asiakaslehti - Myyrmäen huolto Oy

MYYRMÄEN HUOLLON
ASIAKASLEHTI 2/2015
TÄSSÄ NUMEROSSA:

Pientä nikkarointia
pikatoimituksella s. 5

Asiakkaiden edunvalvoja s. 9

Mielipide s. 10

Henkilöhaastattelussa
Mika Lehtonen s. 11
Suunnitelmallista
kiinteistönhoitoa
Lue lisää s. 6–7
1
TOIMINTA-ALUEET
Myyrmäki jatkaa kasvun ja kehittymisen tiellä
Myyrmäen vetovoima asuinpaikkana
kiinnostaa myös rakentajia. SRV on rakentanut kaksi uutta kerrostaloa Kilterinrinteeseen, Myyrmäen keskustan
kupeeseen. Sato on peruskorjannut
kuluvan vuoden aikana asuntoja ja aloittaa rakentamisen Uomarinteen päähän.
Myös VAV vahvistaa vuokratalotarjontaansa Myyrmäen alueella rakentamalla
vuokratalon Kilteriin.
Vantaan kaupunki järjesti Myyrmäen keskustan suunnittelusta kaikille
avoimen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun vuosi sitten. Kaupunki valitsee
kilpailun voittajan loppuvuonna 2015.
Kilpailun voittajan kanssa suunnittelua
jatketaan kumppanuuskaavoituksena.
Asukkaiden viihtyvyydestä hieno esimerkki on, kun Kauppakeskus
Myyrmannin vieressä oleva tyhjä tontti, ”monttu”, valjastettiin kesällä asukkaiden hyötykäyttöön. Vuonna 2013
puretun terveyskeskuksen tontilla on
nyt mahdollista järjestää tapahtumia,
konsertteja tai vaikkapa kirpputoreja.
Ainut ehto tapahtuman järjestämiselle
on kaikille avoin ja maksuton pääsy tilaisuuteen. Asukkaiden käytössä monttu
on näillä näkymin ainakin vuoteen 2018
saakka, kunnes tontilla alkaa rakennustyöt. Lisätietoa montun käytöstä antaa
Myyrmäki-liike.
Myyrmäen urheilualueen palvelutarjonta kasvaa, kun Fressi avaa kuntokeskuksen vuoden lopussa.
Viime kesänä käyttöön otetun kehäradan junista keskimäärin kymmenen
prosenttia on ollut myöhässä aikatauluistaan. Kehäradan junaliikenteeseen
on joulukuussa tulossa parannuksia panostamalla ruuhka-ajan liikennöintiin.
Kuvat: Myyrmäki-liike
MYYRMÄEN
HUOLLON
ASIAKASLEHTI
2/2015
Helsingin
kaupunginosayhdistykset
ry on avannut kaupunkilaisille oman
keskustelupalstan, jossa nyt myös pihlajistolaiset voivat keskustella oman
alueensa kehittämisestä. Helsingin
kaupungin nuorisolautakunta on puolestaan esittänyt Pihlajiston nuoriso-
tilan lopettamista ensi vuoden alusta,
mutta tilan säilyttämisen puolesta on
tehty vetoomus.
Myyrmäen Huolto on aloittanut huoltoyhtiönä Asunto Oy Helsingin LänsiReunassa syyskuun alusta.
PÄÄTOIMITTAJA: Mika Lehtonen, puh. 0400 833 877
[email protected]
JULKAISIJA: Myyrmäen Huolto Oy, Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
Puh. 09 530 6140
ILMOITUSMYYNTI: Seija Manninen, puh. 040 178 2333,
[email protected]
SÄHKÖPOSTIOSOITE: [email protected]
INTERNET: www.myyrmaenhuolto.fi
TOIMITUSKUNTA: Mika Lehtonen, Antti Kämäräinen,
Elisa Komi, Arja Pihlakari, Kaupallinen toimisto Avittamo Oy
PAINOS: 12 300 kpl PAINO: Wellprint Oy
ILMESTYY Kaksi (2) kertaa vuodessa
2
ULKOASU JA TAITTO: Kaupallinen toimisto Avittamo
Oy
LÄHETÄ TOIMITUKSELLE JUTTUVINKKEJÄ: [email protected]
Kannen kuva: Thinkstock
Pihlajistossa
muutokset
puhuttavat
Pääkirjoitus
SISÄLLYSLUETTELO
2 TOIMINTA-ALUEET:
MYYRMÄKI jatkaa kasvun ja
Mika Lehtonen
toimitusjohtaja
kehittymisen tiellä
PIHLAJISTOSSA muutokset
puhaltavat
3 PÄÄKIRJOITUS
4 TALOSSA TAPAHTUU
5 PIENTÄ NIKKAROINTIA
Yhtiömme arvoja ovat
VUOROVAIKUTUS,
PALVELUHALUKKUUS,
LUOTETTAVUUS ja
KESKINÄINEN ARVOSTUS.
