Tehnični list SMARTwall N C1

Tehnični list
KNAUF INSULATION SMARTwall N C1 (FKD-N C1)
Plošča za kontaktne fasade
MW-EN 13162 - T5-DS(TH )-CS(10)25-TR7,5-WS-WL(P)-MU1
Knauf Insulation SMARTwall N C1 so izolacijske plošče iz kamene volne namenjene
za vgradnjo v kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemih – ETICS. Plošče
odlikuje odlična toplotna prevodnost, priročne dimenzije za rokovanje, majhna teža,
dobre mehanske lastnosti ter enostranski silikatni obrizg na zunanji strani. Plošče še
posebej priporočamo za energetske sanacije obstoječih individualnih objektov,
predvsem eno in dvodružinskih hiš.
Plošče se poleg pasovnega obodnega lepljenja obvezno še dodatno mehansko
pritrdijo. Pritrjevanje se izvaja po sistemu W sidranja z minimalno 3 pritrdili na ploščo
oz. 6 pritrdil/m², priporoča se sistem sidranja s poglabljanjem in prekritjem z
namenskim pokrivnim čepom iz kamene volne. Pri vgradnji je potrebno upoštevati
tehnična navodila proizvajalca izolacijskih plošč.
UPORABA :
•
kontaktni fasadni sistemi ETICS
PREDNOSTI :
•
•
•
•
•
visoka toplotna izolativnost
visoka požarna odpornost
zvočna izolativnost
visoka paropropustnost
odpornost na mikroorganizme
TEHNIČNA TABELA :
Deklarirana toplotna
prevodnost
Odziv na ogenj
Tališče
Razplastna trdnost
Tlačna trdnost
Oznaka
λD
Vrednost
0,034
Enota
W/mK
σmt
A1
> 1000
≥ 7,5
C
kPa
σ10
≥ 25
kPa
Standard
SIST EN 12667
SIST EN 13501-1
DIN 4102/ T17
SIST EN 1607
o
SIST EN 826
2
Navzemanje vode
Wp
< 1,0
kg/m
Specifična toplota
Difuzijska upornost vodni pari
cp
µ
1030
1,0
J/kgK
-
SIST EN 1609
SIST EN ISO 10456
SIST EN 13162