Yleisperehdytysdiat

Tervetuloa harjoitteluun
Oulun yliopistolliseen
sairaalaan!
PÄIVÄN OHJELMA
Klo
08.00 – 09.00 Yleisperehdytys
09.00 – 09.30 Kirjaaminen
09.30 – 10.00 Tauko
10.00 – 11.00 Vastuualue/yksikköperehdytykset
Erillinen lista perehdytyksien sijainnista
11.00 – 12.00 Ruokailu
12.00 Siirtyminen harjoitteluyksikköön
ORGANISAATIO JA
HALLINTO OPISKELIJAN
OPPIMISEN TUKENA
OYS antaa keskussairaalatasoista hoitoa
oman piirin väestölle ja erityistason hoitoa
koko erityisvastuualueelle, joka on noin 49%
Suomen pinta-alasta.
PPSHP kuntayhtymässä
• 29 jäsenkuntaa
• n. 400 000 asukasta
• erityisvastuualueella n. 740 000
asukasta
PPSHP:n STRATEGIA 2010-2015:
ARVOT TOIMINTAMME KIVIJALKANA
IHMISARVO
Ihmisiä on kohdeltava
huomaavaisesti ja heidän
yksityisyyttään ja henkilökohtaista
vakaumustaan on kunnioitettava
VASTUULLISUUS
Jokaisella on vastuu omasta
tehtävästään ja työyhteisön
toimivuudesta
Jokaisella työyhteisön jäsenellä on
vastuu toiminnan ja talouden
suunnittelusta ja niiden
yhteensovittamisesta
Vastuullisuuden lähtökohtana on,
että osaamista kehitetään jatkuvasti
ja työssä jaksamisesta huolehditaan
OIKEUDENMUKAISUUS
Periaatteet sovitaan yhteisesti
Jokaisen osaamista arvostetaan
Jokaisella on oikeus osallistua
toiminnan kehittämiseen ja itseään
koskevaan päätöksentekoon
UUSIUTUMISKYKY JA AVOIMUUS
 Arvostamme innovatiivisuutta
toiminnan kehittämisessä
 Meitä koskeva tieto on kaikkien
saatavissa (www-palveluna)
Omat henkilökohtaiset eettiset
käsitykset eivät saa olla este potilaan
hyvälle hoidolle ja kuntoutukselle
SAIRAANHOITOPIIRIN VIRAT JA TOIMET
HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN
YHTEENSÄ 6652 henkilöä
OPISKELIJAOHJAUKSEN KOORDINOINNISTA
VASTAAVAT
Lasten ja naisten tulosalue
Sairaanhoidolliset palvelut
Anne Vehkaperä ja Saija Huhtala
Arja Laitinen
Leila Ukkola (kuvantaminen ja välinehuolto)
Medisiininen tulosalue
Jonna Juntunen
Operatiivinen tulosalue
Nordlab
Riitta-Liisa Heikkilä (laboratorio)
paula.koivumaki(at)nordlab.fi
Pirkko Sivonen
(anlete –yksiköt, AHT pkl:t)
Maija Ranta ja Tanja Tähtinen
(vuodeosastot, PK pkl)
Jaana Virtanen, Raija Juopperi alk.
