Julkaisun nimi - Liikennevirasto

-
Pysyvä nopeuden muutos tai suurimman nopeuden nosto
NOPEUSMUUTOS
- Tapahtuu Liikenneviraston päätöksellä
- Liikenneviraston erillinen hanke/projekti suunnittelee ja asentaa
Kappale 2
- Nopeusmerkit (< 80km/h) sekä ketjutetut baliisit
- Tarkastetaan JKV-tarkastusajolla
- Muutokset esitetään suurimman nopeuden rekisterissä, LIIKE-infrassa, turvalaitteiden
käyttöohjeissa, raiteisto- ja linjakaavioissa sekä 2 viikkoa enakkotietojärjestelmässä
Raiteen suurimman
nopeuden nostaminen
Tyyppi
Pitkäaikainen tilapäinen nopeusrajoitus
Raiteen suurimman
nopeuden
alentaminen
- Nopeusmuutoksen tilaaja tilaa asennukset sekä poiston
- Nopeusrajoitusuunnittelusta vastaava suunnittelee
- Turvalaitekunnossapitäjä asentaa ja poistaa
Kappaleet 3.1 & 3.2
- Nopeusmerkit sekä ketjutetut baliisit
- Tarkastetaan junalla
- Muutokset esitetään ennakkotietojärjestelmässä sekä turvalaitteiden
käyttöohjeissa
Pysyvä
Tyyppi
Ketjutettu tilapäinen nopeusrajoitus
Nopeusero
Tilapäinen
JKV
> 6kk
Kyllä
> 3 kk
Kes toaika
> 30 km/h
≤ 30 km/h
Ketjuttamaton tilapäinen nopeusrajoitus
Kes toaika
≤ 6 kk
Ei
- Nopeusmuutoksen tilaaja tilaa asennukset sekä poiston
- Nopeusrajoitusuunnittelusta vastaava suunnittelee
- Turvalaitekunnossapitäjä asentaa ja poistaa
Kappaleet 3.3 & 3.4
- Nopeusmerkit sekä ketjutetut baliisit
- Tarkastetaan junalla
- Muutokset esitetään ennakkotietojärjestelmässä
≤ 3 kk
Tyyppi
- Nopeusmuutoksen tilaaja tilaa asennukset sekä poiston
- Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaava suunnittelee
- Tilaaja asentaa ja poistaa
Kappaleet 3.5 & 3.6
- Nopeusmerkit sekä ketjuttamattomat baliisit
- Tarkastetaan junalla
- Muutokset esitetään ennakkotietojärjestelmässä
Tilapäinen nopeusrajoitus JKV:lla varustamattomalla pääraiteella
Tilapäinen nopeusrajoitus JKV:lla varustamattomalla sivuraiteella
- Nopeusmuutoksen tilaaja tilaa asennukset sekä poiston
- Nopeusrajoitusuunnittelusta vastaava suunnittelee
- Tilaaja asentaa ja poistaa nopeusmerkit
- Tarkastetaan junalla
- Muutokset esitetään ennakkotietojärjestelmässä
- Kunnossapitäjä suunnittelee
- Kunnossapitäjä asentaa ja poistaa nopeusmerkit
- Muutokset esitetään ennakkotietojärjestelmässä (>35km/h)
Kappaleet 3.7 & 3.8
Kappale 3.9
-
-
Tieto
Otsikkotiedot
ID-tunnus
Sarjanumero
Suunta
Käyttöönottojärjestys
Asentanut/
Käyttöönottanut
Tarkastettu junalla
Huomioita
Yhteystiedot
Baliiseihin liittyvät
kuittaukset
Otsikkotaulu
Kuvaus
Nopeusrajoituksen nopeus, sijainti ja suunniteltu kestoaika
Baliisiparin ja baliisisanoman yksilöivä tunnus
Baliisin yksilöivä sarjanumero, jolla baliisi voidaan tunnistaa, vaikka
baliisiin tehdyt merkinnät eivät ole luettavissa
Baliisien asennussuunta ja baliisit tarkastavan junan kulkusuunta
Kuvaa järjestystä, jolla baliisiparit on otettava käyttöön. Järjestys on
määrätty, jotta JKV toimii oikein asennuksen ollessa kesken.
