Käyttöohjeet

i say:
BE SURE
SUOMI
i say: KOTITESTI EMÄTINTULEHDUKSEN TOTEAMISEEN
GV TULEHDUS
• Kun vaalea purppuranvärinen viiva on näkyvissä
CA GV
GV-testiliuskassa T-merkinnän kohdalla ja purppuranvärinen/punainen viiva on näkyvissä kummassakin
C
C
testiliuskassa C-merkinnän kohdalla. Sinulla on GardnerellaT
T
vaginalis -bakteerin aiheuttama bakteeritulehdus.
i say: Kotitesti emätintulehduksen toteamiseen on emätintulehduksen
testaukseen tarkoitettu itse tehtävä testi. Ennen kotitestin suorittamista on tärkeää lukea käyttöohjeet! Useimmat emätintulehdukset
aiheuttaa bakteeri (bakteerivaginoosi) tai/ja sieni (hiivasienitulehdus).
Tällä kotitestillä voit testata helposti, onko sinulla emätintulehdus ja
mikä sen aiheuttaja on. Sen jälkeen voit valita asianmukaisen hoitokeinon. Bakteerivaginoosin ja hiivasienitulehduksen hoitoon suosittelemme i say: Vaginal Infection –emätintabletteja.
• Kun vaalea purppuranvärinen viiva on näkyvissä
kummassakin testiliuskassa T-merkinnän kohdalla ja
purppuranvärinen/punainen viiva on näkyvissä kummassakin testiliuskassa C-merkinnän kohdalla. Sinulla
on Candida albicans -sienen ja Gardnerella vaginalis
-bakteerin aiheuttama sieni- ja bakteeritulehdus. Tummin
purppuranvärinen viiva tarkoittaa, että kyseinen tulehdus
on suurin syy.
MITKÄ OVAT EMÄTINTULEHDUKSEN OIREET?
Candida albicans (CA) -sieni on hiivasienitulehduksen yleisin syy.
Oireita ovat emättimen ärsytys, kipu, kutina ja epänormaali vuoto
(paksu, hajuton). Bakteerivaginoosin aiheuttavat yleisimmin Gardnerella vaginalis (GV) -bakteerit. Silloin oireina ovat kalamainen haju
ja epänormaali vuoto (harmahtava tai kellertävä). Kalamainen haju voi
pahentua sperman vaikutuksesta.
MITEN KOTITESTIÄ KÄYTETÄÄN?
1. vaihe VIRTSA NÄYTTEEN VALMISTELU
1a. Jotta testitulos olisi mahdollisimman tarkka, suositellaan testin
tekemistä aamuvirtsasta. Älä käytä virtsaa, jossa on verta.
1b. Avaa pakkaus. Poista näyteastia purppuranvärisestä/pinkistä
pussista ja täytä se varovasti virtsalla.
• Älä käytä kotitestiä sen viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Kyseinen
päivämäärä on merkitty pakkaukseen ja testikasetin alumiinipussiin.
• Käytä kotitestiä hyvin valaistussa ympäristössä huoneenlämpötilassa
(15–25 °C).
• Pidä kotitesti lasten ulottumattomissa.
• Vain ulkoiseen käyttöön.
GV
MUISTA
• Käytä aamuvirtsaa. Aamuvirtsa on väkevöitynyttä, ja testitulos on
näin ollen tarkempi.
• On suositeltavaa, että testipullossa erikoisliuoksen kanssa sekoitettava virtsamäärä on enintään kuusi tippaa. Älä käytä enempää kuin
neljä tippaa testiliuskaa kohden.
• Testitulos on luettava 15–30 minuutin kuluessa 3. vaiheen suorittamisen jälkeen.
• Positiivisesta tuloksesta on syytä ilmoittaa kumppanille infektion
tarttumisen välttämiseksi.
• Huomaa, että vaivan syynä voi olla jokin muukin bakteeritulehduksen
aiheuttaja. Jos tulos on negatiivinen, mutta sinulla on emätintulehduksen oireita, hakeudu lääkäriin.
• Jos olet epävarma kotitestin tuloksesta ja/tai oireet pitkittyvät, ota
yhteyttä lääkäriin.
C
T
S
Pipetti
Testipullo
Testikasetti
2. vaihe TESTIPULLON VALMISTELU
2a. Kierrä testipullon purppuranvärinen korkki auki.
2b. Pidä pullo pystysuorassa. Älä läikytä nestettä!
