ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA

ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA
Langusova ulica 8
1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (01) 2442-750
fax: +386 (01) 2442-777
Naziv delodajalca:
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA
Naslov delodajalca:
LANGUSOVA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA
Kontaktna oseba:
kontaktna oseba: KATJUŠA KOPRIVNIKAR, tel.: 01 2442 752
Naziv delovnega mesta
oziroma dela:
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH
DEJAVNOSTI (M/Ž)
Opis del in nalog:
Poklicna strokovna
izobrazba:
organizira informacijske dejavnosti in vzdržuje informacijski
sistem, skrbi za strojno in didaktično programsko opremo za slepe
in slabovidne,vzpostavlja omrežja internet in skrbi za njegovo
vzdrževanje, ter opravlja druga dela po navodilih vodstva Zavoda
UNIVERZITETNA STROKOVNA IZOBRAZBA
smer informatika in računalništvo
Druga potrebna dodatna znanja oz.
drugi pogoji za zasedbo: znanje in obvladanje dela s programsko opremo JAWS,
ZOOMTEXT, GOVOREC, elektronske lupe, defektološka
dokvalifikacija, strokovni izpit, izpit iz varstva pri delu,
nekaznovanost za naklepna kazniva dejanja, zaželene delovne
izkušnje 2 leti s področja vzgoje in izobraževanja slepih in
slabovidnih
Znanje jezikov:
slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče
Upravna enota delovnega
mesta oziroma dela:
LJUBLJANA VIČ RUDNIK
Trajanje zaposlitve:
določen čas (od 01. 08. 2015 do 31. 08. 2016)
Delovni čas:
polni delovni čas 40 ur/teden
Vozniški izpit:
B kategorije
Prijava je mogoča do:
29. 07. 2015
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo:
- po pošti pisno vlogo z življenjepisom na naslov:
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana,
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
- po elektronski pošti na naslov:
[email protected]
Ljubljana, 22. 07. 2015
Ravnateljica:
Katjuša Koprivnikar
e-mail: [email protected]; Zakladni podračun: 01100-6030689853 pri UJP Ljubljana
IDENTIFIKACIJSKA ŠT.: SI94559899; MATIČNA ŠTEVILKA: 5051134, spletna stran: www.zssm.si