Langattoman verkon pätkiminen / verkkoon ei voi yhdistää

ONGELMIALANGATTOMANVERKONYHTEYKSISSÄJANOPEUTEEN
VAIKUTTAVIATEKIJÖITÄ
Seuraavassaonkohtia,joitakannattaakokeilla,mikälilangattomassayhteydessäonongelmiaeli
esiintyypätkimistätaijokinlaiteeiyhdistälangattomaanverkkoon.Lisäksilöytyyvinkkejä,jotka
vaikuttavatlangattomanverkonnopeuteen
KirjautumallalaitteenhallintaohjelmaanInternet-selaimella,voidaanmuuttaaasetuksia.
Kirjoittamallaselaimenosoiterivilleosoitteen192.168.0.254pääseelaitteenhallintaohjelmaan.
OletuskäyttäjätunnusjasalasanaonTW-EAV510malleissaadmin/adminjaTW-LTEreitittimessä
(uusimalli)hallinta/saimaa
1. YHTEYDETPÄTKIVÄTTAILANGATTOMAANVERKKOONEIVOIYHDISTÄÄ
a) Muutetaanlangattomanverkonkanavaa
o Pääkanavatovat1,6ja9
o Valitaanyllämainituistakanavistajokin,josniissäeiolepaljonliikennettätaikokeillaan
jotaintoistakanavaa,jossaonvähemmänliikennettä(TW-EAV510malleissaon
toiminto,jossavoitarkistaa,mitäkanaviaonympäristössäkäytössä)
§ Kanavanvaihtaminen:
• TW-EAV510:riippuenkäyttöjärjestelmästä,valikkoonjoko
o Langatonlähiverkko/lisäasetukset/Kanava
TAI
o Asetukset/Langatonverkko/Lisäasetus/Kanava
• TW-LTEreititin:Langattomanverkonasetukset/Lisäasetus/Kanava
b) Muutetaankaistanleveyttä
o Muutetaankaistanleveydeksi20MHz
§ Kaistanleveydenvaihtaminen:
• TW-EAV510:riippuenkäyttöjärjestelmästä,valikkoonjoko
o Langatonlähiverkko/lisäasetukset/Kaistanleveys
TAI
o Asetukset/Langatonverkko/Lisäasetus/Kaistanleveys
• TW-LTEreititin:Langattomanverkonasetukset/Lisäasetus/
Kaistanleveys
c) Joskäytössäonvainn-standardiakäyttäviälaitteita,
o Valitaanasetus,ettälaitekäyttäävain802.11n-asetusta
§ Käytössävainn-standardi:
• TW-EAV510:riippuenkäyttöjärjestelmästä,valikkoonjoko
o Langatonlähiverkko/lisäasetukset/Tukeevain802.11nasiakasta->päällä
TAI
o Asetukset/Langatonverkko/Lisäasetus/Tuetaanvain802.11nasiakkaita->päällä
• TW-LTEreititin:Langattomanverkonasetukset/WLAN2.4GHZtai5GHz
valikko/Perusasetukset/Verkkotila->11nonly
d) Langattomanverkonsalausmuutetaan
o Valitaanjokintoinensalaustapa
§ Salaustavanvaihtaminen:
• TW-EAV510:riippuenkäyttöjärjestelmästä,valikkoonjoko
o Langatonlähiverkko/Turvallisuusasetukset/Verkon
todennustapa->muutetaanWPA2-PSKtaiWPA-PSK
TAI
o Asetukset/Langatonverkko/Turvallisuus/Verkonkättelytapa>muutetaanWPA2-PSKtaiWPA-PSK
• TW-LTEreititin:Langattomanverkonasetukset/WLAN2.4GHZtai5GHz
valikko/Turvallisuus/Turvallisuustila->muutetaanWPA/WPA2-PSK
e) Kunsalausavainonmuutettu,Windows-tietokoneeiyhdistäuudelleensamannimiseen
verkkoon
o Joslaitteenlangattomanverkonsalausavainmuutetaan,Windows-tietokoneeiyhdistä
uudelleenverkkoon,mikälilangattomanverkonnimisäilyysamana
§ Ongelmakorjaantuu,joko
• MuuttamallamyöslangattomanverkonnimenTAI
• ValitsemallaWindowsissalangattomienverkkojenvalikosta”unohda
tämäverkko”
§ Langattomanverkonnimenmuuttaminen
• TW-EAV510:riippuenkäyttöjärjestelmästä,valikkoonjoko
o Langatonlähiverkko/Perusasetukset/SSID->syötetäänhaluttu
nimi
TAI
o Asetukset/Langatonverkko/Perusasetukset/Tukiasemanimi->
syötetäänhaluttunimi
• TW-LTEreititin:Langattomanverkonasetukset/WLAN2.4GHZtai5GHz
valikko/Perusasetukset/Verkonnimi->syötetäänhaluttunimi
2.NOPEUTEENVAIKUTTAVIATEKIJÖITÄ
-
-
Langattomanverkonnopeuteenvaikuttaakäyttäjienmääräsamassaverkossa
Käytössäolevankanavanvaihtaminenvaikuttaamyösnopeuteen,mikälisamallakanavallaon
useitakäyttäjiä
o Vaihdetaantarvittaessakanavaa(kts.kohta1a)
Maa-valinnaksiTW-EAV510mallissavoidaanasettaaUnitedStates,jollasaatetaansaavuttaa
parempinopeus(Langatonlähiverkko/Perusasetukset)
Myöskaistanleveysjakäytössäolevastandardivaikuttavatnopeuteen
o Otetaankäyttöönkaistanleveys40MHz
Kaistanleveydenvaihtaminen:
• TW-EAV510:riippuenkäyttöjärjestelmästä,valikkoonjoko
o Langatonlähiverkko/lisäasetukset/OBSS-näkyvyys->pois
päältä->Kaistanleveyskohtaanaktivoituu40MHz(20/40MHz
tuleeollavalittuna)
TAI
o Asetukset/Langatonverkko/Lisäasetus/OBSS-näkyvyys->pois
päältäKaistanleveyskohtaanaktivoituu40MHz(20/40MHztulee
ollavalittuna)
• TW-LTEreititin:Langattomanverkonasetukset/Lisäasetus/OBSSnäkyvyys->poispäältä->Kaistanleveydeksiaktivoituu40MHz
(kaistanleveys20/40MHztuleeollavalittuna)
o standardiksivainn-standardi(kts.kohta1c)
Nopeuteenvaikuttaamyöstukiasemansijoittelukäytettäviinlaitteisiinnähden.Tukiasemaei
saaollaliiankaukanakäytettävästälaitteesta,toisaaltatukiasemaeisaaollamyöskäänliian
lähellä(vähintään2metrinpäässä)
§
-
Allaolevatnopeudetonmitattu:
- kuvissanäkyvinasetuksin
- 100/50MbVDSL-linjalla
- käyttäenTeleWellTW-WLANUSB–sovitintaWindows10–tietokoneessa(eimuitakäyttäjiä
samanaikaisesti)
- tukiasemaonsijoitettutietokoneestanoin2metrinpäähän
TW-EAV510
TW-LTEreititin(uusimalli)