01.02.2015 . PDF

Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
OPOMBA: Oznaka "originalno" oz. "generično" v rubriki "Vrsta zdravila" se nanaša na določbe 3. člena Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS štev. 102/10, 6/12, 16/13 in 71/13);
izhaja iz vrste postopka, po katerem je zdravilo pridobilo dovoljenje za promet in se ne navezuje na pravni status tega zdravila v smislu določb 20. točke 6. člena in 45. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS štev. 17/14).
* na podlagi določb šestega odstavka 161. člena Zakona o zdravilih in določb drugega in četrtega odstavka 6. člena ter rokov iz prvega odstavka 23. člena aktualnega pravilnika o cenah (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) je
datum prenehanja veljavnosti izredne višje dovoljene cene datum izdaje nove odločbe, izdane na podlagi vloge, ki mora biti, v skladu z določbo prvega odstavka 23. člena pravilnika, predložena na Agencijo oz. poslana
priporočeno po pošti do vključno 1.4. 2015. V kolikor vloga do tega roka ne bo vložena, bo cena po tem datumu prenehala veljati.
Datum
Režim
Cena na
Tip
začetka
Datum konca
Vrsta
Ime zdravila in pakiranje
splošno ime zdravila Naziv zavezanca
izdaje
debelo €
vloge veljavnosti veljavnosti
zdravila
Ident
ATC
036986
5-Fluorouracil Ebewe 50 mg/ml koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata L01BC02
fluorouracil
EBEWE Pharma
H
33,90
IVDC
1.2.2015
31.1.2016 generično
082023
5-Fluorouracil Ebewe 50 mg/ml koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata
L01BC02
fluorouracil
EBEWE Pharma
H
6,78
IVDC
1.2.2015
31.1.2016 generično
062103
ABILIFY 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami
N05AX12
aripiprazol
Otsuka pharmaceutical Europe ltd. Rp
79,73
NDC
17.12.2014
originalno
062146
ABILIFY 15 mg tablete, škatla z 28 tabletami
N05AX12
aripiprazol
Otsuka pharmaceutical Europe ltd. Rp
79,73
NDC
17.12.2014
originalno
016527
ABILIFY 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo
N05AX12
ABILIFY MAINTENA 400 mg prašek in vehikel za suspenzijo
za injiciranje s podaljšanim sproščanjem, 1 viala s praškom + 1
viala z vehiklom + 1 injekcijska brizga s predhodno pritrjeno iglo
+ 1 injekcijska igla za enkratno uporabo z nastavkom Luer
Lock + 1 n
N05AX12
aripiprazol
Otsuka pharmaceutical Europe ltd. ZZ
7,00
IVDC
1.10.2014
30.9.2015 originalno
aripiprazol
Otsuka pharmaceutical Europe ltd. ZZ
329,60
NDC
1.2.2015
originalno
Abraxane 5 mg/ml prašek za suspenzijo za infundiranje, 1 viala
Abstral 100 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Abstral 100 mikrogramov podjezične tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Abstral 200 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Abstral 200 mikrogramov podjezične tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Abstral 300 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Abstral 300 mikrogramov podjezične tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Abstral 400 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Abstral 400 mikrogramov podjezične tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Abstral 600 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
L01CD01
paklitaksel
Celgene Europe Limited
H
324,02
NDC
17.12.2014
originalno
N02AB03
Fentanil
ProStrakan Ltd,
Rp
178,84
NDC
27.6.2014
originalno
N02AB03
fentanil
ProStrakan Ltd.
Rp
59,95
NDC
17.12.2014
originalno
N02AB03
Fentanil
ProStrakan Ltd,
Rp
178,84
NDC
27.6.2014
originalno
N02AB03
fentanil
ProStrakan Ltd.
Rp
59,95
NDC
17.12.2014
originalno
N02AB03
Fentanil
ProStrakan Ltd,
Rp
178,84
NDC
27.6.2014
originalno
N02AB03
fentanil
ProStrakan Ltd.
Rp
59,95
NDC
17.12.2014
originalno
N02AB03
Fentanil
ProStrakan Ltd,
Rp
178,84
NDC
27.6.2014
originalno
N02AB03
fentanil
ProStrakan Ltd.
Rp
59,95
NDC
17.12.2014
originalno
N02AB03
Fentanil
ProStrakan Ltd,
Rp
178,84
NDC
27.6.2014
originalno
146049
118974
060372
060364
060410
060437
060461
060470
060550
060500
060658
1 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
060640
060690
060682
003255
005630
144675
028622
028649
028630
025682
015504
146338
046639
146339
046647
146340
046655
120790
120804
120812
145504
145505
Ime zdravila in pakiranje
Abstral 600 mikrogramov podjezične tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Abstral 800 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Abstral 800 mikrogramov podjezične tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Accolate 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 56 tabletami
(4 x 14 tablet v pretisnem omotu)
ACETAZOLAMID AGEPHA -TABLETTEN ADMOX, 250 mg
tablete, 20 tablet
ACETAZOLAMID TABLETE 250 mg, Plastenka s 112
tabletami
Acipan 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Acipan 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14 tabletami
(2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Acipan 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Acipan 40 mg prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1 vialo
s praškom
ACLASTA 5 mg raztopina za infudiranje, steklenica 100ml
Actalipid 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100 tabletami
(10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Actalipid 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Actalipid 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100 tabletami
(10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Actalipid 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Actalipid 40 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100 tabletami
(10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Actalipid 40 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Actamone 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Actamone 4 mg žvečljive tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)
Actamone 5 mg žvečljive tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)
Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tablete, 28 tablet v pretisnem
omotu (alu/alu)
Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tablete, 30 tablet v plastenki
(HDPE)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N02AB03
fentanil
ProStrakan Ltd.
Rp
59,95
NDC
17.12.2014
originalno
N02AB03
Fentanil
ProStrakan Ltd,
Rp
178,84
NDC
27.6.2014
originalno
N02AB03
fentanil
ProStrakan Ltd.
Rp
59,95
NDC
17.12.2014
originalno
AstraZeneca UK Limited
Rp
23,03
NDC
17.12.2014
originalno
4,32
IVDC
16.9.2014
31.8.2015 generično
14,45
NDC
1.2.2015
generično
ATC
R03DC01 zafirlukast
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
S01EC01
acetazolamid
Kemofarmacija d.d.
S01EC01
acetazolamid
LENIS d.o.o.
A02BC02
pantoprazol
Lek d.d.
Rp
4,10
NDC
7.7.2014
generično
A02BC02
pantoprazol
Lek d.d.
Rp
2,63
NDC
7.7.2014
generično
A02BC02
pantoprazol
Lek d.d.
Rp
4,55
NDC
7.7.2014
generično
A02BC02
pantoprazol
Lek d.d.
H
4,83
NDC
7.7.2014
generično
Novartis Europharm Limited
ZZ
212,83
NDC
15.1.2015
originalno
M05BA08 zoledronska kislina
C10AA01
simvastatin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
5,36
NDC
1.2.2015
generično
C10AA01
simvastatin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
3,61
NDC
1.2.2015
generično
C10AA01
simvastatin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
11,93
NDC
1.2.2015
generično
C10AA01
simvastatin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
5,31
NDC
1.2.2015
generično
C10AA01
simvastatin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
13,63
NDC
1.2.2015
generično
C10AA01
simvastatin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,30
NDC
1.2.2015
generično
R03DC03 montelukast
Actavis Group PTC ehf.
Rp
11,54
NDC
1.2.2015
generično
R03DC03 montelukast
Actavis Group PTC ehf.
Rp
11,09
NDC
1.2.2015
generično
R03DC03 montelukast
Actavis Group PTC ehf.
Rp
11,42
NDC
1.2.2015
generično
C09DA07
telmisartan in diuretiki Actavis Group PTC ehf.
Rp
8,17
NDC
1.2.2015
generično
C09DA07
telmisartan in diuretiki Actavis Group PTC ehf.
Rp
5,14
NDC
1.2.2015
generično
2 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tablete, 98 tablet v pretisnem
omotu (alu/alu)
Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablete, 28 tablet v pretisnem
omotu (alu/alu)
Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablete, 30 tablet v plastenki
(HDPE)
Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablete, 98 tablet v pretisnem
omotu (alu/alu)
Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablete, 28 tablet v pretisnem
omotu (alu/alu)
Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablete, 30 tablet v plastenki
(HDPE)
Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablete, 98 tablet v pretisnem
omotu (alu/alu)
Actilyse 50 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z vehiklom in
kanilo za prenos
ACTILYSE CATHFLO 2 mg prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom in 5
ampulami s topilom
Activelle 1 mg/0,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s
plastičnim vsebnikom v obliki koluta z 28 tabletami (koledarsko
pakiranje)
Actonel 75 mg filmsko obložene tablete, škatla s 6 tabletami (3
x 2 tableti v pretisnem omotu)
ATC
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
C09DA07
telmisartan in diuretiki Actavis Group PTC ehf.
Rp
19,43
NDC
1.2.2015
generično
C09DA07
telmisartan in diuretiki Actavis Group PTC ehf.
Rp
9,69
NDC
1.2.2015
generično
C09DA07
telmisartan in diuretiki Actavis Group PTC ehf.
Rp
5,87
NDC
1.2.2015
generično
C09DA07
telmisartan in diuretiki Actavis Group PTC ehf.
Rp
22,35
NDC
1.2.2015
generično
C09DA07
telmisartan in diuretiki Actavis Group PTC ehf.
Rp
10,44
NDC
1.2.2015
generično
C09DA07
telmisartan in diuretiki Actavis Group PTC ehf.
Rp
6,39
NDC
1.2.2015
generično
C09DA07
telmisartan in diuretiki Actavis Group PTC ehf.
Rp
24,91
NDC
1.2.2015
generično
B01AD02
alteplaza
Boehringer Ingelheim International
GmbH
H
571,73
NDC
1.2.2015
originalno
B01AD02
alteplaza
Boehringer Ingelheim International
GmbH
H
166,66
NDC
1.2.2015
originalno
G03FA01
noretisteron in
estrogen
Novo Nordisk A/S
Rp
5,71
NDC
17.12.2014
originalno
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
39,38
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
13,33
NDC
1.2.2015
originalno
030619
Actonel Combi 35 mg + 1000 mg/880 i.e. filmsko obložene
risedronska kislina,
tablete + šumeča zrnca, škatla s 4 x (1 filmsko obložena tableta
kalcij in holekalciferol,
+ 6 vrečk s šumečimi zrnci)
sanofi-aventis d.o.o.
M05BB04 zaporedni
Actrapid 100 i.e./ml raztopina za injiciranje v viali, škatla z 1
vialo po 10 ml raztopine
Novo Nordisk A/S
A10AB01 humani insulin
Rp
13,73
NDC
17.12.2014
originalno
066117
Actrapid Penfill 100 i.e./mlraztopina za injiciranje v injekcijskem
vložku, škatla s 5 injekcijskimi vložki po 3 ml raztopine
A10AB01
humani insulin
Novo Nordisk A/S
Rp
25,59
NDC
17.12.2014
originalno
106100
Acuver 8 mg/odmerek peroralna raztopina, škatla s steklenico s
120 ml raztopine z za otroke varno zaporko in odmerno črpalko N07CA01
betahistin
Cyathus Exquirere
Pharmaforschungs GmbH
Rp
6,58
NDC
17.12.2014
generično
069213
AD3 6000 i.e./2000 i.e. v 1 ml peroralne kapljice, emulzija,
škatla s steklenico z zaporko s kapalko s 15 ml emulzije
Vitamina A in D v
kombinacijah
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,93
NDC
1.2.2015
generično
146277
145506
145507
146278
145508
145509
146279
006688
077020
001791
030082
026549
M05BA07 risedronska kislina
A11CB
3 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
cepivo proti
oslovskemu kašlju s
prečiščenimi antigeni
in toksoidi
cepivo proti
oslovskemu kašlju s
prečiščenimi antigeni
in toksoidi
Naziv zavezanca
Sanofi Pasteur S A
ZZ
14,24
NDC
1.1.2015
originalno
Sanofi Pasteur S A
ZZ
126,88
NDC
1.1.2015
originalno
nifedipin
BAYER d.o.o.
Rp
6,38
NDC
17.12.2014
originalno
C08CA05
nifedipin
BAYER d.o.o.
Rp
12,26
NDC
17.12.2014
originalno
C04AE02
nicergolin
Lek d.d.
Rp
2,95
NDC
7.7.2014
generično
L01XC12
brentuksimab vedotin Kemofarmacija d.d.
H
3.177,50
NDC
1.1.2015
originalno
G04BE08
tadalafil
Eli Lilly Nederland BV
Rp/Spec
546,46
NDC
1.2.2015
originalno
B05XA31
kombinacije
elektrolitov z drugimi
učinkovinami
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
44,57
NDC
1.2.2015
originalno
C02KX05
riociguat
Bayer Pharma AG
Rp/Spec
1.555,92
NDC
1.2.2015
originalno
C02KX05
riociguat
Bayer Pharma AG
Rp/Spec
1.555,92
NDC
1.2.2015
originalno
C02KX05
riociguat
Bayer Pharma AG
Rp/Spec
1.555,92
NDC
1.2.2015
originalno
C02KX05
riociguat
Bayer Pharma AG
Rp/Spec
1.555,92
NDC
1.2.2015
originalno
C02KX05
riociguat
Bayer Pharma AG
Rp/Spec
1.555,92
NDC
1.2.2015
originalno
C02KX05
riociguat
Bayer Pharma AG
Rp/Spec
2.943,75
NDC
1.2.2015
originalno
C01EB10
adenozin
sanofi-aventis d.o.o.
34,28
NDC
1.2.2015
originalno
C01EB10
adenozin
ALTAMEDICS d.o.o.
25,68
NDC
1.10.2014
generično
C01EB10
adenozin
SANOLABOR, D.D.
25,68
NDC
1.2.2015
generično
Ident
Ime zdravila in pakiranje
114111
ADACEL suspenzija za injiciranje, škatla z 1 vialo z 0,5 ml
suspenzije
J07AJ52
114120
ADACEL suspenzija za injiciranje, škatla z 10 vialami z 0,5 ml
suspenzije
J07AJ52
001392
Adalat OROS 30 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
C08CA05
001538
001457
144100
102156
009679
146280
146281
146282
146283
146284
146285
144700
144397
144364
Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Adavin 10 mg obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
ADCETRIS 50 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo
ADCIRCA 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 56
tabletami v pretisnih omotih
Addamel N koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla z 20
plastičnimi ampulami z 10 ml koncentrata
Adempas 0,5 mg filmsko obložene tablete, 42 filmsko obloženih
tablet
Adempas 1 mg filmsko obložene tablete, 42 filmsko obloženih
tablet
Adempas 1,5 mg filmsko obložene tablete, 42 filmsko obloženih
tablet
Adempas 2 mg filmsko obložene tablete, 42 filmsko obloženih
tablet
Adempas 2,5 mg filmsko obložene tablete, 42 filmsko obloženih
tablet
Adempas 2,5 mg filmsko obložene tablete, 84 filmsko obloženih
tablet
ADENOCOR 6 mg/2 ml raztopina za injiciranje, Škatla s 6
vialami po 2ml raztopine
Adenosin Altamedics 3 mg/ml, raztopina za injiciranje, škatla s
6 vialami z 2 ml raztopine
Adenosine 3 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 6 vialami z
2 ml raztopine
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
4 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
076120
Ime zdravila in pakiranje
ADENURIC 120 mg filmsko obložene tablete , škatla z 28
tabletami
ADENURIC 80 mg filmsko obložene tablete , škatla z 28
tabletami
ADREKAR, škatla s 6 vialami z 2 ml raztopine
ADRIBLASTINA 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1
vialo s 25 ml raztopine
ADRIBLASTINA 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1
vialo s 5 ml raztopine
Advagraf 0,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 kapsulami v pretisnih omotih
Advagraf 1 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 30 kapsulami v pretisnih omotih
Advagraf 1 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 60 kapsulami v pretisnih omotih
Advagraf 3 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 50 kapsulami v pretisnih omotih
Advagraf 5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 30 kapsulami v pretisnih omotih
Advantan 1 mg/g dermalna emulzija, škatla s tubo s 50 g
dermalne emulzije
013021
Advantan 1 mg/g krema, škatla s tubo s 25 g kreme
D07AC14
012211
Advantan 1 mg/g krema, škatla s tubo s 50 g kreme
D07AC14
013501
Advantan 1 mg/g mazilo, škatla s tubo s 25 g mazila
D07AC14
013404
Advantan 1 mg/g mazilo, škatla s tubo s 50 g mazila
ADVATE 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom (5 ml), pripomoček za
rekonstitucijo
ADVATE 1500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom (5 ml), pripomoček za
rekonstitucijo
ADVATE 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom (5 ml), pripomoček za
rekonstitucijo
ADVATE 250 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje, 1
viala s praškom, 1 viala z vehiklom (5 ml), pripomoček za
rekonstitucijo
D07AC14
takrolimus
metilprednizolonacepo
nat
metilprednizolonacepo
nat
metilprednizolonacepo
nat
metilprednizolonacepo
nat
metilprednizolonacepo
nat
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
Baxter AG
ZZ
728,42
NDC
17.12.2014
originalno
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
Baxter AG
ZZ
1.092,38
NDC
17.12.2014
originalno
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
Baxter AG
ZZ
1.456,34
NDC
17.12.2014
originalno
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
Baxter AG
ZZ
182,48
NDC
17.12.2014
originalno
Ident
104868
104833
120715
093750
093742
110299
110329
110345
110400
110361
015334
015342
057843
015296
ATC
M04AA03 febuksostat
M04AA03 febuksostat
C01EB10 adenozin
Naziv zavezanca
Menarini International O.L.S.A.,
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A.,
Luksemburg
SANOLABOR, D.D.
Režim
izdaje
Rp
26,56
NDC
30.5.2014
originalno
Rp
26,56
34,28
NDC
NDC
30.5.2014
1.2.2015
originalno
originalno
L01DB01
doksorubicin
Pfizer Luxembourg SARL
H
14,65
NDC
1.2.2015
originalno
L01DB01
doksorubicin
Pfizer Luxembourg SARL
H
4,54
NDC
1.2.2015
originalno
L04AD02
takrolimus
Astellas Pharma Europe B.V.
H/Rp
27,39
NDC
17.12.2014
originalno
L04AD02
takrolimus
Astellas Pharma Europe B.V.
H/Rp
54,28
NDC
17.12.2014
originalno
L04AD02
takrolimus
Astellas Pharma Europe B.V.
H/Rp
108,05
NDC
17.12.2014
originalno
L04AD02
takrolimus
Astellas Pharma Europe B.V.
H/Rp
269,39
NDC
17.12.2014
originalno
L04AD02
Astellas Pharma Europe B.V.
H/Rp
269,40
NDC
17.12.2014
originalno
BAYER d.o.o.
Rp
7,00
NDC
17.12.2014
originalno
BAYER d.o.o.
Rp
3,87
NDC
17.12.2014
originalno
BAYER d.o.o.
Rp
7,00
NDC
17.12.2014
originalno
BAYER d.o.o.
Rp
3,87
NDC
17.12.2014
originalno
BAYER d.o.o.
Rp
7,00
NDC
17.12.2014
originalno
D07AC14
5 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
Baxter AG
ZZ
2.184,26
NDC
17.12.2014
originalno
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
ZZ
364,46
NDC
17.12.2014
originalno
R06AX27
desloratadin
Rp
3,57
NDC
15.1.2015
originalno
R06AX27
desloratadin
Baxter AG
MERCK SHARP & DOHME
Limited
MERCK SHARP & DOHME
Limited
Rp
5,58
NDC
15.1.2015
originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
019100
Ime zdravila in pakiranje
ADVATE 3000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom (5 ml), pripomoček za
rekonstitucijo
ADVATE 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje, 1
viala s praškom, 1 viala z vehiklom (5 ml), pripomoček za
rekonstitucijo
AERIUS 0,5 mg/ml peroralna raztopina, škatla s stekleničko po
150 ml z merilno žličko
AERIUS 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
079405
Afinitor 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami v pretirnem omotu
L01XE10
everolimus
Novartis Europharm Limited
Rp/Spec
3.606,89
NDC
15.1.2015
originalno
079391
Afinitor 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami v pretirnem omotu
L01XE10
everolimus
Novartis Europharm Limited
Rp/Spec
2.663,58
NDC
15.1.2015
originalno
132659
AFLODERM 0,5 mg/g krema, škatla s tubo s 40 g kreme
D07AB10
Alklometazon
Belupo, d.o.o.,
Rp
8,80
IVDC
1.8.2014
31.7.2015 generično
036110
AFLODERM 0,5 mg/g krema, škatla s tubo z 20 g kreme
D07AB10
Alklometazon
Belupo, d.o.o.,
Rp
3,26
NDC
14.6.2014
generično
132667
AFLODERM 0,5 mg/g mazilo, škatla s tubo s 40 g mazila
D07AB10
Alklometazon
Belupo, d.o.o.,
Rp
8,80
IVDC
1.8.2014
31.7.2015 generično
036064
AFLODERM 0,5 mg/g mazilo, škatla s tubo z 20 g mazila
Aglurab 1000 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Aglurab 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100
tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Aglurab 850 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100
tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Akineton 2 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Akineton 5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5 ampulami z
1 ml raztopine
Albunorm 200 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1
steklenico s 100 ml raztopine
Albunorm 200 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1
steklenico s 50 ml raztopine
Albunorm 50 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1 steklenico
s 100 ml raztopine
Albunorm 50 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1 steklenico
s 500 ml raztopine
Albunorm 50 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1 steklenico
z 250 ml raztopine
Alburex 200 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1 vialo s 100
ml raztopine
D07AB10
Alklometazon
Belupo, d.o.o.,
Rp
3,26
NDC
14.6.2014
generično
A10BA02
metformin
MEDIS, d.o.o.
Rp
3,07
NDC
15.1.2015
generično
A10BA02
metformin
MEDIS, d.o.o.
Rp
2,96
NDC
15.1.2015
generično
A10BA02
metformin
MEDIS, d.o.o.
Rp
4,04
NDC
15.1.2015
generično
N04AA02
biperiden
Deasma GmbH
Rp
3,15
NDC
17.12.2014
originalno
N04AA02
biperiden
Deasma GmbH
ZZ
2,90
NDC
17.12.2014
originalno
B05AA01
albumin
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
82,89
NDC
17.12.2014
originalno
B05AA01
albumin
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
41,67
NDC
17.12.2014
originalno
B05AA01
albumin
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
21,08
NDC
17.12.2014
originalno
B05AA01
albumin
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
103,43
NDC
17.12.2014
originalno
B05AA01
albumin
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
51,96
NDC
17.12.2014
originalno
B05AA01
albumin
CSL Behring GmbH
ZZ
94,83
NDC
1.2.2015
originalno
Ident
057991
015326
017337
144343
144357
144360
077666
091235
091278
091260
091324
091316
091308
106046
ATC
6 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B05AA01
albumin
CSL Behring GmbH
ZZ
48,83
NDC
1.2.2015
originalno
S01HA04
proksimetakain
S.A. Alcon Couvreur N.V.
ZZ
7,63
NDC
17.12.2014
originalno
C03DA01
Spironolakton
Riemser Pharma GmbH,
Rp
9,03
IVDC
24.4.2014
31.3.2015 originalno
C03DA01
Spironolakton
Riemser Pharma GmbH,
Rp
2,55
IVDC
24.4.2014
31.3.2015 originalno
C03DA01
Spironolakton
Riemser Pharma GmbH,
Rp
4,51
IVDC
24.4.2014
31.3.2015 originalno
Aldara 5% krema, škatla z 12 vrečkami po 250 mg kreme
ALDIZEM 60 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
ALDIZEM 90 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Aldurazyme, 100 e/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo
ALENAX 70 mg tablete, škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v
pretisnem omotu)
Alendor 70 mg tablete, škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v
pretisnem omotu)
ALIMTA 100 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 viala
ALIMTA 500 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 viala
Alkeran 2 mg filmsko obložene tablete, škatla s stekleničko s
25 tabletami
Allergodil 1 mg/ml pršilo za nos, raztopina, škatla z 1
stekleničko z 10 ml raztopine
ALOMIDE 1 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s kapalno
plastenko s 5 ml raztopine
ALOPURINOL BELUPO 100 mg tablete, škatla s plastičnim
vsebnikom s 100 tabletami
D06BB10
imikimod
Meda AB
Rp
48,22
NDC
17.12.2014
originalno
C08DB01
Diltiazem
ALKALOID-INT d.o.o.,
Rp
3,90
IVDC
1.11.2014
31.10.2015 generično
C08DB01
Diltiazem
ALKALOID-INT d.o.o.,
Rp
6,12
IVDC
1.11.2014
31.10.2015 generično
A16AB05
laronidaza
GENZYME EUROPE B.V.
ZZ
708,20
NDC
1.2.2015
originalno
Generics (UK) Ltd.
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
9,08
NDC
1.1.2015
generično
Rp
9,11
NDC
21.7.2014
generično
A04AA05
palonosetron
A11CC03
alfakalcidol (kalcidiol) Teva Pharma B.V.
035050
Aloxi 250 mikrogramov raztopina za injiciranje, 1 viala
ALPHA D3 0,25 mikrograma mehke kapsule, škatla s
plastenko s 50 kapsulami
ALPHA D3 1 mikrogram mehke kapsule, škatla s plastenko s
30 kapsulami
A11CC03
071099
ALPROSTIN VR 500 mikrogramov/ml koncentrat za raztopino
za infundiranje, škatla s 5 ampulami z 1 ml koncentrata
C01EA01
Ident
106038
003409
021563
021598
021601
015733
002879
002925
063282
002020
014222
029700
064564
015091
002607
098299
015261
015350
080721
Ime zdravila in pakiranje
Alburex 200 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1 vialo s 50
ml raztopine
ALCAINE 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s kapalnim
vsebnikom s 15 ml raztopine
Aldactone 100 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami (2 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Aldactone 25 mg obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Aldactone 50 mg obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)
ATC
M05BA04 alendronska kislina
M05BA04 alendronska kislina
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
L01BA04
pemetreksed
Eli Lilly Nederland BV
H
NDC
1.2.2015
originalno
L01BA04
pemetreksed
Eli Lilly Nederland BV
H
NDC
1.2.2015
originalno
L01AA03
melfalan
Aspen Pharma Trading Limited
H/Rp
49,03
NDC
17.12.2014
originalno
R01AC03
azelastin
Meda Pharma GmbH & Co. KG
Rp
5,90
NDC
17.12.2014
originalno
S01GX05
lodoksamid
S.A. Alcon Couvreur N.V.
Rp
3,24
NDC
17.12.2014
originalno
Belupo, d.o.o.,
Rp
6,50
IVDC
2.3.2014
28.2.2015 generično
72,58
NDC
17.12.2014
originalno
Rp
7,90
NDC
1.2.2015
generično
alfakalcidol (kalcidiol) Teva Pharma B.V.
Rp
12,21
NDC
1.2.2015
generično
alprostadil
ZZ
226,86
NDC
1.2.2015
originalno
M04AA01 Alopurinol
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. H
Pfizer Luxembourg SARL
7 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
138488
138491
114138
145586
145588
143487
Ime zdravila in pakiranje
Altacef 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 1 vialo z 1 g praška
Altacef 2 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 1 vialo z 2 g praška
Altasomil 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Altaxon 1 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 vialami z 1 g praška
Altaxon 2 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 vialami z 2 g praška
Altazolin 1 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 vialami s praškom
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
J01DD01
cefotaksim
ALTAMEDICS d.o.o.
H
4,48
NDC
1.1.2015
generično
J01DD01
cefotaksim
ALTAMEDICS d.o.o.
H
8,24
NDC
1.1.2015
generično
N06BA07
modafinil
ALTAMEDICS d.o.o.
Rp/Spec
42,61
NDC
1.1.2015
generično
J01DD04
ceftriakson
ALTAMEDICS d.o.o.
ZZ
69,12
NDC
1.1.2015
generično
J01DD04
ceftriakson
ALTAMEDICS d.o.o.
ZZ
154,95
NDC
1.1.2015
generično
J01DB04
cefazolin
ALTAMEDICS d.o.o.
H
27,66
NDC
1.1.2015
generično
A02AB01
aluminijev hidroksid
razni alergenski
ekstrakti
SALUS, Ljubljana, d.d.
4,22
NDC
15.1.2015
originalno
ATC
071374
ALUDROX tablete, škatla s 50 tabletami
Alustal suspenzija za injiciranje, 1 viala s 5 ml suspenzije (10
IR/ml ali 10 IC/ml)
070726
Alustal suspenzija za injiciranje, 4 viale s 5 ml suspenzije (1
viala z 0,01 IR/ml ali 0,01 IC/ml in 1 viala 0,1 IR/ml ali 0,1 IC/ml
in 1 viala z 1 IR/ml ali 1 IC/ml in 1 viala z 10 IR/ml ali 10 IC/ml) V01AA20
046159
Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
068616
046078
064505
034916
064483
070807
000027
Alventa 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
Alvesco 160 mikrogramov inhalacijska raztopina pod tlakom,
škatla z vsebnikom pod tlakom z odmernim ventilom, z zaporko
in ustnikom (120 odmerkov)
Alvesco 160 mikrogramov inhalacijska raztopina pod tlakom,
škatla z vsebnikom pod tlakom z odmernim ventilom, z zaporko
in ustnikom (60 odmerkov)
Alvesco 80 mikrogramov inhalacijska raztopina pod tlakom,
škatla z vsebnikom pod tlakom z odmernim ventilom, z zaporko
in ustnikom (120 odmerkov)
Alyostal kožni vbodni test, 1 viala s 3 ml raztopine (100 IR/ml
oziroma 100 ali 1.000 IC/ml oziroma pozitivna kontrola
(histaminijev diklorid 10 mg/ml) oziroma negativna kontrola
(natrijev klorid, glicerol, fenol, voda za injekc
Amaryl 1 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
STALLERGENES S.A.
ZZ
130,54
NDC
17.12.2014
originalno
razni alergenski
ekstrakti
STALLERGENES S.A.
ZZ
142,82
NDC
17.12.2014
originalno
N06AX16
venlafaksin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
11,26
NDC
1.2.2015
generično
N06AX16
venlafaksin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
7,31
NDC
1.2.2015
generično
R03BA08
ciklezonid
Takeda GmbH
Rp
30,86
NDC
17.12.2014
originalno
R03BA08
ciklezonid
Takeda GmbH
Rp
15,69
NDC
17.12.2014
originalno
R03BA08
ciklezonid
Takeda GmbH
Rp
25,98
NDC
17.12.2014
originalno
V04CL
Alergijski testi
STALLERGENES S.A.
ZZ
13,40
NDC
17.12.2014
originalno
A10BB12
glimepirid
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
1,80
IVDC
1.10.2014
30.9.2015 originalno
V01AA20
8 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
092290
Ime zdravila in pakiranje
Amaryl 2 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Amaryl 3 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Amaryl 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Amaryl 6 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
133698
AmBisome 50 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 10 vialami (20 ml) s praškom in 10 filtri
Ident
000108
000140
092282
145281
082961
075272
075280
075299
083410
096539
014524
080659
080632
002704
027049
146289
146292
130486
130516
Ameluz 78 mg/g gel, tuba z 2 g gela
Amino-mel nephro 100 mg/ml raztopina za infundiranje,
steklenica s 500 ml raztopine
Aminoplasmal 100 mg/ml raztopina za infundiranje, steklenica
s 500 ml raztopine
Aminoplasmal Hepa 100 mg/ml raztopina za infundiranje,
steklenica s 500 ml raztopine
Aminoplasmal z elektroliti 100 mg/ml raztopina za infundiranje,
steklenica s 500 ml raztopine
Aminosteril N-Hepa 80 mg/ml raztopina za infundiranje,
steklenica s 500 ml raztopine
Aminosteril N-Hepa 80 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla
z 10 steklenicami s 500 ml raztopine
AMINOVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje, steklenica s
500 ml raztopine
Aminoven infant 100 mg/ml raztopina za infundiranje za otroke,
steklenica s 100 ml raztopine
Aminoven infant 100 mg/ml raztopina za infundiranje za otroke,
steklenica z 250 ml raztopine
Amiokordin 200 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet
v pretisnem omotu)
Amiokordin 50 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla s 5 ampulami po 3 ml raztopine
Amixal 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 10
steklenicami s 500 ml raztopine
Amixal z elektroliti 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
10 steklenicami s 500 ml raztopine
Amlessa 4 mg/10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Amlessa 4 mg/5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet
v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
A10BB12
glimepirid
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
2,97
IVDC
1.10.2014
30.9.2015 originalno
A10BB12
glimepirid
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
3,98
NDC
1.2.2015
originalno
A10BB12
glimepirid
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
4,21
NDC
1.2.2015
originalno
A10BB12
glimepirid
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
4,46
NDC
1.2.2015
originalno
J02AA01
Gilead Sciences International Ltd.,
H
1.740,36
IVDC
24.4.2014
31.3.2015 originalno
L01XD04
Amfotericin
aminolevulinska
kislina
Biofrontera Bioscience GmbH
ZZ
151,11
NDC
17.12.2014
originalno
B05BA01
aminokisline
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
19,76
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA01
aminokisline
B. Braun Melsungen AG
H
15,44
NDC
1.1.2015
generično
B05BA01
aminokisline
B. Braun Melsungen AG
H
14,57
NDC
1.1.2015
generično
B05BA01
aminokisline
B. Braun Melsungen AG
H
16,52
NDC
1.1.2015
generično
B05BA01
aminokisline
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
16,60
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA01
aminokisline
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
161,45
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA01
aminokisline
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
14,73
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA01
aminokisline
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
10,92
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA01
aminokisline
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
15,91
NDC
1.2.2015
originalno
C01BD01
amjodaron
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
17,14
NDC
1.2.2015
generično
C01BD01
amjodaron
KRKA, d.d., Novo mesto
ZZ
11,50
NDC
1.2.2015
generično
B05BA01
aminokisline
B. Braun Melsungen AG
H
149,92
NDC
1.1.2015
generično
B05BA01
aminokisline
perindopril in
amlodipin
perindopril in
amlodipin
B. Braun Melsungen AG
H
160,70
NDC
1.1.2015
generično
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
11,49
NDC
1.2.2015
generično
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
11,49
NDC
1.2.2015
generično
ATC
C09BB04
C09BB04
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
9 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
Naziv zavezanca
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
15,46
NDC
1.2.2015
generično
C09BB04
splošno ime zdravila
perindopril in
amlodipin
perindopril in
amlodipin
Režim
izdaje
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
15,46
NDC
1.2.2015
generično
C08CA01
amlodipin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
9,11
NDC
1.2.2015
generično
C08CA01
amlodipin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
2,86
NDC
1.2.2015
generično
C08CA01
amlodipin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
8,44
NDC
1.2.2015
generično
C08CA01
amlodipin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
2,77
NDC
1.2.2015
generično
C08CA01
amlodipin
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
2,86
NDC
1.2.2015
generično
C08CA01
amlodipin
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
2,77
NDC
1.2.2015
generično
C08CA01
amlodipin
Vitabalans oy
Rp
9,11
NDC
1.2.2015
generično
C08CA01
amlodipin
Vitabalans oy
Rp
2,86
NDC
1.2.2015
generično
C08CA01
amlodipin
Vitabalans oy
Rp
8,44
NDC
1.2.2015
generično
C08CA01
amlodipin
Vitabalans oy
Rp
2,77
NDC
1.2.2015
generično
C08CA01
amlodipin
Lek d.d.
Rp
2,86
NDC
7.7.2014
generično
C08CA01
amlodipin
Lek d.d.
Rp
2,77
NDC
7.7.2014
generično
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
010677
Ime zdravila in pakiranje
Amlessa 8 mg/10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Amlessa 8 mg/5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet
v pretisnem omotu)
Amlodipin Actavis 10 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Amlodipin Actavis 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Amlodipin Actavis 5 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Amlodipin Actavis 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Amlodipin Alkaloid-INT 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x
15 tablet v pretisnem omotu)
Amlodipin Alkaloid-INT 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Amlodipin Vitabalans 10 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Amlodipin Vitabalans 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Amlodipin Vitabalans 5 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Amlodipin Vitabalans 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Amlopin 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Amlopin 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
015105
Ammonaps 500 mg tablete, plastenka s 500 tabletami
A16AX03
natrijev fenilbutirat
Swedish Orphan International AB
Rp/Spec
1.517,00
NDC
17.12.2014
originalno
015083
Ammonaps 500 mg tablete, plastenka z 250 tabletami
Ammonaps 940 mg/g zrnca, plastenka po 266 g zrnc + 3
merilne žličke
Ammonaps 940 mg/g zrnca, plastenka po 532 g zrnc + 3
merilne žličke
A16AX03
natrijev fenilbutirat
Swedish Orphan International AB
Rp/Spec
758,75
NDC
17.12.2014
originalno
A16AX03
natrijev fenilbutirat
Swedish Orphan International AB
Rp/Spec
1.350,50
NDC
17.12.2014
originalno
A16AX03
natrijev fenilbutirat
Swedish Orphan International AB
Rp/Spec
2.698,12
NDC
17.12.2014
originalno
J01CR02
amoksicilin in zaviralci
laktamaz beta
Lek d.d.
H
9,48
NDC
7.7.2014
generično
J01CR02
amoksicilin in zaviralci
laktamaz beta
Lek d.d.
Rp
4,32
NDC
7.7.2014
generično
Ident
130540
130575
146341
110701
146342
110736
070840
070858
129526
129500
129550
129534
010685
015113
015121
080144
096938
Amoksiklav 1000 mg/200 mg prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
Amoksiklav 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno
suspenzijo, škatla s steklenico s praškom za pripravo 70 ml
suspenzije in merilno kapalko
ATC
C09BB04
10 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
Ident
Ime zdravila in pakiranje
067083
Amoksiklav 500 mg/100 mg prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
J01CR02
Amoksicilin in zaviralci
laktamaz beta
Lek d.d.
H
8,51
NDC
11.8.2014
generično
069280
Amoksiklav 500 mg/125 mg filmsko obložene tablete, škatla s
steklenico s 15 tabletami
J01CR02
amoksicilin in zaviralci
laktamaz beta
Lek d.d.
Rp
8,35
NDC
7.7.2014
generično
000906
Amoksiklav 500 mg/125 mg filmsko obložene tablete, škatla z
10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
J01CR02
amoksicilin in zaviralci
laktamaz beta
Lek d.d.
Rp
5,98
NDC
7.7.2014
generično
000639
Amoksiklav 875 mg/125 mg filmsko obložene tablete, škatla z
10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
J01CR02
amoksicilin in zaviralci
laktamaz beta
Lek d.d.
Rp
8,46
NDC
7.7.2014
generično
052965
Amoksiklav SOLVO 500 mg/125 mg disperzibilne tablete,
škatla z 10 tabletami (5 x 2 tableti v pretisnem omotu)
J01CR02
amoksicilin in zaviralci
laktamaz beta
Lek d.d.
Rp
5,78
NDC
7.7.2014
generično
J01CR02
amoksicilin in zaviralci
laktamaz beta
Lek d.d.
Rp
8,46
NDC
7.7.2014
generično
C09AA05
ramipril
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,77
NDC
1.2.2015
generično
C09AA05
ramipril
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,90
NDC
1.2.2015
generično
C09AA05
ramipril
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,16
NDC
1.2.2015
generično
C09AA05
ramipril
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,71
NDC
1.2.2015
generično
C09BA05
ramipril in diuretiki
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,14
NDC
1.2.2015
generično
C09BA05
ramipril in diuretiki
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,28
NDC
1.2.2015
generično
N06AA09
Amitriptilin
LEK farmacevtska družba d.d.,
Rp
2,44
IVDC
20.6.2014
31.5.2015 generično
N06AA09
Amitriptilin
Rp
2,31
IVDC
20.6.2014
31.5.2015 generično
7,49
9,82
NDC
NDC
21.7.2014
15.1.2015
generično
generično
9,82
NDC
21.7.2014
generično
Rp
1,85
IVDC
14.6.2014
31.5.2015 generično
ATC
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
004855
Amoksiklav SOLVO 875 mg/125 mg disperzibilne tablete,
škatla z 10 tabletami (5 x 2 tableti v pretisnem omotu)
Ampril 1,25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Ampril 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Ampril 2,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Ampril 5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Ampril HD 5 mg/25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)
Amyzol 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100 tabletami
(4 x 25 tablet v pretisnem omotu)
Amyzol 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
042625
144541
ANACLOSIL 500 mg kapsule, škatla s 30 kapsulami
ANACLOSIL 500 mg kapsule, škatla s 40 kapsulami
J01CF02
J01CF02
kloksacilin
kloksacilin
144630
ANACLOSIL 500 mg kapsule, škatla s 40 kapsulami
J01CF02
ANALGIN 500 mg tablete, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
N02BB02
kloksacilin
LEK farmacevtska družba d.d.,
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
SANOLABOR, D.D.
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Natrijev metamizolat
ALKALOID-INT d.o.o.,
052906
062235
062588
062308
062499
037699
037702
018171
000191
11 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
018759
146579
121673
146580
121657
145403
042102
042641
007404
019542
030058
006629
039225
000019
Ime zdravila in pakiranje
ANALGIN 500 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 50
ampulami s 5 ml raztopine (10 x 5 ampul v pretisnem omotu)
Anapen 300 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 2 napolnjenima
injekcijskima brizgama
Anapen 300 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo
Anapen za otroke 150 mikrogramov/0,3 ml raztopina za
injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 2 napolnjenima
injekcijskima brizgama
Anapen za otroke 150 mikrogramov/0,3 ml raztopina za
injiciranje v napolnjeni, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo
Anastrozol Kabi 1 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Anastrozol Lek 1 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Anatera 100 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 12 vialami s
5 ml raztopine
Anaton 20 mg/12,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Anaton 20 mg/12,5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Androcur 100 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Androcur 50 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Androtop 50 mg gel v blazinici, škatla s 30 blazinicami
Anexate 100 mikrogramov/ml raztopina za injiciranje ali
infundiranje, škatla s 5 ampulami s 5 ml raztopine
006742
Angeliq 1 mg/2 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (1 x 28 tablet v pretisnem omotu)
ANGIOX 250 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, 10 vial
Angised 0,5 mg podjezične tablete, škatla s stekleničko s 100
tabletami
146417
ANORO 55 mikrogramov/22 mikrogramov prašek za
inhaliranje, odmerjeni, 1 inhalator s 30 odmerki
036935
021016
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N02BB02
natrjev metamizolat
ALKALOID - INT d.o.o.
ZZ
34,82
NDC
1.2.2015
generično
C01CA24
adrenalin
Lincoln Medical Ltd.
Rp/Spec
55,03
NDC
15.10.2014
originalno
C01CA24
Adrenalin
Lincoln Medical Ltd
Rp/Spec
33,21
IVDC
1.5.2014
30.4.2015 originalno
C01CA24
adrenalin
Lincoln Medical Ltd.
Rp/Spec
55,03
NDC
15.10.2014
originalno
C01CA24
Adrenalin
Lincoln Medical Ltd
Rp/Spec
33,21
IVDC
1.5.2014
30.4.2015 originalno
L02BG03
anastrozol
Fresenius Kabi Oncology Plc
Rp/Spec
20,22
NDC
1.2.2015
generično
L02BG03
anastrozol
Lek d.d.
Rp/Spec
22,23
NDC
7.7.2014
generično
S01JA01
fluorescein
S.A. Alcon Couvreur N.V.
H
109,32
NDC
17.12.2014
generično
C09BA02
enalapril in diuretiki
Lek d.d.
Rp
3,44
NDC
7.7.2014
generično
C09BA02
enalapril in diuretiki
Lek d.d.
Rp
12,06
NDC
7.7.2014
generično
G03HA01
ciproteron
Bayer Pharma AG
Rp
58,87
NDC
1.2.2015
originalno
G03HA01
ciproteron
Rp
22,03
NDC
1.2.2015
originalno
G03BA03
testosteron
Bayer Pharma AG
Laboratoires BESINS INTERNATIONAL
Rp
39,03
NDC
17.12.2014
originalno
V03AB25
flumazenil
ROCHE d.o.o.
ZZ
67,04
NDC
15.1.2015
originalno
G03FA
Gestageni in
estrogeni, kombinacije Bayer Pharma AG
Rp
13,64
NDC
1.2.2015
originalno
B01AE06
bivalirudin
The medicines company UK Ltd.
H
4.234,27
NDC
17.12.2014
originalno
C01DA02
gliceriltrinitrat
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
2,92
NDC
1.2.2015
originalno
R03AL03
vilanterol in
umeklidinijev bromid
Glaxo Group Limited
Rp
52,22
NDC
15.10.2014
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
12 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
098434
Ime zdravila in pakiranje
Ansilan 10 mg trde kapsule, škatla s stekleničko s 25
kapsulami
Ansilan 5 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Ansyn 1 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2 x
14 tablet v pretisnem omotu)
ANTABUS 400 mg šumeče tablete, POLIETILENSKA
PLASTENKA S 50 TABLETAMI
Anti-T-Limfocitni Imunoglobulin Fresenius 20 mg/ml koncentrat
za raztopino za infundiranje, škatla z 10 vialami s 5 ml
koncentrata
Apaurin 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Apaurin 2 mg obložene tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15
tablet v pretisnem omotu)
Apaurin 5 mg obložene tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15
tablet v pretisnem omotu)
Apaurin 5 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje, škatla z
10 ampulami z 2 ml raztopine
Apidra 100 enot/ml raztopina za injiciranje v napolnjenem
injekcijskem peresniku SoloStar, 5 x 3 ml raztopine v vložku v
injekcijskem peresniku
Apidra 100 enot/ml raztopina za injiciranje v vložku, 5vložkov
po 3ml raztopine za injiciranje v vložku
APO-go 5 mg/ml raztopina za infundiranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z
10 ml raztopine
APO-GO amp. 5 x 20mg/2ml
APO-GO amp. 5x50mg/5ml
Aprokam 50 mg prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1
vialo s praškom
Aprokam 50 mg prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 10
vialami s praškom
Aprovel 150 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Aprovel 300 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Aranesp 10 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v
pretisnem omotu
061239
Aranesp 10 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
Ident
006785
006815
079600
139466
061204
019348
007358
007382
007323
006912
034673
143520
091049
091057
144993
144994
003565
003581
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N05BA03
medazepam
Lek d.d.
Rp
3,94
NDC
7.7.2014
generično
N05BA03
medazepam
Lek d.d.
Rp
2,21
NDC
7.7.2014
generično
L02BG03
anastrozol
Actavis Group PTC ehf.
Rp/Spec
20,22
NDC
1.2.2015
generično
N07BB01
disulfiram
Kemofarmacija d.d.
32,26
IVDC
1.2.2015
31.1.2016 generično
L04AA04
imunoglobulin proti
timocitom (kunčji)
3.680,00
NDC
1.2.2015
originalno
N05BA01
Diazepam
Rp
2,22
IVDC
28.4.2014
31.3.2015 generično
N05BA01
Diazepam
Rp
1,42
IVDC
28.4.2014
31.3.2015 generično
N05BA01
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
H
Diazepam
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o.
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto,
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto,
Rp
1,64
IVDC
28.4.2014
31.3.2015 generično
N05BA01
diazepam
KRKA, d.d., Novo mesto
ZZ
4,03
NDC
1.2.2015
generično
A10AB06
insulin glulizin
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Rp
30,52
NDC
17.12.2014
originalno
A10AB06
insulin glulizin
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Rp
28,48
NDC
17.12.2014
originalno
N04BC07
N04BC07
N04BC07
apomorfin
Apomorfin
Apomorfin
Britannia Pharmaceuticals Ltd
Farmadent d.o.o.
Farmadent d.o.o.
Rp/Spec
99,41
58,17
111,98
NDC
IVDC
IVDC
17.12.2014
20.6.2014
20.6.2014
originalno
31.5.2015 generično
31.5.2015 generično
S01AA27
cefuroksim
Laboratoires Thea
ZZ
10,51
NDC
17.12.2014
originalno
S01AA27
cefuroksim
Laboratoires Thea
ZZ
100,62
NDC
17.12.2014
originalno
C09CA04
irbesartan
Sanofi Clir SNC
Rp
11,72
NDC
17.12.2014
originalno
C09CA04
irbesartan
Sanofi Clir SNC
Rp
15,65
NDC
17.12.2014
originalno
B03XA02
Darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V., Nizozemska
H/Rp
13,46
NDC
27.6.2014
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
13,46
NDC
1.2.2015
originalno
13 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
118850
098515
061549
016659
016667
098531
061565
015903
098442
061344
098450
061395
016683
098540
061581
015938
Ime zdravila in pakiranje
Aranesp 10 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga v pretisnem
omotu
Aranesp 100 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v
pretisnem omotu
Aranesp 100 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga
Aranesp 100 mikrogramovg raztopina za injiciranje v
napolnjenem injekcijskem peresniku (SureClick), 1 napolnjen
injekcijski peresnik
Aranesp 150 mikrogramov raztopina za injiciranje v
napolnjenem injekcijskem peresniku (SureClick), 1 napolnjen
injekcijski peresnik
Aranesp 150 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v
pretisnem omotu
Aranesp 150 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga
Aranesp 20 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjenem
injekcijskem peresniku (SureClick), 1 napolnjen injekcijski
peresnik
Aranesp 20 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v
pretisnem omotu
Aranesp 20 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga
Aranesp 30 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v
pretisnem omotu
Aranesp 30 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga
Aranesp 300 mikrogramov raztopina za injiciranje v
napolnjenem injekcijskem peresniku (SureClick), 1 napolnjen
injekcijski peresnik
Aranesp 300 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v
pretisnem omotu
Aranesp 300 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga
Aranesp 40 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjenem
injekcijskem peresniku (SureClick), 1 napolnjen injekcijski
peresnik
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
13,46
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
130,06
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
Darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V., Nizozemska
H/Rp
130,06
NDC
27.6.2014
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
130,06
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
194,82
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
194,82
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
Darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V., Nizozemska
H/Rp
194,82
NDC
27.6.2014
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
26,40
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
26,40
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
Darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V., Nizozemska
H/Rp
26,40
NDC
27.6.2014
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
39,37
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
Darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V., Nizozemska
H/Rp
39,37
NDC
27.6.2014
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
389,17
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
389,17
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
Darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V., Nizozemska
H/Rp
389,17
NDC
27.6.2014
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
52,32
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
14 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
098469
061476
098477
061506
016691
098558
061743
015997
098485
061514
016632
098493
061522
097047
097535
020214
020257
Ime zdravila in pakiranje
Aranesp 40 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v
pretisnem omotu
Aranesp 40 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga
Aranesp 50 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v
pretisnem omotu
Aranesp 50 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga
Aranesp 500 mikrogramov raztopina za injiciranje v
napolnjenem injekcijskem peresniku (SureClick), 1 napolnjen
injekcijski peresnik
Aranesp 500 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v
pretisnem omotu
Aranesp 500 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga
Aranesp 60 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjenem
injekcijskem peresniku (SureClick), 1 napolnjen injekcijski
peresnik
Aranesp 60 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v
pretisnem omotu
Aranesp 60 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga
Aranesp 80 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjenem
injekcijskem peresniku (SureClick), 1 napolnjen injekcijski
peresnik
Aranesp 80 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v
pretisnem omotu
Aranesp 80 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga
ARAVA 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s plastičnim
vsebnikom s 30 tabletami
ARAVA 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s plastičnim
vsebnikom s 30 tabletami
ARCOXIA 120 mg filmsko obložene tablete, škatla s 7
tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
ARCOXIA 60 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
52,32
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
Darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V., Nizozemska
H/Rp
52,32
NDC
27.6.2014
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
65,27
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
Darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V., Nizozemska
H/Rp
65,27
NDC
27.6.2014
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
648,28
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
648,28
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
Darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V., Nizozemska
H/Rp
648,28
NDC
27.6.2014
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
78,23
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
78,23
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
Darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V., Nizozemska
H/Rp
78,23
NDC
27.6.2014
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
104,15
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V.
