirkkokuorolaisena Nikolaoskuorossa
- ”ihmisten kohtaaminen lapsi-, nuoriso- ja vanhustyössä kuin filantropiatoiminnassa.
Aktiivinen seurakuntalaisuus on osallistumista jumalanpalveluselämään ja oman ajan
antamista myös muille
23. MATVEINEN MARI (1979, terveystieteiden maisteri, opetus- ja
tutkimuskoordinaattori, Joensuu)
- valtuutettu; laulajana Piligrim-kuorossa
- ”minun seurakuntani: muuntautumiskykyinen, monipuolisesti eri-ikäisiä, eri
elämäntilanteissa olevia ja eri kulttuureista tulevia ortodokseja palveleva”
24. SORMUNEN PAULI (1955, tekninen myyjä, Joensuu)
- ei seurakunnallisia luottamustehtäviä tällä hetkellä
- Miikkulan musikat, talkoolaisena Lintulassa
- ”teemme seurakunnasta näköisemme”
25. PANKKA AIRI (1948, kirjanpitäjä, eläkkeellä, Joensuu)
- tiistaiseura; ikonimaalaus; itä-rajan ristisaatot; Korpiselän kalmistojen kunnostus;
Säntämän naisluostarin talkoot
- ”tule sellaisena kuin olet, yhdessä emme ole yksin”
26. AUTIO SIRPA (1951, apteekkari, eläkkeellä, Joensuu)
- ei seurakunnallisia luottamustehtäviä tällä hetkellä
- tiistaiseura; ikonien maalaaminen
- ”elävä ortodoksinen kirkko - maaseudullakin”
27. IMMONEN MIIKA (1982, sosionomi (amk), Joensuu)
- ”lapset - nuoret - diakonia”
28. NISSINEN SIRPA (1961, artesaani, kauppias, Joensuu)
- valtuutettu
- ”mukana toiminnassa”
29. LEUSSU ANNAKAISA (1982, FM, järjestösihteeri (ONL), Joensuu)
- valtuutettu, neuvoston jäsen
- ”seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö. Monet kaipaavat kuitenkin myös muuta
toimintaa kokeakseen itsensä osaksi yhteisöä”
Vaalialue 2 (Lieksa)
30. JOSKA PENTTI (1943, eläkeläinen, Lieksa)
- kiinteistölautakunnan jäsen
31. ORAVALAHTI-PEHKONEN LEA (1963, KM, erityisopettaja, Lieksa)
- Lieksan valtuutettu -2011, ollut Lieksan neuvoston jäsen, nuorisotyötmk. jäsen
- ”kirkon saavutettavuus laajassa, osin harvaan asutussa seurakunnassa. Kuinka kirkko
ja nuoret sekä nuoret aikuiset kohtaisivat toisensa paremmin?”
32. SEPPÄNEN RIITTA (1960, Lieksa)
33. REITTU OLAVI (1958, maa- ja metsätieteiden maisteri,
metsänhoitaja, Lieksa)
- Lieksan valtuuston ja neuvoston jäsen; Lieksan aluetoimikunnan jäsen
- palveluiden saatavuuden turvaaminen koko seurakunnan alueella
- ”kukin uskoo tavallaan Jumalaan turvaten”
Vaalialue 3 (Kitee-Rääkkylä-Tohmajärvi)
34. HURRI-HYVÄRINEN MINNA (1964, yo-merk., kauppias, Kitee)
- valtuutettu, kiinteistölautakunta
- laulajana Nektarios-kuorossa
- ”seurakunnan tulee säilyä elinvoimaisena, monimuotoisena ja sopuisana yhteisönä
niin seurakuntalaisten kuin sen työntekijöiden kannalta”
35. HÄMÄLÄINEN IIRIS (1959, yo-merk., kirjanpitäjä, Kitee)
- valtuutettu, tilintarkastaja, Kiteen tiistaiseuralainen, laulajana Nektarios-kuorossa
- srk:n tärkein tehtävä on säännöllisen hengellisen elämän edellytysten tukeminen srk:n toimintaa eri alueilla tulee kehittää tasapuolisesti huomioiden eri-ikäiset
- ”laajalla alueella toimiva srk. tarvitsee vakaan talouden ja riittävän työntekijämäärän”