Lapuan yrityskyselyn kaikki vastaukset

[email protected]
Muokkaa tätä lomaketta
Näytä kaikki vastaukset
Julkaise tiedot
1 Taustatiedot
1.1 Ikä
alle 30 vuotta
2
2%
31-40 vuotta
19
22 %
41--50 vuotta
27
32 %
51-60 vuotta
29
34 %
yli 60 vuotta
8
9%
1.2 Sukupuoli
1 / 27
Mies
65
76 %
Nainen
20
24 %
13.2.2015 16:12
1.3 Yrityksen koko
1, yksinyrittäjä
20
24 %
2-5 työntekijää
37
44 %
6-10 työntekijää
8
9%
11-20 työntekijää
9
11 %
yli 21 työntekijää
11
13 %
1.4 Yrityksen toimiala
Kauppa
15
18 %
Palvelut
34
40 %
Teollisuus
21
25 %
Muu
15
18 %
1.5 Yrityksen liikevaihto
2 / 27
alle 100 000 euroa
19
22 %
100 000 - 400 000 euroa
26
31 %
400 000 - 1 000 000 euroa
14
16 %
1 - 2,5 miljoonaa euroa
12
14 %
yli 2,5 miljoonaa euroa
14
16 %
13.2.2015 16:12
2 Yrityksen tulevaisuuden näkymät ja haasteet
2.1 Miten ennakoitte yrityksenne henkilöstömäärän muuttuvan seuraavina 3 vuotena?
Kasvaa
28
33 %
Pysyy samana
49
58 %
8
9%
Vähenee
2.2 Onko yrityksessänne tapahtumassa sukupolven- tai omistajanvaihdos seuraavan 5 vuoden aikana?
Omistajamuutoksia ei ole näköpiirissä
58
68 %
Mahdollisesti sukupolvenvaihdos (perheenjäsen jatkaa)
10
12 %
Mahdollisesti omistajanvaihdos (yritys tai liiketoiminta myydään ulkopuoliselle)
11
13 %
6
7%
Vaihdosjärjestelyt ovat jo käynnissä
2.3 Mikäli yrityksenne hakee/on hakenut uutta työvoimaa eläköitymisen- ja/tai kasvun johdosta, kuinka näette ammattitaitoisen
työvoiman rekrytointimahdollisuudet
3 / 27
13.2.2015 16:12
Työvoiman saanti on suhteellisen helppoa
38
45 %
Työvoiman saannissa on ollut haasteita
38
45 %
Työvoiman saanti on erittäin vaikeaa
11
13 %
2.4 Mitkä ovat suurimmat esteet työvoiman saannille?
Motivoituneita työntekijöitä ei enää ole. Kaikki haluavat olla ATK insinöörejä tai vastaavia
Tällä hetkellä ei esteitä ,työvoimaa on saatavilla.
Matalapalkkainen ala, ihmisten motivaatio työn tekemiseen
Erikoisalallamme vaadittava koulutus
osaaminen
Riittävän ammattitaitoista työvoimaa ei ole saatavilla kausiluonteisuuden vuoksi
Salaojitus töihin ei ole saatavilla koulutettua henkilökuntaa. Eli koulutus pitää hoitaa itte työn ohessa.
Ammattitaitoisia ja innokkaita alan ihmisiä löytyy, mutta haasteena on työntekijän palkkaukseen yms liittyvät kustannukset; työntekijän palkkaaminen on
kallista. On helpompi ottaa töihin ammatinharjoittaja vuokrasopimuksella. Osittain tähän vaikuttaa myös maakunnassa oleva palveluidemme hintataso, joka
on selvästi maan keskiarvoa alhaisempi. Kilpailevilla yrityksillä hintataso on myös selvästi alhaisempi, joten oman yrityksen palveluiden hintoja ei voida
nostaa ns. oikealle tasolle eikä siten saada tätäkään kautta apuja työntekijän palkkaamiseen
AMMATTITAITO
Ammattitaitoisia ihmisiä ei tahdo löytyä Lapualta päätoimisiin töihimme. Osa-aikaisiin ilta- ja viikonlopputöihin tämän ajan ihmisillä ei ole kiinnostusta, kun
työtön saa kotiin riittävän toimeentulon.
Yhdyskuntatekniikan AMK-opetusta kaukana Oulussa ja Tampereella, koulutus on keskuskauppalassa Seinäjoella lopetettu 96 vuonna
työvoiman pois potkiminen
Sitoutumattomuus työhön
AMMATITAITO¨ KAUPAN ALAN PALKKATASO
tarjonta (ammattitaito)
Alalle ei ole koulutusta
Sopiva koulutus, riittävä kokemus
Valmiiden osaajien puute. Nykyajan työmoraali. Matala palkkaus.
4 / 27
13.2.2015 16:12
Sitoutunut - ja ammattitaitoinen henkilökunnan löytäminen.
Oikeanlainen koulutus ja kokemus.
Hakijoina on ollut vastavalmistuneita, joita en voi itsenäiseen työhön laittaa. Sopivan kokemuksen omaavia on huonosti saatavilla. Nuoriso ei ole myöskään
ollut kiinnostuneita erikoisalastani.
ammattitaitoista,sopivaa...
Maatalouden heikko kannattavuus. Ostotyövoimaa ei pysty käyttämään.
Kotiin maksettavat työttömyyskorvaukset ja sosiaaliturva
Koulutettua alan työntekijää huonosti tarjolla
Ammattitaitoisen työvoiman löytyminen.
Alan erikoisosaamisen puute
Pysyvyys paikkakunnalla. Meidän työntekijöiden ikäryhmä on karkeasti n.18-30v hyvät tekijät muuttavat monesti isoihin kaupunkeihin opiskelun perässä.
Ammatillisen käytännön peruskoulutuksen huono taso.
työntekijän motivaation puute,liian suuret palkkatoiveet,
Ammattitaitoista työvoimaa on vähän saatavilla. Nuoret eivät halua enää teollisuuteen ja työhön, jossa likaantuu. Siistiä konttori- ja myyntityötä kysytään
paljon.
Esteistä suurin on liian yksipuolinen osaamistaso.
sopivien osaajien löytyminen (koulutus, kokemus, kielitaito)
Ammattitaitoinen, ja motivoitunut työvoima puuttuu, ja mikäli sellainen henkilö löytyy palkkavaatimukset on kovat.
Ei valmistu tarpeeksi ammattitaitoista työväkeä ainakaan metalliteollisuuteen tällä hetkellä. Parhaimmat oppilaat ne muutamatkin opettajat osoittavat suoraan
omien yhteistyökumppaneittensa firmoihin. Näinkin on käynyt! Tällä hetkellä pitkienkin lomautusten alla olevat olisi myös hyvää ammattitaitoista työväkeä
väliaikaisestikin, mutta nämähän eivät voi tehdä mitään töitä ettei mene liiton tuet. Sohvalla makaaminenhan on ammattiliittojenkin mukaan tässä kohtaa ihan
järkevää?! Näitä on paljon Lapualla tällä hetkellä. Ne joita huvittaa tehdä töitä niin niillä on töitä, tosin tänä aikana ei taida olla kaikilla niilläkään. Lisää eri
töihin ja työaloihin liittyvää informaatiota Lapualaisista yrityksistä pitäisi saada jo Yläasteelle ja ehkä jo ala-asteelle että nämä tuleva työväki jäisi tänne ja
tiedostaisi jo nuorena mitä Lapualla on tarjota. Nyt kuva on oppilailla se ja on ollut pitkään että täällä Lapualla ei ole töitä edes tarjolla. Varmasti olisi ja onkin
kunhan opettajat ja yritykset tekisivät edes vähän yhteistyötä! Tähän voisi jalkautua Kaupunginkin henkilökuntaa MUKAAN!
Tulijoita paljon, hyviä työntekijöitä niistä kuitenkin vähän. Valinnat tehtävä tarkasti.
Ammattitaitoista työvoimaa ei ole alueelta saatavilla.
Ei vaikeuksia, työvoimaa runsaasti tarjolla.
