Nro 4/2015 Kulttuurilautakunta KOKOUSKUTSU KOKOU

KOTKAN KAUPUNKI
KOKOUSKUTSU
Nro 4/2015
Kulttuurilautakunta
_______________________________________________________________________________
KOKOUSAIKA
27.10.2015 klo 17:00
KOKOUSPAIKKA
Kaupungintalo, 4. krs, kokoushuone 6
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Läsnäolijasivu ................................................................................................................................................. 1
38 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ............................................................................................... 2
39 § Pöytäkirjan tarkastajat ........................................................................................................................... 3
40 § Käsittelyjärjestys .................................................................................................................................... 4
41 § Kulttuurilautakunnan talouden seuranta 30.9.2015 ................................................................................ 5
- Kulttuurilautakunnan raportti 30.9.2015 ....................................................................................................... 6
- Kulttuurilautakunnan vertailuraportti 30.9.2015 ............................................................................................ 7
42 § Kulttuurilautakunnan saatavien poistaminen 2015 ................................................................................. 8
43 § Kohdeavustukset syksy 2015 ................................................................................................................ 9
- Taiteilijoiden kohdeavustukset ................................................................................................................... 11
- Muut kohdeavustukset ............................................................................................................................... 12
44 § Kulttuurin tiekartta ................................................................................................................................ 17
45 § Saapuneet viranhaltijapäätökset .......................................................................................................... 18
46 § Muut asiat ............................................................................................................................................ 19
KOTKAN KAUPUNKI
ESITYSLISTA
Sivu
Kulttuurilautakunta
27.10.2015
1
KOKOUSAIKA
Tiistai 27.10.2015 klo 17.00, ryhmät klo 16.30
Kaupungintalo, 4. krs, kokoushuone 6
KOKOUSPAIKKA
ryhmäkokousten tiloiksi on varattu kokoushuoneet 6/4. krs, 5/5. krs ja 3/6. krs
OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät
Kimpanpää Hilppa
Ristiniemi Sami
Alastalo Iiro
Haarala Annina
Halme Raili
Kuusela Marko
Repo Risto
Stenholm Markku
Suuronen Pirkko
Talikka Kyllikki
Tilli Juha
Virtanen Milja
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Muut osallistujat
Olsson Birgitta
Karjalainen Antti
Lindholm Terhi
Kupiainen Katariina
Niku Kirsi
Rasi Leena
Hassinen Raino
Nurminen Ilona
Tulla Niko
kaupunginhallituksen edustaja
kulttuurijohtaja
kehitysjohtaja
kirjastotoimenjohtaja
museotoimenjohtaja
controller
kaupunginsihteeri, sihteeri
nuorisovaltuutettu
varanuorisovaltuutettu
Puheenjohtaja
Sihteeri
Hilppa Kimpanpää
Raino Hassinen
Poissa
ALLEKIRJOITUKSET
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirjan tarkastajat
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todetaan
Pykälät 38—
Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 30.10.2015
Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 2.11.2015
klo 9.00—12.00
Sihteeri
Raino Hassinen
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Kulttuurilautakunta
27.10.2015
2
38 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan.
Oikaisuvaatimusohje
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Kulttuurilautakunta
27.10.2015
3
39 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Tarkastusvuorossa ovat Risto Repo ja Markku Stenholm.
Seuraavana vuorossa ovat Pirkko Suuronen ja Kyllikki Talikka.
Päätös:
Ei oikaisuvaatimusohjetta
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Kulttuurilautakunta
27.10.2015
4
40 §
Käsittelyjärjestys
Hyväksytään listan mukaisena.
Päätös:
Ei oikaisuvaatimusohjetta
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Kulttuurilautakunta
27.10.2015
5
D/2254/02.02.01.00/2015
41 §
Kulttuurilautakunnan talouden seuranta 30.9.2015
Kula 27.10.2015
Valmistelija:
Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784
Esittelyteksti:
Täytäntöönpanomääräysten mukaan vastuu- ja palvelualueiden on raportoitava taloudestaan toimielimelleen. Osavuosikatsaus tehdään puolivuosittain ja taloudellinen selvitys kuukausittain.
Liitteenä olevien raporttien mukaan toimintakatteen toteutuminen on samalla tasolla kuin edellisenä vuotena. Toimintatuottoja on kertynyt myös
vastaava määrä kuin vuonna 2014. Henkilöstömenoissa on noin 6 % alenema. Muihin toimintakuluihin on elokuuhun asti kirjattu ns. JUKI kiinteistöjen vuokrat ulkoisina menoina. Syyskuussa on käytäntöä muutettu ja vuokramenot on siirretty veloitettavaksi sisäisiin menoihin vuoden alusta lukien.