PIKATOIMITUKSELLA
6 SUUNNITELMALLINEN
KIINTEISTÖNHOITO MAKSAA
ITSENSÄ TAKAISIN
8 MYYRMÄEN HUOLLON
UUSI HALLITUS
9 ASIAKKAIDEN EDUNVALVOJA
10 MIELIPIDE
Timo Heinonen
11 HENKILÖHAASTATTELUSSA
Mika Lehtonen
YHTIÖT
Korjausrakentaminen
+
Energiatehokkuus
Tarjoamme kokonaisvaltaisia
ja asiakaslähtöisiä korjausrakentamisen suunnittelu- ja
asiantuntijapalveluja sekä
kiinteistöjen energiatehostamisen ratkaisuja.
Kun Myyrmäen Huolto julkaisi arvonsa vuonna 2010, mietimme mitkä näistä ovat meille luontevimpia ja mitkä voivat aiheuttaa toteutettuna suurempaa vaivaa.
Yllättäen haasteellisimmaksi on muodostunut vuorovaikutus. Miksi? Meidät on yllättänyt se, että joskus viestiämme ei välttämättä ymmärretä oikein. Tämä voi johtaa väärinymmärryksiin. Toiminta-alueemme ovat niin tiiviit, että väärin tulkitut viestit kulkeutuvat sitten naapuriyhtiöiden tietoon
ja keitos on valmis. Pyrimme panostamaan viestiemme laatuun niin, että
vähintään kollega tarkastaa työtoverinsa tiedotteet. Yhteistyö toimii vain
jos viesti on ymmärrettävä ja selkeä.
Pyrimme myös perustelemaan toimiamme selkeästi. Kuuntelemme, keskustelemme ja autamme asiakkaitamme. Se on myös sitä paikallisuutta.
Hyväksymme erilaiset näkemykset ja pyrimme oppimaan toinen toisiltamme. Myyrmäen Huollossa olemme kaikki oman alamme ammattilaisia ja
arvostamme toistemme osaamista. Meillä on asiakkaittemme kanssa yhteinen tavoite, johon olemme sitoutuneet ja jossa meitä kaikkia tarvitaan:
lyhyesti sanottuna se on asumisen mukavuus, edullisuus ja asuntojen arvon säilyttäminen.
Olemme oppineet elämään arvojemme kanssa. Pari kertaa olemme olleet
niiden kanssa niin tiukkoja, että emme ole suostuneet toimimaan väärin
osakkaita (lue asukkaita) kohtaan ja tämä on johtanut asiakassuhteen
päättymiseen. Me pyrimme tuomaan asiantuntemuksemme taloyhtiöiden
käyttöön ja samalla tuomme sinne arvomme.
Talviterveisin
Mika Lehtonen
3
Talossa tapahtuu
uolta i
Pidäishuudestpaesdi,
oma se auto, mooneistosi-,
Lukit pyörä, hu ja porpolku ikäytävän t.
e
r
kella tävän ov valukko.
y
r
ä
u
t
k
s
s
a
r
myö
a
t
s
i
Mu
6.12.
Suomen itsenäisyyspäivä
8.12.
Jean Sibeliuksen päivä
AJANKOHTAISIA
ASIOITA JA
AIKATAULUJA
www.myyrmaenhuolto.fi
 Jouluna o
n tärkeää rau
hoittua
ja antaa aika
a itselle ja
lähimmäisille
 Turvallisu
us on tärkeää
myös
joulunpyhinä:
sammuta kyn
ttilät
yöksi ja kun e
t ole paikalla
 Joulukinkk
u ajoissa pois
uunista
ja rasvat jääh
dytettynä bio
jätteeseen
 Lomalle lä
htijöiden on
hyvä
katkaista po
stinkanto ja
ilmoittaa naa
pureille, että
asunto on ty
hjä
 Pyhien jä
lkeen jouluku
usien
keruusta vast
aa HSY
www.myyrmaenhuolto.fi
Myyrmäen Huollon
NIMITYKSIÄ
JOULUN
AUKIOLOAJAT:
Myyrmäen Huollossa
Toimistomme on suljettuna
ajalla 24.12. - 26.12.2015
Ari Rakkolainen on aloittanut isännöitsijänä
2.5.2015 alkaen
23.12. sekä 31.12.2015
suljemme kello 14.00
Mari Ahokas on nimitetty kirjanpitäjäksi
23.9.2015 alkaen
Toimistomme ollessa suljettuna,
tavoitat päivystävän huoltomiehen
numerosta 040 7311 436
4
Thinkstock
LOPPUVUODEN
LIPUTUSPÄIVÄT:
Joulun
muistilista:
Pientä nikkarointia
pikatoimituksella
Myyrmäen Huolto aloitti keväällä pienkorjauspalvelut.