26.8.15
(fysio- ja toimintaterapia koko OYS)
Oulaskangas ja Visala
Psykiatrinen tulosalue
International Coordinator (medicine students)
Jukka Korhonen
Päivi Kaski
Kehitysvammahuolto
Taina Kärsämänoja
Virpi Parkkila virpi.parkkila(at)oulu.fi
Lääketieteen opiskelijat
sähköpostitse: [email protected]
Opintoasiansuunnittelija Taina Moilanen 3 lkv
Opintoasiansuunnittelija Elina Halonen 4 lkv
OPISKELIJOIDEN YHTEISET HARJOITTELUPÄIVÄT
Yhteiset harjoittelupäivät on tarkoitettu kaikille opiskelijoillemme
OYS:ssa Luentosali 10 (Sisäänkäynti B3) klo 8-16
Päivän ohjelma lähetetään yksiköihin sen valmistuttua
TUTKIMUSKLUBIT OYS:ssa
• Hoito- ja terapiatyöntekijöiden, esimiesten ja opiskelijoiden yhteisiä
tilaisuuksia keskustella tutkimustiedon käytöstä hoitotyössä
• Tavoitteena on tuoda uutta tutkimustietoa henkilökunnan arvioitavaksi
sekä hakea perusteluja jo olemassa oleville hoitokäytännöille ja
toimintatavoille
• Tavoitteena voidaan pitää lisäksi ammatillisen keskustelun
käynnistämistä ja viime kädessä koko hoitokulttuurin muutosta kohti
näyttöön perustuvaa toimintaa
• Tilaisuuden aluksi aiheen alustaja kertoo lyhyesti tutkimuksesta (n. 15
min), minkä jälkeen pääpaino on yhteisessä keskustelussa (n. 45 min)
• Toiminnassa on oleellista, että keskitytään esiteltävän tutkimuksen
tuloksiin ja arvioidaan niiden hyödynnettävyyttä käytäntöön
TUTKIMUSKLUBIT OYS:ssa
Tiedot tilaisuuksista:
 ajankohdat
 paikat
 aiheet
löytyvät harjoitteluyksikön ilmoitustaululta
ORGANISAATIO JA HALLINTO OPISKELIJAN
OPPIMISEN TUKENA
OHJEITA HARJOITTELUUN
• Yleiset ohjeet
• Infektioiden torjuntaohjeita
• Työperäisen verialtistustilanteen
ennaltaehkäisy ja toiminta pisto- ja
viiltotapaturmissa
• Äkilliseen sairastumiseen liittyviä ohjeita
• Influenssarokotus
TURVALLISUUS OSANA HARJOITTELUA
•
•
•
•
Tietoturva
Potilasturvallisuus
Turvallinen lääkehoito
Toiminta poikkeustilanteissa
SAIRAALA-ALUE JA PYSÄKÖINTI
Pysäköinti OYS:ssa
• Ensisijaisesti Huuhkajanpuiston parkkialue
Rauhanyhdistyksen ja Medipoliksen välissä oleva
alue (ei varatut paikat)
• OYS:n parkkitalo on maksullinen
- arkisin klo 8.00-16.30
=>yövuoro maksuton (poistuminen ennen klo 8.00)
=>viikonloppuisin maksuton
• Parkkitaloon mentäessä on otettava lipuke, joka pois
lähtiessä on käytettävä maksuautomaatissa vaikka
maksua ei menisikään, portti ei aukea muuten!
• Opiskelijoilla ei ole mahdollista saada
lämpöpistokepaikkaa
• Suosittelemme käyttämään julkisia kulkuneuvoja tai
suosimaan hyötyliikuntaa
SAIRAALASSA KULKEMINEN
JA ”HUONEKOODIT”
•
Ovet auki virka-aikana
•
Yövuoroon ja viikonloppuisin kulku
ovista, joista on ovikello valvomoon:
A2:1, A:5, A7:2, A8:1, A9, A10 TAI B3
Majoittumismahdollisuus (lyhytaikaisen
majoittuminen):
Soluhuone kerrostalosta läheltä sairaalaa
Huoneistoon kuuluvat lisäksi yhteinen
keittokomero ja kylpyhuone
Tiedustelut: Rekrytointipalvelut
Puh. 08 315 6024/Eine Metsäpelto
Avaimen nouto: B2-neuvonta
PUKUTILAT JA AVAIMET
• OYS:ssa opiskelijoiden pukukaappien avaimet on keskitetty rekisteröinti
pisteeseen (N1 228D, B2-sisääntuloaulan Neuvonnan vieressä)
• Pukukaappi voi olla kahden käyttäjän käytössä
• Opiskelijat täyttävät pukukaapin avainhakemuslomakkeen.