H/Rp
104,15
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA02
Darbepoetin alfa
Amgen Europe B.V., Nizozemska
H/Rp
104,15
NDC
27.6.2014
originalno
L04AA13
leflunomid
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Rp/Spec
57,54
NDC
17.12.2014
originalno
L04AA13
leflunomid
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Rp/Spec
60,96
NDC
17.12.2014
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
M01AH05 etorikoksib
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
8,15
NDC
1.2.2015
originalno
M01AH05 etorikoksib
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
16,60
NDC
1.2.2015
originalno
15 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
020338
088102
088129
000809
000876
Ime zdravila in pakiranje
ARCOXIA 90 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Aredia 15 mg prašek in vehikel za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla s 4 vialami s praškom in 4 ampulami s 5 ml
vode za injekcije
Aredia 30 mg prašek in vehikel za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 2 vialama s praškom in 2 ampulama z 10
ml vode za injekcije
ARICEPT 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
ARICEPT 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
M01AH05 etorikoksib
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
20,88
NDC
1.2.2015
originalno
M05BA03 pamidronska kislina
Novartis Pharma GmbH
ZZ
193,43
NDC
1.2.2015
originalno
M05BA03 pamidronska kislina
Novartis Pharma GmbH
ZZ
82,27
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
splošno ime zdravila
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
N06DA02
donepezil
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
31,49
NDC
1.2.2015
originalno
N06DA02
donepezil
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
19,01
NDC
1.2.2015
originalno
anastrozol
AstraZeneca UK Limited
Rp/Spec
30,59
NDC
17.12.2014
originalno
fondaparinuks
Glaxo Group Limited
H/Rp
43,76
NDC
17.12.2014
originalno
eksemestan
Pfizer Luxembourg SARL
Rp/Spec
53,87
NDC
1.2.2015
originalno
010960
Arimidex 1 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2
x 14 tablet v pretisnem omotu, koledarsko pakiranje)
L02BG03
Arixtra 2,5 mg/0,5 ml raztopina za injiciranje, 10 napolnjenih
injekcijskih brizg
B01AX05
Aromasin 25 mg obložene tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15
tablet v pretisnem omotu)
L02BG06
052051
Artelac 3,2 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla z 1
kapalnim vsebnikom z 10 ml raztopine
S01XA20
umetne solze in druga
nevtralna zdravila
Dr. G. Mann
BRp
3,61
NDC
17.12.2014
originalno
052078
Artelac UNO 3,2 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s 30
enoodmernimi vsebniki z 0,6 ml raztopine v dvojnem traku
S01XA20
umetne solze in druga
nevtralna zdravila
Dr. G. Mann
BRp
8,54
NDC
17.12.2014
originalno
S01XA20
umetne solze in druga Dr. Gerhard Mann, Chem.-Pharm.
nevtralna zdravila
Fabrik GmbH
BRp
16,50
NDC
30.5.2014
originalno
C01CA03
Norepinefrin
Sanofi-Aventis d.o.o.,
9,00
IVDC
2.3.2014
28.2.2015 originalno
C01CA03
Norepinefrin
Sanolabor, d.d.,
9,00
IVDC
28.3.2014
28.2.2015 originalno
L01XC10
ofatumumab
Glaxo Group Limited
H
632,14
NDC
1.2.2015
originalno
ofatumumab
Glaxo Group Limited
H
2.090,01
NDC
1.2.2015
originalno
Kombinacije
Boehringer Ingelheim International
GmbH,
Rp
13,10
IVDC
1.6.2014
28.2.2015 originalno
sertralin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
5,49
NDC
1.2.2015
generično
000132
081191
052086
110264
144623
105309
124230
070025
016047
Artelac UNO 3,2 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s 60
enoodmernimi vsebniki z 0,6 ml raztopine v dvojnem traku
ARTERENOL 1 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo
s 25 ml raztopine
Arterenol 1 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo s 25
ml raztopine
Arzerra 100 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, 3 viale
z dvema kompletoma
Arzerra 1000 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, 1
viala z dvema razširitvenima kompletoma
L01XC10
ASASANTIN 200 mg/25 mg trde kapsule s prirejenim
sproščanjem, škatla s 60 kapsulami v polipropilenski plastenki
z za otroke varno navojno zaporko
B01AC30
Asentra 100 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
N06AB06
16 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
N06AB06
sertralin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,60
NDC
1.2.2015
generično
R03BA07
mometazon
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
14,15
NDC
1.2.2015
originalno
R03BA07
mometazon
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
27,80
NDC
1.2.2015
originalno
G04BD08
solifenacin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
16,65
NDC
1.2.2015
generično
G04BD08
solifenacin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
16,65
NDC
1.2.2015
generično
Acetilsalicilna kislina
Sanofi-Aventis d.o.o.,
26,33
IVDC
1.6.2014
31.5.2015 originalno
N02BA01
Acetilsalicilna kislina
Sanofi-Aventis d.o.o.,
18,80
IVDC
1.6.2014
31.5.2015 originalno
B01AC06
acetilsalicilna kislina
BAYER d.o.o.
Rp
6,12
NDC
17.12.2014
originalno
B01AC06
acetilsalicilna kislina
BAYER d.o.o.
Rp
1,90
NDC
17.12.2014
originalno
L02BG03
anastrozol
Generics (UK) Ltd.
Rp/Spec
20,22
NDC
1.2.2015
generično
C09CA06
kandesartan
AstraZeneca UK Limited
Rp
12,56
NDC
17.12.2014
originalno
C09CA06
kandesartan
AstraZeneca UK Limited
Rp
14,53
NDC
30.5.2014
originalno
C09CA06
kandesartan
AstraZeneca UK Limited
Rp
8,96
NDC
17.12.2014
originalno
C09CA06
AstraZeneca UK Limited
Rp
11,69
NDC
17.12.2014
originalno
AstraZeneca UK Limited
Rp
12,56
NDC
17.12.2014
originalno
L04AA03
kandesartan
kandesartan in
diuretiki
imunoglobulin proti
limfocitom (konjski)
Pfizer Luxembourg SARL
H
1.599,20
NDC
1.2.2015
originalno
H03BB02
D01AE15
Tiamazol
terbinafin
Jadran Galenski Laboratorij d.o.o.,
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
BRp
3,43
2,34
IVDC
NDC
1.5.2014
1.2.2015
30.4.2015 generično
generično
D01BA02
terbinafin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
6,77
NDC
1.2.2015
generično
113662
Ime zdravila in pakiranje
Asentra 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Asmanex Twisthaler 200 mikrogramov/vdih prašek za
inhaliranje, škatla s plastičnim vsebnikom s praškom za
inhaliranje za 60 vdihov (vsebnik z odmernim ventilom in
ustnikom)
Asmanex Twisthaler 400 mikrogramov/vdih prašek za
inhaliranje, škatla s plastičnim vsebnikom s praškom za
inhaliranje za 60 vdihov (vsebnik z odmernim ventilom in
ustnikom)
Asolfena 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Asolfena 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
144735
ASPEGIC INJECTABLE 1000mg/5ml, prašek za parenteralno
uporabo, škatla z 20 vialami po 2 g praška
N02BA01
Ident
016055
030066
030074
113620
144714
072907
001384
026964
055611
037710
055603
055638
079138
040126
068675
034037
030449
ASPEGIC INJECTABLE 500mg/5ml, prašek za parenteralno
uporabo, škatla z 20 vialami po 1 g praška
Aspirin protect 100 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 100
tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Aspirin protect 100 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ASTROL 1 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
ATACAND 16 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Atacand 32 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
ATACAND 4 mg tablete, škatla 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
ATACAND 8 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x
14 tablet v pretisnem omotu)
Atgam 50 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla
s 5 ampulami s 5 ml koncentrata
Athyrazol 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
ATIFAN 10 mg/g krema, škatla s tubo s 15 g kreme
Atifan 250 mg tablete, škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
ATC
C09DA06
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
17 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
003743
081000
080179
032026
130176
130184
130192
025976
141884
144412
144720
Ime zdravila in pakiranje
Atimos 12 mikrogramov/sprožitev inhalacijska raztopina pod
tlakom, škatla z 1 tlačnim vsebnikom z odmernim ventilom,
sprožilcem in zaščitno zaporko s 100 odmerki
Atoris 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Atoris 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Atoris 40 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Atorvastatin STADA 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Atorvastatin STADA 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Atorvastatin STADA 40 mg filmsko obložene tablete, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Atriance 5 mg/ ml raztopina za infundiranje, 6 vial
ATROPINE SULFATE, ŠKATLA S 10 AMPULAMI
ATROPINUM SULFURICUM NYCOMED 0,5 mg, raztopina
za injiciranje, škatla s 5 ampulami z 1 ml raztopine
ATROPINUM SULFURICUM NYCOMED 0,5mg/ml, Škatla s
100 vialami
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
R03AC13
formoterol
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Rp
27,88
NDC
1.2.2015
originalno
C10AA05
atorvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,67
NDC
1.2.2015
generično
C10AA05
atorvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,91
NDC
1.2.2015
generično
C10AA05
atorvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,59
NDC
1.2.2015
generično
C10AA05
atorvastatin
STADA Arzneimittel AG
Rp
3,67
NDC
1.2.2015
generično
C10AA05
atorvastatin
STADA Arzneimittel AG
Rp
3,91
NDC
1.2.2015
generično
C10AA05
L01BB07
A03BA01
atorvastatin
nelarabin
atropin
STADA Arzneimittel AG
Glaxo Group Limited
SANOLABOR, D.D.
Rp
H
4,59
1.967,34
3,34
NDC
NDC
NDC
1.2.2015
1.2.2015
15.1.2015
generično
originalno
generično
A03BA01
atropin
SANOLABOR, D.D.
1,68
NDC
15.1.2015
originalno
A03BA01
atropin
Kemofarmacija d.d.
18,02
NDC
17.12.2014
originalno
atropin
SANOLABOR, D.D.
2,42
NDC
15.1.2015
generično
teriflunomid
Sanofi-Aventis Groupe
Rp/Spec
1.512,84
NDC
17.12.2014
originalno
teriflunomid
Sanofi-Aventis Groupe
Rp/Spec
4.515,17
NDC
17.12.2014
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
146029
ATROPINUM SULFURICUM WZF 0,5 MG/ML, RAZTOPINA
ZA INJICIRANJE, ŠKATLA S 10 AMPULAMI PO 1 ML
A03BA01
Aubagio 14 mg filmsko obložene tablete, 28 tablet v pretisnem
omotu
L04AA31
Aubagio 14 mg filmsko obložene tablete, 84 tablet v pretisnem
omotu
L04AA31
032387
Augmentin 1000 mg/200 mg prašek za raztopino za injiciranje
ali infundiranje, škatla z 10 vialami (25 ml) s praškom
J01CR02
amoksicilin in zaviralci
laktamaz beta
GSK d.o.o., Ljubljana
H
26,91
NDC
1.2.2015
originalno
005967
Augmentin 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno
suspenzijo z okusom jagode, škatla s steklenico s praškom za
pripravo 70 ml suspenzije in merilnim lončkom
J01CR02
amoksicilin in zaviralci
laktamaz beta
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
3,47
NDC
1.2.2015
originalno
032379
Augmentin 500 mg/100 mg prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 10 vialami (10 ml) s praškom
J01CR02
amoksicilin in zaviralci
laktamaz beta
GSK d.o.o., Ljubljana
H
13,70
NDC
1.2.2015
originalno
005894
Augmentin 875 mg/125 mg filmsko obložene tablete, škatla z
10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
amoksicilin in zaviralci
laktamaz beta
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
6,74
NDC
1.2.2015
originalno
144753
146028
J01CR02
18 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
036781
010340
065684
087017
029890
016764
016772
007889
079006
020346
019755
019801
127094
063010
141930
146527
141961
141958
053945
033022
070866
Ime zdravila in pakiranje
Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg filmsko obložene tablete s
podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (7 x 4 tablete v
pretisnem omotu)
AULIN 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Aurorix 150 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Aurorix 300 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
AVAMYS 27,5 mikrogramov/vpih pršilo za nos, suspenzija,
steklenica v plastičnem ohišju, 120 vpihov
AVASTIN 25 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, 1
viala, 100mg/4ml
AVASTIN 25 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, 1
viala, 400mg/16ml
Avelox 400 mg filmsko obložene tablete, škatla s 5 tabletami (1
x 5 tablet v pretisnem omotu)
Avelox 400 mg filmsko obložene tablete, škatla s 7 tabletami (1
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Avelox 400 mg/250 ml raztopina za infundiranje, škatla s
steklenico z 250 ml raztopine
Avodart 0,5 mg mehke kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Avodart 0,5 mg mehke kapsule, škatla z 90 kapsulami (9 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
AVONEX 30 mikrogramov/0,5 ml raztopina za injiciranje v
napolnjenem injekcijskem peresniku, 4 napolnjeni injekcijski
peresniki in 4 igle
AVONEX 30 mikrogramov/0,5 ml raztopina za injiciranje, 4x
napolnjena inj.brizga, 4 inj.igle
Azafalk 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100 tabletami
(10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Azafalk 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100 tabletami
(10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Azafalk 75 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100 tabletami
(10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Azafalk 75 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami (6
x 10 tablet v pretisnem omotu)
AZARGA 10 mg/ml - 5 mg/ml kapljice za oko, suspenzija,
škatla s plastenko s 5 ml suspenzije
Azibiot 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s 3 tabletami (1
x 3 tablete v pretisnem omotu)
AZILECT 1mg tablete, 28 tablet v pretisnem omotu
ATC
J01CR02
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
amoksicilin in zaviralci
laktamaz beta
GSK d.o.o., Ljubljana
M01AX17 nimesulid
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
Rp
11,59
NDC
1.2.2015
originalno
CSC PHARMA d.o.o.
Rp
3,57
NDC
17.12.2014
originalno
N06AG02
moklobemid
Meda Pharma GmbH & Co. KG
Rp
8,20
NDC
17.12.2014
originalno
N06AG02
moklobemid
Meda Pharma GmbH & Co. KG
Rp
13,58
NDC
17.12.2014
originalno
R01AD12
flutikazonfuroat
Rp
6,61
NDC
1.2.2015
originalno
L01XC07
Bevacizumab
H
369,29
IVDC
1.1.2015
31.12.2015 originalno
L01XC07
Bevacizumab
Glaxo Group Limited
Roche Registration Limited,
V.Britanija
Roche Registration Limited,
V.Britanija
H
1.341,47
IVDC
1.1.2015
31.12.2015 originalno
J01MA14
moksifloksacin
BAYER d.o.o.
Rp
12,63
NDC
17.12.2014
originalno
J01MA14
moksifloksacin
BAYER d.o.o.
Rp
17,48
NDC
17.12.2014
originalno
J01MA14
moksifloksacin
BAYER d.o.o.
H
45,57
NDC
17.12.2014
originalno
G04CB02
dutasterid
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
18,45
NDC
1.2.2015
originalno
G04CB02
dutasterid
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
54,33
NDC
1.2.2015
originalno
L03AB07
interferon beta-1a
Biogen Idec Limited
H/Rp
769,94
NDC
17.12.2014
originalno
L03AB07
interferon beta-1a
Biogen Idec Limited
H/Rp
769,94
NDC
17.12.2014
originalno
L04AX01
azatioprin
Dr. Falk Pharma GmbH
H/Rp
39,34
NDC
1.2.2015
generično
L04AX01
azatioprin
Dr. Falk Pharma GmbH
H/Rp
19,46
NDC
17.12.2014
generično
L04AX01
azatioprin
Dr. Falk Pharma GmbH
H/Rp
32,69
NDC
1.2.2015
generično
L04AX01
azatioprin
Dr. Falk Pharma GmbH
H/Rp
19,57
NDC
1.2.2015
generično
S01ED51
timolol, kombinacije
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Rp
9,88
NDC
17.12.2014
originalno
J01FA10
N04BD02
azitromicin
razagilin
KRKA, d.d., Novo mesto
Teva Pharma GmbH
Rp
Rp
3,08
76,93
NDC
NDC
1.2.2015
17.12.2014
generično
originalno
19 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
033758
018104
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
azitromicin
Lek d.d.
Rp
3,08
NDC
7.7.2014
generično
brinzolamid
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Rp
9,22
NDC
17.12.2014
originalno
S01AA26
azitromicin
Laboratoires Thea
Rp
4,54
NDC
17.12.2014
originalno
B03BA03
Hidroksokobalamin
Sanolabor, d.d.,
5,89
IVDC
1.7.2014
30.6.2015 generično
B03BA03
Hidroksokobalamin
Altamedics d.o.o.,
5,89
IVDC
1.8.2014
31.7.2015 generično
M03BX01 baklofen
SANOLABOR, D.D.
3,59
IVDC
1.2.2015
31.1.2016 generično
M03BX01 baklofen
11,52
NDC
1.2.2015
generično
H/Rp
408,92
NDC
17.12.2014
originalno
H/Rp
411,17
NDC
17.12.2014
originalno
Ime zdravila in pakiranje
ATC
Azitromicin Lek 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s 3
tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)
J01FA10
AZOPT 10 mg/ml kapljice za oko, suspenzija, škatla s kapalno
plastenko s 5 ml suspenzije
S01EC04
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
014095
Azyter 15 mg/g kapljice za oko, raztopina v enoodmernem
vsebniku, škatla s 6 enoodmernimi vsebniki
B12 DEPOT-ROTEXMEDICA 1 mg/ml raztopina za injiciranje,
škatla z 10 ampulami z 1 ml raztopine
B12 Depot-Rotexmedica 1 mg/ml, raztopina za injiciranje,
škatla z 10 vialami po 1ml
BACLOFEN POLPHARMA 10 mg tablete, Škatla s 50
tabletami
BACLOFEN POLPHARMA 25 mg tablete, Škatla s 50
tabletami
Baraclude 0,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami
J05AF10
entekavir
014109
Baraclude 1 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami J05AF10
entekavir
SANOLABOR, D.D.
BRISTOL-MYERS SQUIBB
PHARMA EEIG
BRISTOL-MYERS SQUIBB
PHARMA EEIG
075485
Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
G04CA02
Tamsulozin
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
4,01
NDC
11.8.2014
generično
083836
BCG-medac prašek in vehikel za suspenzijo za intravezikalno
uporabo, škatla s 5 vialami, 5 vrečkami in 5 katetri
L03AX03
BCG cepivo proti
tuberkulozi
Medac
ZZ
289,44
NDC
15.1.2015
originalno
Medac
Belupo, d.o.o.,
Belupo, d.o.o.,
ZZ
Rp
Rp
58,29
4,98
4,98
NDC
IVDC
IVDC
15.1.2015
2.3.2014
2.3.2014
originalno
28.2.2015 generično
28.2.2015 generično
Gedeon Richter Plc.
Rp
8,06
NDC
1.2.2015
originalno
142632
144653
144765
144363
144362
146294
BCG-medac prašek in vehikel za suspenzijo za intravezikalno
uporabo, škatla z 1 vialo, 1 vrečko in 1 katetrom
Belakne 1 mg/g gel, škatla s tubo s 30 g gela
Belakne 1 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g kreme
Belara 0,03 mg/2 mg filmsko obložene tablete, škatla z 21
tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
Beloderm 0,5 mg/g dermalna raztopina, škatla z vsebnikom s
100 ml raztopine
011509
BELODERM 0,5 mg/g krema, škatla s tubo s 15 g kreme
D07AC01
betametazon
BELUPO, d.o.o., Ljubljana
Rp
1,29
NDC
21.7.2014
generično
145526
BELODERM 0,5 mg/g krema, škatla s tubo s 40 g kreme
D07AC01
Betametazon
Belupo, d.o.o.,
Rp
2,60
NDC
14.6.2014
generično
011479
BELODERM 0,5 mg/g mazilo, škatla s tubo s 15 g mazila
D07AC01
Betametazon
Belupo, d.o.o.,
Rp
1,39
NDC
14.6.2014
generično
145527
BELODERM 0,5 mg/g mazilo, škatla s tubo s 40 g mazila
D07AC01
BELOSALIC 0,5 mg / 20 mg v 1 g dermalna raztopina, škatla s
plastenko s 100 ml raztopine
D07XC01
Betametazon
Belupo, d.o.o.,
Rp
2,60
NDC
14.6.2014
generično
Betametazon
Belupo, d.o.o.,
Rp
5,38
NDC
14.6.2014
generično
102776
138503
138517
077470
010014
G03AA15
BCG cepivo proti
tuberkulozi
Adapalen
Adapalen
klormadinon in
estrogen
D07AC01
betametazon
BELUPO, d.o.o., Ljubljana
Rp
9,86
IVDC
1.2.2015
31.1.2016 generično
L03AX03
D10AD03
D10AD03
20 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Betametazon
Belupo, d.o.o.,
Rp
2,94
NDC
14.6.2014
generično
betametazon
BELUPO, d.o.o., Ljubljana
Rp
1,97
NDC
21.7.2014
generično
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
011592
Ime zdravila in pakiranje
ATC
BELOSALIC 0,5 mg / 20 mg v 1 g dermalna raztopina, škatla s
plastenko s 50 ml raztopine
D07XC01
BELOSALIC 0,5 mg / 30 mg v 1 g mazilo, škatla s tubo s 30 g
mazila
D07XC01
144956
BeneFIX 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
1 viala, 1 napolnjena injekcijska brizga, 1 komplet za injiciranje B02BD09
nonakog alfa
Pfizer Limited
ZZ
728,42
NDC
1.2.2015
originalno
144957
BeneFIX 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
1 viala, 1 napolnjena injekcijska brizga, 1 komplet za injiciranje B02BD09
nonakog alfa
Pfizer Limited
ZZ
1.456,34
NDC
1.2.2015
originalno
B02BD09
nonakog alfa
Pfizer Limited
ZZ
364,46
NDC
1.2.2015
originalno
L04AA26
belimumab
Glaxo Group Limited
H
132,12
NDC
1.2.2015
originalno
L04AA26
Glaxo Group Limited
H
439,27
NDC
1.2.2015
originalno
Sanolabor, d.d.,
4,07
IVDC
1.7.2014
30.6.2015 generično
J01CE08
belimumab
Benzatinijev
benzilpenicilinat
Benzatinijev
benzilpenicilinat
Lenis farmacevtika d.o.o.
4,07
IVDC
1.11.2014
31.10.2015 generično
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
CSL Behring GmbH
ZZ
270,42
NDC
1.2.2015
originalno
B06AC01
zaviralec C1,
pridobljen iz plazme
CSL Behring GmbH
ZZ
510,04
NDC
1.2.2015
originalno
Ident
012807
059960
BeneFIX 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje, 1
viala, 1 napolnjena injekcijska brizga, 1 komplet za injiciranje
Benlysta 120 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 viala
Benlysta 400 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 viala
Benzetacil 2.400.00 UI prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, škatla z 1 vialo praška in 1 ampulo vehikla
Benzetacil 2.400.000 I.U., liofiliziran prašek in vehikel za inj.
raztopino,
Beriate 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje/infundiranje, 1 viala s praškom (500 i.e.),1 viala s 5
ml vode za injekcije, 1 pripravo za prenos s filtrom 20/20
(Mix2Vial)
Berinert 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 1 vialo z 250 mg praška, 1 vialo
z 10 ml vode za injekcije, 1 pripravo za prenos s filtrom, 1
injekcijsko brizgo za enkratno uporabo, 1 kompletom za
punkcijo vene, 2 al
093459
Beriplast P Combi-Set 1 ml prašek in vehikel za lepilo za tkiva,
škatla s Combi-Set I in Combi-Set II. Combi-Set I: viala s
fibrinogenom in viala z raztopino aprotinina; Combi-Set II: viala
s trombinom in viala z raztopino kalcijevega klorida; škatla s se B02BC30
kombinacije
CSL Behring GmbH
H
82,65
NDC
1.2.2015
originalno
093467
Beriplast P Combi-Set 3 ml prašek in vehikel za lepilo za tkiva,
škatla s Combi-Set I in Combi-Set II. Combi-Set I: viala s
fibrinogenom in viala z raztopino aprotinina; Combi-Set II: viala
s trombinom in steklenička z raztopino kalcijevega klorida; škatl B02BC30
kombinacije
CSL Behring GmbH
H
212,48
NDC
1.2.2015
originalno
058017
Berodual 0,5 mg/0,25 mg v 1 ml inhalacijska raztopina za
nebulator, škatla s kapalno stekleničko z 20 ml raztopine
fenoterol in
ipratropijev bromid
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Rp
4,55
NDC
1.2.2015
originalno
128457
128473
128481
144677
120747
028088
J01CE08
R03AL01
21 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
012386
BERODUAL N 0,05 mg/0,02 mg na odmerek inhalacijska
raztopina pod tlakom, škatla z 1 pršilnikom z odmernim
ventilom 10 ml raztopine (200 odmerkov) in ustnikom
Beromun 1 mg/5 ml prašek in vehikel za raztopino za
infundiranje, 4 viale s praškom in 4 ampule z vehiklom
BETADINE 100 mg/ml dermalna raztopina/koncentrat za
dermalno raztopino, plastenka s 1000 ml raztopine
BETADINE 200 mg vaginalne globule, škatla s 14 globulami (2
x 7 globul v dvojnem traku)
BETADINE 75 mg/ml dermalna raztopina, plastenka s 1000 ml
raztopine
007900
Betaferon 250 mikrogramov/ml prašek in vehikel za raztopino
za injiciranje, škatla s 15 posameznimi pakiranji (1 viala + 1
napolnjena inj.brizga + 1 adapter z iglo + 2 alkoholni krpici)
013137
132608
021083
012475
017485
018368
018279
145206
145207
067954
089184
015270
049816
043230
145285
143607
085073
Betaklav 875 mg/125 mg tablete, škatla z 10 tabletami (5 x 2
tableti v dvojnem traku)
Betaserc 24 mg tablete, škatla s 100 tabletami (4 x 25 tablet v
pretisnem omotu)
Betaserc 24 mg tablete, škatla s 50 tabletami (2 x 25 tablet v
pretisnem omotu)
Betmiga 25 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 30
tabletami v pretisnem omotu
Betmiga 50 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 30
tabletami v pretisnem omotu
BETOPTIC 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s
kapalnim vsebnikom s 5 ml raztopine
BETOPTIC S 2,5 mg/ml kapljice za oko, suspenzija, škatla s
kapalnim vsebnikom s 5 ml suspenzije
BICKAM 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Bicusan 150 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Bicusan 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Bikalutamid Kabi 150 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Bikalutamid Kabi 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Bikalutamid Lek 150 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (7 x 4 tablet v pretisnem omotu)
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
R03AL01
fenoterol in
ipratropijev bromid
L03AX11
tazonermin
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
D08AG02
povidon-jod
ALKALOID - INT d.o.o.
G01AX11
Povidon-jod
D08AG02
ATC
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
6,98
NDC
1.2.2015
originalno
9.527,50
NDC
1.2.2015
originalno
ZZ
9,81
NDC
1.2.2015
generično
ALKALOID-INT d.o.o.,
BRp
6,34
IVDC
1.11.2014
31.10.2015 generično
povidon-jod
ALKALOID - INT d.o.o.
ZZ
8,24
NDC
1.2.2015
generično
L03AB08
interferon beta-1b
Bayer Pharma AG
Rp/Spec
822,41
NDC
1.2.2015
originalno
J01CR02
amoksicilin in zaviralci
laktamaz beta
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
8,45
NDC
1.2.2015
generično
N07CA01
betahistin
Abbott Healthcare Products B.V.
Rp
10,35
NDC
17.12.2014
originalno
N07CA01
betahistin
Abbott Healthcare Products B.V.
Rp
5,42
NDC
17.12.2014
originalno
G04BD12
mirabegron
Astellas Pharma Europe B.V.
Rp
37,63
NDC
17.12.2014
originalno
G04BD12
mirabegron
Astellas Pharma Europe B.V.
Rp
37,63
NDC
17.12.2014
originalno
S01ED02
betaksolol
S.A. Alcon Couvreur N.V.
Rp
5,91
NDC
17.12.2014
originalno
S01ED02
Betaksolol
S.A. Alcon-Couvreur N.V.,
Rp
4,21
IVDC
1.5.2014
30.4.2015 originalno
L02BB03
bikalutamid
Generics (UK) Ltd.
Rp
27,72
NDC
1.2.2015
generično
L02BB03
bikalutamid
Actavis Group PTC ehf.
Rp/Spec
90,86
NDC
1.2.2015
generično
L02BB03
bikalutamid
Actavis Group PTC ehf.
Rp/Spec
41,42
NDC
1.2.2015
generično
L02BB03
bikalutamid
Fresenius Kabi Oncology Plc
Rp/Spec
84,84
NDC
1.2.2015
generično
L02BB03
bikalutamid
Fresenius Kabi Oncology Plc
Rp/Spec
41,42
NDC
1.2.2015
generično
L02BB03
bikalutamid
Lek d.d.
Rp/Spec
84,84
NDC
7.7.2014
generično
Rp
H
22 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
018309
145956
034460
145957
025860
126110
027588
027502
110426
027510
105201
027529
105210
027537
027545
027561
027570
098787
026794
026840
Ime zdravila in pakiranje
Bikalutamid Lek 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Bikalutamid Teva 150 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Bikalutamid Teva 150 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Bikalutamid Teva 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Bikalutamid Teva 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Bilador 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Binocrit 10.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg
Binocrit 1000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg
Binocrit 20.000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga z varnostno
zaščito za iglo
Binocrit 2000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg
Binocrit 30.000 i.e./0,75 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga z varnostno
zaščito za iglo
Binocrit 3000 i.e./0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg
Binocrit 40.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, napolnjena injekcijska brizga z varnostno
zaščito za iglo
Binocrit 4000 i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg
Binocrit 5000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg
Binocrit 6000 i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg
Binocrit 8000 i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg
Bionoliprel 10 mg/2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s
polipropilensko plastenko s 30 tabletami
BIONOLIPREL 2,5 mg/ 0,625 mg filmsko obložene tablete,
škatla s plastičnim vsebnikom s 30 tabletami
BIONOLIPREL 5 mg/1,25 mg filmsko obložene tablete, škatla
s plastičnim vsebnikom s 30 tabletami
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L02BB03
bikalutamid
Lek d.d.
Rp/Spec
27,78
NDC
7.7.2014
generično
L02BB03
bikalutamid
Teva Pharma B.V.
Rp/Spec
84,84
NDC
1.2.2015
generično
L02BB03
bikalutamid
Teva Pharma B.V.
Rp/Spec
84,84
NDC
1.2.2015
generično
L02BB03
bikalutamid
Teva Pharma B.V.
Rp/Spec
41,42
NDC
1.2.2015
generično
L02BB03
bikalutamid
Teva Pharma B.V.
Rp/Spec
41,42
NDC
1.2.2015
generično
R06AX29
bilastin
Menarini International O.L.S.A.
Rp
5,69
NDC
1.2.2015
B03XA01
eritropoetin
Sandoz GmbH
H/Rp
282,73
NDC
17.12.2014
B03XA01
eritropoetin
Sandoz GmbH
H/Rp
29,23
NDC
17.12.2014
originalno
podobno
biološko
podobno
biološko
B03XA01
eritropoetin
Sandoz GmbH
H/Rp
94,58
NDC
17.12.2014
B03XA01
eritropoetin
Sandoz GmbH
H/Rp
57,96
NDC
17.12.2014
B03XA01
eritropoetin
Sandoz GmbH
H/Rp
141,63
NDC
17.12.2014
B03XA01
eritropoetin
Sandoz GmbH
H/Rp
86,69
NDC
17.12.2014
B03XA01
eritropoetin
Sandoz GmbH
H/Rp
182,34
NDC
17.12.2014
B03XA01
eritropoetin
Sandoz GmbH
H/Rp
115,42
NDC
17.12.2014
B03XA01
eritropoetin
Sandoz GmbH
H/Rp
144,15
NDC
17.12.2014
B03XA01
eritropoetin
Sandoz GmbH
H/Rp
172,89
NDC
17.12.2014
B03XA01
eritropoetin
Sandoz GmbH
H/Rp
230,33
NDC
17.12.2014
podobno
biološko
podobno
biološko
podobno
biološko
podobno
biološko
podobno
biološko
C09BA04
perindopril in diuretiki SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
16,62
NDC
17.12.2014
originalno
C09BA04
perindopril in diuretiki SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
7,12
NDC
17.12.2014
originalno
C09BA04
perindopril in diuretiki SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
7,12
NDC
17.12.2014
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
podobno
biološko
podobno
biološko
podobno
biološko
podobno
biološko
23 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
C09AA04
perindopril
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
13,10
NDC
17.12.2014
originalno
C09AA04
perindopril
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
13,10
NDC
17.12.2014
originalno
C09AA04
perindopril
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
5,87
NDC
17.12.2014
originalno
C09AA04
perindopril
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
8,14
NDC
17.12.2014
originalno
C09AA04
perindopril
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
8,14
NDC
17.12.2014
originalno
C09BA04
perindopril in diuretiki SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
7,12
NDC
17.12.2014
originalno
C10AA05
atorvastatin
Teva Pharma B.V.
Rp
3,67
NDC
1.2.2015
generično
C10AA05
atorvastatin
Teva Pharma B.V.
Rp
3,91
NDC
1.2.2015
generično
C10AA05
atorvastatin
Teva Pharma B.V.
Rp
4,59
NDC
1.2.2015
generično
C10AA05
atorvastatin
Drugi antibiotiki za
lokalno zdravljenje
Teva Pharma B.V.
Rp
5,26
NDC
1.2.2015
generično
Lek d.d.
Rp
8,85
NDC
7.7.2014
generično
bleomicin
Medac
H
30,16
NDC
15.1.2015
generično
L01DC01
bleomicin
Hikma Farmaceutica S.A.
H
285,25
NDC
15.1.2015
generično
L01DC01
bleomicin
Pharmachemie B.V.
H
30,16
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
48,57
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
22,99
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
27,18
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
31,95
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
21,84
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
11,85
NDC
1.2.2015
generično
C07AB02
metoprolol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,02
NDC
1.2.2015
generično
021482
Ime zdravila in pakiranje
BIOPREXANIL 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s
plastičnim vsebnikom s 30 tabletami
BIOPREXANIL 10 mg orodisperzibilne tablete, škatla s
plastičnim vsebnikom s 30 tabletami
BIOPREXANIL 2,5 mg orodisperzibilne tablete, škatla s
plastičnim vsebnikom s 30 tabletami
BIOPREXANIL 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s
plastičnim vsebnikom s 30 tabletami
BIOPREXANIL 5 mg orodisperzibilne tablete, škatla s
plastičnim vsebnikom s 30 tabletami
BIOPREXANIL COMBI 5 mg/ 1,25 mg filmsko obložene
tablete, škatla s plastičnim vsebnikom s 30 tabletami
Bisatum 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Bisatum 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Bisatum 40 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Bisatum 80 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Bivacyn 3.500 i.e./500 i.e. v 1 g mazilo, škatla s tubo s 30 g
mazila
145021
Bleomicin medac 15000 i. e. (Ph. Eur.) prašek za raztopino za
injiciranje, škatla z 1 vialo (volumen 10 ml) s praškom
L01DC01
Ident
037729
103624
103632
037753
103640
026859
115584
115622
115665
115690
144793
079596
116319
116327
116351
116386
116394
116408
012769
Bleomicin medac 15000 i. e. (Ph. Eur.) prašek za raztopino za
injiciranje, škatla z 10 vialami (volumen 10 ml) s praškom
Bleomicin PCH 15 e. (USP) prašek za raztopino za injiciranje,
škatla z 1 vialo z 10 ml raztopine
Bloonis 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Bloonis 10 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Bloonis 15 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Bloonis 20 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Bloonis 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Bloonis 5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami (4 x
7 tablet v pretisnem omotu)
Bloxan 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
ATC
D06AX
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
24 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
019410
BONDRONAT 50 mg filmsko obložene tablete, 28 tablet
BONDRONAT 6 mg/6 ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, 5 vial
Bonefos 800 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
BONVIVA 150 mg filmsko obložene tablete, 3 tablete
BONVIVA 3 mg/3 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
019429
050547
015520
017779
029491
110477
110469
145998
145999
129585
129593
129607
146178
146179
145054
048275
Bridion 100 mg/ml raztopina za injiciranje, 10 vial po 2 ml
117625
139603
M05BA06 ibandronska kislina
Roche Products Limited
Rp/Spec
M05BA06 ibandronska kislina
Roche Products Limited
M05BA02 klodronska kislina
M05BA06 ibandronska kislina
ATC
splošno ime zdravila
M05BA06 ibandronska kislina
cepivo proti
Boostrix suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi,
oslovskemu kašlju s
škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5 ml suspenzije in 1
prečiščenimi antigeni
injekcijsko iglo
in toksoidi
J07AJ52
Bopacatin 10 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 15 ml raztopine
L01XA02 karboplatin
Bopacatin 10 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 45 ml raztopine
L01XA02 karboplatin
Bopaho 125 mg filmsko obložene tablete, škatla s 56 tabletami
(8 x 7 tablet v pretisnem omotu)
C02KX01 bosentan
Bopaho 62,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 56 tabletami
(8 x 7 tablet v pretisnem omotu)
C02KX01 bosentan
BOREZ 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
C07AB07 bisoprolol
BOREZ 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
C07AB07 bisoprolol
BOREZ 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
C07AB07 bisoprolol
Bosentan Norameda 125 mg filmsko obložene tablete, škatla s
56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)
C02KX01 bosentan
Bosentan Norameda 62,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s
56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)
C02KX01 bosentan
Bramitob 300 mg/4 ml inhalacijska raztopina za nebulator,
škatla s 56 enoodmernimi vsebniki s 4 ml raztopine
Bretaris Genuair 322 mikrogramov/odmerek, prašek za
inhaliranje, 1 inhalator s 60 odmerki
022446
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
176,02
NDC
15.1.2015
originalno
ZZ
1.223,22
NDC
15.1.2015
originalno
Bayer Oy
Roche Products Limited
Rp
Rp
189,56
39,38
NDC
NDC
17.12.2014
15.1.2015
originalno
originalno
Roche Products Limited
ZZ
27,81
NDC
15.1.2015
originalno
GSK d.o.o., Ljubljana
ZZ
13,86
NDC
1.2.2015
originalno
Actavis Group PTC ehf.
H
32,50
NDC
1.2.2015
generično
Actavis Group PTC ehf.
H
87,77
NDC
1.2.2015
generično
sanofi-aventis d.o.o.
1.358,74
NDC
1.2.2015
generično
sanofi-aventis d.o.o.
1.358,74
NDC
1.2.2015
generično
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
2,81
NDC
1.2.2015
generično
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
1,92
NDC
1.2.2015
generično
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
1,81
NDC
1.2.2015
generično
UAB Norameda
H/Rp
1.667,35
NDC
17.12.2014
generično
UAB Norameda
H/Rp
1.631,18
NDC
17.12.2014
generično
1.928,24
NDC
17.12.2014
originalno
J01GB01
tobramicin
Kemofarmacija d.d.
R03BB05
aklidinijev bromid
Almirall, S.A.
Rp
30,83
NDC
1.2.2015
originalno
V03AB35
sugamadeks
Merck Sharp & Dohme Ltd
H
793,53
NDC
15.1.2015
originalno
ticagrelor
AstraZeneca AB
Rp
57,12
NDC
1.2.2015
originalno
brimonidin
Eyepharm GmbH & Co. KG
Rp
4,91
NDC
15.1.2015
generično
Brilique 90 mg filmsko obložene tablete, škatla s 56 tabletami v
koledarskem pretisnem omotu(PVC-PVDC/Al)
B01AC24
Brimonidin Medops 2 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla z
1 plastenko s 5 ml raztopine
S01EA05
25 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
vernakalant
Cardiome UK Limited
ZZ
399,85
NDC
17.12.2014
originalno
C02LA51
Reserpin in diuretiki,
kombinacije z drugimi KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
zdravili
mesto
Rp
14,92
NDC
14.6.2014
originalno
G02CB01
bromokriptin
Lek d.d.
Rp
5,82
NDC
7.7.2014
generično
M01AE01 ibuprofen
ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
Rp
2,81
IVDC
1.12.2014
30.11.2015 originalno
M01AE01 ibuprofen
ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
Rp
2,37
NDC
17.12.2014
originalno
M01AE01 ibuprofen
ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
Rp
3,79
NDC
17.12.2014
originalno
M01AE01 ibuprofen
ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
Rp
8,13
NDC
17.12.2014
originalno
M01AE01 ibuprofen
A03BB01 butilskopolamin
ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
SANOLABOR, D.D.
BRp
6,77
5,78
IVDC
NDC
1.12.2014
15.1.2015
30.11.2015 generično
generično
112968
Ime zdravila in pakiranje
ATC
BRINAVESS 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
1 vialo po 25 ml
C01BG11
013692
Brinerdin 0,1 mg/0,5 mg/5 mg obložene tablete, škatla s 50
tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ident
013706
132292
094439
094447
131482
144980
117510
013951
014001
Bromergon 2,5 mg tablete, škatla s stekleničko s 30 tabletami
Brufen 20 mg/ml peroralna suspenzija, škatla s plastenko z
100 ml peroralne suspenzije
Brufen 400 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Brufen 600 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Brufen retard 800 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Brufen z okusom jagode 40 mg/ml peroralna suspenzija, škatla
s stekleničko z 200 ml suspenzije in brizgo (5 ml) za peroralno
dajanje
BS INJ. CARINO, Škatla z 10 ampulami z 1 ml raztopine
Budelin Novolizer 200 mikrogramov/odmerek prašek za
inhaliranje, odmerjen, škatla z vdihovalnikom Novolizer in
vložkom s 200 odmerki
Budelin Novolizer 200 mikrogramov/odmerek prašek za
inhaliranje, odmerjen, škatla z vložkom s 200 odmerki
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
R03BA02
budezonid
Meda Pharma GmbH & Co. KG
Rp
14,09
NDC
17.12.2014
generično
R03BA02
budezonid
Meda Pharma GmbH & Co. KG
Rp
11,58
NDC
17.12.2014
generično
A07EA06
budezonid
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
76,33
NDC
1.2.2015
originalno
013145
Budenofalk 2 mg/odmerek rektalna pena, škatla z 1 tlačnim
vsebnikom z odmernim ventilom z 1,2 g rektalne pene
Budenofalk 3 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla s 100
kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
A07EA06
budezonid
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
84,48
NDC
1.2.2015
originalno
123498
Budenofalk 9 mg gastrorezistentna zrnca, škatla s 15 vrečicami A07EA06
budezonid
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
35,59
NDC
1.2.2015
originalno
123510
budezonid
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
70,68
NDC
1.2.2015
originalno
075663
Budenofalk 9 mg gastrorezistentna zrnca, škatla s 30 vrečicami A07EA06
Budiair 200 mikrogramov inhalacijska raztopina pod tlakom,
škatla s tlačnim vsebnikom z 200 odmerki in sprožilcemnastavkom za inhaliranje Jet
R03BA02
budezonid
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Rp
14,12
NDC
1.2.2015
generično
131024
Bupivacaine WZF Spinal, 0,5% Hevay, 5mg/ml,raztopina za
injiciranjem škatla s 5 ampulami po 4 ml
Bupivakain
Sanolabor, d.d.,
20,73
IVDC
1.7.2014
30.6.2015 generično
106763
N01BB01
26 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N07BC01
Buprenorfin
ALKALOID-INT d.o.o.,
ZZ
28,77
IVDC
20.6.2014
31.5.2015 generično
BUPRENORFIN ALKALOID-INT 0,4 mg podjezične tablete,
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
N07BC01
Buprenorfin
ALKALOID-INT d.o.o.,
ZZ
8,67
IVDC
20.6.2014
31.5.2015 generično
092347
BUPRENORFIN ALKALOID-INT 2 mg podjezične tablete,
škatla s 70 tabletami (10 x 7 tablet v pretisnem omotu)
N07BC01
Buprenorfin
ALKALOID-INT d.o.o.,
ZZ
41,61
IVDC
20.6.2014
31.5.2015 generično
092355
BUPRENORFIN ALKALOID-INT 2 mg podjezične tablete,
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
N07BC01
Buprenorfin
ALKALOID-INT d.o.o.,
ZZ
17,00
IVDC
20.6.2014
31.5.2015 generično
092371
BUPRENORFIN ALKALOID-INT 8 mg podjezične tablete,
škatla s 70 tabletami (10 x 7 tablet v pretisnem omotu)
N07BC01
Buprenorfin
ALKALOID-INT d.o.o.,
ZZ
137,51
IVDC
20.6.2014
31.5.2015 generično
Buprenorfin
ZZ
55,00
IVDC
20.6.2014
31.5.2015 generično
butilskopolamin
ALKALOID-INT d.o.o.,
Boehringer Ingelheim International
GmbH
4,14
NDC
1.2.2015
originalno
L01AB01
busulfan
PIERRE FABRE MÉDICAMENT
H
2.325,80
NDC
1.2.2015
originalno
A10BX04
eksenatid
AstraZeneca AB
Rp
92,50
NDC
1.2.2015
originalno
A10BX04
eksenatid
Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca
EEIG
Rp
92,50
NDC
15.1.2015
originalno
A10BX04
eksenatid
Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca
EEIG
Rp
89,97
NDC
15.1.2015
originalno
A10BX04
eksenatid
Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca
EEIG
Rp
89,97
NDC
15.1.2015
originalno
C07AB07
bisoprolol
Lek d.d.
Rp
1,84
NDC
7.7.2014
generično
C07AB07
bisoprolol
Lek d.d.
Rp
2,81
NDC
7.7.2014
generično
C07AB07
bisoprolol
Lek d.d.
Rp
1,92
NDC
7.7.2014
generično
Ident
Ime zdravila in pakiranje
092312
BUPRENORFIN ALKALOID-INT 0,4 mg podjezične tablete,
škatla s 70 tabletami (10 x 7 tablet v pretisnem omotu)
092320
ATC
067199
BUPRENORFIN ALKALOID-INT 8 mg podjezične tablete,
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
N07BC01
BUSCOPAN 10 mg obložene tablete, škatla z 20 tabletami (1 x
20 tablet v pretisnem omotu)
A03BB01
145435
Busilvex 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
multipakiranje z 8 vialami (v 2 škatlah po 4 viale)
092380
126330
Bydureon 2 mg prašek in vehikel za suspenzijo s podaljšanim
sproščanjem za injiciranje v napolnjenem injekcijskem
peresniku, 4 napolnjeni injekcijski peresniki
Bydureon 2 mg prašek in vehikel za suspenzijo s podaljšanim
sproščanjem za injiciranje, 4 enoodmerni seti (1 viala + 1
injekcijska brizga)
015970
Byetta 10 mikrogramov raztopina za injiciranje, napolnjen
injekcijski peresnik, 1 napolnjen injekcijski peresnik
146697
015890
115711
115720
115738
Byetta 5 mikrogramov raztopina za injiciranje, napolnjen
injekcijski peresnik, 1 napolnjen injekcijski peresnik
Byol 1,25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Byol 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Byol 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
BRp
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
27 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Lek d.d.
Sanolabor, d.d.,
Rp
1,81
37,16
NDC
IVDC
7.7.2014
1.1.2015
generično
31.12.2015 generično
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
8,93
NDC
1.2.2015
originalno
C10BX03
bisoprolol
Kabergolin
atorvastatin in
amlodipin
atorvastatin in
amlodipin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
8,93
NDC
1.2.2015
originalno
L01DB01
doksorubicin
Janssen-Cilag International NV
H
935,68
NDC
17.12.2014
originalno
L01DB01
doksorubicin
Janssen-Cilag International NV
H
374,43
NDC
17.12.2014
originalno
V03AF03
kalcijev folinat
EBEWE Pharma
H
61,38
NDC
1.2.2015
generično
V03AF03
kalcijev folinat
EBEWE Pharma
H/Rp
48,17
NDC
1.2.2015
generično
082732
Ime zdravila in pakiranje
Byol 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Cabergolina Teva 0,5mg, škatla z 8 tabletami
CADUET 10 mg/10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
CADUET 5 mg/10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
CAELYX 2 mg/ml koncentrat za pripravo raztopine za
infundiranje, škatla z eno vialo s 25 ml koncentrata
CAELYX 2 mg/ml koncentrat za pripravo raztopine za
infundiranje, škatla z eno vialo z 10 ml koncentrata
Calciumfolinat Ebewe 10 mg/ml raztopina za injiciranje ali
infundiranje, škatla s 5 ampulami s 5 ml raztopine
Calciumfolinat Ebewe 15 mg trde kapsule, škatla z 20
kapsulami v polipropilenskem vsebniku
002712
Calpol 120 mg/5 ml peroralna suspenzija, škatla s steklenico s
140 ml suspenzije in dvodelno merilno žličko
N02BE01
paracetamol
McNeil Products Limited,
Foundation Park, Roxborough Way BRp
2,97
NDC
1.2.2015
originalno
002739
Calpol 250 mg/5 ml peroralna suspenzija, škatla s steklenico s
100 ml suspenzije in dvodelno merilno žličko
N02BE01
paracetamol
McNeil Products Limited,
Foundation Park, Roxborough Way BRp
3,04
NDC
1.2.2015
originalno
032530
Campto 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 polipropilensko vialo s 15 ml koncentrata
L01XX19
irinotekan
Pfizer Luxembourg SARL
H
482,75
NDC
1.2.2015
originalno
042110
Campto 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 polipropilensko vialo s 5 ml koncentrata
L01XX19
irinotekan
Pfizer Luxembourg SARL
H
160,57
NDC
1.2.2015
originalno
042129
Campto 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 polipropilensko vialo z 2 ml koncentrata
L01XX19
irinotekan
Pfizer Luxembourg SARL
H
64,80
NDC
1.2.2015
originalno
013358
CANCIDAS 50 mg prašek za pripravo koncentrata za pripravo
raztopine za infundiranje, škatla z eno vialo s praškom
J02AX04
kaspofungin
MERCK SHARP & DOHME
Limited
H
NDC
15.1.2015
originalno
J02AX04
kaspofungin
MERCK SHARP & DOHME
Limited
H
NDC
15.1.2015
originalno
C09CA06
kandesartan
Lek d.d.
