NÄYTTELYSOPIMUS Helsingin Taiteilijaseuran kesänäyttely VIRTA

NÄYTTELYSOPIMUS
Helsingin Taiteilijaseuran kesänäyttely VIRTA Kanneltalon galleriassa 12.8.–5.9.2015
Taiteilijan tiedot
taiteilija ___________________________________________________________________
osoite
_____________________________________________________________
postinro & postitoimipaikka ____________________________________________________
puh. (myös gsm) ____________________________________________________________
s-posti
______________________________________________________________
tilinumero
______________________________________________________________
olen alv-velvollinen, nro:
____________________
en ole alv-velvollinen__________
Teostiedot/ nimi______________________________________________________________
vuosi_________________________
hinta ________________________
tekniikka ______________________
mitat ________________________
Voin olla paikalla Taiteiden yönä to 20.8. klo 17–20
⃝
Ehdotus Taiteiden yön ohjelmaksi (kirjoita paperin toiselle puolelle).
Vakuutus ei kata teoksia tai niiden esittämiseen tarvittavia laitteita ja rakenteita. Halutessaan taiteilija voi vakuuttaa teokset
kustannuksellaan kuljetusten ja näyttelyn ajaksi. Taiteilijalla on velvollisuus ottaa toiminta- tai vastuuvakuutus, mikäli teokset
tai toiminta galleriassa voivat aiheuttaa vahinkoa gallerian tilalle tai omaisuudelle. Taiteiden yönä torastaina 20.8. klo 17–20
Kanneltalossa ja galleriatilassa järjestetään ohjelmaa. Helsingin Taiteilijaseuralla on yksinoikeus gallerian ja näyttelyiden
yritysyhteistyöhön ja sponsorointiin. Seura vastaa yritysyhteistyöstä aiheutuvista kustannuksista ja vastineista.
Taiteilija valtuuttaa HTS:n myymään puolestaan määrittelemästään hinnasta listan mukaiset teokset sekä perimään niistä
taiteilijan asiamiehenä asiakkaiden suorittamat maksut. Galleria on oikeutettu perimään 30 % + alv myyntivälitysprovision.
Provisio lasketaan teosten arvonlisäverottomasta hinnasta. Teoksia voidaan myydä myös gallerian internet -sivuilla näyttelyn
aikana ja sen jälkeen. Galleria perii myytyjen teosten hinnan ostajilta. Saadut myyntitulot tilitetään taiteilijalle/taiteilijoille, kun
suoritus on saatu asiakkaalta. Myyntivälitysprovisio tulee suorittaa myös niistä näyttelyaikana tai kolmen kuukauden aikana tai
myöhemminkin näyttelyn jälkeen päätetyistä kaupoista, joiden aikaan saamiseksi on käytetty hyväksi näyttelytilaa tai tilannetta.
Gallerialla on oikeus pitää teoksia näytteillä ilman eri korvausta.
Taiteilijan toimittama kuvamateriaali on gallerian käytettävissä tekijänoikeuslain mukaisesti tiedotus- ja myyntitarkoituksiin.
Kuva-aineisto arkistoidaan gallerian käyttöön. Mahdollisesta muusta käytöstä sovitaan erikseen. Taiteilija vastaa
toimittamiensa kuvien valokuvaajien tekijänoikeuksista sekä mahdollisista teosten muista tekijänoikeuksista.
Muut seikat kuten teosten tuonti, nouto, päivämäärät jne. ehdot on lueteltu Virta-näyttelyn osallistumisohjeessa. Taiteilija
sitoutuu noudattamaan näitä. Myymättömät teokset on noudettava määriteltynä aikana (ma 7.9. klo 10–13), sillä galleriassa ei
ole teoksille säilytystilaa ja seuraavan näyttelyn rakentaminen alkaa välittömästi noutoajankohdan jälkeen.
Mukaan ______ ansioluettelo
_______ maksukuitti ________kuva, jos ei aiemmin toimitettu
Tämän sopimuksen allekirjoittamalla hyväksyn näyttelyehdot
__________________________
paikka
___ /_____ 2015
päivämäärä
____________________________________________
taiteilijan allekirjoitus
_______________________________________
nimen selvennys