Naisystävällinen Golfseura - Golflehti 02 / 2015

Kuka ja Mitä | Naiset ja golf
Naisystävällisen
EDELLISESSÄ NUMEROSSA AVASIMME
NAIS­G OLFIN NYKYTILAA SUOMESSA.
TÄLLÄ KERTAA LUODAAN LYHYT KATSAUS
SIIHEN, MISTÄ HYVÄ NAIS­T OIMINTA
GOLF­S EURASSA MUODOSTUU.
GOLFSEURAN
H
yvä seurahenki ei synny itsestään. Usein se on pikemminkin
vireän ja peräänantamattoman
toiminnan tulos. Onnistumisen
kannalta ehkä olennaisinta on,
että kaikenlaiset harrastajat kokevat itsensä
tervetulleeksi klubilla ja että uudet tulokkaat
vedetään mukaan seuran toimintaan.
Sielultaan hitusen jäyhien suomalaisten
kohdalla tämä tarkoittaa aktiivista henkilökohtaista kontaktointia sekä toimivaa ja
ahkeraa tiedottamista. Seuran ladykapteenin on ”asuttava” klubilla ja työhön on motivoiduttava vahvasti.
Pickalassa, joka palkittiin vuoden 2014
naisystävällisimpänä golfyhteisönä Suomessa, homma toimii.
”Aloitin lajin viime elokuussa, kokeilin
kyllä jo kertaalleen vuonna 1992. Valitsin
Pickalan, koska moni tuttu pelaa siellä ja
kenttiä on kolme. Olen heti päässyt hienosti
sisään yhteisöön, joka on mukavan sosiaalinen”, uuspickalalainen Sari Harilainen
kertoo.
Harilainen aikoo osallistua keväällä ainakin Pickalan ladyjen golfklinikoihin, joissa
kentän prot hiovat ladyjen lyöntiä valmiiksi
kautta varten naisryhmissä.
Klinikat ovat iso osa naistoimintaa yhdessä aktiivisen kilpailutoiminnan kanssa.
Kilpailuita on tarjolla paljon eritasoisille
pelaajille.
Kuudesta osakilpailusta koostuvan Tosi
Mimmi -sarjan viime vuonna voittanut
­Marjo Sundström tunnustautuu innokkaaksi kilpailijaksi. Inkoolainen Sundström
pelaa siuntiolaisseurassa vasta toista vuotta,
aikaisemmin hän on ollut jäsenenä kahdella
muulla uusimaalaisella kentällä.
”Monipuolinen seuratoiminta ei kilpailemisen lisäksi välttämättä ole minulle erityisen tärkeää, mutta kyllä se Pickalassa on
aivan omassa luokassaan. Puitteet ja kaikki
muukin on kohdallaan, eikä kukaan katso
70
GOLFLEHTI | 2/2015
kieroon.
Hyvää
peliseuraa
löytää aina”,
Sundström sanoo.
Samoilla linjoilla on
kolmatta kautta Pickalassa
pelaava Eeva Nurminen. Hänkin
kilpailee mielellään, mutta arvostaa myös
sitä, että Pickalassa on naisille tarjolla monenlaista toimintaa.
”Itse pelaan 70–80 kierrosta vuodessa. Ilmapiiri on mukava ja porukka tuli heti tutuksi
kisoissa ja ladyjen illoissa”, Nurminen kertoo.
KOKO KLUBI NAISTEN TAKANA
Entiset ja nykyiset seura-aktiivit kokevat, että
Pickalassa naiset ovat saaneet kehittää toi-
Monella klubilla on
käytössä ns. birdie-puu,
johon merkitään kauden
aikana syntyneet birkut.
Yleensä eniten birkkuja
tehtaillut lady palkitaan
kauden päätteeksi.
mintaansa koko seuran ja klubin tuella. Naistoiminta aktivoitui todenteolla 1990-luvun
puolivälissä, ja on pysynyt yhtä virkeänä ennen
kaikkea yksittäisten puuhanaisten loputtomalta
tuntuvan tarmon ansiosta.
Pickalassa väistyvä naiskapteeni on kiinteästi
mukana uuden sisäänajo- ja koulutusprosessissa ja usein toiminnassa laajemminkin. Kapteenien toimikausi on kaksivuotinen.