Yhtiö haluaa palvella asiakkaitaan ja asukkaitaan paremmin ja
kehittää uusia palveluita toimintaansa uudistumalla.
Myyrmäen Huollon hallitus yhdessä
yritysjohdon kanssa keskusteli viime
syksynä tulevaisuuspalaverissa uusien palveluiden tuottamisesta alueen
asukkaille. Tämän aivoriihen yksi tulos on pienkorjauspalvelut, jonka tarkoituksena on tarjota taloyhtiöille ja
asukkaille nimensä mukaisesti pienten
korjaustöiden hoitamista. Käytännössä työt alkoivat jo maaliskuun lopussa.
Myyrmäen Huollossa Ville Forsström
otti tämän tehtävän mielellään vastaan.
– Olin itse jo aikaisemmin huomannut, että tällaiselle palvelulle
saattaisi olla kysyntää. Jo näin puolen
vuoden kokemuksella voin sanoa, että
palvelu on lunastanut paikkansa, Forsström tietää.
Tyypillisiä asukkaiden tilaamia
töitä ovat taulujen, listojen ja verhotankojen kiinnittämiset sekä pienet
paikkaus- ja maalaustyöt. Taloyhtiöiden tilaamina on suoritettu mm. pieniä
vahinkokorjauksia, sokkelien maalauksia ja ulkokalusteiden- ja varusteiden
korjauksia. Taloyhtiöiden tilaukset
tulevat pääsääntöisesti isännöitsijän
kautta. Lisäksi Ville on ollut mukana
koko taloyhtiötä käsittävissä vesikalustetarkastuksissa.
– Sähkö- ja putkityöt eivät sen
sijaan kuulu palvelun piiriin, mutta ohjaan asiakkaan tarvittaessa oikean tahon luokse, Forsström selventää.
Työ tekijäänsä kiittää
Pienkorjauspalvelun valtti on nopea
reagoiminen tilauksiin. Monesti Forsström pääsee arviointikäynnille jo saman päivän aikana; varsinainen työpäivä sovitaan asiakkaan kanssa suoraan.
Forsströmin tavoittaa joko sähköpostitse tai Myyrmäen Huollon asiakaspalvelun kautta.
– Toimistoni on autoni, jossa kulkee työkalupakki sekä kaikki erikoistyökalut mukana, Forsström kertoo.
Haastattelupäivänä Forsströmillä on
kolme sovittua työkeikkaa: aamutuimaan hän on käynyt paikkaamassa seinän ja iltapäivällä edessä on rännien
korjaustöitä sekä ikkunankarmin maalaustyön kartoitus. Toistaiseksi suurin
homma on ollut roskakatoksen ovien
ja huonokuntoisten puuosien uusiminen.
– Viihdyn työssäni erinomaisesti. Yksikään päivä ei ole samanlainen
ja on mukavaa tehdä työtä, mistä on
asiakkaalle suoraa hyötyä, Forsström
toteaa.
5
Pienkorjauspalvelut ovat käynnistyneet erinomaisesti, vaikkei asiaa
ole vielä markkinoitu yhtiön ulkopuolelle juuri lainkaan. Palvelutoiminta
on tarkoitettu kaikkien asiakasyhtiöittemme ja sen asukkaiden käyttöön.
Palvelun vasteajat pyritään jatkossakin
pitämään lyhyinä, joten keskitymme
jatkossakin vain pieniin korjauksiin,
töihin jotka voidaan suorittaa tunnissa
tai maksimissaan muutaman työpäivän
aikana. Veloitus pienkorjaustöistä suoritetaan joko tarjouksen pohjalta tai
tuntihinta lisättynä käytetyt tarvikkeet.
YHTEYDENOTOT
PIENKORJAUSPALVELUIHIN:
Myyrmäen Huollon
asiakaspalvelu
[email protected]
Kuvat: ThinkStock
Suunnitelmallinen
kiinteistönhoito maksaa
itsensä takaisin
Kiinteistön elinkaaren ymmärtäminen auttaa ajoittamaan korjaustarpeet oikein.
Jatkuva ja ennakoiva huolto antaa kiinteistölle lisävuosia eikä vahingot
pääse yllättämään.
Suunnitelmallinen kiinteistönhoito ja
kunnossapito tarkoittaa kiinteistön
säännöllistä ja jatkuvaa huoltamista,
mutta myös ennakoivaa korjaustarpeiden suunnittelua.
– On hyvä muistaa, että ennakointia ei ole enää vaurioiden havainnointi.
Sen sijaan ennakointia on, että selvite-
tään rakenteet ennen kuin niihin tulee
vaurioita, Helsingin Seudun Suunnittelu- ja Rakennuttajapalvelu HSSR Oy:n
toimitusjohtaja Anssi Väätäinen toteaa.