Osaavan työntekijän löytyminen.
Toimihenkilöiden rekrytoinnissa haasteita.
5 / 27
13.2.2015 16:12
Oikeiden rekrytointikanavien löytyminen sekä osaavan henkilöstön löytäminen.
Ammattitaito ja kokemus
Riittävä koulutustaso = yliopiston loppututkinto
2.5 Mitkä ovat henkilöstöön liittyvät haasteet yrityksenne tulevaisuudessa?
Motivoituneen henkilökunnan saanti
61
72 %
Työntekijöiden lähtö eläkkeelle
11
13 %
Henkilöstön jaksaminen (poissaolot)
12
14 %
3
4%
14
16 %
Henkilöstön suuri vaihtuvuus
Muu
3 Lapuan kaupungin elinkeinopolitiikka, yrityspalvelut ja niiden kehittäminen
3.1 Lapuan kaupungin viime vuosina harjoittama elinkeinopolitiikka on ollut
Erittäin hyvää
0
0%
Melko hyvää
27
32 %
Tyydyttävää
41
48 %
Melko huonoa
11
13 %
Erittäin huonoa
6
7%
3.2 Millaisia parannusehdotuksia sinulla on Lapuan kaupungin elinkeinopolitiikkaan liittyen?
Pienten yritysten tukeminen, yritystoimintaan liittyvien muutosten esille tuominen ja niihin kouluttaminen. Henkisen ja fyysisen jaksamisen tukeminen.
6 / 27
13.2.2015 16:12
Yksinyrittäjällä ei ole tukiverkostoa muutenkaan, eikä sitä ainakaan kaupungin taholta saa.
Yrittäjiin pitäisi olla enemmän yhteydessä
kiinteistöjenmyynti? kuka päättää kelle myydään(virpimäki,vanha abesita vanha emäntäkoulu)
Viimeisen 10 vuoden aikana ainakin kaupan sektori on taantunut koko ajan. Lapua ei ole tällähetkellä kovin houkutteleva investointipaikka kaupalle. Tyhjät
tilat keskustassa pitäisi saada käyttöön keinolla millä hyvänsä. Pienyrittäjille valmiita toimitiloja, esim. pieni kauppakeskus tyyppinen ratkaisu. Lisäksi
paikkakunnalle tarvitaan pikaisesti veturi- toimija, ennen kuin naapurikunnat kehittyvät liikaa ja jäämme seinäjoen ja niiden mottiin paikaksi johon ei kannata
lähteä investoimaan. Nyt on selvästi menossa tälläinen suuntaus. Puheita on ollut vuosien varrella paljon ja suuria suunnitelmia, mutta mitään ei olla saatu
aikaiseksi. Kauppa tarvitsee veturia, että myös pienemmät toimijat investoisivat paikkakunnalle.
Mikä politiikka?
enemmän näkyville. esim yritysten mainoksia paukun sillan kupeeseen.
Elinkeinopalvelut tulee laskeutua johtajatasolta yrittäjä tasolle. Virkoja on ryhdytty hoitamaan nimikkeen mukaisesti, unohtamalla todelliset tehtävät ja
asiakkaat. Jos kerrossiivoojalle annetaan johtajanimike, on hänen sen jälkeen vaikea tarttua luutaan. Että elinkeinotoimen henkilöstö ymmärtäisi yrittäjien
ongelmat ja tarpeet, olisi heidän kuten muissakin ammateissa oltava soveltuvuustestien avulla valittuja, mielellään yrittäjähenkisiä tai yrittäjätaustaisia. Esim.
kovapalkkaisen pankinjohtajan on vaikea nähdä ja ymmärtää yrityksen tarpeet ja riskit jos hän ei ole itse ollut yrittäjänä ja ottanut riskiä omalle vastuulle.
Elinkeinopolitiikassa on paljon parannettavaa nimenomaan virkamiesten asenteessa. Virkamiesten kuuluu saada palkka siitä, että he palvelevat hyvin ja
joustavasti yrittäjiä ajatellen yrittäjän etua. Virkamiesten on ymmärrettävä, että he eivät ole pomoja. Elinkeinotoiminnon on otettava käytännönjärki työkaluksi,
turhat kyselyt ja yrittäjien pompotukset pois. Kaavoitukseen nopeutta ja joustoa. On myös tohdittava ottaa uusia toimintamuotoja käyttöön, kuten palvelujen
ulkoistaminen esim. kiinteistöasiat, päiväkodit, vanhuspalvelut ym. Työn tehostaminen ja suunnittelu. Kannattaako ulko-oven säätöön lähettää kaksi
työmiestä kaupungin autolla ja esimies omalla. Kannattaako samalle rivitalotontille vetää viemäriputki peräkkäisinä vuosina kahta eri reittiä, ampuen ja
mylläten kummankin reitin kohdalla noin kaksi viikkoa. Joskus on saneerattava. On tehtäviä jotka ovat olleet joskus tärkeitä, mutta ei tänään. On rohjettava
yhdistää tehtäviä esim. elinkeinotoimessa. Matkailuyrittäminen ja yrittäminen, markkinointi ja viestintä.
Ulkoistakaa elinkeino palvelut, ettei sidoksia politiikkaan. Samalla osaavia palveluita yrittäjille. Elinkeinotoiminta kaupungin taholta on nykyisellään tehotonta
ja suuntautuu vain joihinkin yrityksiin .
Dynamiikkaa. Lapua näyttäytyy valtatietä 19 käyttäville EPÄSIISTINÄ pujo paju muovipaalisotku paikkakuntana.
Paikallisten yrittäjien enempi suosiminen. Ihmetyttää teknisen keskuksen yksipuolinen urakoitsijoiden suosiminen kaupungin teettämissä laskutustöissä!!!!!!!
Miksi samat urakoitsija tekevät laskutöitä????
En ole juurikaan kohdannut kaupunkia missään yhteydessä yrittäjän näkökulmasta. Kaupunginjohtajaa lukuunottamatta joka vieraili meillä toissa syksynä ja
elikeinoasiamiestä joka vieraili joskus, en edes muista enää koska se oli. Mikä elinkeinopolitiikka? Onko täällä sellainenkin. Nimimerkillä yritys Lapualla jo
50vuotta! Oliskohan aika jalkautua? Yrittäjäthän tätäkin kylää suurimmaksi osaksi pyörittää. Kaupungilla taitaa mennä aikaa jo liikaakin siihen kun yritetään
säästää joka asiasta. Kaupungin tulisi käyttää hankinnoissaan suurimmaksi osaksi Lapualaisia yrityksiä! Ei niitä tarjouksia tarvi aina välttämättä ottaa ympäri
Suomea. Tiedän kyllä että tarjouksia pitää olla useammasta paikasta ja halvin pitää ottaa.
7 / 27
13.2.2015 16:12
Tavaraliikenteen lisääminen Vaasan satamaan.
Pitäisi käyttää paikallisia palveluita. Esim Alanurmon uusi lämpölaitos joka tuli ulkopuoliselta toimittajalta, vaikka Lapualla on kaksi lämmityskonttien
valmistajaa.
Olen saanut oman yritykseni asiat hyvin "rattaitten" läpi.
Kaupunki tekee yhteistyötä muutaman ison työnantajan kanssa. Pienet ja keskisuuret eivät saa ääntään kuuluviin. Todellinen tulevaisuuden ideointi yhdessä
yrittäjien kanssa puuttuu. Kunnallistekniikka hankaloittaa yritystoimintaa toiminnallaan ja epäystävällisellä palvelulla.
Kaavoituksessa rakennusoikeutta röttelötonteille -> siistiytyminen Yritystonttien tarjonta ja tonttikauppaprosessin nopeus pitää varmistaa entistä paremmin.
Erittäin yrittäjä vastaista uusia yrittäjiä kohtaan. Sisiittoista ja hyväveli verkostoitunutta.
yritystarvepohjaisen etenemisen varmistaminen esim. yrityksistä kootulla seuranta-/ohjausryhmällä
Tiivistää yhteistyötä vielä enemmän.
