Oddelki PB bivanja so organizirani v skladu s priporočili resornega

Oddelki PB bivanja so organizirani v skladu s priporočili resornega ministrstva v obsegu 84 ur
tedensko. Učenci so vključeni v oddelke PB na podlagi pisne prijave staršev. Časovno in vsebinsko
poteka delo v posameznih oddelkih glede na število ur pouka, organizacijo interesnih dejavnosti in
verouka.
Zaradi omejenega števila ur PB se učenci družijo v različne skupine.
SKUPINA
RAZREDNIK
1.OPB
KATJA KOROŠA
2.OPB
ANICA GREGOREC
3.OPB
4.OPB
JELKA VINKOVIČ
MARJETA BLAGOVIČ
5.OPB
ZDENKA TRSTENJAK
STROKVONI DELAVCI, KI POUČUJEJO V
ODDELKU
ANICA GREGOREC, JELKA VINKOVIČ,
ZDENKA TRSTENJAK, SIMON CIMERMAN
ZDENKA TRSTENJAK, JELKA VINKOVIČ
KATJA KOROŠA
NADA VAJS VIDNARMAR
MATEJA KOZAR, ANICA GREGOREC,
NADA VAJS VIDNAR, ZDENKA
TRSTENJAK, KATJA KOROŠA
MARJETA BLAGOVIČ, JELKA VINKOVIČ,
ANICA GREGOREC, KATJA KOROŠA