Baliisit asentaneen tai käyttöönottaneen henkilön kuittaus.
Liikenteenohjauksen kirjanpito baliisiparin tarkastamisesta junalla
Vaatimukset baliisit tarkastavalle junalle
Suunnitelman tilaajan ja tekijän yhteystiedot
Kuittaukset, joilla turvalaitteiden kunnossapitäjä kuittaa baliisit
ohjelmoiduiksi oikeilla baliisisanomilla, luovutetuiksi tilaajalle sekä
vastaanotetuksi tilaajalta nopeusrajoituksen poistamisen jälkeen.
Baliisien vastaanottaja kuittaa baliisit vastaanotetuiksi.
Suunnitelman yksilöinti sekä suunnittelu- ja tarkastusmerkinnät
Täyttää
Suunnittelija
Suunnittelija
Baliisien asentaja
Suunnittelija
Suunnittelija
Asentaja tai
käyttöönottaja
Liikenteenohjaaja
Suunnittelija
Suunnittelija
Turvalaitekunnossapitäjä
ja baliisien asentaja
Suunnittelija
Nopeuden
nostamisen
edellyttämien
toimenpiteiden
tekeminen
Liikenneviraston
päätös nopeuden
nostamisesta
5 kk
7 vrk
Kulkuominaisuuskoeajojen
tekeminen, käyttöönottoluvan
hakeminen, viimeistelytyöt
JKV- ja
merkkimuutosten
liikenteellinen
käyttöönottaminen
Aika
Nopeuden noston
käyttöönoton
takaraja
o
o
o
PITKÄAIKAISEN TILAPÄISEN NOPEUSRAJOITUKSEN ASETTAMINEN
Aika ennen nopeusrajoituksen voimaan tuloa
Yli 14 vrk
7 - 14 vrk
0 vrk
0 -7 vrk
Asentaminen
Tarkastaminen
Nopeusmuutokseen liittyvän dokumentoinnin varmistaminen
Nopeusrajoituksen tilaaja
Nopeusrajoitussuunnittelusta
vastaava
Ratatyön
ennakkosuunnitelman
laatiminen,
nopeusrajoitustarpeen
määrittely, suunnittelu
ja toimittaminen
suunnitteluun
Nopeusrajoitussuunnitelman
vastaanottaminen,
tarkastaminen
sekä vertailu
ennakkoilmoitukseen
Nopeusrajoitussuunnitelman
laatiminen, siihen liittyvien
baliisisanomien ohjelmoiminen
ja tarvittaessa
nopeusrajoituksen
muuttaminen yhteistyössä
tilaajan kanssa
Nopeusrajoitussuunnitel
man ja baliisisanomien
toimittaminen
Turvalaitteiden käyttöohjeiden päivittäminen
Turvalaitteiden
kunnossapitäjä
Nopeusrajoitussuunnitelman
vastaanottaminen
Liikenteenohjaus
Nopeusrajoitussuunnitelman
vastaanottaminen
Mahdollinen
ennakkoasentaminen
Baliisien ja merkkien
asentaminen/paljastami
nen ratatyönä
Lupa ratatyöhön
Lupa ratatyöhön
Nopeusrajoituksen
tarkastuttaminen
sopivalla junalla
-
.