2c. Poista pipetti pakkauksesta, ja ime pipetillä 0,5 ml virtsaa virtsaastiasta. Tarvittava määrä virtsaa on tarkalleen pipetin runko-osaan
mahtuva määrä.
2d. Täytä testipullo virtsalla pipetistä.
2e. Kierrä purppuranvärinen korkki takaisin testipulloon. ÄLÄ ravista
pulloa, vaan pyörittele sitä myötäpäivään niin, ettei ilmakuplia näy.
2a
2b
2c
2d
MITEN KOTITESTIÄ SÄILYTETÄÄN?
Säilytä testi huoneenlämpötilassa (15–25 °C). Älä altista herkkää testikasettia kosteudelle, kuumuudelle tai kirkkaalle valolle. Älä käytä testiä
sen viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Kyseinen päivämäärä on merkitty
testikasetin alumiinipussiin.
3. vaihe KOTITESTIN SUORITTAMINEN
3a. Poista testikasetti kalvopakkauksesta.
3b. Katkaise tai leikkaa testipullon korkin purppuranvärinen pää.
3c. Tiputa 3-4 tippaa virtsaa testikasetin kahteen pyöreään aukkoon
(S). Testiliuska imee nesteen ja liikkuu ylöspäin kohti CA- ja GVmerkintöjä.
3d. Anna testin olla 15 minuuttia huoneenlämmössä, ennen kuin luet
tulokset. Vinkki: käytä ajastinta tai hälytystä.
3a
3b
3c
MITÄ LAATIKOSSA ON?
• Yksi yhdistetty testikasetti (Candida albicans -sienen ja
Gardnerella vaginalis -bakteerin testaamiseen).
• Yksi pipetti (0,5 ml).
• Yksi virtsa-astia.
• Yksi läpinäkyvää nestettä sisältävä testipullo.
(0,01 % tris-suolaliuosta, enintään 0,05 % natriumatsidia,
0,1 % Tween-20:tä/puhdistusainetta. pH 7,5).
• Käyttöohjeet.
3d
TIETOJA EMÄTININFEKTIOISTA
Tiesitkö, että yksi kolmesta naisesta kärsii jossain elämänsä vaiheessa
S
C
T
emätintulehduksesta? Lisäksi tulehduksen uusiutumisen todennäköisyys on suuri. Bakteeri- ja sienitulehdukset aiheuttaa tavallisesti
emättimen bakteeriston epätasapaino. Tähän epätasapainoon puolestaan voi olla syynä intiimialueen peseminen saippualla, tamponin
jättäminen emättimeen liian pitkäksi ajaksi, heikko vastustuskyky,
antibiootit, kohdunsisäinen ehkäisyväline tai ehkäisypillereiden käyttö.
Kun pH-taso nousee (mikä tarkoittaa, että emätin ei ole niin hapan
kuin tavallisesti), tietyt bakteerit pystyvät kasvamaan liiallisesti.
CA
GV
S
C
T
S
CA
GV
C
T
15 min
CA
CA GV
GV
C
T
vaikuttaa kotitestin lopputulokseen.
• Kotitesti on tarkoitettu suoritettavaksi yhden kerran. Sama laite ei
sovellu uudelleenkäyttöön. Hävitä kaikki kotitestiin kuuluvat osat
kotitalousjätteen mukana.
• Testipullo sisältää virtsalle tarkoitettua erikoisliuosta, jonka ansiosta
kotitesti valmistuu. Jos liuosta roiskuu silmiin tai iholle, huuhtele
roiskekohtia huolellisesti vesijohtovedellä 1–2 minuutin ajan.
• Huomaa, että bakteerivaginoosi voi aiheuttaa keskenmenoja ja
ennenaikaisen synnytyksen. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos
tekemäsi kotitesti viittaa bakteerivaginoosiin ja olet raskaana.
KUKA VOI KÄYTTÄÄ KOTITESTIÄ?
Tätä kotitestiä voivat käyttää yli 16-vuotiaat naiset. Myös miehet voivat
tehdä tämän testin selvittääkseen, onko heidän virtsassaan mahdollisesti sientä (CA) ja/tai bakteereja (GV).
Virtsa-astia
C
T
VAROITUKSET
• Älä käytä virtsanäytettä, jossa on verta, sillä muutoin testitulos voi
olla virheellinen.