Rp
5,19
NDC
7.7.2014
generično
C09CA06
kandesartan
Lek d.d.
Rp
7,13
NDC
7.7.2014
generično
C09CA06
kandesartan
Lek d.d.
Rp
3,87
NDC
7.7.2014
generično
Ident
115746
144592
039004
038989
010723
010715
082686
013366
079715
079740
079685
CANCIDAS 70 mg prašek za pripravo koncentrata za pripravo
raztopine za infundiranje, škatla z eno vialo s praškom
Candea 16 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Candea 32 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Candea 4 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
ATC
C07AB07
G02CB03
C10BX03
28 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
022349
Ime zdravila in pakiranje
Candea 8 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Candea HCT 16 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (7 x
4 tablete v pretisnem omotu)
Candea HCT 32 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x
7 tablet v pretisnem omotu)
Candea HCT 32 mg/25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)
Canesten 10 mg/g krema, škatla s tubo z 20 g kreme
Canesten3 20 mg/g vaginalna krema, škatla s tubo z 20 g
vaginalne kreme in 3 aplikatorji
018058
Canesten3 200 mg vaginalne tablete, škatla s 3 vaginalnimi
tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu) in 1 aplikatorjem
Ident
079693
106780
145404
145405
015369
023450
037788
037796
037826
012947
144910
144909
Canifug 10 mg/1 ml dermalno pršilo, raztopina, škatla s
steklenico z mehanskim razpršilnikom s 30 ml raztopine
Carboplatin Ebewe 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata
Carboplatin Ebewe 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 45 ml koncentrata
Carboplatin Ebewe 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
CARBOPLATIN PLIVA 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata
CARBOPLATIN PLIVA 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 45 ml koncentrata
CARBOPLATIN PLIVA 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Lek d.d.
Rp
5,53
NDC
7.7.2014
generično
Lek d.d.
Rp
5,46
NDC
7.7.2014
generično
Lek d.d.
Rp
7,13
NDC
7.7.2014
generično
C09DA06
D01AC01
kandesartan
kandesartan in
diuretiki
kandesartan in
diuretiki
kandesartan in
diuretiki
klotrimazol
Lek d.d.
BAYER d.o.o.
Rp
BRp
7,08
3,14
NDC
NDC
7.7.2014
17.12.2014
generično
originalno
G01AF02
klotrimazol
BAYER d.o.o.
BRp
5,05
NDC
17.12.2014
originalno
G01AF02
klotrimazol
BAYER d.o.o.
BRp
5,05
NDC
17.12.2014
originalno
D01AC01
klotrimazol
Dr. A. Wolff
BRp
2,85
NDC
17.12.2014
generično
L01XA02
karboplatin
EBEWE Pharma
H
32,50
NDC
1.2.2015
generično
L01XA02
karboplatin
EBEWE Pharma
H
87,77
NDC
1.2.2015
generično
L01XA02
karboplatin
H
13,04
NDC
1.2.2015
generično
L01XA02
Karboplatin
H
32,50
NDC
11.8.2014
generično
L01XA02
Karboplatin
H
87,77
NDC
11.8.2014
generično
L01XA02
Karboplatin
EBEWE Pharma
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
H
13,04
NDC
11.8.2014
generično
Rp
3,22
NDC
1.2.2015
generično
Acetilsalicilna kislina
Teva Pharma B.V.
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.,
Rp
1,26
IVDC
13.6.2014
31.5.2015 generično
ATC
C09CA06
C09DA06
C09DA06
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
038385
Cardide SR 1,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
C03BA11
Cardiopirin 100 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
B01AC06
146343
Cardosin Retard 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
C02CA04
doksazosin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
13,72
NDC
1.2.2015
generično
097640
Cardosin Retard 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
C02CA04
doksazosin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,51
NDC
1.2.2015
generično
013307
CARDURA XL 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
C02CA04
doksazosin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
9,09
NDC
1.2.2015
originalno
116440
indapamid
29 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
138841
CARDURA XL 8 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Carvedigamma 12,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Carvedigamma 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Carvedigamma 6,25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Casodex 150 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Casodex 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
CATAPRES AMPOULES, ŠKATLA S 5 AMPULAMI PO 1
ML
Caverject 10 mikrogramov prašek in vehikel za ratopino za
injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, injekcijsko brizgo z
vehiklom, 2 injekcijski igli in 2 krpicama prepojenima z
alkoholom
Caverject 20 mikrogramov prašek in vehikel za ratopino za
injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 injekcijsko brizgo z
vehiklom, 2 injekcijskima iglama in 2 krpicama prepojenima z
alkoholom
Cayston 75 mg prašek in vehikel za inhalacijsko raztopino za
nebulator, 84 vial, 88 ampul z vehiklom, komplet z nebulatorjem
Altera
030627
Ceclor 125 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo, škatla s
plastenko z zrnci za pripravo 100 ml peroralne suspenzije
013331
067814
067881
067466
019577
085472
144768
095230
095222
030686
061832
061840
022640
145823
125040
Ceclor 250 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo, škatla s
plastenko z zrnci za pripravo 100 ml peroralne suspenzije
Cedax 36 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo, škatla s
stekleničko s 15 g praška in odmerno žličko
Cedax 400 mg kapsule, škatla s 5 kapsulami (1 x 5 kapsul v
dvojnem traku)
Cefamezin 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z eno vialo s praškom
Cefazolin Actavis 1 g prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom
Cefepim Kabi 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 10 vialami (20 ml) s praškom
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
C02CA04
doksazosin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
9,57
NDC
1.2.2015
originalno
C07AG02
karvedilol
WÖRWAG Pharma
Rp
3,50
NDC
1.2.2015
generično
C07AG02
karvedilol
WÖRWAG Pharma
Rp
4,36
NDC
1.2.2015
generično
C07AG02
karvedilol
WÖRWAG Pharma
Rp
2,86
NDC
1.2.2015
generično
L02BB03
bikalutamid
AstraZeneca UK Limited
Rp/Spec
117,22
NDC
17.12.2014
originalno
L02BB03
bikalutamid
AstraZeneca UK Limited
Rp/Spec
40,97
NDC
17.12.2014
originalno
C02AC01
klonidin
LENIS d.o.o.
2,90
NDC
1.2.2015
originalno
G04BE01
alprostadil
Pfizer Luxembourg SARL
H/Rp
8,74
NDC
1.2.2015
originalno
G04BE01
alprostadil
Pfizer Luxembourg SARL
H/Rp
8,74
NDC
1.2.2015
originalno
J01DF01
aztreonam
Gilead Sciences International
Limited
Rp/Spec
1.950,71
NDC
1.1.2015
originalno
J01DC04
cefaklor
Phadisco Ltd
Rp
5,50
NDC
17.12.2014
originalno
J01DC04
cefaklor
Phadisco Ltd
Rp
8,91
NDC
17.12.2014
originalno
J01DD14
ceftibuten
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
11,63
NDC
1.2.2015
originalno
J01DD14
ceftibuten
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
10,66
NDC
1.2.2015
originalno
J01DB04
cefazolin
KRKA, d.d., Novo mesto
H
5,50
NDC
1.2.2015
originalno
J01DB04
cefazolin
Actavis Group PTC ehf.
H
27,66
NDC
1.2.2015
generično
J01DE01
cefepim
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
70,00
NDC
1.2.2015
generično
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
30 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
097667
Ime zdravila in pakiranje
Cefepim Kabi 2 g prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 10 vialami (20 ml) s praškom
Cefotaksim Actavis 1 g prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Cefotaksim Actavis 1 g prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom
Cefotaksim Actavis 2 g prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Cefotaksim Actavis 2 g prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom
Cefotaksim Lek 1 g prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Cefotaksim Lek 2 g prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Ceftazidim Actavis 1 g prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
Ceftazidim Kabi 1000 mg prašek za raztopino za injiciranje,
škatla z 1 vialo s praškom
Ceftazidim Kabi 1000 mg prašek za raztopino za injiciranje,
škatla z 10 vialami s praškom
097675
Ceftazidim Kabi 2000 mg prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 1 steklenico s praškom
Ident
125059
145856
145857
145858
145859
016004
016012
145958
097659
097683
146344
128546
145824
145825
092401
092410
145826
145827
144997
Ceftazidim Kabi 2000 mg prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 10 steklenicami s praškom
Ceftazidim Mylan 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
Ceftazidim Mylan 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Ceftriakson Actavis 1 g prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
Ceftriakson Actavis 2 g prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
Ceftriakson Lek 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 10 x 1 vialo s praškom
Ceftriakson Lek 2 g prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla s 5 x 1 vialo s praškom
Cefuroksim Actavis 1500 mg prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
Cefuroksim Actavis 750 mg prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
Cefuroksim Alkaloid-Int 1500 mg prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
Režim
izdaje
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
J01DE01
cefepim
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
J01DD01
cefotaksim
Actavis Group PTC ehf.
J01DD01
cefotaksim
J01DD01
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
131,17
NDC
1.2.2015
generično
H
4,48
NDC
7.7.2014
generično
Actavis Group PTC ehf.
H
52,02
NDC
1.2.2015
generično
cefotaksim
Actavis Group PTC ehf.
H
8,24
NDC
7.7.2014
generično
J01DD01
cefotaksim
Actavis Group PTC ehf.
H
101,70
NDC
1.2.2015
generično
J01DD01
cefotaksim
Lek d.d.
H
4,48
NDC
7.7.2014
generično
J01DD01
cefotaksim
Lek d.d.
H
8,24
NDC
7.7.2014
generično
J01DD02
ceftazidim
Actavis Group PTC ehf.
H
31,44
NDC
1.2.2015
generično
J01DD02
ceftazidim
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
6,46
NDC
1.2.2015
generično
J01DD02
ceftazidim
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
65,37
NDC
1.2.2015
generično
J01DD02
ceftazidim
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
12,19
NDC
1.2.2015
generično
J01DD02
ceftazidim
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
131,02
NDC
1.2.2015
generično
J01DD02
ceftazidim
MYLAN S.A.S.
H
31,44
NDC
1.2.2015
generično
J01DD02
ceftazidim
MYLAN S.A.S.
H
6,46
NDC
1.1.2015
generično
J01DD04
ceftriakson
Actavis Group PTC ehf.
ZZ
28,92
NDC
1.2.2015
generično
J01DD04
ceftriakson
Actavis Group PTC ehf.
ZZ
66,34
NDC
1.2.2015
generično
J01DD04
ceftriakson
Lek d.d.
ZZ
74,10
NDC
7.7.2014
generično
J01DD04
ceftriakson
Lek d.d.
ZZ
66,34
NDC
7.7.2014
generično
J01DC02
cefuroksim
Actavis Group PTC ehf.
H
23,81
NDC
1.2.2015
generično
J01DC02
cefuroksim
Actavis Group PTC ehf.
H
12,65
NDC
1.2.2015
generično
J01DC02
cefuroksim
ALKALOID - INT d.o.o.
H
23,81
NDC
1.2.2015
generično
31 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
144995
144996
028444
028460
028452
069167
126225
118109
118117
011967
011940
018902
027626
027634
015288
015253
028070
027979
080055
016616
Ime zdravila in pakiranje
ATC
Cefuroksim Alkaloid-Int 250 mg prašek za raztopino za
injiciranje, škatla s 5 vialami s praškom
J01DC02
Cefuroksim Alkaloid-Int 750 mg prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
J01DC02
CEFZIL 250 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami
(2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
J01DC10
CEFZIL 250 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo, škatla s
plastenko z zrnci za pripravo 60 ml suspenzije in merilno žličko
CEFZIL 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami
(2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
Celebrex 100 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Celebrex 200 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Celekoksib Lek 100 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami (2
x 10 kapsul v pretisnem omotu)
Celekoksib Lek 200 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami (2
x 10 kapsul v pretisnem omotu)
CellCept 250 mg kapsule, škatla s 100 kapsulami (10 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
CellCept 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s 50 tabletami
(5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
CellCept 500 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 4 viale
Celsentri 150 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami v pretisnih omotih
Celsentri 300 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami v pretisnih omotih
CEPROTIN 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, 1 pretočna
igla, 1 filtrska igla
CEPROTIN 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, 1 pretočna
igla, 1 filtrska igla
Cerazette 75 mikrogramov filmsko obložene tablete, škatla s 84
tabletami (3 x 28 tablet v pretisnem omotu)
Cerazette 75 mikrogramov filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (1 x 28 tablet v pretisnem omotu)
Cerezyme 400 enot prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z eno vialo s praškom
CERSON 5 mg tablete, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
cefuroksim
ALKALOID - INT d.o.o.
H
5,81
NDC
1.2.2015
generično
cefuroksim
ALKALOID - INT d.o.o.
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
H
12,65
NDC
1.2.2015
generično
Rp
6,29
NDC
1.1.2015
originalno
Rp
8,03
NDC
1.1.2015
originalno
Rp
12,09
NDC
1.1.2015
originalno
cefprozil
J01DC10
cefprozil
J01DC10
cefprozil
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
M01AH01 celekoksib
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
6,49
NDC
1.2.2015
originalno
M01AH01 celekoksib
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
12,48
NDC
1.2.2015
originalno
M01AH01 celekoksib
Lek d.d.
Rp
3,21
NDC
7.7.2014
generično
M01AH01 celekoksib
Lek d.d.
Rp
5,93
NDC
7.7.2014
generično
L04AA06
mikofenolna kislina
Roche Products Limited
H/Rp
63,24
NDC
15.1.2015
originalno
L04AA06
mikofenolna kislina
Roche Products Limited
H/Rp
39,43
NDC
15.1.2015
originalno
L04AA06
mikofenolna kislina
Roche Products Limited
H
66,30
NDC
15.1.2015
originalno
J05AX09
maravirok
ViiV Healthcare UK Limited
Rp/Spec
643,62
NDC
17.12.2014
originalno
J05AX09
maravirok
ViiV Healthcare UK Limited
Rp/Spec
643,62
NDC
17.12.2014
originalno
B01AD12
protein C
Baxter AG
ZZ
1.791,28
NDC
17.12.2014
originalno
B01AD12
protein C
Baxter AG
ZZ
899,29
NDC
17.12.2014
originalno
G03AC09
dezogestrel
N. V. Organon, Oss
Rp
17,07
NDC
1.2.2015
originalno
G03AC09
dezogestrel
N. V. Organon, Oss
Rp
6,90
NDC
1.2.2015
originalno
A16AB02
imigluceraza
GENZYME EUROPE B.V.
H/Rp
1.645,67
NDC
1.2.2015
originalno
Belupo, d.o.o.,
Rp
1,02
NDC
14.6.2014
generično
N05CD02 Nitrazepam
32 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
077917
077933
077968
017329
135771
135785
Ime zdravila in pakiranje
Certican 0,25 mg disperzibilne tablete, škatla s 60 tabletami (6
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Certican 0,25 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Certican 0,5 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
CERVARIX suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski
brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga (0,5 ml) + 1 injekcijska
igla
Cetixin 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Cetixin 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 50 tabletami (5
x 10 tablet v pretisnem omotu)
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
L04AA18
everolimus
Novartis Pharma GmbH
H/Rp
92,36
NDC
1.2.2015
originalno
L04AA18
everolimus
Novartis Pharma GmbH
H/Rp
92,36
NDC
1.2.2015
originalno
L04AA18
everolimus
Novartis Pharma GmbH
H/Rp
184,21
NDC
1.2.2015
originalno
J07BM02
virusi papiloma, tipa
16, 18
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
ZZ
80,83
NDC
17.12.2014
originalno
R06AE07
cetirizin
Vitabalans oy
Rp
3,13
NDC
1.2.2015
generično
R06AE07
cetirizin
Vitabalans oy
Rp
5,17
NDC
1.2.2015
generično
Merck Serono
H
33,69
NDC
17.12.2014
originalno
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,51
NDC
1.2.2015
generično
ATC
043605
Cetrotide 0,25 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
škatla z 1 vialo s praškom, 1 napolnjeno injekcijsko brizgo po 1
ml vode za injekcije in priborom za injiciranje (2 injekcijski igli in
2 krpici prepojeni z alkoholom)
H01CC02 cetroreliks
Cezera 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
R06AE09 levocetirizin
061000
CHIROCAINE 1,25 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1
infuzijsko vrečko s 100 ml raztopine za infundiranje
N01BB10
008524
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
16,04
NDC
17.12.2014
originalno
N01BB10
levobupivakain
Kemofarmacija d.d.
31,58
NDC
17.12.2014
originalno
N01BB10
levobupivakain
AbbVie d.o.o.
ZZ
33,28
NDC
17.12.2014
originalno
N01BB10
levobupivakain
AbbVie d.o.o.
ZZ
37,59
NDC
17.12.2014
originalno
N01BB10
AbbVie d.o.o.
ZZ
59,47
NDC
17.12.2014
originalno
Abbott Healthcare Products B.V.
Rp
15,00
NDC
17.12.2014
originalno
Abbott Healthcare Products B.V.
Rp
17,58
NDC
17.12.2014
originalno
ALKALOID - INT d.o.o.
H/Rp
87,13
NDC
1.2.2015
generično
145925
Cholib 145 mg/20 mg filmsko obložene tablete, 30 tablet
C10BA04
145926
Cholib 145 mg/40 mg filmsko obložene tablete, 30 tablet
C10BA04
levobupivakain
simvastatin in
fenofibrat
simvastatin in
fenofibrat
074616
CIKLOSPORIN ALKALOID-INT 100 mg mehke kapsule,
škatla s 50 kapsulami (10 x 5 kapsul v pretisnem omotu)
L04AD01
ciklosporin
040541
Tip
vloge
Kemofarmacija d.d.
040584
040525
Cena na
debelo €
levobupivakain
CHIROCAINE 1,25 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1
infuzijsko vrečko z 200 ml raztopine za infundiranje
Chirocaine 2,5 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat za
raztopino za infundiranje, škatla z 10 polipropilenskimi
ampulami z 10 ml raztopine
Chirocaine 5 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat za
raztopino za infundiranje, škatla z 10 polipropilenskimi
ampulami z 10 ml raztopine
Chirocaine 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat za
raztopino za infundiranje, škatla z 10 polipropilenskimi
ampulami z 10 ml raztopine
094250
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
33 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
114146
Ime zdravila in pakiranje
CIKLOSPORIN ALKALOID-INT 100 mg/ml peroralna
raztopina, škatla z 1 steklenico s 50 ml raztopine
L04AD01
ciklosporin
ALKALOID - INT d.o.o.
H/Rp
88,37
NDC
1.2.2015
generično
074683
CIKLOSPORIN ALKALOID-INT 25 mg mehke kapsule, škatla
s 50 kapsulami (10 x 5 kapsul v pretisnem omotu)
L04AD01
ciklosporin
ALKALOID - INT d.o.o.
H/Rp
23,51
NDC
1.2.2015
generično
L04AD01
ciklosporin
ALKALOID - INT d.o.o.
H/Rp
44,82
NDC
1.2.2015
generično
S01AX13
Ciprofloksacin
S.A. Alcon-Couvreur N.V.,
Rp/Spec
3,53
IVDC
1.5.2014
30.4.2015 originalno
L04AB05
certolizumab pegol
UCB Pharma SA, Belgija
Rp/Spec
850,00
IVDC
1.11.2014
31.10.2015 originalno
N06AB10
escitalopram
LUNDBECK-PHARMA d.o.o.
Rp
12,54
NDC
17.12.2014
originalno
N06AB10
escitalopram
Lundbeck Pharma d.o.o.,
Rp
16,64
NDC
30.5.2014
originalno
N06AB04
citalopram
LUNDBECK-PHARMA d.o.o.
Rp
11,33
NDC
17.12.2014
originalno
N06AB04
citalopram
ZZ
16,03
NDC
17.12.2014
originalno
J01MA02
Ciprofloksacin
LUNDBECK-PHARMA d.o.o.
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto,
H
36,09
NDC
14.6.2014
generično
J01MA02
ciprofloksacin
KRKA, d.d., Novo mesto
H
8,93
NDC
1.2.2015
generično
J01MA02
ciprofloksacin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,00
NDC
1.2.2015
generično
J01MA02
ciprofloksacin
KRKA, d.d., Novo mesto
H
15,34
NDC
1.2.2015
generično
J01MA02
ciprofloksacin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
5,13
NDC
1.2.2015
generično
J01MA02
ciprofloksacin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
15,86
NDC
1.2.2015
generično
J01MA02
ciprofloksacin
BAYER d.o.o.
H
12,63
NDC
17.12.2014
originalno
J01MA02
ciprofloksacin
BAYER d.o.o.
Rp
5,21
NDC
17.12.2014
originalno
J01MA02
ciprofloksacin
BAYER d.o.o.
H
21,73
NDC
17.12.2014
originalno
J01MA02
ciprofloksacin
BAYER d.o.o.
Rp
11,52
NDC
17.12.2014
originalno
J01MA02
ciprofloksacin
BAYER d.o.o.
Rp
23,09
NDC
17.12.2014
originalno
J01MA02
ciprofloksacin
Claris Lifesciences Limited
H
15,34
NDC
17.12.2014
generično
Ident
074730
087882
094153
040096
103659
022101
022594
010138
001198
037044
009482
040398
055336
075256
015628
074209
022454
065765
051357
CIKLOSPORIN ALKALOID-INT 50 mg mehke kapsule, škatla
s 50 kapsulami (10 x 5 kapsul v pretisnem omotu)
CILOXAN 3 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla z 1
kapalnim vsebnikom s 5 ml raztopine
Cimzia 200 mg raztopina za injiciranje, 2 injekcijski brizgi in 2
alkoholna zloženca
CIPRALEX 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Cipralex MELTZ 10 mg orodisperzibilne tablete, škatla s 30
tabletami (5x6 tablet v pretisnem omotu)
Cipramil 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Cipramil 20 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla s
5 ampulami z 0,5 ml koncentrata
Ciprinol 100 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla
s 5 ampulami z 10 ml koncentrata
Ciprinol 200 mg/100 ml raztopina za infundiranje, škatla z eno
vialo po 100 ml raztopine
Ciprinol 250 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami
(1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ciprinol 400 mg/200 ml raztopina za infundiranje, škatla z eno
vialo po 200 ml raztopine
Ciprinol 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami
(1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ciprinol 750 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami
(1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ciprobay 200 mg/100 ml raztopina za infundiranje, škatla s
steklenico s 100 ml raztopine
Ciprobay 250 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ciprobay 400 mg/200 ml raztopina za infundiranje, škatla s
steklenico z 200 ml raztopine
Ciprobay 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ciprobay 750 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ciprofloksacin Claris 2 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
1 steklenico z 200 ml raztopine
ATC
34 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
NDC
17.12.2014
generično
H
458,33
NDC
17.12.2014
generično
H
523,04
NDC
17.12.2014
generično
H
105,01
NDC
17.12.2014
generično
H
153,11
NDC
17.12.2014
generično
146296
Ciprofloksacin Embedded Signal Processing 2 mg/ml raztopina
za infundiranje, škatla s 50 vrečkami s 100 ml raztopine
J01MA02
ciprofloksacin
146295
Ciprofloksacin Embedded Signal Processing 2 mg/ml raztopina
za infundiranje, škatla z 10 vrečkami s 100 ml raztopine
J01MA02
ciprofloksacin
026476
086029
086045
090158
146050
146051
146052
146053
112321
112330
112313
146468
146467
Vrsta
zdravila
8,93
ciprofloksacin
086002
Datum konca
veljavnosti
H
Ciprofloksacin Embedded Signal Processing 2 mg/ml raztopina
za infundiranje, škatla s 30 vrečkami z 200 ml raztopine
J01MA02
026484
Datum
začetka
veljavnosti
ciprofloksacin
146298
Ciprofloksacin Embedded Signal Processing 2 mg/ml raztopina
za infundiranje, škatla z 10 vrečkami z 200 ml raztopine
Ciprofloksacin Lek 200 mg/ 100 ml raztopina za infundiranje,
škatla s 5 vialami s 100 ml raztopine
Ciprofloksacin Lek 250 mg filmsko obložene tablete, škatla z
10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ciprofloksacin Lek 400 mg/ 200 ml raztopina za infundiranje,
škatla s 5 vialami z 200 ml raztopine
Ciprofloksacin Lek 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z
10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ciprofloksacin Lek 750 mg filmsko obložene tablete, škatla z
10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ciprum 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami
(1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ciqorin 10 mg mehke kapsule, škatla s 50 kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Ciqorin 100 mg mehke kapsule, škatla s 50 kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Ciqorin 25 mg mehke kapsule, škatla s 50 kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Ciqorin 50 mg mehke kapsule, škatla s 50 kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Cisplatin Accord 1 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
Cisplatin Accord 1 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata
Cisplatin Accord 1 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 10 ml koncentrata
Cisplatin Kabi 1 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata
Cisplatin Kabi 1 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata
Tip
vloge
Naziv zavezanca
051306
146297
Cena na
debelo €
splošno ime zdravila
Ime zdravila in pakiranje
ATC
Ciprofloksacin Claris 2 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
1 vialo s 100 ml raztopine
J01MA02
Ident
Režim
izdaje
J01MA02
ciprofloksacin
Claris Lifesciences Limited
Embedded Signal Processing Ltd
Trading as ESPL Regulatory
Consulting
Embedded Signal Processing Ltd
Trading as ESPL Regulatory
Consulting
Embedded Signal Processing Ltd
Trading as ESPL Regulatory
Consulting
Embedded Signal Processing Ltd
Trading as ESPL Regulatory
Consulting
J01MA02
ciprofloksacin
Lek d.d.
H
54,75
NDC
7.7.2014
generično
J01MA02
ciprofloksacin
Lek d.d.
Rp
3,10
NDC
7.7.2014
generično
J01MA02
ciprofloksacin
Lek d.d.
H
77,80
NDC
7.7.2014
generično
J01MA02
ciprofloksacin
Lek d.d.
Rp
5,53
NDC
7.7.2014
generično
J01MA02
ciprofloksacin
Rp
15,86
NDC
7.7.2014
generično
J01MA02
Ciprofloksacin
Lek d.d.
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
5,53
NDC
11.8.2014
generično
L04AD01
ciklosporin
Teva Pharma B.V.
H/Rp
11,87
NDC
1.2.2015
generično
L04AD01
ciklosporin
Teva Pharma B.V.
H/Rp
87,13
NDC
1.2.2015
generično
L04AD01
ciklosporin
Teva Pharma B.V.
H/Rp
23,51
NDC
1.2.2015
generično
L04AD01
ciklosporin
Teva Pharma B.V.
H/Rp
44,82
NDC
1.2.2015
generično
L01XA01
cisplatin
Accord Healthcare
H
2,18
NDC
1.2.2015
generično
L01XA01
cisplatin
Accord Healthcare
H
15,23
NDC
1.2.2015
generično
L01XA01
cisplatin
Accord Healthcare
H
4,00
NDC
1.2.2015
generično
L01XA01
cisplatin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
27,47
NDC
1.2.2015
generično
L01XA01
cisplatin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
15,23
NDC
1.2.2015
generično
35 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
146465
146466
028398
132713
125610
125636
125644
026050
026115
135828
135800
135859
135831
070920
071978
062995
038121
047589
054500
Ime zdravila in pakiranje
Cisplatin Kabi 1 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo z 10 ml koncentrata
Cisplatin Kabi 1 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata
CISPLATIN PLIVA 0,5 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata
CISPLATIN PLIVA 0,5 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata
Citafort 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2
x 14 tablet v pretisnem omotu
Citafort 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2
x 14 tablet v pretisnem omotu
Citafort 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2
x 14 tablet v pretisnem omotu
Citalon 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2
x 14 tablet v pretisnem omotu)
Citalon 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2
x 14 tablet v pretisnem omotu)
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
L01XA01
cisplatin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
4,00
NDC
1.2.2015
generično
L01XA01
cisplatin
H
7,60
NDC
1.2.2015
generično
L01XA01
Cisplatin
H
22,77
NDC
11.8.2014
generično
L01XA01
Cisplatin
Fresenius Kabi Oncology Plc
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
H
4,80
NDC
11.8.2014
generično
N06AB10
escitalopram
Lek d.d.
Rp
10,74
NDC
7.7.2014
generično
N06AB10
escitalopram
Lek d.d.
Rp
14,94
NDC
7.7.2014
generično
N06AB10
escitalopram
Lek d.d.
Rp
7,52
NDC
7.7.2014
generično
N06AB04
citalopram
Sandoz GmbH
Rp
2,63
NDC
17.12.2014
generično
N06AB04
citalopram
Sandoz GmbH
Rp
4,21
NDC
17.12.2014
generično
citalopram
Vitabalans oy
Rp
14,54
NDC
1.2.2015
generično
citalopram
Vitabalans oy
Rp
5,53
NDC
1.2.2015
generično
N06AB04
citalopram
Vitabalans oy
Rp
19,58
NDC
1.2.2015
generično
N06AB04
citalopram
Vitabalans oy
Rp
5,95
NDC
1.2.2015
generično
N06AB04
citalopram
Generics (UK) Ltd.
Rp
4,21
NDC
1.1.2015
generično
R06AX13
loratadin
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
6,16
NDC
1.2.2015
originalno
R06AX13
loratadin
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
BRp
2,93
NDC
1.2.2015
originalno
B01AB05
enoksaparin
sanofi-aventis d.o.o.
H/Rp
82,33
NDC
1.2.2015
originalno
B01AB05
enoksaparin
sanofi-aventis d.o.o.
H/Rp
108,29
NDC
1.2.2015
originalno
B01AB05
enoksaparin
sanofi-aventis d.o.o.
H/Rp
135,25
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
Citalopram Vitabalans 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s
100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N06AB04
Citalopram Vitabalans 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N06AB04
Citalopram Vitabalans 40 mg filmsko obložene tablete, škatla s
100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Citalopram Vitabalans 40 mg filmsko obložene tablete, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Citalox 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2
x 14 tablet v pretisnem omotu)
Claritine 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Claritine 5 mg/5 ml sirup, škatla s stekleničko s 120 ml sirupa
in merilno žličko
Clexane 10.000 anti-Xa i.e./1 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskami brizgami z 1 ml raztopine
Clexane 12.000 anti-Xa i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskami brizgami z 0,8 ml raztopine
Clexane 15.000 anti-Xa i.e./1 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskami brizgami z 1 ml raztopine
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
36 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
038130
038253
038270
038300
093866
140800
144824
107751
040347
059374
124940
042617
012734
012742
008397
042030
074250
074314
Ime zdravila in pakiranje
Clexane 2.000 anti- Xa i.e./0,2 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskami brizgami z 0,2 ml raztopine
Clexane 4.000 anti-Xa i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskami brizgami z 0,4 ml raztopine
Clexane 6.000 anti-Xa i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskami brizgami z 0,6 ml raztopine
Clexane 8.000 anti-Xa i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskami brizgami z 0,8 ml raztopine
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
B01AB05
enoksaparin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
20,63
NDC
1.2.2015
originalno
B01AB05
enoksaparin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
36,52
NDC
1.2.2015
originalno
B01AB05
enoksaparin
sanofi-aventis d.o.o.
H/Rp
53,57
NDC
1.2.2015
originalno
B01AB05
enoksaparin
sanofi-aventis d.o.o.
H/Rp
64,89
NDC
1.2.2015
originalno
Bayer Pharma AG
Rp
5,56
NDC
1.2.2015
originalno
17,85
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
Climara 50 mikrogramov/24 ur transdermalni obliž, škatla s 4
transdermalnimi obliži (4 x 1 obliž v zaščitni vrečki)
G03CA03 estradiol
CLOMID 50 MG, ŠKATLA S 30 TABLETAMI V PRETISNEM
OMOTU
G03GB02 klomifen
CLOPEZ 75 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
B01AC04 klopidogrel
Clopixol 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100 tabletami
v HDPE vsebniku z za otroke varno navojno zaporko
Clopixol Depot 200 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
ampulami z 1 ml raztopine
Clopixol-Acuphase 50 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5
ampulami z 1 ml raztopine
Cloxacilina Normon 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
CLOXACILLIN STRAGEN 1 g, prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 10 vialami z 1g praška
CoAprovel 150 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x
14 tablet v pretisnem omotu)
CoAprovel 300 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x
14 tablet v pretisnem omotu)
CoAprovel 300 mg/25 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
COAXIL 12,5 mg obložene tablete, škatla z 90 tabletami (6 x
15 tablet v pretisnem omotu)
Codilek 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Codilek 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
LENIS d.o.o.
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
8,60
NDC
1.2.2015
generično
N05AF05
zuklopentiksol
LUNDBECK-PHARMA d.o.o.
Rp
11,94
NDC
17.12.2014
originalno
N05AF05
zuklopentiksol
LUNDBECK-PHARMA d.o.o.
ZZ
39,57
NDC
17.12.2014
originalno
N05AF05
zuklopentiksol
LUNDBECK-PHARMA d.o.o.
ZZ
30,95
NDC
17.12.2014
originalno
J01CF02
Kloksacilin
Sanolabor, d.d.,
3,41
IVDC
2.3.2014
28.2.2015 generično
J01CF02
Kloksacilin
Kemofarmacija d.d.
34,10
IVDC
13.6.2014
31.5.2015 generično
C09DA04
irbesartan in diuretiki
Sanofi Clir SNC
Rp
11,72
NDC
17.12.2014
originalno
C09DA04
irbesartan in diuretiki
Sanofi Clir SNC
Rp
15,65
NDC
17.12.2014
originalno
C09DA04
irbesartan in diuretiki
Sanofi Clir SNC
Rp
15,65
NDC
17.12.2014
originalno
N06AX14
tianeptin
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
16,70
NDC
17.12.2014
originalno
N02AA05
oksikodon
Lek d.d.
Rp/Spec
18,68
NDC
7.7.2014
generično
N02AA05
oksikodon
Lek d.d.
Rp/Spec
29,00
NDC
7.7.2014
generično
37 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N02AA05
oksikodon
Lek d.d.
Rp/Spec
54,36
NDC
7.7.2014
generično
N02AA05
oksikodon
Lek d.d.
Rp/Spec
10,79
NDC
7.7.2014
generično
N02AA05
oksikodon
Lek d.d.
Rp/Spec
112,13
NDC
7.7.2014
generično
C09DA03
valsartan in diuretiki
Novartis Pharma GmbH
Rp
11,35
NDC
1.2.2015
originalno
C09DA03
valsartan in diuretiki
Novartis Pharma GmbH
Rp
11,35
NDC
1.2.2015
originalno
C09DA03
valsartan in diuretiki
Novartis Pharma GmbH
Rp
26,45
NDC
1.2.2015
originalno
C09DA03
valsartan in diuretiki
Novartis Pharma GmbH
Rp
30,03
NDC
1.2.2015
originalno
C09DA03
valsartan in diuretiki
Novartis Pharma GmbH
Rp
11,24
NDC
1.2.2015
originalno
J01XB01
kolistin
LENIS d.o.o.
134,61
NDC
1.2.2015
generično
J01XB01
kolistin
SANOLABOR, D.D.
134,61
NDC
15.1.2015
generično
S01ED51
timolol, kombinacije
Allergan Pharmaceuticals Ireland
10,75
NDC
17.12.2014
originalno
J05AR01
zidovudin in lamivudin ViiV Healthcare UK Limited
tamsulozin in
dutasterid
GSK d.o.o., Ljubljana
Novartis Europharm Limited,
Entakapon
V.Britanija
H/Rp
250,23
NDC
17.12.2014
originalno
Rp
22,75
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
20,39
IVDC
1.1.2015
31.12.2015 originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
004979
Ime zdravila in pakiranje
Codilek 40 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Codilek 5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Codilek 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Co-Diovan 160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z
28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Co-Diovan 160 mg/25 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Co-Diovan 320 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z
28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Co-Diovan 320 mg/25 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Co-Diovan 80 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
COLOMYCIN INJECTION 1 M iu, prašek za pripravo raztopine
za injiciranje, infundiranje ali za inhalacijo, 10 vial v kartonski
zloženki (sterilen bel prašek v 10 ml viali iz brezbarvnega stekla
z rdečim pokrovčkom)
COLOMYCIN INJECTION 1.000.000 iu prašek za pripravo
raztopine za injiciranje, infundiranje ali za inhalacijsko
raztopino, škatla z 10 vialami
Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla
s plastenko s 5 ml raztopine
Combivir 150 mg/300 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Combodart 0,5 mg/0,4 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami
v plastenki
Comtan 200 mg filmsko obložene tablete, škatla s stekleničko
po 30 tablet
020150
CONCERTA 18 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
s plastenko z za otroke varno zaporko s 30 tabletami in sušilom N06BA04
metilfenidat
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp/Spec
29,27
NDC
17.12.2014
originalno
020290
CONCERTA 36 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
s plastenko z za otroke varno zaporko s 30 tabletami in sušilom N06BA04
metilfenidat
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp/Spec
34,75
NDC
17.12.2014
originalno
metilfenidat
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp/Spec
48,14
NDC
17.12.2014
originalno
bisoprolol
MERCK d.o.o.
Rp
4,81
NDC
17.12.2014
originalno
Ident
145089
074454
145091
030090
030104
015750
015768
030112
126977
144654
068411
006661
105864
020320
011584
ATC
G04CA52
N04BX02
CONCERTA 54 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
s plastenko z za otroke varno zaporko s 30 tabletami in sušilom N06BA04
Concor 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (1
x 30 tablet v pretisnem omotu)
C07AB07
Rp
38 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
011444
094455
024252
024236
024244
094471
140997
141009
146095
146096
146097
058572
028657
023485
023507
089842
091413
050105
011711
050881
008303
Ime zdravila in pakiranje
Concor 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (1
x 30 tablet v pretisnem omotu)
Concor COR 1,25 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20
tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Concor COR 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
Concor COR 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Concor COR 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Concor COR 7,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
Concorasa 10 mg/100 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami
(3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
Concorasa 5 mg/100 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3
x 10 kapsul v pretisnem omotu)
Concordina 10 mg/5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Concordina 5 mg/10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Concordina 5 mg/5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Co-Nebilet 5 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
CONET 500 mg/500 mg prašek za raztopino za infundiranje,
škatla s 25 vialami s praškom
Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 56
tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14
tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Controloc 40 mg prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1
vialo s praškom
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
C07AB07
bisoprolol
MERCK d.o.o.
Rp
4,52
NDC
17.12.2014
originalno
C07AB07
bisoprolol
MERCK d.o.o.
Rp
1,68
NDC
17.12.2014
originalno
C07AB07
bisoprolol
MERCK d.o.o.
Rp
4,81
NDC
17.12.2014
originalno
C07AB07
bisoprolol
MERCK d.o.o.
Rp
2,93
NDC
17.12.2014
originalno
C07AB07
bisoprolol
MERCK d.o.o.
Rp
4,27
NDC
17.12.2014
originalno
C07AB07
bisoprolol
MERCK d.o.o.
Rp
4,81
NDC
17.12.2014
originalno
C07AB57
bisoprolol, kombinacije MERCK d.o.o.
Rp
9,68
NDC
17.12.2014
originalno
C07AB57
MERCK d.o.o.
Rp
8,69
NDC
17.12.2014
originalno
MERCK d.o.o.
Rp
7,69
NDC
17.12.2014
originalno
MERCK d.o.o.
Rp
7,69
NDC
17.12.2014
originalno
C07FB07
bisoprolol, kombinacije
bisoprolol in drugi
antihipertenzivi
bisoprolol in drugi
antihipertenzivi
bisoprolol in drugi
antihipertenzivi
MERCK d.o.o.
Rp
6,63
NDC
17.12.2014
originalno
C07BB12
nebivolol in tiazidi
Menarini International O.L.S.A.
Rp
5,65
IVDC
15.10.2014
30.9.2015 originalno
J01DH51
imipenem in zaviralci
laktamaz beta
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
H
316,49
NDC
1.2.2015
originalno
A02BC02
pantoprazol
Takeda GmbH
Rp
9,12
NDC
17.12.2014
originalno
A02BC02
pantoprazol
Takeda GmbH
Rp
4,82
NDC
17.12.2014
originalno
A02BC02
pantoprazol
Takeda GmbH
Rp
4,36
NDC
17.12.2014
originalno
A02BC02
pantoprazol
Takeda GmbH
Rp
6,09
NDC
17.12.2014
originalno
A02BC02
pantoprazol
Takeda GmbH
H
6,39
NDC
17.12.2014
originalno
glatiramer acetat
Teva Pharmaceuticals Ltd.
Rp
739,34
NDC
17.12.2014
originalno
ribavirin
ROCHE d.o.o.
H/Rp
268,01
NDC
15.1.2015
originalno
amjodaron
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
18,56
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
C07FB07
C07FB07
Copaxone 20 mg/ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 28 napolnjenimi injekcijskimi brizgami L03AX13
COPEGUS 200 mg filmsko obložene tablete, škatla s
stekleničko s 168 tabletami
J05AB04
Cordarone 200 mg tablete, škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
C01BD01
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
39 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
008060
Ime zdravila in pakiranje
Cordarone 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,
škatla s 6 ampulami s 3 ml raztopine
020486
Cordipin retard 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
Ident
144644
Cordipin XL 40 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Coryol 12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Coryol 25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Coryol 3,125 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Coryol 6,25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Cosmegen Lyovac prašek za raztopino za inj. 500 mcg, viala x
1
002666
COSOPT 20 mg/5 mg v 1 ml kapljice za oko, raztopina, škatla
z OCUMETER PLUS kapalno plastenko s 5 ml raztopine
013560
005738
006300
034053
019119
045080
104400
104426
104434
104450
012289
059498
040592
040614
040703
COSOPT brez konzervansa 20 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za
oko, raztopina,, škatla s 60 enoodmernimi vsebniki z 0,2 ml
raztopine (4 x 15 enoodmernih vsebnikov v vrečki)
Coupet 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Coupet 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Coupet 40 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Coupet 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Cozaar 100 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Cozaar 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2
x 14 tablet v pretisnem omotu)
CRESTOR 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
CRESTOR 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
CRESTOR 40 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
C01BD01
amjodaron
sanofi-aventis d.o.o.
ZZ
34,03
NDC
1.2.2015
originalno
C08CA05
nifedipin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,23
NDC
1.2.2015
generično
C08CA05
nifedipin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,16
NDC
1.2.2015
generično
C07AG02
karvedilol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,33
NDC
1.2.2015
generično
C07AG02
karvedilol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,17
NDC
1.2.2015
generično
C07AG02
karvedilol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,42
NDC
1.2.2015
generično
C07AG02
karvedilol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,73
NDC
1.2.2015
generično
L01DA01
Daktinomicin
Lenis farmacevtika d.o.o.
43,81
IVDC
28.3.2014
28.2.2015 originalno
S01ED51
timolol, kombinacije
Merck Sharp & Dohme, inovativna
zdravila d.o.o.,
Rp
10,91
IVDC
28.7.2014
27.7.2015 originalno
S01ED51
Timolol, kombinacije
Merck Sharp & Dohme, inovativna
zdravila d.o.o.,
Rp
23,92
IVDC
28.3.2014
28.2.2015 originalno
C10AA07
rosuvastatin
Lek d.d.
Rp
13,13
NDC
7.7.2014
generično
C10AA07
rosuvastatin
Lek d.d.
Rp
17,41
NDC
7.7.2014
generično
C10AA07
rosuvastatin
Lek d.d.
Rp
28,42
NDC
7.7.2014
generično
C10AA07
rosuvastatin
Lek d.d.
Rp
9,10
NDC
7.7.2014
generično
C09CA01
losartan
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
5,38
NDC
1.2.2015
originalno
C09CA01
losartan
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
5,38
NDC
1.2.2015
originalno
C10AA07
rosuvastatin
AstraZeneca UK Limited
Rp
17,58
NDC
17.12.2014
originalno
C10AA07
rosuvastatin
AstraZeneca UK Limited
Rp
22,88
NDC
17.12.2014
originalno
C10AA07
rosuvastatin
AstraZeneca UK Limited
Rp
38,74
NDC
17.12.2014
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
40 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
rosuvastatin
AstraZeneca UK Limited
Rp
11,88
NDC
17.12.2014
originalno
daptomicin
Novartis Europharm Limited
H
80,80
NDC
15.1.2015
originalno
daptomicin
Novartis Europharm Limited
H
111,69
NDC
15.1.2015
originalno
R07AA02
naravni fosfolipidi
CHIESI SLOVENIJA, d.o.o.
H
944,71
NDC
17.12.2014
originalno
V03AB33
hidroksokobalamin
MERCK Sante s.a.s.
ZZ
613,94
NDC
17.12.2014
originalno
G03FB01
norgestrel in estrogen Bayer Pharma AG
Rp
1,72
NDC
1.2.2015
originalno
N06AX21
duloksetin
Eli Lilly Nederland BV
Rp
14,10
NDC
1.2.2015
originalno
N06AX21
A16AA04
A16AA04
duloksetin
merkaptamin
merkaptamin
Eli Lilly Nederland BV
Orphan Europe S.A.R.L.
Orphan Europe S.A.R.L.
Rp
H/Rp
H/Rp
21,25
288,64
122,83
NDC
NDC
NDC
1.2.2015
17.12.2014
17.12.2014
originalno
originalno
originalno
L01BC01
A02BB01
citarabin
mizoprostol
Pfizer Luxembourg SARL
SALUS, Ljubljana, d.d.
H
28,82
14,00
NDC
NDC
1.2.2015
17.12.2014
originalno
originalno
007897
Ime zdravila in pakiranje
ATC
CRESTOR 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
C10AA07
CUBICIN 350 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo
J01XX09
CUBICIN 500 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo
J01XX09
010375
CUROSURF 80 mg/ml suspenzija za endotraheopulmonalno
vkapavanje, škatla z 2 vialama z 1,5 ml suspenzije
Ident
097691
007820
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
056766
084298
Cyanokit 5 g prašek za raztopino za infundiranje, 1 viala, 1
komplet za infundiranje, 1 naprava za prenos, 1 kratek kateter
Cyclo-Progynova obložene tablete, škatla z 21 tabletami (11
belih in 10 svetlo rjavih tablet v pretisnem omotu)
CYMBALTA 30 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla z 28
kapsulami
CYMBALTA 60 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla z 28
kapsulami
Cystagon 150 mg trde kapsule, 100 kapsul
Cystagon 50 mg trde kapsule, 100 kapsul
CYTOSAR 1 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje,
škatla z 1 vialo s praškom
CYTOTEC 200 mcg tablete, škatla s 60 tabletami
144716
CYTOTECT CP BIOTEST 1000 i.e. raztopina za infundiranje,
Škatla z 1 vialo 10ml
J06BB09
humani imunoglobulini ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
proti citomegalovirusu ZA TRANSFUZIJSKO medicino
175,55
NDC
17.12.2014
originalno
CYTOTECT CP BIOTEST 5000 i.e. raztopina za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 50 ml raztopine
DABROSTON 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
Dacogen 50 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo
Daivobet 50 mikrogramov/500 mikrogramov v 1 g gel, škatla s
plastenko s 60 g gela
Daivobet 50 mikrogramov/500 mikrogramov v 1 g mazilo,
škatla s tubo s 60 g mazila
Daktarin 20 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g kreme
Daktarin 20 mg/g oralni gel, škatla s tubo s 40 g gela
DALACIN 15 mg/ml zrnca za peroralno raztopino, škatla s
stekleničko z 80 ml raztopine in žličko za odmerjanje
J06BB09
humani imunoglobulini ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
proti citomegalovirusu ZA TRANSFUZIJSKO medicino
ZZ
841,44
NDC
17.12.2014
originalno
G03DB01
Didrogesteron
Abbott Laboratories GmbH,
Rp
8,10
IVDC
1.4.2014
31.3.2015 originalno
L01BC08
Janssen-Cilag International NV
H
1.189,84
NDC
17.12.2014
originalno
LEO Pharma A/S
Rp
32,95
NDC
17.12.2014
originalno
D05AX52
D01AC02
A01AB09
decitabin
kalcipotriol,
kombinacije
kalcipotriol,
kombinacije
mikonazol
mikonazol
LEO Pharma A/S
KRKA, d.d., Novo mesto
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
BRp
BRp
35,83
3,50
3,98
NDC
NDC
NDC
17.12.2014
1.2.2015
1.2.2015
originalno
originalno
originalno
J01FF01
klindamicin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
6,15
NDC
1.2.2015
originalno
114103
055999
064661
064688
015164
015148
094234
003735
144784
145117
029327
023493
021288
082112
D05AX52
41 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
021334
Ime zdravila in pakiranje
DALACIN 150 mg trde kapsule, škatla s 16 kapsulami (2 x 8
kapsul v pretisnem omotu)
057355
DALACIN 150 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat za
raztopino za infundiranje, škatla z 1 ampulo s 4 ml raztopine
Ident
085286
099163
090638
034487
DALACIN 150 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat za
raztopino za infundiranje, škatla z 1 ampulo z 2 ml raztopine
DALACIN 20 mg/g vaginalna krema, škatla s tubo s 40 g
kreme in 7 aplikatorji
DALACIN 300 mg trde kapsule, škatla s 16 kapsulami (2 x 8
kapsul v pretisnem omotu)
Daleron 500 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
J01FF01
klindamicin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
3,60
NDC
1.2.2015
originalno
J01FF01
klindamicin
Pfizer Luxembourg SARL
H
12,58
NDC
1.2.2015
originalno
J01FF01
klindamicin
Pfizer Luxembourg SARL
H
6,54
NDC
1.9.2014
originalno
G01AA10
klindamicin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
13,18
NDC
1.2.2015
originalno
J01FF01
klindamicin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
5,10
NDC
1.2.2015
originalno
N02BE01
paracetamol
KRKA, d.d., Novo mesto
BRp
1,34
NDC
1.2.2015
generično
N02BE01
paracetamol
KRKA, d.d., Novo mesto
BRp
1,20
NDC
1.2.2015
generično
A10BB01
glibenklamid
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
2,61
NDC
1.2.2015
originalno
C07AA07
Sotalol
Abbott Laboratories d.o.o.,
Rp
5,05
IVDC
1.7.2014
30.6.2015 generično
R06AX27
desloratadin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,93
NDC
1.2.2015
generično
R03DX07
roflumilast
Takeda GmbH
Rp/Spec
38,71
NDC
17.12.2014
originalno
Gedeon Richter Plc.
