KIKH 10/2015 - Koneinsinöörikilta

PÖYTÄKIRJA
Koneinsinöörikilta ry
Hallituksen kokous 10/2015
Aika: ke 11.3.2015 klo 8:15
Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo
Läsnäolijat
Heikki Laaki
Aino Salmi
Raine Viitala
Ville Majuri
Jaakko Kaijala
Ida Martikainen
Tuukka Mustapää
Heikki Hynynen
Johannes Huovinen
Puheenjohtaja
Sihteeri
Talousministeri
Sisäministeri (saapui kohdassa 6.)
Teollisuusministeri
Kv-ministeri
Opintoministeri
Fuksivääpeli
ISOvastaava
Läsnä 9 hallituksen jäsentä.
Aleksi Kuuva
Tuomo Vilska
Tuomas Loiskekoski
Nikolas Laine
Rodrigo Prieto Padilla
Dann Mensah
Petri Suurnäkki
Jarna Verho
Tuukka Löytynoja
Joonas Skogström
Anna Silventoinen
Olli Kekäläinen
Joonas Lehtovaara
Konrad Vuollo
Jesse Miettinen
Pakuvastaava
Kiltisvastaava
Tiedotussihteeri
Konepajajaosvastaava
Kv-ISOvastaava
Ulkovastaava
Telajaosvastaava
Excumestari
Excumestari
Juomanlaskija
Emäntä
Opintosihteeri
Opintosihteeri
Opintosihteeri
Alumnikoordinaattori
1/5
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15
2. Estyneisyysilmoitukset
Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Ville Myllylä, Krista Huhtamäki, Juho Luoranen, Aleksi
Niskanen, Emma Mäkinen, Helmi Savolainen, Emmi Silfverberg, Aukusti Kankaanpää, Samu YliKuivila, Kira Kauppila, Toni Niinivirta, Timo Vesala, Milla Partanen ja Anni Vuola
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
4. Työjärjestys
Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Edellisen pöytäkirjan tarkastus
A.
Tarkastettiin kokouksen 9/2015 pöytäkirja.
B.
Tämä pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa 11/2015.
6. Kuulumiskierros
A.
Näin viime yönä unta, että olen miljonääri. Sitten heräsin ja alkoi vituttaa.
B.
Kotimaan pitkältä palaillaan normaaliin päivärytmiin.
C.
Ostin eilen Corollan.
D.
Se on ihan teistä ittestänne kiinni…
7. Tehtävälistan läpikäynti
Käytiin läpi kokouksen 9/2015 tehtävälista.
8. Ilmoitusasiat
A.
Kiltahuoneen siivousvuorossa ovat ensi viikolla Ida Martikainen ja Emmi Silfverberg.
B.
Kiltiksellä on uusi löytötavarahyllykkö. Ohjeet hyllykön käyttöön ovat hyllyn kyljessä. Tavoitteena on,
etteivät tavarat jää lojumaan hyllyyn kahta viikkoa pidemmäksi ajaksi. Vastuu hyllykön ylläpidosta on
Vilskalla ja IE:llä.
C.
Hallituksen Facebook-sivulla on linkki .docx-taulukkoon, johon on listattu varastosta löytyvät tavarat.
Tämän viikon sunnuntaihin mennessä pitää ilmoittaa Vilskalle, jos jotain listassa hävitettäväksi
merkittyä pitää säilyttää.
D.
Varastot jaotellaan sen mukaan mitä tavaroita siellä säilytetään. Kiltisvarastossa säilytetään tavarat,
joita tarvitaan kiltiksellä. Toimistovarastoon kaikki tulostimen käyttöön liittyvät, myytävät, edustus- ja
lukkarointitavarat. IE-varastoon laitetaan tapahtumissa tarvittavat tavarat.
9. Sisäasiat
A.
Ei tilata pöytästandaareja, vaan annetaan excuilla niiden sijaan jotain muuta. Teollisuussektori miettii
korvaavaa vaihtoehtoa.
10. Talousasiat
A.
Hyväksyttiin laskuja 14 971,50 eurolla.
B.
AYY pyytää tilinpäätöksiä omaisuuskiistan oikeudenkäyntiä varten. Hallitus päätti kysyä lisää tietoa
Janne Koskenniemeltä ja kuunnella kiltakunnan kannan ennen omaa päätöstään.
2/5
11. Tiedotusasiat
A.
Kiltakunnan kokouksessa päätettiin, että kaikki N:nen vuoden opiskelijat ovat samaa vuosikurssia
excursiosääntöä käytettäessä. Täsmennys excursiosääntöön kirjataan excuilmoon.
12. Teollisuusasiat
A.
Tosipitkää ulkoexcua on mietitty vuodelle 2016. Teollisuussektori pohtii vielä tarkemmin miten
reissuun järjestelyt hoidetaan ja tiedottaa asiasta myöhemmin.
B.
Oltiin kotimaan pitkällä viime viikolla. Reissu oli onnistunut. Oli hyvä idea yhdistää Kirkkarit ja KP.
Kirkkareiden ja KP:n yhdistämistä tullaan jatkossa suosittelemaan seuraaville toimijoille.
13. Fuksiasiat
A.
ISOrekryyn tuli paljon hakemuksia. Joitain hakemuksia karsittiin myös pois.
B.
Maisterifuksit huomioidaan tänä vuonna aiempia vuosia paremmin.
C.
Maanantaina oli Fuksijäynän julistus. Tapahtumassa oli paljon osallistujia.
14. Kv-asiat
A.
