Matkakomitea tiedottaa 18.1.2015

SRL Matkaratsastuskomitea tiedottaa 1/2015
18.01.2015
Uusi vuosi on pyörähtänyt käyntiin ja samalla
saan kokeilla siipiäni tiedottajana. Otan
haasteen mielelläni vastaan ja yritän parhaani
mukaan nostaa tiedotteissa esille meille
matkaratsastajille
ajankohtaisia
asioita.
Kannustushuutoja
ja
palopuheita
luen
osoitteessa [email protected] joten ota
tarvittaessa rohkeasti yhteyttä.
Hilla
Ajankohtaista

Lajisäännöt
Vuoden vaihtuessa uudet säännöt astuivat voimaan. Ennen kilpailukauden avausta tutustu
sääntöihin
http://www.ratsastus.fi/kilpailusaannot

Matkaratsastussäännöt
2015.
Matkaratsastuskilpailuissa
noudatetaan
SRL:n
kilpailusääntöjen
yleistä
osaa
KS1.
Matkaratsastussäännöt pohjautuvat matkaratsastuksen FEI sääntöihin. Asioissa, joissa ratkaisua
ei
löydy
KSI:ssa
tai
lajisäännöistä,
noudatetaan
FEI
sääntöjä
(http://www.fei.org/fei/regulations/endurance).
On hyvä muistaa, että sääntömuutostyö on ajankohtaista tulevaisuudessa, mutta mikään ei estä
lähettämästä
mieleen
tulevia
muutosehdotuksia
komitealle
milloin
vain!
Sääntömuutosehdotuksia voi lähettää komitealle pitkin vuotta. Sääntömuutostyö etenee siten,
että komitea valmistelee sääntömuutosesitykset ja siirtää ne käsiteltäväksi sääntövaliokuntaan.
SRL:n hallitus on se eli, joka säännöt hyväksyy, ja näin ollen niiden muuttaminen kesken kauden
on mahdotonta. Muistutuksena vielä, että sääntömuutokset ovat esillä aina matkaratsastuksen
lajiseminaarissa, joka järjestetään vuosittain urheilufoorumin yhteydessä. Silloin on mahdollista
esittää tarkennuksia ja kysymyksiä tulevista muutoksista.
1
SRL Matkaratsastuskomitea tiedottaa 1/2015

Uusi luokkajako matkaratsastuksessa ja kilpailuluvat
Vuoden 2015 alusta alkaen kaikilla lajeilla on käytössään viisitasoinen luokkajako. Vanhat
luokkajaot seura-, alue- ja kansalliset jäivät pois uuden tasoluokituksen myötä. Uusi tasoluokitus
on esitelty kattavasti lajisäännöissä, mutta pieni yhteenveto tässä saattaa olla paikallaan.
taso
Taso 1
Taso 2.1
2.2
2.3
Taso 3.1(SM)
3.2
3.3
Taso 4
FEI *
FEI **
FEI ***
Taso 5
matkat
12-19 km
20-39 km
40-59 km
60-80 km
80-119 km
120-139 km
140-160 km
80-119 km
120-139 km
140-160 km
FEI
arvokilpailut
nopeus
8-12 km/h
10-16 km/h
10-16 km/h
12-16 km/h
≥10 km/h
≥12 km/h
≥12 km/h
NBCH,
MM
kilpailumuoto
ihanneaikaratsastus
ihanneaikaratsastus
ihanneaikaratsastus
ihanneaikaratsastus
nopeuskilpailu
nopeuskilpailu
nopeuskilpailu
nopeuskilpailu
nopeuskilpailu
nopeuskilpailu
EM, nopeuskilpailu
kilpailulupa
E (0€)
D (30€) +
vuosimaksu
(40€)
B (60€) +
vuosimaksu
(40€)
kv B (210€), FEI
rek. 12€, FEIpassi
Näin ollen myös kilpailuluvat uudistuivat. Uusiin kilpailulupiin pääset tutustumaan helpoiten
SRL:n sivuilla (http://www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailuluvat), josta löydät ohjeet myös
maksuttoman E-kilpailuluvan aktivoimiseen (vrt. entinen seurakilpailulisenssi joka mahdollisti
Kipa -ilmoittautumiset seuratasolle).
Uudet luvat voisi tiivistää seuraavasti: E-lupa tasolle 1, D-lupa tasolle 2 ja B-lupa tasolle 3.
Muihin luokkiin kv-B-lupa. Jos tiedät jo nyt, että kilpailet nopeuskilpailuissa kotimaassa, valitse
B-lupa. Jos taas ihanneaikakilpailuja 20–80 km, valitse D-lupa.
Uusi kilpailutasojen jako on herättänyt keskustelua nyt, kun säännöt on julkaistu liiton sivuilla.
Perusteluja jaolle on toivottu, joten tässä komitean perustelut:
Uusi luokkajako rohkaisee seuroja järjestämään tason 1 -2 kilpailuja. Samalla helpotetaan
ratsukoiden siirtymistä tasolle 2. Komitea rohkaisee järjestämään kilpailuja yhdessä jonkin
toisen lajin kanssa, jolloin ell-kustannukset ja toimihenkilöt voidaan jakaa. Tästä on muilla
lajeilla hyviä kokemuksia ja nyt on aika hakea uusia toteuttamismalleja myös matkaratsastuksen
parissa. Uusia kilpailujärjestäjiä tarvitaan lisää ja nyt toivotaan monilajiseurojen aktivoituvan
yhteistyökumppaneina eri puolilla maata.
On haluttu linjata selkeästi niin, että matka kertoo tason ja luokan. Poistamalla päällekkäiset
matkat selkeytetään lajia ja etenemistä luokasta toiseen. Monelle uudella harrastajalle on ollut
haastavaa ymmärtää eri luokkien erot ja kvaalautumisohjeet. Nyt edellä mainitut seikat ovat
selkeämpiä.
Komitea haluaa, että kilpailukalenteri saadaan hyvissä ajoin syksyllä lyötyä lukkoon. Ei haluta
nähdä tilannetta, jossa ylipitkät tason 1 kilpailut sekoittavat pakkaa tai syövät hyvissä ajoin
anottujen kilpailujen osallistujia. Tässä vaiheessa on koko lajille eduksi, että kilpailukalenteri
tehdään siten, että pakolliset lepotauot eivät ole esteenä osallistumiselle mahdollisimman
moniin järjestettyihin kilpailuihin ja kalenteri suunnitellaan keskitetysti komitean johdolla.
2
SRL Matkaratsastuskomitea tiedottaa 1/2015
Komitean toive on se, että kilpailemassa käyvät hevoset on rokotettu liiton määräysten
mukaisesti. Kaikkien osapuolien etu on, että kilpailupaikalla kaikki hevoset on rokotettu
asianmukaisesti.
Sääntömuutokset kesken kauden ovat varsin vaikeasti toteutettavissa. Tästä syystä komitea on
sitä mieltä, että tällä tasojaolla nyt mennään ja kokeillaan sen toimivuutta. Jos jako on tehty
täysin toimimattomaksi, niin sitä tarkennetaan seuraavan sääntömuutostyön yhteydessä.

UAE matka 9.-16.2.2015
Jos et ole vielä saanut sähköpostia koskien UAE:n matkaa ja olet ilmoittautunut mukaan, niin ota
pikaisesti yhteyttä Nina Mickelssoniin ([email protected] tai puhelimitse 040-640
4016)!

Komitean kokoonpano 2015
Johanna Bäckström (pj)
Heidi Laurinen
Nina Mickelsson
Tanja Turunen
Hilla Salopää (tiedottaja)
Eine Rekola
Kai Torp

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Uusien kilpailukeskusten hyväksyminen
Uusien kilpailukeskusten käyttöönotto edellyttää jatkossa komitean hyväksyntää. Näin halutaan
varmistua siitä, että kilpailukeskus on kilpailun järjestämisen kannalta asianmukainen ja
turvallinen. Kilpailukeskusten hyväksymisestä vastaa Heidi Laurinen ([email protected]). Kun
olet järjestämässä minkä tahansa tason kilpailuja paikassa, jossa niitä ei ennen ole järjestetty,
ota ajoissa yhteys Heidiin kilpailukeskuksen hyväksymistä varten. Heidi laatii vielä lähiaikoina
kirjallisen toimintaohjeen.

Kilpailukutsujen hyväksyttäminen
Kisajärjestäjille tiedoksi, että kilpailukutsun tulee olla 6 viikkoa ennen kilpailua hyväksyttävänä
Ninalla.

Haluatko projektipäälliköksi kv-kilpailuihin?
Haussa
projektipäällikkö
Springtime
Ride
2016
kansainväliseen
matkaratsastuskilpailutapahtumaan. Jos koet olevasi tehtävään sopiva, laadi vapaamuotoinen hakemus ja cv, ja
lähetä ne 16.2. mennessä Tanja Turuselle [email protected]
Tapahtumakalenteri
Näe tulevat tapahtumat kätevästi yhdellä silmäyksellä! Virallinen kilpailukalenteri ja -kutsut
löytyvät
Kipasta
(https://kipa.ratsastus.fi/).
Lisäksi
liiton
tapahtumakalenterissa
(http://www.ratsastus.fi/tapahtumat/tapahtumakalenteri) on hyviä koulutuksia, joten sitä
kannattaa seurata säännöllisesti. Starttikursseja järjestetään paljon eri puolilla maata.
Kurssilaisille kannattaa ehdottaa liittymistä SRL Matkaratsastus facebook - ryhmään ja myös
tämän tiedotteen postituslistalle. Näin varmistamme, että lajin pariin löytäneet saavat
enemmän infoa lajistamme. Muista, että starttikursseista ja monista muistakin tapahtumista
järjestäjät jakavat tietoa juurikin tuon matkaratsastajien oman Facebook –ryhmän kautta!
3
SRL Matkaratsastuskomitea tiedottaa 1/2015
pvm
tapahtuma
taso
paikka
17.1.
Maajoukkuevalmennus
VALM
Ypäjä
31.1.
Jokilaakson hevosystävät
1, 2
Urjala
7.2.
Stewardikoulutus
7.2.
Maajoukkuevalmennus
VALM
Tampere
14.2.
Sisuratsukot
1, 2, 3
Sastamala
xx.xx
Maajoukkueleiri
VALM
7.3.
RieRat (juhlakilpailut)
1, 2, 3
Jämsä
28.3.
Matkalla matkaratsastajaksi
KOU
Lieto
4.4.
Sisuratsukot
1, 2
Keski-Suomi (?)
2.5.
6.6.
Sisuratsukot
SuMaRa (aluemestaruus)
1, 2
1, 2, 3
Ypäjä-Loimaa
Sauvo / Paimio
4.7.
SuMaRa
1, 2
Yyteri-Pori
8.8.
Sisuratsukot (SM)
1, 2, 3
Punkalaidun
5.9.
26.9.
Matkalaukka
SuMaRa
1, 2
1, 2, 3
Urjala
Laitila
31.10.
SuMaRa
1, 2
Liesjärvi (?)
KOU=koulutus
KOU
Ypäjä
(kutsu liitteenä)
VALM=valmennus
Haluatko oman tapahtumasi tiedotteen tapahtumakalenteriin? Lähetä kutsu tapahtumaan
tiedotteen liitteeksi!
Kansainvälinen kilpaileminen
Vuonna 2015 on vuorossa avoimet EM-kilpailut sekä nuorten/junioreiden MM-kilpailut sekä NBCHkilpailut Ruotsissa 26.-28.6. Kannattaa huomioida, että kansainvälisten luokkien lisäksi mukana
on myös luokkia alemmille tasoille (vrt. alue/kans).
pvm
tapahtuma
taso
maa
3.-6.4.
18.4.
Weissenhorn
Hässlehoml
1-3*
1*
Saksa
Ruotsi
8.-10.5.
16.5.
22.-24.5.
26.-28.6.
18.7.
Kööpenhamina
Glimåkra
Haanja
Kristinehamn (NBCH)
Ruotsi ja Puola
1-3*
1-3*
1-3*
1-2*
1-3*
Tanska
Ruotsi
Viro
Ruotsi
Ruotsi ja Puola
5.9.
18.9.
Rimbo
Kurtunavei
1-3*
1-3*
Ruotsi
Liettua
4
SRL Matkaratsastuskomitea tiedottaa 1/2015
Maajoukkuerenkaat ja -valmennukset
Seniorit
A-rengas: Alina Garcia-Huovinen
B-rengas: Tanja Lampinen, Nea Mickelsson (juniori), Kari Kärkkäinen
C-rengas: Sonja Halme, Mari Marjatsalo (nuori)
haastajat: Olli Tahlokallio, Tanja Turunen, Hilla Salopää, Elina Långvik, Kirsi Oittinen, Elisa
Käkönen, Anne Perälä, Antti Komulainen
Nuoret, juniorit
A-rengas: Nea Mickelsson
B-rengas: Tara Repo, Mari Marjatsalo
C-rengas: Vera Keitaanranta, Roosa Salopää, Sari Töppärä
Komitean organisoimat valmennukset ovat ensisijaisesti valmennusrenkaiden ratsukoille, mutta
kaikkiin avoimiksi ilmoitettuihin valmennuksiin on jokainen harrastaja tervetullut. Maajoukkueen
valmentajana toimii Nina Mickelsson, ja lisätietoja voi kysyä häneltä sähköpostitse
[email protected]

Maajoukkuetapaaminen 7.2.2015 Tampereella
Luentotilaisuus ilman hevosia alkaen klo 9 osoitteessa Valmetinkatu 5. Tämä tapaaminen on
pakollinen
maajoukkuetoiminnassa
mukana
oleville
ja
avoin
vain
ratsastajille.
Alaikäisen huoltaja on kuitenkin tervetullut mukaan. Lisätietoa on lähetetty sähköpostitse
maajoukkueratsukoille.

Maajoukkuevalmennusleiri
myöhemmin)
xx.xx.2015
Ypäjällä
(ajankohta
muuttuu,
ilmiotetaan
Valmentajana saksalainen Belinda Hitzler. Lue lisää seuraavasta tiedotteesta!
Koulutukset

Stewardikoulutus 7.2.2015

Matkalla matkaratsastajaksi 28.3.2015
Luento ja kilpailuharjoitus. Kutsu tapahtumaan liitteenä!

FEI koulutus eläinlääkäreille toukokuussa 2015
FEI vet –koulutus toteutumassa toukokuussa viikon 19 lopulla.
Matkaratsastusvalmentajat
Matkaratsastusvalmentajat valmiina auttamaan! Matkaratsastuskomitea suosittelee käyttämään
koulutuksen käyneitä valmentajia. Ota rohkeasti yhteyttä!
Matkaratsastusvalmentajakoulutuksen käyneitä valmentajia ovat:
Seija Louko
Johanna Vehmanen
Joona Mickelsson
Sonja Halme
5
SRL Matkaratsastuskomitea tiedottaa 1/2015
Anne Hakoniemi
Laura Takala
Marjo Iso-Jaakkola
Liselot Monni
Minna Suurniemi
Heidi Laurinen
SRL:n lajivalmentajakoulutus (2.taso)
Nina Mickelsson
SRL:n ratsastusvalmentajakoulutus (1.taso)
Joona Mickelsson
Sanna Peltosuo
Valmentajan ammattitutkinto (VAT)
Nina Mickelsson
Muuta

Etkö saa vielä omaa tiedotetta sähköpostiisi? Lähetä viestiä tiedottajalle
[email protected] ja ilmoita itsesi ja kaverisi mukaan postituslistalle! Myös
sähköpostiosoitteen muutokset ovat tervetulleita, mikäli haluat postisi toiseen osoitteeseen.

Haluatko lähettää materiaalia tiedotteeseen tai sen liitteeksi? Yllä oleva postiosoite toimii
niissäkin tapauksissa.

Valmentaja! Voit ilmoittaa halutessasi esim.
tiedotteeseen, jotta yhteydenottaminen helpottuisi.
sähköpostiosoitteesi
ja
paikkakuntasi
6