Rp
5,66
NDC
1.2.2015
generično
Gedeon Richter Plc.
Rp
6,32
NDC
1.2.2015
generično
H
4.287,50
NDC
17.12.2014
originalno
18,44
IVDC
2.3.2014
28.2.2015 originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
097560
Daleron za otroke 120 mg/5 ml peroralna suspenzija, škatla s
steklenico s 100 ml suspenzije in brizgo za peroralno dajanje
Daonil 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Darob mite 80 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Dasselta 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami v
pretisnih omotih
Daxas 500 mikrogramov filmsko obložene tablete, 30 tablet v
pretisnih omotih
Daylette 3 mg/0,02 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (1 x 28 tablet v pretisnem omotu: 24 belih in 4 zelene
tablete)
Daylla 3 mg/0,02 mg filmsko obložene tablete, škatla z 21
tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
Defitelio 80 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, 10
vial z 2,5 ml
Depakine 300 mg/ml peroralna raztopina, steklenička s 60 ml
raztopine
007927
Depakine chrono 300 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla z dvema plastičnima vsebnikoma s 50 tabletami
N03AG01
valprojska kislina
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
6,06
NDC
1.2.2015
originalno
007943
Depakine chrono 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s plastičnim vsebnikom s 30 tabletami
N03AG01
valprojska kislina
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
2,98
NDC
1.2.2015
originalno
076198
DepoCyte 50 mg suspenzija za injiciranje, enoodmerna
steklena viala s 5ml suspenzije za enkratno injiciranje, v škatli
L01BC01
citarabin
Pacira Limited
H
1.597,25
NDC
17.12.2014
originalno
009520
103683
077550
132870
108138
133809
133841
146407
G03AA12
drospirenon in
estrogen
drospirenon in
estrogen
B01AX01
defibrotid
Gentium S.p.A.
N03AG01
Valprojska kislina
Sanofi-Aventis d.o.o.,
G03AA12
42 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
H02AB04
metilprednizolon
Pfizer Luxembourg SARL
ZZ
1,99
NDC
1.2.2015
originalno
R06AX27
Desloratadin
Ratiopharm GmbH
Rp
3,93
NDC
11.8.2014
generično
H01BA02
dezmopresin
SANOLABOR, D.D.
37,16
IVDC
1.2.2015
31.1.2016 generično
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
003549
Ime zdravila in pakiranje
DEPO-MEDROL 40 mg/ml suspenzija za injiciranje, škatla z 1
vialo z 1 ml suspenzije
Desloratadin ratiopharm 5 mg filmsko obložene tablete, 30
tablet v pretisnih omotih
DESMOGALEN, pršilo za nos, raztopina, Škatla s stekleničko
s 5 ml raztopine
Detrunorm 15 mg obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)
G04BD06
propiverin
Schering-Plough Europe
Rp
12,77
NDC
17.12.2014
originalno
078166
Detrusitol 2 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 84 kapsulami (6 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
G04BD07
Tolterodin
Pfizer Luxembourg SARL,
Rp
60,55
NDC
27.6.2014
originalno
tolterodin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
123,98
NDC
1.2.2015
originalno
deksametazon
SANOLABOR, D.D.
12,57
IVDC
1.2.2015
31.1.2016 generično
11,26
NDC
1.2.2015
generično
Ident
022209
139421
118044
ATC
140571
Detrusitol 4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 84 kapsulami (6 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
G04BD07
DEXAMETHASON 0,5 MG JENAPHARM TABLETE,
ŠKATLA S 100 TABLETAMI
H02AB02
022624
Dexamethason Krka 4 mg/ml raztopina za
injiciranje/infundiranje, škatla s 25 ampulami z 1 ml raztopine
H02AB02
deksametazon
KRKA, d.d., Novo mesto
ZZ
145362
Dexamono 1 mg/ml kapljice za oko, raztopina v enoodmernem
vsebniku, škatla s 30 enoodmernimi vsebniki z 0,4 ml raztopine S01BA01
deksametazon
Laboratoires Thea
Rp/Spec
6,89
NDC
17.12.2014
generično
Laboratoires Thea
Rp/Spec
10,81
NDC
17.12.2014
generično
Orion Corporation
H
543,91
NDC
17.12.2014
originalno
N05CM18 deksmedetomidin
Orion Corporation
H
435,23
NDC
17.12.2014
originalno
N05CM18 deksmedetomidin
Orion Corporation
H
174,39
NDC
17.12.2014
originalno
17,33
NDC
1.2.2015
originalno
078077
145363
133485
133507
133515
140813
023728
050733
Dexamono 1 mg/ml kapljice za oko, raztopina v enoodmernem
vsebniku, škatla s 50 enoodmernimi vsebniki z 0,4 ml raztopine S01BA01 deksametazon
Dexdor 100 mikrogramov/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, 25 ampul po 2 ml
N05CM18 deksmedetomidin
Dexdor 100 mikrogramov/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, 4 viale s sivo zaporko z oblogo ETFE po 10 ml
Dexdor 100 mikrogramov/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, 4 viale s sivo zaporko z oblogo omniflex plus po 4
ml
DIAMOX SR 250 MG KAPSULE S PODALJŠANIM
SPROŠČANJEM, ŠKATLA S 30 KAPSULAMI V
PRETISNEM OMOTU
Diane 0,035 mg/2 mg obložene tablete, škatla s 63 tabletami (3
x 21 tablet v pretisnem omotu)
Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 4 dvojnimi vrečkami z 2500 ml raztopine (luer
konektor)
S01EC01
acetazolamid
LENIS d.o.o.
G03HB01
ciproteron in estrogen Bayer Pharma AG
Rp
15,38
NDC
1.2.2015
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
48,53
NDC
27.6.2014
originalno
43 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
131555
145022
050695
131504
050725
131539
050768
131628
145023
050792
131571
050784
131601
050814
Ime zdravila in pakiranje
Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 4 enojnimi vrečkami s 5000 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 4 enojnimi vrečkami z 2500 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 6 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla z 2 enojnima vrečkama s 5000 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla z 8 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 4 dvojnimi vrečkami z 2500 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 4 enojnimi vrečkami s 5000 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 4 enojnimi vrečkami z 2500 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 6 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla z 2 enojnima vrečkama s 5000 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla z 8 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 4 dvojnimi vrečkami z 2500 ml raztopine (luer
konektor)
ATC
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
64,11
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
44,26
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
59,14
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
70,86
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
32,31
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
94,23
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
46,88
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
64,11
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
44,26
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
57,21
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
71,79
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
32,31
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
90,53
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
46,74
NDC
27.6.2014
originalno
44 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
131695
145024
050687
131644
050660
131679
095354
095435
144745
076880
025852
135862
135876
135893
135905
023744
144953
001341
001023
Ime zdravila in pakiranje
Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 4 enojnimi vrečkami s 5000 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 4 enojnimi vrečkami z 2500 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 6 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla z 2 enojnima vrečkama s 5000 ml raztopine (luer
konektor)
Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno
dializo, škatla z 8 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine (luer
konektor)
DIAPREL MR 60 mg tablete s prirejenim sproščanjem, škatla s
30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
DIAPREL MR 60 mg tablete s prirejenim sproščanjem, škatla z
90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)
DIBENZYRAN 10 mg kapsule, škatla z 30 kapsulami
Diclo Duo 75 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla z 20
kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
DicloJet 75 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla s 30
kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
Dicuno 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Dicuno 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 50 tabletami (5
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Dicuno 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Dicuno 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 50 tabletami (5
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Dicynone 125 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
ampulami z 2 ml raztopine
DIFICLIR 200 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 x 1
tableto v perforiranih pretisnih omotih (al/al)
Diflazon 100 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7
kapsul v pretisnem omotu)
Diflazon 150 mg trde kapsule, škatla z 1 kapsulo v pretisnem
omotu
ATC
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
64,11
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
46,00
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
57,72
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
69,15
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
32,31
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
91,96
NDC
27.6.2014
originalno
A10BB09
gliklazid
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
7,56
NDC
17.12.2014
originalno
A10BB09
C04AX02
gliklazid
fenoksibenzamin
Rp
21,98
80,73
NDC
IVDC
17.12.2014
28.7.2014
originalno
27.7.2015 originalno
Rp
2,45
NDC
1.1.2015
generično
M01AB05 diklofenak
SERVIER PHARMA d.o.o.
Sanolabor, d.d.,
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
Rp
4,31
NDC
1.1.2015
generično
M01AB05 diklofenak
Vitabalans oy
Rp
3,32
NDC
1.2.2015
generično
M01AB05 diklofenak
Vitabalans oy
Rp
5,06
NDC
1.2.2015
generično
M01AB05 diklofenak
Vitabalans oy
Rp
1,71
NDC
1.2.2015
generično
M01AB05 diklofenak
Vitabalans oy
Rp
2,49
NDC
1.2.2015
generično
10,00
NDC
7.7.2014
generično
1.402,76
NDC
17.12.2014
originalno
M01AB05 diklofenak
B02BX01
etamsilat
Lek d.d.
ZZ
A07AA12
fidaksomicin
Astellas Pharma Europe B.V.
H/Rp
J02AC01
flukonazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
46,35
NDC
1.2.2015
generično
J02AC01
flukonazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,10
NDC
1.2.2015
generično
45 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
004456
001317
089885
069000
067563
067636
067555
089877
056391
004715
021644
004707
050563
105856
041475
016152
050555
087963
087939
Ime zdravila in pakiranje
Diflazon 2 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s stekleničko
s 100 ml raztopine
Diflazon 50 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul
v pretisnem omotu)
Diflucan 10 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo, škatla s
plastenko z za otroke varno zaporko s praškom za pripravo 35
ml suspenzije in odmerno žličko
Diflucan 100 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami (1 x 7
kapsul v pretisnem omotu)
Diflucan 100 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7
kapsul v pretisnem omotu)
Diflucan 150 mg trde kapsule, škatla z 1 kapsulo v pretisnem
omotu
Diflucan 2 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s stekleničko
s 100 ml raztopine
Diflucan 40 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo, škatla s
plastenko z za otroke varno zaporko s praškom za pripravo 35
ml suspenzije in odmerno žličko
Diflucan 50 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul
v pretisnem omotu)
Dilatrend 12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Dilatrend 25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Dilatrend 6,25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Diovan 160 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Diovan 3 mg/ml peroralna raztopina, škatla z 1 steklenico s 160
ml raztopine in 1 kompletom za odmerjanje (vsebuje en pritisni
nastavek za steklenico, eno 5-mililitrsko brizgo za peroralno
dajanje in eno 30- mililitrsko merico)
Diovan 320 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Diovan 40 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2
x 14 tablet v pretisnem omotu)
Diovan 80 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2
x 14 tablet v pretisnem omotu)
Dipeptiven 200 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
steklenička s 100 ml koncentrata
Dipeptiven 200 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
steklenička s 50 ml koncentrata
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
J02AC01
flukonazol
KRKA, d.d., Novo mesto
H
15,31
NDC
1.2.2015
generično
J02AC01
flukonazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
8,05
NDC
1.2.2015
generično
J02AC01
flukonazol
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
17,92
NDC
1.2.2015
originalno
J02AC01
flukonazol
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
16,25
NDC
1.2.2015
originalno
J02AC01
flukonazol
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
63,51
NDC
1.2.2015
originalno
J02AC01
flukonazol
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
3,52
NDC
1.2.2015
originalno
J02AC01
flukonazol
Pfizer Luxembourg SARL
H
16,90
NDC
1.2.2015
originalno
J02AC01
flukonazol
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
79,74
NDC
1.2.2015
originalno
J02AC01
flukonazol
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
7,87
NDC
1.2.2015
originalno
C07AG02
karvedilol
ROCHE d.o.o.
Rp
6,08
NDC
15.1.2015
originalno
C07AG02
karvedilol
ROCHE d.o.o.
Rp
6,08
NDC
15.1.2015
originalno
C07AG02
karvedilol
ROCHE d.o.o.
Rp
3,95
NDC
15.1.2015
originalno
C09CA03
valsartan
Novartis Pharma GmbH
Rp
11,35
NDC
1.2.2015
originalno
C09CA03
valsartan
Novartis Pharma GmbH
Rp
5,75
NDC
1.2.2015
originalno
C09CA03
valsartan
Novartis Pharma GmbH
Rp
21,60
NDC
1.2.2015
originalno
C09CA03
valsartan
Novartis Pharma GmbH
Rp
9,39
NDC
1.2.2015
originalno
C09CA03
valsartan
Novartis Pharma GmbH
Rp
11,24
NDC
1.2.2015
originalno
B05XB02
alanilglutamin
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
31,71
NDC
1.2.2015
originalno
B05XB02
alanilglutamin
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
22,87
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
46 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
072966
Dipeptiven 200 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 10 stekleničkami s 100 ml koncentrata
072974
013102
013129
054097
001597
039764
001627
061948
039845
061913
039853
063770
144361
026220
026212
102784
102822
091383
091359
091375
Dipeptiven 200 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 10 stekleničkami s 50 ml koncentrata
DIPHERELINE 0,1 mg prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, škatla s 7 vialami s praškom in 7 ampulami z 1 ml
vehikla
DIPHERELINE 11,25 mg prašek in vehikel za suspenzijo za
injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 ampulo z vehiklom, 1
injekcijsko brizgo in 2 injekcijskima iglama
DIPIDOLOR, ampule 5 x 2 ml (7,5 mg/ml) raztopine
Diprosalic 0,5 mg/20 mg v 1 g dermalna raztopina, škatla s
plastenko s 100 ml raztopine
Diprosalic 0,5 mg/30 mg v 1 g mazilo, škatla s tubo s 30 g
mazila
Diprosalic 0,5 mg/30 mg v 1 g mazilo, škatla s tubo s 50 g
mazila
Diprosone 0,5 mg/g krema, škatla s plastičnim vsebnikom s
500 g kreme
Diprosone 0,5 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g kreme
Diprosone 0,5 mg/g mazilo, škatla s plastičnim vsebnikom s
500 g mazila
Diprosone 0,5 mg/g mazilo, škatla s tubo s 30 g mazila
Distraneurin 192 mg mehke kapsule, škatla s steklenico s 25
kapsulami
DIURAMID 250 mg tablete, škatla s 30 tabletami
DIUVER 10 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
DIUVER 5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Docetaksel Ebewe 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata
Docetaksel Ebewe 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 8 ml koncentrata
Docetaksel Hospira 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 16 ml koncentrata
Docetaksel Hospira 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata
Docetaksel Hospira 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 8 ml koncentrata
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
B05XB02
alanilglutamin
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
312,58
NDC
1.2.2015
originalno
B05XB02
alanilglutamin
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
224,27
NDC
1.2.2015
originalno
L02AE04
triptorelin
IPSEN PHARMA
ZZ
31,56
NDC
17.12.2014
originalno
L02AE04
N02AC03
triptorelin
piritramid
IPSEN PHARMA
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
ZZ
294,48
4,17
NDC
NDC
17.12.2014
17.12.2014
originalno
originalno
D07XC01
betametazon
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
7,68
NDC
1.2.2015
originalno
D07XC01
betametazon
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
2,65
NDC
1.2.2015
originalno
D07XC01
betametazon
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
4,09
NDC
1.2.2015
originalno
D07AC01
D07AC01
betametazon
betametazon
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
Rp
39,14
2,82
NDC
NDC
1.2.2015
1.2.2015
originalno
originalno
D07AC01
D07AC01
betametazon
betametazon
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
CHEPLAPHARM Arzneimittel
GmbH
SANOLABOR, D.D.
Rp
Rp
39,14
2,82
NDC
NDC
1.2.2015
1.2.2015
originalno
originalno
Rp
9,40
4,41
NDC
NDC
17.12.2014
1.2.2015
originalno
generično
ATC
N05CM02 klometiazol
S01EC01 acetazolamid
C03CA04
Torasemid
Pliva Ljubljana d.o.o.,
Rp
3,08
IVDC
5.5.2014
30.4.2015 generično
C03CA04
Torasemid
Pliva Ljubljana d.o.o.,
Rp
2,12
IVDC
5.5.2014
30.4.2015 generično
L01CD02
docetaksel
EBEWE Pharma
H
94,01
NDC
1.2.2015
generično
L01CD02
docetaksel
EBEWE Pharma
H
374,03
NDC
1.2.2015
generično
L01CD02
docetaksel
Hospira Uk Ltd.
H
693,57
NDC
21.7.2014
generično
L01CD02
docetaksel
Hospira Uk Ltd.
H
94,01
NDC
21.7.2014
generično
L01CD02
docetaksel
Hospira Uk Ltd.
H
374,03
NDC
21.7.2014
generično
47 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
143382
DOCETAKSEL KABI 120 mg/6 ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 6 ml koncentarata
143396
DOCETAKSEL KABI 160 mg/8 ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 8 ml koncentarata
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L01CD02
docetaksel
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
292,60
NDC
1.2.2015
generično
L01CD02
docetaksel
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
708,05
NDC
1.2.2015
generično
L01CD02
docetaksel
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
426,33
NDC
1.2.2015
generično
L01CD02
docetaksel
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
92,39
NDC
1.2.2015
generično
L01CD02
docetaksel
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
364,36
NDC
1.2.2015
generično
L01CD02
docetaksel
Teva Pharma B.V.
H
92,39
NDC
1.2.2015
generično
L01CD02
docetaksel
Teva Pharma B.V.
H
364,36
NDC
1.2.2015
generično
J01AA02
doksiciklin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
3,21
NDC
1.2.2015
generično
J01AA02
doksiciklin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
1,85
NDC
1.2.2015
generično
L01DB01
doksorubicin
Accord Healthcare
H
154,57
NDC
1.2.2015
generično
L01DB01
doksorubicin
Accord Healthcare
H
42,83
NDC
1.2.2015
generično
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
116548
DOCETAKSEL KABI 180 mg/9 ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 9 ml koncentarata
DOCETAKSEL KABI 20 mg/1 ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 1 ml koncentrata
DOCETAKSEL KABI 80 mg/4 ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 4 ml koncentarata
Docetaxel Teva 20 mg/0,5 ml koncentrat in vehikel za
raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo z 0,5 ml koncentrata
in 1 vialo z 1,5 ml vehikla
Docetaxel Teva 80 mg/2 ml koncentrat in vehikel za raztopino
za infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata in 1 vialo s 6
ml vehikla
Doksivibra 100 mg disperzibilne tablete, škatla s 16 tabletami
(2 x 8 tablet v pretisnem omotu)
Doksivibra 100 mg disperzibilne tablete, škatla z 8 tabletami (1
x 8 tablet v pretisnem omotu)
Doksorubicin Accord 2 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata
Doksorubicin Accord 2 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
Doksorubicin Accord 2 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
L01DB01
doksorubicin
Accord Healthcare
H
10,17
NDC
1.2.2015
generično
036374
DOKSORUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata
L01DB01
doksorubicin
EBEWE Pharma
H
154,57
NDC
1.2.2015
generično
014192
DOKSORUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
L01DB01
doksorubicin
EBEWE Pharma
H
42,83
NDC
1.2.2015
generično
014184
DOKSORUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
L01DB01
doksorubicin
EBEWE Pharma
H
10,17
NDC
1.2.2015
generično
doksorubicin
EBEWE Pharma
H
77,58
NDC
1.2.2015
generično
doksorubicin
Teva Pharma B.V.
H
154,57
NDC
1.2.2015
generično
143408
145071
143379
103128
103136
145140
145139
116564
116556
036366
113310
DOKSORUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata
L01DB01
Doksorubicin Teva 2 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata
L01DB01
48 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
113301
113280
074802
074810
112348
112356
122815
122823
067601
144498
109088
109096
072958
139634
001260
067695
001244
001252
006190
007528
060844
060810
117536
Ime zdravila in pakiranje
Doksorubicin Teva 2 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
Doksorubicin Teva 2 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
Donepezil Actavis 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Donepezil Actavis 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Donepezil Mylan 10 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Donepezil Mylan 5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Donepezil Pliva 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Donepezil Pliva 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Dopamin Fresenius 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 10 ampulami s 5 ml koncentrata
Dopegyt 250 mg tablete, škatla s 50 tabletami
Doprigalin 2 mg/0,625 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Doprigalin 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Doreta 37,5 mg/325 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20
tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Doreta 75 mg/650 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Dormicum 1 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 10 ampulami s 5 ml raztopine
Dormicum 15 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Dormicum 5 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,
škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine
Dormicum 7,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
DOSTINEX 0,5 mg tablete, škatla z 8 tabletami
DOTAREM 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo
s 15 ml raztopine
DOXY-100 Gé 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami
DOXY-50 Gé 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami
DOXYDERMA 100 mg tablete, Škatla z 10 tabletami
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L01DB01
doksorubicin
Teva Pharma B.V.
H
42,83
NDC
1.2.2015
generično
L01DB01
doksorubicin
Teva Pharma B.V.
H
10,17
NDC
1.2.2015
generično
N06DA02
donepezil
Actavis Group PTC ehf.
Rp
18,88
NDC
1.2.2015
generično
N06DA02
donepezil
Actavis Group PTC ehf.
Rp
15,41
NDC
1.2.2015
generično
N06DA02
donepezil
Generics (UK) Ltd.
Rp
19,56
NDC
1.1.2015
generično
N06DA02
donepezil
Rp
16,00
NDC
1.1.2015
generično
N06DA02
Donepezil
Rp
18,88
NDC
11.8.2014
generično
N06DA02
Donepezil
Generics (UK) Ltd.
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
15,41
NDC
11.8.2014
generično
C01CA04
C02AB01
dopamin
L-metildopa
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
Sanolabor, d.d.,
10,58
10,70
NDC
IVDC
1.2.2015
1.6.2014
generično
31.5.2015 originalno
C09BA04
perindopril in diuretiki GALEX d.d.
Rp
7,51
NDC
1.2.2015
generično
C09BA04
perindopril in diuretiki GALEX d.d.
Rp
7,70
NDC
1.2.2015
generično
N02AX52
tramadol, kombinacije KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,13
NDC
1.2.2015
generično
N02AX52
tramadol, kombinacije KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
8,99
NDC
1.2.2015
generično
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
N05CD08 midazolam
ROCHE d.o.o.
ZZ
10,56
NDC
15.1.2015
originalno
N05CD08 midazolam
ROCHE d.o.o.
H/Rp
10,70
NDC
15.1.2015
originalno
N05CD08 midazolam
ROCHE d.o.o.
ZZ
34,77
NDC
15.1.2015
originalno
N05CD08 midazolam
G02CB03 Kabergolin
ROCHE d.o.o.
Kemofarmacija d.d.
Rp
5,61
45,88
NDC
IVDC
15.1.2015
24.4.2014
originalno
28.2.2015 originalno
ZZ
50,17
NDC
27.6.2014
originalno
V08CA02
Gadoterna kislina
Emporio Medical, d.o.o.,
J01AA02
doksiciklin
Kemofarmacija d.d.
3,89
NDC
17.12.2014
generično
J01AA02
J01AA02
doksiciklin
doksiciklin
Kemofarmacija d.d.
SANOLABOR, D.D.
2,40
1,80
NDC
NDC
15.1.2015
15.1.2015
generično
generično
49 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
117528
035483
104825
037087
068608
037095
000060
007951
000663
008087
008109
000680
145452
024287
041483
041521
041491
041505
020435
020419
108006
Ime zdravila in pakiranje
DOXYDERMA 50 mg tablete, Škatla s 50 tabletami
Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel, škatla s 7
kasetami s 100 ml gela
DuoPlavin 75 mg/100 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami
Duosol brez kalija raztopina za hemofiltracijo, škatla z 2
dvoprekatnima vrečkama s 5000 ml raztopine
Duosol s 4 mmol/l kalija raztopina za hemofiltracijo, škatla z 2
dvoprekatnima vrečkama s 5000 ml raztopine
Duosol z 2 mmol/l kalija raztopina za hemofiltracijo, škatla z 2
dvoprekatnima vrečkama s 5000 ml raztopine
DuoTrav 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml kapljice za oko,
raztopina, škatla s plastenko z 2,5 ml raztopine
DUROGESIC 100 mikrogramov/h transdermalni obliž, škatla s
5 transdermalnimi obliži
DUROGESIC 12 mikrogramov/h transdermalni obliž, škatla s 5
transdermalnimi obliži
DUROGESIC 25 mikrogramov/h transdermalni obliž, škatla s 5
transdermalnimi obliži
DUROGESIC 50 mikrogramov/h transdermalni obliž, škatla s 5
transdermalnimi obliži
DUROGESIC 75 mikrogramov/h transdermalni obliž, škatla s 5
transdermalnimi obliži
Dymista 137 mikrogramov/50 mikrogramov na vpih pršilo za
nos, suspenzija, škatla s steklenico (25 ml) s 23 g suspenzije
(najmanj 120 vpihov)
DYSPORT 500 enot/ml prašek za raztopino za injiciranje,
škatla z 2 vialama s praškom
EBEPOSID 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
EBEPOSID 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata
EBEPOSID 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo z 10 ml koncentrata
EBEPOSID 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata
Ebixa 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 56 tabletami (4 x
14 tablet v pretisnem omotu)
Ebixa 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2 x
14 tablet v pretisnem omotu)
Ebixa 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami v
pretisnih omotih
ATC
J01AA02
splošno ime zdravila
doksiciklin
N04BA02
levodopa in zaviralec
dekarboksilaze
Naziv zavezanca
SANOLABOR, D.D.
Režim
izdaje
Datum
začetka
Datum konca
Vrsta
veljavnosti veljavnosti
zdravila
1.10.2014
30.9.2015 generično
Cena na
debelo €
5,24
Tip
vloge
IVDC
799,19
NDC
17.12.2014
originalno
AbbVie d.o.o.
Sanofi Pharma Bristol-Myers
Squibb SNC, Francija
H/Rp
Rp
35,89
NDC
14.7.2014
originalno
B. Braun Avitum AG
ZZ
30,40
NDC
15.1.2015
generično
B. Braun Avitum AG
ZZ
30,40
NDC
15.1.2015
generično
B. Braun Avitum AG
ZZ
30,40
NDC
15.1.2015
generično
B05ZB
Kombinacije
Zdravila za filtracijo
krvi
Zdravila za filtracijo
krvi
Zdravila za filtracijo
krvi
S01ED51
timolol, kombinacije
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Rp
15,51
NDC
17.12.2014
originalno
N02AB03
fentanil
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp/Spec
34,70
NDC
17.12.2014
originalno
N02AB03
fentanil
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp/Spec
6,34
NDC
17.12.2014
originalno
N02AB03
fentanil
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp/Spec
13,14
NDC
17.12.2014
originalno
N02AB03
fentanil
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp/Spec
21,12
NDC
17.12.2014
originalno
N02AB03
fentanil
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp/Spec
29,05
NDC
17.12.2014
originalno
R01AD58
flutikazon,
kombinacije
Meda Pharma GmbH & Co. KG
Rp
17,04
NDC
1.2.2015
originalno
IPSEN PHARMA
ZZ
578,57
NDC
17.12.2014
originalno
B01AC30
B05ZB
B05ZB
M03AX01 botulinski toksin
L01CB01
etopozid
EBEWE Pharma
H
12,83
NDC
1.2.2015
generično
L01CB01
etopozid
EBEWE Pharma
H
107,10
NDC
1.2.2015
generično
L01CB01
etopozid
EBEWE Pharma
H
22,49
NDC
1.2.2015
generično
L01CB01
etopozid
EBEWE Pharma
H
61,37
NDC
1.2.2015
generično
N06DX01
memantin
H. Lundbeck A/S
Rp
51,86
NDC
17.12.2014
originalno
N06DX01
memantin
H. Lundbeck A/S
Rp
26,18
NDC
17.12.2014
originalno
N06DX01
memantin
H. Lundbeck A/S
Rp
51,86
NDC
17.12.2014
originalno
50 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N06DX01
memantin
H. Lundbeck A/S
Rp
34,38
NDC
17.12.2014
originalno
N06DX01
memantin
H. Lundbeck A/S
Rp
46,36
NDC
17.12.2014
originalno
C02CA06
urapidil
Takeda GmbH
ZZ
21,38
NDC
17.12.2014
originalno
C02CA06
urapidil
Takeda GmbH
ZZ
39,32
NDC
17.12.2014
originalno
J02AX06
anidulafungin
Pfizer Limited
H
413,79
NDC
1.2.2015
originalno
L01BC06
kapecitabin
KRKA, d.d., Novo mesto
H/Rp
17,45
NDC
1.2.2015
generično
L01BC06
kapecitabin
KRKA, d.d., Novo mesto
H/Rp
22,81
NDC
1.2.2015
generično
L01BC06
kapecitabin
KRKA, d.d., Novo mesto
H/Rp
112,85
NDC
1.2.2015
generično
N06AB10
escitalopram
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
12,65
NDC
1.2.2015
generično
C03CA01
Furosemid
LEK farmacevtska družba d.d.,
ZZ
2,50
IVDC
1.7.2014
30.6.2015 generično
C03CA01
furosemid
Lek d.d.
H
10,82
NDC
7.7.2014
generično
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
026832
Ebixa 5 mg filmsko obložene tablete, Ebixa 10 mg filmsko
obložene tablete, Ebixa 15 mg filmsko obložene tablete, Ebixa
20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (7 x 5 mg,
7 x 10 mg, 7 x 15 mg, 7 x 20 mg) v pretisnih omotih (al/PP)
Ebixa 5 mg/pritisk peroralna raztopina, škatla s stekleničko s 50
ml raztopine
Ebrantil 25 mg raztopina za injiciranje in infundiranje, škatla s 5
ampulami s 5 ml raztopine
Ebrantil 50 mg raztopina za injiciranje in infundiranje, škatla s 5
ampulami z 10 ml raztopine
Ecalta 100 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 mg praška
Ecansya 150 mg filmsko obložene tablete, 60 tablet v
pretisnem omotu (PVC/PVC/alu)
Ecansya 300 mg filmsko obložene tablete, 60 tablet v
pretisnem omotu (PVC/PVC/alu)
Ecansya 500 mg filmsko obložene tablete, 120 tablet v
pretisnem omotu (PVC/PVC/alu)
Ecytara 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Edemid 10 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5 ampulami z
2 ml raztopine
Edemid 25 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s 5
ampulami z 10 ml raztopine
026778
Edemid 40 mg tablete, škatla s stekleničko z 12 tabletami
C03CA01
furosemid
Lek d.d.
Rp
0,86
NDC
7.7.2014
generično
026727
Edemid 500 mg tablete, škatla s stekleničko z 20 tabletami
Edicin 1000 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Edicin 500 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
EDRONAX 4 mg tablete, škatla s 60 tabletami (3 x 20 tablet v
pretisnem omotu)
EDURANT 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami v plastenki
Efavirenz Teva 600 mg filmsko obložene tablete, škatla po 30
tablet v pretisnem omotu (PVC/PVDC/al)
EFECTIN ER 150 mg trde kapsule s podaljšanim
sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem
omotu)
C03CA01
furosemid
Lek d.d.
H/Rp
8,30
NDC
7.7.2014
generično
J01XA01
vankomicin
Lek d.d.
H
14,52
NDC
7.7.2014
generično
J01XA01
vankomicin
Lek d.d.
H
7,67
NDC
7.7.2014
generično
N06AX18
reboksetin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
20,84
NDC
1.2.2015
originalno
J05AG05
rilpivirin
Janssen-Cilag International NV
Rp/Spec
228,30
NDC
17.12.2014
originalno
J05AG03
efavirenz
Teva Pharma B.V.
Rp/Spec
108,38
NDC
1.2.2015
generično
N06AX16
venlafaksin
Pfizer Europe MA, EEIG
Rp
9,91
NDC
1.2.2015
originalno
143411
020494
026743
026751
085588
145927
145929
145932
058793
026808
076430
067725
005290
139418
139253
008133
51 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N06AX16
venlafaksin
Pfizer Europe MA, EEIG
Rp
6,19
NDC
1.2.2015
originalno
N02AB03
fentanil
Teva Pharma B.V.
Rp
24,28
NDC
1.2.2015
originalno
N02AB03
fentanil
Teva Pharma B.V.
Rp
166,95
NDC
1.2.2015
originalno
N02AB03
fentanil
Teva Pharma B.V.
Rp
24,28
NDC
1.2.2015
originalno
N02AB03
fentanil
Teva Pharma B.V.
Rp
166,95
NDC
1.2.2015
originalno
N02AB03
fentanil
Teva Pharma B.V.
Rp
24,28
NDC
1.2.2015
originalno
N02AB03
fentanil
Teva Pharma B.V.
Rp
24,28
NDC
1.2.2015
originalno
B01AC22
prasugrel
Eli Lilly Nederland BV
Rp/Spec
38,96
NDC
1.2.2015
originalno
B01AC22
prasugrel
Eli Lilly Nederland BV
Rp/Spec
46,93
NDC
1.2.2015
originalno
Efloran 400 mg tablete, škatla s stekleničko z 10 tabletami
Efloran 5 mg/1 ml raztopina za infundiranje, škatla z 1
steklenico s 100 ml raztopine
P01AB01
metronidazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,78
NDC
1.2.2015
generično
J01XD01
metronidazol
KRKA, d.d., Novo mesto
H
4,47
NDC
1.2.2015
generično
N05AL01
sulpirid
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
3,91
NDC
1.2.2015
originalno
N05AL01
sulpirid
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
2,91
NDC
1.2.2015
originalno
C10AX09
ezetimib
Lek d.d.
Rp
77,68
NDC
28.7.2014
generično
C10AX09
ezetimib
Rp
22,35
NDC
28.7.2014
generično
A16AB09
idursulfaza
Lek d.d.
Shire Human Genetic Therapies
AB
2.934,50
NDC
17.12.2014
originalno
M01AB08 etodolak
Lek d.d.
Rp
3,82
NDC
7.7.2014
generično
064327
051012
EGLONYL 200 mg tablete, škatla s stekleničko z 12 tabletami
EGLONYL 50 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Elanix 10 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Elanix 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Elaprase 2 mg/ml, koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo
Elderin 300 mg filmsko obložene tablete, škatla s steklenico z
20 tabletami
Elderin 600 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 20
tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem omotu)
Elidel 10 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g kreme
M01AB08 etodolak
D11AH02 pimekrolimus
Lek d.d.
Meda Pharma GmbH & Co. KG
Rp
Rp
7,15
28,37
NDC
NDC
7.7.2014
17.12.2014
generično
originalno
033995
Eligard 22,5 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
vrečka z injekcijsko brizgo s praškom, napolnjeno injekcijsko
brizgo z vehiklom (vsaka injekcijska brizga je še v dodatni
vrečki), sterilno kanilo in sušilnim sredstvom
Astellas Pharma Europe B.V.
ZZ
289,75
NDC
17.12.2014
originalno
Ident
008184
138980
138994
139006
139010
139023
139040
060780
060720
027022
027014
027243
027189
145536
145535
105287
003050
Ime zdravila in pakiranje
EFECTIN ER 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
Effentora 100 mikrogramov, bukalne tablete, škatla s 4
tabletami v pretisnem omotu
Effentora 100 mikrogramov, bukalne tablete, škatla z 28
tabletami v pretisnem omotu
Effentora 200 mikrogramov, bukalne tablete, škatla s 4
tabletami v pretisnem omotu
Effentora 200 mikrogramov, bukalne tablete, škatla z 28
tabletami v pretisnem omotu
Effentora 400 mikrogramov, bukalne tablete, škatla s 4
tabletami v pretisnem omotu
Effentora 600 mikrogramov, bukalne tablete, škatla s 4
tabletami v pretisnem omotu
Efient 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami v
pretisnem omotu
Efient 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami v
pretisnem omotu
ATC
L02AE02
levprorelin
H/Rp
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
52 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
043303
033979
126403
126390
145195
144586
144585
144584
040622
001678
061107
001643
061115
001694
101010
101150
071854
039888
039896
092010
146057
146061
Ime zdravila in pakiranje
Eligard 45 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
škatla z eno aluminijasto zunanjo vrečko, ki vsebuje dve
aluminijasti vrečki, injekcijsko iglo in vrečko s sušilom (v eni
vrečki je napolnjena injekcijska brizga z vehiklom, v drugi pa
napolnjen
Eligard 7,5 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
vrečka z injekcijsko brizgo s praškom, napolnjeno injekcijsko
brizgo z vehiklom (vsaka injekcijska brizga je še v dodatni
vrečki), sterilno kanilo in sušilnim sredstvom
ELIQUIS 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
v pretisnih omotih
ELIQUIS 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami
v pretisnih omotih
Eliquis 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami v
pretisnih omotih
ELMEX 1% dentalna raztopina, 1 plastenka s 50 ml dentalne
raztopine
ELMEX 1,25 % dentalni gel, škatla s tubo s 38 g gela
ELMEX 1,25 % dentalni gel,škatla s tubo s 215 g gela
Elmogan 450 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Elocom 1 mg/g dermalna raztopina, škatla s plastenko s 100 ml
raztopine
Elocom 1 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g kreme
Elocom 1 mg/g krema, škatla s tubo s 50 g kreme
Elocom 1 mg/g mazilo, škatla s tubo s 30 g mazila
Elocom 1 mg/g mazilo, škatla s tubo s 50 g mazila
Elonva 100 mikrogramov raztopina za injiciranje, 1 napolnjena
injekcijska brizga in 1 injekcijska igla
Elonva 150 mikrogramov raztopina za injiciranje, 1 napolnjena
injekcijska brizga in 1 injekcijska igla
Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla
z 1 vialo s 40 ml koncentrata
Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla
z 1 vialo z 10 ml koncentrata
Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla
z 1 vialo z 20 ml koncentrata
Eltroxin 50 mcg tablete, škatla s plastenko s 100 tabletami
Elyrno 10 mg/10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Elyrno 20 mg/10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L02AE02
levprorelin
Astellas Pharma Europe B.V.
ZZ
567,43
NDC
17.12.2014
originalno
L02AE02
levprorelin
Astellas Pharma Europe B.V.
ZZ
101,98
NDC
17.12.2014
originalno
B01AF02
apiksaban
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
Rp
58,13
NDC
17.12.2014
originalno
B01AF02
apiksaban
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
Rp
19,71
NDC
17.12.2014
originalno
B01AF02
apiksaban
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
Rp
58,13
NDC
17.12.2014
originalno
A01AA03
A01AA03
A01AA03
Olaflur
Olaflur
Olaflur
Sanolabor, d.d.,
Sanolabor, d.d.,
Sanolabor, d.d.,
21,84
8,14
20,50
IVDC
IVDC
IVDC
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
31.12.2015 originalno
31.12.2015 originalno
31.12.2015 originalno
C10AB04
gemfibrozil
Lek d.d.
Rp
3,40
NDC
7.7.2014
generično
D07AC13
D07AC13
D07AC13
D07AC13
D07AC13
mometazon
mometazon
mometazon
mometazon
mometazon
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
17,75
6,22
9,12
6,22
9,12
NDC
NDC
NDC
NDC
NDC
1.2.2015
1.2.2015
1.2.2015
1.2.2015
1.2.2015
originalno
originalno
originalno
originalno
originalno
G03GA09 korifolitropin alfa
Merck Sharp & Dohme Ltd
ZZ
444,33
NDC
15.1.2015
originalno
G03GA09 korifolitropin alfa
Merck Sharp & Dohme Ltd
ZZ
444,33
NDC
15.1.2015
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
L01XA03
oksaliplatin
sanofi-aventis d.o.o.
H
619,23
NDC
1.2.2015
originalno
L01XA03
oksaliplatin
sanofi-aventis d.o.o.
H
155,18
NDC
1.2.2015
originalno
L01XA03
oksaliplatin
sanofi-aventis d.o.o.
H
309,87
NDC
1.2.2015
originalno
H03AA01
natrijev levotiroksinat
enalapril in
lerkanidipin
enalapril in
lerkanidipin
Aspen Pharma Trading Ltd.
Rp
2,51
NDC
17.12.2014
originalno
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
10,10
NDC
1.2.2015
generično
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
11,01
NDC
1.2.2015
generično
C09BB02
C09BB02
53 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
S01GX06
emedastin
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Rp
10,22
NDC
17.12.2014
originalno
EMEND 125 mg trde kapsule, EMEND 80 mg trde kapsule, 1
kapsula 125mg in 2 kapsuli 80mg v pretisnih omotih
A04AD12
aprepitant
H/Rp
55,09
NDC
15.1.2015
originalno
061042
EMEND 80 mg trde kapsule, 2 kapsuli v pretisnem omotu
A04AD12
aprepitant
MERCK SHARP & DOHME
Limited
MERCK SHARP & DOHME
Limited
H/Rp
36,90
NDC
15.1.2015
originalno
133884
Emozul 20 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla z 14
kapsulami (2 x 7 kapsul v OPA/Al/PVC/Al pretisnem omotu)
A02BC05
esomeprazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,26
NDC
1.2.2015
generično
133892
Emozul 20 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla z 28
kapsulami (4 x 7 kapsul v OPA/Al/PVC/Al pretisnem omotu)
A02BC05
esomeprazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,91
NDC
1.2.2015
generično
133906
Emozul 40 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla z 14
kapsulami (2 x 7 kapsul v OPA/Al/PVC/Al pretisnem omotu)
A02BC05
esomeprazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,70
NDC
1.2.2015
generično
A02BC05
esomeprazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,82
NDC
1.2.2015
generično
G04BD10
darifenacin
Merus Labs Luxco S.a r.l.
Rp
50,32
NDC
17.12.2014
originalno
G04BD10
darifenacin
Merus Labs Luxco S.a r.l.
Rp
158,53
NDC
17.12.2014
originalno
G04BD10
darifenacin
Merus Labs Luxco S.a r.l.
Rp
42,21
NDC
17.12.2014
originalno
G04BD10
darifenacin
Merus Labs Luxco S.a r.l.
Rp
136,73
NDC
17.12.2014
originalno
C09AA02
enalapril
Vitabalans oy
Rp
6,15
NDC
1.2.2015
generično
C09AA02
enalapril
Vitabalans oy
Rp
2,32
NDC
1.2.2015
generično
C09AA02
enalapril
Vitabalans oy
Rp
10,70
NDC
1.2.2015
generično
C09AA02
enalapril
Vitabalans oy
Rp
3,70
NDC
1.2.2015
generično
C09AA02
enalapril
Vitabalans oy
Rp
4,47
NDC
1.2.2015
generično
C09AA02
enalapril
Vitabalans oy
Rp
1,70
NDC
1.2.2015
generično
C09AA02
enalapril
KRKA, d.d., Novo mesto
ZZ
13,24
NDC
1.2.2015
generično
010758
Ime zdravila in pakiranje
EMADINE 0,5 mg/ml kapljice za oko, raztopina v
večodmernem vsebniku, škatla s kapalno plastenko s 5 ml
raztopine
065854
Ident
133914
016721
016756
016705
016713
082350
082392
082490
082520
082660
082635
057002
Emozul 40 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla z 28
kapsulami (4 x 7 kapsul v OPA/Al/PVC/Al pretisnem omotu)
EMSELEX 15 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla po
28 tablet
EMSELEX 15 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla po
98 tablet
EMSELEX 7,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
po 28 tablet
EMSELEX 7,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
po 98 tablet
Enalapril Vitabalans 10 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Enalapril Vitabalans 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Enalapril Vitabalans 20 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Enalapril Vitabalans 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Enalapril Vitabalans 5 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Enalapril Vitabalans 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Enap 1,25 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5 ampulami z
1 ml raztopine
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
54 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
027766
028479
089990
028495
027774
020087
001163
020109
003123
028533
066222
028509
024945
019739
128520
060224
084883
014117
Ime zdravila in pakiranje
Enap 10 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Enap 10 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Enap 2,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Enap 2,5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Enap 20 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Enap 20 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Enap 5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Enap 5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
ENAP-H 10 mg/25 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)
ENAP-H 10 mg/25 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Enbrel 10 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje za
uporabo pri otrocih, škatla s 4 vialami s praškom, 4
napolnjenimi injekcijskimi brizgami z vode za injekcije, 4
injekcijskimi iglami, 4 adapterji za vialo in 8 alkoholnimi
blazinicami
Enbrel 25 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
škatla vsebuje 4 viale s praškom, 4 napolnjene injekcijske
brizge po 1 ml vode za injekcije, 4 igle, 4 adapterje za viale in 8
alkoholnih tamponov
Enbrel 50 mg raztopina za injiciranje v napolnjenem
injekcijskem peresniku, škatla s 4 napolnjenimi injekcijskimi
peresniki, 8 alkoholnih tamponov
Enbrel 50 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski
brizgi, škatla s 4 napolnjenimi injekcijskimi brizgami, 8
alkoholnih tamponov
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
C09AA02
enalapril
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,78
NDC
1.2.2015
generično
C09AA02
enalapril
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
5,71
NDC
1.2.2015
generično
C09AA02
enalapril
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,27
NDC
1.2.2015
generično
C09AA02
enalapril
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,58
NDC
1.2.2015
generično
C09AA02
enalapril
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,69
NDC
1.2.2015
generično
C09AA02
enalapril
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
9,79
NDC
1.2.2015
generično
C09AA02
enalapril
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,33
NDC
1.2.2015
generično
C09AA02
enalapril
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,09
NDC
1.2.2015
generično
C09BA02
enalapril in diuretiki
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,89
NDC
1.2.2015
generično
C09BA02
enalapril in diuretiki
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
7,49
NDC
1.2.2015
generično
C09BA02
enalapril in diuretiki
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,44
NDC
1.2.2015
generično
C09BA02
enalapril in diuretiki
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
12,06
NDC
1.2.2015
generično
C09BA02
enalapril in diuretiki
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,44
NDC
1.2.2015
generično
C09BA02
enalapril in diuretiki
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
12,06
NDC
1.2.2015
generično
L04AB01
etanercept
Pfizer Limited
Rp/Spec
171,43
NDC
1.2.2015
originalno
L04AB01
etanercept
Pfizer Limited
Rp/Spec
427,82
NDC
1.2.2015
originalno
L04AB01
etanercept
Pfizer Limited, V.Britanija
Rp/Spec
855,15
NDC
17.12.2014
originalno
L04AB01
etanercept
Pfizer Limited
Rp/Spec
855,15
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
55 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
028975
Encepur za odrasle 1,5 mikrograma/0,5 ml suspenzija za
injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami (z 10
iglami) z 0,5 ml suspenzije
ATC
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
J07BA01
cepivo proti klopnemu
meningoencefalitisu z Novartis Vaccines and Diagnostics
inaktiviranimi virusi
GmbH&CoKG
ZZ
244,16
NDC
17.12.2014
originalno
093734
Encepur za odrasle 1,5 mikrograma/0,5 ml suspenzija za
injiciranje, škatla z napolnjeno injekcijsko brizgo (z iglo) z 0,5 ml
suspenzije
J07BA01
cepivo proti klopnemu
meningoencefalitisu z Novartis Vaccines and Diagnostics
inaktiviranimi virusi
GmbH&CoKG
ZZ
25,62
NDC
17.12.2014
originalno
082830
Encepur za otroke 0,75 mikrograma/0,25 ml suspenzija za
injiciranje, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,25 ml
suspenzije brez injekcijske igle
J07BA01
cepivo proti klopnemu
meningoencefalitisu z Novartis Vaccines and Diagnostics
inaktiviranimi virusi
GmbH&CoKG
ZZ
23,34
NDC
17.12.2014
originalno
082929
Encepur za otroke 0,75 mikrograma/0,25 ml suspenzija za
injiciranje, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,25 ml
suspenzije in 1 injekcijsko iglo
J07BA01
cepivo proti klopnemu
meningoencefalitisu z Novartis Vaccines and Diagnostics
inaktiviranimi virusi
GmbH&CoKG
ZZ
23,34
NDC
17.12.2014
originalno
082970
Encepur za otroke 0,75 mikrograma/0,25 ml suspenzija za
injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,25
ml suspenzije brez injekcijskih igel
J07BA01
cepivo proti klopnemu
meningoencefalitisu z Novartis Vaccines and Diagnostics
inaktiviranimi virusi
GmbH&CoKG
ZZ
228,90
NDC
17.12.2014
originalno
083020
Encepur za otroke 0,75 mikrograma/0,25 ml suspenzija za
injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,25
ml suspenzije in 10 injekcijskimi iglami
J07BA01
cepivo proti klopnemu
meningoencefalitisu z Novartis Vaccines and Diagnostics
inaktiviranimi virusi
GmbH&CoKG
ZZ
228,90
NDC
17.12.2014
originalno
063908
ENDOXAN 1000 mg prašek za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo z 1 g praška
L01AA01
ciklofosfamid
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
H
12,85
NDC
15.1.2015
generično
028029
ENDOXAN 200 mg prašek za raztopino za infundiranje, škatla
z 10 vialami z 200 mg praška
L01AA01
ciklofosfamid
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
H
22,08
NDC
15.1.2015
generično
028053
ENDOXAN 50 mg obložene tablete, škatla s 50 tabletami (1 x
50 tablet v pretisnem omotu)
L01AA01
ciklofosfamid
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
Rp/Spec
8,22
NDC
15.1.2015
generično
063894
ENDOXAN 500 mg prašek za raztopino za infundiranje, škatla
z 1 vialo s 500 mg praška
L01AA01
ciklofosfamid
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
H
6,15
NDC
15.1.2015
generično
56 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
096970
024368
146437
080349
Ime zdravila in pakiranje
ENGERIX-B 20 mikrogramov/1 ml suspenzija za injiciranje,
škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 1 ml suspenzije in 1
injekcijsko iglo
ENGERIX-B za otroke 10 mikrogramov/0,5 ml suspenzija za
injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,5
ml suspenzije in 10 injekcijskimi iglami
Entyvio 300 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 viala
EPILAN D 100 mg tablete, škatla s 100 tabletami
Datum
začetka
veljavnosti
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
GSK d.o.o., Ljubljana
ZZ
13,61
NDC
1.2.2015
originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
J07BC01
splošno ime zdravila
prečiščen antigen
virusa hepatitisa tipa
B
J07BC01
prečiščen antigen
virusa hepatitisa tipa
B
GSK d.o.o., Ljubljana
ZZ
74,17
NDC
1.2.2015
originalno
L04AA33
N03AB02
vedolizumab
Fenitoin
Takeda Pharma A/S
Salus d.o.o.