Ulkoisista menoista vuokrat tullaan korjaamaan muistiolla, korjaus ei vielä
näy raporteilla. Vellamon syyskuun vuokraa ei ole veloitettu sisäisissä eikä
ulkoisissa menoissa. Uusi vuokrasopimus Julkisten kiinteistöjen kanssa on
saatu laadittua vasta sen jälkeen, kun kirjanpito on sulkeutunut. Kulttuurilautakunnan merkittävimpiä Julkisten kiinteistöjen hallinnoimia kohteita
ovat konserttitalo ja Vellamo.
Kulttuurilautakunta pysynee talousarvion raamissa.
Liitteet:
Kirjanpidon raportit
Esittelijä:
Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen
Ehdotus:
Kulttuurilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös:
Ei oikaisuvaatimusohjetta
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Toimintoalue
Projekti
KULA Kulttuurilautakunta
Piilota kohteet - Kokonaissumma on tyhjä tai nolla (rivit ja sarakkeet)
Toteuma EUR
Kulttuurilautakunta
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
2015 1-9
TA 2015
tot %
330
Toimintatuotot
Myyntituotot
1 403
1 750
2 201
5 510
10 289
14 747
8 121
3 832
6 570
54 424
69 800
77,97%
32 Maksutuotot
3 844
3 617
3 573
3 866
7 335
11 417
18 953
10 291
4 896
67 791
110 500
61,35%
33 Tuet ja avustukset
36 787
25 000
0
48 336
15 645
3 500
0
0
454
129 722
34 Muut toimintatuotot
12 885
9 333
13 817
13 955
11 503
32 213
12 008
10 548
9 667
125 929
247 300
50,92%
3 Toimintatuotot
54 920
39 700
19 590
71 668
44 772
61 876
39 081
24 671
21 587
377 865
463 100
81,59%
440
Toimintakulut
Henkilöstökulut
-241 097
-236 554
-238 436
-220 477
-236 559
-334 126
-231 939
-221 391
-228 399 -2 188 978
-2 923 973
74,86%
43 Palvelujen ostot
-51 558
-17 797
-40 160
-28 574
-31 702
-55 291
-16 390
-37 711
-23 636
-302 820
-432 820
69,96%
45 Aineet, tarvikkeet
-93 553
-30 526
-32 749
-39 798
-21 305
-28 942
-21 056
-25 782
-29 301
-323 013
-456 273
70,79%
0
0
-40 932
-2 233
-33 733
-1 206
-5 966
-1 333
-4 616
-90 020
-99 000
90,93%
-9 035
-282 726
-141 411
-149 815
-143 175
-163 705
-147 743
-146 078
-8 736 -1 192 423
-1 746 762
68,26%
4 Toimintakulut
-395 243
-567 602
-493 688 -440 898 -466 474
-583 270 -423 095 -432 295 -294 688 -4 097 253
-5 658 828
72,40%
ULK.
ULK.TOIMINTAKATE
TOIMINTAKATE
-340 324
-527 902
-474 097 -369 231 -421 702
-521 394 -384 013 -407 625 -273 101 -3 719 388
-5 195 728
71,59%
0
0
417
0
/0
47 Avustukset
48 Muut toimintakulut
4S
S8Sisäiset
Sisäiseterät
tuotot
0
417
0
-108 781
-120 702
-150 868
0
0
0
-128 906
-128 016
-123 004
0
35 500 365,41%
S9 Sisäiset kulut
-116 174
-108 219
-383 271 -1 367 940
-1 503 945
90,96%
4S Sisäiset erät
-116 174
-108 219
-108 781 -120 285 -150 868
-128 906 -128 016 -123 004 -383 271 -1 367 523
-1 503 945
90,93%
TOIMINTAKATE
TOIMINTAKATE
-456 498
-636 120
-582 879 -489 516 -572 570
-650 300 -512 029 -530 628 -656 371 -5 086 912
-6 699 673
20.10.2015
-1-
LIITE: Kulttuurilautakunta 27.10.2015 / 41
75,93%
14:22:38
Toimintoalue
Projekti
KULA Kulttuurilautakunta
Piilota kohteet - Kokonaissumma on tyhjä tai nolla (rivit ja sarakkeet)
Toteuma EUR
Kulttuurilautakunta
3 Toimintatuotot
Budjetti TA
2014 1-9
Muutos
Muutos% TP 2014
TA 2015
Tot%
TA 2014
Muutos
2015 1-9
2014 1-9
30 Myyntituotot
54 424
40 877
13 547
33,14%
57 553
69 800
128 100
-58 300
77,97%
32 Maksutuotot
67 791
65 405
2 385
3,65%
80 923
110 500
100 500
10 000
61,35%
65,08%
33 Tuet ja avustukset
129 722
102 465
27 257
26,60%
108 471
35 500
33 500
2 000
365,41%
