= Vireillä olevan kaava-alueen likimääräinen sijainti Levin

LIITE 2.
KITTILÄN ASEMA- JA
RANTA-ASEMAKAAVAT 2014
= Voimassa olevan kaava-alueen likimääräinen sijainti
= Vireillä olevan kaava-alueen likimääräinen sijainti
HARRISAAJON RANTA-ASEMAKAAVA
TELANIVA
KURKKIOKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVA
Levin vireilletulleet ja suunnitteluvaiheessa olevat asemakaavat
on esitetty liitteessä 3 ja voimassa oleva asemakaavatilanne
liitteessä 4 ja 5.
VIREILLÄ OLEVAT RANTA-ASEMAKAAVAT
JA KAAVAMUUTOKSET
PUKSUKOSKI
VESIRANTA
YLISUVANTO
- Ounaslohen ranta-asemakaava
MITTAKAAVA 1 : 250 000
OUNASLOHEN
RANTA-ASEMAKAAVA
KUORTANO
JERISJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA
PUTTAANNIEMI
ALI-PILTTIJÄRVI
JERISJÄRVEN ETELÄPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVA
LEVIN ASEMAKAAVAT (liite 3)
PAKATIN ASEMAKAAVAT
KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAT
ÄIJÄKKÄ-VÄÄRÄKKÄ RANTA-ASEMAKAAVA
AHVENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA
LAINIOJOEN-VESIKKOPALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
(KORTTELIT 4,5,21 JA 22)
LAINIOJOEN-VESIKKOPALON
RANTA-ASEMAKAAVA
TUULIJOEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
TUULIJOEN RANTA-ASEMAKAAVA
AHVENJÄRVEN
RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
KUOLAJÄRVEN
RANTA-ASEMAKAAVA