SuPerin jäsenillat kevät 2015

SuPerin PLM neuvottelupäivät
17.4.15
Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien
Vuosiloma
Vuosiloma ja jaksotyö
• Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat
säännölliseen työaikaan kuuluvia työpäiviä
• Esimiehen on tiedettävä/päätettävä se, mitkä ovat lomaoikeutta
kuluttavia päiviä! Erityisesti, jos lomaa suunnitellaan vain osaksi
kalenteriviikkoa.
• Ellei tiedetä/ole päätetty, työpäiviksi katsotaan ma-pe
”Mikäli työpäivät eivät ole tiedossa, työpäiviksi katsotaan maanantaiperjantai”. (KVTES III 16 § 1 mom. Ennalta suunniteltu keskeytys)
3
• 5-päiväinen työviikko –ajatus (KVTES III 26 § 5 mom.)
”Jollei toimintojen luonne muuta vaadi, työntekijän säännöllinen
työaika suunnitellaan viidelle työpäivälle viikossa. Työvuorot
suunnitelleen siten, että työntekijälle pyritään antamaan kaksi
peräkkäistä vapaapäivää viikon aikana”.
• Jos vuosilomaa suunnitellaan vajaaksi viikoksi, koko jakson
työvuorot eli suunniteltu säännöllinen työaika ja
vuosilomapäivien lukumäärä muodostavat kokonaisuuden.
• Vajaan viikon ennalta suunniteltu vuosilomataulukko poistuu.
4
|
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
23.4.2015
Ennalta suunniteltu vuosiloma esim. 1
5-päiväinen työviikko –ajatus. H=vuosiloma
MA
TI
KE
TO
PE
LA
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
5
SU
23.4.2015
lomapäiviä
kuluu
Säännöllinen
työaika jäljelle
5
0
5
0
5
0
4
7:39
3
15:18
2
22:57
1
30:36
Ennalta suunniteltu vuosiloma esim. 2
KVTES III luku 16 § 1 mom. ja sove (ma-pe kuluttaa ”vuosilomapäivä, jos
ei muuta tiedetä”)
MA
TI
KE
H
TO
H
PE
H
LA
H
SU
H
lomapäiviä kuluu
Säännöllinen
työaika jäljelle
3
15:18
(ke-pe kuluttaa lomaa)
H
H
H
H
2
22:57
(to-pe kuluttaa lomaa)
H
2
H
22:57
(to-pe kuluttaa lomaa)
H
H
H
4
H
7:39
(ti-pe kuluttaa lomaa)
H
2
H
22:57
(ma-ti kuluttaa lomaa)
H
H
H
1
30:36
(pe kuluttaa lomaa)
1
H
(to kuluttaa lomaa)
6
23.4.2015
30:36
Ennalta suunniteltu vuosiloma esim. 3
Vuosiloman kuluminen ja säännöllinen työaika, 3 viikon työaikajakso
ma
ti
ke
to
pe
la
H
H
H
H
H
Kuluu 5 vlp,
säänn. työaika 38:15+ 38:15 = 76:30
H
H
H
H
Kuluu 4 vpl, säänn. työaika 7:39+ 38:15 + 38:15=84:09
H
H
H
Kuluu 3 vlp, säänn.
työaika 15:18 +
76:30=91:48
H
H
Kuluu 2 vlp. säänn.
työaika 22:57 +
76:30=99:27
Mahdollisia työp.
Mahdollisia työp.
7
su
II viikko
III viikko
Ennalta suunniteltu vuosiloma esim. 4
3 viikon työaikajakso. Jos vuosilomaa on 4 päivää jäljellä, loman voi määrätä esimerkiksi…
ma
ti
ke
to
H
H
H
H
tp?
H
H
H
H
H
H
H
H
Säänn. työaika 22:57 + 22:57 + 38:15 =
84:09
H
H
H
H
Mahdollisia työp.
Mahdollisia työp.