305,87%
34 Muut toimintatuotot
125 929
165 532
-39 603
-23,92%
258 290
247 300
230 300
17 000
50,92%
71,88%
0
0
0
/0
4 639
0
0
0
/0
/0
3 Toimintatuotot
377 865
374 280
3 586
0,96%
509 877
463 100
492 400
-29 300
81,59%
76,01%
40 Henkilöstökulut
-2 188 978
-2 327 146
138 168
-5,94%
-3 055 296
-2 923 973
-2 941 667
17 693
74,86%
79,11%
43 Palvelujen ostot
-302 820
-292 647
-10 172
3,48%
-436 814
-432 820
-445 390
12 570
69,96%
65,71%
45 Aineet, tarvikkeet
-323 013
-336 216
13 204
-3,93%
-428 894
-456 273
-485 767
29 494
70,79%
69,21%
-90 020
-107 582
17 562
-16,32%
-121 332
-99 000
-124 000
25 000
90,93%
86,76%
-1 192 423
-51 569
-1 140 854 2 212,28%
-77 812
-1 746 762
-63 500
-1 683 262
68,26%
81,21%
37 Valm omaan käyttöön
4 Toimintakulut
2015 1-9
47 Avustukset
48 Muut toimintakulut
31,91%
4 Toimintakulut
-4 097 253 -3 115 160
-982 093
31,53%
-4 120 148
-5 658 828
-4 060 323 -1 598 504
72,40%
76,72%
ULK. TOIMINTAKATE
ULK. TOIMINTAKATE
-3 719 388 -2 740 881
-978 507
35,70%
-3 610 271
-5 195 728
-3 567 923 -1 627 804
71,59%
76,82%
4S Sisäiset erät
S8 Sisäiset tuotot
-5 313
-92,72%
41 396
0
/0
/0
S9 Sisäiset kulut
TOIMINTAKATE
417
5 730
-1 367 940
0
0
-2 036 326
668 386
-32,82%
-2 714 460
-1 503 945
-2 724 142
1 220 197
90,96%
74,75%
4S Sisäiset erät
-1 367 523 -2 030 596
663 073
-32,65%
-2 673 064
-1 503 945
-2 724 142
1 220 197
90,93%
74,54%
TOIMINTAKATE
-5 086 912 -4 771 477
-315 434
6,61%
-6 283 335
-6 699 673
-6 292 065
-407 607
75,93%
20.10.2015
-1-
LIITE: Kulttuurilautakunta 27.10.2015 / 41
75,83%
09:33:10
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Kulttuurilautakunta
27.10.2015
8
D/2156/02.06.01.06/2015
42 §
Kulttuurilautakunnan saatavien poistaminen 2015
Kula 27.10.2015
Valmistelija:
Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784
Kulttuurilautakunnan saatavia esitetään poistettavaksi 50,00 euroa
vuodelta 2014.
Poistettavan saatavan poistoperuste on perintätoimiston ilmoittama
varattomuus.
Saatavakohtainen poistoluettelo on nähtävissä kokouksessa.
Esittelijä:
Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen
Ehdotus:
Kulttuurilautakunta päättää poistaa kyseisen saatavan kirjanpidosta.
Päätös:
Toimeenpano:
Ote:
Oikaisuvaatimusohje
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Kaakon Taitoa Oy
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Kulttuurilautakunta
27.10.2015
9
D/600/02.05.07.03/2015
Kohdeavustukset syksy 2015
43 §
Kula 29.9.2015 § 34
Valmistelija:
Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen, puh. 040 668 2747
Tiivistelmä:
Kulttuurilautakunnan kohdeavustusten jako syksyllä 2015.
Talousvaikutukset ym.
1.
Päätöksen talousarviovaikutukset, menokohta/tulokohta
(toteutumatiedot; paljonko käytetty, paljonko jäljellä)
Avustusbudjetista on allokoitu kevään kokouksessa 94 150 euroa, jäljellä
on siis 4 850 euroa.
2.
Miten päätös suhtautuu talouden tasapainotusohjelmaan
Päätös pysyy avustusbudjetin raamissa.
3.
Onko päätös linjassa kaupunkistrategian kanssa
’Kotka on omaleimainen ja vetävä kaupunki, jossa tapahtuu’ on strategian
otsikko ja avustuspäätös tukee kaupunkitapahtumia, jotka edistävät
strategian kulttuurilautakunnan alaisia yleisötavoitteita.
Esittelyteksti:
Kulttuurilautakunnan alaiset avustukset ovat olleet haettavina 31.8.
mennessä. Syksyn avustusjaossa voi hakea taiteilijoiden kohdeavustusta
tai muuta kohdeavustusta.