• Opiskelijat vastaavat hallussaan olevista avaimista
• Kuntoutuksen vastuualueella ja psykiatrisella tulosalueella pukukaappien avaimet
jaetaan harjoitteluyksiköissä
• Operatiivisen vastuualueen keskusleikkausosaston (Kesle) avaimet jaetaan
vastuuyksikön perehdytyksessä
• Lääketieteen opiskelijoiden pukukaapit jakaa kilta
RUOKAILU
•
•
•
•
•
•
Omia eväitä voi syödä osastoilla
Ruokailu Oys:ssa isossa ruokasalissa Kotkassa ja Peltolassa ravintola
Baghissa
•
ma-pe klo: 10.30-13.30 ja la-su klo: 11.00-13.30
•
lounas ja kasvislounas (henkilökuntahinta 5,20 €, Kela tuettu
lounashinta korkeakouluopiskelijoille 2,60€, toisen asteen opiskelijoilla
henkilökuntahinta 5,50€)
Opiskelijakortti mukaan (VR:n ja matkahuollon opiskelijakortit eivät käy)
Ruokailu koululla mahdollista (ei teho-osastolla, leikkaussalissa)
Päivällistä ei ole tarjolla (voi tilata osastolle henkilökunnan hintaan,
päivällislippuja myydään kanttiineista)
Oys:n kahviot
Kahvio Kielo (Avohoitotalo)
Kieku-kioski (B1- aula)
Kahvio Neilikka (B2- aula)
Kahvio Soilikki (B3- aula)
Kahvio-ravintola Lokki (A5- aula, rinnekerros)
OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
•
Oikeus ja velvollisuus osallistua
• klo 8.00 yleisperehdytykseen kerran vuodessa (luentosali 3)
• Klo 10.00 vastuualueperehdytykseen jokaisen harjoittelun alussa
(sijainnit löytyvät www.ppshp.fi)
• Työyksikköperehdytykseen
• Lääketieteen opiskelijoilla oikeus osallistua yleisperehdytykseen
lukujärjestyksen mukaisesti ja työyksikköperehdytys tapahtuu
harjoittelun alkaessa
•
Oikeus
• saada ohjausta nimetyltä ohjaajalta opiskelijamyönteisessä
ilmapiirissä
• osallistua OYS:n sisäisiin koulutuksiin harjoittelujakson aikana
maksutta (yhteys koulutuspalvelujen sihteerille ennen
koulutusta maksutta. Kahvi ja lounas ei kuulu opiskelijoille.)
…OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
• Velvollisuudet
• Toimittaa opetuskoordinaattorille tai nimetylle
yhdyshenkilölle portfolion/cv aikaisemmista opinnoista ja
kyseisen jakson tavoitteista (ei lääketieteen opiskelijat)
• Käyttää henkilökorttia tai nimineulaa
• Olla aktiivinen, oma-aloitteinen ja hakeutua
oppimistilanteisiin
• Kantaa vastuu omasta oppimisesta
• Noudattaa potilashoidossa eettisiä periaatteita
tunnistaen oman osaamisen rajat
• Arvioida omaa oppimistaan, edistymistään ja
oppimistavoitteitaan
• Pyytää palautetta opettajalta, ohjaajalta ja potilaalta
• Analysoida kriittisesti ammatillisen toimintansa
periaatteita, sisältöä, käyttämiään työmenetelmiä sekä
arvojaan ja asenteitaan
KOLLEGIAALISUUS
Olen kollegiaalinen, kun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
tervehdin työtovereitani
suhtaudun myönteisesti työtovereihini ja potilaisiin sekä heidän omaisiinsa
noudatan yhteisiä sopimuksia ja otan vastuuta työpaikan ilmapiiristä
olen ylpeä ammatistani ja arvostan muiden ammattitaitoa
tunnustan oman epätäydellisyyteni ja hyväksyn sen myös työtovereissani
annan tosiasioihin perustuvaa rakentavaa palautetta
keskustelen avoimesti ja sallin myös eriävät mielipiteet
en mustamaalaa työtoveriani, vaan tuen häntä
ollessani tyytymätön johonkin, mietin tilalle paremman ratkaisun ja ehdotan
sitä
10. jaan omaa osaamistani ja tietoani muille, sillä työn tulos
syntyy yhteisestä tekemisestä
TYÖVUOROT JA TYÖVUOROLOMAKE
• Muistathan noudattaa harjoittelussasi
työaikalakia:
• Säännöllinen työaika enintään 8 tuntia/vrk ja 40
tuntia/vk.