HSSR Oy on tehnyt Myyrmäen
Huollon kanssa yhteistyötä koko yrityksen olemassaolon eli kymmenen
6
vuoden ajan. Myös projektipäällikköinä Karves Oy:ssä työskenteleville
Pertti Nordlundille ja Panu Lallukalle
Myyrmäki on tuttua seutua jo useamman vuoden ajalta.
Asiantuntijat toteavat, että Myyrmäen alueen rakennuskannassa on
paljon 1960- ja -70 -luvun taloja, joille
ei ole vielä tehty suuria korjaustöitä.
Elinkaariajatteluun perustuen akuutissa vaiheessa ovat julkisivuremontit,
mutta myös putkiremontteihin on syytä varautua. Julkisivusaneeraus tulee
ajankohtaiseksi yleensä kiinteistön
saavuttaessa kolmenkymmenen ikävuoden etapin; putkiremontti muutama vuosikymmenen myöhemmin.
– Kun päätös saneerauksesta on
tehty, julkisivuremonttiin valmistautumiseen menee noin vuosi, putkisaneeraukseen helposti tuplasti enemmän.
Hanke on siis hyvä käynnistää riittävän
ajoissa, Väätäinen tietää.
– Mitä varhaisemmassa vaiheessa
hanke päästään käynnistämään, sitä
paremmin taloyhtiö hyötyy kilpailuttamisen tuomista eduista. Jos mukaan
vielä lähtee muita taloyhtiöitä, ryhmähankkeella on aina paremmat mahdollisuudet saada tekijöitä kiinnostumaan
ja toisaalta tuoda kokonaiskustannuksia alas, Lallukka toteaa.
Mikään ei ole ikuista
Elinkaariajattelu ei ollut vielä vallitseva
silloin, kun nyt saneerausikään tulevat
talot on rakennettu. Myös monien silloin
valittujen materiaalien ajateltiin olevan
ikuisia, mutta todellisuus on osoittanut
toisin.
– Normaali kuluvien osien huolto
ja ylläpito tulee erottaa investointikorjauksista. On päivänselvää, jos perushuoltoa laiminlyödään, kiinteistön elinkaari lyhenee, Nordlund sanoo.
Lallukka harmittelee, että taloyhtiöiden hallituksien toimikaudet ovat
liian lyhyitä, jolloin hyvä kehitys saattaa
päättyä yhdessä hallituksen kanssa. –
Tämä vie pohjaa jatkuvuudelta.
Asukkaiden näkökulmasta Lallukka ymmärtää, että kotiympäristössä
tapahtuviin muutoksiin ei ole aina helppoa suhtautua objektiivisesti. Ensisijaiseksi epäröinnin syyksi hän nostaa rahan, toisena tulee ymmärryksen puute.
– On täysin inhimillistä, että suureen remonttiin lähteminen mietityttää paitsi taloyhtiön myös yksilön
tasolla. Jo rahoitusvastikkeen dramaattinen nousu on monelle vaikea
paikka. Taloyhtiöissä ihmiset myös
arvostavat eri asioita: toiselle vanhat
kalusteet ja tiputteleva hana ei ole
kynnyskysymys, toinen taas kaipaa uudistusta ja toimivuutta.
Väätäinen muistuttaa taloyhtiötä
huolehtimaan, että rahoitusvastineen
korotukset eivät nouse liikaa vaan yhden urakan rahoitustarve maksetaan
pois ennen kuin toinen tulee ajankohtaiseksi.
Samalla hän muistuttaa, että hyvin hoidetun kiinteistön tai huoneiston
arvo näkyy myös euroissa.
– Korjaustöillä saadaan myös asumisviihtyvyyteen ja -turvallisuuteen
merkittäviä parannuksia. Esimerkiksi
kylpyhuoneiden modernit kalusteet ja
toiminallisuus ovat aivan eri luokkaa
kuin vuosikymmeniä sitten, Väätäinen
toteaa. – Ja ainahan remontit jo läpikäynyt kohde on helpompi myydä, jos
sellainen tulee ajankohtaiseksi.
Ammattilaiset apuna
Kiinteistön kunnon seuraamisen ja
tulevien korjaustarpeiden hahmottamisen avuksi on olemassa erilaisia
dokumentteja. Tärkeimpänä näistä on
lainkin velvoittama pitkän tähtäimen
suunnitelma (pts). Nordlund kehottaa
tekemään suunnitelman asiantuntijan
opastuksella.
– Olennaista on, että suunnitelma perustuu todellisiin tietoihin. Sitä
voisi mielestäni verrata yrityksen strategiaan. Visiona puolestaan voi olla
tuottaa hyvää ja laadukasta asumista,
Lallukka jatkaa.
Väätäinen kehuu Myyrmäen
Huoltoa ainoaksi isännöintiyhtiöksi,
mikä on hänen tietämyksensä mukaan
järjestänyt taloyhtiöiden hallituksille
korjauskouluja. Vaikka ylin päätösvalta
onkin hallituksella, vastuu elinkaarimallin myymisestä lähtee usein isännöitsijältä. – Asukkaat ja hallituksen
jäsennet ovat pääosin kiinteistö- ja rakennusalan amatöörejä, joten ammatti-isännöitsijän rooli kasvaa.
