Stanovanjska soseska »Sončni vrtovi« na Vranskem

Stanovanjska soseska »Sončni vrtovi« na Vranskem
Podatki o nepremičnini
Vrsta nepremičnine
ID znak
Velikost nepremičnine
Stavbna zemljišča
1011-623/1, 1011-639/6, 1011-639/9, 1011-639/14, 1011-639/15, 1011639/16, 1011-639/17, 1011-639/18, 1011-639/19, 1011-639/20, 1011639/21, 1011-639/22, 1011-639/23, 1011-639/24, 1011-639/25, 1011639/26, 1011-639/27, 1011-639/28, 1011-639/29, 1011-639/30,
vse v solastninskem deležu do 54/100
Skupna površina zemljišča: 19.713 m2 (delež 54/100)
Lokacija
Država
Regija
Kraj
Slovenija
Savinjska regija
Brode - Vransko
Stran 1 od 2
Kratek opis
Predmet prodaje so stavbna zemljišča v idealnem solastninskem deležu
54/100. Skupna površina zemljišč znaša 19.713 m2. Zemljišča so v bližini
dvorca Brode. Načrtovana je izgradnja stanovanjske soseske »Sončni
vrtovi« in sicer 11 večstanovanjskih objektov. Do lll. gradbene faze so na
delu zemljišč, ki bodo po aktualnem predlogu razdelitve solastnine pripadle
Gradis skupina G d.d., že zgrajeni trije večstanovanjski objekti in eden delno.
Soseska je locirana na vzhodnem delu Vranskega, tik ob priključku na
avtocesto Ljubljana – Maribor.
Način prodaje/izhodiščna cena
Neposredna prodaja
2.050.000,00 EUR
Pravni status
Lastnik
GRADIS SKUPINA G d.d.
Kontakt
Kontakt:
Info:
E-poštni naslov
Telefonska številka
Gašper Svoljšak
http://nepremicnine.factorb.si/
[email protected]
01/230 77 16
Ljubljana, 15. 5. 2015
Stran 2 od 2