Merkilliset -lehti 3-2015 FINAL (1) - PAU:n Varsinais

PAUN VARSINAIS-SUOMEN OSASTON TIEDOTUSLEHTI 3/2015
www.varsinais-suomi.pau.fi
__________________________________________________________
PÄÄTOIMITTAJAN KYNÄSTÄ…
OLETKO SINÄKIN ALISUORIUTUJA?
Kesä- heinäkuun vaihteessa ilmestynyt Reitti- lehti
tarjosi lukuisia mielenkiintoisia juttuja.
Henkilöstöjohtaja Jaana Jokisen haastattelu
alisuoriutumisesta sai puhelimeni soimaan ensimmäisen lomaviikkoni aikana.
Moni lajittelussa työskentelevä oli tulkinnut asiaa
siten, että joka kymmenes työntekijä lajittelukeskuksissa on ns. alisuoriutuja ja että alisuoriutujia
jakelussa on vieläkin enemmän. Kaikki johtui Jokisen kommentista ”- Suurimmassa osassa organisaatiota hommat toimivat hyvin. Sanoisin, että
lajittelukeskuksissa ongelma on minimaalinen.
Keskuksista 90 prosentissa on hyvä tilanne. Ehkä
alisuoriutuminen on enemmän jakelun ongelma
joissain pisteissä”.
Jakelun puolella työntekijät pelkäävät leimaantuvansa alisuoriutujiksi, erityisesti määräaikaiset
työntekijät, mikäli eivät suostu tekemään ylitöitä.
Useat soittajat olivat sitä mieltä, että henkilöstöjohtaja ei ole tilanteen tasalla asiassa. Sekä peräsivät minulta, mistähän henkilöstöjohtaja on tehnyt
tällaisia johtopäätöksiä.
Totesipa joku, että on hyvä tietää se, että minimaalinen on ainakin kymmenen prosenttia.
Monesti, kun jakelun työntekijä ei selviydy jakelun tehtävistä osatyökyisyytensä takia, hänelle on
räätälöity työtehtävä lajittelukeskuksiin, jossa hän
selviää päivittäisestä työstään.
TULEVAT TYÖSEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT
Seuraavat työehtosopimusneuvottelut käydään
syys- lokakuussa ja niistä tuskin tulee helppoja.
Työnantajapuoli on omia tavoitteitaan esitellyt liiton
johdolle, oikeastaan ainoa mikä listalta puuttuu, on
”pitkälomalaisten” lomien saattaminen vuosilomalain mukaiseksi.
Liittomme tulee asettamaan omat tavoitteensa
viimeistään syyskuun 10 päivä, jolloin järjestetään
valtuuston TES- seminaari.
Toivotaan, että PAUn neuvottelijoilla on istumalihakset kunnossa.
JARMO NIEMI
PÄÄTOIMITTAJA
PUH. 0400 523 551
[email protected]
MERKILLISET-LEHTI 3/2015
PÄÄTOIMITTAJA:
Jarmo Niemi
POSTIN OSAVUOTISKATSAUS
Postin osavuosikatsaus tammi- kesäkuulta julkaistiin heinäkuun 17. päivä.
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä painui tappiolle ja oli -6,8 miljoonaa euroa, viime vuonna +2,9
miljoonaa euroa.
Konsernin liikevaihto oli huhti- kesäkuussa 406,3
miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 12,0 %.
Liikevaihto laski Postipalveluissa, Paketti- ja logistiikkapalveluissa ja Itella Venäjällä vain OpusCapitassa liikevaihto kasvoi.
Tulos taitaa olla kautta aikojen huonoin ja se tullee näkymään myös työntekijäportaassa, kuten
esimerkiksi jakelun kesäreitityksen jatkumisena
syksyyn sekä määräaikaisten työntekijöiden lukumäärässä.
Toivottavasti ei tapahdu ylilyöntejä tulevissa
säästöpaineissa.
TOIMITUSKUNTA:
Jaana Filppu
Marko Koivumäki
Jussi Saariketo
Ulla Taskinen
TOIMITUKSEN OSOITE:
MERKILLISET-LEHTI
PAU V-S OSASTO
PL 100
20251 Turku
KANSIKUVA:
Ilkka Heilä
PAINOPAIKKA:
Painosalama 3/2015
-2-
___________________________________________________________
PUHEENJOHTAJAN PALSTA
PAUn ja koko ay-liikkeen syksystä tulee hankala.
Eduskuntavaaleista on kulunut usea kuukausi
aikaa, mutta onko mitään tapahtunut? No ainakin
vaalilupauksia on rikottu. Suomi on lamassa jo
neljättä perättäistä vuotta (negatiivinen bkt.). Poliittiset puolueet keskittyvät lähinnä toistensa arvostelemiseen oltiin sitten oppositiossa tai hallituksessa. Keskittyminen epäolennaisuuksiin tai yksittäiset mielivaltaiset ulostulot julkisuuteen tuntuvat
olevan tärkeitä asioita kansalle, tai ainakin duunareiden suuntaan pyllistävälle medialle.
suuria palkankorotuksia. Kesäkuun puolivälissä
hyväksytty keskitetty palkkaratkaisu eli Työllisyysja kasvusopimukselle (TYKA) neuvoteltiin vuoden
jatko työmarkkinaosapuolten välillä. Vaikka PAU ei
olekaan mukana TYKAssa, ohjaa palkankorotustaso suoraan meidän alamme palkkaneuvottelut
Kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt ovat hyväksyneet palkkojen yleiskorotukseksi 16 euroa kuukaudessa tai vähintään 0,43 prosenttia. Neuvotteluissa sovittiin myös työttömyysvakuutusmaksujen
nousevan ensi vuonna työnantajilla ja palkansaajilla 0,5 prosenttiyksikköä. Ostovoima siis tuskin
kasvaa näin surkeilla korotuksilla.
Hallituksessa istuvat puolueet ja Audin takapenkillä istuvat ministerit tekevät kaikkensa, jotta
Suomen talousvaikeudet saataisiin sysättyä duunareiden ja ay -liikkeen eli liittojen piikkiin. Samaa
harrastavat työnantajajärjestöt. Samaan aikaan
esim. pankit Nordea ja Osuuspankki tekevät historiansa parhaimpia tuloksia. Työnantajapuoli jankuttaa työajan pidennyksestä, joka tarkoittaisi
suoraan rahaa lisää yritysten johdon taskuun,
suomeksi sanottuna siis palkan alennusta. Onkohan vika oikeasti duunarin, entä onko duunarilla
oikeasti edes mahdollisuus vaikuttaa?
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus on voimassa 31.10.2015 asti.
TES-neuvottelut alkavat syys-lokakuun vaihteessa, mutta sitä ennen neuvotteluja käydään erilaisissa työryhmissä. PAUn liittovaltuusto kokoontuu
syyskuun kymmenes päivä linjaamaan neuvottelutavoitteita, joilla evästetään itse neuvottelijat neuvottelupöytään. Neuvotteluista odotetaan jälleen
erittäin vaikeita, koska työnantajapuolen tavoitelista tulee olemaan karu. Jäsenten on syytä olla herkällä korvalla ja seurata neuvotteluiden etenemistä
liiton eri tiedotuskanavien kautta.
YHTEISKUNTASOPIMUS KAATUI TAAS
PELASTETAAN SINUN POSTISI KAMPANJA
Tätä kirjoittaessani yhteiskuntasopimusneuvottelut
ovat juuri kaatuneet. Yhteiskuntasopimusta ei
pääministeri Juha Sipilän (kesk.) toisellakaan
yrityksellä saatu kasaan. Taktiikka oli muuttunut,
kun entinen valtakunnansovittelija Juhani Salonius on otettu mukaan selvitysmieheksi. Neuvotteluiden kariutumista on arvioitu myös pääministerin suureksi arvovaltatappioksi. Viiden prosentin
palkanalennus ei siis hallitukselta onnistunut. Outoa on, että hallitus ilmoitti hetimmiten, että uhattuja 1,5 miljardin euron kiristyksiä ei välttämättä
tullakaan toteuttamaan, tai ainakin tehdään kaikki
niiden estämiseksi. Bluffata ei voi kuin kerran.
Nähtäväksi jää, miten hallitus jatkaa tästä eteenpäin. Sipilä ainakin kovasti vakuutteli, että välit
työmarkkinajärjestöihin on kunnossa. Innokkaimmat ehtivät mediassa jo haudata kolmikannan
saman tien. Sopimuksia tarvitaan suomalaisessa
työmarkkinakentässä ja uskon, että niitä vielä
tehdään. Elämä jatkuu kaikesta huolimatta.
Postin omien myymälöiden yt-neuvottelut päättyivät kesäkuussa murheellisesti. Posti teki päätöksen lopettaa Postit, kun 77 myymälän ovet päätettiin sulkea. Kokonainen ammattikunta käytännössä katoaa suomalaisesta työelämästä, Jäljelle jää
vain muutama myymälä suurimpiin kaupunkeihin.