Teksti Sami Sarpakunnas kuva ThinkStock
MITÄ HYVISSÄ SEUROISSA TEHDÄÄN?
ANATOMIA
”Uusien ihmisten saaminen
mukaan ja heidän ’koukut­
tamisensa’ on toiminnan
haasteellisin ja tärkein osa.
Kapteenin pitää olla
klubilla tavattavissa usein.”
Sirpa Ylitalo
”Selvitämme jäsenien toiveita ja odotuksia erilaisilla kyselyillä. Uusille jäsenille lähetämme perehdytyspaketin, jossa kerrotaan myös naistoiminnasta.
Uusia naisia saadaan mukaan toimintaan kuitenkin edelleen etenkin henkilökohtaisten kontaktien
kautta”, sanoo naiskapteeni Arja Ervasti.
”Uusien ihmisten saaminen mukaan ja heidän
’koukuttamisensa’ on toiminnan haasteellisin ja
tärkein osa. Kapteenin pitää olla klubilla tavattavissa usein”, täydentää edellinen naiskapteeni Sirpa
Ylitalo.
Pickalassa toiminta on poikkeuksellisen monimuotoista, eikä rajoitu pelkästään golfiin.
”Tiedottaminen on myös aivan ensiarvoisen tärkeää hoitaa hyvin. Jatkuvasti pitää kertoa siitä, mitä
on tarjolla. Koko ajan on uusiuduttava ja kehitettävä
uutta. Klubilla järjestettävien naisten iltojen lisäksi
tarjolla on joogaa, hierontaa, sienestystä, marjastusta ja jopa metsästystä kokeilivat jotkut viime
syksynä”, luettelee Sari Lönn, jonka rooli entisenä
naiskapteenina ja aktiivisena taustavaikuttajana on
seurassa suuri. Lönn myös toimii Golfliiton Ladygolf-toimikunnan puheenjohtajana.
Suomalainen urheiluseuratoiminta on leimallisesti rakentunut vapaaehtoistoiminnan rakentamille perustuksille, eikä golf tässä suhteessa eroa
joukosta.
Koko Pickalan kapteenikolmikko on yhtä mieltä
siitä, että vaikka yhdessä tehdään ja puuhataan, ovat
yksittäiset puuhanaiset toiminnan taustalla se voimavara, joka liimaa yhteisön kokoon ja mahdollistaa
sen kehittämisen.
▶▶ Suomen naisystävällisimmäksi
golfyhteisöksi valittiin Pickala
Golf, toiseksi sijoittui Golf Pirkkala, kolmanneksi Peuramaa Golf
ja neljänneksi Golf-Porrassalmi.
Pelkästään palkitsemisen
ilosta titteleitä ei jaettu, vaan
tarkoituksena on oppia hyvistä
käytänteistä ja jakaa toimiviksi koettuja toimintamalleja muille naiskapteeneille ja sitä kautta heidän
edustamilleen golfyhteisöille.
Aktiivisen kilpailutoiminnan
lisäksi kaikissa palkituissa
seuroissa järjestettiin pelkästään
naisille suunnattuja harjoituksia,
joista osa pyöri läpi talven tai
alkoi varhain keväällä.
Seurojen naisjäsenistä toiminnassa on aktiivisesti ollut noin
viidennes niiden naisjäsenistä.
”Naisjäsenistämme 31
prosenttia otti viime kaudella
osaa vähintään yhteen naisille järjestettyyn tapahtumaan”, kertoo
Pirkkala Golfin ladykapteeni Tiiti
Saarinen.
Saarinen toimii seuran kapteenina kolmatta vuotta. Eläkkeelle
siirtymisen jälkeen hänet on
löytänyt usein klubilta tekemässä
”terassirekrytointia”.
Pirkkalassa on huomattu,
että kaikki naiset eivät pidä
kilpailemisesta, vaikka haluavatkin
ottaa osaa tapahtumiin ja pelata
porukassa. Siksi seurassa on
ruvettu järjestämään leikkimielisiä
iltakisoja, joissa pelimuodot vaihtelevat. Muutaman muun Pirkanmaalaisen seuran kanssa pelataan
Pirkanmaan Ladycupia.