Nordlund on samaa mieltä: ammattilainen näkee tilanteessa kokonaisuuden oikeassa mittakaavassa ja
aikataulussa. Samaan hengenvetoon
hän toteaa, että asukkaiden tietämys
korjaustarpeista on lisääntynyt.
– Suunnitelmallisuus on aina pitkässä juoksussa halvempaa kuin jatkuva paikkaaminen, Lallukka päättää.
7
Asiantuntija
auttaa kiinteistön
kuntotarkistusten
ja korjaussuunnitelmien
teossa
– Ennakointia on, että selvitetään
rakenteet ennen kuin niihin tulee
vaurioita, sanoo HSSR Oy:n
toimitusjohtaja Anssi Väätäinen.
Karves Oy:ssä työskenteleville
Pertti Nordlundille (vas.) ja
Panu Lallukalle Myyrmäki on
tuttua seutua jo useamman
vuoden ajalta.
Kuva: ThinkStock
MYYRMÄEN HUOLLOLLE
UUSI HALLITUS
Myyrmäen Huollon yhtiökokous valitsi yhtiölle uuden hallituksen lokakuun lopussa.
Yhtiökokous oli yksimielinen hallituksen jäsenten mahdollisuudesta sitoutua
luottamustoimeen aikaisempaa pidemmäksi ajaksi.
Myyrmäen Huollon yhtiökokouksessa 20.10.2015 valittiin yhtiölle uusi hallitus:
• puheenjohtajaksi jatkokaudelle • uutena hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana aloittaa
Timo Heinosen (As Oy Myyränniitty).
Tapani Norros (As Oy Myyrinjoki).
• hallituksen jäsenistä uudelle kaudelle siirtyvät
• varajäsen
Esa Laaksonen (As Oy Myyrinkuusi)
Pirkko Innamaa (As Oy Myyrinpaju)
Markku Lemmilä (As Oy Myyränpesä)
Jouko Stenroos (As Oy Myyrinjuuri).
• uutena jäsenenä hallitukseen toivotetaan tervetulleeksi
Reijo Selin (As Oy Myyränpalsta).
Yhtiön edellinen hallitus esitti yhtiökokoukselle, että yhtiön toiminnan linjausten jatkuvuuden varmistamiseksi tulisi päättää
hallituksen jäsenten pidemmästä pysyvyydestä. Ehdotus siitä, että erovuoroissa on vuosittain vain kolme pisimpään hallituksessa istunutta, sai sata prosenttisen kannatuksen yhtiökokoukselta. Erovuoroiset jäsenet voidaan myös valita äänestyksessä
uudelleen hallitukseen.
HUOMAA
LAPSI LIIKENTEESSÄ
Myyrmäen Huolto Oy
pitää huolestuttavana,
että lasten liikenneturvallisuus on
heikentynyt viime
aikoina.
Siksi olemme
päättäneet jakaa
2000
heijastinta
alueen kouluille ja päiväkodeille.
8
Asiakkaiden
edunvalvoja
Vakuutusmeklarin tehtävänä on tarkistaa voimassa
oleva vakuutusturva, kilpailuttaa ja suositella
asiakkaalle kattavinta vakuutuskokonaisuutta.
Lisäksi vakuutusmeklari huolehtii, että vahingon
tapahduttua vakuutuksenottaja saa ehtojen
mukaiset korvaukset. Myyrmäen Huolto on tehnyt
yhteistyötä Finibin kanssa kiinteistövakuutusten
osalta jo useamman vuoden ajan, nykyään myös
yhtiön yritysvakuutuksissa.
Finibin vakuutusmeklari Eeva Liukkonen
kysyy, minkälaisen vakuutuksen ottaisin uudelle autolleni, osakaskon vai täyskaskon.
Samalla logiikalla hän kehottaa isännöitsijöitä ja taloyhtiön hallituksia pohtimaan onko
kiinteistön vakuutukset ajan tasalla.
– Meillä on kaikkien suomalaisten
vakuutusyhtiöiden
kiinteistövakuutuksista ja niihin liittyvistä ehtomuutoksista ja
korvauskäytännöstä aina viimeisin tieto.
Kun meille tulee uusi kohde hoitoomme,
teemme ensimmäisenä riskikartoituksen eli
tarkistamme vakuutusturvan ja korjaamme
mahdolliset puutteet. Tämän jälkeen kilpailutamme vakuutuksen. Saatuamme tarjoukset, teemme niistä asiakkaalle tarjouskoosteen, korvausvertailun sekä annamme oman
suosituksemme. Lopullisen päätöksen tekee
kuitenkin aina taloyhtiön hallitus, Liukkonen
selventää heidän toimintamalliaan.
Samalla puolella pöytää
Vakuutusmeklari on vakuutusyhtiöistä riippumaton, Finanssivalvonnan valvoma riskienhallinnan ja vakuuttamisen asiantuntija.
Finibissä toiminnan pääpaino on kiinteistövakuutuksissa; kiinteistökohteita on runsaat
10 000. Vuonna 1995 perustetussa, suomalaisomisteisessa Finibissä on vakuutusalan
ammattilaisia 20.
– Viime aikoina olemme panostaneet
voimakkaasti myös yritysvakuutuspalveluumme ja rekrytoineet yritysvakuutustiimiimme kolme uutta henkilöä, vakuutusmeklari Petra Ronkainen toteaa.
Myyrmäen Huollon kanssa Finib on
tehnyt yhteistyötä vuodesta 2010. Liukkonen asioi Myyrmäen Huollossa isännöitsijöiden kanssa ja käy keskusteluja myös suoraan
hallitusten jäsenten kanssa. Ronkainen vastaavasti asioi yritysvakuutusten osalta toimitusjohtaja Mika Lehtosen, talousjohtaja Elisa
Komin sekä huoltotoimen päällikkö Antti
Kämäräisen kanssa.
– Myös yrityspuolella tapahtuu omaisuus- tai henkilövahinkoja ja vakuutusten
tarkistaminen aika ajoin on hyvin tärkeää,
Ronkainen muistuttaa.
Onpa kyse kiinteistö- tai yritysvakuutuksista, Finibissä ratkaisevin tekijä heidän
suosituksilleen on vakuutuksen korvauslaajuus. Käytännössä vakuutus konkretisoituu
siinä vaiheessa, kun vahinko tapahtuu. Finib
on asiakkaan rinnalla koko korvausprosessin
ajan. Yleinen reklamaation aihe Liukkosen
mukaan on esimerkiksi virheellinen ikäpoisto.
– Kartoitusraportit, korjauslaskut ja
korvauspäätökset kulkevat aina meidän
kauttamme. Me tarkistamme, onko korvauspäätös ehtojen mukainen ja pyydämme oikaisun virheellisiin päätöksiin. Tarvittaessa
asia viedään Vakuutuslautakunnan ratkaistavaksi Finibin toimesta.
– Me olemme asiakkaan kanssa samalla puolella pöytää myös korvaustilanteissa,
Ronkainen tiivistää.
9
Eeva Liukkonen (oik.) ja
Petra Ronkainen toimivat
Finibissä vakuutusmeklareina.
Asiantuntijuus johti
uuteen päätökseen
Tiskikoneen veden kierrätysjärjestelmään liittyvä noin 12 mm paksuinen
letku on irronnut liitoksestaan. Letku
on ollut kiinni puristettavalla klemmarilla ja on päässyt luisumaan irti.
Vakuutusyhtiö oli evännyt vahingon
perusteella: ”ei mekaanista rikkoa”.
Hallitus oli hakenut päätökseen muutosta, tuloksetta.
Kohteen tultua Finibille, vahinko otettiin uudelleen käsittelyyn: klemmarin
”väsyminen” on nimenomaan mekaaninen rikko. Vakuutusyhtiö maksoi
korvaukset.
ESIMERKKEJÄ Myyrmäen Huollon taloissa tapahtuneista virheistä korjauspäätöksissä:
• Useita tapauksia, joissa kartoituskuluista vähennetty virheellisesti
omavastuita ja ikäpoistoja. Epäävä
päätös vesikatteen vuodosta, haetaan
muutosta.
Timo Heinonen
VASTUUTA KAHDELLA JAKKARALLA
Takanani on 20 vuotta taloyhtiön hallituksessa Myyrmäessä; siitä suurin osa puheenjohtajan tehtävissä. Sen lisäksi olen
seitsemän vuotta ollut Myyrmäen Huollon
hallituksessa. Aloin pohtia, mitä taloyhtiön
hallitus kaipaa isännöinti- ja huoltoyhtiöltä ja
miten palveluntarjoaja on tähän vastannut.
Kun yhtiökokouksessa pyydetään tekemään ehdotuksia hallituksen jäsenistä,
yleensä ensimmäisenä ehdotuksena tulee
”vanha jatkakoon”. Uudet jäsenet tuovat
yleensä uutta intoa ja ajatuksia yhtiön
toimintaan. Kannustan yhtiökokouksen
puheenjohtajaa pyytämään ehdotuksia ja
ainahan kokousedustaja saa ehdottaa itseäänkin. Istuvan hallituksen ei kannata ottaa
tätä epäonnistumisen ilmauksena. Hallitus
saattaa menettää hyvän ja potentiaalisen
jäsenen vain sen takia, että emme tunne
naapuriamme. Taloyhtiön hallitustyöskentely tarkoittaa oman työpanoksen antamista yhteisen hyvän nimissä. Hallituksessa
pärjää maalaisjärjellä, tai pitäisikö sanoa
kaupunkilaisjärjellä. Rohkeasti mukaan, jos
tunnet kiinnostusta.
Jotkut hallitukset tykkäävät tulla
valmiiseen, isännöitsijän kattamaan pöytään, kun taas toiset haluavat tehdä asioita
itse enemmän. Kokemukseni mukaan hallituksen kannattaa keskustella avoimesti
isännöitsijän kanssa toivotuista toimintatavoista. Hyvänä perustana ovat Myyrmäen
Huollon laatuohjeet isännöitsijälle.
Toimiessani taloyhtiön hallituksessa
arvostin isännöitsijän asiantuntemusta,
talomme asioiden tuntemusta ja asioiden
hoitamista sovitusti. Isännöitsijän eläköitymisen yhteydessä isännöintiyhtiö takasi
riittävän jatkuvuuden. Tämän päivän isännöinti ei ole one man show vaan tiimityötä.
Kaipaan isännöitsijältä rohkeutta
esittää hallitukselle korjaustarpeita ja
muita kehityskohteita. Esimerkiksi Myyrmäen ”vanha puoli” on rakennettu kahden
pääurakoitsijan toimesta samoihin aikoihin 70-luvulla. Jossain havaittu ongelma
saattaa olla riskinä jossain naapuritalossa.
Vähintään asiasta pitää keskustella. Myönnän, että isännöitsijän tehtävä ei ole aina
helppo, koska varat taloyhtiön toiminnan
pyörittämiseen kerätään pääasiassa hoitovastikkeina osakkailta ja korjaaminen maksaa aina rahaa. Kuitenkin hyvin hoidettu
ja suunnitelmallisesti korjattu talo nostaa
asuntojen arvoa ja asunnon myyntitilan-
teessa on positiivisesti erottava tekijä. Harva ostaja katsoo halvinta vastikerasitusta
vaan mitä yhtiössä on tehty ja mitä korjaussuunnitelmaan kirjattu.
Myyrmäen Huollon hallitus seuraa
asiakastyytyväisyyttä ja on valmis uudistamaan toimintaansa. Keväällä perustettiin
pienremonttiryhmä, joka tekee pieniä remontteja huoltamissamme kohteissa. Yksittäinen asukaskin voi hyödyntää remonttiryhmää pikkuhommassa, johon omat
taidot tai aika eivät riitä. Isommat urakat
jätämme jatkossakin niihin erikoistuneille
kumppaneille.
Haluamme korostaa sitä, että olemme paikallinen toimija, mikä korostuu varsinkin kiinteistönhoidon puolella. Muutama vuosi sitten lanseerasimme käsitteen
”kuin oma talonmies”. Kiinteistönhoitajalla
on hyvä tuntemus hoitamistaan taloista ja
niiden erityispiirteistä. Häntä on helppo lähestyä pihassa, kun jokin asia pitää hoitaa
kuntoon. Tuoreiden tutkimusten mukaan
mm. asukkaiden ikääntyessä tarve erilaisille lisäarvoa tuottaville palveluille kasvaa.
Myyrmäen Huolto haluaa olla palvelutarjoajana tuottamassa ratkaisuja niihin.
Tätä kirjoittaessani Myyrmäen Huollon yhtiökokous on vielä edessäpäin ja uusi
hallitus valitsematta. Haluan tässä yhteydessä kiittää nykyistä hallitusta hyvästä ja
rakentavasta työskentelystä päättyneellä
tilikaudella.
MITÄ SUUREMPI PROJEKTI, SITÄ
VÄHEMMÄN HUOLTA JA HALLITTAVAA.
KUN TEHDÄÄN SE YHDESSÄ.
HSSR on taloyhtiön ja isännöitsijän luottokumppani kaikissa
kiinteistöjen korjaushankkeissa, suurissa ja pienissä, ympäri Uuttamaata.
Anna kun autamme: 020 759 8560 | www.hssr.fi
RAKENNUTTAJAPALVELUT | SUUNNITTELU | VALVONTA | KUNTOTUTKIMUKSET
10
Henkilöhaastattelussa
MIKA
LEHTONEN
Espoo
Avoinna:
ma-pe 7-19,
la 9-16
Konala
Avoinna:
ma-pe 7-19,
la 9-16
Vantaa
Avoinna:
ma-pe 7-18,
la 9-15
Portti 1-5, rakennus B, 02270 ESPOO
Puh. 0201 323 750*, [email protected]
Ristipellontie 23, 00390 HELSINKI
Vaihde 0201 323 780*, [email protected]
Kärkikuja 6, 01740 VANTAA
Puh. 0201 323 530*, [email protected]
KO
T I MA I
N
EN
HE
R
olen toiminut työni puolesta Myyrmäessä jo pitkään. Pidän työmatkastani; aamuisin ehdin valmistautumaan
päivään ja päivän päätteeksi hoidan
vastaamatta jääneitä puheluita. Työt
seuraavat minua harvoin kotiin saakka. Tavallinen työpäiväni koostuu etukäteen suunnitelluista asioista, kuten
asiakas- ja yhteistyösuhteisiin liittyvistä tapaamisista ja taloudenpidosta. Sen päälle tulee paljon puheluita
ja sähköposteja, yllätyksiä ja joskus
ongelmiakin. Meillä kaikilla on omat
kiireemme ja välillä aikatauluja on vaikea sovittaa yhteen. Yhtiön kannalta
toivoisin, että esimieheni, Myyrmäen
Huollon hallituksen jäsenet, eivät vaihtuisi liian usein. Liian suuri vaihtuvuus
vaikeuttaa pitkän tähtäimen suunnitelmallisuutta. Minulla on useita alan
tutkintoja ja työn ohessa olen suorittanut yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Pyrin pitämään itsenäni
jatkuvasti ajan tasalla.
Minulla on aiemmasta liitostani kaksi aikuista poikaa. Nykyisessä
perheessäni on vaimoni lisäksi kolme
tytärtä ja heistä vanhimmalla kolme
lasta – minua nämä ”lapsenlapset” kutsuvat Mika -vaariksi. Vapaa-aikana veneilen, kalastan, valokuvaan, katselen
tähtiä omalla kaukoputkella ja kuntoilen. Ehkäpä hankin koiran ylläpitämään
kuntoani, sitten kun jään eläkkeelle.
PE
Olen ollut Myyrmäen Huollon
toimitusjohtaja vuodesta 2010. Minut
palkattiin tänne aikoinaan tekemään
muutosta ja kehittämään toimintaa.
Se, että tulin taloon liikekiinteistöpuolelta eli hieman alan ulkopuolelta, on
mielestäni ollut vain hyvä asia ja olen
toivottavasti pystynyt tuomaan mukanani myös uusia näkemyksiä. Näin
jälkikäteen voin sanoa, että odotin
enemmän muutosvastarintaa, mutta
muutokset on otettu hyvin vastaan
ja ne ovat auttaneet meitä menestymään. Myyrmäen Huollolla on hyvä
maine työnantajana ja yhteistyökumppanina. Meillä on paljon pitkään jatkuneita työsuhteita ja asiakassuhteita
sekä hyviä yhteistyökumppaneita.
Olen viihtynyt työssäni alusta lähtien hyvin; täällä on hyvä henki ja työntekijöinä on taitavia ja kyvykkäitä alansa ammattilaisia. Minun yksi tehtäväni
on järjestää heille sellaiset työolot ja
työkalut, että jokainen pystyy hoitamaan omat tehtävänsä mahdollisimman hyvin. En pidä itseäni määräävänä
johtajana vaan etenen henkilökunta
edellä: otan heidän toivomuksiaan ja
kehitysehdotuksiaan vastaan. Tämä
voisi olla yksinäistä työtä, jos minulla ei
olisi alaisteni tukea. Olen myös joskus
ilokseni kuullut, että olen johtaja, joka
oikeasti välittää alaisistaan.
Minut tunnistetaan alueella hyvin vaikka asunkin itse Porvoossa, sillä
Asiantuntevaa
palvelua!
YRIT YS
www.ikh.fi
Yritysmyynti 0201 323 589*
*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min., matkapuhelimesta 8,35 snt/
puhelu + 17,17 snt/min.
11
Kuka
paljastuu
parran alta?
Seuraa kotisivujamme
www.myyrmaenhuolto.fi
Rauhallista Joulua ja
Onnekasta Uutta Vuotta!
TOIMISTO MYYRMÄKI:
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
Puh. (09) 530 6140
TOIMISTO PIHLAJISTO:
Tiirismaantie 6, 00710 Helsinki
Puh. (09) 530 6140
Puhelimitse
ma-pe
Puhelimitse
ma-pe
klo 08.00 - 16.00
Asiakaspalvelu on avoinna
kävijöille
maanantaisin klo 08.00 - 17.00
sekä ti-pe klo 08.00 - 16.00
klo 08.00 - 16.00
Pihlajiston asiakaspalvelu on
avoinna kävijöille
ma, ti, to, pe klo 10.00 - 14.00
ke klo 13.00 - 17.00
VIKAILMOITUKSET:
Puh. (09) 530 61430
Arkisin
klo 07.00 - 15.30
(pyhäpoikkeukset)
PÄIVYSTYS:
Puh. 040 7311 436
Arkisin
klo 15.30 - 07.00
viikonloppuisin ja pyhinä 24 h
Olemme jäsenenä:

Isännöinnin auktorisointi ISA ry

Isännöintiliitto

Kiinteistöpalvelut ry
[email protected] | www.myyrmaenhuolto.fi