Rahoitus oli vuosi/pari vuotta sitten monelle, erityisesti alkavalle ja/tai kasvavalle yritykselle haaste ja tilanne on helpottunut vain hieman. Olisi hyvä, jos
kaupunki voisi olla esim. toimitilajärjestelyjen muodossa helpottamassa tilannetta.
Pitäisi kiinnostua paikallisten yrittäjien menestymisestä. Pilkkoa urakkatarjouksia pienempiin osiin. Erota kaikista alueellisista hankintarenkaista eli antaa
arvostusta muutenkin kuin juhlapuheissa.
täällä sivukylillä toimivana näen vakavana puutteena investointien olemattomuuden kaupungin taholta,teiden kunto, karan sillan kantavuus,leveys ja rinteen
jyrkkyys,katuvalaistuksen puute,esim. näiden puutteiden korjaaminen toisi lisää vetovoimaa lakaluomalle. koska samat verot maksamme täälläkin,
odottaisimme saavamme jotain takaisinkin
Alangon alueen kaava liikerakentamiseen, ei koululle.
Yritykselle toimialan mukaan sopivan tontin räätälöinti .
Yrittäjien kuuleminen; Lapuan kaupungin yrittäjät ovat tärkeässä roolissa monessakin mielessä. Yrittäjyyttä tulisi kannustaa ja tukea. Yhteistyötä sekä
yritysten välillä että kaupunki -yrittäjä välillä tulisi tehostaa
Infrastruktuurin rakentamisessa tulisi ottaa enemmän huomioon yrittäjien toiveita ja ehdotuksia.
Yhteydenpito yrityksiin keskusteluineen. Voi löytyä uusia ideoita kasvulle.
Jalkautumista / organisoitumista / tiedottamista
Lisää paikallisuuta, virolaisten saharemontti ?
Kaupanpalveluita tulisi saada lisää.
turhan byrokratian poistaminen
Lapuan Kauppakadun liikekiinteistöihin elämää ! Kun ajat Kauppakadun päästä päähään, ympärillä on liikaa tyhjää liiketilaa, joka viestii siitä, että
kaupungissa ei ole eloa. Myös ns. vanhan Centrumin kiinteistö herättää hämmennystä - eikö aika voisi mennä jo eteenpäin ja sen kiinteistön tilalle tulla jotain
muuta !
8 / 27
13.2.2015 16:12
lisää ohjausta siihen, mistä saa konsultointipalveluja oman kaupungin sisällä koska Lapualtakin saa
Pienet ja keskisuuret yritykset mukaan yritysten yhteistyö tahoiksi.
Pitkäjänteisyyttä lisää, asiat pitää perustella niin monelta kantilta että ei ole kuin yksi oikea ratkaisu. Keskustaan elämää, liiketilojen tehomarkkinointi ketjuille
että saadaan lisää erikoisliikkeitä keskustaan, kivijalkamyymälät uudelleen iskuun
Vuokrat pitää saada alas valtiontilanne huomioiden. Yhteistyö mikroyritysten kanssa lähes olematonta, meitä ei lähestytä tai olla kiinnostuneita.
Meillä ei ole juurikaan ollut tarpeita kaupungilta.
Tonttien ja kinteistöjen myynti avoimeksi ja tasapuoliseksi, Lapualla jo olevien yritysten kehittäminen ja niiden olosuhteiden parantaminen on tärkeämpää
Lapualle kun uusien (ehkä tulee novapark)?
- Luottamushenkilöistä ja virkamiehistä vain aivan muutamalla on oikeasti ymmärtämystä yrityselämästä, mutta silti luullaan, että ymmärretään. Samat
puoluetaustaiset mantrat toistuvat niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin keskustelun tasolla, mutta asiasta ei silti ole mitään käsitystä. Esimerkkinä
valtakunnan tason keskustelusta voisi mainita, että vain muutama prosentti poliitikoista ymmärtää, että "verovapaiksi" osingoiksi virheellisesti nimitettyjen
osinkojen verollepano tarkoitti itse asiassa osinkojen verotuksen muuttamista yksinkertaisesta verotuksesta kaksinkertaiseksi verotukseksi. Tämä on tietysti
valtakunnallisen tason esimerkki, mutta osoittaa sen, miten vähän poliitikot ja virkamiehet edes valtiollisella tasolla ymmärtävät yritysten toimintaa tai
vaikkapa verotusta. Ei minulla mitään lääkettä siihen ole, millä saataisiin lapualaisvaltuutetut tai kansanedustajat ymmärtämään yrityselämää, ei sitä
muutamalla kurssilla voi tehdä. Mutta voisivat enemmän kuunnella ja uskoa yrittäjiä ja yrittäjäjärjestöä. - Ja koskaan ei voi liiaksi korostaa, että isojen yritysten
työllistämisvaikutukset ovat Suomessa ja Lapualla mennyttä elämää. Työpaikat luodaan nykyisin ja jatkossa kaikkein pienimpiin yrityksiin. Unelmat isoista
yrityksistä paikkakunnalle saa unohtaa, ei niiden varaan voi laskea, se on kiinni hyvästä onnesta. Pienten yritysten auttaminen on kovaa juoksemista ja työtä,
mutta ne luovat uudet työpaikat. Se kaupunki, joka panee panoksensa suuryritysten houkuttelemiseen, pelaa lottoa, jossa on huono todennäköisyys. Paljon
suurempi todennäköisyys on, että monesta muutaman hengen työpaikasta kasvaa vuosien saatossa pari isoa työnantajaa. - Vaikka kuinka puhutaan tyhjistä
näyteikkunoista, niin vapaita toimitiloja ei ole koskaan liikaa. Yritysten tilatarpeet ovat niin erilaisia, että sopivan löytyminen on monesti kiven alla, joten jos
kaupungissa on tarjolla runsaasti erilaisia tiloja, niin yritysten sijaintikaupunkivalinnat voivat napsahtaa kohdalle paljon suuremmalla todennäköisyydellä.
Ennen kaikkea vahva auttaminen sopivien toimitilojen löytymisessä olisi iso asia sekä perustettavien, vanhojen, lapualaisten että vieraspaikkakuntalaisten
yritysten pitämiseksi ja houkuttelemiseksi kaupunkiin.
Nykyisellä infralla ym tapetaan olemassaolevatkin yritykset. Kaupungin olis syytä ymmärtää, että on muutakin kuin metalliteollisuutta
Teollisuustontteja on kaavoitettu liian vähän. Moni viimeisen 10 vuoden aikana Seinäjoelle, Nurmoon tai Kauhavalle Teollisuushallin rakentanut olisi voinut
tehdä sen Lapualle. On keskitytty aivan liikaa Nova-/ Ideaparkkiin. Yrittäjiä pitäisi kuunnella aidosti esim. kaavoituksessa. Itse koen mielipiteitäni vähätellyn
esim. teknisessä keskuksessa. Asioissa ei juuri koskaan olla aktiivisia kaupungin puolelta. Kouluihin pitäisi viedä enemmän tietoa yrittäjyydestä ja
nimenomaan siitä, mitä Lapuan kaupunki eli siis lapualaiset hyötyvät asioinneista laspualaisissa liikkeissä.
Tuskin ne paljoa yksinyrittäjiin vaikuttaa teette mitä tahansa.
Puhelin [3.3 Tärkeimmät viestinnän, yhteydenoton ja/tai -pidon muodot kaupungin viranhaltijoihin]
9 / 27
13.2.2015 16:12
Ei ollenkaan tärkeä
2
2%
Jonkin verran tärkeä
9
11 %
Melko tärkeä
16
19 %
Tärkeä
32
38 %
Erittäin tärkeä
26
31 %
1 % Sähköposti [3.3 Tärkeimmät viestinnän,
Ei ollenkaan tärkeä
1
Jonkin verran tärkeä
12
14 % yhteydenoton ja/tai -pidon muodot
Melko tärkeä
15
18 %
Tärkeä
36
42 %
Erittäin tärkeä
21
25 %
kaupungin viranhaltijoihin]
Henkiökohtainen tapaaminen [3.3 Tärkeimmät viestinnän, yhteydenoton ja/tai -pidon muodot kaupungin viranhaltijoihin]
10 / 27
13.2.2015 16:12
Ei ollenkaan tärkeä
0
0%
Jonkin verran tärkeä
10
12 %
Melko tärkeä
23
27 %
Tärkeä
26
31 %
Erittäin tärkeä
26
31 %
Kaupungin järjestämät julkiset tilaisuudet [3.3 Tärkeimmät viestinnän, yhteydenoton ja/tai -pidon muodot kaupungin
viranhaltijoihin]
Ei ollenkaan tärkeä
5
6%
Jonkin verran tärkeä
25
29 %
Melko tärkeä
29
34 %
Tärkeä
20
24 %
6
7%
Erittäin tärkeä
Kaupungin nettisivut [3.3 Tärkeimmät viestinnän, yhteydenoton ja/tai -pidon muodot kaupungin viranhaltijoihin]
11 / 27
Ei ollenkaan tärkeä
4
5%
Jonkin verran tärkeä
21
25 %
Melko tärkeä
26
31 %
Tärkeä
24
28 %
Erittäin tärkeä
10
12 %
13.2.2015 16:12
Kaupunki tiedottaa -palsta Lapuan Sanomissa [3.3 Tärkeimmät viestinnän, yhteydenoton ja/tai -pidon muodot kaupungin
viranhaltijoihin]
Ei ollenkaan tärkeä
5
6%
Jonkin verran tärkeä
28
33 %
Melko tärkeä
20
24 %
Tärkeä
26
31 %
6
7%
Erittäin tärkeä
3.4 Lapualla on noin 850 – 900 aktiivisesti toimivaa yritystä. Kuinka hyvin yritysten yhteistyö, verkostoituminen ja yhteisten
tavoitteiden edistäminen toimii?
Yhteistyö sujuu erittäin hyvin
1
1%
Hyvin
25
29 %
Tyydyttävästi
37
44 %
Heikosti
19
22 %
3
4%
Erittäin heikosti
3.5 Kerro esimerkein, miten yrittäjien välistä yhteistyötä voisi kehittää
Kaupan alan toimijoiden tulisi yhdessä kaupungin kanssa kehittää kaupan tarjontaa eli ostospakoa Seinäjoelle pitäisi katkaista.
Suuria urakoita voisi jakaa, mikäli ei yksin pysty tekemään/tarjoamaan.
Yhteiset projektit ja alihankinta- ja urakointityön teettäminen
Yhteistä markkinointia, mainontaa ja kampanjointia voisi olla huomattavasti enemmän.
Tämä ei liity omaan yritystoimintaani mutta koen tämänkin näiden yrittäjien kannalta tärkeäksi esimerkiksi yhteistyöstä kaupungin ja yrittäjien välillä!
Esimerkiksi yksityisellä päivähoitosektorilla kaupunki ei ole järjestänyt ollenkaan tuota palveluseteli-infopäivää Lapualaisille kuntalaisille, jotka päivähoitoa
käyttävät. Ainakin osalle kaupunkilaisista tämä palvelusetelikuvio on tämäntakia vieläkin hukassa! Yrittäjät ovat itse tämän opastuksen joutuneet hoitamaan.
12 / 27
13.2.2015 16:12
Esimerkkinä Ilmajoki jossa ei ollut ainakaan vuosi sitten edes yhtään alan yrittäjää, mutta joka piti heti palvelusetelikäyttöönotto aikana infotilaisuuden
kuntalaisille ja yrittäjille tästä asiasta kuinka tämä toimii. Toki heilläkin nyt saattaa olla näitä yrittäjiä, en tiedä.
Yhteistyöllä, jolloin voitaisiin yhdessä tehdä suurempia projekteja. Kateus pois.
Yhteiset tapahtumat ja tempaukset. Ostetaan tavaraa oman kaupungin yrityksistä. Ei välttämättä mahdollista. Ei ole tukkuja tai yritykset ovat hinnoitelleet
itsensä ulos.
3.4 kohdan kysymykseen on jokainen vaihtoehto oikein tapauksista riippuen. Nyt kun voi olla tulossa isompaa rakentamista kaupungille, toivoisi rakentajien ja
lvis-alojen yhdistävän voimansa niin, että pystyisimme saamaan omaan kuntaan maksimaalisesti työtä. Siiinä voisi auttaa, että kaupungin tekninen osasto
esittelisi jonkin hankkeen paikallisille toimijoille, tuskin sellainen esittely olisi hankintalain vastainen. En silti takaa mitään tulosta:)
malliksi esimerkiksi General Finland, mutta valtakunnan tai maakunnan tasolla
- Kateus vie tietysti kalatkin vesistä. Jokaisen pitäisi ymmärtää, että yhteistyö on sekä saamista että antamista. - Yritykset tuntevat toisiaan huonosti tai jopa
ei lainkaan, joten keskinäisiä yhteistyömahdollisuuksia ei keksitä. Tähän voisi olla mielenkiintoinen kokeilu järjestää lapualaisille yrityksille ja kenelle tahansa
yritysidean keksineille muutaman kerran vuodessa maksuton (että saataisiin pienetkin pellepelottomat ja ideanikkarit mukaan) "treffitilaisuus", jossa jokainen
voisi esitellä yritystään tai ideaansa, esitellä yhteistyötoiveitaan ja jutella toiminnastaan kiinnostuneiden kanssa. Ihan pienimuotoinen, kenties säännöllisesti
toistuva tapahtuma ilman mitään isompia näytteille asettamisia: yrittäjä, nimilappu, pari esitettä, yhteistyöhön hakeutuva ja ideoille avoin mieli ja
pystykahvipöytiä, joissa kierrellä toisiaan jututtamassa. Kuka etsisi rahoittajaa, kuka yhtiökumppania, alihankkijaa, myyntikanavaa tai myyntiyhteistyötä jne. Ei
tuossa kokeilussa paljoa häviäisi. Ja tottahan tilaisuus voisi olla avoin myös muiden paikkakuntien yrityksille.
saman toimialan yritysten seminaarit
Esim. hyvinvointitapaamisia, yhteisiä koulutuksia esim markkinointiin liittyen. Otetaan esille voimakkaammin mikroyrittäjät!!
Yhteisiä tapaamisia joissa päästään keskustelemaan yhdessä yhteistoiminnasta. Rento meininki ollaan samassa veneessä.
Ei syödä markkinoita kaupungin sisäisesti.
Pitäisi löytää keinot siihen, miten yritykset voisivat hyödyntää toistensa osaamista, palveluja, tuotteita jne. Ainakin pienyrittäjän arki on varsin kiireistä ja
monen yrittäjän kohdalla ajatukset ovat vain oman yrityksen pyörittämisessä, ns. Oman tontin hoitamisessa. se, miten tätä yhteistyötä ja verkostoitumista
voitaisiin edistää on hyvä kysymys, johon en yhtäkkiä tiedä hyvää vastausta
erilaisia yhteisiä kokoontumisia
Yhteishenkeä lisää. Vaikeaa, koska kaikilla töitä jokapaikka täynnä ja tehdään vain omia juttuja. Esim. yhteisiä saman alan liikkeiden markkinoita olisi
varmasti järkevä pitää.
ehdottomasti kokeilemisen arvoinen asia olisi työntekijöiden "lainaaminen"muista yrityksistä kiireajoiksi , lapualaisten yrittäjien yhteinen
nettikeskustelupalsta,johon voisi kirjautua vaikka pankkitunnuksilla turhan sekoilun välttämiseksi
Pitäis tuntea toisten yrittäjien tarjoamat palvelut ja konekanta paremin ,esim nettisivusto josta nämä tiedot löytyis.
Käytetään lapualaisten yrittäjien palveluota.
Lapualaiset yrittäjät eivät edes tiedä mitä muut tekevät. Sellainen yritysluettelo jossa selviää mitä yritys tekee nettiin luettavaksi
13 / 27
13.2.2015 16:12
Yrittäjien kannattaa olla yrittäjäjärjestön postituksen piirissä.