• Jaksotyössä työvuoro säännönmukaisesti enintään 10
tunnin pituinen
• Ehdoton minimi vapaa-ajalle väh.24 tuntia viikossa 
Muista suunnitella viikkolepopäivät
• Lepotauot jaksotyössä:
• ateriointitauko työaikana työpaikalla
tai ruokalassa tms. ruokailupaikassa poissaolon
työstä kestäessä 20 minuuttia
• yksi 10 minuutin pituinen tauko (kahvitauko), joka
luetaan työaikaan ja jonka aikana ei saa poistua
työpaikalta
…TYÖVUOROT JA TYÖVUOROLOMAKE
• Tee ohjaajasi kanssa mahdollisimman paljon samoja työvuoroja
• Työvuorolomake on virallinen asiakirja
• Työvuorotaulukko tehdään TITANIA –ohjelmalla yksikön ohjeiden
mukaan (tai kuulakärkikynällä)
Suunniteltuihin listoihin tehdyt muutokset tulee näkyä, esim.
sairastumiset ja työvuoron vaihdot
• työvuorot merkataan kellon aikoina, ei työvuorokoodeina
• työvuorot pidetään esillä
• toteutuneet tunnit ja päivät lasketaan
• alkuperäinen lista jää osastolle, kopio toimitetaan koululle
TAVOITTEET, PALAUTE, ARVIOINTI
• Laadi alustavat tavoitteet jaksolle jo etukäteen ja tarkenna niitä
ohjaajasi kanssa ensimmäisten päivien aikana
• Käy ohjaajasi kanssa lähtötaso- /aloituskeskustelu
osaamisestasi ja tavoitteistasi harjoittelujaksolle
• Pyri tekemään tavoitteistasi mahdollisimman konkreettiset, näin
helpotat sekä omaa oppimistasi sekä ohjaajasi ohjaamista
• Muista pyytää palautetta ohjaajaltasi aktiivisesti myös itse
…TAVOITTEET, PALAUTE, ARVIOINTI
• Koko sairaalassamme on käytössä sähköinen opiskelijakysely
CLES+T
• CLES -palaute annetaan sairaanhoitopiirin Internet-sivujen kautta
www.ppshp.fi
• Voit antaa omalle ohjaajalle kirjallinen palaute loppuarvioinnin
yhteydessä
• Vain antamalla palautetta voit vaikuttaa ja opiskelijoiden
ohjaaminen sekä koko työyhteisö voi kehittyä
HENKILÖHYGIENIA
•
•
•
•
•
•
Älä käytä käsikoruja, riippuvia koruja, sormuksia, kelloa, geelitai muita keinorakenteisia kynsiä
Kynsilakan käyttö ei ole suositeltavaa; kynsilakan tulee olla
väritöntä ja pinnan aina ehyt
Kynsien ja käsien lävistys-, tarra- tms. korut ovat kiellettyjä
Infektoituneet ihoalueet tulee peittää, eikä niitä tule kosketella
työvuoron aikana
Pitkät hiukset (myös parta) pidetään kiinnitettyinä, etteivät ne
kosketa potilasta. Rastahiuksia ei suositella
Hajusteiden (esim. haju- ja partavesi) käyttö kielletty
TYÖASU JA TYÖJALKINEET
• Työasulla välitetään luotettava ja turvallinen kuva ammattihenkilöstöstä
• Työasu vaihdetaan riittävän usein ja aina tarpeen vaatiessa
• Työasut saa keskitetyistä Cliini-jakelupisteistä, sukat kuuluvat työasuun
• Lääketieteen opiskelijat käyttävät kanditakkeja
• Ei pitkähihaista paitaa työasun alla
• Työasun taskussa ei säilytetä hoitovälineitä (teippirulla, sakset jne.)
