Soisalon Seutu 9.6.2015, pdf

9
Tiistai 9.6.2015 Nro 24
Anni Lampinen
Leppävirtaa rakennetaan yhdessä
Marcus Junttanen
ANNIKKI REPO
YHDESSÄ me pystymme kehittämään ja rakentamaan
Leppävirtaa tulevaisuuden menestyjäksi ja kasvajaksi, totesi
Leppävirta-päivien pääjuhlassa
puhunut Navitas Kehitys Oy:n
toimitusjohtaja Jouko Laitinen.
– Emme voi vain odotella,
että joku tekee ratkaisuja, me
olemme osallisia kaikki, hän
muistutti.
Jotta olisimme niin kiinnostava ja ylivoimainen seutu, että
yritykset ja ihmiset kisailisivat
tänne pääsystä ja täällä kasvamisesta, joudumme tekemään
työtä nuorten ja vanhojenkin
arvoja kunnioittaen.
– Meidän on tunnistettava
digitalisoitumisen, kiertotalouden ja vähähiilisen talouden
mahdollisuudet, tarjottava lapsiperheille turvallinen kotiseutu ja korkeatasoinen koulutus.
Meidän on turvattava tieto- ja
muut liikenneyhteydet sekä annettava ihmisten asua kylämäisesti ja yhteisöllisesti. Täällä on
voitava asua yhtä aikaa globaalien maailmankansalaisten ja
lähipalveluita tuottavien ihmisten.
– Asenne omaan seutuun ja
sen tulevaisuuteen on kaikki
kaikessa, totesi pääjuhlassa
puhunut Jouko Laitinen.
voisivat ajatella palaavansa takaisin.
– Paluussa tärkeätä ovat
työn saanti, yrittäminen ja hyvän asuinpaikan löytyminen.
Tietysti ne omat juuret, sukulaiset, ystävät ja muistot ovat
tärkeitä paluupäätöstä tehtäessä, luetteli Laitinen.
Hänen mukaansa Leppävirran kannattaa hyödyntää kuntalaisten, kesäasukkaiden ja
entisten leppävirtalaisten osaamista ja suhteita entistä enemmän, ottaa heidät mukaan kehittämään ja ideoimaan uusia
toimintatapoja.
– Monet ovat valmiita osallistumaan talkoohengessä rak-
Näyttelijä Seija Haarla esitti Kantelettaresta Tyttöin lauluja
Kantelettaren, Kalevalan ja Kalevalaisten naisten juhlavuoden kunniaksi.
tikainen totesi, että kunnalla
on täysin omista lähtökohdista muodostuva mahdollisuus
LAITISEN mukaan lähtijät ja
suunnitella omaa tulevaisuutetenkin nuoret olisi tärkeää
taan, sillä uuden hallituksen tasaada näkemään kotiseutunKUNNANJOHTAJA Matti Raa- voitteena ei ole kuntien määrän
sa mahdollisuutena, jonne he
voimakas karsiminen.
– Kuntien välistä yhteistyötä ja voimakastakin integraatiota syvennetään ja edistetään.
Kuntien itsensä päätettäväksi jää kuitenkin mahdollisista
kuntaliitoksista päättäminen.
– Meidän on kyettävä samanaikaisesti tehostamaan toimintoja ja sopeuttamaan taloutta sekä edistämään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja
elinvoimaan myönteisesti vaikuttavia elementtejä. Jos onnistumme tämän vaikean yhtälön
toteuttamisessa hyvin, voidaan
Leppävirralla juhlia Leppävirtapäiviä itsenäisenä myös tulevina vuosikymmeninä, totesi
kunnanjohtaja.
Pääjuhlassa kuultiin myös
näyttelijä Seija Haaralan esittämiä Tyttöin lauluja Kantelettaresta sekä Sorsakosken soitEnnen pääjuhlaa juotiin kahvit. Tarjoilusta nauttivat myös Martti ja Eeva-Maija Juutilainen. tokunnan esittämiä kappaleita.
Marjo Nissinen
Iltapäivän viimeisen Blues Picnic -musiikkikattauksen tarjoili Paulina`s Diner, soul- ja kantrihenkinen kokoonpano.
pauden tunnetta, miehet totesivat.