8
pe
la
su
ma
ti
ke
to
pe
la
su
III
viikko
Säännöllinen työaika 7:39 + 38:15 + 38:15 = 84:09
Säännöllinen työaika 7:39 + 38:15 + 38:15 = 84:09
Säänn. työaika 30:36 +15:18 +
38:15 = 84:09
Ennalta suunniteltu vuosiloma, vajaa
viikko esim. 5
I viikko
1.
ma
ti
ke
to
8
8
8
8
2.
37:43
3.
37:54
II viikko
pe
la
su
ma
ti
ke
H
to
pe
III viikko
la
su
ma
ti
ke
37:30
8
V
V
pe
la
37:36
37:44
8
to
8
H
8
8
V
37:54
su
yht.
107:06
H
99:27
91:48
3 päivän loma pe-su, vuosilomapäiviä kuluu 1 ja säänn. työaika on 114:45 – 7:39 = 107:06
3 päivän loma pe-su, vuosilomapäiviä kuluu 2 ja säänn. työaika on 114:45 – ( 2 x 7:39) = 99:27
( la on tp)
3 päivän loma pe-su, vuosilomapäiviä kuluu 3 ja säänn. työaika on 114:45 – (3 x 7:39) = 91:48
(kaikki ovat tp)
1.
2.
3.
Taustalla koko ajan 5-päiväinen työviikko –ajatus!
9
Ns. äkillinen vuosiloma esim. 6
I viikko
II viikko
ma
ti
suun
42:45
8
8
TOT
42:45
8
8
ke
to
9
pe
la
9
Vuosiloma ke-su
III viikko
yht:
38
114:45
38
96:45
su
•
•
•
•
•
kolmen viikon työaikajakso
vuosilomaa myönnetään keskimmäiselle viikolle ke-su työntekijän pyynnöstä
työpäiviä (ei työvuoroja) jää vuosiloman alle neljä (ke, to, pe, la)
vuosilomapäiviä kuluu neljä
ylityöraja = 42:45 + 16 + 38 = 96:45
•
Vuosilomien ajankohdan ilmoittaminen 1 kk ennen niiden alkua!!!!!!!!!!
10
Vuosiloman siirtyminen
työkyvyttömyyden takia
• KVTES IV luvun 11 § ”…siirretään työkyvyttömyysajalle
sijoittuvat vuosiloma- tai säästövapaapäivät
myöhäisempään ajankohtaa…”
11
Ennalta suunniteltu vuosiloma ja
työkyvyttömyys esim. 1
Koko kalenteriviikko vuosilomaa, jakson työaika lyhenee 38:15. Työpäivät eivät ole
tiedossa, joten ma-pe ovat vuosilomapäiviä
ma
ti
Sairas ma,
1 vlp siirtyy
Sairas ma-ti, 2 vlp siirtyy
Sairas ma-ke, 3 vlp siirtyy
Sairas ma-to, 4 vlp siirtyy
Sairas ma-pe, 5 vlp siirtyy
Sairas ma-la, 5 vlp siirtyy
Sairas ma-su, 5 vlp siirtyy
12
ke
to
pe
la
su
Ennalta suunniteltu vuosiloma ja
työkyvyttömyys esim. 2
Koko kalenteriviikko vuosilomaa, jakson työaika lyhenee 38:15. Työpäivät eivät ole tiedossa,
mutta koska maanantai on arkipyhä, ovat ti-pe vuosilomapäiviä. (Ap ei kuluta vuosilomaa.
Ap:stä ei saa toiseen kertaan työajan lyhennystä, koska sijoittuu vuosilomalle)
ma, II
ti
pääsiäispäivä
Sairas ma,
loma ei siirry
Sairas ma-ti, 1 vlp siirtyy
Sairas ma-ke, 2 vlp siirtyy
Sairas ma-to, 3 vlp siirtyy
Sairas ma-pe, 4 vlp siirtyy
Sairas ma-la, 4 vlp siirtyy
Sairas ma-su, 4 vlp siirtyy
13
ke
to
pe
la
su
Ennalta suunniteltu vuosiloma ja
työkyvyttömyys, esim. 3
Tiistai-sunnuntai vuosilomaa. Jakson työaika lyhenee 7:39 (ap) ja 30:36 (vuosiloma) tuntia.