”Klubi on tukenut, sekä ry että
oy, henkisesti, eikä koskaan ei
ole sanottu ei”, Saarinen kuvailee
yhteistyötä.
PORRASSALMIEDELLÄKÄVIJÄYHTEISTYÖ­
KUMPPANUUKSIENHYÖDYNTÄMISESSÄ
▶▶ Mikkeliläinen Golf-Porrassalmi
on sikäli erilainen golfseura, että
merkittävä osa sen jäsenkunnasta
koostuu Etelä-Savossa kesää
viettävistä loma-asukkaista.
Seuran naistoiminnassa on silti
ollut mukana mukava määrä
jäseniä. Porrassalmen ladykapteeni Marja-Liisa Laitinen on
järjestänyt seurassa monenlaista
toimintaa.
”Näen asian niin, että
hyvinvointi ei koostu pelkästään
golfista, vaan se on laajempi
kokonaisuus”, kertoo hitusen
ideo­logisestikin vapaaehtoistyöhön suhtautuva nainen.
”Olen aina ollut aktiivinen liikkuja, joten teen tätä rakkaudesta
liikuntaan ja mukana on kai vähän
sellaista maailman parantamistakin. Näen seuratoiminnan myös
ihmisen terveydellisen hyvin-
voinnin edistäjänä. Positiivinen
palaute saa innostumaan”, hän
sanoo.
Laitinen toimii kapteenina
kolmatta vuotta, sitä ennen
hän on ehtinyt vaikuttaa seuran
hallituksessa yli vuosikymmenen
ajan.
Golf-Porrassalmi tekee monesta
muusta seurasta poiketen hyvin
aktiivista yhteistyötä tukijoidensa
kanssa. Tilaisuuksiin pyritään
aina rakentamaan niin sanottu
win-win-periaate, eli seuran
naisjäsenten ohella tapahtuman
tulee olla antoisa myös tukijan
näkökulmasta tarkasteltuna.
Tulevan varalle Laitinen on suunnitellut äiti-tytär-teeman henkiin
herättämistä golfopetuksessa.
Todennäköisesti tulossa on ensi
kaudelle myös Lady Tour South
Savo -niminen seuraottelu alueen
muiden seurojen kanssa.
”Tavoitteeksi olen asettanut
sen, että mukaan haetaan kaikentasoiset golfarit kivien ja kantojen
alta”, Laitinen naurahtaa.
KUMMITAUTTAVATALKUUNPEURAMAALLA
▶▶ Sari Karesvuori toimii Peuramaa Golfin kapteenina jo neljättä
vuotta. Hänen kokemuksensa
mukaan ensimmäinen vuosi on
rankin, sen jälkeen työtaakka
helpottuu, kun tarvittava tieto
on jo pääosin ehditty hankkia ja
omaksua.
Peuramaalla suurin osa toiminnasta järjestetään ajalla toukokuulokakuu. Kentän prot pyörittävät
kuitenkin naisten harjoitusryhmiä
ympäri vuoden. Naisten kisoissa
on kolme eri sarjaa tasoitusten
mukaan ja ensi kaudella on tarkoitus kokeilla uutena niin sanottuja
happy golf -tapahtumia, joissa ei
ole tarkoitus kilpailla vaan pelata
ja pitää haskaa yhdessä.
Peuramaalla uusille harrastajille on ollut tarjolla myös
”kummipelaaja”-toimintaa, jossa
kokeneempi jäsen luotsaa aloittelevaa yhteisellä pelikierroksella.
Kynnys sen hyödyntämiseen
tuntuu kuitenkin olevan korkealla,
vaikka kummipelaajien perään
jonkin verran kyselläänkin.
Karesvuoren mukaan naistoiminnan suosio on lisääntynyt
vuosi vuodelta. Hän kuitenkin
toivoo, että tämän vuoden jälkeen
joku toinen ottaisi kantaakseen
kapteenin vastuut, jo siksi, että
”saataisiin tuoreita ideoita.”
Karesvuori tunnistaa sen
ihmistyypin, joka luonteensa
mukaisesti etsiytyy mukaan
vapaaehtoistoimintaan.
”Kai se on niin, että jos on
jossain mukana, niin pian on
monessa mukana.”
2/2015 | GOLFLEHTI
71