Hirvenlihan arvo - Luonnonvarakeskus

Hirvenlihan arvo
• Riistapäivät 2015, Oulu
• Markus Kankainen ja Kaija Saarni
© Luonnonvarakeskus
Hirvenlihan arvo
• Tutkimus hirven elintarvike- ja rahavirroista
• Hirvenliha metsästä kulutukseen:
- Hirvenlihan määrät ja arvoketju vaikuttavat arvoon
• Hirvenlihan arvo metsästä kulutukseen:
- Monta tapaa arvottaa hirvenlihaa
2
Markus Kankainen
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus
Hirvenlihan määrä ja arvo
3
Markus Kankainen
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus
Tutkimuksessa mukana
•
•
•
•
•
450 erikokoista hirviporukkaa
eripuolelta Suomea
1500 hirvenmetsästäjää
7 riistajalostusyritystä
Arviot 1.2 miljoonan hirvikilon
perusteella
9 miljoonaa kiloa hirveä
vuonna 2010
4
Markus Kankainen
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus
Hirvi ja riistamäärät elintarvikkeena - asemointi
• 2010 hirvisaalis noin 9 Miljoonaa kiloa, noin puolikas hirvi per hirvenmetsästäjä
12 000 000
10 000 000
Valkohäntäpeura
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Metsäkauris
Jänikset
Vesilinnut
Metsäkanalinnut
8 000 000
6 000 000
4 000 000
Muut riistalinnut
2 000 000
Hirvi
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Miljoonaa kiloa (Teuraspaino)
2010
Kotimainen tuotanto
5
Markus Kankainen
Kg teuraspaino/vuosi
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus
Hirvenlihan määrät ja arvoketju vaikuttaa arvoon
• Hirviseurueet jakavat suurimman osan metsästäjille, vain muutama
prosentti markkinoille
6
Markus Kankainen
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus
Hirvenlihan määrät ja arvoketju vaikuttaa arvoon
• Metsästäjät ja lähipiiri syövät hirvet itse, vain muutama prosentti
markkinoille
7
Markus Kankainen
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus
Hirvenlihan määrät ja arvoketju vaikuttaa arvoon
• Yhteenveto 2010: vain noin 50 tonnia kotimaista hirveä markkinoilla
• Mitä enemmän ohjautuu markkinoille sitä suurempi jalostusarvo
8
Markus Kankainen
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus
Miksi kotimaista hirveä ei löydy markkinoilta
• Seurueet eivät myy, koska metsästäjät eivät halua luopua saalisosuudestaan
• Henkilökohtaiset saalismäärät tulisi olla suurempia ja myynti helpompaa
• Myyntihinta ei vastaa kustannuksia tai vaivaa
9
Markus Kankainen
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus
Miten markkinat muuttuisivat jos hirviä olisi enemmän ?
– seurueiden myyntihalukkuusarvio
• +1 = hirvisaalis 68 000 => 75 000 kpl; markkinakasvuennuste 50 tonnista 300 tonniin
• +5 = hirvisaalis vajaa 100 000 kpl; markkinaennuste noin 1,2 miljoonaa kiloa
• Riistan tuonti (Ruotsista ja Virosta) kasvanut; 2010,130 tonnia => 2013, 484 tonnia
10
Markus Kankainen
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus
Monta tapaa arvottaa hirveä
• Riippuu mistä tai kenen näkökulmasta arvottaa
• Jos kyseisen luonnonvaran arvoa verrataan muihin elintarvikkeisiin tai
yhteiskunnan toimintoihin tulisi käyttää vastaavaa mittaria
• Yhteiskunnan toiminnot ?: Liikennevahingot, metsävahingot, suojelualueet,
susivahingot, muut elinkeinot ym.
11
Markus Kankainen
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus
Monta tapaa arvottaa hirveä – Tuotantokustannus ja
tukkuhinta
• Hirvellä tuotantokustannus = metsästyskustannus
• Luuton 23 €/kg, Teuraspainohinta 16 €/kg, Per Hirvi 2123 €, Per metsästäjä 1140€
• Metsästäjän omakustannehinta/kg korkeampi, koska osa saaliista annetaan pois
• Tukkuhinta = metsästäjien vahvistama myyntihinta, noin 7 €/kg teuraspaino
12
Markus Kankainen
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus
Monta tapaa arvottaa hirveä – Myynti- ja ostohalukkuus
• Myyntihalukkuushinta; Luuton 17,25 €/kg, Teuraspaino 11,90€/kg
• Puolet metsästäjistä ei myisi mistään järkevästä hinnasta = tunnearvo
• Ostohalukkuushinta; Luuton 4€/kg, Teuraspaino 5,80€/kg
• Vaihtoehtohinta muihin elintarvikkeisiin nähden
• Syy alhaiseen hintaan: ”Hyvät hankintakanavat” ja puolikas hirvi pakkasessa ?
13
Markus Kankainen
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus
Monta tapaa arvottaa hirveä – Jalostusarvo
•
•
•
•
Jalostusarvo = tuotanto/arvoketjussa syntyvä arvonlisä
Kansantaloudellinen mittari: – Kuinka paljon synnyttää elinkeinotoimintaa
Metsästyksen arvonlisä + jalostuksen arvonlisä + vähittäismyynnin arvonlisä
Suurin osa metsästyksen arvonlisää (100%) 144,5 M€, vähittäismarkkinoilta
(2%) 1,8 M€, ja rahtijalostuksesta (11%) 2,4 M€
14
Markus Kankainen
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus
Metsästyksen ”arvo” on enemmän kuin kustannukset
• Soveltaen Ruotsalaista tutkimusta: metsästyksen arvo on käänteisesti: ”Millä
hinnalla luopuisit metsästyksestä”
• Voidaan jakaa kustannusten päälle jäävään hyötyyn eli nettoarvoon
• Tai, lihasta saatavaan arvoon jolloin loppu on virkistysarvoa
15
MarkusKankainen
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus
Johtopäätökset
•
•
•
•
•
•
•
•
Riistan arvoa luonnonvarana ei ole tutkittu Suomessa kattavasti
Hirven lihan elinkeinoille synnyttämä arvo noin 150 Miljoonaa euroa (2010)
Arvo miltei kaksinkertaistuu jos liha saadaan markkinoille
Uuden kannanhoitosuunnitelman saalisarvion perusteella, 50-60 000
hirveä/vuosi, markkinoiden lisäarvo jää pieneksi
Suomen kulutusta täydennetään ulkomaisella riistalla, eli suurta
vientiluonnonvaraa ei ole odotettavissa
Metsästyskustannusten tuottama arvonlisä säilynee jos
metsästysmahdollisuuksia ei rajoiteta – metsästäjien määrä on ollut
kasvussa
Tarjonnan ja kysynnän ”kohtaamisen” kehittämisellä voitaisiin
parantaa arvoa vähän
Metsästykseen liittyvää riistanhoitotyötä ei arvotettu
16
Teppo Tutkija
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus
Kiitos!
[email protected]
17
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus
18
Teppo Tutkija
15.1.2015
© Luonnonvarakeskus