Työpäivät eivät ole tiedossa, joten ti-pe ovat vuosilomapäiviä.
ma, II
ti
pääsiäispäivä
8t
ke
to
pe
la
su
Sairas ma-su, maanantain työtunnit (esim. 8) jäävät tekemättä, 4 vlp siirtyy.
Sairas ti-su, 4 vlp siirtyy
Sairas ke-su, 3 vlp siirtyy
Sairas to-su 2 vlp siirtyy
Sairas pe-su, 1 vlp siirtyy
Sairas la-su, loma ei siirry
Sairas su,
loma ei siirry
14
Ylityökorvaus
Ylityökorvaus (KVTES III:17 §)
a. Täysi työaikajakso (KVTES III: 17.1 §)
Rahakorvaus
2 viikon
työaikajakso
3 viikon
työaikajakso
4 viikon
työaikajakso
16
jaksotyöaikamääräykset 2015
50 %:lla korotettu
tuntipalkka
12 ensimmäiseltä
ylityötunnilta
18 ensimmäiseltä
ylityötunnilta
24 ensimmäiseltä
ylityötunnilta
Vapaa-aikakorvaus
100 %:lla korotettu
tuntipalkka
12 tuntia ylittäviltä
tunneilta
18 tuntia ylittäviltä
tunneilta
24 tuntia ylittäviltä
tunneilta
1,5 tuntia tunnilta
2 tuntia tunnilta
12 ensimmäiseltä
ylityötunnilta
18 ensimmäiseltä
ylityötunnilta
24 ensimmäiseltä
ylityötunnilta
12 tuntia ylittäviltä
tunneilta
18 tuntia ylittäviltä
tunneilta
24 tuntia ylittäviltä
tunneilta
Ylityö ja täysi työaikajakso
• a) Säännöllinen työaika kolmen viikon työaikajaksolla
on 114:45 (suunn.). Suostuu tulemaan vapailta töihin.
Tekee 136:45. Ylityötä muodostuu 22 tuntia.
• 18 t korvataan 50 %= 9 t
• 4 t korvataan 100 %= 4 t
• Korvattavaa ylityötä yhteensä 13 t + perustunnit 22 t
17
jaksotyöaikamääräykset 2015
Ylityökorvaus keskeytyneellä jaksolla
(KVTES III:17.2 §)
b. Keskeytyneessä työaikajaksossa tai kun
palvelussuhde alkaa tai päättyy kesken työaikajakson,
ylityö korvataan
• maksamalla kahdelta ensimmäiseltä työpäivää
kohden lasketulta keskimääräiseltä ylityötunnilta 50
%:lla korotettu tuntipalkka ja
• maksamalla seuraavilta 100 %:lla korotettu
tuntipalkka tai annetaan vastaava vapaa-aika.
• Soven turvamääräys: esim. 3 viikon jaksossa 18
ylityötunnin jälkeen AINA 100 %.
18
|
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
23.4.2015
Lyhyet työsuhteet ja arkipyhä
• Säännöllistä työaikaa lyhennetään arkipyhää kohden
palvelussuhteen pituus suhteessa ko. työaikajakson
täyden työaikajakson pituuteen.
• Palvelussuhde kestää maanantaista seuraavan viikon keskiviikkoon (10
kalenteripäivää) ja sen aikana on yksi arkipyhä (perjantai). Kahden viikon
työaikajakso.
• Arkipyhästä johtuva suhteellinen lyhennys on 10/14 (10 kalenteripäivää/2
viikon työaikajakso) x 7:39 = 5:28
• Säännöllinen työaika/ylityöraja on 38:15 + (3x7:39) - 5:28 = 55:44
suunn.
55:44
TOT.
19
ma
7:44
A
jaksotyöaikamääräykset 2015
ti
7
A
ke
7
I
to
7
I
pe
V
I
8
la
V
su
7
I
ma
3
Y
ti
7+3
Y
ke
7
Ylityökorvaus keskeytyneellä jaksolla
TOTEUMA. Tehty kuitenkin 63:44 tuntia, joten ylityötä 8 tuntia
(63:44-55:44)
• 8 t korvataan seuraavasti b) kohdan mukaan:
• ”maksamalla kahdelta ensimmäiseltä työpäivää kohden
lasketulta keskimääräiseltä ylityötunnilta 50 %:lla korotettu
tuntipalkka ja maksamalla seuraavilta 100 %:lla korotettu
tuntipalkka”
• Työpäiviä on 9 kpl: 8 t :9 tp=0,88 t. Kun luku jää alle kahden,
kaikki tunnit korvataan 50 %:lla.
