Jyväskylän etsivän työn uutiskirje 1/2015 Hyvät yhteistyökumppanit

Jyväskylän etsivän työn uutiskirje 1/2015
Hyvät yhteistyökumppanit,
Jyväskylän etsivän nuorisotyön vuoden 2015 ensimmäisen uutiskirjeen aiheita ovat:
- Nuorten Taidetyöpajalla käynnistyy pajoja pitkin kevättä
- Etsivän työn toiminnallinen Akku-ryhmä kokoontuu kerran viikossa
- OhjausLaturi – ohjausta ja neuvontaa peruskoulua päättäville nuorille
- Etsivä työ jalkautuu Jaon Viitaniemen kampukselle keväällä
- Etsivän työn infot Cygnaeuksen ja Sepän lukioilla
- Asuminen haltuun -kurssi
- Liikkuva terveysneuvonta –Visiitti
- Etsivän työn uutiskirjeen periaatteet
- Etsiviin yhteyttä monin tavoin
Nuorten Taidetyöpajalla käynnistyy pajoja pitkin kevättä - helmikuussakin käynnistyville
pajoille ehtii vielä hakea
Jyväskylän Nuorten Taidetyöpajan kevään pajakausi on jo käynnissä. Keväällä taidetyöpajalla on 15
erimittaista yhteisöllistä pajajaksoa sekä nuorten yksilöohjausta. Pajoissa on tarjolla muun muassa
valokuvausta, tuunausta, musiikkia, kädentaitoja, luontolähtöistä toimintaa ja liikuntaa.
Pajatarjonta on monipuolinen ja hakuaikoja sekä pajojen alkamisajankohtia on limitetty niin, että
mukaan toimintaan pääsee pitkin kevättä. Kevään tarjonnasta löytyy myös yhtenä päivänä viikossa
toimivia erikoispajoja, joissa pääsee kokeilemaan millaista pajatyöskentely on.
Helmikuussa käynnistyvät pajat, joille ehtii vielä hakea:
Voltti-paja 16.2.–5.6. – hakuaika 19.–30.1.
Kuvasta viestiksi -paja 16.2.–5.6. – hakuaika 19.–30.1.
Musiikin teemapaja, 9.2.–8.5. maanantaisin klo 15–17 – hakuaika 12.–23.1.
Vola All Stars musiikin teemapaja 3.2.–26.5. tiistaisin klo 15–18 – hakuaika 9.1. alkaen
Kuvanveiston teemapaja 3.2.–26.5. tiistaisin klo 15–18 – hakuaika 9.1. alkaen
Pajoihin haetaan ottamalla yhteyttä pajaohjaajaan puhelimitse tai sähköpostilla. Kaikki hakijat
haastatellaan. Nuorten Taidetyöpaja tarjoaa työkokeilua, toimintaa ja ohjausta 17–29-vuotiaille
nuorille, jotka ovat ilman töitä tai opiskelupaikkaa tai ovat sairaslomalla. Pajoissa nuoret
suunnittelevat tulevaisuuttaan, kartuttavat arjen taitoja ja osaamista.
Nuorten Taidetyöpaja, Matarankatu 6 (A3) Tourula
www.taidetyopaja.jyvaskyla.fi
www3.jkl.fi/blogit/taidetyopaja/wp-content/uploads/nttp/NTTP_pajakalenteri.pdf
www.facebook.com/nuortentaidetyöpaja
Etsivän työn toiminnallinen Akku-ryhmä kokoontuu kerran viikossa
AKKU-ryhmä on etsivän työn toiminnallinen ryhmä 16–29-vuotialle nuorille, jotka kaipaavat arkeensa
sisältöä. Ryhmä kokoontuu 21.1. -17.6.2015 kerran viikossa keskiviikkoisin klo 12–15 Nuorten
Taidetyöpajalla Matarankatu 6.
Akku-ryhmän toiminta suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Ryhmässä voidaan esimerkiksi laittaa
ruokaa, liikkua, musisoida, tehdä kädentaitoja tai tutustumiskäyntejä. Akku-ryhmään pääsee mukaan
milloin tahansa ottamalla yhteyttä etsivän työn ohjaaja Hanne Kortelaiseen p. 050 311 8354.
OhjausLaturi - ohjausta peruskoulua päättäville
OhjausLaturi neuvoo ja auttaa ilman opiskelupaikkaa jääviä peruskoulua päättäviä nuoria. Nuoren
asioissa voi olla yhteydessä jo 9-luokan aikana, tai viimeistään peruskoulun jälkeen kesällä ja
alkusyksystä esimerkiksi,
- jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai muuta tulevaisuuden suunnitelmaa,
- jos nuori ei ota opiskelupaikkaa vastaan,
- jos nuori ei aloita toisen asteen opintoja,
- jos nuori etsii muita palveluja tai kaipaa muuten apua ja tukea asioidensa hoitamiseen tai
- jos nuorelle kertyy runsaasti poissaoloja heti toisen asteen opintojen alussa.