• Työasun taskut tyhjennettävä aina ennen pyykkiin laittoa
• Työjalkineiden valinnassa tulee ottaa huomioon jalkineiden turvallisuus- ja
työsuojelulliset ohjeet (Crockseja ei sallita toimenpideyksiköissä eikä
vastasyntyneiden teho-osastolla)
KÄSIHYGIENIA
• Aseptinen omatunto
• Käsien desinfektio alkoholihuuhteella
• ensisijainen menetelmä ennen potilaaseen
koskettamista ja potilaaseen koskettamisen jälkeen
• ennen aseptisia/puhtaita toimenpiteitä
• eritteisiin koskettamisen jälkeen
• potilaan hoitoympäristön koskettamisen jälkeen
• Käsien vesi-saippuapesu
• kun kädet ovat näkyvästi likaiset
• Käsien huuhtelu vedellä
• Poistetaan käsihuuhteen käytöstä johtuva tahmeus
KÄSIEN DESINFIOINTI
Desinfioi kätesi näin:
• Ota reilu painallus käsihuuhdetta kuiviin käsiin
(isokokoisiin käsiin 2 annosta)
• Levitä sormenpäihin, peukaloihin, sormienväleihin,
kämmenpohjiin ja joka puolelle käsiin
• Hiero kunnes kädet ovat kuivat, vähintään 30 s
Ehjä iho on paras suoja mikrobeja vastaan:
Huolehdi käsiesi hyvästä kunnosta!
SUOJAKÄSINEIDEN KÄYTÖSTÄ
• Käsineet ovat potilas- ja työvaihekohtaiset ja ne valitaan
käyttötarkoituksen mukaan (harkinta!)
• Ne eivät korvaa käsien desinfektiota
• Käytä suojakäsineitä kosketellessasi verta, kehon nesteitä, eritteitä,
potilaan limakalvoja, kosteita ihoalueita (kainalo ja nivuset) tai rikkinäistä
ihoa sekä haavan hoidon yhteydessä
• Kädet desinfioidaan juuri ennen suojakäsineiden pukemista ja
välittömästi käytön riisumisen jälkeen
• Suojakäsineet laitetaan aina juuri ennen hoitotoimenpidettä ja ne
riisutaan välittömästi työvaiheen jälkeen
SUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ
Suojatakki, esiliina
Kertakäyttöinen. Käytetään, kun vaarana saada roiskeita
työasulle tai käsivarsille.
Suu-nenäsuojus, silmäsuojus tai visiirimaski
Kertakäyttöinen. Käytetään, kun vaara saada roiskeita silmille tai
kasvojen limakalvoille.
LISÄÄ OHJEITA LÖYDÄT INTRANETISTÄ
PISTO- JA VIILTOTAPATURMIEN ENNALTAEHKÄISY
•
Laita käytetyt pistävät ja viiltävät jätteet suoraan käytön jälkeen niille
tarkoitettuun särmäisjäteastiaan
•
Ota jäteastia mukaan pistopaikalle
•
Älä täytä astiaa liian täyteen (täyttöraja 2/3 astiasta)
•
Käytä turvatuotteita
•
Älä hylsytä neulaa
•
Käsittele neuloja ja muita teräviä instrumentteja rauhallisesti ja
katsekontaktissa
•
Käytä suojakäsineitä kanyloinnissa
•
Käytä välilaskupöytää, kaarimaljaa tms., ojentaessasi terävää
instrumenttia toiselle henkilölle
VERIALTISTUSTILANTEEN ENSIAPU
1.
2.
3.
Huuhtele alue runsaalla juoksevalla vedellä
Laita iholle alkoholihaude (70%) 2 minuutin ajaksi, esim. käsihuuhde
Haavasta ei saa puristaa verta
Veritapaturman sattuessa ota yhteyttä potilasta hoitavaa lääkäriin, joka määrittää mahdolliset
jatkotoimenpiteet
Mahdolliset verinäytteet otetaan virka-aikana opiskelijaterveydenhuollossa ja päivystysaikana
yhteispäivystyksessä
HaiPro -tapaturmailmoituksen täyttö yhdessä ohjaajan kanssa
ja kopio siitä opiskelijaterveydenhuoltoon
KEMIKAALIALTISTUS, ROISKEET SILMILLE:
Jos saat silmiin erite-, lääke- ym. roiskeita:
• huuhtele välittömästi juoksevan veden alla 2-3 minuuttia
• Ota tarvittaessa yhteys yhteispäivystykseen
OPISKELIJAN TERVEYDENTILAAN LIITTYVÄT OHJEET:
ÄKILLINEN SAIRASTUMINEN JA TAPATURMAT
• Sairaana et voi mennä harjoitteluyksikköösi
• Sairastuessasi sinun tulee ensimmäiseksi ilmoittaa
yksikköön hyvissä ajoin ennen työvuoron alkua,
joko yksikön esimiehelle tai vastaavalle hoitajalle
• MUISTA aina harjoittelujakson alussa ottaa talteen
yksikön puhelinnumero, johon ilmoitat poissaolosi
• Poissaolotuntien korvaamisesta päättää ohjaava
opettajasi, jolle sinun tulee myös ilmoittaa
sairastumisesi
• Lääketieteen opiskelijan tulee ilmoittaa myös
opintoasiainsuunnittelijalle
…OPISKELIJAN TERVEYDENTILAAN LIITTYVÄT OHJEET:
ÄKILLINEN SAIRASTUMINEN JA TAPATURMAT
Milloin ei voi tulla harjoitteluyksikköön:
•
•
•
•
•
Kuume  et voi tulla harjoitteluun. Muista yksi kuumeeton päivä.