Liitteet:
Taiteilijoiden kohdeavustukset, kooste hakijoista ja esityksistä
Muut kohdeavustukset, kooste hakijoista ja esityksistä
Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa.
Esittelijä:
Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen
Ehdotus:
Kulttuurilautakunta päättää jakaa taiteilijoiden kohdeavustukset ja muut
kohdeavustukset (4 425 euroa) liitteinä olevien esitysten mukaisesti.
Asian käsittely:
Jäsen Milja Virtanen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Jäsen Marko Kuusela otti esille, että kulttuurilautakunta on päättänyt
kokouksessaan 17.2.2015, että avustusrahat jaetaan eri avustusluokille
tietyn jaottelun mukaisesti. Kuusela esitti, että asia palautetaan tästä
syystä uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnan
yksimielisyyttä asiaan. Todettiin yksimielisyys.
Päätös:
Kulttuurilautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
---------
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Kulttuurilautakunta
27.10.2015
10
Kula 27.10.2015
Valmistelija:
Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen, puh. 040 668 2747
Tiivistelmä:
Kulttuurilautakunnan kohdeavustusten jako syksyllä 2015.
Talousvaikutukset ym.
1.
Päätöksen talousarviovaikutukset, menokohta/tulokohta
(toteutumatiedot; paljonko käytetty, paljonko jäljellä)
Avustusbudjetista (99 000 euroa) on kulttuurilautakunnan kokouksessa
17.2. päätetty allokoida ja jakaa festivaali- ja yksivuotisiin taiteilijaapurahoihin 52 000 euroa. 17.2. kokouksessa myönnettiin myös
taiteilijoiden kohdeavustuksiin 11 100 euroa (jäljellä 2 200 €),
työhuoneavustuksiin 4000 euroa (jäljellä 0 €) ja muihin kohdeavustuksiin
31 900 euroa (jäljellä 3650 €).
2.
Miten päätös suhtautuu talouden tasapainotusohjelmaan
Päätös pysyy avustusbudjetin raamissa.
3.
Onko päätös linjassa kaupunkistrategian kanssa
”Kotka on omaleimainen ja vetävä kaupunki, jossa tapahtuu” on strategian
otsikko ja avustuspäätös tukee kaupunkitapahtumia, jotka edistävät
strategian kulttuurilautakunnan alaisia yleisötavoitteita.
Esittelyteksti:
Asia palautettiin edellisessä kokouksessa uudelleen valmisteltavaksi ja
esitys on nyt linjattu 17.2. pidetyn lautakunnan kokouksen päätösten
mukaiseksi.
Liitteet:
Taiteilijoiden kohdeavustukset, kooste hakijoista ja esityksistä
Muut kohdeavustukset, kooste hakijoista ja esityksistä
Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa.
Esittelijä:
Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen
Ehdotus:
Kulttuurilautakunta päättää jakaa taiteilijoiden kohdeavustukset
(2 200 euroa) ja muut kohdeavustukset (3 650 euroa) liitteinä olevien
esitysten mukaisesti.
Päätös:
Toimeenpano:
Ote:
Oikaisuvaatimusohje
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Avustusten hakijat
KOTKAN KULTTUURILAUTAKUNTA
VUODEN 2015 TAITEILIJOIDEN KOHDEAVUSTUKSET
TA-TILI 474000 4620
Koodi: E=elokuva KI=kirjallisuus KU=kuvataide MU=musiikki M=muu PE=perinnetoiminta
TA=tapahtumat TE=teatt. NU=nuoret TT=tapp.tak
Kokous
Pykäl Hakija
Kohde
Anottu € Ehdotus € Päätös €
pvm
ä
Koodi Huom
17.2.2015
17.2.2015
Markku Hirvelä
Irma Laukkanen
Paineilmakompressorin hankinta ja veistoskulut.
Yksityisnäyttelyn materiaali- ja järjestelykulut,
videoprojektorin hankinta.
2 000
2 200
700
700
700
700
KU
KU
17.2.2015
Olli Mantere
Kivityövälineiden hankinta.
1 000
700
700
KU
17.2.2015
Heini Nieminen
Yhteinäyttelyn järjestäminen New Yorkissa
maaliskuussa 2015.
1 800
700
700
KU
17.2.2015
Nina Mattila
Näyttelytöiden valmistus ja näyttelyiden pitäminen
2015.
3 000
700
700
KU
17.2.2015
Tapio Sinisalo
Näyttelyn järjestäminen Galleria Sculptoriin, Helsinkiin
25.3.-12.4.15.
