Putkien tarraaminen 2015

sivu 1 / 10
PUTKIEN TARRAAMINEN
13.11.2015
Yleisohjeita:
- putkiin vain hyvin tulostuneita viivakooditarroja, monet koneet ovat tarkkoja
- tarroissa oltava riittävästi valkoista viivakoodien molemmissa päissä = vähintään 3 mm
- ohjaustarraa pitää käyttää lukuun ottamatta TYKSHEPA- PVK+T… ja ABO- X-koe-putkia tai
jos tekopaikkatieto ja muu kuljetuksessa/käsittelyssä tarvittava tieto on viivakooditarrassa
- jokaista tutkimusta tai yhdistelmätutkimusta varten pyritään ottamaan oma putki
-
Putkien taarraaminen poikkeustapauksissa, jos jokaista tutkimusta tai yhdistelmätutkimusta
varten ei saada omaa putkea:
Yhdessä näyteastiassa kaksi tutkimustarraa:
o Ensisijaisesti huomioitavaksi tarkoitettu tutkimustarra tarrataan näyteastiaan päällimmäiseksi
vinottain merkiksi näyteastian käsittelijälle poikkeamasta
o Lisäksi molemmat tutkimustarrat merkitään huomiokynällä.
o Näyte lähetetään päällimmäisen tutkimustarran mukaiseen analyysipisteeseen, josta se
lähetetään analysoinnin jälkeen eteenpäin.
Yhdessä näyteastiassa useita tutkimustarroja:
o Viivakooditutkimustarroja ei liimata lainkaan näyteastiaan vaan potilastunnistetarralla
varustettu näyteastia suljetaan minigrippussiin ja tarra-arkki, joka sisältää kaikki
tutkimustarrat kiinnitetään niittaamalla minigrippussiin.
o Näyte lähetetään analysoitavaksi ensisijaiseen analyysipisteeseen.
Näyteastian tarraajalla on aina vastuu poikkeuksellisesta tarroittamisesta ja merkitsemisestä
ohjeen mukaisesti, jotta näytteen käsittelijä analyysipisteessä huomioi poikkeaman.
TYKSHEPA-putket
- putkeen pelkkä viivakooditarra pitkittäin
-
kiireelliset näytteet: putkeen pelkkä viivakooditarra pitkittäin, korkkiin tussilla
rinkulamerkintä, huomiokynällä vedetään tarraan viiva olemassa olevan kiireellisyysviivan
päälle.
-
vajaat näytteet: putkeen viivakooditarra poikittain sekä lisäksi tutkimustarra.
kiireellisesti käsiteltävät näytteet (esim. P-Gluk kantasairaalassa) korkkiin tussilla
rinkulamerkintä
VSSHP Intranet-Potilashoito-Laboratorio ja Patologia-Tykslab
versio2/ Näytteenottotyöryhmä
sivu 2 / 10
PUTKIEN TARRAAMINEN
-
13.11.2015
mikroputket: tutkimustarra ensin poikittain, jonka jälkeen viivakooditarra tutkimustarran
päälle. Tarran kulma taitetaan kummastakin tarrasta.
Os:lle 930 menevät EDTA-putket
B-PVK+T, B-Diffi…
-
putkeen pelkkä viivakooditarra
-
kun potilaalla pyyntönä luuydinpunktio, lisätään putkeen STP
-
vajaat putket: Tarra vinoon, pelkkä viivakooditarra riittää
-
kiireelliset: korkkiin tussilla rinkulamerkintä, ja huomiokynällä vedetään tarraan viiva olemassa
olevan kiireellisyysviivan päälle.
VSSHP Intranet-Potilashoito-Laboratorio ja Patologia-Tykslab
versio2/ Näytteenottotyöryhmä
sivu 3 / 10
PUTKIEN TARRAAMINEN
Muita tutkimuksia:
13.11.2015
B-HbA1c
- viivakooditarraan tulostuu tekopaikkatieto (131), ohjetarraa ei tarvita putkessa.
- viivakooditarra liimataan pitkittäin, tarra suoraan.
fE-Folaatti
- viivakooditarraan tulostuu tekopaikkatieto (131), ohjetarraa ei tarvita putkessa.
