Auton kauppakirja

KAUPPAKIRJA
Henkilöauton myynti- tai ostotilanteessa käytettäväksi yksityishenkilöiden välillä. IF ei ole
kaupan osapuoli. Kauppakirjaa käytetään myyjän ja ostajan päätöksellä. Tämä kauppakirja
laaditaan ja allekirjoitetaan kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle.
Ajoneuvon myyjä
Etu- ja sukunimi
Henkilötunnus / Y-tunnus
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero
Henkilöllisyystodistus
Ajoneuvon ostaja
 Ajokortti
 Henkilökortti tai passi
 Ajokortti
 Henkilökortti tai passi
Etu- ja sukunimi
Henkilötunnus / Y-tunnus
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero
Henkilöllisyystodistus
Ajoneuvon tiedot
Rekisterinumero
Runkonumero
Ajoneuvolaji
Merkki
Malli
Väri
Käyttöönottovuosi ja kk
Mittarilukema
Ajoneuvon varusteet, jotka sisältyvät kauppaan
KAUPAN EHDOT

Molemmat osapuolet ovat tutustuneet kaupan kohteena olevaan ajoneuvoon ja sen varusteisiin. Ajoneuvo myydään siinä
kunnossa, kun se on kaupantekohetkellä. Myyjä vastaa siitä, että ajoneuvon tiedot ovat oikein kauppakirjassa.

Myyjä vastaa siitä, että ajoneuvo + varusteet ovat hänen omaisuuttaan ja samoin siitä, että ajoneuvo on velaton eikä ole
ajokiellossa.
Ajoneuvon kauppahinta kokonaisuudessaan, euroa
Maksuehto (mm. käsiraha ja osamaksut) Hallintaoikeus siirtyy (ehto tai päivämäärä) Omistusoikeus siirtyy (ehto tai päivämäärä) Kaupan lisätiedot (mahdolliset ajoneuvon viat, ja mitä korjaamisesta on sovittu)
Liitteet 
Kuitti maksusta
ALLEKIRJOITUKSET
Paikka ja aika
Myyjän allekirjoitus
Ostajan allekirjoitus
Myyjän nimenselvennys
Ostajan nimenselvennys