Tiedostovaatimukset

geteasy getfast getcheap
getprint
Aineisto-ohje getprint
Yleiset ohjeet
2
Tarrat2
Leikkausvarat2
Kirjekuoret2
Aikakauslehdet3
Taitetut esitteet
4
Väritys4
Kalenterit4
Linjan paksuus
5
Julisteet5
Esitekansiot5
Esitteet5
Kirjoitusalustat5
Sivusuunta6
Spottivärit6
Leimasimet6
Päällepainatus / Lihavointi
7
Siirtymä
7 / 8
Yleiset ohjeet
Toimita aineistosi aina joko PDF, JPEG tai TIFF-muodossa CMYK-painoväreissä ja lisää
jokaiselle leikattavalle sivulle 2 mm leikkausvarat. Kaikki kuvat tai kuvatiedostot tulee olla min.
300 dpi resoluutioisia sekä (Flatten image) yhdistetty taustalayeriin. Kaikki fontit (kirjasimet)
tulee olla konvertoitu tai sulautettu poluiksi.
Lisäinformaatiota sekä opastusta on saatavana Aineisto-ohjeesta ja laaja informaatio on kerätty
myös Neuvonta-osioon (FAQ), joka löytyy myös sivustolta.
Tarrat
Kaikki pyöreät ja soikeat tarrat tulee olla aseteltuina neliön tai suorakulmion sisälle.
Leikkausvarat
Käsittelystä johtuvista syistä tarvitsemme kaikki painotuotteet (paitsi kirjekuoret) 2 mm
leikkausvaroin. Leikkausvara (bleed) on alue, joka ulottuu yli tilauksen varsinaisen, tilatun koon.
Kaikki lähellä reunaa olevat objektit sekä taustakuva tulee ulottua 2 mm yli leikkausvarojen.
Varmista myös, ettei fontteja ja tärkeitä objekteja leikkaudu pois – suosittelemme vähintään
1,5 mm varoalueen reunoihin.
Koko ei sisällä leikkausvaroja
Koko sisältää leikkausvarat
Kirjekuoret (PDF Template)
Käsittelystä johtuen emme voi painaa kirjekuoria aivan reunasta reunaan. Huomaa, että
painopinta-ala rajoittuu seuraavasti: vasemmalta, oikealta ja alhaalta 2 mm ja ylhäältä 10 mm;
ikkunallisen kirjekuoren ikkunan ympärille tulee jättää 2 mm tyhjää tilaa.
Kirjekuoriin ei tarvita leikkausvaroja.
Onko kysymyksiä? FreeCall 0800 9 24 33
2
Aikakauslehdet (pp) liimasidottu
Aikakauslehden ulkokannet tulee olla yhdistettyinä niin että myös selkä on huomioitu
mukaan. Selkämyksen osuus riippuu sivumäärästä. Katso aineisto-ohjeesta lisätietoja. Sisäsivut
toimitetaan yksittäisinä järjestyksessä.
Takakansi
Etukansi
Nidottu
Takakansi
Etukansi
Liimasidottu
Varmista, että liimareunaan jää väh. 6,5 mm:n vara, muuten kirjoitus, kuvat tms. voivat kadota
taitoksen sisälle, myös ensimmäisellä ja viimeisellä aukeamalla. Suosittelemme jättämään
nämä alueet niin tyhjiksi kuin mahdollista kaikilla sisäsivuilla ja välttämään aukeaman yli
kulkevia kuvia.
Tilauksen koko
Liimareuna
X
Etukansi
Takakansi
6,5 mm*
6,5 mm*
2 mm Leikkausvara
2 mm Leikkausvara
Selkämys
*Liimausreuna
Leikkausvara, liimasidonta
Onko kysymyksiä? FreeCallBack sekä FreeChat!
3
Taitetut esitteet
Sisä-ja ulkopuolen sivut tulee toimittaa yhdistettyinä. Toimittakaa aineisto taittamattomana
vähintään 180 mm leveänä, ja kunkin sivun tulee olla vähintään 74 mm (ei koske läppä- tai
kirjetaitosta).
Katso aineisto-ohjeesta lisätietoja.
