67 tonnin ADR-puoliperäsäiliöajoneuvojen HCT

LEHDISTÖTIEDOTE
1 (2)
3.12.2015
HCT-TUTKIMUSHANKE TUO TURVALLISUUTTA TEILLE
Torstaina 3.12.2015 Suomen maanteille, täsmällisesti 5 erikseen määritellylle reitille,
lähti kaksi erikoisajoneuvoa. Tapahtumaa oli Rajamäellä Kiitosimeonin tiloissa
todistamassa lähes 70 logistiikka-alan asiantuntijaa. Kyseessä on Suomen
olosuhteissa merkittävästä tapahtumasta, missä HCT-hankkeessa tutkitaan
tieteellisen tarkasti kahden 67 tonnisen ADR-puoliperäsäiliöajoneuvoyhdistelmän
käyttöä verrattuna saman kokoluokan täysperävaunuihin..
Kuljetusliike Kiitosimeonin hallituksen puheenjohtaja Juha Lehtinen on
vuosikymmeniä vaikuttanut suomalaisen logistiikka-alan kehitykseen. Kaluston
turvallisuus, sen vaikutus ympäristöön ja kustannustehokas käyttö ovat keskiössä
myös tässä HCT eli High Capacity Transport- hankkeessa. Vuoden 2013 mitta- ja
massa-asetus koskee yhdistelmämoduuleja, tuttavallisemmin sanottuna
täysperäajoneuvoja. Puoliperäyhdistelmät jäivät asetuksen ulkopuolelle. Oliko
lainsäätäjän ratkaisu oikea? Myös sitä tällä HCT-hankkeella tutkitaan.
67 tonnin ADR-puoliperäsäiliöajoneuvojen HCT-tutkimushankkeen takana on
arvovaltainen joukko toimijoita: Kiitosimeon Oy, Oulun yliopisto, SKAL, Boliden,
Kemira, Volvo, Nokian Renkaat, IF, TopLift ja Nordic Tank. Trafi on myöntänyt
hankkeessa olevalle kalustolle 7 vuoden erikoisluvat. Innovatiivisuudessaan omaa
luokkaa olevan hankkeen tulokset julkaistaan väitöskirjatutkimuksessa Oulun
yliopiston teknillisessä tiedekunnassa.
Logistiikka-alan kehitys, ennen muuta raskaan kaluston turvallisuuden osalta,
vaikuttaa jokaisen suomalaisen elämään. Kyseessä ei siis ole siltäkään osin
vähäpätöisestä hankkeesta. Antureilla ja mittalaitteilla varustettu erikoisajoneuvot
(puoliperät) ja niiden verrokit (täysperävaunut) tuottavat hankkeen aikana
täsmällistä tutkimustietoa lainsäätäjän tueksi uudistuvaa lainsäädäntöä varten.
SKAL:n johtaja Sakari Backlund toteaa: ” SKAL pitää hanketta erittäin
merkittävänä. Mikäli tulokset osoittautuvat odotetun myönteisiksi, olisi uusilla
kuljetusteknisillä ratkaisuilla mahdollinen vaikutus Suomen tavaralogistiikkaan sekä
huoltovarmuuden järjestelmiin”. Oulun yliopiston professori Mauri Haataja on
samoilla linjoilla: ”Tutkimushanke ainutlaatuinen ja erityisen merkittävä ADRkuljetuksien kehittämisessä Suomen sää- ja tieolosuhteissa. Tutkimushanke avaa
tulevaisuuden näkymiä ADR-kuljetuksien kehittämistarpeille kuljetusyrityksissä ja
kuljetusvälineteollisuudessa”. Kuljetusliike Kiitosimeonin toimitusjohtaja Ari
Penttinen nostaa esiin myös asiakasnäkökulman: ”suomalainen teollisuus tarvitsee
innovatiivisia ratkaisuja, jotta maamme kilpailukyky säilyy ja myös paranee. Tämä
hanke onkin saanut tuekseen kaksi merkittävän luokan teollisuusyritystä.”
LEHDISTÖTIEDOTE
2 (2)
3.12.2015
Uuden, rikkihapon kuljetuksessa toimivan puoliperävaunun hyötykuorma on
47 tonnia. Sitä saa ohjata ainostaan nimetyt kuljettajat. Vetoautona toimii 4akselinen Volvo FH13. Perävaunun 1. ja 4. akseli on kääntyviä. Ensimmäisellä 3
akselilla muodostuu 24 tn teli, ja 4.akseli on 9 tn erillisakseli.
Suolan ja kloraatin Me-Pa –kuljetuksien puoliperävaunun suurin sallittu
kokonaismassa on 67 tn. Vetoautona tässäkin Volvo FH13, missä on teliveto
sekä I-Shift-vaihteisto ilman kytkinpoljinta.