• Älä käytä testikasettia, jos havaitset sinetöidyn alumiinipussin
vaurioituneen.
• Käytä testikasetti välittömästi avaamisen jälkeen.
• Älä kosketa testikasetin testausaluetta, sillä koskettaminen voi
MITEN KOTITESTI TOIMII?
Tämä kotitesti on kehitetty määrittämään – jos mahdollista – kumpaa
kahdesta (vaiko molempia) emätintulehduksen yleisimmästä aiheuttajasta virtsa sisältää. Kun virtsassa on sientä (CA) ja/tai bakteeria (GV),
näkyviin tulee vaalea purppuranpunainen testiviiva (T-viiva). Tarkistusviiva (C-viiva) näkyy aina punaisena/purppuranvärisenä juovana. Jos
tarkistusviivaa ei näy, tulos ei päde ja kotitesti on epäonnistunut.
CA
CA JA GV
TULEHDUS
CA GV
4. vaihe TULOSTEN LUKEMINEN
Tarkista tulos 15 minuutin kuluttua kotitestin suorittamisen jälkeen.
Huomautus! Testitulos ei ole enää luotettava 30 minuutin jälkeen.
PÄTEMÄTÖN TULOS (testi epäonnistunut)
• Kun purppuranväristä/punaista viivaa ei ole
näkyvissä C-merkinnän kohdalla kummassakin
testiliuskassa. Vaikka toisessa tai kummassakin
testiliuskassa on T-merkinnän kohdalla näkyvissä
vaalea purppuranvärinen viiva, jossakin vaiheessa
jokin on mennyt pieleen ja kotitesti on epäonnistunut. Älä käytä samaa kotitestiä uudelleen.
TESTI EPÄONNISTUNUT
CA
GV
CA
CA
GV
C
C
TT
C
T
NEGATIIVINEN TULOS (ei sieni- (CA) tai bakteeri-tulehdusta (GV))
• Kun vaaleaa purppuranväristä viivaa ei ole näkyvissä
EI (CA) JA/TAI (GV)
T-merkinnän kohdalla ja purppuranvärinen/punainen
TULEHDUSTA
viiva näkyy kummassakin testiliuskassa C-merkinnän
CA GV
kohdalla, Candida albicans -sienen tai Gardnerella
vaginalis -bakteereiden aiheuttamaa tulehdusta ei ole.
C
T
On olemassa mahdollisuus, että emätintulehduksen
on aiheuttanut eri sieni ja/tai bakteerit. Jos oireet ovat
selkeät, hakeudu lääkäriin.
POSITIIVINEN TULOS (sieni- (CA) ja/tai bakteeritulehdus
(GV) on todettu)
Kummassakin seuraavassa positiivisen tuloksen
tapauksessa voidaan käyttää hoitona i say: Vaginal
Infection –emätintabletteja.
• Kun vaalea purppuranvärinen viiva on näkyvissä
CA-testiliuskassa T-merkinnän kohdalla ja purppuranvärinen/punainen viiva on näkyvissä kummassakin
testiliuskassa C-merkinnän kohdalla. Sinulla on
Candida albicans -sienen aiheuttama sienitulehdus.
VINKKEJÄ
• Hiivasienitulehduksen ja/tai bakteerivaginoosin hoitoon ja ehkäisyyn
suosittelemme i say: Vaginal Infection -emätintabletteja. Tämän
tuotteen avulla voit hoitaa sekä sienen että bakteerin aiheuttamat
emätintulehdukset. Pieniä emätintabletteja voidaan käyttää myös
tulehdusten ehkäisemiseen esimerkiksi silloin, kun vastustuskyky on
heikentynyt, stressitaso on korkea tai käytetään antibiootteja.
• Pyri välttämään emättimen normaalin bakteeriston häiritsemistä niin
paljon kuin mahdollista.
• Älä käytä saippuaa alapesun yhteydessä. Pese intiimialueesi haalealla vedellä. Voit käyttää myös i say: Intimate Mousse -intiimipesuvaahtoa, jossa on luonnollinen pH-taso. Lisätietoja tästä tuotteesta
saat Internet-sivuiltamme osoitteesta www.isaymedical.com.
• Ulostamisen jälkeen on paras pyyhkiä edestä taaksepäin.
• Käytä puuvillaisia alusvaatteita, ja varmista hyvä tuuletus (vältä
liian tiukkoja vaatteita). Pese alusvaatteesi pesuaineella, joka ei
ärsytä ihoa.