3 000
700
700
KU
17.2.2015
Anne-Maria Björninen Näyttelyiden järjestäminen; Galleria Uusikuva, Kotka,
Stella Polaris, Tsekki
2 000
700
700
KU
17.2.2015
Heta Kananen
Näyttelyn järjestäminen Imatran Taidemuseossa
16.10. - 7.11.2015, teosten valmistaminen,
suunnittelu ja toteuttaminen
2 000
700
700
KU
17.2.2015
Juha Metso
Valokuvataidenäyttely Brasiliassa 9.12.201431.1.2015
3 200
700
700
KU
17.2.2015
Elisa Heinonen
Näyttelyn järjestäminen Galleria G 12 Helsingissä 4.23.4.2015
2 500
700
700
KU
17.2.2015
Pasi Grangvist
Näyttelyn järjestäminen Walden Galleria, Berliini,
Näyttelytöiden viimeistelyyn.
5 500
700
700
KU
17.2.2015
Pasi Grangvist
"Finnish Artists Do Brandenburg" näyttelyn
järjestäminen Kotkan Valokuvakeskuksessa
joulukuussa 2015
3.600
700
0
KU
17.2.2015
Olavi Heino
Näyttelyiden järjestäminen Imatran Taidemuseossa
18.9. - 10.10.2015 ja Haapasaaren koululla 27.7. 9.8.2015. Materiaalihankinnat.
1 750
700
700
KU
17.2.2015
Anne Randen
Akvarellimaalauksen materiaalikulut.
700
30 650
500
9 600
500
8 900
Yhteensä
Kokous
Pykäl Hakija
Kohde
Anottu € Ehdotus € Päätös €
pvm
ä
27.10.2015
Anne-Maria Björninen Työhuoneavustus. Näyttely Vantaalla
0
1 200
6 000
27.10.2015
Aleksandra Hintsala Repin-instituutin kuvataidekoulutus 10 vuotta, 2
0
näyttelyn järjestäminen 8.-31.7.16 Kotka ja 1.-21.8.16
Helsinki
27.10.2015
Anneli Moilanen
Kursseihin ja työskentelyyn
0
1 500
27.10.2015
Merita Koskimies
Veistoksen toteuttaminen ja esittäminen näyttelyssä
700
0
26.11.-29.12.15
Näyttelyn järjestäminen Kotkan Valokuvakeskuksessa
2 350
27.10.2015
Pasi Granqvist
0
joulukuussa
Valokuvanäyttely 21.9.-30.11.2015 USA:ssa; kuljetus,
2 770
27.10.2015
Juha Metso
1200
vakuutus ym.
Näyttelyiden valmistaminen ja pitäminen v. 2015 ja
3 000
27.10.2015
Forsman Nina
1000
2016
Yhteensä 17 520
2200
LIITE: Kulttuurilautakunta 27.10.2015 / 43
Koodi Huom
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KOTKAN KULTTUURILAUTAKUNTA
VUODEN 2015 KULTTUURIASIAINKESKUKSEN MUUT KOHDEAVUSTUKSET €
TA-TILI 474000 4620
Koodi: E=elokuva KI=kirjallisuus KU=kuvataide MU=musiikki M=muu PE=perinnetoiminta
NU=nuoret TA=tapahtumatTE=teatteri TT=tapp.takuu
Kokous
§ Hakija
Kohde
Anottu € Ehdotus € Päätös € Koo Huom.
pvm
di
17.02.2015
Kotkan
Näyttelyiden järjestäminen,
8 000
5 000
5 000
KU
Valokuvakeskusyhdistys kansainvälisen näyttelytoiminnan
ry, Nina Mattila
kehittäminen, verkostoituminen ym.
17.02.2015
Nelosteatterin
talotoimikunta, Jyrki
Koskimies
17.02.2015
Nelosfestarin järjestäminen 6. 7.3.2015,
1 615
800
800
TE
Country Dancers Kotka, Kantrimusiikki- ja rivitanssitapahtuman
Mika-Matti Orrela
järjestäminen 11.9.2015
800
400
400
TA
17.02.2015
Kotimme ry, Olga
Hakkarainen
800
300
300
MU
17.02.2015
Kotkan Kansantanssijat Valtakunnallisen
ry, Ville Korpela
kansantanssitapahtuman
järjestäminen Kotkassa 17.- 19.4.2015
3 000
800
800
TA
17.02.2015
Pekka Mandart
Teatterinäytelmän "Pertsa ja Kilu are
back" kirjoittaminen
3 000
0
0
TE
17.02.2015
Essi Höglund
Viuluakatemiassa opiskelu ja viulun
mestarikursseille osallistuminen v.
2015
3 000
500
500
MU
17.02.2015
Puhallinorkesteri Kotka, Konserttien järjestäminen 2015: 115 v.