Esimerkiksi Turkuun jää vain keskustan myymälä 20100 ja kaikki muut, myös lähikaupunkien
Postit suljetaan lopullisesti. PAU käynnisti toukokuussa sosiaalisen median kautta Pelastetaan
Sinun Postisi – kampanjan, joka onnistui mainiosti. Lisää kampanjasta on luettavissa kesällä ilmestyneestä Reitti lehden numerosta 6/2015.
MISSÄ VIKA?
Myös Varsinais-Suomen osaston aktiivit ja muut
osaston jäsenet tekivät loistavaa työtä postilaisten
työpaikkojen puolesta jakamalla flyereita myymälöiden edustoilla. Kiitos tästä kuuluu meille ja teille
kaikille. Taistelu jatkuu!
VÄRIKÄSTÄ SYKSYÄ KAIKILLE!
TES - NEUVOTTELUT TAAS SYKSYLLÄ
Kävi yhteiskuntasopimuksen kuinka tahansa, on
meillä edessä jälleen tänä syksynä työehtosopimusneuvottelut. Neuvotteluista on turha odottaa
JUSSI SAARIKETO
PUHEENJOHTAJA
PUH. 044 268 5110
[email protected]
-3-
__________________________________________________________
PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA
YHTEISKUNTASOPIMUS
KESÄ JA KÄRPÄSET
Kesä tuli ja odotetut lomailmat jäivät tulematta.
Jakelureittejä vähennettiin eri toimipaikoissa vaih
televa määrä. Suunnitelmat jakelun järjestämiseksi pienemmällä henkilöstöllä olivat kohtuuttomat.
Totuttuun tapaan ja vuosien ollessa suurin piirtein samanlaisia kesäajan lähetysmäärät ovat
olleet pienempiä kuin vuoden muina aikoina. Työajat jakelussa ovat riittäneet vaihtelevasti ja kuunvaihteet ovat olleet ongelmallisia työaikojen riittämisen suhteen.
Syksy tuo tullessaan uudet haasteet työvuorojen
ja jakelureittien määrän suhteen. Kesällä käytössä
ollut jakelureittien vähennys jatkuu ainakin tämän
hetken tietojen mukaan elokuun loppuun asti ja
syyskuun alusta alkaen on käytössä syksyn uudet
reittimäärät.
Kaikkien kannattaa kuitenkin muistaa, ettei ylityötä ole pakko tehdä ja että päivittäinen työaika on
merkitty työvuoroluetteloon.
Jakelussa on kesän aikana ohjeistettu urakointisopimus uudella tavalla myös täällä Turun seudulla ja sen selvittely jatkuu.
POSTIKESKUKSEN MUUTTO
Nyt elokuun puoli välissä on pari kuukautta aikaa
postikeskuksen muuttoon Liedon logistiikkakeskuksen uusiin tiloihin.
Koneasennukset on tehty ja uusien työnopastajien koulutus on aloitettu uuden lajittelukoneen
kanssa.
Testit oikeilla lähetyksillä alkavat 14.9. ja siihen
asti suoritetaan erilaisia testejä vaihtelevalla miehityksellä.
Joukkoliikennetoimiston kanssa neuvottelut ovat
kesken ja päätöksiä tehtäneen vielä elokuun aikana.
Vaalien jälkeen muodostettu hallitus on aloittanut
vauhdilla koko kansan pelottelun ja uhkailun, ”jos
ei tehdä niin tai näin niin tapahtuu tätä”. Sata tuntia
töitä lisää PAUn jäsenille on ainakin aivan hullu
ajatus. Postissa saataisiin parempi tulos keskittymällä parempiin työoloihin ja työssä viihtyvyyteen,
eikä jakeluesimiesten ja työnjohtajien koulutus
sekä jatkuva perehdyttäminen johtamiseen ole
niitä huonoimpia ideoita. Esimiesten työmäärään
ja jaksamiseen pitää kiinnittää entistä enemmän
huomiota, pelkät puheet eivät riitä. Jaksamista ja
voimia esimiesportaaseen.
Ottakaa yhteyttä!
KONTTORIT KIINNI
Aivan järjetön päätös lakkauttaa Postin oma myymäläverkosto. Jakaessamme flyereitä eri paikkakunnilla totesimme, ettei suurimalla osalla asiakkailla ollut mitään tietoa tulevasta heidän oman
myymälänsä sulkemisesta. Julkisuudessa asiasta
ei ole kerrottu tarpeellisessa laajuudessa.
Kaikkinensa olen pettynyt myymälöiden henkilökunnan passiivisuudesta sulkemispäätöksen tultua julki. Olisin odottanut enemmän mielenilmaisuja päätöksen johdosta. Kaikenlaisia selityksiä saatiin kuulla siitä, miksi ei edes voinut tulla jakamaan
flyereitä.
SYKSY SAAPUU
Syksyn saapuessa alkavat myös työehtosopimusneuvottelut. Lokakuun lopulla päättyy nykyisen
työehtosopimuksen sopimuskausi.
Neuvotteluista tuskin tulee helppoja Postin tämän
hetkisessä taloustilanteessa, joten toivokaamme,
että neuvottelijamme saavat aikaan kohtuullisen
hyvän sopimuksen, Palkankorotukset meille postlaisille tulevat olemaan 16 euroa kuukaudessa
työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaan. Sen yli on
mahdotonta päästä tällä neuvottelukierroksella?
LÄMMINTÄ SYKSYÄ TOIVOTTAEN
MAURI ILJIN
PÄÄLUOTTAMUSMIES
PUH. 040 723 2505
[email protected]
-4-
___________________________________________________________
TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALSTA
Tämän vuoden kesällä ei ollut koleista ilmoista
johtuen tarvetta käydä juuri ollenkaan perinteistä keskustelua ilmastoinnin riittämättömyydestä työpaikoillamme. Sadepäiviä on riittänyt jokaiseen makuun ja rahoja ei ole tarvinnut
tuhlata aurinkorasvoihin ja aurinkolaseihin.
Me Lounaisen Suomen työsuojeluvaltuutetut
teimme elokuun turvavartin vaaranpaikkojen
kartoittamisen päivityksestä.
Vaikka vaaranpaikkojen kartoittamisia ja poistamisia on tehty aiemmin, niin reitit, kulkusuunnat ja
tiestöt muuttuvat koko ajan. Myös tietyömaat
muokkaavat ympäristöä. Toinen havainnoi vaaranpaikan, toinen ei asiaa noteeraa. Kesäisin pensaat ja puut kasvavat ja peittävät näkyvyyttä.
Talvisin lumipenkat ja teiden hoito aiheuttavat
muutoksia. Jakeluautoista näkyvyys on usein ongelmallista riippuen laatikoiden sijoittelusta, automerkistä tai kuljettajan koosta. Aiemmin tehtyjen
vaaranpaikkojen kartoittamisten jäljiltä on yhä
korjaamattomia paikkoja reiteillä. Edelleenkin löytyy olemassa olevia vaaranpaikkoja, jotka on niin
sanotusti vain kuitattu korjatuiksi autosta nousulla
ja vaaranpaikka on jäänyt edelleen olemaan.
Jokaisella työpaikalla tulee käydä vaaranpaikkojen päivityskartoitus reittikohtaisesti. Kartoitus
tehdään jakamalla reiteille lomake, johon reitin
vaaranpaikat merkitään. Kartoitus tehdään elokuun loppuun mennessä. Lomakkeet palautetaan
esimiehelle. Työsuojelutyöpari esimies ja työsuojeluasiamies käyvät läpi ilmoitetut ja tunnistetut vaaranpaikat ja työpaikalla tehdään suunnitelma vaaranpaikkojen poistamiseksi.
Voimakadun jakelussa on työstetty tapaturmakarttaa. Kyseessä on mielenkiintoinen kokeilu,
joka on saavuttanut myös laajempaa kiinnostusta.
Tapaturmakarttaa on ideoitu allekirjoittaneen ja
ko. paikan työsuojeluasiamies Joni Suodenjärven
kanssa yhdessä. Käytännössä toimipaikan seinällä on laminoitu karttapohja johon merkitään erivärisin nuppineuloin sattuneet tapaturmat ja turvallisuushavainnot. Osumien pohjalta kuka tahansa ja
etenkin työntekijät voivat havainnoida missä niitä
sattuu ja etenkin kun niitä keskittyy jonnekin, voidaan olla yhteydessä esim. taloyhtiöihin. Opetusja perehdytysmielessä ko. kartta antaa paljon arvokasta havainnoitavaa tietoa ja aineistoa. Suodenjärvi on mallintanut seinässä olevasta kartasta
sähköisen excel- version tietokoneelle ja sinne voi
viedä myös muuta informaatiota, kuten esim.
taukopaikat, lämmittelypaikat ym. tapaturmien ja
turvallisuushavaintojen lisäksi.