ZZ
2.614,30
5,05
NDC
IVDC
1.9.2014
28.3.2014
originalno
28.2.2015 originalno
C01CA24
adrenalin
Meda Pharma GmbH & Co. KG
Rp/Spec
33,21
IVDC
1.12.2014
30.11.2015 originalno
C01CA24
adrenalin
Meda Pharma GmbH & Co. KG
Rp/Spec
33,21
IVDC
1.12.2014
30.11.2015 originalno
L01DB03
epirubicin
EBEWE Pharma
H
363,64
NDC
1.2.2015
generično
L01DB03
epirubicin
EBEWE Pharma
H
99,42
NDC
1.2.2015
generično
L01DB03
epirubicin
EBEWE Pharma
H
18,52
NDC
1.2.2015
generično
L01DB03
epirubicin
EBEWE Pharma
H
195,59
NDC
1.2.2015
generično
L01DB03
epirubicin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
363,64
NDC
1.2.2015
generično
L01DB03
epirubicin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
99,42
NDC
1.2.2015
generično
L01DB03
epirubicin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
18,52
NDC
1.2.2015
generično
L01DB03
epirubicin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
195,59
NDC
1.2.2015
generično
ATC
144850
Epipen 300 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v
napolnjenem, škatla z 1 avtoinjektorjem z 2 ml raztopine
Epipen za otroke 150 mikrogramov/0,3 ml raztopina za
injiciranje v napolnjenem, škatla z 1 avtoinjektorjem z 2 ml
raztopine
EPIRUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata
EPIRUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
EPIRUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
EPIRUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata
Epirubicin Kabi 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 1 vialo s 100 ml raztopine
Epirubicin Kabi 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 1 vialo s 25 ml raztopine
Epirubicin Kabi 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine
Epirubicin Kabi 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 1 vialo s 50 ml raztopine
108324
Epirubicinijev klorid PCH 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml raztopine
L01DB03
epirubicin
Pharmachemie B.V.
H
363,64
NDC
1.2.2015
generično
108308
Epirubicinijev klorid PCH 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml raztopine
L01DB03
epirubicin
Pharmachemie B.V.
H
99,42
NDC
1.2.2015
generično
epirubicin
Pharmachemie B.V.
H
18,52
NDC
1.2.2015
generično
epirubicin
Actavis Group hf
H
99,42
NDC
17.12.2014
generično
146104
146106
036390
014257
014206
036382
135940
135936
144849
108286
047660
Epirubicinijev klorid PCH 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine
L01DB03
Episindan 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo s 25
ml raztopine
L01DB03
57 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
047643
120782
000302
129933
129950
144429
144613
144494
116173
116181
116068
116076
119040
119059
116084
116106
Ime zdravila in pakiranje
Episindan 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo s 5
ml raztopine
Epistatus Midazolam Buccal Liquid 10mg/ml, steklenička x 5ml
Epivir 150 mg filmsko obložene tablete, plastenka s 60
tabletami
Eplerenon STADA 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Eplerenon STADA 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Epoprostenol Intsel Chimos 0,5 mg, prašek in topilo za
raztopino za injiciranje/infundiranje, 1 viala s praškom in 1 viala
s 50 ml topila ter filter v kartonski škatli
Epoprostenol Intsel Chimos 1,5 mg, prašek in topilo za
raztopino za infundiranje, 1 viala s praškom in 1 viala s 50 ml
topila in filter v kartonski škatli
Epoprostenol Intsel Chimos 1,5 mg, prašek in topilo za
raztopino za infundiranje, 1 viala s praškom in 2 viali s 50 ml
topila ter 2 filtra v kartonski škatli
Eporatio 10.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih injekcijskih brizg brez
varnostne naprave
Eporatio 10.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih injekcijskih brizg z
varnostno napravo
Eporatio 1000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih injekcijskih brizg brez
varnostne naprave
Eporatio 1000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih injekcijskih brizg z
varnostno napravo
Eporatio 20.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo brez
varnostne naprave
Eporatio 20.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z
varnostno napravo
Eporatio 2000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih injekcijskih brizg brez
varnostne naprave
Eporatio 2000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih injekcijskih brizg z
varnostno napravo
ATC
L01DB03
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
epirubicin
Actavis Group hf
H
N05CD08 midazolam
Lenis farmacevtika d.o.o.
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
18,52
NDC
17.12.2014
generično
112,93
IVDC
1.11.2014
31.10.2015 generično
119,18
NDC
17.12.2014
originalno
J05AF05
lamivudin
ViiV Healthcare UK Limited
C03DA04
eplerenon
LABORATORIOS LICONSA, S.A. Rp
33,36
NDC
1.2.2015
generično
C03DA04
eplerenon
LABORATORIOS LICONSA, S.A. Rp
33,36
NDC
1.2.2015
generično
B01AC09
epoprostenol
LENIS d.o.o.
60,18
NDC
1.2.2015
generično
B01AC09
epoprostenol
LENIS d.o.o.
108,55
NDC
1.2.2015
generično
B01AC09
epoprostenol
LENIS d.o.o.
175,58
NDC
1.2.2015
generično
B03XA01
eritropoetin
Ratiopharm GmbH
H/Rp
307,30
NDC
21.7.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
Ratiopharm GmbH
H/Rp
307,30
NDC
21.7.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
Ratiopharm GmbH
H/Rp
35,17
NDC
21.7.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
Ratiopharm GmbH
H/Rp
35,17
NDC
21.7.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
Ratiopharm GmbH
H/Rp
102,76
NDC
21.7.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
Ratiopharm GmbH
H/Rp
102,76
NDC
21.7.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
Ratiopharm GmbH
H/Rp
74,61
NDC
21.7.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
Ratiopharm GmbH
H/Rp
74,61
NDC
21.7.2014
originalno
Rp/Spec
58 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
119067
119075
116114
116122
116130
116149
116157
116165
099419
099405
074373
075000
074330
041912
074349
Ime zdravila in pakiranje
Eporatio 30.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo brez
varnostne naprave
Eporatio 30.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z
varnostno napravo
Eporatio 3000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih injekcijskih brizg brez
varnostne naprave
Eporatio 3000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih injekcijskih brizg z
varnostno napravo
Eporatio 4000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih injekcijskih brizg brez
varnostne naprave
Eporatio 4000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih injekcijskih brizg z
varnostno napravo
Eporatio 5000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih injekcijskih brizg brez
varnostne naprave
Eporatio 5000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih injekcijskih brizg z
varnostno napravo
EPOSIN 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
EPOSIN 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
EPREX 10.000 i.e./1,0 ml raztopina za injiciranje v napolnjenih
injekcijskih brizgah, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi
brizgami z 1 ml raztopine
EPREX 1000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjenih
injekcijskih brizgah, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi
brizgami z 0,5 ml raztopine
EPREX 2000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjenih
injekcijskih brizgah, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi
brizgami z 0,5 ml raztopine
EPREX 30.000 i.e./0,75 ml raztopina za injiciranje v
napolnjenih injekcijskih brizgah, škatla z 1 napolnjeno
injekcijsko brizgo z 0,75 ml raztopine
EPREX 3000 i.e./0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjenih
injekcijskih brizgah, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi
brizgami z 0,3 ml raztopine
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B03XA01
eritropoetin
Ratiopharm GmbH
H/Rp
153,90
NDC
21.7.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
Ratiopharm GmbH
H/Rp
153,90
NDC
21.7.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
Ratiopharm GmbH
H/Rp
110,93
NDC
21.7.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
Ratiopharm GmbH
H/Rp
110,93
NDC
21.7.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
Ratiopharm GmbH
H/Rp
151,21
NDC
21.7.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
Ratiopharm GmbH
H/Rp
151,21
NDC
21.7.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
Ratiopharm GmbH
H/Rp
188,06
NDC
21.7.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
Ratiopharm GmbH
H/Rp
188,06
NDC
21.7.2014
originalno
L01CB01
etopozid
Pharmachemie B.V.
H
64,74
NDC
1.2.2015
generično
L01CB01
etopozid
Pharmachemie B.V.
H
12,83
NDC
1.2.2015
generično
B03XA01
eritropoetin
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
H/Rp
363,51
NDC
17.12.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
H/Rp
35,17
NDC
17.12.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
H/Rp
73,10
NDC
17.12.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
H/Rp
182,01
NDC
17.12.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
H/Rp
109,40
NDC
17.12.2014
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
59 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B03XA01
eritropoetin
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
H/Rp
242,50
NDC
17.12.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
H/Rp
145,70
NDC
17.12.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
H/Rp
182,01
NDC
17.12.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
H/Rp
218,30
NDC
17.12.2014
originalno
B03XA01
eritropoetin
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
H/Rp
290,92
NDC
17.12.2014
originalno
N02AB03
fentanil
Lek d.d.
Rp
38,35
NDC
7.7.2014
generično
N02AB03
fentanil
Lek d.d.
Rp
7,58
NDC
7.7.2014
generično
N02AB03
fentanil
LEK farmacevtska družba d.d.,
Rp/Spec
61,04
NDC
7.7.2014
generično
N02AB03
fentanil
Lek d.d.
Rp
12,20
NDC
7.7.2014
generično
N02AB03
fentanil
Lek d.d.
Rp
21,68
NDC
7.7.2014
generično
N06AB10
escitalopram
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
12,74
NDC
1.2.2015
generično
N06AB10
escitalopram
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
13,95
NDC
1.2.2015
generično
N06AB10
escitalopram
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
21,01
NDC
1.2.2015
generično
N06AB10
escitalopram
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
6,49
NDC
1.2.2015
generično
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
131750
Ime zdravila in pakiranje
EPREX 40.000 i.e./1,0 ml raztopina za injiciranje v napolnjenih
injekcijskih brizgah, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z
1,0 ml raztopine
EPREX 4000 i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje v napolnjenih
injekcijskih brizgah, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi
brizgami z 0,4 ml raztopine
EPREX 5000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjenih
injekcijskih brizgah, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi
brizgami z 0,5 ml raztopine
EPREX 6000 i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje v napolnjenih
injekcijskih brizgah, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi
brizgami z 0,6 ml raztopine
EPREX 8000 i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje v napolnjenih
injekcijskih brizgah, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi
brizgami z 0,8 ml raztopine
Epufen 100 mikrogramov/uro transdermalni obliži, škatla s 5
transdermalnimi obliži
Epufen 12,5 mikrogramov/uro transdermalni obliži, škatla s 5
transdermalnimi obliži
Epufen 150 mikrogramov/uro transdermalni obliži, škatla s 5
transdermalnimi obliži
Epufen 25 mikrogramov/uro transdermalni obliži, škatla s 5
transdermalnimi obliži
Epufen 50 mikrogramov/uro transdermalni obliži, škatla s 5
transdermalnimi obliži
EQORES 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
EQORES 15 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
EQORES 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
EQORES 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
015610
ERBITUX 5 mg/ml raztopina za infundiranje, 1 viala - 100 ml
L01XC06
cetuximab
MERCK KGaA
H
864,83
NDC
17.12.2014
originalno
015644
ERBITUX 5 mg/ml raztopina za infundiranje, 1 viala - 20 ml
L01XC06
cetuximab
MERCK KGaA
H
173,37
NDC
17.12.2014
originalno
145819
144727
Erivedge 150 mg trde kapsule, 1 plastenka z 28 kapsulami
Erycytol Depot 1 mg/ml raztopina za injiciranje
Erycytol Depot 1 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 3
ampulami po 1ml
L01XX43
B03BA03
vismodegib
Hidroksokobalamin
Roche Registration Ltd.
Farmadent d.o.o.
Rp/Spec
6.827,48
2,57
NDC
IVDC
15.1.2015
24.4.2014
originalno
28.2.2015 generično
B03BA03
Hidroksokobalamin
Salus d.o.o.
2,57
IVDC
12.3.2014
28.2.2015 generično
Ident
012874
074365
023353
023361
023396
018627
018490
044911
018520
018554
131725
131733
131741
092142
ATC
60 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
145399
145400
083160
045250
Ime zdravila in pakiranje
Esbriet 267 mg trde kapsule, pakiranje za dvotedenski začetek
zdravljenja s 63 kapsulami (1. teden 21 kapsul, 2. teden 42
kapsul)
Esbriet 267 mg trde kapsule, pakiranje za štiritedensko
zdravljenje z 252 kapsulami
Escitalopram Teva 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
ESMERON 10 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 10 vialami s 5 ml raztopine
146189
Esmya 5 mg tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu
Esomeprazol Actavis 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Esomeprazol Actavis 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z
90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Esomeprazol Actavis 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Esomeprazol Actavis 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z
90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Esomeprazol STADA 40 mg prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom
144497
ESTIMA 200 mg mehke kapsule za peroralno ali vaginalno
uporabo, škatla s 15 kapsulami v pretisnem omotu
141793
145406
146345
145407
146346
029815
Estima Ge 100 mg mehke kapsule za peroralno ali vaginalno
uporabo, škatla s 30 kapsulami v pretisnem omotu
Estring 7,5 mikrograma na 24 ur vaginalni dostavni sistem,
škatla z 1 vaginalnim dostavnim sistemom
Estrofem 2 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami v
plastični škatlici (koledarsko pakiranje)
Etopozid Kabi 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
Etopozid Kabi 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
Etopozid Kabi 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata
Etopozid Kabi 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 10 ml koncentrata
EUCREAS 50 mg/1000 mg filmsko obložene tablete, škatla s
30 tabletami
145352
EUCREAS 50 mg/1000 mg filmsko obložene tablete, škatla s
30 tabletami v pretisnih omotih iz PCTFE/PVC/Alu
144636
146108
097381
146349
146347
146350
146348
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L04AX05
pirfenidon
InterMune UK Ltd.
Rp/Spec
486,56
NDC
17.12.2014
originalno
L04AX05
pirfenidon
InterMune UK Ltd.
Rp/Spec
1.944,73
NDC
17.12.2014
originalno
N06AB10
escitalopram
Teva Pharma B.V.
Rp
12,65
NDC
1.2.2015
generično
N.V. Organon,
H
48,04
IVDC
1.1.2015
31.12.2015 originalno
118,90
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
M03AC09 Rokuronijev bromid
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
G03AD02
ulipristal
Gedeon Richter Plc.
Rp/Spec
A02BC05
esomeprazol
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,07
NDC
1.2.2015
generično
A02BC05
esomeprazol
Actavis Group PTC ehf.
Rp
11,74
NDC
1.2.2015
generično
A02BC05
esomeprazol
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,96
NDC
1.2.2015
generično
A02BC05
esomeprazol
Actavis Group PTC ehf.
Rp
14,71
NDC
1.2.2015
generično
A02BC05
esomeprazol
STADA Arzneimittel AG
H
40,36
NDC
1.2.2015
generično
G03DA04
Progesteron
Lenis farmacevtika d.o.o.
6,46
IVDC
20.6.2014
31.5.2015 generično
G03DA04
progesteron
LENIS d.o.o.
6,39
IVDC
16.9.2014
31.8.2015 generično
G03CA03
estradiol
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
42,29
NDC
1.2.2015
originalno
G03CA03
estradiol
Novo Nordisk A/S
Rp
3,63
NDC
17.12.2014
originalno
L01CB01
etopozid
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
64,74
NDC
1.2.2015
generično
L01CB01
etopozid
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
12,83
NDC
1.2.2015
generično
L01CB01
etopozid
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
107,10
NDC
1.2.2015
generično
L01CB01
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
22,49
NDC
1.2.2015
generično
A10BD08
etopozid
metformin in
vildagliptin
Novartis Europharm Limited
Rp
15,36
NDC
15.1.2015
originalno
A10BD08
metformin in
vildagliptin
Novartis Europharm Limited
Rp
15,36
NDC
15.1.2015
originalno
61 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
145398
029793
145351
029807
145397
023426
023205
023434
023442
143365
010227
103586
014575
011789
145199
010790
011797
011827
027910
Ime zdravila in pakiranje
ATC
splošno ime zdravila
Datum
začetka
veljavnosti
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Novartis Europharm Limited
Rp
30,21
NDC
15.1.2015
originalno
Novartis Europharm Limited
Rp
15,36
NDC
15.1.2015
originalno
Novartis Europharm Limited
Rp
15,36
NDC
15.1.2015
originalno
Novartis Europharm Limited
Rp
30,21
NDC
15.1.2015
originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
EUCREAS 50 mg/1000 mg filmsko obložene tablete, škatla s
60 tabletami v pretisnih omotih iz PCTFE/PVC/Alu
A10BD08
EUCREAS 50 mg/850 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami
A10BD08
metformin in
vildagliptin
metformin in
vildagliptin
EUCREAS 50 mg/850 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami v pretisnih omotih iz PCTFE/PVC/Alu
A10BD08
EUCREAS 50 mg/850 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami
A10BD08
metformin in
vildagliptin
metformin in
vildagliptin
EUCREAS 50 mg/850 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami v pretisnih omotih iz PCTFE/PVC/Alu
Euthyrox 100 mikrogramov tablete, škatla s 50 tabletami (2 x
25 tablet v pretisnem omotu)
Euthyrox 150 mikrogramov tablete, škatla s 50 tabletami (2 x
25 tablet v pretisnem omotu)
Euthyrox 25 mikrogramov tablete, škatla s 50 tabletami (2 x 25
tablet v pretisnem omotu)
Euthyrox 50 mikrogramov tablete, škatla s 50 tabletami (2 x 25
tablet v pretisnem omotu)
A10BD08
metformin in
vildagliptin
Novartis Europharm Limited
Rp
30,21
NDC
15.1.2015
originalno
H03AA01
natrijev levotiroksinat
MERCK d.o.o.
Rp
2,86
NDC
17.12.2014
originalno
H03AA01
natrijev levotiroksinat
MERCK d.o.o.
Rp
3,45
NDC
17.12.2014
originalno
H03AA01
natrijev levotiroksinat
MERCK d.o.o.
Rp
1,15
NDC
17.12.2014
originalno
H03AA01
natrijev levotiroksinat
emtricitabin,
dizoproksiltenofovirat
in rilpivirin
MERCK d.o.o.
Rp
1,73
NDC
17.12.2014
originalno
Gilead Sciences International
Limited
Rp/Spec
668,84
NDC
1.1.2015
originalno
raloksifen
Daiichi Sankyo Europe GmbH
Rp
18,25
NDC
17.12.2014
originalno
GENZYME EUROPE B.V.
H
1.372,17
NDC
17.12.2014
originalno
G03AA13
klofarabin
norelgestromin in
estrogen
Janssen-Cilag International NV
Rp
8,23
NDC
17.12.2014
originalno
N06DA03
rivastigmin
Novartis Europharm Limited
Rp
21,23
NDC
15.1.2015
originalno
N06DA03
rivastigmin
Novartis Europharm Limited
Rp
62,70
NDC
15.1.2015
originalno
N06DA03
rivastigmin
Novartis Europharm Limited
Rp
56,66
NDC
15.1.2015
originalno
N06DA03
rivastigmin
Novartis Europharm Limited
Rp
21,23
NDC
15.1.2015
originalno
N06DA03
N06DA03
rivastigmin
rivastigmin
Novartis Europharm Limited
Novartis Europharm Limited
Rp
Rp
21,23
59,25
NDC
NDC
15.1.2015
15.1.2015
originalno
originalno
Eviplera 200 mg/25 mg/245 mg filmsko obložene tablete,
plastenka s 30 tabletami
J05AR08
EVISTA 60 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
G03XC01
Evoltra 1 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla
z 1 vialo z 20 ml koncentrata
L01BB06
EVRA transdermalni obliž, škatla s 3 obliži
EXELON 1,5 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)
EXELON 13,3 mg/24 h transdermalni obliž, Škatla s 30
vrečicami
Exelon 2 mg/ml peroralna raztopina, škatla s stekleničko s 120
ml peroralne raztopine in vsebnikom z brizgo za peroralno
dajanje
EXELON 3 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)
EXELON 4,5 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)
EXELON 4,6 mg/24 h transdermalni obliž, 30 vrečk
62 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N06DA03
N06DA03
rivastigmin
rivastigmin
Novartis Europharm Limited
Novartis Europharm Limited
Rp
Rp
21,23
59,25
NDC
NDC
15.1.2015
15.1.2015
originalno
originalno
C09DB01
valsartan in amlodipin Novartis Europharm Limited
Rp
18,60
NDC
15.1.2015
originalno
C09DB01
valsartan in amlodipin Novartis Europharm Limited
Rp
18,60
NDC
15.1.2015
originalno
C09DB01
valsartan in amlodipin Novartis Europharm Limited
Rp
16,35
NDC
15.1.2015
originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
008443
Ime zdravila in pakiranje
EXELON 6 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)
EXELON 9,5 mg/24 h transdermalni obliž, 30 vrečk
EXFORGE 10 mg/160 mg filmsko obložene tablete, škatla po
30 tablet
EXFORGE 5 mg/160 mg filmsko obložene tablete, škatla po 30
tablet
EXFORGE 5 mg/80 mg filmsko obložene tablete, škatla po 30
tablet
090999
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmsko obložene
tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu
C09DX01
valsartan, amlodipin in
hidroklorotiazid
Novartis Europharm Limited
Rp
20,18
NDC
15.1.2015
originalno
091073
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmsko obložene
tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu
C09DX01
valsartan, amlodipin in
hidroklorotiazid
Novartis Europharm Limited
Rp
20,18
NDC
15.1.2015
originalno
091081
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmsko obložene
tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu
C09DX01
valsartan, amlodipin in
hidroklorotiazid
Novartis Europharm Limited
Rp
34,87
NDC
15.1.2015
originalno
091022
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmsko obložene
tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu
C09DX01
valsartan, amlodipin in
hidroklorotiazid
Novartis Europharm Limited
Rp
20,18
NDC
15.1.2015
originalno
C09DX01
valsartan, amlodipin in
hidroklorotiazid
Novartis Europharm Limited
Rp
20,18
NDC
15.1.2015
originalno
V03AC03
deferasiroks
Novartis Europharm Limited
Rp/Spec
170,35
NDC
15.1.2015
originalno
V03AC03
deferasiroks
Novartis Europharm Limited
Rp/Spec
679,89
NDC
15.1.2015
originalno
L03AB08
interferon beta-1b
Novartis Europharm Limited
Rp/Spec
674,47
NDC
15.1.2015
originalno
L03AB08
interferon beta-1b
Novartis Europharm Limited
Rp/Spec
674,47
NDC
15.1.2015
originalno
B05DA
Izotonične raztopine
Baxter d.o.o.,
H/Rp
94,73
NDC
27.6.2014
originalno
B05DA
Izotonične raztopine
Baxter d.o.o.,
H/Rp
93,03
NDC
27.6.2014
originalno
B05DA
Izotonične raztopine
Baxter d.o.o.,
H/Rp
122,38
NDC
27.6.2014
originalno
Ident
011894
027928
008478
008460
091065
004308
004600
042951
145469
097764
010391
097772
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmsko obložene tablete,
škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu
EXJADE 125 mg tablete za peroralno suspenzijo, škatla po 28
tablet
EXJADE 500 mg tablete za peroralno suspenzijo, škatla po 28
tablet
EXTAVIA 250 mikrogramov/ml prašek in vehikel za raztopino
za injiciranje, 15 x 3ml viala s praškom + 15 x 1,2ml napolnjena
injekcijska brizga z 1,2 ml vehikla)
EXTAVIA 250 mikrogramov/ml prašek in vehikel za raztopino
za injiciranje, 15 x 3ml viala s praškom + 15 x 2,25ml
napolnjena injekcijska brizga z 1,2 ml vehikla)
Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 4 dvojnimi vrečkami (luer konektor) z 2500 ml
raztopine
Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 4 enojnimi vrečkami (luer konektor) z 2500 ml
raztopine
Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami (koničasti/spike konektor)
z 2000 ml raztopine
ATC
63 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
097756
131830
010383
131822
131806
131784
131768
131814
131792
131776
145131
014559
014540
070980
070890
024961
Ime zdravila in pakiranje
Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami (luer konektor) z 2000 ml
raztopine
Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami (luer konektor) z 2500 ml
raztopine
Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 5 enojnimi vrečkami (luer konektor) z 2000 ml
raztopine
Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 5 enojnimi vrečkami (luer konektor) z 2500 ml
raztopine
Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 6 dvojnimi vrečkami (koničasti/spike konektor)
z 2000 ml raztopine
Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 6 dvojnimi vrečkami (luer konektor) z 2000 ml
raztopine
Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 6 enojnimi vrečkami (luer konektor) z 2000 ml
raztopine
Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno
dializo, škatla z 8 dvojnimi vrečkami (koničasti/spike konektor) z
2000 ml raztopine
Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno
dializo, škatla z 8 dvojnimi vrečkami (luer konektor) z 2000 ml
raztopine
Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno
dializo, škatla z 8 enojnimi vrečkami (luer konektor) z 2000 ml
raztopine
Eylea 40 mg/ml raztopina za injiciranje v viali, škatla z 1 vialo
EZETROL 10 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet
v pretisnem omotu)
EZETROL 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Ezoleta 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Ezoleta 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
FABRAZYME 35 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B05DA
Izotonične raztopine
Baxter d.o.o.,
H/Rp
105,90
NDC
27.6.2014
originalno
B05DA
Izotonične raztopine
Baxter d.o.o.,
H/Rp
118,38
NDC
27.6.2014
originalno
B05DA
Izotonične raztopine
Baxter d.o.o.,
H/Rp
116,16
NDC
27.6.2014
originalno
B05DA
Izotonične raztopine
Baxter d.o.o.,
H/Rp
121,26
NDC
27.6.2014
originalno
B05DA
Izotonične raztopine
Baxter d.o.o.,
H/Rp
146,45
NDC
27.6.2014
originalno
B05DA
Izotonične raztopine
Baxter d.o.o.,
H/Rp
123,82
NDC
27.6.2014
originalno
B05DA
Izotonične raztopine
Baxter d.o.o.,
H/Rp
132,80
NDC
27.6.2014
originalno
B05DA
Izotonične raztopine
Baxter d.o.o.,
H/Rp
195,10
NDC
27.6.2014
originalno
B05DA
Izotonične raztopine
Baxter d.o.o.,
H/Rp
164,93
NDC
27.6.2014
originalno
B05DA
Izotonične raztopine
Baxter d.o.o.,
H/Rp
176,90
NDC
27.6.2014
originalno
S01LA05
aflibercept
Bayer Pharma AG
ZZ
718,87
NDC
1.2.2015
originalno
C10AX09
ezetimib
Merck Sharp & Dohme Ltd
Rp
114,00
NDC
15.1.2015
originalno
C10AX09
ezetimib
Merck Sharp & Dohme Ltd
Rp
34,32
NDC
15.1.2015
originalno
C10AX09
ezetimib
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
23,50
NDC
1.2.2015
generično
C10AX09
ezetimib
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
23,50
NDC
1.2.2015
generično
A16AB04
agalzidaza beta
GENZYME EUROPE B.V.
H/Rp
3.772,48
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
64 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
A16AB04
agalzidaza beta
GENZYME EUROPE B.V.
H/Rp
567,67
NDC
1.2.2015
originalno
N07XX07
fampridine
Biogen Idec Limited, V.Britanija
Rp/Spec
212,81
NDC
15.4.2014
originalno
L01DB03
epirubicin
Pfizer Luxembourg SARL
H
89,47
NDC
1.2.2015
originalno
L01DB03
epirubicin
Pfizer Luxembourg SARL
H
18,70
NDC
1.2.2015
originalno
L02BA03
fulvestrant
AstraZeneca UK Limited
ZZ
485,78
NDC
17.12.2014
originalno
V03AF07
rasburikaza
Sanofi-Aventis Groupe
H
182,48
NDC
15.1.2015
originalno
V03AF07
rasburikaza
H
303,80
NDC
15.1.2015
originalno
N06AX16
venlafaksin
Rp
7,80
NDC
1.1.2015
generično
N06AX16
venlafaksin
Sanofi-Aventis Groupe
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
Rp
5,32
NDC
1.1.2015
generično
zaviralci inhibitorjev
faktorja VIII
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
433,01
NDC
15.1.2015
originalno
zaviralci inhibitorjev
faktorja VIII
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
849,22
NDC
15.1.2015
originalno
letrozol
Novartis Pharma GmbH
Rp/Spec
43,99
NDC
1.2.2015
originalno
Bayer Pharma AG
Rp
5,13
NDC
1.2.2015
originalno
J07BC01
gestoden in estrogen
prečiščen antigen
virusa hepatitisa tipa
B
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
ZZ
51,05
NDC
17.12.2014
originalno
R06AB03
dimetinden
Novartis Consumer Health GmbH
Rp
2,82
NDC
17.12.2014
originalno
N01AH01
fentanil
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
ZZ
7,94
NDC
17.12.2014
generično
092622
Ime zdravila in pakiranje
FABRAZYME 5 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Fampyra 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 56
tabletami (4 pretisna omota po 14 tablet)
FARMORUBICIN PFS 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla
z 1 vialo s 25 ml raztopine
FARMORUBICIN PFS 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla
z 1 vialo s 5 ml raztopine
Faslodex 250 mg raztopina za injiciranje, 2 napolnjeni
injekcijski brizgi + 2 varnostni igli
Fasturtec 1,5 mg/ml prašek in vehikel za koncentrat za
raztopino za infundiranje, škatla s 3 vialami praška (1,5 mg) in
3 ampulami vehikla (1 ml)
Fasturtec 1,5 mg/ml prašek in vehikel za koncentrat za
raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo praška (7,5 mg) in 1
ampulo vehikla (5 ml)
Faxiprol 150 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Faxiprol 75 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
108340
FEIBA 25 e./ml prašek in vehikel za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 20 ml vode za injekcije, 1
pripomočkom BaxJect ii Hi-Flow, 1 brizgo za enkratno uporabo,
1 iglo za enkratno uporabo in 1 iglo z metuljčkom in sponko
B02BD03
Ident
019461
142160
093769
093777
105228
139100
139114
092509
108332
050083
086584
146040
053910
060380
ATC
FEIBA 50 e./ml prašek in vehikel za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 20 ml vode za injekcije, 1
pripomočkom BaxJect ii Hi-Flow, 1 brizgo za enkratno uporabo,
1 iglo za enkratno uporabo in 1 iglo z metuljčkom in sponko
B02BD03
Femara 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
L02BG04
Femoden 0,03 mg/0,075 mg obložene tablete, škatla z 21
tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
G03AA10
Fendrix suspenzija za injiciranje, 1 napolnjena brizga (0,5 ml)
+1 injekcijska igla
Fenistil 1 mg/ml peroralne kapljice, raztopina, škatla s
stekleničko z 20 ml raztopine s polietilensko kapalko in
polipropilensko varovalno zaporko
Fentanil Torrex 50 mikrogramov/ml raztopina za injiciranje,
škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
65 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
060399
Ime zdravila in pakiranje
Fentanil Torrex 50 mikrogramov/ml raztopina za injiciranje,
škatla s 5 ampulami z 2 ml raztopine
074381
Ferrum Lek 100 mg žvečljive tablete, škatla s 30 žvečljivimi
tabletami (3 x 10 tablet v dvojnem traku)
146276
Ferrum Lek 100 mg žvečljive tablete, škatla s 30 žvečljivimi
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
079510
Ferrum Lek 50 mg/5 ml sirup, škatla s stekleničko s 100 ml
sirupa
Ident
072109
052418
002356
043923
Flexbumin 200 g/l raztopina za infundiranje, škatla s 24
polietilenskimi vrečkami s 50 ml raztopine
084247
084239
043931
009091
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
N01AH01
fentanil
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
ZZ
2,54
NDC
17.12.2014
generično
B03AB05
kompleksi
železovega(III) oksida
in polimaltoze
Lek d.d.
Rp
5,44
NDC
7.7.2014
generično
B03AB05
kompleksi
železovega(III) oksida
in polimaltoze
Lek d.d.
Rp
5,44
NDC
28.7.2014
generično
B03AB05
kompleksi
železovega(III) oksida
in polimaltoze
Lek d.d.
Rp
3,25
NDC
7.7.2014
generično
Zdravila s
trovalentnim železom
za parenteralno
uporabo
Lek d.d.
ZZ
48,29
NDC
7.7.2014
generično
finasterid
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
7,36
NDC
1.2.2015
generično
B06AC02
ikatibant
Shire Orphan Therapies GmbH
H/Rp
1.698,99
NDC
17.12.2014
originalno
L02BX02
degareliks
Ferring Pharmaceuticals A/S
ZZ
223,93
NDC
17.12.2014
originalno
L02BX02
degareliks
Ferring Pharmaceuticals A/S
ZZ
123,24
NDC
17.12.2014
originalno
S01BA07
Fluorometolon
S.A. Alcon-Couvreur N.V.,
Rp
2,72
IVDC
1.5.2014
30.4.2015 originalno
B05AA01
albumin
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
830,34
NDC
15.1.2015
generično
B05AA01
albumin
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
830,34
NDC
15.1.2015
generično
R01AD08
flutikazon
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
18,12
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
Ferrum Lek 50 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5
ampulami z 2 ml raztopine
B03AC
Finpros 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2
x 14 tablet v pretisnem omotu)
G04CB01
Firazyr 30 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski
brizgi, škatla z napolnjeno injekcijsko brizgo in iglo
FIRMAGON 120 mg prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 2 viali s praškom, 2 viali z vehiklom, 2 brizgi, 4
adapterja, 2 injekcijski igli
FIRMAGON 80 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, 1 brizga, 2 adapterja, 1
injekcijska igla
FLAREX 1 mg/ml kapljice za oko, suspenzija, škatla z 1
kapalnim vsebnikom s 5 ml suspenzije
106119
Flexbumin 200 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 12
polietilenskimi vrečkami s 100 ml raztopine
FLIXONASE 400 mikrogramov/0,4 ml kapljice za nos,
suspenzija, škatla s 4 folijskimi ovitki s 7 enoodmernimi
plastičnimi vsebniki z 0,4 ml suspenzije (4 x 7 vsebnikov v
traku)
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
66 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
R01AD08
flutikazon
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
6,61
NDC
1.2.2015
originalno
R03BA05
flutikazon
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
6,85
NDC
1.2.2015
originalno
R03BA05
flutikazon
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
12,48
NDC
1.2.2015
originalno
R03BA05
flutikazon
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
6,91
NDC
1.2.2015
originalno
R03BA05
flutikazon
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
6,91
NDC
1.2.2015
originalno
R03BA05
flutikazon
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
13,20
NDC
1.2.2015
originalno
R03BA05
flutikazon
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
5,35
NDC
1.2.2015
originalno
R03BA05
flutikazon
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
24,46
NDC
1.2.2015
originalno
B01AC09
epoprostenol
GSK d.o.o., Ljubljana
NDC
1.2.2015
originalno
R06AX13
loratadin
Lek d.d.
Rp
3,08
NDC
7.7.2014
generično
R06AX13
loratadin
Lek d.d.
Rp
10,22
NDC
7.7.2014
generično
H02AB01
betametazon
KRKA, d.d., Novo mesto
ZZ
12,84
NDC
1.2.2015
generično
N05AF01
flupentiksol
LUNDBECK-PHARMA d.o.o.
Rp/Spec
22,40
NDC
17.12.2014
originalno
N05AF01
flupentiksol
LUNDBECK-PHARMA d.o.o.
ZZ
13,47
NDC
17.12.2014
originalno
ZZ
4,66
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
061794
FLIXONASE 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos, suspenzija,
škatla s stekleničko (z odmernim pršilnikom in nosnim
nastavkom) s suspenzijo (120 vpihov)
Flixotide 125 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod
tlakom, škatla z vsebnikom s suspezijo z zaporko z odmernim
ventilom in ustnikom (60 odmerkov)
Flixotide 250 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod
tlakom, škatla z vsebnikom s suspezijo z zaporko z odmernim
ventilom in ustnikom (60 odmerkov)
Flixotide 50 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod
tlakom, škatla z vsebnikom s suspezijo z zaporko z odmernim
ventilom in ustnikom (120 odmerkov)
FLIXOTIDE DISKUS 100 mikrogramov/odmerek prašek za
inhaliranje, odmerjeni, škatla z Diskusom v dvojnem traku s 60
odmerki praška za inhaliranje
FLIXOTIDE DISKUS 250 mikrogramov/odmerek prašek za
inhaliranje, odmerjeni, škatla z Diskusom v dvojnem traku s 60
odmerki praška za inhaliranje
FLIXOTIDE DISKUS 50 mikrogramov/odmerek prašek za
inhaliranje, odmerjeni, škatla z Diskusom v dvojnem traku s 60
odmerki praška za inhaliranje
FLIXOTIDE DISKUS 500 mikrogramov/odmerek prašek za
inhaliranje, odmerjeni, škatla z Diskusom v dvojnem traku s 60
odmerki praška za inhaliranje
FLOLAN 1,5 mg prašek za raztopino za infundiranje, škatla z 1
vialo praška za raztopino za infudiranje
Flonidan 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Flonidan 5 mg/5 ml peroralna suspenzija, škatla s stekleničko s
120 ml suspenzije in merilno žličko
Flosteron 7 mg/ml suspenzija za injiciranje, škatla s 5 ampulami
po 1 ml suspenzije
Fluanxol 3 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100 tabletami
v vsebniku
Fluanxol Depot 20 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
ampulami z 1 ml raztopine
080829
Fluarix suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi,
škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5 ml suspenzije z ali
brez injekcijskih igel
J07BB02
063134
067830
067865
013552
063916
063924
063940
063959
070530
020583
074411
032565
129666
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
cepivo proti gripi, z
delci virusov ali s
površinskimi antigeni,
inaktivirano
GSK d.o.o., Ljubljana
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
67 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
fludarabin
Actavis Group PTC ehf.
H
516,94
NDC
1.2.2015
generično
146064
Fludarabin Actavis 25 mg/ml koncentrat za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata
L01BB05
fludarabin
Actavis Group PTC ehf.
H
95,41
NDC
1.2.2015
generično
026581
Fludarabin Teva 25 mg/ml koncentrat za raztopino za injiciranje
ali infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata
L01BB05
fludarabin
Teva Pharma B.V.
H
95,41
NDC
1.2.2015
generično
056537
Fludarabinfosfat ''Ebewe'' 25 mg/ml koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla s 5 vialami z 2 ml koncentrata L01BB05
fludarabin
EBEWE Pharma
H
516,94
NDC
1.2.2015
generično
056510
Fludarabinfosfat ''Ebewe'' 25 mg/ml koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata
L01BB05
fludarabin
EBEWE Pharma
H
95,41
NDC
1.2.2015
generično
056545
Fludarabinfosfat ''Ebewe'' 25 mg/ml koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 10 vialami z 2 ml koncentrata L01BB05
fludarabin
EBEWE Pharma
H
1.033,37
NDC
1.2.2015
generično
118125
Flukloksacilin Altamedics 1 g prašek za raztopino za injiciranje
ali infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom
J01CF05
flukloksacilin
ALTAMEDICS d.o.o.
H
25,46
NDC
1.1.2015
generično
J01CF05
flukloksacilin
ALTAMEDICS d.o.o.
H
50,44
NDC
1.1.2015
generično
J01CF05
flukloksacilin
ALTAMEDICS d.o.o.
Rp
7,56
NDC
1.1.2015
generično
J02AC01
flukonazol
B. Braun Melsungen AG
H
110,90
NDC
1.1.2015
generično
J02AC01
flukonazol
B. Braun Melsungen AG
H
221,30
NDC
1.1.2015
generično
J02AC01
flukonazol
B. Braun Melsungen AG
H
105,81
NDC
1.1.2015
generično
118133
146487
056600
056570
056553
Flukloksacilin Altamedics 2 g prašek za raztopino za injiciranje
ali infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom
Flukloksacilin Altamedics 500 mg trde kapsule, škatla z 20
kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
Flukonazol B. Braun 2 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
10 plastenkami s 100 ml raztopine
Flukonazol B. Braun 2 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
20 plastenkami s 100 ml raztopine
Flukonazol B. Braun 2 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
20 plastenkami s 50 ml raztopine
L01BB05
fludarabin
GENZYME EUROPE B.V.
L01BB05
fludarabin
L01BB05
Vrsta
zdravila
L01BB05
011053
flukonazol
Datum konca
veljavnosti
Fludarabin Actavis 25 mg/ml koncentrat za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami z 2 ml koncentrata
011045
J02AC01
Datum
začetka
veljavnosti
146065
083402
flukonazol
Tip
vloge
006858
083607
J02AC01
Cena na
debelo €
Ime zdravila in pakiranje
Fluconazole Pliva 150 mg trde kapsule, škatla z 1 kapsulo (1 x
1 kapsula v pretisnem omotu)
Fluconazole Pliva 50 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami (1
x 7 kapsul v pretisnem omotu)
Fludara 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 15 tabletami
(3 x 5 tablet v pretisnem omotu)
Fludara 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami
(4 x 5 tablet v pretisnem omotu)
FLUDARA 50 mg prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
Ident
Naziv zavezanca
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Režim
izdaje
ATC
Rp
3,22
NDC
21.7.2014
generično
Rp
8,05
NDC
21.7.2014
generično
Rp/Spec
377,60
NDC
17.12.2014
originalno
GENZYME EUROPE B.V.
Rp/Spec
503,98
NDC
17.12.2014
originalno
fludarabin
GENZYME EUROPE B.V.
H
428,74
NDC
17.12.2014
originalno
68 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
042137
Ime zdravila in pakiranje
Flukonazol Claris 2 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1
vialo s 100 ml raztopine
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
flukonazol
Claris Lifesciences Limited
H
15,31
NDC
17.12.2014
generično
fluoksetin
Vitabalans oy
Rp
16,27
NDC
17.12.2014
generično
fluoksetin
Vitabalans oy
Rp
5,05
NDC
17.12.2014
generično
C10AA04
fluvastatin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,20
NDC
1.2.2015
generično
C10AA04
fluvastatin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
13,70
NDC
1.2.2015
generično
N05CD01 flurazepam
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,72
NDC
1.2.2015
generično
N05CD01 flurazepam
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,45
NDC
1.2.2015
generično
ATC
J02AC01
131849
Fluoksetin Vitabalans 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s
100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N06AB03
Fluoksetin Vitabalans 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N06AB03
083500
Fluvastatin Actavis 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
131857
146351
032905
024716
035491
066079
102830
072141
Fluvastatin Actavis 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Fluzepam 15 mg trde kapsule, škatla z 10 kapsulami (1 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Fluzepam 30 mg trde kapsule, škatla z 10 kapsulami (1 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
FODISS 20 mg disperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami (2 x
14 tablet v pretisnem omotu)
FOLKODIN ALKALOID-INT 1 mg/ml peroralna raztopina,
škatla s stekleničko s 150 ml raztopine in polipropilenskim
odmernim lončkom
FOLKODIN ALKALOID-INT 10 mg trde kapsule, škatla z 20
kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnih omotih)
FORANE 100 ml para za inhaliranje, tekočina, škatla s
steklenico s 100 ml tekočine
025984
Forsteo 20 mikrogramov/80mikrolitrov, raztopina za injiciranje v
prenapolnjenem peresniku, škatla s 3 injekcijskimi peresniki
FORTECORTIN 2 mg tablete, ŠKATLA z 20 tabletami
FORTECORTIN 2 mg, tablete, škatla z 20 tabletami
Fortum 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 1 vialo s praškom
FORTZAAR 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete, škatla z
28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Forxiga 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami v
pretisnem omotu
FOSAVANCE 70 mg/2.800 i.e. tablete, škatla s 4 tabletami (1
x 4 tablete v pretisnem omotu)
FOSAVANCE 70 mg/5.600 i.e. tablete, škatla s 4 tabletami (1
x 4 tablete v pretisnem omotu)
054160
FOSAVANCE 70 mg/5.600 i.e. tablete, škatla z 12 tabletami
145254
144694
144478
081310
010405
145070
015601
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
N06AB03
fluoksetin
Generics (UK) Ltd.
Rp
4,47
NDC
1.1.2015
generično
R05DA08
folkodin
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
5,39
NDC
1.2.2015
generično
R05DA08
folkodin
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
4,60
NDC
1.2.2015
generično
N01AB06
izofluran
AbbVie d.o.o.
ZZ
65,99
NDC
17.12.2014
originalno
H05AA02
H02AB02
H02AB02
teriparatid
deksametazon
Deksametazon
Eli Lilly Nederland BV
Kemofarmacija d.d.
Sanolabor, d.d.,
Rp/Spec
873,65
7,59
7,59
NDC
IVDC
IVDC
1.2.2015
16.9.2014
5.5.2014
originalno
31.8.2015 originalno
30.4.2015 originalno
J01DD02
ceftazidim
GSK d.o.o., Ljubljana
H
9,35
NDC
1.2.2015
originalno
C09DA01
losartan in diuretiki
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
19,58
NDC
1.2.2015
originalno
AstraZeneca AB
MERCK SHARP & DOHME
Limited
MERCK SHARP & DOHME
Limited
MERCK SHARP & DOHME
Limited
Rp
34,59
IVDC
1.2.2015
31.1.2016 originalno
Rp
13,09
NDC
15.1.2015
originalno
Rp
13,09
NDC
15.1.2015
originalno
Rp
32,16
NDC
15.1.2015
originalno
dapagliflozin
alendronska kislina in
M05BB03 holekalciferol
alendronska kislina in
M05BB03 holekalciferol
alendronska kislina in
M05BB03 holekalciferol
A10BX09
69 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
016284
Ime zdravila in pakiranje
Fosicard 20 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Fosicard 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Fosicard HCT 20 mg/12,5 mg tablete, škatla s 100 tabletami
(10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Fosicard HCT 20 mg/12,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Fosrenol 500 mg žvečljive tablete, škatla z 2 plastenkama s 45
tabletami
Fosrenol 750 mg žvečljive tablete, škatla s 6 plastenkami s 15
tabletami
Foster 100/6 mikrogramov na sprožitev inhalacijska raztopina
pod tlakom, škatla s tlačnim vsebnikom, opremljenim z
odmernim ventilom, sprožilcem in zaščitno zaporko, s 120
odmerki
145338
Foster NEXThaler 100 mikrogramov/6 mikrogramov na vdih,
prašek za inhaliranje, škatla z 1 inhalatorjem s 120 odmerki
Ident
146352
145477
146353
106950
021040
021059
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
C09AA09
fozinopril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
9,37
NDC
1.9.2014
generično
C09AA09
fozinopril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
3,30
NDC
1.2.2015
generično
C09BA09
fozinopril in diuretiki
Actavis Group hf
Rp
10,58
NDC
17.12.2014
generično
C09BA09
fozinopril in diuretiki
Actavis Group hf
Rp
3,52
NDC
17.12.2014
generično
V03AE03
lantanov(III) karbonat Shire
Rp
136,74
NDC
17.12.2014
originalno
V03AE03
lantanov(III) karbonat Shire
Rp
189,04
NDC
17.12.2014
originalno
R03AK08
formoterol in
beklometazon
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Rp
31,09
NDC
1.2.2015
originalno
R03AK08
formoterol in
beklometazon
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Rp
31,09
NDC
1.2.2015
originalno
B01AB04
dalteparin
Pfizer Luxembourg SARL
H/Rp
64,09
NDC
1.2.2015
originalno
B01AB04
dalteparin
Pfizer Luxembourg SARL
H/Rp
64,08
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
087394
Fragmin 10.000 i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,4 ml raztopine
Fragmin 10.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
ampulami z 1 ml raztopine
038873
Fragmin 12.500 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,5 ml raztopine
B01AB04
dalteparin
Pfizer Luxembourg SARL
H/Rp
83,97
NDC
1.2.2015
originalno
038881
Fragmin 15.000 i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,6 ml raztopine
B01AB04
dalteparin
Pfizer Luxembourg SARL
H/Rp
100,65
NDC
1.2.2015
originalno
dalteparin
Pfizer Luxembourg SARL
H/Rp
120,70
NDC
1.2.2015
originalno
dalteparin
Pfizer Luxembourg SARL
H/Rp
20,88
NDC
1.2.2015
originalno
dalteparin
Pfizer Luxembourg SARL
H/Rp
36,52
NDC
1.2.2015
originalno
dalteparin
Pfizer Luxembourg SARL
H/Rp
50,57
NDC
1.2.2015
originalno
nadroparin
GSK d.o.o., Ljubljana
H/Rp
23,10
NDC
1.2.2015
originalno
038857
038911
087378
087386
019003
001937
Fragmin 18.000 i.e./0,72 ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,72 ml raztopine
B01AB04
Fragmin 2.500 i.e./0,2 ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
injekcijskimi brizgami z 0,2 ml raztopine
B01AB04
Fragmin 5.000 i.e./0,2 ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
injekcijskimi brizgami z 0,2 ml raztopine
B01AB04
Fragmin 7.500 i.e./0,3 ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,3 ml raztopine
B01AB04
FRAXIPARINE 2850 i.e. anti-Xa/0,3 ml raztopina za injiciranje,
škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,3 ml
raztopine
B01AB06
70 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
023027
001996
002283
023000
030503
030511
030554
076139
096989
096997
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
nadroparin
GSK d.o.o., Ljubljana
H/Rp
30,63
NDC
1.2.2015
originalno
nadroparin
GSK d.o.o., Ljubljana
H/Rp
40,99
NDC
1.2.2015
originalno
nadroparin
GSK d.o.o., Ljubljana
H/Rp
56,23
NDC
1.2.2015
originalno
B01AB06
nadroparin
GSK d.o.o., Ljubljana
H/Rp
66,45
NDC
1.2.2015
originalno
B01AB06
nadroparin
GSK d.o.o., Ljubljana
H/Rp
102,41
NDC
1.2.2015
originalno
B01AB06
nadroparin
GSK d.o.o., Ljubljana
H/Rp
129,70
NDC
1.2.2015
originalno
B01AB06
N05BA09
nadroparin
Klobazam
GSK d.o.o., Ljubljana
Sanofi-Aventis d.o.o.,
H/Rp
129,70
10,27
NDC
IVDC
1.2.2015
2.3.2014
originalno
28.2.2015 originalno
J01FA09
klaritromicin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,48
NDC
1.2.2015
generično
J01FA09
klaritromicin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
5,17
NDC
1.2.2015
generično
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,87
NDC
1.2.2015
generično
Menarini International O.L.S.A.
