Asennus, jossa säiliöiden nosto SIVULLE

Asennus, jossa säiliöiden nosto SIVULLE
4
1
Ajoväylän
leveys väh. 3 m
5
10.3.2015 © Molok Oy
2
1.
2.
3.
4.
Veden valuminen
pois säiliöistä
Sivulla tilaa
väh. 1,5 m
3
Noston aikana ei saa olla
asennuskuopassa
Betonisen runkosäiliön nosto
enintään 4,5 m etäisyydelle
Ajoväylän leveys on vähintään 2,7 m.
Sivulla oltava tilaa vähintään 1,5 m tukevaa maata, jotta tukijalalle on tarpeeksi tilaa. Nostoalueella ei myöskään saa olla yläpuolisia johtoja, kasvillisuutta tai muita esteitä.
Sivulle pystytään nostamaan betoninen runkosäiliö enintään 4,5 m etäisyydelle.
Lopullisessa korossa veden tulee valua runkosäiliöistä poispäin.
Huomioi aina paikalliset mitat ja määräykset. Ohjeen arvot kuvaavat yleisiä käytäntöjä. Ajantasaiset tarkat tiedot saat alueesi Molok edustajalta.
MOLOK OY · Nosturikatu 16 · 37150 Nokia · Puh. 010 3429 400 · [email protected] · www.molok.fi
Asennus, jossa säiliöiden nosto ETEEN
4
3
1
Asennusauton ja kuopan
välissä tilaa väh. 1,5 m
Ajoväylän
leveys väh. 3 m
2
10.3.2015 © Molok Oy
Eteenpäin nostettaessa enintään
4 betonista runkokaivoa
Sivulla tilaa
väh. 2 m
1. Ajoväylän leveys on vähintään 2,7 m.
2. Sivulla oltava tilaa vähintään 2 m tukevaa maata, jotta tukijalalle ja nostettavalle runkosäiliölle on tarpeeksi tilaa.
Nostoalueella ei myöskään saa olla yläpuolisia johtoja, kasvillisuutta, räystäitä tai muita esteitä.
3. Asennusauton ja asennuskuopan reunan välissä oltava tukevaa maata vähintään 1,5 m.
4. Eteenpäin nostettaessa voidaan asentaa enintään neljä betonista runkokaivoa.
Huomioi aina paikalliset mitat ja määräykset. Ohjeen arvot kuvaavat yleisiä käytäntöjä. Ajantasaiset tarkat tiedot saat alueesi Molok edustajalta.
MOLOK OY · Nosturikatu 16 · 37150 Nokia · Puh. 010 3429 400 · [email protected] · www.molok.fi