Tapaturmakarttaidean etuja ovat; helppous ja se,
että se on vietävissä mihin tahansa jakelutoimipaikkaan. Tapaturmakartan sähköisen version
toteuttamiseen voi käyttää olemassa olevia excelin uuden version työkaluja. Voimakadun jakelutoimipaikka muutenkin on kokenut melkoisen profiilin nostatuksen työsuojeluasioissa. Toukokuun
alueellisessa turvallisuushavaintorutistuksessa ko.
yksikkö voitti kilpailun turvallisuushavaintojen
määrässä, niiden pohjalta toteutetuissa ratkaisuissa ja vieläpä yksikön esimies Katja Tuomilehto
voitti oman sarjansa. Voimakadulla on tehty esimerkillistä työtä siis kaikilla työturvallisuuden sektoreilla!
Tämä syksyn aikana tullaan käymään neuvottelut työntekijöitä edustavan PAUn ja työnantajapuolta edustavan PALTAn välillä uudesta
työehtosopimuksesta. Neuvottelutavoitteista
korkealle noussee taas varmasti alamme vaikean
tilanteen johdosta muutosturvasta sopiminen.
Työsuojelun näkökulmasta neuvottelutavoitteita
asetettaessa itse näen tärkeiksi asioiksi ikäjohtamisen ja työsuojeluasiamiehen aseman parantamisen. Etenkin tuo työsuojeluasiamiehen ajankäytön määrittäminen on ihan perusteltua, sillä työsuojeluasiamiehen toimenkuvaan on tullut lukuisasti erilaisia tehtäviä lisää. Nyt yhä kovenevassa
työelämässä on pakko saada ujutettua sisään työn
laatua parantavia elementtejä neuvotteluteitse.
Eläkeiän nostaminen ja työajan pidentäminen
sekä työmäärän kasvattaminen vaativat ehdottomasti vastaelementtejä, muuten tulee fyysisesti
raskailla aloilla, joihin myös meidän työmme kuuluvat pahoja ongelmia.
Leuto ja vähäluminen talvi kaikkinensa edesauttoi viime vuonna hyviä tilastolukuja petollisen paljon. Omallakin alueellani liukastumisia
sattui puolet vähemmän kuin normitalvena.
Vuodet eivät ole veljiä keskenään. Tilastojen
mukaan muutama pääkallomerkkinen piikkipäivä
muuttaa tapaturmatilastot kertaheitolla. Onnettomuuksien määrän pienentäminen on mahdollista
huolellisella ennakoimisella ja riskeihin varautumisella. Työturvallisuusajattelu vaatii konkreettista
toimintaa joka päivä jokaisessa työssä.
TAPATURMATONTA SYKSYÄ!
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU
MARKO KOIVUMÄKI
PUH. 040 768 2256
[email protected]
-5-
__________________________________________________________
POKIN PALSTA POKIN PALSTA POKIN PALSTA POKIN PALSTA
Huolimatta siitä, että ilmat eivät
ole suuremmin hellineet lomalaisia, on ollut riittävästi aikaa rentoutua ja ladata akkuja edessä
olevaa syksyä ajatellen. Lomalla
ollessa työasiat on syytä ”unohtaa ja laittaa narikkaan” odottamaan töiden alkamista.
Näin ainakin itse toimin, joten
vastikään lomalta palanneena
työhön liittyviä aiheita on suorastaan vaikeaa löytää. Koska näin on ja tekstiä on syytä palstalle
aikaansaada, höpöttelen sitten jotain
muuta.
Yksi suosikkiharrastuksistani on ollut
lähiympäristön luonto- ja patikointireiteillä patikoiminen. Tätä harrastin tänä
kesänäkin eri puolin Turun ja Salon
seutua. Muun muassa Teijon alueelta
löytyy useita reittejä, joissa patikoiminen ei vaadi sen suurempaa urheilutaustaa pohjakseen, kunhan vain varaa
riittävästi aikaa. Lähes kaikilta reiteiltä löytyy myös
grillausmahdollisuudet, kunhan palovaroitukset
sen sallivat.
Toinen alue, josta löytyy useita mielenkiintoisia
patikointireittejä, on Kuhankuono. Alueen suosituin
ja maisemallisesti kaunein reitti on n. 6,5 kilometrin pituinen Savojärven kierros, jota kävellään
suurimmilta osin pitkospuilla. Taukopaikkoja on
useita ja grillikatoksia sekä vesipisteitä kaksi.
Edellä mainittujen
lisäksi myös Naantalin Luonnonmaalta löytyy kaksi mielenkiintoista reittiä,
4,3 kilometrin Silmu
ja 5,1 kilometrin
Kultaranta KURU
ulkoilureitistö. Kultaranta Kurun reitistö koostuu kilometrin pituisesta Avenuesta, helposta 1,5 kilometrin Ketunlenkistä sekä 1,6 kilometrin Ilveskallion reitistä. Avenue ja Ketunlenkki
voi kiertää erikseen tai yhdistelemällä, Avenue sen
sijaan saapastellaan mennen tullen. Koko reitti
kierrettäessä, pituudeksi tulee 5,1 kilometriä.
Edellä mainittujen lisäksi Varsinais-Suomesta
löytyy kymmeniä ja taas kymmeniä ulkoilureittejä,
joita samoillessa mieli virkoaa. Eikä helteiden puutekaan ole esteenä – päinvastoin.
Tapanani on ollut ainakin pari kertaa kesässä hyödyntää mökkitarjontaa Kemiön Sandössä, jossa
on TUPLUn kesänviettopaikka. Siellä oli mahdollisuus myös soutaa soutuveneellä läheisten saarien
ympäri, luonnollisesti hyvien eväiden kera. Mukavalta tuntui ja hyvältä maistui tällainenkin liikunta
pitkästä aikaa.
Mieliharrastuksiini on jo noin kymmenen vuoden
ajan kuulunut myös päiväretkeily skootterilla ajaen, pääasiassa Turussa toimivan samanhenkisen
porukan matkassa, mutta myös yksikseen.
Useimmiten lähdemme reissuun viikonloppuna ja yritämme hakea
mahdollisimman mutkaisia, mutta asfaltoituja
teitä, pyrkimyksenä välttää pääteitä, moottoriteistä puhumattakaan.
Tänä vuonna on keritty
käymään jo Salon torstaimarkkinoilla, Mustialan kartanon Bella Italia tapahtumassa, jossa
ajoneuvokalusto on pelkästään italialaista, Ferrareista pikku Fiatiin ja Vespoista Moto-Guzziin.
Myös Säkylän Pyhäjärvi on kierretty kertaalleen.
Ei muuta kuin eväät reppuun, riittävästi juomaa
mukaan ja menoksi.
VÄHÄN TYÖASIAAKIN - UUDET
TYÖSOPIMUKSET
Kun lokakuussa siirrymme Liedon logistiikkakeskukseen, niin on tehtävä uudet työsopimukset ja ne on jo kertaalleen tehty. Mutta
kuinkas kävikään, kaikista uusista työsopimuksista puuttui työpaikkakunta!
Työehtosopimuksen mukaanhan työsopimuksessa pitää olla sekä työpaikka että
työpaikkakunta. Joten uusintakierros tehdään ilmeisesti lomien jälkeen.
Jään mielenkiinnolla odottelemaan muuttohärdelliä ja toimintojen käynnistymistä uudessa
logistiikkakeskuksessa Ahtonkaarella.
LIIKUNNALLISTA SYKSYÄ KAIKILLE!
HANNU LUUKKA
TURUN POSTIKESKUKSEN LUOTTAMUSMIES
PUH. 040 706 1457
[email protected]
-6-
___________________________________________________________
ANSIOTURVAN LISÄPÄIVÄT ELI NS. ”TYÖTTÖMYYSPUTKI”
Ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös 500
päivän (1v 11 kk) enimmäisajan jälkeen niin
sanottuina lisäpäivinä seuraavissa tilanteissa:
koska hän ei ole ehtinyt täyttää 61 vuotta ennen
500 päivän täyttymistä. Täyttää 61 vuotta 1.9.2018
eli kuukauden ”liian myöhään”.
Lisäpäivät vuosina 1950–1954 syntyneille
Vuonna 1950–1954 syntynyt jäsen on voinut päästä lisäpäiville, jos hän on täyttänyt 59 vuotta ennen
500 päivän enimmäisajan täyttymistä. Lisäksi hänen on täytynyt olla eläkevakuutetussa työssä
vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
* HUOM! LASKENTAESIMERKIT OVAT
SUUNTAA ANTAVIA, TARKASTA AINA OMA
TILANTEESI LISÄPÄIVÄOIKEUTEEN PAUN
TYÖTTÖMYYSKASSASTA!
Lisäpäivät vuosina 1955–1956 syntyneille
Jos vuonna 1955–1956 syntynyt jäsen täyttää 60
vuotta (”putken” alaikäraja työsuhteen päättyessä
58 v 1 kk) ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy, hänelle voidaan maksaa 500
päivän lisäksi ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilöllä on
työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20
vuoden aikana.