Tällä hetkellä 8 on ilmoittautunut Kv-ISOksi. Noin 15 Kv-ISOa tarvittaisiin. Mukaan voivat lähteä
myös hallituslaiset ja vanhemmat kiltalaiset. Tarvitaan enemmän henkilöitä, jotka ottavat vaihtarit
mukaan kiltatoimintaan.
B.
Guild Guide on edelleen taittajalla.
C.
International-sitsit ovat ensi viikolla torstaina. Ilmo saatiin täyteen.
15. Pakuasiat
A.
100-työryhmän kanssa pitää miettiä miten pakua käytetään Kuubisviikolla. Varauskalenteriin
merkitään tarkemmin, kuka pakua käyttää milloinkin.
B.
Varastossa olevaa jäähdytysnestettä saa lisätä pakuun vaikka se näyttääkin eriväriseltä.
16. Suhdetoiminta-asiat
A.
Saksasta on tullut mailia EMESC -kongressia koskien. Alustavat päivämäärät ovat 4. -8.11.
Nettisivut tapahtumalle löytyvät osoitteesta www.emescc.org. Ei yhdistetä ulkoexcua
kongressireissuun. Lähtökohtaisesti hallituslaisia lähtee kongressiin.
B.
Huomenna infoa Norja-projektista Keltsussa klo 16:15. Alustavaa osallistujalistaa kerätään talkoita
varten. Badekarpadlingen on edellisten vuosien tapahtumissa käyneiden mukaan hiljenemässä.
Tapahtuma vaihdetaan Ukaan, joka järjestetään 1. -28.10. Tamperelaiset eivät ole vielä aivan
varmoja lähtevätkö mukaan tähän reissuun, vai menevätkö Badekarpadlingeniin. Päivämäärät
päätetään yhteistyössä teollisuusektorin kanssa, ettei reissu mene päällekkäin ulkoexcun kanssa.
C.
Kaikille norjalaisille on löydetty majoituspaikka Kuubiksen ajaksi.
D.
Sisarkiltojen CN100 majoitusta selvitellään. Vierasmajat on varattu killan käyttöön perjantaiksi 27.3.
Lauantaina 28.3. vierasmajat on varattu jollekin muulle. Anni Rahiala selvittää, onko varaajan kanssa
mahdollista sopia vieraidemme majoittumisesta vierasmajoihin. Noin 10-15 vierasta tarvitsee
majoituksen kuubiksen ajaksi.
E.
KRK:n vujuille etsitään edustajia.
F.
Majuri tekee Kirkkarit 2016 Otaniemi -mainoksen Kirkkarit 2015 facebook-tapahtumaan.
G.
Ensi viikolla on SRT-päivät.
3/5
17. IE- ja tapahtuma-asiat
A.
CN100-sillis on hyvällä mallilla.
18. Opinto- ja edunvalvonta-asiat
A.
Akateemisen komitean kokouksessa päätetiin hyväksyä henkilökohtaiset sivuaineet uuteen
kanditutkintoon 31.10.2017 asti.
B.
Konetekniikan maisteripääainekokouksessa pohdittiin englannin- ja suomekielisen pääaineen
yhdistämistä. Englanninkieliseen pääaineeseen on ollut paljon enemmän hakijoita, jolloin pisterajat
ovat olleet suomenkielistä pääainetta korkeammat.
C.
Rakennustekniikan maisteripääaineryhmään tarvitaan kaksi edustajaa. Lehtovaara ja Salmi
menevät.
D.
ENE maisteripääaineryhmään tulee edustus IK:n kautta.
E.
Erityisasemayhdistysten kampustoimijat tapaavat ensi tiistaina 17.3.
19. Jaosasiat
A.
Majuri kysyy Antti Korhoselta alkaisiko hän askastelutilavastaavaksi, jotta jatkossakin killalla olisi
mahdollisuus käyttää askartelutilaa projekteissaan.
B.
AYY:lle on tehty tarjous pöydistä. Konepajajaos ottaa homman haltuun Kuubiksen jälkeen Laakin
avustuksella.
C.
Virkistysjaoksen kokous on 17.3. klo 16.00. Kokouksessa pohditaan, mitä virkistysjaos tekee
jatkossa.
D.
Konepajajaos alkoi eilen suunnitella Kuubikseen flyygelisysteemiä.
E.
Telatallilla on maalailtu.
20. Alumniasiat
A.
Kuubista odotellessa. Alumni afterworkissä ei ollut osallistujia. Toimintaa aletaan kehittää, jotta
tapahtumissa olisi enemmän osallistujia. Miettinen kysyy vinkkejä Prodekolta.
21. KIK100
A.
Historiateoksen nimeksi päätettiin ”Klubista kiltaan – Konekansan vuosisata”
B.
To Do -lista hallitukselle on tulossa KIK100-työryhmältä vielä tällä viikolla.
22. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta
A.
Yhteistyösopimuksen Kv-toimintaa tukevan apurahan jakamisesta kiltojen kesken keskustellaan
vielä muiden kiltojen kanssa.
B.
Tutorraportoinnin vaatimukset selvitetään koululta.
23. Kuulumisia ylioppilaskunnasta
24. Muut esille tulevat asiat
25. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään ke 18.3.2015 klo 8.15 huoneessa K101.
26.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.59.
4/5
Liitteet
Liite 1: Esityslista
Liite 2: Hyväksytyt laskut
Espoossa
Heikki Laaki
Puheenjohtaja
.
.2015
Aino Salmi
Sihteeri
Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt tämän pöytäkirjan kokouksessaan
/ 2015
5/5