Riku Pirinen
juhlakonsertti 12.4. ja
Isänpäiväkonsertti 8.11.
2 000
800
800
MU
17.02.2015
Matti Pukki
Valokuvanäyttelyn valmistaminen ja
näyttelyn kierrättäminen eri puolella
Suomessa 2.6. - 21.12.2015
3 500
600
600
KU
17.02.2015
Viihdekuoroyhdistys
Stemmarit ry, Vuokko
Laulainen
Konserttien järjestäminen 2015:
Kevätkonsertti 25.4.,
Vesipuistokonsertti, Pyhtään
saaristomarkkinat 8.8. ym.
600
600
600
MU
17.02.2015
Hanne-Irmeli Tentke,
Teija Lampinen
Naistenpäiväkonsertin järjestäminen
8.3. Kulttuuritalo Kyminsuussa
600
400
400
MU
17.02.2015
Karhulan läntinen
KOnserttien järjestäminen 29.3.,
soittokunta, Eero Tainio 25.10. Kyminsuussa ja 26.11. Kymin
kirkossa
2 300
800
800
MU
17.02.2015
Karhulan Mieslaulu ry,
Pentti Kontusalmi
60-juhlavuotiskonserttisarjan
järjestäminen; Loppiaskonsertti
6.1.,Kevätkonsertti 26.4. ja
Itsenäisyyspäivän konsertti 6.12.
1 000
800
800
MU
17.02.2015
Official Elvis Presley
Fan Club of Finland
Kotkan alajaosto ry,
Tomi Raussi
Aloha From Salo -konsertin
toteuttaminen Kotkassa Elviksen 80vuotis juhlavuoden kunniaksi.
5 000
500
500
MU
17.02.2015
Official Elvis Presley
Fan Club of Finland
Kotkan alajaosto ry,
Tomi Raussi
Rock`n`Roll -risteilyn järjestäminen
kesällä Kotkan edustalla sekä
Karaoke / live -musiikki-iltamat
2 000
0
0
MU
17.02.2015
Kotkan
21.3.2015 järjestettävän konsertin
Konserttikannatusyhdist kustannuksiin
ys ry, Reijo Paavola
1 500
400
400
MU
Pietarilaisen naiskuoron vierailu
Kotkaan 31.7. - 2.8.2015
LIITE: Kulttuurilautakunta 27.10.2015 / 43
17.02.2015
Omnium Gatherum
Omnium Gatherum -yhtyeen
-yhtye, Markus Vanhala Euroopan promootio / lämppärikiertue
maalis-huhtikuu 2015
2 000
800
800
MU
17.02.2015
Kotkan Nuorisoteatteri
ry, Reijo Paukku
Romeo ja Julia -näytelmän
toteuttaminen ja nuorten koulutus.
Nuorisoteatterin toiminnan
tuotannollinen tukeminen.
3 000
1 800
1 800
TE
17.02.2015
Kotkan Nuorisoorkesteriyhdistys ry,
Sauli Rissanen
Esiintymismatka Pärnuun, Viroon 4. 7.6.2015
2 000
0
0
MU
17.02.2015
Kotkan Nuorisoorkesteriyhdistys ry,
Sauli Rissanen
Yhteiskonserttien järjestäminen
Helsingin poliisisoittokunnan ja
Haminan ja Kotkan
nuorisosoittokuntien kanssa
20.5.2015.
2 000
500
500
MU
17.02.2015
Kulttuuriosuuskunta
Osuuskunnan toimintaan.
Bertta, Hanna-Elina
Hämäläinen
Kotkan
Taiteilijaseura ry, Jäsennäyttelyn suunnitteluun ja
Timo Mähönen
toteuttamiseen 19.11. - 12.12.2015,
luentotoimintaan ja nettisivujen
ylläpitoon
2 700
0
0
2 500
1 300
1 300
17.02.2015
Arbor Mundi ry, Evgenia Ympäristötaideleiri perheille
Ganzhinova
heinäkuussa Santalahdessa,
ohjelmallinen taidenäyttely
Karhuluoren torilla
2 000
300
300
M
17.02.2015
Viihdekuoro Hyvän
Konsertin järjestäminen 8.3.2015
Tuulen Laulajat ry, Eeva
Koivula
900
400
400
MU
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
Aleksi Lavaste
Neil Owens
Ulla Wirtzenius
Kristillinen taideseura,
Varpu Sintonen
Matka-avustus Be Nordic-Expoon.
Matka-avustus Be Nordic-Expoon.
Matka-avustus Be Nordic-Expoon.
"Kolahtaako" elokuvaviikon
järjestämiseen Kotkassa.