- putkeen kaksi viivakooditarraa, toinen pitkittäin ja toinen alas poikittain. Vain yksi putki.
- Hkr:lle otetaan oma putki, ellei samalla näytteenottokerralla ole pyyntönä B-PVK+T
B-La
Muut EDTA-putket:
- jos viivakooditarraan tulostuu tekopaikkatieto, ohjetarraa ei tarvita putkessa.
- jos tekopaikkatieto puuttuu viivakooditarra + ohjaustarra
VSSHP Intranet-Potilashoito-Laboratorio ja Patologia-Tykslab
versio2/ Näytteenottotyöryhmä
sivu 4 / 10
PUTKIEN TARRAAMINEN
13.11.2015
E-ABORh, B-Xkoe
- viivakooditarra pystyyn
- näytteenottaja- tunnistaja-tarraa ei tarvita, jos näyte kuitataan otetuksi
- jos X-kokeeseen otetaan vain yksi putki: molemmat tutkimustarrat putkeen, toinen pitkittäin
ja toinen alas poikittain
- ABORh ja X-koenäytteet otetaan eri näytteenottokerralla toisistaan riippumatta
hätätapauksia lukuunottamatta. Hätätapauksen määrittelee lääkäri. Jos näytteet otettu
yhtäaikaa, merkitään tieto näytteisiin selkeästi erillisellä tarralla.
Hyytymistutkimukset
- viivakooditarra pystyyn ja niin, että täyttymisen merkkiviiva sekä ikkuna näytteeseen jäävät
näkyviin
- jos tulostuu erillinen tutkimustarra, se tarvitaan
VSSHP Intranet-Potilashoito-Laboratorio ja Patologia-Tykslab
versio2/ Näytteenottotyöryhmä
sivu 5 / 10
PUTKIEN TARRAAMINEN
13.11.2015
Seerumiputket ja geeliseerumiputket
(muut, kuin osastolle 938:lle menevät seerumiputket)
- kaikkiin putkiin pitää laittaa ohjaustarra, josta näkyy käsittely- ja lähetysohjeet
- kaikkiin putkiin tutkimustarrat
- viivakoodin tulee näkyä kokonaan (ei saa peittää)
- viivakoodi pystyyn
Virtsanäytteet U-KemSeul, U-Partik, U-Bakt-vi, U-Tutk3
- lisäaineeton putki: 1 viivakooditarra pystyyn ja toinen vaakaan alas
- lisäaineellinen putki: 2 viivakooditarraa, toinen pystyyn, toinen vaakaan alas
- jos tulostuu tutkimustarra, se liimataan kumpaan tahansa putkeen
VSSHP Intranet-Potilashoito-Laboratorio ja Patologia-Tykslab
versio2/ Näytteenottotyöryhmä
sivu 6 / 10
PUTKIEN TARRAAMINEN
13.11.2015
Uloste. ym:t vastaanotettavat näytteet:
Näytepurkkeihin tulisi kirjoittaa todellinen näytteenottoaika, pelkkä ajan muuttaminen atk:lle ei
riitä. Aikaa joudutaan tarkistamaan mahdollisesti lähetettäessä eteenpäin tai analyysipaikka kyselee
sitä myöhemmin, jos on ristiriita pyynnön ja purkissa olevan ajan/päivän välillä
F-Calpro
- viivakooditarra pystyyn, liimattuna purkkiin. Viivakooditarra-arkkia ei saa niitata pussiin,
vaan tarra on liimattava purkkiin.
Putkien tarroitusohjeita (Tykslab mikrobiologia 938)
HIV- JA HEPATIITTI
S-HIVAgAb, S-HBsAg, S-HBcAb, S-HBcAbM, S-HBsAb, S-HCVAbG, S-HAVAbG,
S-HAVAbM, HEP938 (S-HIVAgAb, S-HBsAg, S-HCVAbG)
- näytteet otetaan geeliseerumiputkeen
- viivakooditarra pystysuorassa. Näytteen tulee näkyä, joten älä tarroita putkea täyteen!