*Esimerkki:
- 1955 tai 1956 syntynyt henkilö, jolla on yli 12
vuotta palvelusta, irtisanotaan 1.9.2015:
6 kk irtisanomisaika + 6 kk muutosturva, ansiosidonnaisen päivärahan maksatus alkaa 1.9.2016 ja
500 päivän enimmäisaika täyttyy 1.8.2018. Koska
esimerkkihenkilö on täyttänyt 60 vuotta ennen 500
päivän enimmäisajan täyttymistä, niin ansiosidonnaista päivärahaa voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65
vuotta.
Lisäpäivät vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneille
Jos vuonna 1957 tai sen jälkeen syntynyt henkilö
täyttää 61 vuotta (”putken” alaikäraja työsuhteen
päättyessä 59 v 1 kk) ennen kuin hänen 500 ansiosidonnaisen päivän enimmäisaikansa täyttyy,
hänelle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä
on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään
viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
*Esimerkki:
- 1.9.1957 syntynyt henkilö yli 12 vuotta palvelusta, joka irtisanotaan 1.9.2015:
6 kk irtisanomisaika + 6 kk muutosturva, ansiosidonnaisen päivärahan maksatus alkaa 1.9.2016.
Ansiosidonnaista maksetaan 500 pv (1 v 11 kk)
1.8.2018 asti. Hakijalla ei ole oikeutta lisäpäiviin,
Miten lisäpäiväjärjestelmä (ns. putki) toimii?
Ikääntyvä työtön voi saada päivärahakauteen lisäpäiviä, jos hän on täyttänyt lisäpäivien ikärajan
ennen 500 päivän enimmäiskeston täyttymistä.
”Putki” = normaali 500 päivän päivärahakausi +
lisäpäivät.
Ikärajat
Lisäpäivät Putken alaikäraja
1950- 1954 syntyneet
1955- 1956 syntyneet
1957-syntyneet
59 v
60 v
61 v
57 v 1 kk
58 v 1 kk
59 v 1 kk
Vanhuuseläkeiän alaraja on 63 vuotta. Halutessaan työntekijä voi jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62 vuoden iässä. Lisäpäivät loppuvat
viimeistään 65-vuotiaana.
Jos olet ollut pitkään työttömänä ja saanut työttömyyspäivärahaa työttömyyskassasta ns. lisäpäiviltä, voit saada vanhuuseläkettä 62 vuoden iässä,
jos olet syntynyt vuonna 1957 tai sitä ennen.
Lähde: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö,
www.tyj.fi, www.sak.fi
-7-
___________________________________________________________
ELVYTETÄÄN ELPYMISTÄ
Kylmin kesä kymmeniin vuosiin on takanapäin ja
lämmin syksy edessäpäin (toivottavasti). Leuto
talvi ja kevät toivat kuitenkin runsaan mustikkasadon ja mansikan pääsatokin venähti viikkoja pidemmäksi kuin normaalisti. Kesäkuun viileiden
säiden ansiosta, eli jotain hyvääkin voi seurata
pienestä pahasta.
Elokuu toikin sitten lunta tupaan, kun esimies
ilmoitti kesän ”sakkolohkojen” jatkuvan elokuussa,
viittaako jäiseen syksyyn, onhan taas tulossa työehtosopimusneuvottelut.
Porvarihallituksen ajama elvyttävä ja työllisyyttä
tukeva yhteiskuntasopimus, mikäli sellaista ylipäätään saadaan tai joudutaan tekemään, ei kuitenkaan tulisi hyödyttämään meitä pienituloisia postilaisia.
Olemme kuluneen seitsemän vuoden aikana menettäneet reaaliansiotamme noin 18 %, kun verrataan keskituloisiin ja tietysti paljon enemmän, mikäli verrataan suurituloisiin. Jos palkankorotukset
noudattavat totuttua linjaa eli 1 – 2 % nousua ja
taas normaali ihmisten ruuat, asumiskulut, polttoaineet yms. nousevat 5 % ,on helppo laskea miten
käy pienituloisille, siis meille. Postilaisen palkka ei
enää riitä kuluttamiseen vaan kaikki raha menee
välttämättömiin kuluihin.
Mikäli hallituksen ”lupaama” työtulovähennyksen
korotus 450Me antaisi keskituloiselle 20 euroa
kuukaudessa lisää, eli noin 15 euroa postityöntekijälle, kysyn vaan mitäpä tekisit sillä rahalla? Eivätköhän ne rahat ole jo syöty.
Luulen että postityöntekijän elpymiseen tarvitaan
tuhdisti enemmän tuohta, varsinkin kun työtä tekee jatkuvasti pienempi porukka ja tahti vaan kiihtyy, nimittäin irtisanottavien määrässä.
me edellä mainittuja asioita eteenkin päin tärkeinä
aatteina.
Tasapuolisenkohtelun tulisi näkyä myös kesä- eli
sakkolohkoissa, mutta onkohan näin? Osalla porukasta venähtää lenkit täyteen aikaan tai jopa yli,
kun taas joillakin työtaakka on sopiva ja kerkeää
pitämään sovitut tauot eli elpymisajat, varsinkin
näin kesällä ihmiset siis myös postinjakajat tarvitsevat sen tuiki tärkeän lepotauon raskaan ja hikisen lenkkinsä jälkeen eikä siitä tulisi yhtään tinkiä.
Ylityön tekeminen on vapaaehtoista ja eikä edes
suotavaa, näin uskallan todeta, tosin joskus välttämätöntä, no ehkä vain Joulun kiireissä.
Lopuksi yllytän kaikkia kiiruhtamaan marja- ja
sienimetsälle hakemaan elämyksiä ja kokemuksia
luonnosta.
Toverillisin terveisin
ULLA TASKINEN
toimikunnan jäsen, jäsenkirjuri, liittovaltuuston
jäsen sekä työsuojeluasiamies.
ps. Yhteistyöllä aukeaa kireätkin siimansolmut.
‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼
Tässä yhteydessä käytän tilaisuutta hyväkseni ja
esitän vilpittömän osanottoni kaikille Postin myymälöissä työskenteleville todellisille ammattilaisille,
teidän myötänne poistuu yksi tärkeimmistä Postin
tehtävistä historiaan.
Jakelutyössä kiristynyt työtahti näkyy nyt jo kireänä
ilmapiirinä työntekijöissä kun myös esimiehissä.
Tasapuolinen kohtelu ei aina tunnu olevan mahdollista ja heikommat ovat aina kärsivinä osapuolina, niin työelämässä kuin myös sen ulkopuolella.
Olemmeko unohtaneet solidaarisuuden ja tasaarvon joka on ollut työväestöä eteen vievä voima
ja kunnia-asia? Toivottavasti näin ei ole ja pidäm-
-8-
__________________________________________________________
NÄÄSVILLE PETANKKI OUPPENI
Perinteinen petankkiturnaus järjestettiin lauantaina 8.8.2015 Nääsvillessä eli Tampereella. Turusta startattiin
pienen odottelun jälkeen kello 08.30 ortodoksikirkon edestä. Joukkueita oli alun perin lähdössä mukaan viisi
mutta yhteensattumien ja ikävien viime hetken peruutusten johdosta PAUn V-S osastoa edusti kolme täyttä
joukkuetta, nimittäin PAU V-S raskas posti Hannu Luukka (kapteeni), Pekka Iitti (varakapteeni) ja Kaj Ahlroth
sekä luxusbussin kuljettajamme Lasse Kiviniitty, PAU V-S oloneuvokset Reino Intovuori (kapteeni), Hannu
Seppinen (varakapteeni) ja Pertti Siika sekä PAU V-S sisutiimi Jari Nilsson (kapteeni), Kimmo Salminen (varakapteeni) ja Matti Vikström (pieni työmies). Näillä joukkueilla siis mentiin ja matkalla sekä paikanpäällä
nautittiin matkanjohtajan hankkimista runsaista omakustanteisista virvokkeista päättyen pizzaillalliseen.
TULOKSISTA EI NIIN VÄLIÄ
Tämän vuotiseen petankkiturnaukseen osallistui ennätysmäärä joukkueita mm. Tampereelta, Helsingistä ja
Hämeenlinnasta sekä siis Turusta. Turkulaisille ei mainittavaa menestystä tullut. Oloneuvosten joukkue meni
lohkostaan pudotuspeleihin, voittaen kaikki alkusarjan pelinsä, mutta jäi ilman mitalia, sijoitus 5-8. Koko turnauksen voittivat jälleen kerran Kuulapäät Helsingistä. Mainittakoon, että PAU V-S sisutiimi hävisi heille lohkovaiheen viimeisessä ottelussa 12- 13 pudoten kirvelevästi jatkosta. No pääasia ei ole aina voitto, vaan
osallistuminen ja raitis ilma! Ensi vuonna elokuussa lähdemme taas. Kiitos ammattiosastolle bussin kustantamisesta.