500
500
700
1 000
100
100
100
1 000
100
100
100
1 000
17.02.2015
Mieskuoro Kisailijat ry,
Tauno Halkola
Erilaisten konserttien järjestämiseen
v.2015.
1 500
800
800
MU
17.02.2015
Etelä-Kymenlaakson
Kalevalaiset Naiset,
Leena-Kaisa Kivioja
Tapahtumien järjestäminen ja
tilavuokra.
1 000
400
400
PE
17.02.2015
Kotka Rock`n Blues ry,
Tanja Tohmo
Kotkan
Postimerkkikerho ry,
Matti Hiltunen
Jami-iltojen, vuosijuhlan ja ilmaisen
yleisötapahtuman järjestäminen.
Filateeliseen aineistoon pohjautuvien
näyttelyiden järjestäminen. Vanhojen
kuvapostikorttien julkaiseminen
näköispainoksina.
1 500
800
0
MU
150
150
150
PE
17.02.2015
Kotkan Nuoret Jouset
ry, Hannele Halinen
Lasten ja nuorten jousisoittajien
kesäleiri järjestäminen 29.7. 2.8.2015
3 000
800
800
MU
17.02.2015
Jari Sundelin
1 000
400
400
MU
17.02.2015
Kotka Jazz ry, Jari
Sundelin
Sarastus ry, Antero
Marjakangas
Kotka Rock`n Blues ry,
Tanja Tohmo
Jerome Auzeray
"Unohtumattomat fokstrotit" -konsertin
järjestäminen 29.3.2015
Kotka Jazzin konserttien ja
maanantaijazz-iltojen järjestäminen.
Kahden "hengellisen" runomatinean
valmistaminen.
Rock`n Blues kesätapahtuman
järjestäminen
"Lights of Sunila" näyttelyn
valmistaminen.
6 000
3 300
3 300
MU
1 200
0
0
2 500
0
1 500
1 135
200
200
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
LIITE: Kulttuurilautakunta 27.10.2015 / 43
M
KU
M
M
M
E
M
MU
KU
3 500
500
500
M
Katariinan
Kulttuuria ja kierrätystä
asukastoimikunta, Raija -katufestivaalien järjestäminen
Aalto
Katariinan kaupunginosassa
16.5.2015
2 100
400
400
M
Kaakon tanssi ry, Neil
Owens
3 000
700
700
M
27 550
28 250
17.02.2015
Lauri Pikka
17.02.2015
17.02.2015
Demonic Death Judge ja Coughdust
yhtyeiden Euroopan kiertue 26.4. 10.5.2015.
Dancefest Kotka -tapahtuman
järjestäminen Kotkan
Kaupunginteatterin kanssa 22.5.2015.
Yhteensä
Kokous
pvm
§
Hakija
Kohde
27.10.2015
Hemmo Murto-Unkila
Novellien kääntäminen englanniksi
27.10.2015
Hovinsaari-Seura ry
Koko perheen rantatapahtuman
järjestäminen 13.8.15. Tilaisuudessa
nuorilla ja aikuisilla mahdollisuus
saada esiintymiskokemusta.
27.10.2015
Essi Höglund
27.10.2015
Anottu € Ehdotus € Päätös € Koo Huom.
di
1 200
0
KI
800
500
TA
Lv 2015-2016 matka-apuraha Sibelius-Akatemiassa opeskelemiseen
ja Viuluakatemian opintoihin ja matkakuluihin syksy 2015
1 200
0
MU
Kotkan Elokuvaajat ry
Vanhojen filmien digitalisointi. Saaristoprojektin jatkaminen ja valmistautuminen yhdistyksen 60-vuotisjuhliin
v. 2016
500
250
E
27.10.2015
Kotkan Laulumiehet ry
80-vuotisjuhlakonsertin järjestäminen
Kotkan konserttitalolla 18.10.2015
1 750
900
MU
27.10.2015
Konsertti Kotkan konserttitalossa
Kotkan Konsertti15.9.2015
kannatusyhdistys ry
Kotkan musiikkidirectorit Konsertti Kotkan konserttitalossa
4.10.2015
Luontokuvakirjan tekeminen liittyen
Juhani Kosonen
Kymijoen alajuoksuun
2 000
500
MU
500
500
MU
8 000
0
KI
27.10.2015
Kotka Big Band
Konserttitoiminta
3 000
1 000
MU
27.10.2015
Anne Rande´n
Makro-objektiivi lisälaitteeksi omaan
kameraan
578
0
M
27.10.2015
Jari TJ Sundelin
Konsertin järjestäminen 29.11.2015
1 000
0
MU
27.10.2015
Heini Nieminen
Osuus tietokoneen hankintaan sekä
kuvankäsittely- ja videoeditointiohjelma
770
0
M
27.10.2015
Anja-Irmeli Hannula
Kirjan painatuskustannuksiin
200
0
KI
27.10.2015
Junnun Lauluseura ry
Vesipuistokonsertti 22.7.2015
2 200
0
MU
23 698
3 650
27.10.2015
27.10.2015
Yhteensä
LIITE: Kulttuurilautakunta 27.10.2015 / 43
Yhteensopivuusraportti: kohdeavust.11.xls
Suorita kohteessa: 5.4.2011 17:13
Seuraavia tämän työkirjan ominaisuuksia ei tueta Excelin aiemmissa
versioissa. Nämä ominaisuudet menetetään tai niistä otetaan
käyttöön rajoitettu muoto, jos työkirja tallennetaan aiemmassa
tiedostomuodossa.