Yhteisiä tilaisuuksia
Pitäisi saada samankokoisia ja toimialoittain yhteensopivia yrittäjiä kohtaamaan. Pitäisi olla jokin kokoava taho/ tapahtuma joka yhdistäisi tekijät.
Toimialakohtaisia tapaamisia. Yhteistyön kehittäminen lapualaisten yritysten kesken. Bisnestä voisi lisätä yritysten kesken Lapualla tosi paljon. Liikaa
mennään Seinäjoelle ostoksille.
Pitäisi saada "nukkuvat" yrittäjät aktiiviseen yhteistyöhön. Tällä hetkellä esim. Yrittäjäjärjestössä on aika suppea yrittäjien määrä jotka ovat aktiivisia
yhteistyölle!
Siinäpä se. Jotain tilaisuuksia ssaman alan toimijoiden kesken.
Yritykseni toimialla toimivat eivät keskenään oikein paljon yhteistyötä harrasta liekö syy kova kilpailu?
Verkostoituminen esim. alihankinnan osalta.
Esim. Lapuan Yrittäjien kautta. Itselle yrittäjänä on myös tärkeää toisen yrittäjän antama palaute, mielellään "päin naamaa". Toivoisin että yrittäjät oppisivat
antamaan palautetta toisilleen epäkohdista rakentavasti. Myös kaupunki voisi olla aktiivisesti järjestämässä tilaisuuksia, jotka auttaisivat yrittäjien
verkostoitumisessa.
Niinpä. Täällä on kaikki toisilleen kateellisia niin järjestä myt tapaamisia sellaisille henkilöille. Tuohon karehtimiseen pitäisi löytää lääke! Muualla esim
kurikassa ei tälläistä kateutta tunneta. Sieltä esimerkkiä.
Kehittämällä sijaispalvelua markkinoimalla samanlaista "kurssia" kuin esim. Seinäjoella pari vuotta sitten järjestettiin. SiPa -kurssilla oli naisia eri ammateista,
lähinnä palvelu-, kaupan- ja siivousaloilla työskenteleviä, jotka voisivat tarvittaessa lomittaa yksin- tai vaikkapa kaksinyrittävää henkilöä.
Hankittaisiin palvelut ja alihankinta omasta kaupungista.
Järjestämällä erilaisia koulutus - ja verkostoitumis tilaisuuksia.
Kaupunki ja yrittäjäjärjestö järjestää yhteiset yrittäjätreffit, johon kutsutaan kaikki Lapuan yritykset. Paikkana esim. Patruuna-areena.
3.6 Mitkä Lapuan kaupungissa yritystoimintaan liittyvät ja sitä tukevat palvelut toimivat parhaiten?
3.7 Mitkä Lapuan kaupungissa yritystoimintaan liittyvät ja sitä tukevat palvelut toimivat heikoimmin?
3.8 Miten edellä mainittuja kaupungin palveluita voitaisiin mielestäsi kehittää?
Tyhjillään olevien liiketilojen/ kiinteistöjen huonokuntoisuus huomioitava. Esim. Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen tuottamiseen Lapualla ei ole lain ja
asetusten mukaisia toimitiloja (valvira, aluehallintovirasto).
Vaihtoehtoisia yritystonttia lisää Honkimetsään. Yritystoimintaa kannattaisi myös keskittää myös Honkimetsään että sen vetovoimaisuus kasvaisi. Alangon
alueen tulevat tontit tulisi ohjata kaupalliseen toimintaan. Harkitsisin Alangon alueella tarkasti, myydäänkö tontit kenelle. Riskinä on että hyvät liikepaikat
14 / 27
13.2.2015 16:12
Yritystonttien kaavoitus
12
14 % myydään keinottelijoille, eli
Vuokra-asuntotarjonta
13
15 % tontille rakennetaan
Vapaa-aika ja liikuntamahdollisuudet
56
66 % mahdollisimman edullinen
Nuorison harrastusmahdollisuudet
23
27 % halli, joka soveltuu huonosti
Lapuan Yrityskeskuksen elinkeinopalvelut
7
Lapuan Yrityskeskuksen matkailupalvelut
2
8 % merkittävämpään
2 % liiketoimintaan pidemmällä
Hyvät liikenneyhteydet
45
Päivähoitopalvelut
10
Koulupalvelut
16
Terveydenhoitopalvelut
29
Kauppapalvelut
15
Kulttuuripalvelut
15
Kaupungin aktiivinen markkinointi ja imago
12
53 % aikajaksolla.
12 % Markkinoi ja mainosta. Hae
19 % uutta muualta (referenssejä)
34 % Matkailu ja kulttuuritoiminta
18 % voisi aktiivisemmin ottaa
mukaan myös pieniä
18 %
yrityksiä, eikä keskittyä vain
14 %
suurempiin kohteisiin.
Vaateketjujen yrityksiä
Lapualle, niin ei tarvitse
esim. lastenvaatteiden
hakuun lähteä Seinäjoelle.
Samalla sieltä ostetaan
paljon muutakin...
Toivottavasti junanradan
oikaisun jälkeen myös
aamun pendolino-junat
pysähtyvät. Yrityskeskus
pitäisi tuoda lähemmäs
yrittäjiä ja sen palvelut pitäisi
mukauttaa kaikkien
yrityksien tarpeisiin.
Yritystonttien hinnoittelu
selkeäksi ja nopeammin
kaupantekoon.
Vaikea sanoa niukkuutta on
15 / 27
13.2.2015 16:12
Yritystonttien kaavoitus
32
38 % jokapuolella.
Vuokra-asuntotarjonta
19
22 % Kaupan alalla toimiville voisi
3
4 % kaupungin puolesta yrittää
Vapaa-aika ja liikuntamahdollisuudet
Nuorison harrastusmahdollisuudet
12
14 % järjestää esim. edullisia
Lapuan Yrityskeskuksen elinkeinopalvelut
40
47 % vuokratiloja ja selvittää,
Lapuan Yrityskeskuksen matkailupalvelut
22
26 % löytyisikö mentoreita tai
Hyvät liikenneyhteydet
13
Päivähoitopalvelut
13
15 % niiksi haluavia
15 % koulutettavaksi uusille ja
Koulupalvelut
23
Terveydenhoitopalvelut
19
Kauppapalvelut
39
Kulttuuripalvelut
6
Kaupungin aktiivinen markkinointi ja imago
14
27 % nuorille yrittäjille.
22 % Lapua takaisin perhekoon
46 % kaupungiksi, se palvelisi
myös uusien yritysten
7%
kehittämistä. Nyt on karsittu
16 %
peruspalveluista niin paljon,
että tuon sloganin saisi
tiputtaa pois. Esimerkiksi
iltapäivätoiminnan
tippuminen ei kehitä
yritystoimintaakaan, kaikki
vaikuttaa kaikkeen. Voisi
alkaa ymmärtää jo asioiden
yhteydet.
Yhteistyötä lisäämällä.
Teollisuustontteja varmasti
on kaupan tontteja ei. Koska
kylä on ainakin kaupoista
lähes autio, yrityskeskus ei
ole ainakaan sillä alueella
kovin onnistunut
tehtävissään. Kauppaan
kaivattaisiin
investointitulvaa, että
16 / 27
13.2.2015 16:12
saisimme tarjontaa reilusti lisää ja positiivisen vireen. Asiakkaita on kunhan vain saamme ne ostamaan omalta kylältä. Ja myös esim. härmänmaa on meille
myös suuri mahdollisuus ennen Seinäjokea sijaitsevana.
konkreettista tarjontaa lisää enemmän yrityslähtöisesti yleisen terveydenhoidon saatavuus heikentynyt jyrkästi, tämä korjattava
Vaihtamalla aktiivisempi henkilökunta.
Lukekaa edelliset kommentit. Tämä ei ole vetovoimainen kaupunki kaupallisessa mielessä. Pitäisikö kaupungin markkinointia kehittää siihen suuntaan?