Rp
11,62
NDC
1.2.2015
originalno
J07BA01
cepivo proti klopnemu
meningoencefalitisu z BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
inaktiviranimi virusi
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
22,64
NDC
1.1.2015
originalno
J07BA01
cepivo proti klopnemu
meningoencefalitisu z BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
inaktiviranimi virusi
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
22,64
NDC
15.1.2015
originalno
Ime zdravila in pakiranje
ATC
FRAXIPARINE 3800 i.e. anti-Xa/0,4 ml raztopina za injiciranje,
škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,4 ml
raztopine
B01AB06
FRAXIPARINE 5700 i.e. anti-Xa/0,6 ml raztopina za injiciranje,
škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,6 ml
raztopine
B01AB06
FRAXIPARINE 7600 i.e. anti-Xa/0,8 ml raztopina za injiciranje,
škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,8 ml
raztopine
B01AB06
FRAXIPARINE 9500 i.e. anti-Xa/1,0 ml raztopina za injiciranje,
škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 1 ml raztopine
FRAXIPARINE FORTE 11400 i.e. anti-Xa/0,6 ml raztopina za
injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,6
ml raztopine
FRAXIPARINE FORTE 15200 i.e. anti-Xa/0,8 ml raztopina za
injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,8
ml raztopine
FRAXIPARINE FORTE 19000 i.e. anti-Xa/1,0 ml raztopina za
injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 1 ml
raztopine
Frisium tbl. 10mg 30 UK
Fromilid 250 mg filmsko obložene tablete, škatla s 14 tabletami
(2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Fromilid 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s 14 tabletami
(2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
025410
Fromilid uno 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
J01FA09 klaritromicin
Frotan 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 4 tabletami (1
x 4 tablete v pretisnem omotu)
N02CC07 frovatriptan
146671
FSME IMMUN 0,25 ml za otroke suspenzija za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko
brizgo brez vgrajene igle z 0,25 ml suspenzije in z do dvema
iglama razlienih velikosti (pakiranje Tip Cap)
082740
FSME IMMUN 0,25 ml za otroke suspenzija za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko
brizgo z 0,25 ml suspenzije in injekcijsko iglo
013854
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
71 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
146672
FSME IMMUN 0,5 ml suspenzija za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo brez
vgrajene igle z 0,5 ml suspenzije in z do dvema iglama razlienih
velikosti (pakiranje Tip Cap)
J07BA01
ATC
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
cepivo proti klopnemu
meningoencefalitisu z BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
inaktiviranimi virusi
angleškem jeziku: BAXTER LLC
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
ZZ
25,21
NDC
1.1.2015
originalno
ZZ
25,21
11,92
NDC
IVDC
15.1.2015
28.3.2014
originalno
28.2.2015 originalno
128317
FSME IMMUN 0,5 ml suspenzija za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5
ml suspenzije in 1 injekcijsko iglo
FuradantinRP 50mg kapsule, 28 x
Gabagamma 100 mg trde kapsule, škatla s 50 kapsulami (5 x
10 kapsul v pretisnem omotu)
Gabagamma 300 mg trde kapsule, škatla s 50 kapsulami (5 x
10 kapsul v pretisnem omotu)
Gadovist 1,0 mmol/ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi brizgami s
7,5 ml raztopine
Gadovist 1,0 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla s
steklenico s 65 ml raztopine
Gadovist 1,0 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
vialami s 30 ml raztopine
Gadovist 1,0 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z vialo s
15 ml raztopine
Galantamin Teva 16 mg trde kapsule s podaljšanim
sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem
omotu)
Galantamin Teva 24 mg trde kapsule s podaljšanim
sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem
omotu)
Galantamin Teva 8 mg trde kapsule s podaljšanim
sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem
omotu)
126896
Galsya SR 16 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
N06DA04
galantamin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
24,61
NDC
1.2.2015
generično
126918
Galsya SR 24 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
N06DA04
galantamin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
28,07
NDC
1.2.2015
generično
126934
029831
Galsya SR 8 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
Galvus 50 mg tablete, škatla s 30 tabletami
N06DA04
A10BH02
galantamin
vildagliptin
KRKA, d.d., Novo mesto
Novartis Europharm Limited
Rp
Rp
18,31
15,36
NDC
NDC
1.2.2015
15.1.2015
generično
originalno
007749
144684
041939
041955
058670
113824
058661
040207
128279
128295
J07BA01
J01XE01
cepivo proti klopnemu
meningoencefalitisu z BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
inaktiviranimi virusi
angleškem jeziku: BAXTER LLC
Nitrofurantoin
Lenis farmacevtika d.o.o.
N03AX12
gabapentin
WÖRWAG Pharma
Rp
5,29
NDC
1.2.2015
generično
N03AX12
gabapentin
WÖRWAG Pharma
Rp
8,70
NDC
1.2.2015
generično
V08CA09
gadobutrol
Bayer Pharma AG
ZZ
240,77
NDC
1.2.2015
originalno
V08CA09
gadobutrol
Bayer Pharma AG
ZZ
518,39
NDC
1.2.2015
originalno
V08CA09
gadobutrol
Bayer Pharma AG
ZZ
2.507,18
NDC
1.2.2015
originalno
V08CA09
gadobutrol
Bayer Pharma AG
ZZ
138,69
NDC
1.2.2015
originalno
N06DA04
galantamin
Teva Pharma B.V.
Rp
24,61
NDC
1.2.2015
generično
N06DA04
galantamin
Teva Pharma B.V.
Rp
28,07
NDC
1.2.2015
generično
N06DA04
galantamin
Teva Pharma B.V.
Rp
18,31
NDC
1.2.2015
generično
72 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
vildagliptin
Cena na
debelo €
30,22
Tip
vloge
NDC
Datum
začetka
Datum konca
Vrsta
veljavnosti veljavnosti
zdravila
originalno
15.1.2015
Ident
029840
Ime zdravila in pakiranje
Galvus 50 mg tablete, škatla s 60 tabletami
120839
Gammanorm 165 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo
z 10 ml raztopine
J06BA01
humani imunoglobulini
za ekstravaskularno
aplikacijo
Octapharma (IP) Ltd.,
H/Rp
66,22
NDC
17.12.2014
originalno
120863
Gammanorm 165 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo
z 20 ml raztopine
J06BA01
humani imunoglobulini
za ekstravaskularno
aplikacijo
Octapharma (IP) Ltd.,
H/Rp
131,93
NDC
17.12.2014
originalno
146495
Gammanorm 165 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
vialami s 24 ml raztopine
J06BA01
humani imunoglobulini
za ekstravaskularno
aplikacijo
Octapharma (IP) Ltd.,
H/Rp
1.577,64
NDC
15.10.2014
originalno
146491
Gammanorm 165 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
vialami s 6 ml raztopine
J06BA01
humani imunoglobulini
za ekstravaskularno
aplikacijo
Octapharma (IP) Ltd.,
H/Rp
394,80
NDC
15.10.2014
originalno
120847
Gammanorm 165 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
vialami z 10 ml raztopine
J06BA01
humani imunoglobulini
za ekstravaskularno
aplikacijo
Octapharma (IP) Ltd.,
H/Rp
657,63
NDC
17.12.2014
originalno
120871
Gammanorm 165 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
vialami z 20 ml raztopine
J06BA01
humani imunoglobulini
za ekstravaskularno
aplikacijo
Octapharma (IP) Ltd.,
H/Rp
1.314,78
NDC
17.12.2014
originalno
146498
Gammanorm 165 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
vialami z 48 ml raztopine
J06BA01
humani imunoglobulini
za ekstravaskularno
aplikacijo
Octapharma (IP) Ltd.,
H/Rp
3.147,46
NDC
15.10.2014
originalno
120855
Gammanorm 165 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 20
vialami z 10 ml raztopine
J06BA01
humani imunoglobulini
za ekstravaskularno
aplikacijo
Octapharma (IP) Ltd.,
H/Rp
1.314,78
NDC
17.12.2014
originalno
humani imunoglobulini
za ekstravaskularno
aplikacijo
Octapharma (IP) Ltd.,
H/Rp
2.627,47
NDC
17.12.2014
originalno
timolol, kombinacije
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Rp
14,02
NDC
17.12.2014
originalno
gentamicin
KRKA, d.d., Novo mesto
ZZ
17,68
NDC
1.2.2015
generično
ATC
A10BH02
018511
Gammanorm 165 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 20
vialami z 20 ml raztopine
J06BA01
Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s
kapalnim vsebnikom s 3ml raztopine
S01ED51
033634
Garamycin 40 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje, škatla
z 10 ampulami z 2 ml raztopine
J01GB03
120880
Naziv zavezanca
Novartis Europharm Limited
Režim
izdaje
Rp
73 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
J01GB03
gentamicin
ZZ
20,75
NDC
1.2.2015
generično
A02BC01
omeprazol
KRKA, d.d., Novo mesto
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
4,94
NDC
21.7.2014
generično
V08AB04
jopamidol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
64,36
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB04
jopamidol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
35,33
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB04
jopamidol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
13,01
NDC
17.12.2014
originalno
ATC
006513
Garamycin 80 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje, škatla
z 10 ampulami z 1,5 ml raztopine
Gasec 20 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla s HDPE
plastenko z 28 kapsulami
Gastromiro 300 mg/ml peroralna ali rektalna raztopina, škatla s
stekleničko s 100 ml raztopine
Gastromiro 300 mg/ml peroralna ali rektalna raztopina, škatla s
stekleničko s 50 ml raztopine
Gastromiro 300 mg/ml peroralna ali rektalna raztopina, škatla s
stekleničko z 20 ml raztopine
145538
Gazylan 16 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
N06DA04
galantamin
Teva Pharma B.V.
Rp
24,61
NDC
1.2.2015
generično
145539
Gazylan 24 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
N06DA04
galantamin
Teva Pharma B.V.
Rp
28,07
NDC
1.2.2015
generično
N06DA04
galantamin
Teva Pharma B.V.
Rp
18,31
NDC
1.2.2015
generično
L01XC15
obinutuzumab
Roche Products Limited
H
3.997,50
NDC
15.10.2014
originalno
B05AA06
derivati želatine
B. Braun Melsungen AG
ZZ
6,66
NDC
1.1.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
Actavis Group PTC ehf.
H
86,98
NDC
1.2.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
Actavis Group PTC ehf.
H
18,83
NDC
1.2.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
Actavis Group PTC ehf.
H
173,51
NDC
1.2.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
EBEWE Pharma
H
115,40
NDC
1.2.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
EBEWE Pharma
H
23,16
NDC
1.2.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
EBEWE Pharma
H
100,21
NDC
1.2.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
EBEWE Pharma
H
21,11
NDC
1.2.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
EBEWE Pharma
H
202,94
NDC
1.2.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
18,83
NDC
1.2.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
173,51
NDC
1.2.2015
generično
033618
055182
006599
006564
145540
146610
087300
094676
094684
109142
102873
102865
118206
118184
118214
115754
115770
Gazylan 8 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem, škatla z
28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
Gazyvaro 1000 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, 1
viala s 40 ml
Gelofusine 40 mg/ml raztopina za infundiranje, plastenka s 500
ml raztopine
Gemcitabin Actavis 38 mg/ml prašek za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Gemcitabin Actavis 38 mg/ml prašek za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Gemcitabin Actavis 38 mg/ml prašek za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Gemcitabin ''Ebewe'' 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata
Gemcitabin ''Ebewe'' 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata
Gemcitabin Ebewe 40 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo (25 ml) s koncentratom
Gemcitabin Ebewe 40 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo (5 ml) s koncentratom
Gemcitabin Ebewe 40 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo (50 ml) s koncentratom
Gemcitabin Kabi 38 mg/ml prašek za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo (10 ml) s praškom
Gemcitabin Kabi 38 mg/ml prašek za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo (100 ml) s praškom
74 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
115762
146309
146308
146310
034495
034509
077950
078247
098671
116823
116815
116831
097098
097101
069183
135062
002321
135054
118222
Ime zdravila in pakiranje
Gemcitabin Kabi 38 mg/ml prašek za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo (50 ml) s praškom
Gemcitabin Kabi 40 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
Gemcitabin Kabi 40 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
Gemcitabin Kabi 40 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata
Gemcitabin Lek 1000 mg prašek za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s praškom
Gemcitabin Lek 200 mg prašek za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s praškom
Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prašek za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prašek za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prašek za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Gemcitabin Mylan 40 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo (25 ml) s praškom
Gemcitabin Mylan 40 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo (5 ml) s praškom
Gemcitabin Mylan 40 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo (50 ml) s praškom
Gemzar 1000 mg prašek za raztopino za infundiranje, škatla z
1 vialo s praškom
Gemzar 200 mg prašek za raztopino za infundiranje, škatla z 1
vialo s praškom
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L01BC05
gemcitabin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
86,98
NDC
1.2.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
100,21
NDC
1.2.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
21,11
NDC
1.2.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
202,94
NDC
1.2.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
Lek d.d.
H
91,61
NDC
7.7.2014
generično
L01BC05
gemcitabin
Lek d.d.
H
19,64
NDC
7.7.2014
generično
L01BC05
gemcitabin
MYLAN S.A.S.
H
18,83
NDC
1.1.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
MYLAN S.A.S.
H
86,98
NDC
1.1.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
MYLAN S.A.S.
H
173,51
NDC
1.1.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
MYLAN S.A.S.
H
100,21
NDC
1.1.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
MYLAN S.A.S.
H
21,11
NDC
1.1.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
H
202,94
NDC
1.1.2015
generično
L01BC05
gemcitabin
H
104,54
NDC
1.2.2015
originalno
L01BC05
gemcitabin
MYLAN S.A.S.
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
H
22,26
NDC
1.2.2015
originalno
somatropin
Pfizer Luxembourg SARL
H/Rp
320,42
NDC
1.2.2015
originalno
somatropin
Pfizer Luxembourg SARL
H/Rp
320,42
NDC
1.2.2015
originalno
somatropin
Pfizer Luxembourg SARL
H/Rp
141,80
NDC
1.2.2015
originalno
somatropin
Pfizer Luxembourg SARL
H/Rp
141,80
NDC
1.2.2015
originalno
gentamicin
B. Braun Melsungen AG
H
15,96
NDC
1.1.2015
originalno
ATC
GENOTROPIN 12 mg/ml prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, škatla z 1 dvodelnim vložkom s praškom in vehiklom H01AC01
GENOTROPIN 12 mg/ml prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, škatla z 1 dvodelnim vložkom zaprtem v
večodmernem napolnjenem injekcijskem peresniku GoQuick s
praškom in vehiklom
H01AC01
GENOTROPIN 5,3 mg/ml prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, škatla z 1 dvodelnim vložkom s praškom in vehiklom H01AC01
GENOTROPIN 5,3 mg/ml prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, škatla z 1 dvodelnim vložkom zaprtem v
večodmernem napolnjenem injekcijskem peresniku GoQuick s
praškom in vehiklom
H01AC01
Gentamicin B. Braun 1 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla
z 10 plastenkami z 80 ml raztopine
J01GB03
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
75 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
056634
118257
118230
056677
056642
124133
145946
145947
145948
145949
116858
116840
116866
022489
028843
145143
145501
080608
080535
097438
054224
Ime zdravila in pakiranje
Gentamicin B. Braun 1 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla
z 20 plastenkami z 80 ml raztopine
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla
z 10 plastenkami s 120 ml raztopine
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla
z 10 plastenkami z 80 ml raztopine
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla
z 20 plastenkami s 120 ml raztopine
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla
z 20 plastenkami z 80 ml raztopine
GILENYA 0,5 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami v
pretisnem omotu (PVC/PVDC/alu)
Giotrif 20 mg filmsko obložene tablete, 28x1 filmsko obložena
tableta (perforiran pretisni omoti po 7 tablet)
Giotrif 30 mg filmsko obložene tablete, 28x1 filmsko obložena
tableta (perforiran pretisni omoti po 7 tablet)
Giotrif 40 mg filmsko obložene tablete, 28x1 filmsko obložena
tableta (perforiran pretisni omoti po 7 tablet)
Giotrif 50 mg filmsko obložene tablete, 28x1 filmsko obložena
tableta (perforiran pretisni omoti po 7 tablet)
Gitrabin 40 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
Gitrabin 40 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
Gitrabin 40 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata
Glamin 134 mg/ml raztopina za infundiranje, steklenica s 500
ml raztopine
Gliclada 30 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 30
tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
Gliclada 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 30
tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
Gliolan 30 mg/ml prašek za peroralno raztopino, 1 viala s 1,5 g
praška za rekonstitucijo v 50 ml pitne vode
GLIVEC 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 120
tabletami
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
J01GB03
gentamicin
B. Braun Melsungen AG
H
31,41
NDC
1.1.2015
originalno
J01GB03
gentamicin
B. Braun Melsungen AG
H
53,79
NDC
1.1.2015
originalno
J01GB03
gentamicin
B. Braun Melsungen AG
H
36,03
NDC
1.1.2015
originalno
J01GB03
gentamicin
B. Braun Melsungen AG
H
107,07
NDC
1.1.2015
originalno
J01GB03
gentamicin
B. Braun Melsungen AG
H
71,55
NDC
1.1.2015
originalno
L04AA27
fingolimod
Rp/Spec
NDC
1.2.2015
originalno
L01XE13
afatinib
L01XE13
afatinib
L01XE13
afatinib
L01XE13
afatinib
Novartis Europharm Limited
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
L01BC05
gemcitabin
Actavis Group PTC ehf.
L01BC05
gemcitabin
L01BC05
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
Rp/Spec
1.814,76
NDC
1.2.2015
originalno
Rp/Spec
1.814,76
NDC
1.2.2015
originalno
Rp/Spec
1.814,76
NDC
1.2.2015
originalno
Rp/Spec
1.814,76
NDC
1.2.2015
originalno
H
100,21
NDC
1.2.2015
generično
Actavis Group PTC ehf.
H
21,11
NDC
1.2.2015
generično
gemcitabin
Actavis Group PTC ehf.
H
202,94
NDC
1.2.2015
generično
B05BA01
aminokisline
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
43,27
NDC
1.2.2015
originalno
A10BB09
gliklazid
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,34
NDC
1.2.2015
generično
A10BB09
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,13
NDC
1.2.2015
generično
L01XD04
gliklazid
aminolevulinska
kislina
Medac
H
991,28
NDC
15.1.2015
originalno
L01XE01
imatinib
Novartis Europharm Limited
H/Rp
2.119,70
NDC
15.1.2015
originalno
GLIVEC 400 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami L01XE01
GlucaGen HypoKit 1 mg prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom in 1 napolnjeno injekcijsko
brizgo z 1,1 ml vode za injekcije
H04AA01
Glucobay 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
A10BF01
imatinib
Novartis Europharm Limited
H/Rp
2.119,69
NDC
15.1.2015
originalno
glukagon
Novo Nordisk A/S
Rp
17,18
NDC
17.12.2014
originalno
Akarboza
Bayer d.o.o.,
Rp
6,08
IVDC
17.12.2014
30.11.2015 originalno
76 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
054100
040886
040878
011320
Ime zdravila in pakiranje
Glucobay 50 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
ATC
A10BF01
Glucophage 1000 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 ali 4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
A10BA02
GLUCOPHAGE 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100
tabletami (5 x 20 tablet v pretisnem omotu)
A10BA02
GLUCOPHAGE 850 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100
tabletami (5 x 20 tablet v pretisnem omotu)
A10BA02
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Akarboza
Bayer d.o.o.,
Rp
4,59
IVDC
17.12.2014
30.11.2015 originalno
metformin
MERCK d.o.o.
Rp
4,02
NDC
17.12.2014
originalno
metformin
MERCK d.o.o.
Rp
4,59
NDC
17.12.2014
originalno
metformin
MERCK d.o.o.
Rp
5,92
NDC
17.12.2014
originalno
glipizid
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
9,24
NDC
1.2.2015
originalno
glipizid
metformin in
sulfonamidi
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
5,09
NDC
1.2.2015
originalno
MERCK d.o.o.
Rp
13,68
NDC
17.12.2014
originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
135953
Glucotrol XL 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
30 tabletami v plastičnem vsebniku
A10BB07
Glucotrol XL 5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
30 tabletami v plastičnem vsebniku
A10BB07
Glucovance 1000 mg/5 mg filmsko obložene tablete, škatla s
60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
A10BD02
030392
Glucovance 500 mg/2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s
60 tabletami (3 x 20 tablet ali 4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
A10BD02
metformin in
sulfonamidi
MERCK d.o.o.
Rp
5,35
NDC
17.12.2014
originalno
030406
Glucovance 500 mg/5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (3 x 20 tablet ali 4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
A10BD02
metformin in
sulfonamidi
MERCK d.o.o.
Rp
5,77
NDC
17.12.2014
originalno
114553
Glukoza Baxter 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s
30 vrečami (Viaflo) z 250 ml raztopine
B05BA03
ogljikovi hidrati
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
22,88
NDC
15.1.2015
generično
114570
Glukoza Baxter 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
10 vrečami (Viaflo) s 1000 ml raztopine
B05BA03
ogljikovi hidrati
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
27,07
NDC
15.1.2015
generično
114561
Glukoza Baxter 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
20 vrečami (Viaflo) s 500 ml raztopine
B05BA03
ogljikovi hidrati
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
30,34
NDC
15.1.2015
generično
037176
Glukoza Baxter 50 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s 30
vrečkami z 250 ml raztopine
B05BA03
ogljikovi hidrati
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
30,70
NDC
15.1.2015
generično
037141
Glukoza Baxter 50 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s 50
vrečkami s 100 ml raztopine
B05BA03
ogljikovi hidrati
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
57,52
NDC
15.1.2015
generično
037133
Glukoza Baxter 50 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s 50
vrečkami s 50 ml raztopine
B05BA03
ogljikovi hidrati
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
56,26
NDC
15.1.2015
generično
037214
Glukoza Baxter 50 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 10
vrečkami s 1000 ml raztopine
B05BA03
ogljikovi hidrati
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
16,93
NDC
15.1.2015
generično
001295
097128
77 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B05BA03
ogljikovi hidrati
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
21,88
NDC
15.1.2015
generično
B05BA03
ogljikovi hidrati
B. Braun Melsungen AG
ZZ
1,65
NDC
1.1.2015
generično
B05BA03
ogljikovi hidrati
B. Braun Melsungen AG
ZZ
2,23
NDC
1.1.2015
generično
B05BA03
ogljikovi hidrati
B. Braun Melsungen AG
ZZ
3,36
NDC
1.1.2015
generično
B05BA03
ogljikovi hidrati
B. Braun Melsungen AG
ZZ
1,27
NDC
1.1.2015
generično
B05BA03
ogljikovi hidrati
B. Braun Melsungen AG
ZZ
2,21
NDC
1.1.2015
generično
B05BA03
ogljikovi hidrati
B. Braun Melsungen AG
ZZ
1,27
NDC
1.1.2015
generično
B05BA03
ogljikovi hidrati
B. Braun Melsungen AG
ZZ
1,21
NDC
1.1.2015
generično
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
069795
Glukoza Baxter 50 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 20
vrečkami s 500 ml raztopine
Glukoza Braun 100 mg/ml raztopina za infundiranje, plastenka
iz polietilena s 500 ml raztopine
Glukoza Braun 200 mg/ml raztopina za infundiranje, plastenka
iz polietilena s 500 ml raztopine
Glukoza Braun 400 mg/ml raztopina za infundiranje, plastenka
iz polietilena s 500 ml raztopine
Glukoza Braun 50 mg/ml raztopina za infundiranje, plastenka iz
polietilena s 100 ml raztopine
Glukoza Braun 50 mg/ml raztopina za infundiranje, plastenka iz
polietilena s 1000 ml raztopine
Glukoza Braun 50 mg/ml raztopina za infundiranje, plastenka iz
polietilena s 500 ml raztopine
Glukoza Braun 50 mg/ml raztopina za infundiranje, plastenka iz
polietilena z 250 ml raztopine
138673
Glukoza Braun 50 mg/ml raztopina za infundiranje, vreča iz
kopolimernih materialov (Ecobag) s 100 ml raztopine
B05BA03
ogljikovi hidrati
B. Braun Melsungen AG
ZZ
1,68
NDC
1.1.2015
generično
138690
Glukoza Braun 50 mg/ml raztopina za infundiranje, vreča iz
kopolimernih materialov (Ecobag) s 1000 ml raztopine
B05BA03
ogljikovi hidrati
B. Braun Melsungen AG
ZZ
2,32
NDC
1.1.2015
generično
138660
Glukoza Braun 50 mg/ml raztopina za infundiranje, vreča iz
kopolimernih materialov (Ecobag) s 500 ml raztopine
B05BA03
ogljikovi hidrati
B. Braun Melsungen AG
ZZ
1,59
NDC
1.1.2015
generično
B05BA03
ogljikovi hidrati
ZZ
1,59
NDC
1.1.2015
generično
A10BB08
glikvidon
B. Braun Melsungen AG
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Rp
9,83
NDC
1.2.2015
originalno
A03AB02
Glikopironium
Lenis farmacevtika d.o.o.
21,25
IVDC
28.3.2014
28.2.2015 generično
A03AB02
Glikopironium
Sanolabor, d.d.,
21,25
IVDC
1.7.2014
30.6.2015 generično
H01BA04
terlipresin
Ferring GmbH
ZZ
260,07
NDC
17.12.2014
originalno
G03GA05 folitropin alfa
Merck Serono
ZZ
96,51
NDC
17.12.2014
originalno
G03GA05 folitropin alfa
Merck Serono
ZZ
144,53
NDC
17.12.2014
originalno
037192
069884
069949
071277
037869
069809
069779
138687
065234
144708
144690
115789
066206
066311
Glukoza Braun 50 mg/ml raztopina za infundiranje, vreča iz
kopolimernih materialov (Ecobag) z 250 ml raztopine
GLURENORM 30 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Glycopyrronium Bromide 0,2 mg/ml raztopina za inj., ampula x
10
Glycopyrronium bromide 0,2mg/ml raztopina za injiciranje,
škatla z 10 ampulami z 1 ml raztopine
Glypressin 1 mg raztopina za injiciranje, škatla s 5 ampulami z
8,5 ml raztopine
GONAL-f 300 i.e./0,5 ml (22 mikrogramov/0,5ml), raztopina za
injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku, 1 naponjen
peresnik + 8 igel
GONAL-f 450 i.e./0,75 ml (33 mikrogramov/0,75ml), raztopina
za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku, 1 naponjen
peresnik + 7 igel
78 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
074888
Ime zdravila in pakiranje
GONAL-f 75 i.e. (5,5 mikrogramov), prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje, 1 viala + 1 napolnjena inj.brizga
GONAL-f 900 i.e./1,5 ml (66 mikrogramov/1,5ml), raztopina za
injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku, 1 naponjen
peresnik + 14 igel
Gonapeptyl 0,1 mg/1 ml raztopina za injiciranje, škatla s 7
napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 1 ml raztopine
Gopten 0,5 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami (2 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Gopten 2 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)
Gopten 4 mg trde kapsule, škatla s 56 kapsulami (4 x 14
kapsul v pretisnem omotu)
Gopten 4 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)
047708
Granisetron Lek 1 mg/ml koncentrat za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami s 3 ml koncentrata
Ident
066001
066346
092762
058440
057711
074870
Naziv zavezanca
G03GA05 folitropin alfa
Merck Serono
ZZ
24,49
NDC
17.12.2014
originalno
G03GA05 folitropin alfa
Merck Serono
ZZ
288,54
NDC
17.12.2014
originalno
ATC
Vrsta
zdravila
ZZ
69,93
NDC
17.12.2014
originalno
C09AA10
trandolapril
ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
Rp
1,53
NDC
17.12.2014
originalno
C09AA10
trandolapril
ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
Rp
4,50
NDC
17.12.2014
originalno
C09AA10
trandolapril
ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
Rp
14,46
NDC
1.1.2015
originalno
C09AA10
trandolapril
ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
Rp
7,48
NDC
17.12.2014
originalno
A04AA02
granisetron
LEK farmacevtska družba d.d.,
H
47,42
NDC
7.7.2014
generično
A04AA02
granisetron
LEK farmacevtska družba d.d.,
H
50,49
NDC
7.7.2014
generično
A04AA02
granisetron
Lek d.d.
H/Rp
32,38
NDC
7.7.2014
generično
A04AA02
granisetron
Teva Pharma B.V.
H
50,49
NDC
1.2.2015
generično
A04AA02
granisetron
Teva Pharma B.V.
H
46,97
NDC
1.2.2015
generično
filgrastim
Apotex Europe BV
Rp/Spec
89,40
NDC
1.2.2015
podobno
biološko
filgrastim
Apotex Europe BV
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto,
Rp/Spec
140,94
NDC
1.2.2015
podobno
biološko
Rp
4,80
IVDC
24.4.2014
31.3.2015 originalno
CSL Behring GmbH
ZZ
319,40
NDC
1.2.2015
originalno
Grastofil 30 M e./0,5 ml raztopina za injiciranje ali infundiranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
L03AA02
025313
Grastofil 48 M e./0,5 ml raztopina za injiciranje ali infundiranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
L03AA02
Gyno-Daktarin 200 mg vaginalne globule, škatla s 7
vaginalnimi globulami v dvojnem traku
G01AF04
132381
Haemate P 500 i.e./1200 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom in 1 vialo z 10
ml vode za injekcije ter škatla z 1 pripravo za prenos s filtrom
20/20 (Mix2Vial), 1 injekcijsko brizgo (10 ml) za enkratno
B02BD06
146166
Datum konca
veljavnosti
Ferring GmbH
146164
048798
Tip
vloge
triptorelin
048810
002267
splošno ime zdravila
Cena na
debelo €
L02AE04
Granisetron Lek 1 mg/ml koncentrat za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami z 1 ml koncentrata
Granisetron Lek 2 mg filmsko obložene tablete, škatla s 5
tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
Granisetron Teva 1 mg/1 ml koncentrat za raztopino za
infundiranje ali injiciranje, škatla s 5 ampulami z 1 ml
koncentrata
Granisetron Teva 3 mg/3 ml koncentrat za raztopino za
infundiranje ali injiciranje, škatla s 5 ampulami s 3 ml
koncentrata
047716
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
Mikonazol
kombinacija von
willebrandovega
faktorja in
koagulacijskega
faktorja VIII
79 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
081914
Haemate P 500 i.e./1200 i.e. prašek in vehikel za raztopino za,
škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 10 ml vode za injekcije, 1
pripravo za prenos s filtrom 20/20 in 2 alkoholnima blazinicama B02BD06
ATC
splošno ime zdravila
kombinacija von
willebrandovega
faktorja in
koagulacijskega
faktorja VIII
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
CSL Behring GmbH
ZZ
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
319,40
NDC
30.5.2014
originalno
321,79
NDC
17.12.2014
originalno
11,17
NDC
1.2.2015
originalno
324,02
NDC
17.12.2014
originalno
H/Rp
5,40
IVDC
28.4.2014
31.3.2015 originalno
H/Rp
10,61
IVDC
28.4.2014
31.3.2015 originalno
Rp
3,28
IVDC
28.4.2014
31.3.2015 originalno
Rp
1,31
IVDC
28.4.2014
31.3.2015 originalno
ZZ
3,56
IVDC
28.4.2014
31.3.2015 originalno
071366
HAEMOCOMPLETTAN P 1 g prašek, škatla z 1 vialo z 1 g
praška in 1 vialo s 50 ml vode za injekcije
HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje, polietilenski
vsebnik s 500 ml raztopine
133540
HALAVEN 0,44 mg/ml raztopina za injiciranje, 1 viala (2 ml)
036137
Haldol 10 mg tablete, škatla s steklenico s 30 tabletami
N05AD01
Haldol 10 mg/ml peroralne kapljice, raztopina, škatla s kapalnim
vsebnikom s 30 ml raztopine in zaporko
N05AD01
Haloperidol
Haldol 2 mg tablete, škatla s steklenico s 25 tabletami
Haldol 2 mg/ml peroralne kapljice, raztopina, škatla s kapalnim
vsebnikom z 10 ml raztopine in zaporko
Haldol 5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10 ampulami z
1 ml raztopine
Haldol depo 50 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5
ampulami z 1 ml raztopine
N05AD01
Haloperidol
N05AD01
Haloperidol
N05AD01
Haloperidol
N05AD01
Haloperidol
Eisai Europe Ltd
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto,
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto,
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto,
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto,
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto,
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto,
G03AA10
gestoden in estrogen
Pfizer Europe MA, EEIG
Rp
3,65
NDC
1.2.2015
generično
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
3,35
NDC
1.1.2015
generično
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
1,78
NDC
1.1.2015
generično
ZZ
18,49
NDC
1.2.2015
originalno
ZZ
16,07
IVDC
1.2.2015
31.1.2016 originalno
ZZ
12,96
NDC
17.12.2014
originalno
098310
003697
036153
036129
036099
036161
B02BB01
humani fibrinogen
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA TRANSFUZIJSKO medicino
B05AA07
hidroksietilškrob
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
L01XX41
eribulin
H
ZZ
17,43
IVDC
28.4.2014
31.3.2015 originalno
Haloperidol
061670
Harmonet 75 mikrogramov/20 mikrogramov obložene tablete,
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
Hartmannova raztopina Braun raztopina za infundiranje,
polietilenski vsebnik (Ecoflac plus) s 1000 ml raztopine
Hartmannova raztopina Braun raztopina za infundiranje,
polietilenski vsebnik (Ecoflac plus) s 500 ml raztopine
004782
HAVRIX 1440 ELISA enot suspenzija za injiciranje za odrasle,
škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 1 ml suspenzije in iglo J07BC02
cepivo proti hepatitisu
tipa A s celimi virusi,
inaktivirano
GSK d.o.o., Ljubljana
HAVRIX 720 ELISA enot suspenzija za injiciranje za otroke,
škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5 ml suspenzije in
iglo
HBVAXPRO 10 mikrogramov/ml, suspenzija za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga z
dvema priloženima iglama
cepivo proti hepatitisu
tipa A s celimi virusi,
inaktivirano
GSK d.o.o., Ljubljana
prečiščen antigen
virusa hepatitisa tipa
B
SANOFI PASTEUR MSD SNC
020117
061689
004774
027715
J07BC02
J07BC01
80 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
J07BC01
prečiščen antigen
virusa hepatitisa tipa
B
SANOFI PASTEUR MSD SNC
ZZ
70,44
NDC
17.12.2014
originalno
N05BA12
alprazolam
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,32
NDC
1.2.2015
generično
N05BA12
alprazolam
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,82
NDC
1.2.2015
generično
N05BA12
alprazolam
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,92
NDC
1.2.2015
generično
V04CX
Drugi diagnostiki
INFAI Institut f1r biomedizinishe
Analytik undNMR Imaging GmbH
H/Rp
14,62
NDC
17.12.2014
originalno
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
Bayer Pharma AG
H/Rp
725,41
NDC
1.2.2015
originalno
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
Bayer Pharma AG
H/Rp
1.450,28
NDC
1.2.2015
originalno
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
Bayer Pharma AG
H/Rp
181,74
NDC
1.2.2015
originalno
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
Bayer Pharma AG
H/Rp
362,94
NDC
1.2.2015
originalno
B01AB01
heparin
B. Braun Melsungen AG
ZZ
31,11
NDC
1.1.2015
generično
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
029998
HBVAXPRO 5 mikrogramov/0,5 ml, suspenzija za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami in 20 injekcijskimi iglami
Helex 0,25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Helex 0,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Helex 1 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Helicobacter Test INFAI za otroke v starosti 3 11 let, 45 mg
prašek za peroralno raztopino, škatla s stekleničko s 45g
praška za peroralno raztopino s 4 epruvetami za vzorce izdiha
in upogljivo slamico za pihanje.
Helixate NexGen 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom in 1 pribor za
dajanje zdravila
Helixate NexGen 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom in 1 pribor za
dajanje zdravila
Helixate NexGen 250 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom in 1 pribor za
dajanje zdravila
Helixate NexGen 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom in 1 pribor za
dajanje zdravila
Heparin Braun 5000 i.e./ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
vialami s 5 ml raztopine
102105
Hepatect CP 50 i.e./ml raztopina za infundiranje, škatla z 1
vialo s 40 ml raztopine
J06BB04
humani imunoglobulini
proti hepatitisu tipa B Biotest Pharma GmbH
ZZ
1.602,94
NDC
1.1.2015
originalno
102091
Hepatect CP 50 i.e./ml raztopina za infundiranje, škatla z 1
vialo z 10 ml raztopine
J06BB04
humani imunoglobulini
proti hepatitisu tipa B Biotest Pharma GmbH
ZZ
280,84
NDC
1.1.2015
originalno
ZZ
62,73
NDC
1.1.2015
originalno
ZZ
90,41
NDC
21.7.2014
generično
027596
057509
057517
080640
015458
126039
126047
126055
126063
101982
035521
Hepatect CP 50 i.e./ml raztopina za infundiranje, škatla z 1
vialo z 2 ml raztopine
Heptanon 10 mg/ml peroralna raztopina, steklenica s 1000 ml
raztopine
J06BB04
N07BC02
humani imunoglobulini
proti hepatitisu tipa B Biotest Pharma GmbH
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
metadon
Ljubljana
81 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
010413
Ime zdravila in pakiranje
HERCEPTIN 150mg prašek za raztopino za infundiranje,
škatla z eno vialo s praškom
splošno ime zdravila
L01XC03
Trastuzumab
Naziv zavezanca
Roche Registration Limited,
V.Britanija
L01XC03
trastuzumab
V04CX
Drugi diagnostiki
J01CA04
ATC
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
H
684,53
IVDC
1.1.2015
31.12.2015 originalno
Roche Products Limited
H
2.052,60
NDC
15.1.2015
originalno
ZZ
404,91
NDC
15.11.2014
originalno
Amoksicilin
IPSEN PHARMA
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto
Rp
1,49
NDC
14.6.2014
generično
J01CA04
amoksicilin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,07
NDC
1.2.2015
generično
J01CA04
amoksicilin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,79
NDC
1.2.2015
generično
C10AA02
lovastatin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,58
NDC
1.2.2015
generično
082945
Herceptin 600 mg raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo (5 ml)
Hexvix 85 mg prašek in vehikel za raztopino za intravezikalno
uporabo, škatla z 1 vialo s praškom in 1 polipropilensko vialo z
vehiklom
Hiconcil 250 mg trde kapsule, škatla s 16 kapsulami (2 x 8
kapsul v pretisnem omotu)
Hiconcil 250 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo, škatla s
stekleničko s praškom za pripravo 100 ml suspenzije (250
mg/5 ml) in plastično merilno žličko
Hiconcil 500 mg trde kapsule, škatla s 16 kapsulami (2 x 8
kapsul v pretisnem omotu)
Holetar 20 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
035467
HOLOXAN 1 g prašek za raztopino za infundiranje, škatla z 1
vialo s praškom
L01AA06
ifosfamid
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
H
27,22
NDC
15.1.2015
generično
025674
HOLOXAN 2 g prašek za raztopino za infundiranje, škatla z 1
vialo s praškom
L01AA06
ifosfamid
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
H
48,11
NDC
15.1.2015
generično
L01AA06
ifosfamid
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
H
14,94
NDC
15.1.2015
generično
A10AB04
insulin lispro
Eli Lilly Nederland BV
Rp
28,48
NDC
1.2.2015
originalno
A10AD04
insulin lispro
Eli Lilly Nederland BV
Rp
31,28
NDC
1.2.2015
originalno
A10AD04
insulin lispro
Eli Lilly Nederland BV
Rp
31,28
NDC
1.2.2015
originalno
insulin lispro
Eli Lilly Nederland BV
Rp
29,83
NDC
1.2.2015
originalno
insulin lispro
Eli Lilly Nederland BV
Rp
31,28
NDC
1.2.2015
originalno
145921
068829
037419
037524
025666
035475
095052
054127
054135
HOLOXAN 500 mg prašek za raztopino za infundiranje, škatla
z 1 vialo s praškom
HUMALOG 100 i.e./ml raztopina za injiciranje v vložku, škatla s
5 vložki po 3 ml raztopine
Humalog KwikPen 100 i.e./ml raztopina za injiciranje, 5
peresnikov po 3 ml
Humalog Mix25 100 i.e./ml KwikPen suspenzija za injiciranje, 5
peresnikov po 3 ml
054151
Humalog Mix25 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v vložku,
škatla s 5 vložki za injekcijsko pero po 3 ml suspenzije
A10AD04
Humalog Mix50 100 i.e./ml KwikPen suspenzija za injiciranje, 5
peresnikov po 3 ml
A10AD04
022764
Humalog Mix50 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v vložku,
škatla s 5 vložki za injekcijsko pero po 3 ml suspenzije
A10AD04
insulin lispro
Eli Lilly Nederland BV
Rp
29,83
NDC
1.2.2015
originalno
008656
HUMANI ALBUMIN 200 g/l BAXTER raztopina za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml raztopine
B05AA01
albumin
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
60,01
NDC
15.1.2015
generično
022748
82 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
B05AA01
albumin
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
30,83
NDC
15.1.2015
generično
HUMANI ALBUMIN 50 g/l BAXTER raztopina za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 500 ml raztopine
B05AA01
albumin
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
77,26
NDC
15.1.2015
generično
albumin
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
39,93
NDC
15.1.2015
generično
albumin
CSL Behring GmbH
H
62,24
NDC
1.2.2015
originalno
albumin
CSL Behring GmbH
H
32,45
NDC
1.2.2015
originalno
somatropin
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
H/Rp
318,72
NDC
1.2.2015
originalno
H01AC01
somatropin
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
H/Rp
159,61
NDC
1.2.2015
originalno
L04AB04
adalimumab
AbbVie Ltd
Rp/Spec
843,68
NDC
1.1.2015
originalno
L04AB04
adalimumab
Rp/Spec
934,88
NDC
1.1.2015
originalno
Rp
25,35
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
29,25
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
29,25
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
25,35
NDC
1.2.2015
originalno
Ident
Ime zdravila in pakiranje
008648
HUMANI ALBUMIN 200 g/l BAXTER raztopina za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml raztopine
008630
ATC
057525
HUMANI ALBUMIN 50 g/l BAXTER raztopina za infundiranje,
škatla z 1 vialo z 250 ml raztopine
B05AA01
Humani Albumin CSL Behring 200 mg/ml raztopina za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml raztopine
B05AA01
Humani Albumin CSL Behring 200 mg/ml raztopina za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml raztopine
B05AA01
095931
Humatrope 12 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
škatla z 1 vložkom s praškom in 1 injekcijsko brizgo z vehiklom H01AC01
008800
057533
095990
Humatrope 6 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
škatla z 1 vložkom s praškom in 1 injekcijsko brizgo z vehiklom
HUMIRA 40 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski
brizgi, 2x napolnjena injek.brizga, 2x alkoholni zloženec v
pretisnem omotu
Humira 40 mg/0,8 ml raztopina za injiciranje za pediatrično
uporabo, pakiranje z dvema škatlama, vsaka vsebuje: 1 viala, 1
injekcijska brizga, 1 igla, 1 sterilni adapter, 2 alkoholna
zloženca
Humulin M3 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v vložku,
škatla s 5 vložki s 3 ml suspenzije
A10AD01
humani insulin
AbbVie Ltd
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
130672
Humulin M3 KwikPen 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje,
škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi peresniki s 3 ml suspenzije A10AD01
humani insulin
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
095923
017108
017051
095958
Humulin M3 Pen 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje, škatla s 5
napolnjenimi injekcijskimi peresniki s 3 ml suspenzije
A10AD01
Humulin N 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v vložku, škatla
s 5 vložki s 3 ml suspenzije
A10AC01
130680
083933
083941
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
humani insulin
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
Humulin N KwikPen 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje, škatla
s 5 napolnjenimi injekcijskimi peresniki s 3 ml suspenzije
A10AC01
humani insulin
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
Rp
29,25
NDC
1.2.2015
originalno
Humulin N Pen 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje, škatla s 5
napolnjenimi injekcijskimi peresniki s 3 ml suspenzije
humani insulin
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
Rp
29,25
NDC
1.2.2015
originalno
A10AC01
humani insulin
83 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
095966
035203
035220
014729
144587
066664
144722
145409
139560
070122
037222
001554
Ime zdravila in pakiranje
ATC
Humulin R 100 i.e./ml raztopina za injiciranje v vložku, škatla s
5 vložki s 3 ml raztopine
A10AB01
HYCAMTIN 0,25 mg trde kapsule, 10 kapsul v pretisnem
omotu
L01XX17
splošno ime zdravila
HYCAMTIN 1 mg trde kapsule, 10 kapsul v pretisnem omotu
HYCAMTIN 4 mg prašek za pripravo koncentrata za pripravo
raztopine za infundiranje, škatla z 1 vialo
HYDROCORTISON GALEN 10 mg tablete, škatla z 20
tabletami
HYDROCORTISON ROUSSEL 10MG 25 TBL
humani insulin
Naziv zavezanca
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
topotekan
SmithKline Beecham PLC
L01XX17
topotekan
L01XX17
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
25,35
NDC
1.2.2015
originalno
Rp/Spec
124,35
NDC
17.12.2014
originalno
SmithKline Beecham PLC
Rp/Spec
495,88
NDC
17.12.2014
originalno
topotekan
SmithKline Beecham PLC
H
243,14
NDC
17.12.2014
originalno
H02AB09
H02AB09
hidrokortizon
Hidrokortizon
ALTAMEDICS d.o.o.
Sanofi-Aventis d.o.o.,
7,00
NDC
IVDC
1.2.2015
17.12.2014
generično
30.11.2015 originalno
Hydrocortisone Roussel 10 mg tablete, škatla s 25 tabletami
H02AB09
Hyplafin 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
G04CB01
HYPNOMIDATE, ŠKATLA S 5 AMPULAMI S PO 10 ML
RAZTOPINE ZA INJICIRANJE
N01AX07
Hidrokortizon
Sanolabor, d.d.,
6,96
IVDC
28.3.2014
28.2.2015 originalno
finasterid
Actavis Group hf
7,86
NDC
17.12.2014
generično
etomidat
Kemofarmacija d.d.
12,17
NDC
17.12.2014
originalno
3,16
NDC
17.12.2014
originalno
HypoTears 10 mg/g gel za oko, škatla s tubo s 10 g gela
S01XA20
HYZAAR 100 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
C09DA01
HYZAAR 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
C09DA01
Rp
Rp
umetne solze in druga
nevtralna zdravila
Laboratoires Thea
BRp
losartan in diuretiki
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
19,58
NDC
1.2.2015
originalno
losartan in diuretiki
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
11,56
NDC
1.2.2015
originalno
Generics (UK) Ltd.
Rp
15,90
NDC
1.1.2015
generično
Teva Pharma B.V.
Rp
15,90
NDC
1.2.2015
generično
Belupo, d.o.o.,
BRp
3,00
IVDC
29.4.2014
30.4.2015 generično
129674
Ibandronska kislina Mylan 150 mg filmsko obložene tablete,
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)
M05BA06 ibandronska kislina
Ibandronska kislina Teva 150 mg filmsko obložene tablete,
škatla s 3 tabletami v pretisnih omotih
M05BA06 ibandronska kislina
Ibubel 200 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2
x 10 tablet v pretisnem omotu)
M01AE01 Ibuprofen
129690
Ibuprofen Belupo 20 mg/ml peroralna suspenzija, škatla s
stekleničko s 100 ml suspenzije in merilno žličko
M01AE01 ibuprofen
BELUPO, d.o.o., Ljubljana
Rp
2,80
IVDC
1.10.2014
30.9.2015 generično
038814
IBUPROFEN BELUPO 400 mg filmsko obložene tablete,
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
M01AE01 Ibuprofen
Belupo, d.o.o.,
Rp
1,98
NDC
14.6.2014
generično
M01AE01 ibuprofen
BELUPO, d.o.o., Ljubljana
Rp
2,34
NDC
21.7.2014
generično
M01AE01 ibuprofen
BELUPO, d.o.o., Ljubljana
Rp
3,24
IVDC
16.9.2014
31.8.2015 generično
105813
115355
066281
084182
IBUPROFEN BELUPO 600 mg filmsko obložene tablete,
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
IBUPROFEN BELUPO 800 mg filmsko obložene tablete,
škatla s plastenko s 30 tabletami
84 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L04AC08
canakinumab
Novartis Europharm Limited
Rp/Spec
11.027,47
NDC
15.1.2015
originalno
L04AC08
canakinumab
Novartis Europharm Limited
Rp/Spec
11.027,47
NDC
15.1.2015
originalno
B01AC11
iloprost
Bayer Pharma AG
ZZ
215,02
NDC
1.2.2015
originalno
L01XE01
imatinib
Actavis Group PTC ehf.
H/Rp
1.441,56
NDC
1.2.2015
generično
L01XE01
imatinib
Actavis Group PTC ehf.
H/Rp
1.719,20
NDC
17.12.2014
generično
L01XE01
imatinib
Actavis Group PTC ehf.
H/Rp
1.441,55
NDC
1.2.2015
generično
L01XE01
imatinib
Actavis Group PTC ehf.,
H/Rp
1.441,55
NDC
17.12.2014
generično
L01XE01
imatinib
Teva Pharma B.V.
H/Rp
1.441,56
NDC
1.2.2015
generično
L01XE01
imatinib
Teva Pharma B.V.
H/Rp
1.441,55
NDC
1.2.2015
generično
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
145205
Ime zdravila in pakiranje
Ilaris 150 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje, 1
viala s praškom in 1 viala z vehiklom
Ilaris 150 mg prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1 vialo
s praškom
Ilomedin 20 mikrogramov/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla s 5 ampulami z 1 ml raztopine
Imatinib Actavis 100 mg filmsko obložene tablete, 120 tablet v
pretisnem omotu (Al/PVC/Aclar)
Imatinib Actavis 100 mg trde kapsule, 120 kapsul v pretisnem
omotu (Al/PVC/Aclar)
Imatinib Actavis 400 mg filmsko obložene tablete, 30 tablet v
pretisnem omotu (Al/PVC/Aclar)
Imatinib Actavis 400 mg trde kapsule, 30 kapsul v pretisnem
omotu (Al/PVC/PVDC)
Imatinib Teva 100 mg filmsko obložene tablete, 120 tablet v
pretisnem omotu
Imatinib Teva 400 mg filmsko obložene tablete, 30 tablet v
pretisnem omotu
146715
Imbruvica 140 mg trde kapsule, plastenka s 120 kapsulami
L01XE27
ibrutinib
Janssen-Cilag International NV
Rp/Spec
9.088,65
NDC
1.2.2015
originalno
146743
L01XE27
ibrutinib
Janssen-Cilag International NV
Rp/Spec
6.823,36
NDC
1.2.2015
originalno
N02CC01 sumatriptan
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
7,57
NDC
1.2.2015
originalno
N02CC01 sumatriptan
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
40,03
NDC
1.2.2015
originalno
N02CC01 sumatriptan
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
6,54
NDC
1.2.2015
originalno
077275
Imbruvica 140 mg trde kapsule, plastenka z 90 kapsulami
IMIGRAN 20 mg/0,1 ml pršilo za nos, raztopina, škatla z 2
pršilnikoma (v pretisnem omotu) z 0,1 ml raztopine
IMIGRAN 6 mg/0,5 ml raztopina za injiciranje, škatla s
plastičnim vsebnikom z 2 napolnjenima injekcijskima brizgama
z 0,5 ml raztopine in 1 avtoinjektorjem
IMIGRAN SPRINT 100 mg disperzibilne tablete, škatla s 6
tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)
IMIGRAN SPRINT 50 mg disperzibilne tablete, škatla z 12
tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu)
N02CC01 sumatriptan
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
12,57
NDC
1.2.2015
originalno
113352
Imipenem/cilastatin Actavis 500 mg/500 mg prašek za
raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
J01DH51
Actavis Group PTC ehf.
H
11,35
NDC
1.2.2015
generično
113360
Imipenem/cilastatin Actavis 500 mg/500 mg prašek za
raztopino za infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom
J01DH51
Actavis Group PTC ehf.
H
109,18
NDC
1.2.2015
generično
129704
IMMUNATE 1000 i.e. FVIII/750 i.e. VWF prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 10
ml vode za injekcije, 1 pretočnim/filtrskim setom, 1 brizgo, 1 iglo
in 1 infuzijskim setom z metuljčkom
B02BD06
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
584,41
NDC
15.1.2015
originalno
Ident
133531
144954
050148
145510
145521
145511
146643
145204
021539
042420
077267
ATC
imipenem in zaviralci
laktamaz beta
imipenem in zaviralci
laktamaz beta
kombinacija von
willebrandovega
faktorja in
koagulacijskega
faktorja VIII
85 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
215,39
NDC
15.1.2015
originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
129720
IMMUNATE 250 i.e. FVIII/190 i.e. VWF prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo s 5
ml vode za injekcije, 1 pretočnim/filtrskim setom, 1 brizgo, 1 iglo
in 1 infuzijskim setom z metuljčkom
B02BD06
IMMUNATE 500 i.e. FVIII/375 i.e. VWF prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo s 5
ml vode za injekcije, 1 pretočnim/filtrskim setom, 1 brizgo za
enkratno uporabo (5 ml), 1 iglo za enkratno uporabo in 1
infuzijskim
B02BD06
splošno ime zdravila
kombinacija von
willebrandovega
faktorja in
koagulacijskega
faktorja VIII
kombinacija von
willebrandovega
faktorja in
koagulacijskega
faktorja VIII
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
292,48
NDC
15.1.2015
originalno
046728
IMMUNINE 1200 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z
10 ml vode za injekcije, 1 pretočno iglo, 1 prezračevalno iglo, 1
filtrsko iglo, 1 iglo za enkratno uporabo, 1 brizgo in 1 infuzijskim B02BD04
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
koagulacijski faktor IX angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
718,50
NDC
15.1.2015
originalno
364,07
8.978,50
9.118,60
9.258,70
9.398,80
NDC
NDC
NDC
NDC
NDC
15.1.2015
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
originalno
originalno
originalno
originalno
originalno
22,33
NDC
17.12.2014
originalno
7.864,83
NDC
17.12.2014
originalno
Ident
129712
046744
145941
145942
145943
145944
039039
131369
145913
145917
036005
091448
039349
000728
000850
Ime zdravila in pakiranje
IMMUNINE 600 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
ali infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo s 5 ml vode
za injekcije, 1 pretočno iglo, 1 prezračevalno iglo, 1 filtrsko iglo,
1 iglo za enkratno uporabo, 1 brizgo in 1 infuzijskim s
Imnovid 1 mg trde kapsule, 21 kapsul
Imnovid 2 mg trde kapsule, 21 kapsul
Imnovid 3 mg trde kapsule, 21 kapsul
Imnovid 4 mg trde kapsule, 21 kapsul
IMURAN 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100
tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu)
INCIVO 375 mg filmsko obložene tablete, škatla s 4
plastenkami po 42 tablet
Incresync 12,5 mg/30 mg filmsko obložene tablete, 28 tablet v
pretisnem omotu
Incresync 25 mg/30 mg filmsko obložene tablete, 28 tablet v
pretisnem omotu
Indapamid Arrow SR 1,5 mg filmsko obložene tablete s
podaljšanim sproščanjem, škatla s 30 tabletami (2 x 15 ali 3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Indofort 1,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Indometacin Belupo 25 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami
(2 x 15 kapsul v pretisnem omotu)
INEGY 10 mg/10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
INEGY 10 mg/20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
ATC
B02BD04
L04AX06
L04AX06
L04AX06
L04AX06
koagulacijski faktor IX
pomalidomid
pomalidomid
pomalidomid
pomalidomid
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
Celgene Europe Limited
Celgene Europe Limited
Celgene Europe Limited
Celgene Europe Limited
ZZ
Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
L04AX01
azatioprin
Aspen Pharma Trading Ltd.
H/Rp
J05AE11
telaprevir
Janssen-Cilag International NV
Rp/Spec
A10BD09
pioglitazon in alogliptin Takeda Pharma A/S
Rp
25,62
NDC
1.1.2015
originalno
A10BD09
pioglitazon in alogliptin Takeda Pharma A/S
Rp
28,37
NDC
1.1.2015
originalno
C03BA11
indapamid
Arrow Generics Limited
Rp
3,22
NDC
17.12.2014
generično
C03BA11
indapamid
Lek d.d.
Rp
3,22
NDC
7.7.2014
generično
Belupo, d.o.o.,
Rp
1,84
NDC
14.6.2014
generično
M01AB01 Indometacin
C10BA02
simvastatin in ezetimib Merck Sharp & Dohme Ltd
Rp
40,85
NDC
15.1.2015
originalno
C10BA02
simvastatin in ezetimib Merck Sharp & Dohme Ltd
Rp
40,98
NDC
15.1.2015
originalno
86 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
000990
020176
009890
144964
144967
040223
098418
098426
039063
039071
081841
081906
081710
051179
001686
145984
Ime zdravila in pakiranje
INEGY 10 mg/40 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
INFANRIX - IPV + Hib prašek in suspenzija za suspenzijo za
injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,5
ml suspenzije, 20 injekcijskimi iglami in 10 vialami s praškom
INFECTOSCAB 5 % krema, škatla z 1 tubo s 30 g kreme
Inlyta 1 mg filmsko obložene tablete, škatla s 56 tabletami v
pretisnem omotu (al/al)
Inlyta 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 56 tabletami v
pretisnem omotu (al/al)
Inotop 12,5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla s 5 ampulami z 20 ml koncentrata
Inovelon 200 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
v pretisnih omotih
Inovelon 400 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100
tabletami v pretisnih omotih
Inspra 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(30 x 1 tableta v perforiranem pretisnem omotu za enkratni
odmerek)
Inspra 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(30 x 1 tableta v perforiranem pretisnem omotu za enkratni
odmerek)
Instanyl 100 mikrogramov/odmerno pršilo za nos, raztopina,
škatla s stekleničko po 20 odmerkov
Instanyl 200 mikrogramov/odmerno pršilo za nos, raztopina,
škatla s stekleničko po 20 odmerkov
Instanyl 50 mikrogramov/odmerno pršilo za nos, raztopina,
škatla s stekleničko po 10 odmerkov
INSULATARD FlexPen 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v
napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 5 injekcijskimi
peresniki po 3 ml suspenzije (300 i.e./3 ml)
Insulatard Penfill 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v
injekcijskem vložku, škatla s 5 injekcijskimi vložki po 3 ml
suspenzije
Insuman Basal SoloStar 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v
napolnjenem injekcijskem peresniku, 5 injekcijskih peresnikov
s 3 ml
ATC
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
C10BA02
simvastatin in ezetimib Merck Sharp & Dohme Ltd
Rp
43,22
NDC
15.1.2015
originalno
J07CA06
mešano cepivo proti
davici, hemofilusu
influence, oslovskemu
kašlju, otroški paralizi
in tetanusu
GSK d.o.o., Ljubljana
ZZ
199,38
NDC
1.2.2015
originalno
P03AC04
permetrin
Infectopharm Arzneimittel GmbH
Rp
13,27
NDC
17.12.2014
originalno
L01XE17
aksitinib
Pfizer Limited
H/Rp
584,44
NDC
1.2.2015
originalno
L01XE17
aksitinib
Pfizer Limited
H/Rp
2.915,46
NDC
1.2.2015
originalno
C01CA07
dobutamin
CHIESI SLOVENIJA, d.o.o.
H
43,44
NDC
17.12.2014
generično
N03AF03
rufinamid
Eisai Ltd.
Rp
63,05
NDC
17.12.2014
originalno
N03AF03
rufinamid
Eisai Ltd.
Rp
209,02
NDC
17.12.2014
originalno
C03DA04
eplerenon
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
32,35
NDC
1.2.2015
originalno
C03DA04
eplerenon
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
32,35
NDC
1.2.2015
originalno
N02AB03
fentanil
Takeda Pharma A/S
Rp/Spec
123,45
NDC
1.1.2015
originalno
N02AB03
fentanil
Takeda Pharma A/S
Rp/Spec
123,45
NDC
1.1.2015
originalno
N02AB03
fentanil
Takeda Pharma A/S
Rp/Spec
61,97
NDC
1.1.2015
originalno
A10AC01
humani insulin
Novo Nordisk A/S
Rp
29,74
NDC
17.12.2014
originalno
A10AC01
humani insulin
Novo Nordisk A/S
Rp
25,59
NDC
17.12.2014
originalno
A10AB01
humani insulin
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Rp
29,44
NDC
17.12.2014
originalno
87 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
057010
057061
046604
141819
141043
141057
020613
020648
141060
110868
141074
110850
002844
002836
020656
023370
023400
132250
023540
132268
146026
Ime zdravila in pakiranje
INTEGRILIN 0,75 mg/ml raztopina za intravensko infundiranje,
škatla s prebodno stekleničko po 100 ml raztopine
INTEGRILIN 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s prebodno
stekleničko po 10 ml raztopine
INTELENCE 100 mg tablete, plastenka s 120 tabletami
INTELENCE 200 mg tablete, plastenka s 60 tabletami
INTRALIPID 200 mg/ml emulzija za infundiranje, Biofine vreča
s 100 ml emulzije
INTRALIPID 200 mg/ml emulzija za infundiranje, Biofine vreča
s 500 ml emulzije
INTRALIPID 200 mg/ml emulzija za infundiranje, Excel vrečka
s 100 ml emulzije
INTRALIPID 200 mg/ml emulzija za infundiranje, Excel vrečka
s 500 ml emulzije
INTRALIPID 200 mg/ml emulzija za infundiranje, škatla z 10
Biofine vrečami s 100 ml emulzije
INTRALIPID 200 mg/ml emulzija za infundiranje, škatla z 10
Excel vrečkami s 100 ml emulzije
INTRALIPID 200 mg/ml emulzija za infundiranje, škatla z 12
Biofine vrečami s 500 ml emulzije
INTRALIPID 200 mg/ml emulzija za infundiranje, škatla z 12
Excel vrečkami s 500 ml emulzije
IntronA 18 milijonov i.e., raztopina za injiciranje, večodmerni
peresnik, škatla z enim peresnikom in 12 x priborom za
aplikacijo
IntronA 60 milijonov i.e., raztopina za injiciranje, večodmerni
peresnik, škatla z enim peresnikom in 12 x priborom za
aplikacijo
INVANZ 1 g prašek za pripravo koncentrata za pripravo
raztopine za infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
INVEGA 3 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 28 tablet v
pretisnem omotu (4 x 7)
INVEGA 6 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 28 tablet v
pretisnem omotu (4 x 7)
INVEGA 6 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 49 tablet v
pretisnem omotu
INVEGA 9 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 28 tablet v
pretisnem omotu (4 x 7)
INVEGA 9 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 49 tablet v
pretisnem omotu
Invokana 100 mg filmsko obložene tablete, 30 tablet v
pretisnem omotu
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B01AC16
eptifibatid
Glaxo Group Limited
H
B01AC16
J05AG04
J05AG04
eptifibatid
etravirin
etravirin
Glaxo Group Limited
Janssen-Cilag International NV
Janssen-Cilag International NV
H
Rp/Spec
Rp/Spec
B05BA02
maščobne emulzije
B05BA02
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
64,19
NDC
1.2.2015
originalno
20,72
419,34
420,89
NDC
NDC
NDC
1.2.2015
17.12.2014
17.12.2014
originalno
originalno
originalno
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
11,27
NDC
1.2.2015
originalno
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
31,19
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA02
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
11,27
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA02
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
31,19
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA02
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
108,21
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA02
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
108,21
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA02
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
368,79
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA02
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
368,79
NDC
1.2.2015
originalno
L03AB05
interferon alfa-2b
MERCK SHARP & DOHME
Limited
H/Rp
114,05
NDC
15.1.2015
originalno
L03AB05
interferon alfa-2b
H/Rp
379,01
NDC
15.1.2015
originalno
J01DH03
ertapenem
MERCK SHARP & DOHME
Limited
MERCK SHARP & DOHME
Limited
H
46,00
NDC
15.1.2015
originalno
N05AX13
paliperidon
Janssen-Cilag International NV
Rp
110,07
NDC
17.12.2014
originalno
N05AX13
paliperidon
Janssen-Cilag International NV
Rp
114,28
NDC
17.12.2014
originalno
N05AX13
paliperidon
Janssen-Cilag International NV
Rp
199,62
NDC
17.12.2014
originalno
N05AX13
paliperidon
Janssen-Cilag International NV
Rp
153,08
NDC
17.12.2014
originalno
N05AX13
paliperidon
Janssen-Cilag International NV
Rp
267,51
NDC
17.12.2014
originalno
A10BX11
kanagliflozin
Janssen-Cilag International NV
Rp
43,99
NDC
17.12.2014
originalno
88 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
A10BX11
kanagliflozin
Janssen-Cilag International NV
Rp
73,15
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB10
jomeprol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
30,02
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB10
jomeprol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
16,27
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB10
jomeprol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
264,35
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB10
jomeprol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
58,13
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB10
jomeprol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
67,73
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB10
jomeprol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
34,81
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB10
jomeprol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
18,90
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB10
jomeprol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
301,75
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB10
jomeprol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
38,92
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB10
jomeprol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
21,53
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB10
jomeprol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
334,54
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB10
jomeprol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
77,34
NDC
17.12.2014
originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
005606
Ime zdravila in pakiranje
Invokana 300 mg filmsko obložene tablete, 30 tablet v
pretisnem omotu
Iomeron 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
s 100 ml raztopine
Iomeron 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
s 50 ml raztopine
Iomeron 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
s 500 ml raztopine
Iomeron 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
z 200 ml raztopine
Iomeron 350 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
po 200 ml raztopine
Iomeron 350 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
s 100 ml raztopine
Iomeron 350 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
s 50 ml raztopine
Iomeron 350 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
s 500 ml raztopine
Iomeron 400 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
s 100 ml raztopine
Iomeron 400 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
s 50 ml raztopine
Iomeron 400 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
s 500 ml raztopine
Iomeron 400 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
z 200 ml raztopine
103330
Iopamigita 300 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla s 30 vialami s 100 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
909,61
NDC
1.1.2015
generično
103225
Iopamigita 300 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla s 30 vialami s 50 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
590,97
NDC
1.1.2015
generično
103322
Iopamigita 300 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla s 30 vialami s 75 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
862,51
NDC
1.1.2015
generično
103233
Iopamigita 300 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla s 30 vialami z 20 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
236,69
NDC
1.1.2015
generično
103276
Iopamigita 300 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 vialami s 100 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
303,54
NDC
1.1.2015
generično
Ident
146027
005460
005436
059986
005487
005517
005509
005495
059994
005592
005584
060020
ATC
89 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
197,32
NDC
1.1.2015
generično
Iopamigita 300 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 vialami s 75 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
287,84
NDC
1.1.2015
generično
103314
Iopamigita 300 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 vialami z 20 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
79,23
NDC
1.1.2015
generično
103284
Iopamigita 300 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 vialami z 200 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
586,27
NDC
1.1.2015
generično
103250
Iopamigita 300 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla z 20 vialami z 200 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
1.172,04
NDC
1.1.2015
generično
103454
Iopamigita 370 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla s 30 vialami s 100 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
1.028,97
NDC
1.1.2015
generično
103420
Iopamigita 370 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla s 30 vialami s 50 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
633,59
NDC
1.1.2015
generično
103438
Iopamigita 370 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla s 30 vialami s 75 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
972,01
NDC
1.1.2015
generično
103411
Iopamigita 370 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla s 30 vialami z 20 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
247,79
NDC
1.1.2015
generično
103381
Iopamigita 370 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 vialami s 100 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
343,32
NDC
1.1.2015
generično
103357
Iopamigita 370 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 vialami s 50 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
211,53
NDC
1.1.2015
generično
103373
Iopamigita 370 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 vialami s 75 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
324,33
NDC
1.1.2015
generično
103365
Iopamigita 370 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 vialami z 20 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
84,91
NDC
1.1.2015
generično
103390
Iopamigita 370 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 vialami z 200 ml raztopine
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
626,03
NDC
1.1.2015
generično
Ident
Ime zdravila in pakiranje
103268
Iopamigita 300 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 vialami s 50 ml raztopine
103306
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
90 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
103403
052396
052337
052361
052450
052434
052442
072648
094692
146500
094714
146501
143686
146354
143690
146355
143701
146356
Ime zdravila in pakiranje
Iopamigita 370 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla z 20 vialami z 200 ml raztopine
Iopamiro 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
s 100 ml raztopine
Iopamiro 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
s 30 ml raztopine
Iopamiro 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
s 50 ml raztopine
Iopamiro 370 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
s 100 ml raztopine
Iopamiro 370 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
s 30 ml raztopine
Iopamiro 370 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
s 50 ml raztopine
Iopamiro 370 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s steklenico
z 200 ml raztopine
Irbesartan Actavis 150 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Irbesartan Actavis 150 mg filmsko obložene tablete, škatla z 98
tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Irbesartan Actavis 300 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Irbesartan Actavis 300 mg filmsko obložene tablete, škatla z 98
tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Irbesartan/hidroklorotiazid Actavis 150 mg/12,5 mg filmsko
obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Irbesartan/hidroklorotiazid Actavis 150 mg/12,5 mg filmsko
obložene tablete, škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Irbesartan/hidroklorotiazid Actavis 300 mg/12,5 mg filmsko
obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Irbesartan/hidroklorotiazid Actavis 300 mg/12,5 mg filmsko
obložene tablete, škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Irbesartan/hidroklorotiazid Actavis 300 mg/25 mg filmsko
obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Irbesartan/hidroklorotiazid Actavis 300 mg/25 mg filmsko
obložene tablete, škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
V08AB04
jopamidol
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
1.251,54
NDC
1.1.2015
generično
V08AB04
jopamidol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
32,82
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB04
jopamidol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
15,44
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB04
jopamidol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
17,22
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB04
jopamidol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
39,73
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB04
jopamidol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
12,38
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB04
jopamidol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
20,21
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB04
jopamidol
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
71,57
NDC
17.12.2014
originalno
C09CA04
irbesartan
Actavis Group PTC ehf.
Rp
5,30
NDC
1.2.2015
generično
C09CA04
irbesartan
Actavis Group PTC ehf.
Rp
17,42
NDC
1.2.2015
generično
C09CA04
irbesartan
Actavis Group PTC ehf.
Rp
6,59
NDC
1.2.2015
generično
C09CA04
irbesartan
Actavis Group PTC ehf.
Rp
22,04
NDC
1.2.2015
generično
C09DA04
irbesartan in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
5,60
NDC
1.2.2015
generično
C09DA04
irbesartan in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
17,87
NDC
1.2.2015
generično
C09DA04
irbesartan in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
6,70
NDC
1.2.2015
generično
C09DA04
irbesartan in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
21,88
NDC
1.2.2015
generično
C09DA04
irbesartan in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
7,48
NDC
1.2.2015
generično
C09DA04
irbesartan in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
24,24
NDC
1.2.2015
generično
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
91 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L01XE02
gefitinib
AstraZeneca AB
Rp/Spec
L01XX19
irinotekan
Actavis Group hf
L01XX19
irinotekan
L01XX19
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
045390
Ime zdravila in pakiranje
IRESSA 250 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
v pretisnih omotih (perforiranih)
Irinotekan Actavis 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
Irinotekan Actavis 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
Irinotekan Actavis 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata
Irinotekan Ebewe 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata
Irinotekan Ebewe 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
Irinotekan Ebewe 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata
Irinotekan Teva 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata
Irinotekan Teva 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
Irinotekan Teva 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
Irinotekan Teva 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata
113832
Irinotekanijev klorid Kabi 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata
L01XX19
irinotekan
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
357,27
NDC
1.2.2015
generično
113840
Irinotekanijev klorid Kabi 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
L01XX19
irinotekan
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
599,72
NDC
1.2.2015
generično
058297
Irinotekanijev klorid Kabi 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
L01XX19
irinotekan
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
112,90
NDC
1.2.2015
generično
058327
Irinotekanijev klorid Kabi 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata
L01XX19
irinotekan
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
49,80
NDC
1.2.2015
generično
061620
Irinotekanijev klorid Lek 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
L01XX19
irinotekan
Lek d.d.
H
112,90
NDC
7.7.2014
generično
061611
Irinotekanijev klorid Lek 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata
L01XX19
irinotekan
Lek d.d.
H
49,80
NDC
7.7.2014
generično
102610
Irinotekanijev klorid Mylan 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata
L01XX19
irinotekan
MYLAN S.A.S.
H
357,27
NDC
1.1.2015
generično
Ident
079790
106348
043958
043940
102903
102881
102890
114189
114197
045560
ATC
2.099,33
NDC
15.1.2015
originalno
H
599,72
NDC
17.12.2014
generično
Actavis Group hf
H
112,90
NDC
17.12.2014
generično
irinotekan
Actavis Group hf
H
49,80
NDC
17.12.2014
generično
L01XX19
irinotekan
EBEWE Pharma
H
357,27
NDC
1.2.2015
generično
L01XX19
irinotekan
EBEWE Pharma
H
112,90
NDC
1.2.2015
generično
L01XX19
irinotekan
EBEWE Pharma
H
49,80
NDC
1.2.2015
generično
L01XX19
Irinotekan
Teva Pharma B.V.
H
363,34
NDC
11.8.2014
generično
L01XX19
Irinotekan
Teva Pharma B.V.
H
599,72
NDC
11.8.2014
generično
L01XX19
irinotekan
Teva Pharma B.V.
H
112,90
NDC
21.7.2014
generično
L01XX19
irinotekan
Teva Pharma B.V.
H
49,80
NDC
21.7.2014
generično
92 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Irinotekanijev klorid Mylan 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
L01XX19
irinotekan
MYLAN S.A.S.
H
599,72
NDC
1.1.2015
generično
056740
Irinotekanijev klorid Mylan 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
L01XX19
irinotekan
MYLAN S.A.S.
H
112,90
NDC
1.1.2015
generično
056707
Irinotekanijev klorid Mylan 20 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata
L01XX19
irinotekan
MYLAN S.A.S.
H
49,80
NDC
1.1.2015
generično
iroprem 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje, škatla
z 1 vialo z 10 ml raztopine
B03AC
Zdravila s
trovalentnim železom
za parenteralno
uporabo
Vifor France SA
ZZ
143,94
NDC
17.12.2014
originalno
B03AC
Zdravila s
trovalentnim železom
za parenteralno
uporabo
Vifor France SA
ZZ
29,19
NDC
17.12.2014
originalno
C09AA03
lizinopril
BELUPO, d.o.o., Ljubljana
Rp
2,09
NDC
21.7.2014
generično
C09AA03
lizinopril
BELUPO, d.o.o., Ljubljana
Rp
3,23
NDC
21.7.2014
generično
C09AA03
lizinopril
BELUPO, d.o.o., Ljubljana
Rp
1,75
NDC
21.7.2014
generično
C09BA03
lizinopril in diuretiki
Rp
4,23
NDC
21.7.2014
generično
J05AX08
raltegravir
BELUPO, d.o.o., Ljubljana
MERCK SHARP & DOHME
Limited
533,93
NDC
15.1.2015
originalno
C01DA14
Izosorbidmononitrat
Belupo, d.o.o.,
Rp
4,98
NDC
14.6.2014
generično
C01DA14
izosorbidmononitrat
BELUPO, d.o.o., Ljubljana
Rp
7,12
NDC
21.7.2014
generično
BRp
4,59
11,21
NDC
IVDC
17.12.2014
13.5.2014
originalno
30.4.2015 generično
H
62,28
NDC
15.1.2015
originalno
H
45,03
NDC
21.7.2014
generično
Ident
Ime zdravila in pakiranje
102628
108421
128180
iroprem 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje, škatla
z 1 vialo z 2 ml raztopine
Irumed 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v
pretisnem omotu)
Irumed 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v
pretisnem omotu)
Irumed 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v
pretisnem omotu)
Iruzid 20 mg/12,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)
ISENTRESS 400 mg filmsko obložene tablete, plastenka s 60
tabletami
Isocard 40 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem
omotu)
Isocard 60 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem
omotu)
041513
076830
ISOPTO TEARS 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s
kapalnim vsebnikom s 15 ml raztopine
ISOZID 50 mg tablete, škatla s 100 tabletami
108430
051497
051535
051551
051608
029874
128171
139361
087424
ATC
S01XA20
J04AC01
IVEMEND 150 mg prašek za raztopino za infundiranje, 1 viala A04AD12
Izofluran Torrex 100 ml para za inhaliranje, tekočina, škatla s
steklenico s 100 ml tekočine
N01AB06
umetne solze in druga
nevtralna zdravila
S.A. Alcon Couvreur N.V.
Izoniazid
Kemofarmacija d.d.
MERCK SHARP & DOHME
aprepitant
Limited
izofluran
CHIESI SLOVENIJA, d.o.o.
Rp/Spec
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
93 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
087432
145354
144961
145355
144962
145353
144960
044890
044865
Ime zdravila in pakiranje
Izofluran Torrex 250 ml para za inhaliranje, tekočina, škatla s
steklenico z 250 ml tekočine
Jakavi 15 mg tablete, škatla s 56 tabletami v pretisnih omotih iz
PVC/PCTFE
Jakavi 15 mg tablete, škatla s plastenko po 60 tablet
Jakavi 20 mg tablete, škatla s 56 tabletami v pretisnih omotih iz
PVC/PCTFE
Jakavi 20 mg tablete, škatla s plastenko po 60 tablet
Jakavi 5 mg tablete, škatla s 56 tabletami v pretisnih omotih iz
PVC/PCTFE
Jakavi 5 mg tablete, škatla s plastenko po 60 tablet
Janumet 50 mg/1000 mg filmsko obložena tableta, 56 tablet v
pretisnih omotih
Janumet 50 mg/850 mg filmsko obložena tableta, 56 tablet v
pretisnih omotih
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N01AB06
izofluran
CHIESI SLOVENIJA, d.o.o.
H
L01XE18
L01XE18
ruksolitinib
ruksolitinib
Novartis Europharm Limited
Novartis Europharm Limited
L01XE18
L01XE18
ruksolitinib
ruksolitinib
Novartis Europharm Limited
Novartis Europharm Limited
L01XE18
L01XE18
ruksolitinib
ruksolitinib
ATC
068152
068195
NDC
NDC
1.2.2015
1.2.2015
originalno
originalno
Rp/Spec
Rp/Spec
NDC
NDC
1.2.2015
1.2.2015
originalno
originalno
Rp/Spec
Rp/Spec
NDC
NDC
1.2.2015
1.2.2015
originalno
originalno
originalno
A10BD11
Boehringer Ingelheim International
metformin in linagliptin GmbH
Rp
34,42
NDC
1.2.2015
originalno
S01XA22
okriplazmin
ThromboGenics NV, Belgija
H
3.105,50
NDC
27.6.2014
originalno
L01CD
Taksani
Sanofi-Aventis Groupe
H
4.127,50
NDC
1.2.2015
originalno
N04BD01
selegilin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
17,75
NDC
1.2.2015
originalno
N02AA03
hidromorfon
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
155,57
NDC
17.12.2014
originalno
N02AA03
hidromorfon
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
287,26
NDC
17.12.2014
originalno
A10BX12
042072
Rp/Spec
Rp/Spec
1.2.2015
Jardiance 25 mg filmsko obložene tablete, 30 x 1 tableta
124222
generično
NDC
146439
145436
17.12.2014
34,42
A10BX12
144951
NDC
111,83
Rp
Jardiance 10 mg filmsko obložene tablete, 30 x 1 tableta
144952
Vrsta
zdravila
Boehringer Ingelheim International
metformin in linagliptin GmbH
146438
Jaydess 13,5 mg intrauterini dostavni sistem, škatla z 1
intrauterinim dostavnim sistemom
Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmsko obložene tablete, škatla s
60 x 1 tableto v perforiranih pretisnih omotih
(al/PVC/PCTFE/PVC)
Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmsko obložene tablete, škatla s
60 x 1 tableto v perforiranih pretisnih omotih
(al/PVC/PCTFE/PVC)
JETREA 0,5 mg/0,2 ml koncentrat za raztopino za injiciranje,
škatla z 1 vialo z 0,2 ml rkoncentrata
JEVTANA 60 mg koncentrat in vehikel za raztopino za
infundiranje, 1 viala koncentrata + 1 viala vehikla
Jumex 5 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Jurnista 16 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Jurnista 32 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Datum konca
veljavnosti
A10BD11
A10BD07
138824
145370
Datum
začetka
veljavnosti
G02BA03
A10BD07
A10BH01
138807
Tip
vloge
Novartis Europharm Limited
Novartis Europharm Limited
MERCK SHARP & DOHME
metformin in sitagliptin Limited
Merck Sharp & Dohme Limited,
Metformin in sitagliptin Velika Britanija
MERCK SHARP & DOHME
sitagliptin
Limited
MERCK SHARP & DOHME
sitagliptin
Limited
MERCK SHARP & DOHME
sitagliptin
Limited
Boehringer Ingelheim International
empagliflozin
GmbH
Boehringer Ingelheim International
empagliflozin
GmbH
plastični maternični
vložki z dodatkom
progestogenov
BAYER d.o.o.
Januvia 100 mg filmsko obložene tablete, 28 tablet
Januvia 25 mg filmsko obložene tablete, 28 tablet v pretisnih
omotih
Januvia 50 mg filmsko obložene tablete, 28 tablet v pretisnih
omotih
022063
Cena na
debelo €
A10BH01
A10BH01
Rp
34,19
NDC
15.1.2015
originalno
Rp
36,73
IVDC
28.7.2014
27.7.2015 originalno
Rp
34,19
NDC
15.1.2015
originalno
Rp
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
43,10
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
43,10
NDC
1.2.2015
originalno
ZZ
83,57
NDC
17.12.2014
originalno
94 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
029718
068136
047724
047910
047740
047732
024180
047767
024210
146041
146042
044199
081450
Ime zdravila in pakiranje
ATC
Jurnista 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 14
tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
N02AA03
Jurnista 8 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
N02AA03
KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla s 3 tri-prekatnimi
Biofine vrečkami z 2566 ml emulzije
B05BA10
KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla s 4 tri-prekatnimi
Biofine vrečkami s 1540 ml emulzije
B05BA10
KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla z 4 tri-prekatnimi
Biofine vrečkami s 1026 ml emulzije
B05BA10
KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla z 4 tri-prekatnimi
Biofine vrečkami z 2053 ml emulzije
B05BA10
KABIVEN PERIPHERAL emulzija za infundiranje, škatla s 3 triprekatnimi Biofine vrečkami z 2400 ml emulzije
B05BA10
KABIVEN PERIPHERAL emulzija za infundiranje, škatla s 4 triprekatnimi Biofine vrečkami s 1440 ml emulzije
B05BA10
KABIVEN PERIPHERAL emulzija za infundiranje, škatla s 4 triprekatnimi Biofine vrečkami z 1920 ml emulzije
B05BA10
Kadcyla 100 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 viala
L01XC14
Kadcyla 160 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 viala
L01XC14
Kalcijev karbonat Krka 1 g tablete, škatla s stekleničko s 50
tabletami
A12AA04
Kalcijev karbonat Lekarna Ljubljana 500 mg trde kapsule,
škatla s stekleničko s 100 kapsulami
A12AA04
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
hidromorfon
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
31,55
NDC
17.12.2014
originalno
hidromorfon
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
95,44
NDC
17.12.2014
originalno
kombinacije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
356,20
NDC
1.2.2015
originalno
kombinacije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
108,43
NDC
1.2.2015
originalno
kombinacije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
93,03
NDC
1.2.2015
originalno
kombinacije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
123,84
NDC
1.2.2015
originalno
kombinacije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
102,22
NDC
1.2.2015
originalno
kombinacije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
108,39
NDC
1.2.2015
originalno
kombinacije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
123,80
NDC
1.2.2015
originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
trastuzumab emtanzin Roche Registration Ltd.
H
1.726,04
NDC
15.1.2015
originalno
trastuzumab emtanzin Roche Registration Ltd.
H
2.754,29
NDC
15.1.2015
originalno
kalcijev karbonat
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,63
NDC
1.2.2015
generično
kalcijev karbonat
Lekarna Ljubljana
Rp
5,09
NDC
17.12.2014
generično
lopinavir in ritonavir
AbbVie Ltd
Rp/Spec
410,11
NDC
1.1.2015
originalno
lopinavir in ritonavir
AbbVie Ltd
Rp/Spec
102,90
NDC
1.1.2015
originalno
lopinavir in ritonavir
AbbVie Ltd
Rp/Spec
410,11
NDC
1.1.2015
originalno
018538
Kaletra (80 mg + 20 mg) / ml peroralna raztopina, škatla s 5
plastenkami po 60 ml raztopine in 5 mericami
J05AR10
Kaletra 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete, škatla z 1
plastenko s 60 tabletami
J05AR10
Kaletra 200 mg/50 mg filmsko obložene tablete, plastenka (120
filmsko obloženih tablet)
J05AR10
130699
Kalijev klorid B. Braun 149 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 20 ampulami z 10 ml koncentrata
B05XA01
kalijev klorid
B. Braun Melsungen AG
ZZ
5,32
NDC
1.1.2015
generično
130729
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 20 ampulami z 20 ml koncentrata
B05XA01
kalijev klorid
B. Braun Melsungen AG
ZZ
7,49
NDC
1.1.2015
generično
130745
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 20 vialami s 100 ml koncentrata
B05XA01
kalijev klorid
B. Braun Melsungen AG
ZZ
26,60
NDC
1.1.2015
generično
024198
043656
95 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B05XA01
kalijev klorid
B. Braun Melsungen AG
ZZ
17,96
NDC
1.1.2015
generično
A12BA01
Kalijev klorid
Jadran Galenski Laboratorij d.o.o.,
Rp
2,41
IVDC
1.5.2014
30.4.2015 generično
A12BA01
Kalijev klorid
Lekarna Ljubljana,
Rp
2,41
IVDC
1.1.2015
31.12.2015 generično
A12BA30
kombinacije
Deasma GmbH
Rp
4,37
NDC
17.12.2014
originalno
C02CA04
doksazosin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,58
NDC
1.2.2015
generično
C02CA04
doksazosin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
12,06
NDC
1.2.2015
generično
C02CA04
doksazosin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,08
NDC
1.2.2015
generično
C02CA04
doksazosin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
14,01
NDC
1.2.2015
generično
C02CA04
doksazosin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,51
NDC
1.2.2015
generično
L01BC06
kapecitabin
Accord Healthcare
Rp/Spec
17,45
NDC
1.2.2015
generično
L01BC06
kapecitabin
Accord Healthcare
Rp/Spec
112,85
NDC
1.2.2015
generično
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
146171
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 20 vialami s 50 ml koncentrata
KALIJEV KLORID JADRAN 500 mg disperzibilne tablete,
škatla s plastenko z 20 tabletami
Kalijev klorid Lekarna Ljubljana 500 mg tablete, škatla z
vsebnikom z 20 tabletami
Kalinor 2,17 g/2,00 g/2,057 g šumeče tablete, škatla s
plastenko s 15 tabletami
Kamiren 2 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Kamiren 2 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Kamiren 4 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Kamiren 4 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Kamiren XL 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Kapecitabin Accord 150 mg filmsko obložene tablete, 60 tablet
v pretisnem omotu (PVC/PVDC/alu)
Kapecitabin Accord 500 mg filmsko obložene tablete, 120
tablet v pretisnem omotu (PVC/PVDC/alu)
145555
Kapecitabin Fresenius Kabi 150 mg filmsko obložene tablete,
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
L01BC06
kapecitabin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H/Rp
17,45
NDC
1.2.2015
generično
145556
Kapecitabin Fresenius Kabi 500 mg filmsko obložene tablete,
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)
L01BC06
kapecitabin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H/Rp
112,85
NDC
1.2.2015
generično
145974
Kapecitabin Sandoz 150 mg filmsko obložene tablete, škatla s
60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu Al-Al folija)
L01BC06
kapecitabin
Sandoz d.d.
H/Rp
17,45
NDC
17.12.2014
generično
L01BC06
kapecitabin
Sandoz d.d.
H/Rp
112,85
NDC
17.12.2014
generično
L01BC06
kapecitabin
Teva Pharma B.V.
H/Rp
17,45
NDC
1.2.2015
generično
L01BC06
kapecitabin
Teva Pharma B.V.
H/Rp
112,85
NDC
1.2.2015
generično
L01BC06
kapecitabin
sanofi-aventis d.o.o.
H/Rp
17,45
NDC
1.2.2015
generično
130737
036811
052205
088560
022411
020699
022438
020737
025240
146170
145975
145255
145256
146074
Kapecitabin Sandoz 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s
120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu Al-Al folija)
Kapecitabin Teva 150 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami v pretisnih omotih
Kapecitabin Teva 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s
120 tabletami v pretisnih omotih
Kapecitabin Zentiva 150 mg filmsko obložene tablete, škatla s
60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
96 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
027081
Kapecitabin Zentiva 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s
120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)
KAPTOPRIL ALKALOID-INT 25 mg tablete, škatla s
stekleničko s 40 tabletami
Karboplatin medac 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata
Karboplatin medac 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata
Karboplatin medac 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 45 ml koncentrata
Karboplatin medac 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
Karboplatin medac 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 60 ml koncentrata
KARBOX 150 mg filmsko obložene tablete, škatla s 50
tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
KARBOX 300 mg filmsko obložene tablete, škatla s 50
tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
KARBOX 600 mg filmsko obložene tablete, škatla s 50
tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Katalip 250 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Kenalog 40 mg/ml suspenzija za injiciranje, škatla s 5
ampulami z 1 ml suspenzije
018937
Kepivance 6,25 mg prašek za raztopino za injiciranje, 6 vial
146075
003115
102083
102059
102067
101290
102075
026980
027090
027251
026999
145046
015482
055492
055328
055468
112909
042706
042684
KEPPRA 100 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 10 vialami po 5 ml (neprevlečeni zamaški)
KEPPRA 100 mg/ml peroralna raztopina, škatla s steklenico
300 ml z varno zaporko in graduirano brizgo
KEPPRA 1000 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
KEPPRA 250 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
KEPPRA 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
KETANEST S, škatla s 5 vialami z 10 ml raztopine
Ketonal 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s stekleničko z
20 tabletami
Ketonal 100 mg raztopina za injiciranje/infundiranje, škatla z 10
ampulami z 2 ml raztopine
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L01BC06
kapecitabin
sanofi-aventis d.o.o.
H/Rp
C09AA01
kaptopril
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
L01XA02
karboplatin
Medac
L01XA02
karboplatin
L01XA02
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
112,85
NDC
1.2.2015
generično
3,10
NDC
1.2.2015
generično
H
310,63
NDC
15.1.2015
generično
Medac
H
32,50
NDC
15.1.2015
generično
karboplatin
Medac
H
87,77
NDC
15.1.2015
generično
L01XA02
karboplatin
Medac
H
13,04
NDC
15.1.2015
generično
L01XA02
karboplatin
Medac
H
118,82
NDC
15.1.2015
generično
N03AF02
okskarbazepin
Generics (UK) Ltd.
Rp
6,66
NDC
1.2.2015
generično
N03AF02
okskarbazepin
Generics (UK) Ltd.
Rp
12,38
NDC
1.1.2015
generično
N03AF02
okskarbazepin
Generics (UK) Ltd.
Rp
23,40
NDC
1.1.2015
generično
C10AB05
fenofibrat
Laboratoires Fournier S.A.
Rp
8,20
NDC
17.12.2014
originalno
H02AB08
triamcinolon
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
8,33
NDC
1.2.2015
originalno
V03AF08
palifermin
Swedish Orphan Biovitrum
H
4.827,50
NDC
17.12.2014
originalno
N03AX14
levetiracetam
UCB Pharma SA
ZZ
152,15
NDC
15.1.2015
originalno
N03AX14
levetiracetam
UCB Pharma SA
Rp
39,71
NDC
15.1.2015
originalno
N03AX14
levetiracetam
UCB Pharma SA
Rp
59,86
NDC
15.1.2015
originalno
N03AX14
levetiracetam
UCB Pharma SA
Rp
18,12
NDC
15.1.2015
originalno
N03AX14
N01AX03
levetiracetam
ketamin
UCB Pharma SA
Kemofarmacija d.d.
Rp
32,20
84,32
NDC
NDC
15.1.2015
17.12.2014
originalno
originalno
M01AE03 ketoprofen
Lek d.d.
Rp
2,09
NDC
7.7.2014
generično
M01AE03 ketoprofen
Lek d.d.
ZZ
7,57
NDC
7.7.2014
generično
97 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
043427
Ketonal 100 mg svečke, škatla z 12 svečkami v dvojnem traku
Ketonal 150 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
stekleničko z 20 tabletami
Ketonal 50 mg trde kapsule, škatla s stekleničko s 25
kapsulami
Kineret 100 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski
brizgi, 28 napolnjenih injekcijskih brizg
027111
027219
061859
Datum
začetka
veljavnosti
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
M01AE03 ketoprofen
Lek d.d.
Rp
1,98
NDC
7.7.2014
generično
M01AE03 ketoprofen
Lek d.d.
Rp
3,56
NDC
7.7.2014
generično
M01AE03 ketoprofen
Rp
1,58
NDC
7.7.2014
generično
Rp/Spec
751,08
NDC
17.12.2014
originalno
ATC
splošno ime zdravila
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
L04AC03
anakinra
Lek d.d.
Swedish Orphan Biovitrum AB
(publ)
L04AC03
anakinra
Swedish Orphan Biovitrum
Rp/Spec
834,34
NDC
15.10.2014
originalno
J05AR02
lamivudin in abakavir
ViiV Healthcare UK Limited
Rp/Spec
353,87
NDC
17.12.2014
originalno
043575
Kineret 100 mg/0,67 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 28 graduiranih napolnjenih injekcijskih brizg
Kivexa 600 mg/300 mg filmsko obložene tablete, 30 tablet v
pretisnem omotu
Klimicin 150 mg trde kapsule, škatla s stekleničko s 16
kapsulami
J01FF01
klindamicin
Lek d.d.
Rp
3,09
NDC
7.7.2014
generično
044474
Klimicin 150 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat za
raztopino za infundiranje, škatla z 10 ampulami z 2 ml raztopine J01FF01
klindamicin
Lek d.d.
H
38,59
NDC
7.7.2014
generično
klindamicin
Lek d.d.
H
69,81
NDC
7.7.2014
generično
Klindamicin
Lek d.d.
Rp
4,55
NDC
11.8.2014
generično
noretisteron in
estrogen
Novo Nordisk A/S
Rp
5,77
NDC
17.12.2014
originalno
B01AC04
klopidogrel
Actavis Group PTC ehf.
Rp
43,00
NDC
15.10.2014
generično
B01AC04
klopidogrel
Actavis Group PTC ehf.
Rp
11,80
NDC
1.2.2015
generično
B01AC04
klopidogrel
Teva Pharma B.V.
Rp
11,80
NDC
1.2.2015
generično
R05DA04
Kodein
ALKALOID-INT d.o.o.,
Rp
4,13
IVDC
28.7.2014
27.7.2015 generično
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
Bayer Pharma AG
H/Rp
725,41
NDC
1.2.2015
originalno
146578
015490
042463
042471
068055
Klimicin 150 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat za
raztopino za infundiranje, škatla z 10 vialami s 4 ml raztopine
J01FF01
Klimicin 300 mg trde kapsule, škatla s stekleničko s 16
kapsulami
J01FF01
Kliogest 2 mg/1 mg filmsko obložene tablete, škatla s plastičnim
vsebnikom z 28 tabletami (1 x 28 tablet v koledarskem
pakiranju)
G03FA01
019445
Klopidogrel Actavis 75 mg filmsko obložene tablete, škatla s
100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Klopidogrel Actavis 75 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Klopidogrel Teva 75 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28x1
tableto v aluminij-aluminij perforiranih enoodmernih pretisnih
omotih z odstranljivo folijo
KODEINIJEV FOSFAT ALKALOID-INT 30 mg tablete, škatla z
10 tabletami (1 x 10 tablet v dvojnem traku)
060143
KOGENATE BAYER 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino
za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 napolnjena
injekcijska brizga s 5 ml vehikla in 1 pribor Bio-Set
146357
110787
091952
98 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
Bayer Pharma AG
H/Rp
1.450,28
NDC
1.2.2015
originalno
KOGENATE BAYER 250 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 napolnjena injekcijska
brizga s 5 ml vehikla in 1 pribor Bio-Set
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
Bayer Pharma AG
H/Rp
181,74
NDC
1.2.2015
originalno
KOGENATE BAYER 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 napolnjena injekcijska
brizga s 5 ml vehikla in 1 pribor Bio-Set
B02BD02
Komboglyze 2,5 mg/1000 mg filmsko obložene tablete, škatla s
60 tabletami v pretisnem omotu
A10BD10
Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmsko obložene tablete, škatla s
60 tabletami v pretisnem omotu
A10BD10
koagulacijski faktor
VIII
metformin in
saksagliptin
metformin in
saksagliptin
Bayer Pharma AG
H/Rp
Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca
EEIG
Rp/Spec
Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca
EEIG
Rp/Spec
362,94
NDC
1.2.2015
originalno
33,37
NDC
1.2.2015
originalno
33,37
NDC
1.2.2015
originalno
B02BA01
fitomenadion
ROCHE d.o.o.
ZZ
4,20
NDC
15.1.2015
originalno
G04CA03
terazosin
Lek d.d.
Rp
3,25
NDC
7.7.2014
generično
G04CA03
terazosin
Lek d.d.
Rp
6,87
NDC
7.7.2014
generično
Ident
Ime zdravila in pakiranje
031623
KOGENATE BAYER 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino
za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 napolnjena
injekcijska brizga s 5 ml vehikla in 1 pribor Bio-Set
060127
060100
144738
144724
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
023264
Konakion 10 mg/1 ml raztopina za injiciranje ali peroralna
raztopina, škatla s 5 ampulami z 1 ml raztopine
Kornam 2 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Kornam 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
028282
Kreon 10 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule, škatla
z vsebnikom s 100 kapsulami
A09AA02
multiencimska zdravila
(lipaze, proteaze)
Abbott Laboratories GmbH
Rp
17,00
IVDC
1.10.2014
30.9.2015 originalno
028274
Kreon 10 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule, škatla
z vsebnikom s 50 kapsulami
A09AA02
multiencimska zdravila
(lipaze, proteaze)
Abbott Laboratories GmbH
Rp
7,16
NDC
17.12.2014
originalno
028266
Kreon 10 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule, škatla
z vsebnikom z 20 kapsulami
A09AA02
multiencimska zdravila
(lipaze, proteaze)
Abbott Laboratories GmbH
Rp
3,17
NDC
17.12.2014
originalno
028339
Kreon 25 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule, škatla
z vsebnikom s 100 kapsulami
A09AA02
multiencimska zdravila
(lipaze, proteaze)
Abbott Laboratories GmbH
Rp
31,07
IVDC
1.10.2014
30.9.2015 originalno
028312
Kreon 25 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule, škatla
z vsebnikom s 50 kapsulami
A09AA02
multiencimska zdravila
(lipaze, proteaze)
Abbott Laboratories GmbH
Rp
13,01
NDC
17.12.2014
originalno
042730
Kreon 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule, škatla
z vsebnikom s 100 kapsulami
A09AA02
multiencimska zdravila
(lipaze, proteaze)
Abbott Laboratories GmbH
Rp
56,29
IVDC
1.10.2014
30.9.2015 originalno
085324
023272
99 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
Ident
Ime zdravila in pakiranje
042773
Kreon 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule, škatla
z vsebnikom s 50 kapsulami
A09AA02
multiencimska zdravila
(lipaze, proteaze)
Abbott Laboratories GmbH
Rp
24,39
NDC
17.12.2014
originalno
Kreon 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule, škatla
z vsebnikom z 20 kapsulami
Kuterid 0,5 mg/g mazilo, plastični vsebnik z 1 kg mazila
Kuterid 0,5 mg/g mazilo, škatla s tubo z 20 g mazila
KUTERID salicil 0,5 mg/30 mg v 1 g mazilo, škatla s tubo s 50
g mazila
KUVAN 100 mg tablete za peroralno raztopino, škatla s
plastenko po 120 tablet
KUVAN 100 mg tablete za peroralno raztopino, škatla s
plastenko po 30 tablet
Kvelux 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Kvelux 200 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Kvelux 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami (6
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Kvelux 300 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Kvelux SR 200 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
60 tabletami (10 x 6 tablet v pretisnem omotu)
Kvelux SR 300 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
60 tabletami (10 x 6 tablet v pretisnem omotu)
Kvelux SR 400 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
60 tabletami (10 x 6 tablet v pretisnem omotu)
Kvelux SR 50 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Kvelux SR 50 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z
10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Kventiax 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Kventiax 200 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Kventiax 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Kventiax 300 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Kvetiapin Mylan 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
A09AA02
D07AC01
D07AC01
multiencimska zdravila
(lipaze, proteaze)
Abbott Laboratories GmbH
betametazon
Lek d.d.
betametazon
Lek d.d.
Rp
Rp
Rp
10,05
53,05
1,69
NDC
NDC
NDC
17.12.2014
7.7.2014
7.7.2014
originalno
generično
generično
D07XC01
betametazon
Lek d.d.
Rp
2,94
NDC
7.7.2014
generično
A16AX07
sapropterin
Merck Serono
Rp/Spec
2.607,50
NDC
17.12.2014
originalno
A16AX07
sapropterin
Merck Serono
Rp/Spec
652,57
NDC
17.12.2014
originalno
N05AH04
kvetiapin
Lek d.d.
Rp
25,29
NDC
7.7.2014
generično
N05AH04
kvetiapin
Lek d.d.
Rp
37,61
NDC
7.7.2014
generično
N05AH04
kvetiapin
Lek d.d.