Vähäinen laadun menetys
Esiintymien
määrä
Jotkin tämän työkirjan solut tai tyylit sisältävät muotoiluja, joita valittu
tiedostomuoto ei tue. Nämä muodot muunnetaan lähimpään
käytettävissä olevaan muotoon.
LIITE: Kulttuurilautakunta 27.10.2015 / 43
24
Versio
Excel 97-2003
LIITE: Kulttuurilautakunta 27.10.2015 / 43
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Kulttuurilautakunta
27.10.2015
17
2248/12.03.00/2015
Kulttuurin tiekartta
44 §
Kula 27.10.2015
Valmistelija:
Antti Karjalainen, puh. 040 668 2747
Tiivistelmä:
Kotkan kulttuuritoimen uudistusta koskevan raamin esittely eli tiekartta.
Esityksessä käydään läpi Kulttuurilautakunnan alainen kokonaisuus ja haetaan uusia tekemisen tapoja ennen kaikkea yleisöt eli kotkalaiset ja turistit
silmälläpitäen.
Talousvaikutukset ym.
1.
Päätöksen talousarviovaikutukset, menokohta/tulokohta
(toteutumatiedot; paljonko käytetty, paljonko jäljellä)
Ei vaikutusta vuoden 2015 talousarvioon.
2.
Miten päätös suhtautuu talouden tasapainotusohjelmaan
Esityksessä on huomioitu talouden tasapainotusohjelma ja se lisää kustannustehokkuutta.
3.
Onko päätös linjassa kaupunkistrategian kanssa
”Kotka on omaleimainen ja vetävä kaupunki, jossa tapahtuu” on esityksen
kantava ajatus.
Esittelyteksti:
Kulttuurin tiekartta on valmisteltu kulttuurin toimintamallin uudistukseksi alkaen vuoden 2016 alusta. Tiekarttaa on valmisteltu yhteystyössä lautakunnan jäsenten ja lautakunnan alaisten virkamiesten kanssa. Jos lautakunta
hyväksyy tiekartan, kulttuurijohtaja valmistelee vuoden 2016 toiminnan ja
avustusbudjetin periaatteet sekä kriteerit vuodelle 2016 ja tuo ne lautakuntaan hyväksyttäväksi seuraavaan kokoukseen 8.12.2015. Kulttuurin tiekartta esitellään lautakunnan kokouksessa.
Esittelijä:
Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen
Ehdotus:
Kulttuurilautakunta hyväksyy tiekartan kulttuurilautakunnan alaisten toimintojen ohjenuoraksi.
Päätös:
Oikaisuvaatimusohje
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Kulttuurilautakunta
27.10.2015
18
45 §
Saapuneet viranhaltijapäätökset
Kula 27.10.2015
Kirjastotoimenjohtajan päätökset
48 § 25.9.15
Palkkio/Petri Pietiläinen
49 § 28.9.15
Karhuvuoren kirjaston tilaukset/Offimar ja Virero Oy
50 § 6.10.15
Kirjastot suljettu 30.10.2015
51 § 6.10.15
Kirjastoaineiston poistomyynti Otsolan kirjastossa
52 § 9.10.15
Palkkio/Petri Pietiläinen
53 § 12.10.15 Palkkio/Aki Ollikainen
54 § 16.10.15 Pääkirjaston kalusteet
Museotoimenjohtajan päätökset
23 § 16.10.15 Matkakorvauksen ja päivärahan maksaminen
Susanna Koposelle
24 § 20.10.15 Asiantuntijapalkkion ja matkakorvauksen maksaminen
Tarja Karelille
Esittelijä:
Kehitysjohtaja Terhi Lindholm
Ehdotus:
Kulttuurilautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista ottooikeuttaan.
Päätös:
Ei oikaisuvaatimusohjetta
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Kulttuurilautakunta
27.10.2015
19
46 §
Muut asiat
Kula 27.10.2015
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä