Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvalle maahanmuuttajalle

Viranomaisasioinnit Suomeen muuton alkuvaiheessa ja muu info
Mistä aloittaa?
Tervetuloa Poriin!
VIRANOMAISASIOINNIT
1. Lounais-Suomen maistraatti, Porin yksikkö: rekisteröinti-asiat ja henkilötunnus,
muuttoilmoitus (Poriin vai muualle) ja kotikunta jne. Mukaan: passi, oleskelulupakortti tai
oleskelukortti ja muita rekisteröinnissä tarvittavia asiakirjoja (esim. avioliittotodistukset, ero- ja
kuolintodistukset, lasten syntymätodistukset). (os. Pohjoisranta 11 E (Puuvilla) 28101 PORI,
ma–pe 9.00–16.15) http://www.maistraatti.fi/fi/maistraatit/Lounais-Suomi/Lounais-Suomenmaistraatti/Porin-yksikko/
2. Lounais-Suomen poliisilaitos, Porin poliisiasema: rekisteröinti, oleskelulupa-asiat.
1) vastaanottaa mm. oleskelulupa- ja kansalaisuushakemuksia; 2) jatkolähettävä käsiteltäviä
asiakirjoja Maahanmuuttovirastoon Helsinkiin; 3) käsittelee jatkolupia paikallistasolla; 4)
ajokortin vaihto. Mukaan: passi, muut tarvittavat asiakirjat, henkilötunnus, jos on. (os.
Satakunnank. 5) www.poliisi.fi/ www.migri.fi
3. Satakunnan TE-toimisto: työnhakijaksi ilmoittautuminen, alkukartoitus ja/tai kotoutumissuunnitelma, hakemus kielikurssille tai työharjoitteluun yms. Mukaan: passi. (os. Teljänkatu 5,
toimisto avoinna ma–pe 9.00–16.00, puh. 0295 045 011,). Huom. ajanvaraus: Päivi Myllykoski
tai Minna Kylä-Kause) http://toimistot.te-palvelut.fi/satakunta/yhteystiedot
4. KELA: päätös Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta (jos vakinainen muutto Suomeen: Y77
hakemuslomake); Kela-etuudet (asumistuki, työmarkkinatuki, lapsilisä, eläkkeet yms.)
Kelakorttihakemus. Mukaan: passi. Asumistukihakemuksen liitteet: vuokrasopimus, tiedot
perheen ansioista/tuloista, todistus ulkomaan eläkkeistä yms. (os. Yrjönkatu 23) www.kela.fi
5. Sosiaalipalvelut/aikuissosiaalityö: esim. maahanmuuttajan alkukartoitus ja/tai kotoutumissuunnitelma (myös TE-toimiston yhteistyönä), toimeentulotukiasiat, muut sosiaalipalvelut.
Mukaan: 1) Kelan päätös Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta; 2) toimeentulotukihakemus, jossa allekirjoitus, huom. omat/perheen menot ja tulot, tiliote (ks. ohjeet & mihin
tarkoitukseen haet toimeentulotukea) 3) muut sosiaali- ja perhepalvelut (os. Antinkatu 16 B,
5.krs) www.pori.fi tai http://pori.fi/perusturva/sosiaalijaperhe.html
6. Terveyspalvelut: pääterveysasema, asuinalueen terveysasemat/-keskukset (mm. lääkärin,
terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan vastaanotot; hammashoitola). Mukaan: Kela-kortti.
www.pori.fi tai http://pori.fi/perusturva.html
7. Sivistyskeskus: mm. valmistava luokka maahanmuuttajaoppilaille Kaarisillan ja Itä-Porin
kouluissa. Päivähoito ja varhaiskasvatus: esiopetus ja varhaiskasvatus (os. Otavankatu 3)
www.pori.fi sekä http://www.pori.fi/sivistyskeskus.html
http://www.pori.fi/sivistyskeskus/paivahoitoonhakeminen.html
8. Satakunnan verotoimisto: mm. verokortti- ja verotusasiat. Mukaan: henkilötodistus esim.
ajokortti tai Kela-kortti (os. Itäpuisto 7.) www.vero.fi tai
http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Yhteystiedot/Verotoimistot?d=Pori&service=Henkiloasiakas
Lisätietoja saa edellä mainituilta viranomaisilta
Porin kaupungin perusturvakeskus
maahanmuuttajakoordinaattori Su Ran Kim
1.6.2015
1 (2)
Muuta hyödyllistä tietoa
ASUNTOASIAT, MUISTA NÄMÄ:
– vuokrasopimus (kirjallisena!) vanhan irtisanominen ja uuden sopimuksen tekeminen
– sähkösopimus, vanhan irtisanominen ja uuden sopimuksen tekeminen (edellisen asunnon
sähkömittarilukeman ilmoittaminen energiayhtiölle)
– talon järjestyssäännöt (hiljaisuus esim. kello 22.00 alkaen)
– pesulan käyttö
– jätelajittelu
– muutto toiseen asuntoon: Vuokrasopimuksen irtisanomisaika vähintään 1 kalenterikuukausi;
siivous ennen muuttoa (muuten voit saada siivouslaskun), palautettava kaikki avaimet (muuten
maksettava uusi avainsarja)
– muut: tarkista asunto ja tee lista vioista (jos niitä on) ennen muuttoa uuteen asuntoon
Muut asiat
– Pankki-asiat: tilin avaus (mukaan passi tai muu henkilöllisyystodistus), pankkikorttihakemus,
nettipankkitunnukset esim. laskujen maksuun verkossa, yms.
– Porin Linjat: bussiliput, reitit yms.
– Huom. virastojen aukiolo-ajat! Virastot palvelevat yleensä kello 9 -16 välisenä aikana, tarkista
aukioloajat ennen asiointia
Sosiaaliturva ja etuudet, mm.
– Kotoutumistuki maksetaan työttömälle maahanmuuttajalle:
- kotoutumistukena 3 ensimmäistä vuotta, sen jälkeen työmarkkinatukena (Kela) tai
- toimeentulotukena (Porin kaupungin sosiaalipalvelut) (Antinkatu 16 B, 5krs.)
- ylläpitokorvaus koulutusajalta, esim. kielikurssit, amm. koulutus TE-toimiston kautta (KELA)
– Kelan etuudet, ks. http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/Open, kielillä, English (englanti),
Pусский (venäjä), Eesti keel (viro), Français (ranska), Deutsch (saksa), Svenska (ruotsi)
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/140411131130AK/OpenDocument
Koulutuksen järjestämisen erityispiirteet:
•
•
•
•
peruskoulu ja lukio
– valmistava luokka mm. Kaarisillan ja Itä-Porin kouluissa
– siirtyminen valmistavasta luokasta lähikouluun
– LUVA eli lukioon valmentava koulutus Porin Aikuislukiossa
työvoimakoulutus TE-toimiston kautta
– kotoutumiskoulutukset: peruspolku 40 ov, nopea polku 25 – 30 ov, pitkä polku 60 ov
kouluttajina mm. WinNova, www.winnova.fi, http://www.winnova.fi/maahanmuuttajakoulutus/
ja Sataedu, http://sataedu.fi/, http://sataedu.fi/maahanmuuttajat
– ammatillinen koulutus työvoimakoulutuksena
omaehtoinen koulutus (WinNova) = työvoimakoulutuksena kotoutumisen aikana (3v)
– VALMA-koulutus (Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava)
Kieliosaamisen vaatimukset: suomen kielen taito tulee olla tasolla A2.2 (suomen
kielen kehittyvä peruskielitaito) tai suoritettu pitkä-, perus- tai nopea polku
ammatillinen koulutus (huom. mahdolliset tukitoimet)
Porin kaupungin perusturvakeskus
maahanmuuttajakoordinaattori Su Ran Kim
1.6.2015
2 (2)