Väritys
Lopullinen värimäärä syntyy kaikkien painamiseen käytettyjen värien yhdistymisestä
(syaani, magenta, keltainen, musta). Näitten värimäärien summa ei saa olla suurempi kuin
270 %, muuten joudumme vähentämään värimäärää ennen painoa. Tästä voi seurata värien
muuttumista.
Saavutettava sävyvalikoima ulottuu 3 % vähittäismäärästä 97 % alueen peittoon. Vesileimat
tarvitsevat 3 – 5 % yksittäis-värin.
Väritetyt tausta-alueet voivat johtaa väri-vaihteluihin painossa, erityisesti aikakausilehdissä.
Tästä johtuen suosittelemme erikoisvärin ostamista ja käytttämistä.
Jos mahdollista, mustien ja harmaiden alueiden tulisi koostua vain prosessi-väri mustasta.
Syvin musta saadaan aikaan yhdistämällä 100 % musta ja 35 % syaani.
Kalenteri
Olkaa hyvä ja huomioikaa minimi-koko 135 x 105 mm sekä rei‘itys-alue.
2 mm leikkuuvara
10 mm rei'itys-alue
1,5 mm etäisyys tekstille ja kuville
rei‘itys-alue kalentereille
Onko kysymyksiä? FreeCall 0800 9 24 33
4
Linjan paksuus
Linjaviivan pitäisi olla vähintään 0,25 pt ja kirjasinten ei pienempiä kuin 5 pt. Tarkista että linjojen
värikylläisyys on vähintään 20 % mustia 0,5 pt linjoissa.
Julisteet / monisivuiset julisteet
Kovin monimutkaiset kuviot (suuri määrä polkuja, häiveitä ja kuvakoristeita) aiheuttavat usein
RIP-ongelmia. Tästä syystä pyydämme toimittamaan tämänkaltaiset aineistot kuvina.
Esittelykansiot (PDF template-pohja)
Ole hyvä aseta tiedostosi niin, että se kattaa koko alueen (mukaan lukien läpät ja leikkausvarat).
Tutustu PDF-mallipohjaan sekä mittoihin.
Nuuttaus linjat (ei tarvitse sisällyttää)
2 mm leikkuuva
virheellinen esittelykansion sommittelu
Rei‘itys-alue
(taustan ja sisällön täytyy ulottua 2 mm linjan yli)
Nidotut esitteet
Tiedostot tulee lähettää yksittäisinä sivuina (mieluiten koottuna yhteen PDF-tiedostoon).
Yksittäiset PDF-tiedostot tulee nimetä selkeästi. Joka tapauksessa, sivujärjestys (alkaen nimi)
on säilytettävä.
Kahdestakymmenestä (20) sivusta alkaen, sivujen sijoittelu tulee ottaa huomioon. Tarkastattehan
että sivut sopivat yhteen kunnolla mikäli käytätte kuvia jotka jatkuvan rajan yli (esim. keskiaukeama
kuvat).
Kirjoituslehtiöt
Huomioi sivun asettelusuunta riippuen siitä mihin liimaosa tulee (ylä- tai alareunaan).
Onko kysymyksiä? FreeCallBack sekä FreeChat!
5
Sivusuunta
Tiedostojen tulee olla selkeästi merkitty ja sivusuunnan tulee olla oikea. Huomioittehan, että
kun painatusarkin toinen puoli on painettu, se käännetään mutta sitä ei käännetä ylösalaisin.
Etusivu
Takasivu
puolestaan
Takasivu
Etusivu
myllertää
Spottivärit
Käytämme HKS- ja Pantone-värijärjestelmiä. Kulta- ja hopeapainatuksiin käytämme Pantonea.
Metalliefekti voidaan saavuttaa vain 100 % väriopasiteetilla. Liukuväri saattaa aiheuttaa värin
kirkkauden häipymistä.
Käytä aina erillistä kanavaa spottiväreille ja jätä värin tausta tyhjäksi. Prosessivärejä (CMYK)
ei ole mahdollista painaa spottiväreiksi. Tämän vuoksi merkitse erilliset värikanavat värikoodilla. Painamme spottivärit vain tilauksen mukaisesti.
Leimasin
Tiedosto tulee olla (vektorigrafiikka suotava) 100 % musta/valko aineisto ja 57 x 21 mm.
Kirjasinkoko ei saa olla pienempi kuin 5 pt eikä linjan paksuus vähemmän kuin 0,2 mm. Jos
mahdollista niin on hyvä välttää Serif -fontteja, koska päätteet eivät todennäköisesti tule
näkymään lopullisessa leimasimessa. Häivytykset tai monimutkaiset tekniset ratkaisut eivät
myöskään ole mahdollisia.
Postimerkki-grafiikat
Kirjasimet
serif -kirjasin
(esim. Times, Courier, Garamond)
sans serif -kirjasin
(esim. Arial, Helvetica, Verdana)
Vektrori-grafiikat
Pikseli-grafiikat
Onko kysymyksiä? FreeCall 0800 9 24 33
6
Päällepainatus (Overprint) / Lihavointi
Kun käytetään päällepainatus (overprint) toimintoa, jossa värit painetaan toistensa päälle,
syntyy kokonaan uusia värejä. Tämä efekti aiheutuu siitä, että painomuste on läpikuultavaa
(klaseroituvaa). Jos päällepainatus asetukset on poistettu lopuksi, efekti tulee simuloida siinä
vaiheessa kun työtä tehdään. Jos tätä efektiä ei haluta, alue kuvien ja tekstin alla tulee olla
valkoinen (tyhjä). Voidaksemme välttyä läiskiltä ja valkoisilta viivoilta rajakohdissa, tiedostot
tullaan automaattisesti päällepainattamaan (lihavoittamaan).
Ei päällepainoa
Päällepainon kanssa
Ei aukeamia
Aukeamilla
(streaker possible)
(päällepainon reuna)
Siirtymä
Kun rengassidottua esitettä kootaan, yksittäiset aukeamat pannaan sisäkkäin ja nidotaan
selkämyksestä. Riippuen sekä paperin paksuudesta että arkkien määrästä tapahtuu sisäsivujen
siirtymistä mitä lähemmäs keskiaukeamaa mennään. Järjestelmässä käytetään erityissovelluksia,
jolla manipuloidaan sivuja. Kutsumme tätä siirtymän asetteluksi.
Kuvien osalta, silloin kun ne ulottuvat toiselle sivulle (aukeamalla) manipulointia ei voida
käyttää, koska se saattaa aiheuttaa epätarkkuutta asetetussa suunnittelussa. Sama koskee
kaksinkertaista sivua.
Tässä tapauksessa saattaa käydä niin, että tiedot/kuvat lähellä reunoja leikatuvat pois. Tästä
johtuen jätä tarpeeksi tilaa reunoille. Todellisen siirtymäarvon löydät aineisto-ohjeesta.
Voidaksesi ymmärtää asia paremmin, ota nippu paperia ja taita ne keskeltä.
Onko kysymyksiä? FreeCallBack sekä FreeChat!
7
Esimerkki nidotusta esitteestä:
Formaatti 210 x 297 mm; kannet 4 sivua 250 gr / m2 puolikiiltävä; sisäsivut 56 ss 135 gr / m2
puolikiiltävä. Sisäsivujen siirtymä on 3,4 mm.
Sivun keskiosa
Etu:
- kuvat, jotka siirtyvät toiselle sivulle,
sopivat kunnolla
(kun kuvamateriaali on oikein aseteltu)
Haitta:
- Sivunumerointi ”hyppää”
- Elementit, jotka ovat liian lähellä reunaa saattavat leikkautua
Sivu 30 / 31 ilman siirtymää
Etu:
- Ei “hyppäävää” sivunumerointia
lopullisessa tuotteessa
Haitta:
- sivun ylimenevien osien epätarkkuus
Sivu 30 / 31 siirtymällä
2 mm siirtymä
Virheellinen sommittelu ja / tai eritellyt yksittäiset sivut
Oikea sommittelu ja / tai eritellyt yksittäiset sivut
Onko kysymyksiä? FreeCall 0800 9 24 33
8