Kaikkia yrityksiä pitäisi houkutella enemmän Lapualle!!! = työpaikkoja, verotuoloja, vetovoimaa!!! Sitten pitää tosissaan jalkautua ja toimia yhteistyössä
yritysten ja pankkien kanssa! Lähinna negatiivista julkisuutta viime aikoina. Novaparkkia ei tule ja sellaista....
Olgat tk.sta pois.
Tonttien myynti ja kaupanteko on todella surkeaa. Onko niin että lapuan kokoomus tai kokoomuksen kunnallisjärjestön kokous päättää koska ja kenelle
tontteja myydään. Kokoomuksen kolmen kärki politikon toiminta on kaikista haitallisinta yritystoiminnalle Lapualla. Miksi kokoomus yrittää haitata
koulurakentamista niin aktiivisesti? Jos kouluasioita ei saada kuntoon vien yrityksen ja sen työntekijät mukanani Seinäjoelle tai Kauhavalle.
Yhteistyötä kaupungin ja yritysten kesken pitäisi tiivistää. Elinkeinojohtaja voisi kartoittaa tarpeita ja kehittää erilaisia yhteistyökuvioita aktiivisesti.
Tekemällä homeettomia kouluja!
Yritystonttien, eritoten (pien)teollisuus- kaavoitusta pitäisi lisätä heti reilusti, vaikkei kysyntää juuri nyt olisikaan. Kaupunginisät voisivat ottaa projektikseen
yrittää houkutella ikean Lapualle; ajatus ei ole utopiaa, suuret kaupungit Vaasa ja Seinäjoki ovat lähistöllä ja Lapualla olisi erinomaiset liikenneyhteydet.
Nuorison harrastusasioissa toiveita pitäisi kysyä suoraan nuorisolta ja niitä pitäisi kuunnella. Lapualla on keskitytty pääasiassa liikuntaharrastuksen
tukemiseen. Kouluissa pitäisi kasvattaa oppilaita ajatukseen, että Lapualla voisi olla työtä ja elämää myös koulujen jälkeen ja kannustaa kehittämään omaa
paikkakuntaa. Nuorena paikkakunnan palveluihin pettynyt ei todennäköisesti kouluttauduttuaan enää palaa paikkakunnalle töitä tekemään ja perhettä
perustamaan. Mitä kaupungin imagoon tulee, tulisi ainakin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden väliset erimielisyydet käsitellä kaikessa hiljaisuudessa
esim. kaupunginjohtajan johdolla, eikä päästää niitä julkisuuteen.
Kulttuuripalveluja monipuolistettava.
Ruvetkaa töihin!
Yksityisiä hammaslääkäreitä pitäisi houkutella Lapualle. Terveyskeskuksen toiminta on sekavaa tällä hetkellä. Uskaltaako soittaa? Ei, tyly vastaanotto.
Antamalla jonkinlainen porkkana tulla / olla Lapualla yrittäjänä
Virkamiehte "kentälle"
jotenkin lisää yrittäjiä keskustan tyhjiin tiloihin, kouluasia kuntoon (joka kyllä varmasti tulossakin), keskustaan pitäisi saada vaatemyyntiin sama buumi kuin
80-90 luvun alussa -> silloin kaikki osti vaatteensa lapualta. Valtakunnallisia vaateketjuja pitää saada houkuteltua Lapualle.
Kouluasia kuntoon nopeasti, pilaa koko kaupungin maineen tuollainen pallottelu
Yritystontteja varten maata hankittava lisää, että saadaan tarjota vaihtoehtoja isommillekin yrityksille. Novaparkin alue, mitä tehdään? Valtiota pitää painostaa
niin, että Koveroon tehtäisiiin edes kiertoliittymä. Elyn kasvojen pelastamiseksi puhuttaisiin väliaikaisesta kiertoliittymästä, eritaso tehtäisiiin joskus
vaurastumisen jälkeen. Kauppa pitäisi saada käyntiin, tosin kaupungilla on siihen vain vähän työkaluja. Voisi olla teemaviikko, että ei käydä Seinäjoella
17 / 27
13.2.2015 16:12
ostoksilla lainkaan, sitä voisi rummuttaa. Kauppiaita pitäisi sparrata hintakilpailuun, vaikea paikka.
Kouluihin tarvittaisiin käytännön opetusta ja opettajille aikaa keskittyä opetukseen eikä raporttien täyttöä.
Yhdessä yrittäjien ja kaupungin kanssa.
Ulkoistaa elinkeinopalvelut.
Elinkeinopalveluihin töihin sellaisia joilla on ollut oma yritys ja kokemusta yrityksen käytännön asioista. Päivähoitoon maalaisjärkeä. Sisarruksia ei eri
hoitopaikkoihin. Satsaus sivukyliin olematonta. Kaikki lapset hoitoon keskustaan, mutta keskustan lapset eivät voi tulla sivukylän ryhmään hoitoon pitkän
matkan vuoksi. Sivukylien lasten matka ei kuitenkaan ole päättäjien mielestä yhtä pitkä. Kauppapalvelut keskittynyt ruokakauppoihin, tilausta olisi muullekin
kuin ruokakaupalle. Tämän vuoksi mielellään lähtee Seinäjoelle, kun voi hankkia sekä ruuan että esim. vaatteet yms, samalla reissulla.
Lisää yksityisiä päiväkotia.Terveyskeskuksesta pitäisi ohjata asiakkaita yksityiselle sektorille
Edellä ei ollut mahdollisuutta vastata kohtaan mikä muu... Päivähoitopalveluita ei saa yksityistää niin paljon, ja ryhmien koot eivät saa nousta! Kun on iso
ryhmä, lapsi alkaa voimaan pahoin, sairastuu, ja näin yrittäjä joutuu olemaan töistä pois! Sama koskee kouluja!!
3.9 Lapuan Yrityskeskuksen, elinkeino- ja matkailupalveluiden käyttäminen
En ole koskaan käyttänyt Yrityskeskuksen palveluita
37
44 %
Olen käyttänyt Yrityskeskuksen palveluita
48
56 %
3.10 Mitä Yrityskeskuksen palveluja olet käyttänyt?
18 / 27
13.2.2015 16:12
Soittanut, kysyäkseni tietoa/neuvoa eri asioista
33
39 %
Yrityksen perustamiseen liittyvät palvelut
19
22 %
Investointitukiin ja/tai tukien hakemiseen liittyvät asiat
7
8%
Kehittämishankkeen käynnistämiseen/hakemiseen liittyvät asiat
6
7%
15
18 %
Yhteystietojen/oikeiden kontaktien kysyminen muista yrityspalveluista
7
8%
Patenttien, mallisuojien ja tavaramerkkien hakemiseen liittyvät asiat
0
0%
Erilaisiin matkailuelinkeinoihin liittyvät asiat
4
5%
12
14 %
0
0%
Toimitilakysymyksissä, ilmoitukset, vuokraaminen, ostaminen, rakentaminen
Tonttiasioihin liittyvät palvelut
Muu
3.11 Kuinka tyytyväinen olet ollut käyttämiisi Yrityskeskuksen palveluihin?
Erittäin tyytyväinen
3
4%
Hyvin tyytyväinen
12
14 %
Tyytyväinen
19
22 %
Tyytymätön
10
12 %
4
5%
Erittäin tyytymätön
3.12 Millaista palautetta ja kehittämisideoita haluat antaa Yrityskeskuksen palveluista?
Ideaparkki meni jo
Edelleen toivotaan asiantuntijaa jolla käytännön kokemus yrittämisestä.
- Koskaan ei voi liikaa korostaa aktiivisuutta yritysten suuntaan. - Kun työvoimaviranomaisten palvelut rajoittuvat nykyään valitettavasti käytännössä
19 / 27
13.2.2015 16:12
hokemiseen "katso mollista", niin voisikohan kaupunki jotenkin auttaa pätevän henkilökunnan etsimisessä.
Iso kiitos heille että ovat kiinnostuneita meistä pienistä ja jaksavat hoitaa ja tukea asioitamme!
