Liikkeelle-peruskoulutus yhdistysten liikunnasta kiinnostuneille

Lisää laatua liikuntaan –koulutus
Reumaliiton Liikuntavastaaville ja Reumatrainereille 11.-13.9.2015
Koulutuksen tavoitteena on tukea paikallisyhdistyksen liikuntatoiminnan aloittamista ja kehittymistä. Tutustumme
sovelletun liikunnan paikallisiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin sekä keskustelemme liikunnan järjestämisen
mahdollisuuksista. Päivien aikana pohdimme yhdessä liikuntavastaavan rooleja ja tehtäviä sekä sitä, miten voi
motivoida jäseniä mukaan liikkumaan. Saat paljon hyödyllistä liikunta- ja hyvinvointitietoa itsellesi.
Ryhmätyönä suunnitellaan tapahtuma, koulutus,
liikuntakurssi tai lajikokeilu. Samalla luonnostellaan, miten
ne saadaan osaksi yhdistyksen toimintasuunnitelmaa,
talousarviota ja markkinointia. Liikuntaosioissa
perehdytään liikunnan sovelluksiin käytännössä.
Koulutuksessa sinulla on mahdollisuus tavata toisia
liikuntavastaavia ja jakaa kokemuksia heidän kanssaan.
Koulutus onkin oiva verkostoitumispaikka
liikuntavastaaville, liikuntavastaaviksi aikoville ja
paikallistason liikunnan toimijoille!
Koulutus toteutetaan yhteistyössä SoveLi ry:n ja Reumaliitto ry:n kanssa. Koulutus hyväksytään osaksi Valo ry:n
sekä liikunnan ja urheilun aluejärjestöjen Liikuttaja-koulutuskokonaisuutta.
Aika
Pe-Su 11.-13.9.2015
Paikka
City Hotel, Pekankatu 9, 96200 Rovaniemi
Kohderyhmä
Yhdistysten ja järjestöjen liikunnasta vastaavat henkilöt, vertaisohjaajat,
vertaisohjaajiksi aikovat. Toivomme 2-3 henkilön osallistumista/yhdistys.
Osallistumismaksu
50 €/hlö/ 2 tai 3 henkilön huoneissa. Osallistumismaksu sisältää opetuksen,
kurssimateriaalit ja majoituksen täysihoidolla. Osallistumismaksu laskutetaan
jälkikäteen.
Ruokailu
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset erityisruokavaliot.
Sovellettavat liikuntalajit
Tasapaino, sauvakävely
SoveLin kouluttaja
SoveLin Liikkeelle –kouluttaja Sari Kivimäki (lauantai)
Reumaliiton kouluttaja
Liikuntasuunnittelija Tinja Saarela (perjantai ja sunnuntai)
Ilmoittautumiset
27.8.2015 mennessä Tinja Saarelalle p. 040 821 5567, [email protected]
Lisätietoja antaa Tinja Saarela.
Tervetuloa koulutukseen!
Tämän koulutuksen toteuttavat yhteistyössä SoveLi ry, Reumaliitto ry ja Okopintokeskus
Ohjelma
1. Koulutuspäivä perjantai 11.9.2015
18.00
Koulutuksen avaus ja esittäytyminen. Reumaliiton ajankohtaiset asiat.
19.30
Iltapala
2. Koulutuspäivä lauantai 12.9.2015
7.30-9
Aamupala
9.00
Liikkeelle-peruskoulutus starttaa.
Kerro lyhyesti nimi, yhdistys, rooli yhdistyksessä ja tavoite tälle koulutukselle.
Kerro mitä liikuntatoimintaa reumayhdistyksessäsi on?
10.00
Liikunnan käsitteet ja liikuntasuositukset liikuntapiirakan avulla.
10.30
Liikuntavastaavan roolit ja tehtävät Liikkelle -liikuntavastaavan käsikirjan avulla.
12-13
Lounastauko
13-14.15 Helpot tasapaino liikuntademot jumppasalissa.
14.15
Virkistys- ja kahvitauko
14.45
Reumayhdistyksen liikuntatoiminnan ideointi ja suunnittelu. Valmistetaan ohjatusti suunnitelma
yhteisestä liikuntatapahtumasta tai lajikokeilusta. Ryhmätyö.
16.30
Päivällinen
17.30-19 Liikettä ja Liikuntaa: Puistojumppaa ja sauvakävelyohjauksen opastus ja sauvakävelylenkki
20-21
Sauna, uinti ja iltapala
3. Koulutuspäivä sunnuntai 13.9.2015
9-10
10
10.10
11.00
11.45
12.30
Aamupala
Päivän startti: kevyet venytykset istuen.
Ryhmätöiden purku edelliseltä päivältä.
KKI-hanketuki ja kuntayhteistyö.
Miten tästä eteenpäin.
Palautteiden täyttö ja palautekeskustelu.
Koulutuksen päätös
Lounas
Kiitos aktiivisesta osallistumisesta koulutukseen.
Hyvää ja turvallista kotimatkaa!
Tämän koulutuksen toteuttavat yhteistyössä SoveLi ry, Reumaliitto ry ja Okopintokeskus