• 8 t x 50%=4 t. Korvattavaa ylityötä 4 t + perustunnit 8 t.
20
|
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
23.4.2015
jatkuu………..
• Esim. Työpäiviä on 4 kpl ja ylityötä yhteensä 10 t. Ylityötä
työpäivää kohden:
• 10 t : 4 tp
• 4 tp x 2 t
• 4 tp x 0,5 t
= 2,5 t
= 8 t x 50%= 4 t
= 2 t x 100%=2 t
• Korvattavaa ylityötä 6 t (4+2) + perustunnit 10 t.
21
|
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
23.4.2015
Kotihoito
• Lähtökohtana on KVTES III luku 9 §: Työaikalain 7
§ tarkoitetussa työssä, jossa työaika on järjestetty
jaksotyöksi…….ja sove jatkuu, että ”jaksotyöaikaa
koskevia määräyksiä voidaan soveltaa vain TAL 7 §:n
mainituissa töissä ja toimintayksiköissä, joita ovat mm.
sairaalat, huoltolaitokset, terveyskeskukset, ympäri
vuorokauden toimivat lasten päiväkodit……vanhusten
palvelutalot sekä kotipalvelu (TAL 7 §1 mom 7 kohta).
22
|
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
23.4.2015
• Työaika voidaan valita kahdesta järjestelmästä.
• Kunta/ky valitsee järjestelmän
• joko jaksotyöaika tai yleistyöaika
23
|
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
23.4.2015
Kotipalvelu
• Viittaus TAL 7 § 1 momentin 7 kohtaan, jonka
mukaan kotitaloustyössä ja lasten päivähoidossa
annetussa laissa tarkoitetussa perhepäivähoidossa
(perhepäivähoitajat) jaksotyö mahdollista
• Kotitaloustyö tarkoittaa mm. kuntien suorittamaa
kotipalvelutyötä, jota tekee kodinhoitajat ja –avustajat.
• Kotipalvelun määrittely: sosiaalihuoltolaki 19 §ja
sosiaalihuoltoasetus 9 §
24
|
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
23.4.2015
TN 1454-13 ensihoitajat
• Lausunnon lopputulos:
• TAL 7 § jaksotyöluettelo on tyhjentävä, ja sitä on tulkittava
suppeasti.
• TAL 7 § mainitaan itse työn sisältö ja toisaalta työyksiköt. Kohtia
kaiken kaikkiaan 11.
• Joten kun jaksotyö sallitaan sairaalassa, terveyskeskuksessa,
huoltolaitoksessa, tarkoitetaan no. työyksikköä eikä tehtävää
työtä.
• Ei ole tarkoitettu ulottaa työyksikön ulkopuolelle tapahtuvaan
työhön, vaikka työ olisikin samanlaista suorituspaikasta
riippumatta.
• Ensihoitotyö ei tapahdu sairaalassa eikä terveyskeskuksessa,
joten sitä ei voida järjestää jaksotyöksi. (vrt. kotihoito)
25
|
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
23.4.2015
TAL 26 §: yötyö
• Yötyötä saadaan teettää mm. jaksotyössä.
• Yötyö on kyseessä, kun sen tehdään klo 23-6 välillä.
• Saadaan poiketa valtakunnallisella tessillä kuten
KVTES (TAL 40 §).
• KVTES III luku 31 §yötyö: Sen lisäksi mitä TAL 26 § 1
momentissa on säädetty yötyön teettämisestä, yötyötä
voidaan teettää työssä, jota on tarpeen tehdä klo 23-6
välisenä aikana lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.
• Tarkoittaa sitä, että yötyötä voidaan teettää muussakin
työaikamuodossa kuin jaksotyössä.
26
|
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
23.4.2015