KETJUTETUN TILAPÄISEN NOPEUSRAJOITUKSEN ASETTAMINEN
Aika ennen nopeusrajoituksen voimaan tuloa
Yli 14 vrk
7 - 14 vrk
0 -7 vrk
0 vrk
Asentaminen
Tarkastaminen
Nopeusmuutokseen liittyvän dokumentoinnin varmistaminen
Nopeusrajoituksen tilaaja
Nopeusrajoitussuunnittelusta
vastaava
Ratatyön
ennakkosuunnitelman
laadinta,
nopeusrajoitustarpeen
määrittely, suunnittelu
ja toimittaminen
suunnitteluun
Nopeusrajoitussuunnitelman
vastaanottaminen,
tarkastaminen sekä vertailu
ennakkoilmoitukseen
Nopeusrajoitussuunnitelman
laatiminen, siihen liittyvien
baliisisanomien ohjelmoiminen
ja tarvittaessa
nopeusrajoituksen
muuttaminen yhteistyössä
tilaajan kanssa
Nopeusrajoitussuunnitelm
an ja baliisisanomien
toimittaminen
Turvalaitteiden
kunnossapitäjä
Nopeusrajoitussuunnitelman
vastaanottaminen
Liikenteenohjaus
Nopeusrajoitussuunnitelman
vastaanottaminen
Mahdollinen
ennakkoasentaminen
Baliisien ja merkkien
asentaminen/paljastami
nen ratatyönä
Lupa ratatyöhön
Lupa ratatyöhön
Nopeusrajoituksen
tarkastuttaminen
sopivalla junalla
KETJUTTAMATTOMAN TILAPÄISEN NOPEUSRAJOITUKSEN ASETTAMINEN
Aika ennen nopeusrajoituksen voimaan tuloa
Yli 14 vrk
7 - 14 vrk
0 -7 vrk
0 vrk
Asettaminen
Tarkastaminen
Nopeusmuutokseen liittyvän dokumentoinnin varmistaminen
Nopeusrajoituksen tilaaja
Nopeusrajoitussuunnittelusta
vastaava
Ratatyön
ennakkosuunnitelman
laatiminen,
nopeusrajoitustarpeen
määrittely, suunnittelu
ja toimittaminen
suunnitteluun
Nopeusrajoitussuunnitelman
vastaanottaminen,
tarkastaminen sekä vertailu
ennakkoilmoitukseen
Mahdollinen
ennakkoasentaminen
Baliisien ja merkkien
asentaminen/paljastami
nen ratatyönä
Nopeusrajoitussuunnitelman
laatiminen, siihen liittyvien
baliisisanomien ohjelmoiminen
ja tarvittaessa
nopeusrajoituksen
muuttaminen yhteistyössä
tilaajan kanssa
Nopeusrajoitussuunnitel
man ja baliisisanomien
toimittaminen
Turvalaitteiden
kunnossapitäjä
Nopeusrajoitussuunnitelman
vastaanottaminen
Liikenteenohjaus
Nopeusrajoitussuunnitelman
vastaanottaminen
Baliisien ohjelmoiminen
sekä baliisien ja
merkkien luovuttaminen
Lupa ratatyöhön
Lupa ratatyöhön
Nopeusrajoituksen
tarkastuttaminen
sopivalla junalla
Äkillinen tarve
nopeusrajoitukselle
- Kiskonkatkeama, painuma,
tms.
- Varustaminen nopeusmerkeillä ja
JKV:lla varustetulla raiteella äkillisen
nopeusrajoituksen baliiseilla
- Tarkastus junalla
Ilmoitus kunnossapitäjälle
Ilmoitukset
rautatieliikenteenohjauksen
käsikirjassa kuvatun mukaisesti
Ilmoitus nopeusrajoituksen
suunnittelusta vastaavalle
Arvioitu
kestoaika
Ilmoitus liikenteenohjaukselle
Jatkuu seuraavan
arkivuorokauden yli
Poistuu ennen
seuraavan
arkivuorokauden
päättymistä
Baliisien ja merkkien poistaminen
Riittävä
baliisivarustus
Nopeusrajoituksen
suunnittelusta
vastaavan tarkastus
Baliisivarustusta
muutettava
- Suunnitelman laatiminen olemassa olevan
varustuksen mukaisesti
- Siirtyminen toimimaan tilapäisistä
nopeusrajoituksista ohjeen kohdassa 3
esitettyjen vaatimusten mukaisesti
- Suunnitelman laatiminen
- Baliisivarustuksen täydentäminen tai muuttaminen
- Tarkastus junalla
- Siirtyminen toimimaan tilapäisistä
nopeusrajoituksista ohjeen kohdassa 3 esitettyjen
vaatimusten mukaisesti