Keväällä kohdataan ysit
OhjausLaturin ja etsivän työn ohjaajat kiertävät keväällä 2015 kaikki Jyväskylän 9-luokat ja kertovat
OhjausLaturista ja etsivästä työstä. Yhteistyötä tehdään peruskoulujen opinto-ohjaajien kanssa. Opot
ovat nuorisolain mukaan velvollisia ilmoittamaan etsivään työhön ne nuoret, jotka jäävät ilman
opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen tai joista on huoli. Jyväskylässä ilmoitukset peruskoulun
päättävistä nuorista ottaa vastaan OhjausLaturi.
Tietoa ja neuvontaa 13-29-vuotiaille jyväskyläläisille nuorille
OhjausLaturista voi myös kuka tahansa nuori kysyä neuvoa ja suuntaa esimerkiksi opiskeluun,
harrastuksiin, nuorten palveluihin tai tulevaisuuden suunnitteluun liittyen. Yhteyttä voi ottaa monella
tapaa; soittamalla, lähettämällä viestin, facebookin kautta tai tulemalla käymään neuvontapisteellä
tiistaisin klo 14–16 Veturitalleilla, osoitteessa Veturitallinkatu 6.
Yhteishakuinfot Veturitalleilla
Yhteishakuinfot Veturitalleilla VapaaVaihteen yhteydessä 5.3 ja 12.3 Veturitalleilla klo 16–20.
Apua kesätöiden hakuun
Kesätöiden haussa kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Vaikka tammikuussa kesätyöt saattavat vaikuttaa
kaukaiselta ajatukselta, kannattaa laittaa hakemus ajoissa sisään kiinnostavaan työpaikkaan.
Autamme neuvontapisteellä nuoria kesätöiden hakemisessa ja ylläpidämme kansiota avoinna olevista
kesätyöpaikoista.
Kevään yhteishaku lähestyy. Ammatillisiin perustutkintoihin haetaan ammatillisen koulutuksen ja
lukiokoulutuksen yhteishaussa 24.2.–17.3.2015. Neuvontapisteellä autamme nuoria yhteishaun ja
koulutusvalintojen tekemisessä. Lisätietoa yhteishauista www.opintopolku.fi
Yhteistyökumppani, tiesitkö että…
- Voit tuoda omia esitteitäsi ja julisteista erilaisista nuorten palveluista, harrastuksista ja
ajankohtaisista tapahtumista neuvontapisteelle Veturitalleille, sekä ottaa mukaasi materiaalia
erilaisista aihealueista.
- Voit tilata pop up –neuvontapisteen omaan palveluusi kertomaan esimerkiksi etsivästä työstä tai
OhjausLaturin toiminnasta, tai muista ajankohtaisista nuorten toiminnoista.
- Voit järjestää Veturitallien neuvontapisteellä oman palvelusi infoja.
OhjausLaturi nyt myös sosiaalisessa mediassa facebookissa, Ask.fm:ssä ja WhatsAppissa
www.jyvaskyla.fi/nuoriso/ohjauslaturi,
Etsivää työtä pilotoidaan Jaon Viitaniemen kampuksella keväällä
Etsivä työ jalkautuu konkreettisesti kevään aikana Jyväskylän ammattiopiston Viitaniemen
kampukselle. Ideana on tuoda etsivän työn palvelua tutuksi niin nuorille, kuin myös henkilökunnalle.
Etsivä nuorisotyö toimii nuoren arjen toimintaympäristössä, jotta nuoren olisi mahdollisimman helppo
tarttua etsivään työhön. Jalkautumisella haetaan etsivälle työlle uudenlaisia toimintatapoja ja
työskentelymalleja nuorten ohjauksen tueksi oppilaitoksessa. Parhaimmillaan varhaisella
puuttumisella voidaan estää opinnoista putoaminen.
Jaolle jalkautuva etsivän työn ohjaaja on Hanna Leino. Hän keskittyy työskentelemään oppilaitoksen
kirjoilla olevien opiskelijoiden kanssa. Eronneet opiskelijat ohjautuvat siis edelleen muille etsiville.
Etsivän työn ohjaaja tutustuu ja perehtyy parhaillaan oppilaitokseen ja sen toimintatapoihin,
henkilökuntaan ja opettajiin. Arjen käytänteet ja toimintatavat luodaan yhdessä oppilaitoksen ja
etsivän työn tueksi kootun kehittämisryhmän kanssa kevään aikana. Niistä tiedotetaan myöhemmin
tarkemmin.
Lisätietoja etsivän työn ohjaaja Hanna Leino, p. 050 311 9981
Etsivän työn infot Cygnaeuksen ja Sepän lukioilla
Nuorisopalveluiden etsivät ovat tavattavissa ja esittelemässä etsivää työtä keskiviikkona 28.1.
Cygnaeuksen lukiolla klo 10–13 ja tiistaina 3.2 Sepän lukiolla klo 10.30–13. Toimintaansa ovat
esittelemässä myös Juniorinuotta sekä Oiva- ja Ilona.
Asuminen haltuun -kurssi
Asuminen haltuun – kurssi käynnistyy tiistaina 3.3. Kurssi on tarkoitettu 18–29-vuotialle
jyväskyläläisille asunnottomille ja/tai asumisuhan alla oleville nuorille. Kuutena tiistaina pidettävä
kurssi tarjoaa tietoa vuokra-asunnon hankinnasta, asumisesta, siivouksesta ja talousasioista sekä
muista asumiseen liittyvistä asioista.
Kurssin käynyt saa todistuksen, joka helpottaa oman asunnon saantia, vaikka luottotiedot olisivat
pelkkä unelma. Ilmoittautumiset 24.2. mennessä Anna-Kristiina Malinen 050 565 8937, Otto Dufva
050 4014940. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Kurssin järjestää Jyväskylän nuoriso- ja palveluasunnot ja Nuorten aikuisten palvelukeskus
yhteistyökumppaneineen.
Liikkuvat terveysneuvontapalvelut KatuVisiitti ja AutoVisiitti
Liikkuva terveysneuvontapalvelu KatuVisiitti liikkuu keskustan alueella (Kauppakatu-KompassiKirkkopuisto) keskiviikkoisin klo 15–16 välisenä aikana. KatuVisiitin työntekijät tunnistaa mustista
repuista, joissa lukee Visiitti. KatuVisiitistä voi pyytää käyttövälinepakkauksia, tai jutella muuten vaan.
Työntekijöiden kautta on myös mahdollista saada labralähete Hiv-, hepatiitti- tai
sukupuolitautitesteihin.
Autolla liikkuvan terveysneuvontapalvelun AutoVisiitin voi tilata etukäteen haluamaansa paikkaan
Jyväskylän alueella numerosta 040 830 8661 ma-ke klo 8-13 välisenä aikana. Palvelua tarjotaan
keskiviikkoisin klo 14–15.
Visiitti on tarkoitettu huumeita käyttäville henkilöille, heidän läheisilleen sekä seksityötä tekeville.
Tavoitteena on vähentää huumeiden käyttöön ja seksityöhön liittyviä tartuntatautiriskejä. Tarkempia
tietoja Visiittipuhelimesta puh. 040 830 8661
www.sovatek.fi/paihdepalvelut_jyvaskyla_avohoitopalvelut.shtml#Terveysneuvontapalvelu
Etsivän työn uutiskirjeen periaatteet
Jyväskylän etsivän nuorisotyön uutiskirje ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Siihen on koottu lyhyesti
etsivän nuorisotyön ajankohtaisia asioita ja muitakin nuorten palveluihin liittyviä asioita.
Se lähetetään etsivän työn yhteistyökumppaneille sähköpostijakeluna. Jokainen etsivän työn ohjaaja
postittaa kirjeen omille keskeisille yhteystyötahoilleen. Lisäksi kirjettä postitetaan myös muille nuorten
parissa toimiville tahoille eri henkilöiden ja sähköpostilistojen kautta. Uutiskirjeen löytää myös etsivän
työn nettisivuilta pdf-versiona.
Mikäli et halua vastaanottaa uutiskirjettä, ole hyvä ja ilmoita asiasta kirjeen alkuperäiselle lähettäjälle
tai osoitteeseen [email protected] Onko palveluissasi sellainen henkilö, joka haluaisi vastaanottaa
kirjeen, mutta ei vielä sitä saa? Siinäkin tapauksessa laitathan viestiä, postin alkuperäiselle
lähettäjälle tai etsivän työn ohjaajalle osoitteeseen [email protected]
Etsiviin yhteyttä monin tavoin
Etsivä työ on tarkoitettu niille 15–29-vuotiaille nuorille, jotka ovat jäämässä opiskelun ja työelämän
ulkopuolelle, tai muuten kaipaavat apua arkeensa. Etsivän työn ohjaaja auttaa nuorta tulevaisuuden
suunnittelussa ja arjenhallinnassa sekä ohjaa tarvittavien palveluiden piiriin.
Etsivään työhön voi olla yhteydessä monin tavoin: puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla,
facebookissa, tulemalla tapaamaan tai nettisivuilta löytyvän Ota yhteyttä -lomakkeen avulla.
www.jyvaskyla.fi/etsivanuorisotyo
Yhteistyöterveisin
Etsivän työn ohjaajat
Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluista
Merja Angle, p. 050 311 8169, [email protected]
Anu Kokki, p. 050 311 8151, [email protected]
Korpilahden ja Tikkakosken alue, Marika Jousmäki, p. 050 311 8179, [email protected]
Sovatek-säätiöstä
Hanna Rossi, p. 050 432 7807, [email protected]
Hanna Liimatainen, p. 050 576 6217, [email protected]
Jyväskylän kaupungin Nuorten Taidetyöpajalta
Tanja Maunonen, p. 0400 523 049, [email protected]
Terhi Tahvanainen, p. 0400 523 139, [email protected]
Hanne Kortelainen p. 050 311 8354, [email protected]
Hanna Leino, p. 050 311 9981, [email protected]
Jyväskylän etsivän työn yhteinen sähköpostiosoite: etsivatyo(at)jkl.fi ja facebook-sivu:
www.facebook.com/EtsivaTyoJyvaskyla