- putkeen pelkkä viivakooditarra
-
jokaista tutkimusta varten pyritään ottamaan oma putki, mutta mikäli näytteestä tulee
tuplatutkimuksia (esim. HEP938 ja S-HBsAb) tarrataan toisen tutkimuksen tarra
(esimerkkitapauksessa mieluummin HEP938 tarra) pystysuorassa niin että näyte näkyy. Toisen
tutkimuksen tarra vinottain pystysuorassa olevan tarran päälle.
VSSHP Intranet-Potilashoito-Laboratorio ja Patologia-Tykslab
versio2/ Näytteenottotyöryhmä
sivu 7 / 10
PUTKIEN TARRAAMINEN
13.11.2015
S-TPOAb
- näytteet otetaan geeliseerumiputkeen
- viivakooditarra pystysuorassa. Näytteen tulee näkyä, joten älä tarroita putkea täyteen! putkeen
pelkkä viivakooditarra
B-BaktVi
-
-
tulostuu 5 taraaa, toiseen pulloon( aer tai anaer ) laitetaan kaksi ja toiseen (aer tai anaer)
kolme viivakooditarraa esim. pystysuuntaan lomittain (lasten pulloon tai tubipulloon riittää
kolme tarraa/pullo)
tarroja ei saa liimata pullon viivakoodin päälle.
VSSHP Intranet-Potilashoito-Laboratorio ja Patologia-Tykslab
versio2/ Näytteenottotyöryhmä
sivu 8 / 10
PUTKIEN TARRAAMINEN
13.11.2015
MRSA-SeVi
- geelikuljetusputkeen pystysuoraan viivakooditarra, josta käy ilmi potilastiedot
- yhden potilaan samalla kertaa otetut neljä näyteputkea niputetaan esimerkiksi kumilenkillä.
MRSA-Vi, VRE-Vi, ResGNSVi
- geelikuljetusputkeen pystysuoraan kaksi tarraa: viivakooditarra, josta käy ilmi potilastiedot,
sekä tarra, jossa on näytteenottokohta
- huomioi, että näissä molemmissa oltava sama Id numero
Ps-StrVi
- geelikuljetusputkeen pystysuoraan viivakooditarra, josta käy ilmi potilastiedot, sekä tarra, jossa
on näytteenottokohta
- viljelymaljalle tarra viljelymaljan pohjaan ( ei kanteen)
VSSHP Intranet-Potilashoito-Laboratorio ja Patologia-Tykslab
versio2/ Näytteenottotyöryhmä
sivu 9 / 10
PUTKIEN TARRAAMINEN
13.11.2015
U-CtGcNhO, CtGcNhO
- viivakooditarra pystysuoraan (vain yksi tarra/putki)
- tarra ei saa peittää mustien viivojen välistä ikkunaa, josta näkyy näytemäärä
- tikkunäytteinä otettavissa CtGcNhO putkissa tulee näkyä näytteenottopaikka ! ( cervis,uretra,
silmä,rectum)
Pu-BaktVi 1 ja . Pu-BaktVi 2
- viivakooditarra pystysuoraan näyteputkiin/-purkeihin ja näytteenlaatutarra!
- huomioi, että näissä molemmissa oltava sama Id numero
SienVi
- näytepurkeihin viivakooditarra pystysuoraan ja näytteenlaatutarra!
- huomioi, että näissä molemmissa oltava sama Id numero
-
ysköspurkkiin tai petrimaljaan otettuun näytteeseen tarra kanteen niin että viivakoodin pystyy
lukemaan
VSSHP Intranet-Potilashoito-Laboratorio ja Patologia-Tykslab
versio2/ Näytteenottotyöryhmä
sivu 10 /
10
PUTKIEN TARRAAMINEN
13.11.2015
F-Para O , F-NoroAg ja F-CldiSeul
- näytepurkeihin viivakooditarra pystysuoraan ja näytteenlaatutarra!
- jos näytteet on pakattu muovipussiin, ei avata pussia, tarrat pussin päälle liimattuna, huom.
tarkista, että purkissa kuitenkin potilaan nimi, syntymäaika ja pvm
VSSHP Intranet-Potilashoito-Laboratorio ja Patologia-Tykslab
versio2/ Näytteenottotyöryhmä