KUVASSA vasemmalta takarivistä Kaj Ahlroth, Hannu Luukka, Reino Intovuori, Kimmo Salminen, Pertti Siika, matkanjohtaja Matti Vikström sekä pari ulkopuolista, edessä Lasse Kiviniitty, Tuomo Lempiäinen (joka
jälleen heitti luopiomaisesti tamperelaisten joukkueessa), Hannu Seppinen, Pekka Iitti ja polvillaan Jari Nilsson.
TEKSTI: Matti Vikström
KUVA: Antti Kiuru
-9-
___________________________________________________________
HAE SINÄKIN LIITON LOMATUKEA!
Tiesitkö, että PAUn jäsenenä voit hakea liiton lomatukea. Lomatukea myönnetään myös talvikuukausina.
Tuki myönnetään vähintään kahden yön majoituskustannuksiin, jolloin tuki on 40 € / yö / hlö. Maksimituki on
200 €, joka edellyttää viiden yön majoittumista. Lomatuki voidaan myöntää myös puolisolle. Puolisolle myönnettävä lomatuki ei edellytä PAUn jäsenyyttä.
Tuki 6–16-vuotiaille on puolet aikuisen tuesta. Mikäli tätä nuoremmilta peritään majoituksesta maksu, tuetaan
sitä saman periaatteen mukaan.
Lomatuki haetaan ja hyväksytään PAUn toimistosta. Lomatukihakemuksen löydät PAUn
verkkosivuilta osoitteesta www.pau.fi (lomaedut>liiton lomatuki). Lomatukea suositellaan
haettavaksi kaksi kuukautta ennen loman alkamista.
Lomatuen jakamisessa huomioidaan seuraavia asioita:
 Ensimmäistä kertaa hakevat ovat etusijalla. Hotelli Heimarin käyttämistä suositaan.
 Sosiaaliset asiat, mm. huoltosuhde huomioidaan.
 Enemmistö tuesta myönnetään työssäkäyville jäsenille, mutta myös eläkeläisillä on mahdollisuus saada
lomatukea.
 Tuen myöntämisen väli on vähintään 24 kk samalle perheelle.
 Tukea myönnetään myös yksin asuville.
 Tukea myönnetään vain Suomeen suuntautuviin lomamatkoihin.
Esimerkki: Voit valita Suomen lomakohteista esimerkiksi
haluamasi kylpylän, jonne voit viedä perheesi jopa viideksi
päiväksi ja saada siihen PAUlta tukea hotelliin
toimitettavan maksusitoumuksen muodossa. Lomatuki
viiden vuorokauden lomalle sinulle ja puolisollesi olisi yhteensä 400 € (molemmille 200 €), 6-16-vuotiaat
lapsenne saisivat kukin 100 €. Yhteensä perheelle siis
huomattava hinnanalennus yhteiselle lomalle!
Eikä sinun tarvitse olla perheellinen saadaksesi tukea,
voit hakea 200 euron tuen myös
yksin matkustavana.
Lisätietoja PAUn toimistolla antaa
jäsenpalvelusihteeri Vuokko Malinen,
puh: 040 821 5832, [email protected]
MUKAVAA LOMAA!
- 10 -
___________________________________________________________
- 11 -
__________________________________________________________
MÄKIAUTOKILPAILUT HIRVENSALOSSA
KUVA: Marko Koivumäki
Jo perinteisiksi muodostuneet mäkiautokilpailut järjestettiin perjantaina 17.7.2015 Hirvensalon MCC keskuksessa. Vakiovieraaksi muodostunut vesisade vieraili jälleen kerran tapahtumassa ja kasteli osan kuljettajista
ja radan kesken kilvanajon.
Muhkuraisella ja melko huonoon kuntoon menneellä radalla ennen sadekuuroa ajetuilla kierroksilla tulokset
kärkipään kuljettajien osalta muodostuivat seuraaviksi:
1. Henrik Husar 48,931
2. Jussi Saariketo 49,087
3. Kimmo Lehtinen 51,035
Vuolaiden selittelyiden ja palkintojenjaon jälkeen lähdettiin Mäntyniemeen saunomaan ja käymään mutkat
uudelleen läpi. Ensi vuodeksi parempia ajokelejä odotellen.
Voittajan Henrik Husarin
tyylinäyte vasemmalle
kaartuvassa mutkassa.
TEKSTI: Mauri Iljin
KUVA: Olli Peltonen
- 12 -
__________________________________________________________
OLONEUVOS TURISEE…
Vihdoin ja viimein se tapahtuu. Enää ei tarvitse pitkään
odotella, kun uuden Postikeskuksen toiminnot saadaan käyttöön.
Uuden keskuksen myötä
runsaat 26 vuotta toiminnassa ollut raskaanpostin
lajittelukone pääsee ansaittuun lepoon. Muissa postikeskuksissahan raskaanpostin koneita uusittiin kyseisenä aikana tuon
tuosta, joten hyvin on huolto Turussa toiminut.
Vuosia ja vuosikymmeniä Turun postinlajittelutoimintoja yritettiin alas ajaa ja kuten tiedetään, näin
siinä pitkälti kävikin.
Uuden postikeskuksen myötä tulevaisuuden näkymät pakettipostin osalta vaikuttavat valoisammilta kuin aikoihin. Tosin eihän noista hiekkalaatikolla
leikkivistä Helsingin herroista koskaan tiedä, mitä
päissään kulloinkin hautovat.
Postikeskuksen väki on vuosien saatossa joutunut kokemaan niin surua, murhetta kuin kauhunhetkiä työpaikkansa menettämistä pelätessään.
Onhan noita ilonhetkiäkin koettu, mutta vähemmissä määrin niitä on eteen putkahtanut.
Vuosikausien pelko järsi työntekijöiden henkisiä
ja ruumiillisia voimavaroja kuin termiitti. Ilmeisen
vahvahermoista porukka on kuitenkin ollut, sillä
kohtuullisen lievin psyykevaurion asiassa taidettiin
lopulta selvitä.
Niinhän sitä sanotaan, että mikä ei tapa, vain
vahvistaa. Näin ajatellen, jatkuva kiirastuli on vain
paksuntanut työntekijöitä selkänahkaa.
Perusteluita turkulaisten kiirastuleen oli useita.
Vantaalle rakennettu jättimäinen logistiikkakeskus Voutila oli yksi näistä. Lentokentän läheisyyteen valmistuneeseen hehtaarihalliin oli hinnalla
millä hyvänsä saatava paketteja, pitihän mittavat
investoinnit kuolettaa.
Toinen toisensa perään suoritetut laskelmat
osoittivat pyrkimykset mahdottomiksi. Tästä huolimatta johtoporras ei antanut periksi. Perustettiin
alueryhmiä, joiden tehtävänä oli pohtia neljän pakettilajittelukeskuksen riittävyyttä Suomessa ja
Turku ei tähän kastiin lukeutunut.
Tehtiin jälleen kerran kalliita ja mittavia laskelmia aikatauluineen. Alueryhmien loppuraportit
käsiteltiin johtoportaassa Helsingissä, missä asiat
punnittiin eri kanteilta. Lopulta järki voitti ja Turun
Postikeskus sai jälleen kerran jatkoaikaa...
Vuonna 2002 Postin johto julkisti kehityssuunnitelmansa, jossa Turun Postikeskus oli jälleen tapetilla, tosin tällä kertaa vain raskaanpostin osalta.
Turun lajittelutoimintoja haviteltiin pääkaupunkiseudun suuriin Postitehtaisiin siirrettäväksi.
Painostus Turun Postikeskusta kohtaan jatkui.
Turkulaisuusvastaisuus eli edelleen vahvana
työnantajan leirissä, mutta millä voimalla se seuraavaksi ilmeni, oli yllätys kaikille. Uusia kirjelajittelikoneita ei Turkuun saatu.
Hermosota Turun Postikeskuksen kohtalosta
jatkui.
Seuraava uutispommi läjähti päin postikeskuksen työntekijöiden naamaa takavasemmalta ja
varkain. Pommin sanoma sai Turun Postikeskuksen seinät tutisemaan. Helsinki, Tampere, Kuopio
ja Oulu, siinä paikkakunnat, joissa Itella/Posti Oyj
turvaisi postalisen tulevaisuutensa.
Uusien kirjelajittelukoneiden sijoituspaikat olivat
jo aiemmin selvillä, mutta logistisen puolen vahva
kasvu herätti edelleen pientä toivonkipinää Turussa, mutta jäi lopulta toiveajattelun asteelle.
Miksi uutta postikeskusta ei Turkuun silloin saatu? Syy oli enemmän kuin yksioikoinen: Turku oli
liian sivulla. Sivulla mistä, Moskovasta vaiko Brysselistä, tätä eivät Helsingin herrat koskaan valaisseet.
