työmahdollisuuksia

Terveystalo
lääkärin
valinta
Asiakkuusvastaava
huolehtii lääkärin
arjen sujuvuudesta
Sähköinen Strada
helpottaa työpäivän
hallintaa
Ole
mukan mme
aH
Lääkärip elsingin
äivillä.
Tule tu
tus
osastoll tumaan
emme
1d7.
Tarjolla joustavia
työmahdollisuuksia
Lääkärilehti_liite_7.indd 1
20.12.2012 13.24
Monipuolisia
työmahdollisuuksia
Terveystalossa
Palveluiden ja asiakaskunnan
monipuolisuuden sekä valtakunnallisen verkoston ansiosta
Terveystalo tarjoaa joustavia
työmahdollisuuksia lääkäreille.
Tavoitteena on luoda ensiluokkaiset työskentelyolosuhteet,
joissa lääkärit voivat keskittyä
potilastyöhön ja oman osaamisen kehittämiseen.
ääkärin työ on palkitsevaa
ja hyvinvointia tukevaa,
kun työskentelyolosuhteet
ovat hyvät ja työssä saa
keskittyä olennaiseen, eikä
aikaa kulu turhaan byrokratiaan. Terveystalossa tähän
pyritään uuden lääkäreiden työntekoa tukevan toimintamallin,
lääkäristrategian, avulla.
– Me uskomme, että lääkäreiden
L
sitoutuneisuus ja tyytyväisyys
työhönsä heijastuvat positiivisesti myös asiakkaisiin ja muuhun henkilökuntaan. Olemmekin
panostaneet vahvasti työnkulun
kehittämiseen ja työnteon edellytysten parantamiseen, kertoo
Terveystalon johtava ylilääkäri
Juha Tuominen.
Työnteon edellytyksistä ja puitteista on toki huolehdittu aiemminkin, mutta työnkulun systemaattinen johtaminen, mittaaminen
ja arvioiminen ovat alalla uutta.
Kokonaisuudessa on huomioitu
hyvin laaja-alaisesti työn eri
osa-alueita vastaanottohuoneen
varustelusta tietojärjestelmiin ja
perehdytykseen.
Sujuvan arjen lisäksi tärkeä
osa Terveystalon lääkäristrategiaa
on ammatillisen osaamisen kehittäminen.
– Tarjoamme työn ohessa oppimiseen monipuolisia mahdollisuuksia, kuten sisäisiä koulutustilaisuuksia, verkkokoulutusta ja pääsyn lääketieteellisiin tietokantoihin
sekä lehtiin, kehittämisylilääkäri
Päivi Metsäniemi sanoo.
Myös Terveystalon laaja,
valtakunnallinen verkosto tarjoaa
mahdollisuuksia kehittymiseen:
lääkärit voivat tehdä töitä joustavasti ja halutessaan useammassakin
toimipaikassa.
– Uuden lääkäristrategian tarkoitus
on kehittää lääkäreiden
työolosuhteita, kertovat
Päivi Metsäniemi ja
Juha Tuominen
Terveystalosta.
TERVEYSTALOœDw wC wJAFN9DAFL9
Lääkärilehti_liite_7.indd 2
20.12.2012 13.24
Lääkäriasiakkuusvastaava
huolehtii arjen sujumisesta
Lääkärin arjen sujuvuudesta Terveystalossa huolehtii lääkäriasiakkuusvastaava.
Jokaiselle lääkärille nimetty vastaava
varmistaa, että lääkärit saavat keskittyä
omaan ydinosaamiseensa.
Jani Häyrinen
työterveyslääkäri,
Terveystalo Jyväskylä
Lääkäriasiakkuusvastaavana Jaana
auttaa minua keskittymään
omaan potilastyöhöni. Otan
häneen yhteyttä erilaisissa
käytännön pulmissa. Hän
osaa vastata suoraan
tai selvittää vastauksen,
kun on pulmia esimerkiksi ajanvarauksissa,
laskutuksissa tai
tietokoneen kanssa.
Hänet saa aina kiinni,
eikä apua tarvitse
odottaa.”