Kolmen aikaan motoristit
starttasivat paraatiajoon, josta
he siirtyivät Vesileppikseen illan viettoon.
Blues Picnicin useita tunteja
kestävä musiikkikattaus oli kaikenikäisille tarkoitettu iltapäivä, jossa esiintyi kolme yhtyettä. Lapsia varten oli järjestetty
myös omaa ohjelmaa.
kaudesta nykyiseen tai entiseen
kotiseutuunsa. Tätä ei ole hyödynnetty vielä riittävästi, totesi
Laitinen.
Marcus Junttanen
Anssi Toivasen valokuvanäyttelyyn on eksynyt maisemakuvien joukkoon muun muassa kuva kuikkapariskunnasta sekä
pöllönpoikasesta.
Valokuvat Leppävirran
tarinoiden säilyttäjinä
ANNI LAMPINEN
LEPPÄVIRTAA voi käydä tarkastelemassa kirjastossa kesä- ja heinäkuun ajan uudesta
näkövinkkelistä: valokuvaajan ja bloggaajan Anssi Toivasen Leppävirtaa-valokuvanäyttely ihastuttaa kirjaston
näyttelytilassa niin paikallisia
kuin kirjastoon eksyviä kesälomalaisia.
Toivasen mukaan valokuvat näyttelyyn valikoituvat
pitkälti kansansuosion mukaan: sellaiset kuvat, jotka
saavat Facebookissa ja hänen
blogisivustollaan paljon tykkäyksiä ja kommentteja, pääsevät osaksi valokuvanäyttelyä.
– Näyttelyssä on paljon
maisemakuvia ympäri Leppävirtaa, ja on täällä näytteillä
myös muutama söpö eläinvalokuva, hän naurahtaa.
– Minun luonteellani ei
kykitä metsässä monta tuntia
odottamassa jotain eläintä kuvaamista varten. Jos eläimet
sattuvat tulemaan vastaan,
kun kierrän luonnossa, niin
tietenkin otan niistä kuvia,
Toivanen lisää.
VALOKUVISSAAN Toivasta kiinnostaa eritoten kuvien taustatarinat. Valokuvaaja
käyttääkin paljon aikaa erilaisten tarinapaikkojen etsimiseen.
– Paikkojen etsimiseen
käytän esimerkiksi karttoUnnukasta motoristit starttasivat paraatiajoon, joka käväisi ja, joista etsin mielenkiintoisia paikannimiä kuten HorSorsakoskella.
nanmäki tai Ukkokivi. Myös
muinaisjäännösrekisteri ja internet ovat hyviä keinoja löytää mielenkiintoisia paikkoja
valokuvaamista ajatellen.
Toivanen toimii omalta
osaltaan tarinoiden säilyttäjänä, ja blogissaan hän myös
avaa enemmän valokuviensa
taustoja kirjallisesti.
– Tällaiset kansantarinat,
tarut ja uskomukset ovat häviämässä. Siksi pidän tärkeänä sitä, että itse selvitän näitä tarinoita ja säilytän niitä
omalla tavallani jälkipolville.
KIRJASTOON näytteille laitettujen valokuvien joukkoon
on päätynyt yksi jos toinenkin tuttu leppävirtalainen
maisema. Useimmat paikkoja
kierrelleet tunnistavat todennäköisesti valokuvien ottamispaikat.
– Mutta sellaisille, joille
paikat eivät ole tuttuja, olen
laittanut pienet lappuset, joissa lukee, mistä kohteesta on
kyse, Anssi Toivanen sanoo.
Leppävirta valokuvauskohteena on Toivaselle itselleen
hyvin tärkeä. Näyttelyllään
hän haluaa myös muistuttaa, ettei tarvitse lähteä merta
edemmäs kalaan hakeakseen
elämyksiä hienoista luontokohteista.
– Jos näiden valokuvien
kautta muutkin näkevät Leppävirran kauneutta uusin silmin, niin olen tyytyväinen.
Anssi Toivasen Leppävirtaa
-valokuvanäyttely Leppävirran
kirjaston näyttelytilassa 1.6.–
31.7.