Painostus Turun Postikeskusta kohtaan tiivistyi.
Syksyllä 2009 kolahti todellinen jytky Turkuun.
Valtaosa toiminnoista siirtyisi Tampereelle, minkä
myötä koko henkilökunta joutui YT:n piiriin.
Tämä tarkoitti sitä, että vuosien kamppailu oli ollut turhaa ja taistelu hävitty. Turun Postikeskus
kärvisteli kuoleman kourissa.
Salassa suoritettu suunnittelutyö putkahti edunvalvojille ja työntekijöille kuin puskista. Eipä ihme,
että tiedotustilaisuus veti porukan hiljaiseksi.
Jos koskaan, verenpaine- ja sykemittareilla olisi
ollut silloin käyttöä ja taatusti myös näyttöä.
Paljon on tapahtunut tämän jälkeenkin, mutta
näistä saavat työelämän pyörteissä hyörivät ja
asioista tarkemmin tietävä kertoa tarkemmin.
On aika toivottaa uudelle Logistiikkakeskukselle ja
sen työntekijöille onnea ja menetystä tulevaan.
Toivon mukaan murheen ajat kuuluvat menneisyyteen ja edessä siintäisi valoisampi tulevaisuus.
Tämän te kaikki olette ehdottomasti ansainneet.
HANNU TOIVONEN
- 13 -
___________________________________________________________
POSTISENIORIT, POSTISENIORIT, POSTISENIORIT, POSTISENIORIT
kertoi aloittaneensa postinjakajan uransa Säkylässä. Paikat olivat tuttuja hänelle, monet muut olivat
ensi kertaa Säkylässä.
REPOSAARI- SÄKYLÄ- MÄNTYNIEMI
Kesä tuli Turkuun ja PAUn Varsinais-Suomen
eläkeläiset kokoontuvat 4.8. Mäntyniemeen.
Kutsu oli perinteinen. Tapahtumasta myöhemmin lisää.
Torstaiaamuna kesäkuun neljäs päivä, lähti 44
iloista Posti-Senioria kohti Reposaarta. Reposaari
on nykyisin yksi Porin kaupunginosa puutaloineen
ja merenrantoineen. Porista matkaa Reposaareen
kertyy 32 kilometriä.
Reposaaressa tutustuttiin 1930-luvulla rakennettuun linnakepuistoon, Heinosen Artsi toimi oppaana. Linnakepuisto kuului puolustusvoimilla aina
vuoteen 1964
asti, yleisölle se
avattiin kesäkuussa 2008.
Kirkkoon yritettiin mennä, mutta
valitettavasti se oli
kiinni. Kulmalan
Pirjo kertoi saaresta kaikennäköistä, hän oli
ollut siellä Postissa kesävirkalijana.
Matkalaisille tuli
nälkä ja se poistettiin lounastupa
Patriassa.
Lounaan jälkeen ajettiin saaren eteläosaan, jossa yritettiin bongata Eino Gröniä. Ei näkynyt taiteilijaa pihallaan.
Reposaaresta lähdettiin takaisin kohti Poria, puolessa välissä poikettiin Yyteriin. Rannat siellä dyyneineen ovat mahtavia, kovakuntoisimmat kävelivät pitkälle rantaviivaan.
Matka jatkui Poriin, jossa kohteena oli kauppakeskus, Porin Puuvillatehdas. Oli komea ja mielenkiintoinen kauppakeskus.
Ja kuten aina matkalta palataan kotiin. Turkuun
saavuimme klo 20 ja matkalaiset poistuivat tyytyväisinä omille teilleen. Matka oli ollut antoisa ja
viihdyttävä.
Heinäkuun toinen päivä suunnattiin bussin nokka
kohti Säkylää. Kohteena oli Katismaan kesäteatteri.
Teatterin ystäviä oli 47 ja näytelmänä ”Minne tuuli
kylän kuljettaa”. Teatteri sijaitsi pienellä saarella
Pyhäjärven rannassa. Nälkä poistettiin ennen
teatteria Tupalan Hovissa, missä Sepän Terttu
Elokuun neljäs päivä oli aurinkoinen ja kaunis.
Monet Posti-Seniorit suuntasivat matkansa Mäntyniemeen. Paikalla oli yli 50 eläkeläistä perinteisessä Varsinais-Suomen osaston järjestämässä
kesätapaamisessa ja kuten monesti näissä tapaamisessa sää suosii jälleen kerran osanottajia.
Aluksi osaston varapuheenjohtaja Mauri Iljin toivotti eläkeläiset tervetulleeksi, jonka jälkeen hän
kertoi palanneensa töihin edellisenä päivänä lomaltaan. Työpöydällä oli yt- paperit odottamassa,
harmitteli pääluottamusmies Iljin. Maurin puheen
jälkeen Soili Seppä kiitti
kutsusta vierailijoiden
puolesta ja sen jälkeen
siirryttiin kaffel. Itse tilaisuus oli kiva ja noudatti
vanhoja perinteitä, tikanheittoa, makkaransyöntiä, kahvittelua ja jutustelua.
Saunan lauteille menivät ensin naiset ja sen
jälkeen miehet. Meillä
miesten keskusteluissa
pohdittiin, miksi jonkun
naamaa ei näy täällä?
Näinhän se menee,
toisesta päästä porukkaa
putoaa pois ja toisesta päästä tulee uusia mukaan.
Kaikki hauskuus loppuu aikanaan ja kotiinlähtö
oli edessä. Ensi vuonna jälleen tavataan samoissa merkeissä.
Isot kiitokset järjestäjille, teitte jälleen kerran
hienon päivän meille eläkeläisille!
Tervetuloa mukaan kaikki Posti-Seniorit syksyn tapahtumiin, niin uudet kuin vanhat jäsenet.
Syyskuun 17. päivä klo 14.00 on ensimmäinen
syyskauden Posti-Seniorien kokous. Paikkana on
Hansasali, Puutarhakatu 45.
PERTTI SIIKA
Turun Posti-Seniorit
Kuva: Reino Intovuori
- 14 -
__________________________________________________________
POSTISENIORIT, POSTISENIORIT, POSTISENIORIT, POSTISENIORIT
Miesten tikkakisaa seurattiin silmä tarkkana.
KUVA: Ulla Taskinen
Tikkakisan tulokset:
Miehet:
Naiset:
1. Tuomo Lempiäinen
2. Jorma Sorsakivi
3. Jari Nilsson
1. Seija Filppu
2. Pirkko Rouvinen
3. Arja Hietamäki
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Hei, sinä postilainen!
Hei, sinä alle 35- vuotias PAUn
jäsen.
Perinteinen syksyn Lounais-Suomen alueen
postilaisten purjehdus järjestetään tänä vuonna 30–31.10.2015 Tallink Siljan Baltic Princessillä.
Lisätietoja lähiaikoina työpaikkojen ilmoitustauluilla sekä pääluottamusmies Mauri Iljiniltä
puh. 040 723 2505.
PAUn nuorisokurssi järjestetään Kuopiossa
19- 20.9.2015 Hotelli Cumuluksessa.
Kurssin vetäjänä toimii liiton työehtoasiantuntija, uusi nuorisovastaava Jussi Saariketo.
Kurssille voit ilmoittautua PAUn kotisivuilla
www.pau.fi sähköisen jäsenpalvelun kautta tai
perinteisellä kurssihakemuslomakkeella, joita
saat edunvalvojilta.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.8.2015.
- 15 -
___________________________________________________________
Osa 31 TOIMEENTULOTUKI KELALLE
Eduskunta on hyväksynyt toimeentulotukilain
muutokset. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Toimeentulotukilain
muutokset on hyväksytty eduskunnassa
12.3.2015. Laki odottaa vielä presidentin vahvistusta. Muutoksen perusteella perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät
Kelalle vuoden 2017 alusta alkaen. Tämän jälkeen asiakas hakee toimeentulotukea pääasiassa
Kelasta. Jos asiakkaalla on lisäksi sellaisia yllättäviä tai erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki
ei riitä kattamaan, asiakas kääntyy kunnan puoleen. Kunnan tehtäväksi jää lainmuutoksen jälkeenkin myöntää täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, jotka molemmat edellyttävät harkintaa. Kela varmistaa, että asiakkaat ohjataan sosiaalityön palvelujen piiriin niiden perusteiden mukaan, joista Kela ja kunnat ovat yhdessä sopineet.
Asiakkaalla säilyy oikeus keskusteluun kunnan
sosiaaliviranomaisen kanssa. Lisäksi hänelle taataan uuden lain mukaan mahdollisuus keskustella
perustoimeentulotukeen liittyvistä asioista myös
Kelan toimihenkilön kanssa. Tuen taso tai myöntämisperusteet eivät muutu. Toimeentulotuki on
sosiaalietuuksiin lukeutuva yhteiskunnan viimesijainen taloudellinen tuki. Tällä tarkoitetaan, että
kaikki omat sekä mahdollisen puolison ja mahdollisen samassa taloudessa elävän lapsen tulot ja
varallisuus on käytettävä tukea hakevan toimeentuloon ja elämiseen, ennen kuin voi saada toimeentulotukea. Noin seitsemän prosenttia Suomen väestöstä sai toimeentulotukea vuonna 2005.