Jaana Suosalo
lääkäriasiakkuusvastaava,
Terveystalo Jyväskylä
Huolehdin lääkärien
ja muiden vastaanottotyötä tekevien arjen sujuvuudesta, jotta he pystyvät
keskittymään omaan työhönsä
ja potilaisiinsa. Päivän aikana
ehdin auttaa erilaisissa vastaanotoilla tulevissa pulmatilanteissa,
esimerkiksi ohjelmistoihin ja
palkkiotilityksiin liittyen.
Työssäni tärkeintä on olla
aina helposti tavoitettavissa
ja ajan tasalla muuttuvista
toimintatavoista. Lääkäriasiakkuusvastaavana perehdytän myös toimipaikan
uudet ammatinharjoittajat.”
Dw wC wJAFN9DAFL9œTERVEYSTALO
Lääkärilehti_liite_7.indd 3
20.12.2012 13.24
Sähköiset palvelut
helpottavat työntekoa
Modernit työkalut ja toimivat tietojärjestelmät säästävät aikaa ja helpottavat työpäivän hallintaa. Terveystalon
kehittämä lääkäreiden extranet Strada
helpottaa lääkärin arkea, kun työhön
liittyvät tärkeät järjestelyt sujuvat
nYaccYcglgYckaf&N]jcgfqdalgaeanY
palvelu on käytettävissä ajasta ja
paikasta riippumatta.
ääkäreiden extranetpalvelu Strada syntyi vastauksena lääkärikunnasta
esitettyyn toiveeseen
päästä käsiksi työhön
liittyvään tietoon muualtakin kuin työpaikalta. Lääkärit
olivatkin vahvasti mukana Stradan
kehitystyön kaikissa vaiheissa.
– Stradan avulla lääkärit voivat
esimerkiksi hallinnoida palkkiotilityksiä, tarkastella raportteja sekä
muokata omaa vastaanottokalenteria. Strada toimii myös nopeana
viestintäkanavana, ja sen kautta
pääsee käsiksi lääketieteellisiin
tietokantoihin. Stradan avulla lääkäri voi viestiä työhönsä liittyvistä
hallinnollisista järjestelyistä vaikka
keskellä yötä kalassa ollessaan,
kertoo Terveystalon lääkäriasiakkuusjohtaja, ylilääkäri Jaakko
Halonen (kuvassa).
Stradan mobiiliversiota voi käyttää
myös iPadilla ja älypuhelimella.
Turvallisuuden takaa vahva tunnistautuminen: Stradaan kirjaudutaan
joko verkkopankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.
L
Terveystalo
Terveystalo on maan suurin
yksityinen terveyspalveluyritys
ja johtava työterveyspalvelujen
tuottaja. Tarjoamme terveys-,
työterveys-, sairaanhoito- ja
tutkimuspalveluja 60 paikkakunnalla, lähes 150 toimipaikassa
ja 16 lääkärikeskus-sairaalassa
eri puolilla Suomea.
Terveystalo on Suomen 15. suurin
työnantaja. Tällä hetkellä Terveystalossa työskentelee jo lähes
7 000 terveydenhuollon ammattilaista. Ykkössija houkuttelevimpana
yksityisenä terveydenhuoltoalan
työnantajana* kertoo siitä, että
olemme onnistuneet strategisessa
tavoitteessamme olla halutuin
työntekopaikka osaajille.
*
Mediuutiset, Työnantajamielikuvatutkimus 2012, Lääkärit
Terveystalo-konsernin kaikki
yhtiöt ovat kirjoilla Suomessa
ja maksavat veronsa Suomeen
(vuonna 2011 yhteensä 16 miljoonaa euroa).
Terveystalon omistaja, pääomasijoitusyhtiö Bridgepoint on tuonut
Terveystalon kautta Suomeen ja
suomalaisen terveydenhuollon
kehittämiseen yli 400 miljoonaa
euroa, josta vuonna 2011 reilut
100 miljoonaa.
Tervetuloa joukkoomme!
Ota yhteyttä Terveystalon
rekrytointiin,
puhelin (vaihde): 030 633 11,
[email protected]
Tutustu Terveystaloon:
www.terveystalo.com
TERVEYSTALOœDw wC wJAFN9DAFL9
Lääkärilehti_liite_7.indd 4
20.12.2012 13.24