• Jos oireet pitkittyvät, hakeudu lääkäriin.
i say: BE GOOD TO YOUR BODY!
CA TULEHDUS
CA
GV
C
T
Kehomme on meille tärkeä. Meidän tulisi vaalia sitä ja hoitaa sitä
huolellisesti. i say: tuotteiden avulla voit hoitaa ja ehkäistä tavallisia,
yksinkertaisia vaivoja ilman, että kehosi kuormittuu. Miten? i say: tuotCA
teiden on kliinisesti todistettu toimivan paikallisesti ja tukevan kehon
luonnollisia paranemisprosesseja.
0123 Terveydenhuollon laite • Medicinteknisk product
isaymedical
#isaymedical
Valmistaja • Tillverkare: i say B.V., Piet Heinkade 199, 1019 HC, Amsterdam, Alankomaat • Nederländerna.
Markkinoija Suomessa • Marknadsförare i Finland Sabora Pharma Oy, PL 20, 03601 Karkkila • Högfors
1ST.VI.IS.I.00.FI.SE
CA
i say: BE GOOD
TO YOUR BODY
• Om du ser en ljuslila linje på testremsan för CA bredvid
bokstaven T och en lila/röd linje är synlig på båda test
remsorna bredvid bokstaven C. Du har svampinfektion
som orsakas av svampen Candida albicans.
Olemme kehittäneet i say: tuotesarjan yhdessä lääketieteen
ammattilaisten kanssa. Sinulle ja kaikille heille, jotka haluavat pitää
itsestään huolta.
CA INFEKTION
CA
GV
CA
C
T
i say: BE GOOD TO YOUR BODY!
www.isaymedical.com
Seloste tarkastettu: Helmikuu 2015
VILKA ÄR SYMTOMEN PÅ SLIDINFEKTION?
Candida albicans (CA) är den vanligaste orsaken till candidiasis.
Symtomen inkluderar irritation i slidan, smärta, kliande och ovanliga
flytningar från slidan (tjocka, luktfria). Gardnerella vaginalis (GV)) är
den vanligaste orsaken till bakteriell vaginos. Symtomen är en fiskaktig lukt och ovanliga flytningar från slidan (grå eller gula). Det är möjligt
att fisklukten blir värre i kontakt med sperma.
HUR FUNGERAR SJÄLVTESTET?
Självtestet har utvecklats för att om möjligt fastställa vilken av de två
vanligaste orsakerna (eller båda) till slidinfektion som förekommer i
urinen. Om det är svamp (CA) och/eller bakterier (GV) som förekommer i urinen visas en ljuslila testlinje (T-linje). Kontrollinjen (C-linjen)
visas alltid som en röd/lila rand. Om kontrollinjen inte är synlig är
resultatet ogiltigt och självtestet misslyckades.
HUR ANVÄNDS SJÄLVTESTET?
Steg 1. FÖREBEREDA URINPROV
1a. För att öka precisionen för självtestet rekommenderar vi att du
använder den första urinen på morgonen. Använd inte urinprov där det
förekommer blod.
1b. Öppna förpackningen. Ta ut burken ur den lila/rosa påsen och fyll
den försiktigt med urin.
GV
C
T
S
Pipett
Testflaska
Testkassett
Steg 2. FÖRBEREDA TESTFLASKAN
2a. Vrid testflaskans lila lock.
2b. Håll testflaskan upprätt. Spill inte ut vätskan!
2c. Ta ut pipetten ur förpackningen och sug upp 0,5 ml urin med
pipetten från urinreservoaren. Den nödvändiga mängden urin
motsvarar precis storleken på pipettens skaft.
2d. Fyll provröret med urin från pipetten.
2e. Vrid fast det lila locket på testflaskan ordentligt. Skaka INTE
flaskan utan snurra den medsols så att det inte förekommer
några luftbubblor.
2a
2b
2c
3b
3d
S
C
CA
GV
T
S
C
T
GV
CA
S
C
T
CA
CA GV
GV
15 min
Steg 4. LÄSA AV RESULTATET
Kontrollera resultatet 15 minuter efter att du gjort självtestet. Varning!
Resultatet är inte pålitligt efter 30 minuter.
OGILTIGT RESULTAT (självtestet misslyckades)
• Om någon lila/röd linje inte syns på båda testremsorna bredvid bokstaven C. Även om du ser
en ljuslila linje på en eller båda testremsorna
bredvid bokstaven T har något blivit fel vid
något av stegen och självtestet misslyckades.