Todellisen tiedon välittäjänä eri yrityksille. Olemassa olevien yritysten sparraajana olla, kaiken kokoisille yrityksille. Keskustelut
Jouko Vuolle hoitaa yksin tehtävää, Seinäjoella samaa postia hoitaa tusinan kokoinen osasto. Otaksun, että meillä kärsisi olla toinenkin henkilö Vuolteen
apuna. Siihen sijoitettu raha tulisi varmasti takaisin kasvaneina verotuloina.
Kaikkia asioita on tarkasteltava tänä kunta talouden aikana kriittisesti. Onko yrityskeskus tarpeellinen vai olisiko kunnalle halvempaa ja tehokkaampaa ostaa
tarvittavat palvelut ulkopuoliselta? Itse en tiedä vastausta, mutta tälläinen tuli mieleen.
Lisää aktiivisuutta.
Ei pidä torpata liikeideaa. Tietoja ei saa kertoa kilpailevasta yrityksestä toiselle.
Pienistä aloittavistakin yrittäjistä kannattaa olla kiinnostunut.
Palvelkaa koko yrittäjäkuntaa että ette palvele vain jotain yrityksiä. Liike tai teollisuustonttien varaamisessa ettei jotkut voi varata kohtuuttoman monta tonttia,
ja pitää niitä varauksissa. Tontille heti lunastusvelvollisuus. Nykyisellään esim. Honkimetsän alue.
Vaikea sanoa , ajat on muuttuneet.
Markkinointia ja tiedottamista pitäisi Yrityskeskuksen palveluista lisätä.
Palvelutarjonta yrityskeskuksella on liian ohutta. Neuvoa eteenpäin saa korkeintaan, mutta ei aina sitä varsinaista tietoa. Paljon on yrittäjiä jotka ei soita
yrityskeskukseen ollenkaan, kun varsinainen asia selviää muista numeroista.
Yhteydenotto kynnystä madaltaa.
Lisää näkyvyyttä ja tietoa yrittäjille palveluista
3.13 Valitse kolme eniten käyttämääsi elinkeino-, yritys- ja konsulttipalvelua tarjoavaa organisaatioita, joista osa on maksullisia
4 Lapuan Yrittäjät ry -järjestöön liittyviä kysymyksiä
4.1 Yrityksemme on Lapuan Yrittäjät ry:n jäsen
4.2 Miksi yrityksenne ei ole Lapuan Yrittäjät ry:n jäsen?
20 / 27
13.2.2015 16:12
Ely-keskus
38
45 % en tiedä
TE-toimisto
29
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Ry
28
Lapuan Yrityskeskus
11
34 % ei hyötyä
33 %
Ei ole vain tullut liityttyä?
13 %
eipä mitään erityistä syytä.voisihan
4%
sitä liittyäkin
12 %
Olemme yleishyödyllinen toimija.
19 %
Ei ole käynyt mielessä. Ei ole
0%
kysyttykään.
2%
Tai kuulutaan Suomen yrittääjiin ja
4%
Lapuan yrittäjänaisiin
5%
Olemme osa konsernia.
Uusyrityskeskus Neuvoa-Antava
3
Aisapari Ry
10
Finnvera
16
Finpro
0
Viexpo
2
Thermopolis Oy
3
Emineo Oy
4
Mitä hyötyä siitä olisi?
Kuuluu kansainväliseen konserniin
Kyllä
75
88 %
Ei
10
12 %
4.3.1 Yrittäjäjärjestön jäsenmaksun suuruus on...
21 / 27
Liian pieni
0
0%
Sopiva
9
11 %
Liian suuri
1
1%
13.2.2015 16:12
4.5.1 Millaisia palveluja/etuja haluaisitte Lapuan Yrittäjät ry:n tarjoavan tulevaisuudessa?
Opaspalveluja konsultointi- ja neuvontapalveluihin Lapuan sisällä.
vähän turha ry
4.3.2 Yrittäjäjärjestön jäsenmaksun suuruus on...
Liian pieni
0
0%
Sopiva
54
64 %
Liian suuri
21
25 %
4.4 Tyytyväisyys jäsenmaksulla saataviin palveluihin
Palveluja ja etuja jäsenille on runsaasti
4
5%
Palveluja ja etuja jäsenille on sopivasti
42
49 %
Palveluja ja etuja jäsenille on niukasti
22
26 %
7
8%
Palveluja ja etuja jäsenille on liian vähän tai niitä ei ole juuri lainkaan
4.5.2 Millaisia palveluja/etuja haluaisitte Lapuan Yrittäjät ry:n tarjoavan tulevaisuudessa?
Reissuja, ja bileitä
Koulutusta yritystoiminnasta.
Vakuutusyhtiöden kanssa enemmän etuja. Suurin hyöty taitaa olla tänäpäivänä yrittäjille VR:n lippuhinnoissa. Tälläisiä vastaavia etuja. Olisko pienempien
yritysten tai palvelutuottajien kanssa mahdollista tehdä enemmän sopimuksia?
Haluaisin tietää mitä etuja nyt on muka tarjolla? Yrittäjä juhla ja vanhanpaukun festarit ja niistäkin pitää silti vielä maksaa kiitettävästi.
22 / 27
13.2.2015 16:12
Etuja yrityksiin, pieniin yrityksiin! Koulutusta joka on lähellä ihan pientä yrittäjää!
Verkostoitumistilaisuuksia Lapualla, messuja ja markkinoita Areenalla ja torilla.
kunnollisia alennuksia /tarjouksia tuotteista ,
Elinkeinopalvelut voisi yksityistää.
Konsultaatio -ja koulutuspalveluita.
Yhteistyön kehittämistä eri yritysten kesken. Yrityskummitoimintaa, missä selvitellään mitä tehdään ja missä tehdään.
- Yhteistä markkinointia ja kampanjointia - yrittäjien ja henkilökunnan koulutusta
eos
Yhteisiä palavereita kaupungin viranhaltoiden kanssa
Palveluihin liittyviä alennuksia
vapaa-ajan viettoa ja koulutusta.
Esim. verosuunittelu,ja sentapaiset. omalla paikkakunnalla,ei mitään "laivaseminaaria" lomat on erikseen.
Paikallisia etuja jäsenille.
itse olemme sivutoimisia yrittäjiä, maksusta ollut aika vähän hyötyä. Yrittäjien pitäisi tehdä yhteisiä opintomatkoja, tarvitaan uusia näkemyksiä kuinka jokin
asia toimii jossain muualla.
Kun jäsenmaksu on pieni, niin on helppo kuulua periaatteesta Yrittäjäjärjestöön. Mutten odota järjestöltä paljoa valtakunnallisesti enkä paikallisesti. Kun ei
odota paljoa, niin vähäänkin on tyytyväinen ja pitää järjestön toimintaa ihan riittävänä. Yrittäjäjärjestön vaikutusvalta on kuitenkin sekä valtakunnallisella että
paikallisella tasolla oikeasti aika vaatimaton verrattuna moneen muuhun työelämän järjestöön.
Jotain konkreettisia ja arkipäiväisiä etuja,vaikka lounas ja kahvi etuja ym. työhyvinvointiin ja virkistystoimintaan liittyviä etuja.