Flunssa: joihinkin yksiköihin ei ole suotavaa mennä lievässä
nuhassakaan, esimerkiksi lapsivuodeosasto ja syöpäosastot, kysy
tarkemmat ohjeet harjoitteluyksiköstäsi
Oireinen huuliherpes : vastasyntyneiden osastot: rakkulavaiheen ajaksi
harjoittelupisteen vaihto. Jos herpesinfektio on käsissä, on potilastyöhön
osallistuminen kielletty
Epäiltäessä tarttuvaa ripuli – ja oksennustautia  et voi tulla
harjoitteluun. Harjoitteluun voit palata 2 päivää oireiden päättymisen
jälkeen.
Käsivammat, jotka estävät käsien desinfioinnit: este potilashoitoon
osallistumiselle
…OPISKELIJAN TERVEYDENTILAAN LIITTYVÄT
OHJEET:
INFLUENSSAROKOTUS
Kaikkien lähipotilastyöhön (alle 2 metriä potilaasta) osallistuvien
työntekijöiden, opiskelijoiden ja heitä käytännön työssä ohjaavien
opettajien kausi-influenssarokotus on välttämätön (ellei rokotukselle
ole vasta-aihetta) influenssan leviämisen estämiseksi
Mikäli henkilökuntaan kuuluva tai opiskelija ei ole ottanut rokotetta tai
on kieltäytynyt antamasta tietoa mahdollisesta kausi
influenssarokotuksestaan, hän ei voi osallistua potilaiden lähellä
työskentelyyn ilman kirurgista suu-nenäsuojusta
Rokotteen saa opiskelijaterveydenhuollosta tai terveysasemalta.
TUPAKOINTI
• Tupakkalaki: Henkilökunnan altistuminen savulle tulee estää
• PPSHP:n sairaalat ovat kaikki savuttomia, tupakointi on sallittu vain siihen
osoitetuilla paikoilla ulkotiloissa.
• Tupakointikielto koskee kaikkia työntekijöitä, opiskelijana sairaalassamme
sinua koskevat nämä samat säännöt ja ohjeet.