Använd inte självtestet igen.
MISSLYCKADES
CA
GV
CA
CA
C
T
CA
C
T
VARNINGAR
• Använd inte urinprov som innehåller blod, detta kan leda till
felaktiga testresultat.
• Använd inte testkassetten om du upptäckt skador på den förseglade
aluminiumpåsen.
• Använd omedelbart efter att du öppnat testenheten.
• Rör inte testenhetens testområden, detta kan påverka självtestets
resultat.
• Testenheten är avsedd för engångsbruk och lämpar sig inte för
återanvändning. Släng alla självtestets delar med hushållsavfallet.
• Testflaskan innehåller en särskild lösning för urinen som är till för att
förbereda självtestet. Vid kontakt med ögon eller hud, skölj noggrant
med kranvatten i 1-2 minuter.
• Märk att bakteriell vaginos kan leda till missfall och att fostret föds
• Självtestet får inte användas efter sista förbrukningsdagen. Den finns
på förpackningen och på testkassettens aluminiumpåse.
• Använd självtestet i ett väl upplyst rum och vid rumstemperatur
(15 °C - 25 °C).
• Förvara självtestet utom räckhåll för barn.
• Endast för utvärtes bruk.
KOM IHÅG
• Använd morgonurinen. Den är koncentrerad och ger ett
noggrannare testresultat.
• Vi rekommenderar att du inte blandar mer än sex droppar urin
med den särskilda lösningen i provröret. Använd högst fyra droppar
per testremsa.
• Testresultatet ska läsas av inom 15-30 minuter efter att du
slutfört steg 3.
• Det är värt att meddela din partner om resultatet är positivt för att
förhindra en ny infektion.
• Märk att det även finns andra smittkällor som kan leda till bakteriella
infektioner. Om resultatet är negativt men du har vaginitsymtom, tala
med din läkare.
• Om du är osäker på självtestets resultat och/eller symtomen fortsätter bör du tala med läkare.
VAD FINNS I LÅDAN?
• En förpackning med kombinerad testenhet (Candida albicans-svamp
och Gardnerella vaginalis-bakterie.
• En pipett (0,5 ml).
• En urinbehållare.
• En testflaska med genomskinlig vätska (0,01 % tris-saltlösning, upp
0,05 % natriumazid, 0,1 % Tween-20/rengöringsmedel. pH 7,5).
• Bruksanvisning.
2d
3c
GV
HUR FÖRVARAR MAN SJÄLVTESTET?
Förvara självtestet i rumstemperatur (15 °C - 25 °C) och utsätt inte
testenheten för fuktighet, värme eller klart solljus eftersom den är
känslig. Självtestet får inte användas efter sista förbrukningsdagen.
Den finns på testenhetens aluminiumpåse.
Steg 3. GÖRA SJÄLVTESTET
3a. Ta ut testkassetten ur folieförpackningen.
3b. Bryt eller klipp av den lila toppen på testflaskans lock.
3c. Droppa in 3-4 droppar av urinblandningen i de två runda öppningarna (S) på testkassetten. Testremsan absorberar vätskan och den
flyttas mot CA och GV.
3d. Låt testkassetten vila i rumstemperatur i 15 minuter innan du läser
av resultatet. Tips: använd tidtagarur eller alarm.
3a
CA
för tidigt. Tala genas med din läkare om självtestet visar på bakteriell
vaginos medan du är gravid.
VEM KAN ANVÄNDA SJÄLVTESTET?
Kvinnor över 16 års ålder kan använda självtestet. Även män kan använda självtestet för möjlig närvaro av svamp (CA) och/eller bakterier (GV).
Urinbehållare
GV INFEKTION
• Om du ser en ljuslila linje på båda testremsorna bredvid
CA OCH/ELLER
bokstaven T och en lila/röd linje är synlig på båda testrem- GV INFEKTION
CA GV
sorna bredvid bokstaven C. Du har svamp- och bakteriell
infektion som orsakas av svampen Candida albicans och
C
C
bakterien Gardnerella vaginalis. Den mörkaste lila linjen vi- T
T
sar den infektion som är den största orsaken till infektionen.