Toimeentulotuen saajien määrä moninkertaistui
1990-luvun laman aikana ja pitkään toimeentulotuen varassa elävien määrä on ollut vuodesta
1994 lähtien yli kolminkertainen 1980-lukuun verrattuna.
Toimeentulotuen perusosaan on oikeus jokaisella
Suomessa oleskelevalla tai asuvalla, jonka tuloista
jää käteen vähemmän kuin perusosan määrä
vuokran, sähkön, veden, kotivakuutuksen ja muiden pakollisten asumiskulujen jälkeen. Esimerkiksi vuonna 2014 yksin asuva lapseton, jolla jää
asumiskulujen jälkeen käteen alle 480,20 € kuukaudessa, on oikeutettu toimeentulotukeen ja sen
perusosaan. Lisäksi normin ylittävä vuokra on
otettava huomioon vähintään kolmen kuukauden
ajan. Muut toimeentulotuen osat kuin perusosa
ovat ns. "harkinnanvaraisia”. Toimeentulotukeen
ovat Suomessa oikeutettuja sellaiset henkilöt,
jotka eivät saa riittävää toimeentuloa omista tai
samassa taloudessa asuvien tuloista taikka reali-
soimalla omia tai asuinkumppaniensa pankkitalletuksia tai muuta omaisuutta. Käytettävissä olevat
varat kuten säästöt, arvopaperit ja muu helposti
realisoitavissa oleva omaisuus otetaan huomioon
kohtuullisuusharkintaa käyttäen esimerkiksi siten,
että säästöistä voidaan vähäinen osa jättää henkilön tai perheen itsenäisen suoriutumisen turvaksi.
Käytännössä kuntien sosiaalitoimen linja on ollut
kuitenkin sellainen, että kaikki pankkitalletukset
vähennetään täysimääräisesti toimeentulotuesta.
Vakinaista asuntoa, tarpeellista irtaimistoa, ammatinharjoittamiseen kuuluvia työvälineitä sekä
sellaisia varoja, joiden katsotaan olevan tarpeen
jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi, ei saa kuitenkaan huomioida realisoitavana omaisuutena.
Alle 18-vuotiaan lapsen varoja ei myöskään saa
ottaa huomioon siltä osin kuin ne ylittävät hänen
osaltaan toimeentulotuessa huomioon otettavat
menot.
Toimeentulotuesta on käytännössä muodostunut
monen pitkäaikaistyöttömän perusturva, sillä työmarkkinatuen ja asumistuen yhteenlaskettu määrä
jää usein niin pieneksi, ettei se kata elämisen
kuluja.
Lainmuutos ei vaikuta toimeentulotuen tasoon
eikä tuen myöntämisperusteisiin. Uudessa laissa
perustoimeentulotukeen tehdään pieniä tarkennuksia. Kelalta maksettavaan tukeen siirretään
täydentävästä toimeentulotuesta sellaisia menoeriä, jotka toistuvat usein ja edellyttävät vähäisempää harkintaa. Myös sellaiset asumiseen liittyvät menoerät, jotka huomioidaan toimeentulotuessa, pyritään sisällyttämään mahdollisimman laajalti
perustoimeentulotukeen.
Valtio ja kunnat vastaavat edelleen puoliksi perustoimeentulotuen menoista. Toimeentulotukea sai
vuonna 2013 noin 247 000 kotitaloutta, joista perustoimeentulotukea sai lähes 93 %. Toimeentulotuen bruttokustannukset olivat 736,3 milj. euroa.
Tästä summasta 655,7 milj. euroa (89,5 %) oli
perustoimeentulotuen menoja.
Posti- ja logistiikka-ala on voimakkaan murroksen
myllerryksessä. Isot YT:T seuraavat toisiaan ja
työtä häviää alalta pois. Toimeentulotuen hakeminen voi tulla ajankohtaiseksi meistä monelle…
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU
MARKO KOIVUMÄKI
PUH. 040 768 2256
[email protected]
- 16 -
___________________________________________________________
TIESITKÖ, ETTÄ…
Tiesitkö, että vuonna 2014 Itellan (nykyisin Posti
Group Oyj:n) henkilöstön keski-ikä oli 42,4 vuotta
ja naisia oli 33 prosenttia ja miehiä 67 prosenttia
kaikista työntekijöistä.
Tiesitkö, että Papinsaaressa osastomme kesäpaikassa löytyy nyt vapaita mökkejä niin viikolla
kuin viikonloppunakin. Lisätietoja saat Jorma Toukonimeltä puh. 050 303 5559
Tiesitkö, että valtion omistajaohjauksesta vastaa
pääministeri Juha Sipilä.
Tiesitkö, että Kuninkuusravit järjestetään Turussa
ensi vuonna 29- 31. heinäkuuta.
Tiesitkö, että Itellan henkilöstörahaston valtuuston kokous pidetään 27. päivä elokuuta, jonka
jälkeen kaikille jäsenille postitetaan kirje, mistä
selviää jokaisen oma rahasto-osuus.
Tiesitkö, että SAK jakaa tänäkin vuonna tuhannen euron suuruisen Duunari-stipendin työelämän
nuorelle osaajalle. Voit jättää ehdotuksesi stipendin saajaksi syyskuun 11. päivään mennessä.
Lisätietoa www.pau.fi
Tiesitkö, että Pyhätunturin matkalle viikolla 10
vuonna 2016 on vielä muutama paikka vapaana,
tiedustelut Matti Vikström p. 0400 531 361.
Tiesitkö, että PAUn talvipäivät 6-7.2.2016 on
siirretty Hyvinkäältä Hämeenlinnaan, ajankohta
pysyy samana. Syynä siirtoon on Hotellin sulkeminen vuodenvaihteessa.
Tiesitkö, että SAK lähtee mukaan yhteiskuntasopimuksen valmisteluprosessiin, mutta ei ole valmis
kokonaistyöajan pidentämiseen.
Tiesitkö, että Postin Työhyvinvointisäätiön syksyn
kuntokursseilla on tilaa. Käy tarkistamassa missä
ja milloin, säätiön kotisivuilla ja lähde sinäkin mukaan. www.tyohyvinvointisaatio.fi
Tiesitkö, että Postissa on jälleen kerran painettu
paniikkinappulaa. Mitä kaikkea se tuokaan tullessaan?
Tiesitkö, että Posti Group Oyj:ssä henkilöstökulut
ovat 48 prosenttia kaikista kuluista.
Tiesitkö, että Uuteen Polkuun on hyväksytty yli
700 hakemusta tähän mennessä.
Tiesitkö, että Helsingin Jakelu-Expert Oy on hakenut mainosjakajia koskevassa työehtokiistassa
valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Valituslupaasioiden keskimääräinen käsittelyaika on noin 5-8
kuukautta, jonka aikana tiedetään myönnetäänkö
valituslupa vai ei. Mikäli valituslupa myönnetään,
kestänee asian ratkaiseminen vielä 1-1½ vuotta.
Mainosjakajien kannattaa jakeluyhtiön valituksesta
huolimatta tehdä työnantajilleen palkkavaateita
vanhenemisen estämiseksi. Lisätietoa www.pau.fi
Tiesitkö, että Aurala-huvila tarjoaa laadukkaat
tilat lomallesi, yritystilaisuuteen tai vaikka häiden
pitopaikaksi Saimaan rannalla vain 15 minuutin
ajomatkan päässä Mikkelin keskustasta. Lisätietoa: www.pau.fi/lomaedut/aurala-huvila/
Tiesitkö, että Ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUC
arvioi, että yli 4000 siirtotyöntekijää kuolee ennen
MM-kisojen avauspotkua vuonna 2022. ITUCin
pääsihteeri Sharan Burrowin mukaan maassa
kuolee enemmän rakennustyöläisiä kuin kisoihin
tulee osallistujia.
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus
SASK polkaisi heinäkuussa käyntiin kampanjan,
jossa kerätään nimiä kansainväliseen vetoomukseen tilanteen muuttamiseksi. Allekirjoita vetoomus osoitteessa www.vahvantehtava.fi
Tiesitkö, että Posti konsernin henkilöstömäärä on
vuoden aikana vähentynyt lähes kolmella tuhannella. Kaikkia työntekijöitä ei ole irtisanottu, vaikka
Posti on ollut yrityksistä ykkösenä irtisanomisissa,
osa johtuu myös liikkeenluovutuksista.
Tiesitkö, että Britannian näkyvä tavaramerkki,
kirkkaan punaiset postilaatikot ovat joutuneet yllättävän uhan kohteeksi. Niitä kähvelletään 100 laatikon vuosivauhtia, kertoo kuninkaallinen posti.