• Nuuska on tupakkatuote ja myös kielletty
• Potilaat voivat tupakoida sairaalassa vain tupakointia varten rakennetussa
tupakkahuoneessa ja sitä varten osoitetuilla ulkoalueilla
SALASSAPITO- JA VAITIOLOVELVOLLISUUS
• Sairaalan henkilökunnalla ja myös sinulla opiskelijana on
pysyvä vaitiolovelvollisuus
• Potilaiden henkilöllisyys, sairauden laatu ja muut työssä
ilmitulevat seikat ovat salassa pidettäviä
• Potilastietojen käsittelyyn on oikeus vain, jos se liittyy
välittömästi työhösi
• Luottamuksellisista asioista ei saa puhua myöskään niille
sairaalan henkilökuntaan kuuluville tai opiskelijoille, jotka
eivät ole hoitosuhteessa potilaan kanssa
Salassapito ja tietosuoja on ohjeistettu
PPSHP tietosuojakäsikirjassa
KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA SALASANAT
• Opiskelijoiden tulee olla käytynä tietoturva- ja tietosuojaluento ennen
kuin he saavat PPSHP:n työasemalle kirjautumistunnukset ja ESKOpotilastietojärjestelmän tunnukset
•
Tietoturvaluennot klo 8.15-11.30 Ls10 (Sisäänkäynti B3)
• Keskiviikko 18.11.2015
• Mikäli et pääse osallistumaan luennolle, suoritat
luentomateriaalista tentin vastuualueen
opetuskoordinaattorille harjoittelun alussa
• Opetuskoordinaattori antaa harjoittelun edellyttämät kirjautumis- ja
käyttäjätunnukset
•
Ennen tunnusten antamista tulee olla käyttäjäsitoumus allekirjoitettuna
• Käyttäjätunnuksesi on henkilökohtainen ja on voimassa
harjoittelujaksosi ajan
• Käyttäjätunnuksesi eivät sisällä OYS:n sähköpostia, mutta voit
käyttää oppilaitoksesi (ei muita) sähköpostia harjoittelussa ollessasi
SOSIAALINEN MEDIA
Keskustelussa ei saa
• käyttää asiatonta kieltä
• käsitellä yksittäisten osastojen sisäisiä
asioita
• käsitellä yksittäisten henkilöiden
• ominaisuuksia, toimintatapoja tai
muita
• henkilökohtaisia asioita
• ei ole tarkoitettu kenenkään
yksittäisen henkilön työsuhteen
käsittelyyn
• sivulla ei käsitellä potilaita koskevia
asioita
OYS:n sosiaalisen median ohje
laitteiden, välineistön, kojeiden, koneiden,
hoitotoimenpiteiden luvaton valokuvaaminen
kielletty
MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖ
POTILAAT:
• Periaatteessa voivat vapaasti käyttää, lääkelaitteiden päälle ei
saa laittaa
• Selvitä oman harjoitteluyksikkösi käytännöt, jotta osaat neuvoa
potilaita ja omaisia sekä muita vierailijoita oikein
TYÖNTEKIJÄT/OPISKELIJAT:
• Joko suljettuna tai äänettömänä laukussasi /laukkukaapissa
• Matkapuhelimen asiallinen käyttö
• Jos puhelin työpuvun taskussa, kontaminoituu se erittäin
todennäköisesti sairaalan mikrobikannalla  viet sairaalan
mikrobikannan kotiisi
Lisätietoa artikkelista: Ulger et al. (2009). Are we aware how contaminated our
mobile phones are with nosocomial pathogens? Annals of Clinical Microbiology and
Antimicrobials, 8:7.
POTILASTURVALLISUUS
Yksilön ja organisaation periaatteet ja
toiminnot, tarkoituksena varmistaa hoidon
turvallisuus sekä suojata potilasta
vahingoittumasta
Potilaan näkökulmasta: potilas saa
tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa
http://www.thl.fi/potilasturvallisuus
Kuvaa ei voi näyttää nyt.
Potilasturvallisuus: hoidon turvallisuus,
lääkitysturvallisuus, laiteturvallisuus; on myös
osa hoidon laatua
OYS edistää potilasturvallisuutta, mm.:
Potilasturvallisuussuunnitelma
Vaaratapahtumien raportointi (HaiPro),
vaaratilanne sairaalassa –
potilaan/omaisen ilmoitus 1/2013 alkaen
http://www.who.int/patientsafety/
POTILASTURVALLISUUS KOULUTUS
Opiskelijat voivat suorittaa potilasturvallisuus verkkokoulutuksen
harjoittelun aikana.
Koulutukseen pääsee INTRAN Etusivu > Henkilöstöasiat
> Potilasturvallisuutta taidolla –verkkokoulutus
Avautuvalta sivulta valitaan ylhäältä Uusi käyttäjä ja kirjataan tiedot
kenttiin (oman sähköpostiosoitteen) ja valitaan Yksikkö
alasvetovalikosta OPISKELIJAT tai LYHYTAIKAISET SIJAISET
Koulutuksen lopuksi voi tulostaa itselle todistuksen suoritetusta
koulutuksesta.