SVENSKA
SJÄLVTEST FÖR SLIDINFEKTION
Självtestet för slidinfektioner är ett medicinsk test för egenvård och
används för att testa slidinfektioner. För att göra självtestet är det
viktigt att du först noggrant läser bruksanvisningen! Oftast orsakas
slidinfektioner av bakterier (bakteriell vaginos) och/eller svamp (candidiasis). Med självtestet kan du enkelt testa om du har slidinfektion
och vad orsaken var till infektionen. Sedan kan du välja lämplig vård.
För behandling av bakteriell vaginos och candidiasis rekommenderar
vi i say: Vaginal Infection -tabletter för slidinfektioner.
CA
• Om du ser en ljuslila linje på testremsan för GV bredvid
bokstaven T och en lila/röd linje är synlig på båda testremsorna bredvid bokstaven C. Du har bakteriell infektion
som orsakas av bakterien Gardnerella vaginalis.
GV
C
C
TT
C
T
VALDA FAKTA OM SLIDINFEKTIONER
Visste du att 1 av 3 kvinnor drabbas av slidinfektion? Och det förekommer en hög sannolikhet för återfall. Bakterie- och svampinfektioner orsakas normalt av att floran I slidan råkat i obalans. Orsakerna
till detta kan vara att du tvättar de intima områdena med tvål, lämnar
tamponger på plats alltför länge, låg immunitet, antibiotika, placering
av en intrauterin preventivenhet eller P-piller. I och med ökat pH-värde
(vilket betyder att området I slidan är mindre syrlig än normalt) kan
vissa bakterier växa för mycket.
TIPS FRÅN i say:
• För behandling och förebyggande av candidiasis och/eller bakteriell vaginos rekommenderar vi i say: Vaginal Infection -tabletter för
slidinfektioner. Med produkten kan du behandla infektioner som
orsakas av både svamp och/eller bakterier. De små slidtabletterna
kan även användas som förebyggande medel om du till exempel har
ett försvagat immunsystem, hög stressnivå eller använder antibiotika.
• Försök att störa slidans naturliga flora så lite som möjligt.
• Använd inte två. Rengör de intima områdena med ljummet vatten.
Du kan även använda i say: Intimate Mousse - intimskum med
naturlig pH-nivå. Ytterligare information om den här produkten finns
på vår webbplats www.isaymedical.com.
• Efter avgång är det bäst att torka framifrån bakåt.
• Använd underkläder I bomull och se till att ventilationen är tillräcklig
(kläder som inte sitter för tätt). Tvätta underkläderna med tvättmedel
som inte är irriterande.
• Om symtomen fortsätter bör du kontakta läkare.
NEGATIVT RESULTAT (ingen svamp- (CA) eller bakterieinfektion (GV)
• Om du inte ser någon ljuslila linje på båda testremsorna
bredvid bokstaven T och du ser en lila/röd linje på båda INGEN CA OCH/ELLER GV INFEKTION
testremsorna bredvid bokstaven C, förekommer ingen
CA GV
infektion orsakad av Candida albicans-svamp eller
C
Gardnerella vaginalis-bakterier. Det är möjligt att
T
slidinfektionen orsakas av någon annan svamp och/eller
bakterie. Tala med läkare när du har tydliga symtom.
i say: BE GOOD TO YOUR BODY!
POSITIVT RESULTAT (förekomst av svamp- (CA) och/eller
bakterieinfektion (GV)
Du kan använda i say: Vaginal Infection -tabletter för slidinfektioner
som behandling för följande positiva resultat och som förebyggande
medel.
i say: BE GOOD TO YOUR BODY!
Vår kropp är vår viktigaste ägodel. Vi borde vårda den och sköta den
väl. Med hjälp av i say: produkter kan du behandla och förebygga
vanliga enkla besvär utan att belasta din kropp. Hur? i say: produkterna har kliniskt bevisats ha lokal effekt och stöda kroppens naturliga
läkningsprocesser.
Vi har tillsammans med medicinska experter utvecklat i say: produkter. För dig och alla som vill vara bra för sin kropp.
www.isaymedical.com
Senast reviderad: Februari 2015
0123 Terveydenhuollon laite • Medicinteknisk product
isaymedical
#isaymedical
Valmistaja • Tillverkare: i say B.V., Piet Heinkade 199, 1019 HC, Amsterdam, Alankomaat • Nederländerna.
Markkinoija Suomessa • Marknadsförare i Finland Sabora Pharma Oy, PL 20, 03601 Karkkila • Högfors
1ST.VI.IS.I.00.FI.SE