Tiesitkö, että Liedon logistiikkakeskuksessa aloitetaan pakettien koe-erien lajittelu 14.9.2016, siis
asiakkaiden lähetyksillä.
MAURI ILJIN
MARKO KOIVUMÄKI
JARMO NIEMI
JUSSI SAARIKETO
- 17 -
___________________________________________________________
VITSIT….. VITSIT….. VITSIT….. VITSIT….. VITSIT….. VITSIT….. VITSIT….. VITSIT…..
Tamperelainen postimies kertoi koiransa kadonneen. Sitä etsittiin työkavereiden toimesta kaikkialta. Tuntui kuin se olisi hävinnyt lopullisesti. Viimein
työkaveri esitti ajatuksen: - Pannaan ilmoitus Aamulehteen, että koirasi on kadonnut. - Ei auta,
sanoi postimies. – Se ei koskaan oppinut lukemaan.
mutta en löydä hyttiäni. – Muistatteko sen numeron? – En, en sitten millään muista sitä. sitähän ei
ole tässä muoviläpyskässä. – Onko teillä kuvaa
missä se oli? Onko teillä mitään muistikuvaa siitä?
– Kyllä muistan, kun katsoin ulos ikkunasta, niin
siitä näkyi suoraan laivan kylkeen, jossa luki Viking Line.
Postimies Virtanen meni raskaan työpäivän jälkeen pubiin ja sanoi: - Tarjoilija! Yksi kossu ja
äkkiä! – Tuleeko kolalla? Aivan sama tuo vaikka
lapiolla, kunhan tuot äkkiä!
Tampereen poliisille tuli tutkittavaksi kimuranttinen
huijaustapaus. Muuan miekkonen kaupitteli verkossa pillereitä, joiden piti taata ikuinen nuoruus.
Poliisit pidättivät huijarin ja alkoivat tutkia asian
taustoja. Kun asiaa tutkinut komisario jätti jutun
syyteharkintaan, hän saattoi valistaa jutun syyttäjää suullisesti: Tämä tyyppi on vanha venkula ja
rikoksenuusija. Hänet on pidätetty samasta syystä
jo vuosina 1743, 1854 ja 1922.
Tamperelainen esimies valitti tarjoilijalle: - Tämä
kala ei maistu läheskään yhtä hyvälle kuin viime
kuussa! – Kummallista! Ihan samaa kalaahan se
on, vastasi tarjoilija.
Aluepäällikkö kysyi miten pikkujoulusuunnitelmat
etenevät. Henkilöstöpäällikkö totesi: - Ihan hyvin.
Juuri tänään lähtevät kutsut kaikille. – Paljonko
arvioit, että sinne tulee väkeä? – No, riippuu vähän
siitä, voinko kertoa etukäteen onko aluepäällikkö
tulossa vai ei. – Kuinka paljon se vaikuttaa siihen,
paljonko osanottajia tulee. – Se vaikuttaa niin, että
jos aluepäällikkö tulee, niin meitä on varmaan
koolla viisikymmentä, mutta jos aluepäällikkö ei
tule niin luku voi nousta reilusti yli kahdensadan.
Postinjakelun YT- neuvottelujen aikana irtisanottu
postimies kertoi entiselle työkaverille, että oli
päässyt jäähalliin töihin ja sain maailman helpoimman homman. – Minun ei ole tarvinnut vielä
tehdä yhtään mitään. – Mitä se sellainen työ on?
työkaveri kyselee uteliaana. – Minun pitää vaihtaa
numerot taululle. kun Tappara tekee maalin,
Turkulaisen postimiehen kuusivuotias poika huusi.
– Äiti muutetaan Tampereelle. – Miksi kultaseni,
miksi meidän pitäisi muuttaa Tampereelle? – No,
kun sanotaan, että pian saattaa tulla maailmanloppu ja Tampereelle isän mukaan kaikki saapuu
kymmenen vuotta myöhässä.
Tamperelaisten esimiesten risteilyllä Turusta Tukholmaan sattui seuraavaa; Eräs esimiehistä tuli
huolestuneena purserin luo ja sanoi: - Anteeksi,
Tamperelainen eläkkeelle jäänyt postimies oli
ryhtynyt kalastajaksi ja oli lähdössä verkkoja kokemaan, kun paikalle saapui saarnaaja, joka kertoi vapahtajasta. Hän puhui pitkään ja kysyi lopulta: - Tunnetteko Jeesuksen? Pitkän hiljaisuuden
jälkeen kalaan lähdössä ollut entinen postimies
kysyi: - Minkälainen moottorivene hänellä oli?
Samainen kalastaja kertoi kaverilleen, että kun
oltiin postipoikien kanssa kalastamassa, oli ahvenilla niin kova syönti, että meidän piti mennä
puun taakse piiloon pujottamaan mato koukkuun.
Työterveyslääkäri puhutteli aluejohtajaa huolestunut ilme kasvoillaan: - Teidän täytyy ehdottomasti
vähentää konjakin käyttöänne. Verinäytteenne
haihtui matkalla laboratorioon.
Tamperelainen postimies meni Alkoon: - Mitä
suosittelisitte juotavaksi hopeahääpäivänä?
– Riippuu siitä haluatteko juhlia vai unohtaa.
Eräässä nimeltä mainitsemattomassa IT- firmassa
tehtiin organisaatiomuutos, suunnittelijat jaettiin
neuvotteleviin ja suunnitteleviin suunnittelijoihin.
Kuukauden kuluttua heillä oli jo vakiintuneet lempinimet; suunnattomat neuvottelija ja neuvottomat
suunnittelijat.
- 18 -
___________________________________________________________
MUUTOSILMOITUS, lähetä kirjeitse osoitteella
Paun Varsinais-Suomen osasto ry.
PL 100, 20251 Turku.
Käytä tätä jäsenilmoitusta, kun jäsentiedoissasi tapahtuu
muutoksia tai elämäntilanteesi muuttuu, näin jäsenyyteesi ei
tule katkosta (pitkä sairausloma, hoitovapaa, opiskelu tai muu
vastaava)
Muistathan ilmoittaa muutokset myös Posti- ja logistiikkaalan unioniin, muutokset voit tehdä PAUn kotisivuilla.
_______________________________________
Sukunimi (myös entinen)
_______________________________________
Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna)
HUOM! TULEVA ELÄKELÄINEN.
ELÄKKEELLE VUODEN 2015 AIKANA SIIRTYVÄ, mikäli jatkossakin haluat Merkilliset –
lehden, niin sinun pitää tilata se.
”Jokaista lehteä ei tarvitse tilata erikseen, riittää kun tilaat lehden kerran”.
Lehtitilauksen voit hoitaa alapuolella olevalla
tilauskaavakkeella, puhelimitse numerossa
040 723 2505,
sähköpostitse [email protected] tai
verkossa www.varsinais-suomi.pau.fi
________________________________________
Lähiosoite
________________________________________
Postinumero
Postitoimipaikka
________________________________________
Puhelin
Henkilötunnus (ei pakollinen)
________________________________________
Sähköpostiosoite
*********************************************************
( ) Palkaton sairausloma
LEIKKAA TÄSTÄ
Eläkeläinen, mikäli vielä jatkossakin haluat Merkilliset lehden, niin palauta tämä kaavake osoitteella;
PAUn Varsinais-Suomen osasto
PL 100
20251 Turku
LÄHETTÄKÄÄ MINULLE JATKOSSAKIN
MERKILLISET – LEHTI
( ) Kuntoutustuki
( ) Hoitovapaa / kotihoidontuki
________________________________________
nimi
( ) Äitiys-, isyys- tai vanhempainloma
( ) Palkaton vapaa / oma loma
________________________________________
osoite
( ) Asevelvollisuus / siviilipalvelu
( ) Työtön / Kelan maksamat etuudet
( ) Muu syy (täytä kohta lisätietoja)
________________________________________
Ajalla _______________/____________________
postinumero ja postitoimipaikka
Lisätietoja: _______________________________
________________________________________
________________________________________
päiväys
allekirjoitus
Osoitteenmuutosasian voit hoitaa myös puhelimitse tai sähköpostitse.
Tavoitat meidät numerosta puh. 040 723 2505 tai
[email protected]
- 19 -
MERKILLISET
PAUN VARSINAIS-SUOMEN OSASTON
TIEDOTUSLEHTI
www.varsinais-suomi.pau.fi
SEURAAVA MERKILLISET-LEHTI ILMESTYY
JOULUKUUSSA 2015.
SIIHEN TARKOITETUT JUTUT ON
TOIMITETTAVA 21.11.2015 MENNESSÄ.
TOIMITUKSEN OSOITE:
MERKILLISET-LEHTI
Paun Varsinais-Suomen osasto
PL 100
20251 TURKU
Toimitus toivottaa kaikille
Merkilliset- lehden lukijoille
aurinkoista ja lämmintä syksyä!