http://www.thl.fi/potilasturvallisuus
TURVALLINEN LÄÄKEHOITO
Lääkehoitoon osallistuminen
• Edellyttää riittäviä teoreettisia tietoja ja
taitoja
• Lääkelaskujen virheetöntä hallintaa
• Harjoittelujakson tavoitteissa
määriteltävä, mitä osa-alueita
suonensisäisestä lääke- ja
nestehoidosta opiskelee kyseisellä
jaksolla
• Lääkehoitopassin avulla osoitetaan,
että edellisen harjoittelujakson
lääkehoidon tentit ja laskut on
hyväksytysti suoritettu
Opiskelija on vastuussa
osaamisestaan ja lääkehoitopassin
merkintöjen ajan tasalla pitämisestä
LÄÄKEHOITOON OSALLISTUMINEN
STM turvallinen lääkehoito-opas (STM
julkaisuja 2005:32):
• Sairaanhoitaja-, ensihoitaja-,
terveydenhoitaja- ja kätilöopiskelijan
sekä röntgenhoitajaopiskelijan tulee
saada harjoitella suonensisäisen
lääke- ja nestehoidon luvan omaavan
laillistetun terveydenhuollon
ammattihenkilön (sairaanhoitajan tai
kätilön) välittömässä ohjauksessa ja
valvonnassa
• Kyseinen ammattihenkilö (ohjaaja)
vastaa kyseisistä toiminnoista.
Ohjaaja valvoo opiskelijan harjoittelua:
opiskelija ei saa koskaan toteuttaa
yksin suonensisäistä lääke- ja
nestehoitoa
• Lähihoitajaopiskelijat
harjoittelevat sairaanhoitajan
ohjauksessa lääkkeiden jakoa
ja mahdollisuuksien mukaan
im. ja sc. Pistämistä
• Ensihoitoon suuntautuvat
lähihoitajaopiskelijat voivat
harjoitella sairaanhoitajan
ohjauksessa myös iv. kanyylin
laittamista, mikäli teoria- ja
laborointiopetus käytynä
TOIMINTA POIKKEUSTILANTEISSA:
VÄKIVALTATILANNE
OYS:ssa on nollatoleranssi väkivallan suhteen
• Kaikenlainen väkivalta on kielletty
• Sanallinen uhkailu ja kiroileminen eivät ole
sallittuja
• Potilaiden, henkilökunnan ja opiskelijoiden
koskemattomuutta ja turvallisuutta tulee
kunnioittaa
Ilmoita henkilökunnalle, jos havaitset väkivaltaisuutta tai
häiriökäyttäytymistä
Kaikista uhka- ja väkivaltatilanteista tehdään kirjallinen
HaiPro -ilmoitus
TOIMINTA POIKKEUSTILANTEISSA: TULIPALO
• Tutustu PPSHP:n turvallisuus ohjeisiin
• Palopainikkeet ja lämpötunnistimet: automaattinen
hälytys Oulun ja Koillismaan pelastuslaitokselle (ei voi
perua soittamalla)
• Muussa tapauksessa soita hälytyskeskukseen 0-112 ja
aloita pelastus- & sammutustoimet
• Pidä palo-ovet suljettuna ja esteettöminä
• Tunne poistumistiet
• Ilmoita heti turvallisuuteen liittyvistä
epäkohdista (merkkivalot, palo-ovet)
HUOM! Ei vettä sähköpaloihin
Arvokas työ tarvitsee tekijöitä
Kun haluat meille töihin, täytä keikkatyöilmoitus työnhakusivuillamme osoitteessa
www.ppshp.fi/tyonhaku
Tämän jälkeen varaa haastatteluaika rekrytointipalveluihin numerosta 08 315 4344
Haastatteluun tullessasi ota mukaan henkilöllisyystodistus, leimallinen opintorekisteriote,
läsnäolotodistus sekä muut alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Tapaamisen yhteydessä
käymme läpi hakemustasi ja työnteon aloittamiseen liittyviä käytännön asioita
Opinto- ja työtodistusten näyttöaika ilman ajanvarausta tiistaisin klo 13.30-15.30
Muutoin palvelemme ajanvarauksella. Puhelinpalveluaikamme on arkisin klo 9-10
Puhelin: 08 315 4344
Käyntiosoite: OYS, ovi G 1. Hallintorakennuksen 2 krs.
Lisätietoa: www.ppshp.fi
Tervetuloa töihin!
Tervetuloa harjoitteluun PPSHP:n sairaaloihin ja
antoisia oppimishetkiä!