4.6 Tyytyväisyys Lapuan Yrittäjät ry:n toimintaan
Erittäin tyytyväinen
23 / 27
4
5%
Hyvin tyytyväinen
17
20 %
Tyytyväinen
45
53 %
Tyytymätön
8
9%
Erittäin tyytymätön
1
1%
13.2.2015 16:12
4.7 Mitä ja millaista toimintaa haluaisit yhdistyksen järjestävän?
Liikuntailtoja
18
21 %
Teatterimatkoja
12
14 %
Asiantuntijaluentoja (ilmaisia)
51
60 %
Asiantuntijaluentoja (maksullisia)
23
27 %
9
11 %
33
39 %
8
9%
Musiikkitapahtumia
Tutustumisretkiä
Muu
4.8 Tärkein viestinnän, yhteydenoton ja/tai yhteydenpidon muoto Lapuan yrittäjäjärjestöön
24 / 27
Puhelin
53
62 %
Sähköposti
64
75 %
Henkilökohtainen tapaaminen (esim. Lapuan Yrittäjien toimistolla, LS talossa)
17
20 %
Yrittäjien järjestämät tilaisuudet
35
41 %
Yrittäjien nettisivut, paikalliset ja valtakunnalliset
33
39 %
13.2.2015 16:12
Yrittäjäjärjestön, paikallisen tai maakunnallisen ilmoitukset Lapuan Sanomissa tai Ilkassa
Yrittäjäjärjestön neuvonnalliset jutut ja ilmoitukset yrittäjien jäsenlehdessä
9
11 %
14
16 %
4.9 Yleisiä kehittämisideoita Lapuan kaupungille ja/tai Lapuan Yrittäjät ry:lle
Lapua vetovoimaiseksi myös yrittäjille! Tätä olen yrittänyt sanoa kohta 15-vuotta mutta ei! Markkinointia ja mainontaa saada uusia yrityksiä Lapualle sekä
uusille toimitiloille Lapualta. Muutakin kuin uusille asukkaille "pala kotimaata". Tämä on hyvänkokoinen vetovoimainen kaupunki, mutta etenkin TYÖ, koulu,
hoitopaikkoja ei ole riittävästi, eikä myöskään kauppoja. Erikoisliikkeitä tänne taitaa olla vaikea saada, kun ei ole tarpeeksi porukkaa ostamassa, joka kyllä on
ihme asia näin alkuperäisenä Lapualaisena ja todennutkin tämän ihan konkreettisesti. Pitäisi vissiin saada isoja liikeketjuja paikkakunnalle, mutta seinäjoki
vie kaikki nämä. Tykätään vaan lähteä edelleenkin seinäjoelle. VETOVOIMA PUUTTUU! Sitä ei tule negatiivisilla asiolla oli ne sitten mitä tahansa.
Politiikka pois päätöksenteosta. Virkamiehille koulutus, mitä merkitsee kunnalle ja perheille kun yritys voi hyvin. Virkamiehille työpaikkakierrätys. Lukio ja
ammatillinen koulutus samalle tontille, koska moniosaajat ovat tulevaisuuden tekijöitä. On myös selvitettävä, miksi Lapuan lukio on niin ennakko
asenteellinen ja jäykkä kaksoistutkinnon suorittajia, eli yritysten kipeästi kaipaavia osaajia kohden. Katsokaa Lapualla keskeyttäneiden määrä.
Kehittäkää verkostoja yritysten kesken. Verkottakaa esim. tj:t, keskijohto, alin johto jne. LAittakaa osaaminen vaihtumaan yritysten kesken. Ottakaa mukaan
konsultointi- ja neuvontapalvelut ja verkoistoikaa nämä vielä paremmin yrityksiin. Verkostoinnissa on erityisesti kehitettävää.
Siivokkaa isojen teiden varret edustavaksi. Ensivaikutelma on tärkein.
Enemmän yhteistyötä, tiedottamista ja yhteen hiileen puhaltamista.
Keskusta-alueen kehitys on heikentynyt, vaikka puhuttu on. Ostovoima puuttuu liikkeistä, jolla kehittää/kasvattaa toimintaa.
Lapualla on hyvä meininki, joka pääsee välillä aina unohtumaan kun lapualaiset ovat niin kovia valittamaan joka asiasta. Kaavat kuntoon ja jotenkin koittaa
saada valtakunnallisia ketjuja kaupunkiin, niillä saadaan rahavirta Seinäjoelle poikki.
Teollista näkökantaa kehittämisiin
Enemmän pitää tehdä ettei kaikki eurot kulkeudu Seinäjoelle!
Uusia ja erilaisia tapahtumia ja tempauksia! Markkina ja myyntitapahtumia jotka poikkeavat edellisistä. Jotain avustusta tai muuta houkutinta yrittäjille
järjestää omia tempauksia ym. tapahtumia Lapualla. Jäsenetuja joista pienikin yritys saa jotain irti.
Ideoida jotain uutta ja merkittävää aikaansaannosta
Lapuan kaupunki: Ole lähempänä meitä, mikroyrittäjiä! Soita joskus ja kysy miten menee! Käytä palveluitamme!! Ja laskekaa vuokria, jos haluatte että
yritykset selviävät taantuman yli!!!
Ehkä enemmän pitäisi panostaa alle 10 hengen yrityksiin ja niiden,mahdollisiin ongelmakohtiin.
painottaa edelleen, että ihmiset käyttäisivät lapualaisia palveluita ja kauppoja
25 / 27
13.2.2015 16:12
Innostusta ja kannustusta tähän lamaantuneeseen kaupunkiin!!!
Infra keskusta alueelle kuntoon, nin saadaan homma pelittämään
LIsää asiantuntijoita kertomaan erilaisista yrittämiseen liittyvistä asioista. Tilausta myös esim. aisaparin luennoille ja että käytännössä näytettäisiin
lomakkeiden täyttämistä ja kerrottaisiin mihin kaikkeen tukia mahdollista hakea.
Lapuan kaupungin päätöksenteko ontuu. Kokoomuksen kärkipolitikkojen tulisi vetäytyä haittaamasta lapualaisten elämää välittömästi.
jotain muutakin kehittämistä kuin liikuntapaikkojen rakentamisia,esim,kiertoliittymien rakentaminen pullonkaulapaikkoihin,esim,hakaradion/shellin risteykseen
simpsiöntielle
Yrittäjäjärjestön jäsenmaksusta jää vain pieni osa, olikohan se 10 euroa, paikalliselle yhdistykselle. Keskusjärjestö ja piiritason organisaatiot paisuvat kuin
julkinen talous. Jäsenmaksujen jakosuhteeseen pitää saada rankka korjaus ettei yrittäjäjärjestö menettäisi jäseniään.
Toimivan kauppakeskuksen saanti Lapualle
Yhteishenkeä saatava lisää keinolla millä hyvänsä. Kuten mainitsin jo edellä, koko kaupan alan tulevaisuuden paikkakunnalla ratkaisee veturiyriyksen
saaminen Lapualle. Tämän eteen on tehtävä kaikki ponnistelut. Sen imussa uskon, että lähtee liikkeelle positiivinen vire ja investointiaalto. Tsemppiä kaikille.
Ulkoistakaa yrityskeskuksen toiminta ja hakekaa valtakunnallisesti toimiva konsultti, jolla on hyvät yhteydet eri alojen yrityksiin.
Kaupungille viesti: kuunnelkaa yrittäjien mielipiteitä; he ovat yleensä oman alansa parhaita asiantuntijoita. Älkää vähätelkö. Älkää todetko haasteellista
mahdottomaksi. Lapuan Yrittäjille: Puuttukaa aktiivisesti jäsenyrittäjien näkyvillä oleviin ongelmiin ja ottakaa yhteyttä. "Leipääntynyt" pitkään toiminut yrittäjä
ei välttämättä itse huomaa yrityksen ongelmia ja on kiitollinen niiden esille tuomisesta.
Pitääs huolehtia kaikenlaisista yritystonttien tarjonnasta. Mutta taitaa olla pikkuusen huonosti kauppatonttia.
Lapuan kaupunki; käyttäkää palveluja ja huomioikaa Lapualaisia yrittäjiä konkreettisesti, meillä on vielä ovet avoinna!
Voisko muutkin yrittäjät tavata kaupungin edustajia kuin yrittäjäjärjestön hallituksen edustajat? Hallitus edustaa vain pientä osaa toimialoista, joita Lapualla
toimii.
Yritysten kasvumahdollisuuksia tuettava.
lopettakaa se mariseminen käyttäkää oman kylän palveluja äläkää karehtiko toisia , jos jollain menee hyvin kyllä se heijastuu muillekkin
Simpsiön aluetta pitäisi kehittää edelleen, mainostaa aluetta laajemmastikin.
Päivittäisten vastausten määrä
26 / 27
13.2.2015 16:12
27 / 27
13.2.2015 16:12