Rp
11,42
NDC
7.7.2014
generično
N05AH04
kvetiapin
Lek d.d.
Rp
54,15
NDC
7.7.2014
generično
N05AH04
kvetiapin
Lek d.d.
Rp
50,40
NDC
1.11.2014
generično
N05AH04
kvetiapin
Lek d.d.
Rp
74,02
NDC
1.11.2014
generično
N05AH04
kvetiapin
Lek d.d.
Rp
104,07
NDC
1.11.2014
generično
N05AH04
kvetiapin
Pharm V Solutions Limited
Rp
29,64
NDC
1.9.2014
generično
N05AH04
kvetiapin
Pharm V Solutions Limited
Rp
6,57
NDC
1.9.2014
generično
N05AH04
kvetiapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
25,29
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
37,61
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
11,42
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
54,15
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
Generics (UK) Ltd.
Rp
11,42
NDC
7.7.2014
generično
042757
012149
043966
046213
054070
054054
092770
092789
072990
092797
145106
145107
145108
145961
145960
018732
018767
018775
018783
027316
ATC
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
100 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
007099
012971
120901
063754
001953
038237
146542
027448
044202
077046
077062
077089
077119
088803
093130
088838
088625
093149
008389
088714
093165
Ime zdravila in pakiranje
Kybernin P 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 10
ml vode za injekcije in 1 kanilo za prenos
Kytril 2 mg filmsko obložene tablete, škatla s 5 tabletami (1 x 5
tablet v pretisnem omotu)
Lacidipin Teva 4 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
LACIPIL 4 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
LACRYVISC 3 mg/g gel za oko, škatla s tubo z 10 g gela
Lactecon 3,335 g/5 ml peroralna raztopina, plastenka s 500 ml
raztopine
Lactecon z okusom slive 667 mg/ml peroralna raztopina,
plastenka s 500 ml raztopine
LADIOMIL 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
LADIOMIL 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Lamal 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Lamal 200 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Lamal 25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Lamal 50 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Lamictal 100 mg disperzibilne/žvečljive tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Lamictal 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Lamictal 200 mg disperzibilne/žvečljive tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Lamictal 25 mg disperzibilne/žvečljive tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Lamictal 25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Lamictal 5 mg disperzibilne/žvečljive tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Lamictal 50 mg disperzibilne/žvečljive tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Lamictal 50 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B01AB02
antitrombin
CSL Behring GmbH
ZZ
A04AA02
granisetron
ROCHE d.o.o.
C08CA09
lacidipin
C08CA09
lacidipin
S01XA20
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
161,58
NDC
1.2.2015
originalno
H/Rp
44,53
NDC
15.1.2015
originalno
Teva Pharma B.V.
Rp
11,40
NDC
1.2.2015
generično
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
16,52
NDC
1.2.2015
originalno
umetne solze in druga
nevtralna zdravila
S.A. Alcon Couvreur N.V.
Rp
2,79
NDC
17.12.2014
originalno
A06AD11
laktuloza
Abbott Healthcare Products B.V.
BRp
5,26
NDC
17.12.2014
originalno
A06AD11
laktuloza
Abbott Laboratories GmbH
BRp
6,85
NDC
1.2.2015
originalno
N06AA21
Maprotilin
Pliva Ljubljana d.o.o.,
Rp
2,28
IVDC
5.5.2014
30.4.2015 originalno
N06AA21
Maprotilin
Pliva Ljubljana d.o.o.,
Rp
4,63
IVDC
5.5.2014
30.4.2015 originalno
N03AX09
lamotrigin
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
9,53
NDC
1.2.2015
generično
N03AX09
lamotrigin
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
15,21
NDC
1.2.2015
generično
N03AX09
lamotrigin
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
3,12
NDC
1.2.2015
generično
N03AX09
lamotrigin
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
5,65
NDC
1.2.2015
generično
N03AX09
Lamotrigin
GSK d.o.o.,
Rp
9,40
IVDC
1.6.2014
31.5.2015 originalno
N03AX09
Lamotrigin
GSK d.o.o.,
Rp
9,40
IVDC
1.6.2014
31.5.2015 originalno
N03AX09
Lamotrigin
GSK d.o.o.,
Rp
15,30
IVDC
1.6.2014
31.5.2015 originalno
N03AX09
Lamotrigin
GSK d.o.o.,
Rp
2,60
IVDC
1.6.2014
31.5.2015 originalno
N03AX09
Lamotrigin
GSK d.o.o.,
Rp
2,60
IVDC
1.6.2014
31.5.2015 originalno
N03AX09
Lamotrigin
GSK d.o.o.,
Rp
2,50
IVDC
1.6.2014
31.5.2015 originalno
N03AX09
Lamotrigin
GSK d.o.o.,
Rp
4,90
IVDC
1.6.2014
31.5.2015 originalno
N03AX09
Lamotrigin
GSK d.o.o.,
Rp
4,90
IVDC
1.6.2014
31.5.2015 originalno
101 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
093076
059285
085170
039365
044326
019011
015300
143473
009474
057746
072656
124460
114006
146409
146411
146413
105767
145480
105775
145481
Ime zdravila in pakiranje
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
terbinafin
Novartis Consumer Health GmbH
BRp
9,81
NDC
17.12.2014
originalno
terbinafin
Novartis Consumer Health GmbH
BRp
3,24
NDC
17.12.2014
originalno
terbinafin
Novartis Pharma GmbH
Rp
14,10
NDC
1.2.2015
originalno
D01AE15
terbinafin
BRp
4,02
NDC
17.12.2014
originalno
C01AA08
metildigoksin
Novartis Consumer Health GmbH
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
2,73
NDC
21.7.2014
originalno
A10AE04
insulin glargin
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Rp
49,04
NDC
17.12.2014
originalno
A10AE04
insulin glargin
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Rp
49,04
NDC
17.12.2014
originalno
L01BB03
tiogvanin
PharmaSwiss d.o.o., Ljubljana
152,15
NDC
17.12.2014
originalno
A02BC03
lansoprazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,17
NDC
1.2.2015
generično
A02BC03
lansoprazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,25
NDC
1.2.2015
generično
C03CA01
furosemid
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
1,27
NDC
1.2.2015
originalno
S01EE01
latanoprost
Rp
5,04
NDC
1.2.2015
generično
S01EE01
latanoprost
Actavis Group PTC ehf.
JADRAN - GALENSKI
LABORATORIJ, d.o.o. Ljubljana
Rp
5,04
NDC
17.12.2014
generično
N05AE05
lurasidon
Takeda Pharma A/S
Rp
169,78
NDC
1.2.2015
originalno
N05AE05
lurasidon
Takeda Pharma A/S
Rp
169,78
NDC
1.2.2015
originalno
N05AE05
lurasidon
Takeda Pharma A/S
Rp
169,78
NDC
1.2.2015
originalno
C08CA13
lerkanidipin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
3,39
NDC
1.2.2015
generično
C08CA13
lerkanidipin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
9,12
NDC
1.2.2015
generično
C08CA13
lerkanidipin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
3,71
NDC
1.2.2015
generično
C08CA13
lerkanidipin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
9,45
NDC
1.2.2015
generično
ATC
Lamisil 10 mg/g dermalno pršilo, raztopina, škatla s plastenko z
zaporko z odmernim mehanskim pršilnikom s 30 ml raztopine D01AE15
Lamisil 10 mg/g krema, škatla z aluminijasto tubo s 15 g kreme,
z membrano
D01AE15
Lamisil 250 mg tablete, škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
D01BA02
Lamisil DermGel 10 mg/g gel, škatla s tubo s 15 g gela
Lanitop 0,1 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Lantus 100 enot/ml raztopina za injiciranje v vložku, škatla s 5
vložki za injekcijski peresnik po 3 ml raztopine
Lantus SoloStar 100 enot/ml raztopina za injiciranje v
napolnjenem injekcijskem peresniku, 5 x 3 ml raztopine v
vložku v injekcijskem peresniku
LANVIS TABLETE 40 MG, ŠKATLA S STEKLENIČKO PO
25 TABLET
Lanzul 15 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla z 28
kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
Lanzul 30 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla s 14
kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
Lasix 40 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Latanoprost Actavis 50 mikrogramov/ml kapljice za oko,
raztopina, škatla z 1 plastenko s kapalko z 2,5 ml raztopine
Latanox 50 mikrogramov/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s
plastenko z 2,5 ml raztopine
Latuda 18,5 mg filmsko obložene tablete, 28 x 1 tableta v
pretisnih omotih za enkratni odmerek
Latuda 37 mg filmsko obložene tablete, 28 x 1 tableta v
pretisnih omotih za enkratni odmerek
Latuda 74 mg filmsko obložene tablete, 28 x 1 tableta v
pretisnih omotih za enkratni odmerek
Lecalpin 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Lecalpin 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 90 tabletami
(9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Lecalpin 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Lecalpin 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 90 tabletami
(9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
102 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
067024
097144
055654
093815
046892
007072
045292
045136
145988
118290
142070
068098
068071
012319
110531
028886
110558
085030
006335
144872
Ime zdravila in pakiranje
LEGOFER 40 mg/15 ml peroralna raztopina, škatla s
stekleničko s 150 ml raztopine in plastičnim pokrovčkom z
odmernikom
LEKADOL 120 mg/5 ml sirup, škatla s stekleničko po 120 ml
sirupa in merilno žličko
LEKADOL 500 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Lekoklar 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s 14 tabletami
(2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Lekoptin 240 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim
sproščanjem, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem
omotu)
Lekoptin 40 mg obložene tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15
tablet v pretisnem omotu)
Lekotam 1,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Lekotam 3 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Lemtrada 12 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla
z 1 vialo
Lenizol 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Lentrica 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v OPA/ALU/PVC/ALU pretisnem omotu)
Leponex 100 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Leponex 25 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Lercapress 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Lercapress 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 90
tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)
Lercapress 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Lercapress 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 90
tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B03AB09
železov(III)
proteinsukcinilat
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
3,34
NDC
1.2.2015
originalno
N02BE01
paracetamol
Lek d.d.
BRp
1,48
NDC
7.7.2014
generično
N02BE01
paracetamol
Lek d.d.
BRp
1,31
NDC
7.7.2014
generično
J01FA09
klaritromicin
Lek d.d.
Rp
6,18
NDC
7.7.2014
generično
C08DA01
verapamil
Lek d.d.
Rp
2,87
NDC
7.7.2014
generično
C08DA01
verapamil
Lek d.d.
Rp
1,25
NDC
7.7.2014
generično
N05BA08
bromazepam
Lek d.d.
Rp
1,09
NDC
7.7.2014
generično
N05BA08
bromazepam
Lek d.d.
Rp
1,45
NDC
7.7.2014
generično
L04AA34
alemtuzumab
Genzyme Therapeutics Ltd
H
7.956,17
NDC
17.12.2014
originalno
L02BG04
letrozol
Teva Pharma B.V.
Rp/Spec
42,03
NDC
1.2.2015
generično
R06AX27
Desloratadin
Lek d.d.
Rp
3,93
NDC
11.8.2014
generično
N05AH02
klozapin
Novartis Pharma GmbH
Rp/Spec
19,56
NDC
1.2.2015
originalno
N05AH02
klozapin
Novartis Pharma GmbH
Rp/Spec
5,84
NDC
1.2.2015
originalno
C08CA13
lerkanidipin
Menarini International O.L.S.A.
Rp
4,78
NDC
1.2.2015
originalno
C08CA13
lerkanidipin
Menarini International O.L.S.A.
Rp
9,16
NDC
1.2.2015
originalno
C08CA13
lerkanidipin
Menarini International O.L.S.A.
Rp
4,78
NDC
1.2.2015
originalno
C08CA13
lerkanidipin
Menarini International O.L.S.A.
Rp
11,65
NDC
1.2.2015
originalno
fluvastatin
Novartis Pharma GmbH
Rp
4,52
NDC
1.2.2015
originalno
cetirizin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,42
NDC
1.2.2015
generično
letrozol
Fresenius Kabi Oncology Plc
Rp/Spec
42,03
NDC
1.2.2015
generično
ATC
LESCOL XL 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
C10AA04
Letizen 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2
x 10 tablet v pretisnem omotu)
R06AE07
Letrozol Kabi 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
L02BG04
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
103 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
letrozol
Lek d.d.
Rp/Spec
42,03
NDC
7.7.2014
generično
klorambucil
Aspen Pharma Trading Ltd.
H/Rp
56,11
NDC
17.12.2014
originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
027820
Ime zdravila in pakiranje
ATC
Letrozol Lek 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
L02BG04
Leukeran 2 mg filmsko obložene tablete, škatla s stekleničko s
25 tabletami
L01AA02
132748
Levact 2,5 mg/ml prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla s 5 vialami (volumen 26 ml) s praškom
L01AA09
bendamustin
Astellas Pharma GmbH
H
347,92
NDC
15.1.2015
originalno
132772
Levact 2,5 mg/ml prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla s 5 vialami (volumen 60 ml) s praškom
L01AA09
bendamustin
Astellas Pharma GmbH
H
1.384,61
NDC
15.1.2015
originalno
132756
Levact 2,5 mg/ml prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 10 vialami (volumen 26 ml) s praškom
L01AA09
bendamustin
Astellas Pharma GmbH
H
695,33
NDC
15.1.2015
originalno
bendamustin
Astellas Pharma GmbH
H
1.390,17
NDC
15.1.2015
originalno
insulin detemir
Novo Nordisk A/S
Rp
50,93
NDC
17.12.2014
originalno
A10AE05
insulin detemir
Novo Nordisk A/S
Rp
50,93
NDC
17.12.2014
originalno
N03AX14
levetiracetam
Actavis Group PTC ehf.
Rp
43,95
NDC
1.2.2015
generično
N03AX14
levetiracetam
Actavis Group PTC ehf.
Rp
11,79
NDC
1.2.2015
generično
N03AX14
levetiracetam
Actavis Group PTC ehf.
Rp
22,32
NDC
1.2.2015
generično
Ident
058726
132764
061891
Levact 2,5 mg/ml prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 20 vialami (volumen 26 ml) s praškom
L01AA09
Levemir 100 e./ml raztopina za injiciranje v injekcijskem vložku,
škatla po 5 vložkov po 3 ml
A10AE05
138950
Levemir 100 e./ml raztopina za injiciranje v napolnjenem
injekcijskem peresniku, 5 napolnjenih injek.peresnikov
Levetiracetam Actavis 1000 mg filmsko obložene tablete, škatla
s 60 tabletami v pretisnih omotih
Levetiracetam Actavis 250 mg filmsko obložene tablete, škatla
s 60 tabletami v pretisnih omotih
Levetiracetam Actavis 500 mg filmsko obložene tablete, škatla
s 60 tabletami v pretisnih omotih
Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml peroralna raztopina,
steklenička 300 ml, 1 peroralna brizga 10 ml
N03AX14
levetiracetam
Actavis Group PTC ehf.
Rp
33,33
NDC
1.2.2015
generično
131970
Levetiracetam PharmaSwiss 1000 mg filmsko obložene tablete,
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N03AX14
levetiracetam
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
Rp
22,49
NDC
1.1.2015
generično
131989
Levetiracetam PharmaSwiss 250 mg filmsko obložene tablete,
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N03AX14
levetiracetam
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
Rp
6,20
NDC
1.1.2015
generično
131997
Levetiracetam PharmaSwiss 500 mg filmsko obložene tablete,
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N03AX14
levetiracetam
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
Rp
11,49
NDC
1.1.2015
generično
132012
Levetiracetam PharmaSwiss 750 mg filmsko obložene tablete,
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N03AX14
Levetiracetam
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.,
Rp
18,91
NDC
14.7.2014
generično
061921
133400
133108
133205
104 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N03AX14
levetiracetam
Sandoz d.d.
Rp
43,95
NDC
17.12.2014
generično
Levetiracetam Sandoz 250 mg filmsko obložene tablete, škatla
s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N03AX14
levetiracetam
Sandoz d.d.
Rp
11,79
NDC
17.12.2014
generično
N03AX14
levetiracetam
Rp
22,32
NDC
17.12.2014
generično
N03AX14
levetiracetam
Sandoz d.d.
Sun Pharmaceutical Industries
Europe BV
ZZ
81,27
NDC
1.2.2015
generično
N03AX14
levetiracetam
Teva Pharma B.V.
Rp
43,95
NDC
1.2.2015
generično
N03AX14
levetiracetam
Teva Pharma B.V.
Rp
11,79
NDC
1.2.2015
generično
N03AX14
levetiracetam
Teva Pharma B.V.
Rp
22,32
NDC
1.2.2015
generično
N01BB10
levobupivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
254,03
NDC
1.10.2014
generično
N01BB10
levobupivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
53,31
NDC
1.10.2014
generično
N01BB10
levobupivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
106,14
NDC
1.10.2014
generično
N01BB10
levobupivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
634,32
NDC
1.10.2014
generično
N01BB10
levobupivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
254,03
NDC
1.10.2014
generično
N01BB10
levobupivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
676,57
NDC
1.10.2014
generično
Ident
Ime zdravila in pakiranje
132454
Levetiracetam Sandoz 1000 mg filmsko obložene tablete,
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
132462
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
146588
Levetiracetam Sandoz 500 mg filmsko obložene tablete, škatla
s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Levetiracetam SUN 100 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 10 vialami po 5 ml
Levetiracetam Teva 1000 mg filmsko obložene tablete, 60
tablet v pretisnih omotih
Levetiracetam Teva 250 mg filmsko obložene tablete, 60 tablet
v pretisnih omotih
Levetiracetam Teva 500 mg filmsko obložene tablete, 60 tablet
v pretisnih omotih
Levobupivakain Kabi 1,25 mg/ml raztopina za infundiranje,
škatla s 24 vrečami s 100 ml raztopine
Levobupivakain Kabi 1,25 mg/ml raztopina za infundiranje,
škatla s 5 vrečami s 100 ml raztopine
Levobupivakain Kabi 1,25 mg/ml raztopina za infundiranje,
škatla s 5 vrečami z 200 ml raztopine
Levobupivakain Kabi 1,25 mg/ml raztopina za infundiranje,
škatla s 60 vrečami s 100 ml raztopine
Levobupivakain Kabi 1,25 mg/ml raztopina za infundiranje,
škatla z 12 vrečami z 200 ml raztopine
Levobupivakain Kabi 1,25 mg/ml raztopina za infundiranje,
škatla z 32 vrečami z 200 ml raztopine
146589
Levobupivakain Kabi 2,5 mg/ml raztopina za
injiciranje/infundiranje, škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine
N01BB10
levobupivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
11,64
NDC
1.10.2014
generično
146590
Levobupivakain Kabi 2,5 mg/ml raztopina za
injiciranje/infundiranje, škatla z 10 ampulami z 10 ml raztopine
N01BB10
levobupivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
22,78
NDC
1.10.2014
generično
146591
Levobupivakain Kabi 2,5 mg/ml raztopina za
injiciranje/infundiranje, škatla z 20 ampulami z 10 ml raztopine
N01BB10
levobupivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
45,07
NDC
1.10.2014
generično
146592
Levobupivakain Kabi 5,0 mg/ml raztopina za
injiciranje/infundiranje, škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine
N01BB10
levobupivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
13,12
NDC
1.10.2014
generično
132470
145019
131318
131296
131300
146585
146583
146584
146587
146586
105 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
N01BB10
levobupivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
25,72
NDC
1.10.2014
generično
Levobupivakain Kabi 5,0 mg/ml raztopina za
injiciranje/infundiranje, škatla z 20 ampulami z 10 ml raztopine
N01BB10
levobupivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
50,95
NDC
1.10.2014
generično
146595
Levobupivakain Kabi 7,5 mg/ml raztopina za
injiciranje/infundiranje, škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine
N01BB10
levobupivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
20,55
NDC
1.10.2014
generično
146596
Levobupivakain Kabi 7,5 mg/ml raztopina za
injiciranje/infundiranje, škatla z 10 ampulami z 10 ml raztopine
N01BB10
levobupivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
40,61
NDC
1.10.2014
generično
146597
Levobupivakain Kabi 7,5 mg/ml raztopina za
injiciranje/infundiranje, škatla z 20 ampulami z 10 ml raztopine
N01BB10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
80,70
NDC
1.10.2014
generično
146423
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 100 mg/25 mg/200 mg
filmsko obložene tablete, plastenka s 100 tabletami
N04BA03
Orion Corporation
Rp
79,36
NDC
17.12.2014
originalno
146422
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 100 mg/25 mg/200 mg
filmsko obložene tablete, plastenka s 30 tabletami
N04BA03
Orion Corporation
Rp
24,16
NDC
17.12.2014
originalno
146425
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 125 mg/31,25 mg/200
mg filmsko obložene tablete, plastenka s 100 tabletami
N04BA03
Orion Corporation
Rp
81,89
NDC
17.12.2014
originalno
146424
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 125 mg/31,25 mg/200
mg filmsko obložene tablete, plastenka s 30 tabletami
N04BA03
Orion Corporation
Rp
24,92
NDC
17.12.2014
originalno
146427
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 150 mg/37,5 mg/200
mg filmsko obložene tablete, plastenka s 100 tabletami
N04BA03
Orion Corporation
Rp
83,40
NDC
17.12.2014
originalno
146426
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 150 mg/37,5 mg/200
mg filmsko obložene tablete, plastenka s 30 tabletami
N04BA03
Orion Corporation
Rp
25,37
NDC
17.12.2014
originalno
146431
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 175 mg/43,75 mg/200
mg filmsko obložene tablete, plastenka s 100 tabletami
N04BA03
Orion Corporation
Rp
85,42
NDC
17.12.2014
originalno
146430
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 175 mg/43,75 mg/200
mg filmsko obložene tablete, plastenka s 30 tabletami
N04BA03
Orion Corporation
Rp
25,98
NDC
17.12.2014
originalno
146429
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 200 mg/50 mg/200 mg
filmsko obložene tablete, plastenka s 100 tabletami
N04BA03
levobupivakain
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
Orion Corporation
Rp
87,45
NDC
17.12.2014
originalno
Ident
Ime zdravila in pakiranje
146593
Levobupivakain Kabi 5,0 mg/ml raztopina za
injiciranje/infundiranje, škatla z 10 ampulami z 10 ml raztopine
146594
ATC
106 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
Naziv zavezanca
Orion Corporation
Rp
26,58
NDC
17.12.2014
originalno
Orion Corporation
Rp
76,33
NDC
17.12.2014
originalno
Orion Corporation
Rp
23,25
NDC
17.12.2014
originalno
Orion Corporation
Rp
78,35
NDC
17.12.2014
originalno
N04BA03
splošno ime zdravila
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
Režim
izdaje
Orion Corporation
Rp
23,85
NDC
17.12.2014
originalno
J01MA12
levofloksacin
B. Braun Melsungen AG
H
447,99
NDC
1.1.2015
generično
J01MA12
levofloksacin
B. Braun Melsungen AG
H
253,07
NDC
1.1.2015
generično
J01MA12
levofloksacin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
559,86
NDC
1.2.2015
generično
J01MA12
levofloksacin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
316,22
NDC
1.2.2015
generično
J01MA12
levofloksacin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
22,23
NDC
1.2.2015
generično
J01MA12
levofloksacin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
12,45
NDC
1.2.2015
generično
J01MA12
levofloksacin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
225,55
NDC
1.2.2015
generično
J01MA12
levofloksacin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
126,78
NDC
1.2.2015
generično
Ident
Ime zdravila in pakiranje
146428
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 200 mg/50 mg/200 mg
filmsko obložene tablete, plastenka s 30 tabletami
N04BA03
146419
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 50 mg/12,5 mg/200
mg filmsko obložene tablete, plastenka s 100 tabletami
N04BA03
146418
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 50 mg/12,5 mg/200
mg filmsko obložene tablete, plastenka s 30 tabletami
N04BA03
146421
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 75 mg/18,75 mg/200
mg filmsko obložene tablete, plastenka s 100 tabletami
N04BA03
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
122866
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 75 mg/18,75 mg/200
mg filmsko obložene tablete, plastenka s 30 tabletami
Levofloksacin B. Braun 5 mg/ml raztopina za infundiranje,
škatla z 20 škatlami s plastenko (Ecoflac plus) s 100 ml
raztopine
Levofloksacin B. Braun 5 mg/ml raztopina za infundiranje,
škatla z 20 škatlami s plastenko (Ecoflac plus) s 50 ml
raztopine
Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s
25 polietilenskimi vsebniki s 100 ml raztopine
Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s
25 polietilenskimi vsebniki s 50 ml raztopine
Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
1 polietilenskim vsebnikom s 100 ml raztopine
Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
1 polietilenskim vsebnikom s 50 ml raztopine
Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
10 polietilenskimi vsebniki s 100 ml raztopine
Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
10 polietilenskimi vsebniki s 50 ml raztopine
119610
Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
10 poliolefinskimi Freeflex vrečami s 100 ml raztopine
J01MA12
levofloksacin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
225,55
NDC
1.2.2015
generično
119601
Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
10 poliolefinskimi Freeflex vrečami s 50 ml raztopine
J01MA12
levofloksacin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
126,78
NDC
1.2.2015
generično
122890
Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
20 poliolefinskimi Freeflex vrečami s 100 ml raztopine
J01MA12
levofloksacin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
447,99
NDC
1.2.2015
generično
146420
145558
145557
077330
077178
077160
077135
122874
107 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
122882
Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
20 poliolefinskimi Freeflex vrečami s 50 ml raztopine
044954
Levofolic 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 1 vialo s 4 ml raztopine
044962
Levofolic 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 1 vialo z 1 ml raztopine
044970
107182
046108
046124
046132
046035
046043
027855
120766
080853
081027
029416
045683
045691
087661
087653
Levofolic 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 1 vialo z 9 ml raztopine
Levoxa 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami
(2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
Lexaurin 1,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Lexaurin 3 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Lexaurin 6 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
LEXILIUM 1,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
LEXILIUM 3 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
LEXILIUM 6 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
LIDOKAINIJEV KLORID Alkaloid 40 mg/2ml raztopina za
injiciranje, škatla s 100 ampulami z 2 ml raztopine
LINDYNETTE 0,075 mg/0,02 mg obložene tablete, škatla z 21
tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
LINDYNETTE 0,075 mg/0,03 mg obložene tablete, škatla z 21
tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
Linola Urea 120 mg/g krema, škatla s tubo s 50 g kreme
LIORESAL 10 mg, škatla s 50 tabletami
LIORESAL 25 mg, škatla s 50 tabletami
Lipofundin MCT/LCT 100 mg/ml emulzija za infundiranje,
steklenica s 500 ml emulzije
Lipofundin MCT/LCT 100 mg/ml emulzija za infundiranje,
steklenica z 250 ml emulzije
Režim
izdaje
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
J01MA12
levofloksacin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
V03AF
Zdravila za zaščito
organizma pri
zdravljenju neoplazem Medac
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
253,07
NDC
1.2.2015
generično
H
81,13
NDC
15.1.2015
generično
V03AF
Zdravila za zaščito
organizma pri
zdravljenju neoplazem Medac
H
19,82
NDC
15.1.2015
generično
V03AF
Zdravila za zaščito
organizma pri
zdravljenju neoplazem Medac
H
219,12
NDC
15.1.2015
generično
J01MA12
levofloksacin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
9,52
NDC
1.2.2015
generično
N05BA08
bromazepam
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,09
NDC
1.2.2015
generično
N05BA08
bromazepam
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,45
NDC
1.2.2015
generično
N05BA08
bromazepam
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,87
NDC
1.2.2015
generično
N05BA08
bromazepam
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
0,88
NDC
1.2.2015
originalno
N05BA08
bromazepam
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
2,18
NDC
1.2.2015
originalno
N05BA08
bromazepam
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
2,04
NDC
1.2.2015
originalno
N01BB02
Lidokain
40,00
IVDC
13.6.2014
31.5.2015 generično
G03AA10
gestoden in estrogen
3,65
NDC
1.2.2015
generično
G03AA10
gestoden in estrogen
ALKALOID-INT d.o.o.,
Chemical Works of Gedeon Richter
Ltd.
Rp
Chemical Works of Gedeon Richter
Ltd.
Rp
3,44
NDC
1.2.2015
generično
Dr. A. Wolff
Kemofarmacija d.d.
Kemofarmacija d.d.
Rp
3,80
3,60
10,58
NDC
NDC
NDC
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
originalno
originalno
originalno
D02AE01 sečnina
M03BX01 baklofen
M03BX01 baklofen
B05BA02
maščobne emulzije
B. Braun Melsungen AG
H
23,46
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA02
maščobne emulzije
B. Braun Melsungen AG
H
18,76
NDC
1.1.2015
originalno
108 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B05BA02
maščobne emulzije
B. Braun Melsungen AG
H
50,10
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA02
maščobne emulzije
B. Braun Melsungen AG
H
30,55
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA02
N03AA03
maščobne emulzije
Primidon
B. Braun Melsungen AG
Salus d.o.o.
H
25,97
11,02
NDC
IVDC
1.1.2015
12.3.2014
originalno
28.2.2015 generično
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
087688
126683
Ime zdravila in pakiranje
Lipofundin MCT/LCT 200 mg/ml emulzija za infundiranje,
steklenica s 500 ml emulzije
Lipofundin MCT/LCT 200 mg/ml emulzija za infundiranje,
steklenica z 250 ml emulzije
Lipofundin MCT/LCT 200 mg/ml emulzija za infundiranje,
steklenička s 100 ml emulzije
LISKANTIN 250 mg tablete, škatla s 100 tabletami
064807
LITAK 2 mg/ml raztopina za injiciranje, 1 viala s 5 ml raztopine L01BB04
kladribin
Lipomed GmbH
H/Rp
334,13
NDC
17.12.2014
originalno
064823
LITAK 2 mg/ml raztopina za injiciranje, 5 vial po 5 ml raztopine L01BB04
kladribin
Lipomed GmbH
H/Rp
1.516,99
NDC
17.12.2014
originalno
027960
Litalir 500 mg trde kapsule, škatla s steklenico s 100 kapsulami L01XX05
Hidroksisečnina
Bristol-Myers Squibb spol. s r. o.,
H/Rp
49,17
IVDC
1.5.2014
30.4.2015 originalno
N05AN01
Litij
Lekarna Ljubljana,
Rp
8,29
IVDC
1.11.2014
31.10.2015 generično
G03CX01
tibolon
N. V. Organon, Oss
Rp
16,70
NDC
1.2.2015
originalno
C09AA03
lizinopril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
5,52
NDC
15.10.2014
generično
C09AA03
lizinopril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
2,09
NDC
1.2.2015
generično
C09AA03
lizinopril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
9,32
NDC
15.10.2014
generično
C09AA03
lizinopril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
3,23
NDC
1.2.2015
generično
C09AA03
lizinopril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,58
NDC
15.10.2014
generično
C09AA03
lizinopril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
1,75
NDC
1.2.2015
generično
lizinopril in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
12,74
NDC
1.2.2015
generično
lizinopril in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,07
NDC
1.2.2015
generično
hidrokortizonbutirat
Astellas Pharma Europe B.V.
Rp
2,57
NDC
17.12.2014
originalno
D07AB02
hidrokortizonbutirat
Astellas Pharma Europe B.V.
Rp
2,57
NDC
17.12.2014
originalno
C07BB07
bisoprolol in tiazidi
MERCK d.o.o.
Rp
4,81
NDC
17.12.2014
originalno
C07BB07
bisoprolol in tiazidi
MERCK d.o.o.
Rp
4,81
NDC
17.12.2014
originalno
Ident
087718
087696
ATC
121088
Litijev karbonat Lekarna Ljubljana 300 mg tablete, škatla s
plastenko z za otroke varno zaporko s 100 tabletami
Livial 2,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (1 x 28 tablet v
pretisnem omotu)
Lizinopril Actavis 10 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Lizinopril Actavis 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Lizinopril Actavis 20 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Lizinopril Actavis 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Lizinopril Actavis 5 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Lizinopril Actavis 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
146361
Lizinopril/hidroklorotiazid Actavis 20 mg/12,5 mg tablete, škatla
s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
C09BA03
046833
022195
146358
121029
146359
121061
146360
053660
009768
009784
060771
060763
Lizinopril/hidroklorotiazid Actavis 20 mg/12,5 mg tablete, škatla
s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
C09BA03
Locoidon crelo 1 mg/g dermalna emulzija, škatla s
polietilenskim vsebnikom s 30 ml emulzije
D07AB02
Locoidon lipocrema 1 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g kreme
Lodoz 10 mg/6,25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
Lodoz 2,5 mg/6,25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
109 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
C07BB07
bisoprolol in tiazidi
MERCK d.o.o.
Rp
4,81
NDC
17.12.2014
originalno
G03AA10
gestoden in estrogen
Bayer Pharma AG
Rp
5,93
NDC
1.2.2015
originalno
L03AA14
lipegfilgrastim
Teva Pharma B.V.
H/Rp
756,65
NDC
1.2.2015
originalno
A07DA03
loperamid
Vitabalans oy
Rp
1,23
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
Teva Pharma B.V.
Rp
25,29
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
Teva Pharma B.V.
Rp
37,61
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
Teva Pharma B.V.
Rp
11,42
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
Teva Pharma B.V.
Rp
54,15
NDC
1.2.2015
generično
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
104493
Ime zdravila in pakiranje
Lodoz 5 mg/6,25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
Logest 0,02 mg/0,075 mg obložene tablete, škatla z 21
tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
Lonquex 6 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski
brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga (0,6 ml) z varnostnim
pripomočkom
Lopacut 2 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami (1
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Loquen 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Loquen 200 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Loquen 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Loquen 300 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
135194
Loquen SR 200 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N05AH04
kvetiapin
Teva Pharma B.V.
Rp
44,11
NDC
1.2.2015
generično
135216
Loquen SR 300 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N05AH04
kvetiapin
Teva Pharma B.V.
Rp
63,75
NDC
1.2.2015
generično
135208
Loquen SR 300 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N05AH04
kvetiapin
Teva Pharma B.V.
Rp
12,10
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
Teva Pharma B.V.
Rp
89,81
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
Teva Pharma B.V.
Rp
5,96
NDC
1.2.2015
generično
N05BA06
lorazepam
Lek d.d.
Rp
1,84
NDC
7.7.2014
generično
C09CA01
losartan
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,47
NDC
1.2.2015
generično
C09CA01
losartan
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,30
NDC
1.2.2015
generično
C09DA01
losartan in diuretiki
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
5,46
NDC
1.2.2015
generično
C09DA01
losartan in diuretiki
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,71
NDC
1.2.2015
generično
C09DA01
losartan in diuretiki
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
5,78
NDC
1.2.2015
generično
Ident
060755
008516
145817
125121
104469
104477
104485
135224
135186
047112
099649
076023
122912
049590
049670
Loquen SR 400 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Loquen SR 50 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z
10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Loram 2,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Lorista 100 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Lorista 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2
x 14 tablet v pretisnem omotu)
Lorista H 100 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Lorista H 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Lorista HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
ATC
110 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
047325
027995
084190
084204
038687
038679
117072
145986
015440
102229
064866
103489
070785
002143
070602
070815
070629
015377
091200
144676
141208
Ime zdravila in pakiranje
LORSILAN 1 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v
pretisnem omotu)
LORSILAN 2,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (1 x 20 tablet
v pretisnem omotu)
LOTAR 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
LOTAR 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Lotemax 0,5 % kapljice za oko, suspenzija, škatla s plastenko s
5 ml suspenzije
Lotemax 0,5 % kapljice za oko, suspenzija, škatla s plastenko z
10 ml suspenzije
Lotestrol 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
LUCENTIS 10 mg/ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo
LUCENTIS 10 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo, 1
topo iglo s filtrom, 1 injekcijsko iglo in 1 brizgo
LUMIGAN 0,1 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla z eno
plastenko s 3ml raztopine
LUMIGAN 0,3 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s
kapalnim vsebnikom s 3ml raztopine
Lutinus 100 mg vaginalne tablete, škatla z 21 tabletami (7 x 3
tablete v pretisnem omotu) in 1 vaginalnim aplikatorjem
LYRICA 150 mg trde kapsule, škatla s 56 trdimi kapsulami v
pretisnih omotih
LYRICA 225 mg trde kapsule, škatla s 56 trdimi kapsulami v
pretisnih omotih
LYRICA 25 mg trde kapsule, škatla s 56 trdimi kapsulami v
pretisnih omotih
LYRICA 300 mg trde kapsule, škatla s 56 trdimi kapsulami v
pretisnih omotih
LYRICA 75 mg trde kapsule, škatla s 56 trdimi kapsulami v
pretisnih omotih
Lysodren 500 mg tablete, 100 tablet
LYSTHENON 20 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5
ampulami s 5 ml raztopine
Lysthenon 20 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5
ampulami s 5 ml raztopine
Lyvam 1000 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N05BA06
Lorazepam
Belupo, d.o.o.,
Rp
1,58
NDC
14.6.2014
generično
N05BA06
Lorazepam
Belupo, d.o.o.,
Rp
1,84
NDC
14.6.2014
generično
C09CA01
losartan
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
4,74
NDC
1.2.2015
generično
C09CA01
losartan
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
3,48
NDC
1.2.2015
generično
S01BA14
loteprednol
Rp
6,57
NDC
17.12.2014
originalno
S01BA14
loteprednol
Dr. G. Mann
Dr. Gerhard Mann, Chem.-Pharm.
Fabrik GmbH
Rp
12,64
NDC
30.5.2014
originalno
L02BG04
Letrozol
sanofi-aventis d.o.o.,
Rp/Spec
42,03
NDC
14.7.2014
generično
S01LA04
ranibizumab
Novartis Europharm Limited
ZZ
727,48
NDC
15.1.2015
originalno
S01LA04
ranibizumab
Novartis Europharm Limited
ZZ
727,48
NDC
15.1.2015
originalno
S01EE03
bimatoprost
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Rp
12,98
NDC
17.12.2014
originalno
S01EE03
bimatoprost
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Rp
13,78
NDC
17.12.2014
originalno
G03DA04
progesteron
Ferring GmbH
Rp
28,10
NDC
17.12.2014
originalno
N03AX16
pregabalin
Pfizer Limited
Rp
41,31
NDC
1.2.2015
originalno
N03AX16
pregabalin
Pfizer Limited
Rp
94,97
NDC
1.2.2015
originalno
N03AX16
pregabalin
Pfizer Limited
Rp
11,52
NDC
1.2.2015
originalno
N03AX16
pregabalin
Pfizer Limited
Rp
61,72
NDC
1.2.2015
originalno
N03AX16
L01XX23
pregabalin
mitotan
Pfizer Limited
Laboratoire HRA pharma
Rp
H/Rp
27,85
607,08
NDC
NDC
1.2.2015
17.12.2014
originalno
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
M03AB01 suksametonium
Kemofarmacija d.d.
5,42
IVDC
16.9.2014
31.8.2015 generično
M03AB01 Suksametonium
Sanolabor, d.d.,
5,42
IVDC
28.3.2014
28.2.2015 originalno
43,95
NDC
1.2.2015
generično
N03AX14
levetiracetam
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
111 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
141211
141225
141239
145442
145443
Ime zdravila in pakiranje
Lyvam 250 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Lyvam 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Lyvam 750 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Lyxumia 10 mikrogramov raztopina za injiciranje, 1 napolnjen
injekcijski peresnik
Lyxumia 20 mikrogramov raztopina za injiciranje, 2 napolnjena
injekcijska peresnika
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N03AX14
levetiracetam
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
11,79
NDC
1.2.2015
generično
N03AX14
levetiracetam
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
22,32
NDC
1.2.2015
generično
N03AX14
levetiracetam
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
36,43
NDC
1.2.2015
generično
A10BX10
liksizenatid
Sanofi-Aventis Groupe
Rp
39,42
NDC
15.1.2015
originalno
A10BX10
liksisenatid
Sanofi-Aventis Groupe
Rp
78,34
NDC
15.1.2015
originalno
L01XC02
Rituksimab
Roche Registration Limited,
V.Britanija
H
627,56
IVDC
1.1.2015
31.12.2015 originalno
L01XC02
rituksimab
H
2.077,90
NDC
15.1.2015
originalno
L01XC02
J01XE01
Rituksimab
nitrofurantoin
Roche Registration Ltd.
Roche Registration Limited,
V.Britanija
LENIS d.o.o.
H
1.540,48
10,45
IVDC
IVDC
1.1.2015
15.10.2014
31.12.2015 originalno
30.9.2015 originalno
J01XE01
nitrofurantoin
LENIS d.o.o.
10,41
IVDC
27.1.2015
31.10.2015 originalno
J01FA11
miokamicin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
6,44
NDC
1.2.2015
originalno
J01FA03
midekamicin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,77
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
048291
MabThera 100 mg koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z dvema vialama po 10 ml koncentrata
MabThera 1400 mg raztopina za podkožno injiciranje, škatla z
1 vialo
MabThera 500 mg koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z eno vialo po 50 ml koncentrata
MacroBID 100 mg kapsule, škatla s 14 kapsulami
MACRODANTIN 100 mg kapsule, škatla s 30 kapsulami v
pretisnem omotu
Macropen 35 mg/ml zrnca za peroralno suspenzijo, škatla s
steklenico z zrnci za pripravo 115 ml suspenzije in merilno
žličko
Macropen 400 mg filmsko obložene tablete, škatla s 16
tabletami (2 x 8 tablet v pretisnem omotu)
083534
Madopar 100 mg/25 mg disperzibilne tablete, škatla s
stekleničko s 30 tabletami
N04BA02
levodopa in zaviralec
dekarboksilaze
ROCHE d.o.o.
Rp
5,96
NDC
15.1.2015
originalno
018147
Madopar 100 mg/25 mg tablete, škatla s stekleničko s 100
tabletami
N04BA02
levodopa in zaviralec
dekarboksilaze
ROCHE d.o.o.
Rp
13,03
NDC
15.1.2015
originalno
N04BA02
levodopa in zaviralec
dekarboksilaze
Rp
24,41
NDC
15.1.2015
originalno
V08CA01
gadopentetna kislina
ZZ
41,59
NDC
1.1.2015
generično
V08CA01
gadopentetna kislina
ZZ
73,51
NDC
1.1.2015
generično
V08CA01
gadopentetna kislina
ZZ
17,83
NDC
1.1.2015
generično
V08CA01
gadopentetna kislina
ROCHE d.o.o.
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
ZZ
30,32
NDC
1.1.2015
generično
010464
146287
010472
144709
144674
001139
018155
035980
036170
035858
035890
Madopar 200 mg/50 mg tablete, škatla s stekleničko s 100
tabletami
Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla z
1 vialo s 15 ml raztopine
Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla z
1 vialo s 30 ml raztopine
Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla z
1 vialo s 5 ml raztopine
Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla z
1 vialo z 10 ml raztopine
112 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
036030
036510
036650
036340
036480
036544
001910
000582
078190
048623
048569
027430
027464
146190
146191
144507
074535
074519
072230
031747
046418
045705
Ime zdravila in pakiranje
Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla z
1 vialo z 20 ml raztopine
Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla z
10 vialami s 15 ml raztopine
Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla z
10 vialami s 30 ml raztopine
Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla z
10 vialami s 5 ml raztopine
Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla z
10 vialami z 10 ml raztopine
Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla z
10 vialami z 20 ml raztopine
Magnevist 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z
20 ml raztopine
Magnevist 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje v viali, škatla z 1
vialo z 10 ml raztopine
Magnevist 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje v viali, škatla z 1
vialo z 20 ml raztopine
Makrocef 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 1 vialo s praškom
Makrocef 2 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 1 vialo s praškom
Mapron 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Mapron 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Marbodin 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Marbodin 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Marcain Heavy 0,5 %, razt. za inj., 5 x 4 ml ampula
Marcaine 5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5 vialami z
20 ml raztopine
MARCAINE SPINAL 0,5% HEAVY raztopina za injiciranje,
škatla s 5 ampulami s 4 ml raztopine
MARCAINE SPINAL 0,5% raztopina za injiciranje, škatla s 5
ampulami s 4 ml raztopine
Marevan 3 mg tablete, škatla s plastičnim lončkom s 100
tabletami
Matrifen 100 mikrogramov/uro transdermalni obliž, škatla s 5
transdermalnimi obliži
Matrifen 12 mikrogramov/uro transdermalni obliž, škatla s 5
transdermalnimi obliži
splošno ime zdravila
V08CA01
gadopentetna kislina
V08CA01
gadopentetna kislina
V08CA01
gadopentetna kislina
V08CA01
gadopentetna kislina
V08CA01
gadopentetna kislina
V08CA01
gadopentetna kislina
Naziv zavezanca
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
Agfa HealthCare Imaging Agents
GmbH
V08CA01
gadopentetna kislina
V08CA01
ATC
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
ZZ
50,87
NDC
1.1.2015
generično
ZZ
394,80
NDC
1.1.2015
generično
ZZ
707,94
NDC
1.1.2015
generično
ZZ
173,52
NDC
1.1.2015
generično
ZZ
285,19
NDC
1.1.2015
generično
ZZ
483,17
NDC
1.1.2015
generično
Bayer Pharma AG
ZZ
319,78
NDC
1.2.2015
originalno
gadopentetna kislina
Bayer Pharma AG
ZZ
34,03
NDC
1.2.2015
originalno
V08CA01
gadopentetna kislina
Bayer Pharma AG
ZZ
64,35
NDC
1.2.2015
originalno
J01DD01
cefotaksim
KRKA, d.d., Novo mesto
H
4,48
NDC
1.2.2015
generično
J01DD01
cefotaksim
KRKA, d.d., Novo mesto
H
8,24
NDC
1.2.2015
generično
N06AB06
sertralin
Teva Pharma B.V.
Rp
5,96
NDC
1.2.2015
generično
N06AB06
sertralin
Teva Pharma B.V.
Rp
4,97
NDC
1.2.2015
generično
N06DX01
memantin
STADA Arzneimittel AG
Rp
13,58
NDC
1.2.2015
generično
N06DX01
N01BB01
memantin
Bupivakain
STADA Arzneimittel AG
Lenis farmacevtika d.o.o.
Rp
24,61
20,73
NDC
IVDC
1.2.2015
28.3.2014
generično
28.2.2015 originalno
N01BB01
bupivakain
AstraZeneca UK Limited
ZZ
14,05
NDC
17.12.2014
originalno
N01BB01
bupivakain
Kemofarmacija d.d.
20,73
IVDC
1.12.2014
30.11.2015 originalno
N01BB01
bupivakain
Kemofarmacija d.d.
25,18
IVDC
1.12.2014
30.11.2015 originalno
B01AA03
Varfarin
Orion Corporation,
Rp
4,74
IVDC
20.6.2014
31.5.2015 generično
N02AB03
fentanil
Takeda Pharma A/S
Rp
35,93
NDC
1.1.2015
generično
N02AB03
fentanil
Takeda Pharma A/S
Rp
7,49
NDC
1.1.2015
generično
113 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
046388
046396
046400
126691
126713
Ime zdravila in pakiranje
Matrifen 25 mikrogramov/uro transdermalni obliž, škatla s 5
transdermalnimi obliži
Matrifen 50 mikrogramov/uro transdermalni obliž, škatla s 5
transdermalnimi obliži
Matrifen 75 mikrogramov/uro transdermalni obliž, škatla s 5
transdermalnimi obliži
MAXALT 10 mg peroralni liofilizat, škatla s 6 peroralnimi
liofilizati (2 škatlici za prenašanje x 3 vrečke s po 1 liofilizatom v
aluminijasti vrečki)
MAXALT 5 mg peroralni liofilizat, škatla z 12 peroralnimi
liofilizati (4 škatlice za prenašanje x 3 vrečke s po 1 liofilizatom
v aluminijasti vrečki)
MAXIDEX 1 mg/ml kapljice za oko, suspenzija, škatla s
kapalnim vsebnikom s 5 ml suspenzije
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N02AB03
fentanil
Takeda Pharma A/S
Rp
11,76
NDC
1.1.2015
generično
N02AB03
fentanil
Takeda Pharma A/S
Rp
20,53
NDC
1.1.2015
generično
N02AB03
fentanil
Takeda Pharma A/S
Rp
28,59
NDC
1.1.2015
generično
N02CC04 rizatriptan
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
13,04
NDC
1.2.2015
originalno
N02CC04 rizatriptan
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
23,47
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
S01BA01
Deksametazon
S.A. Alcon-Couvreur N.V.,
Rp/Spec
2,52
IVDC
1.5.2014
30.4.2015 originalno
deksametazon
S.A. Alcon Couvreur N.V.
Rp/Spec
8,32
NDC
17.12.2014
originalno
cefepim
BMS Češka
H
12,41
NDC
15.1.2015
originalno
027030
MAXIDEX 1 mg/g mazilo za oko, škatla s tubo po 3,5 g mazila S01BA01
MAXIPIME 1 g prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1
vialo s praškom
J01DE01
MAXIPIME 2 g prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1
vialo s praškom
J01DE01
BMS Češka
H
20,15
NDC
15.1.2015
originalno
088722
MAXITROL 1 mg/3500 i.e./6000 i.e. v 1 g mazilo za oko, škatla
s tubo s 3,5 g mazila
S01CA01
S.A. Alcon-Couvreur N.V.,
Rp/Spec
2,52
IVDC
17.12.2014
30.11.2015 originalno
S01CA01
cefepim
Deksametazon in
antimikrobne
učinkovine
deksametazon in
protimikrobne
učinkovine
S.A. Alcon Couvreur N.V.
Rp/Spec
2,79
NDC
17.12.2014
originalno
L01XE01
imatinib
KRKA, d.d., Novo mesto
H/Rp
1.441,56
NDC
1.2.2015
generično
L01XE01
imatinib
KRKA, d.d., Novo mesto
H/Rp
1.441,55
NDC
1.2.2015
generično
H02AB04
metilprednizolon
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
10,08
NDC
1.2.2015
originalno
H02AB04
metilprednizolon
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
8,64
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
2,49
NDC
1.2.2015
originalno
Rp/Spec
66,77
NDC
1.1.2015
originalno
133,05
NDC
1.1.2015
originalno
3,13
NDC
1.2.2015
generično
088692
088706
027006
082007
MAXITROL 1 mg/3500 i.e./6000 i.e. v 1 ml kapljice za oko,
suspenzija, škatla s kapalnim vsebnikom s 5 ml suspenzije
Meaxin 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 120 tabletami
(12 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Meaxin 400 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Medrol 16 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Medrol 32 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
066516
Medrol 4 mg tablete, škatla s stekleničko s 30 tabletami
H02AB04
metilprednizolon
025780
Megace 160 mg tablete, škatla s stekleničko s 30 tabletami
L02AB01
megestrol
Pfizer Luxembourg SARL
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
L02AB01
megestrol
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
Rp/Spec
GALEX d.d.
Rp
088730
145415
145416
082015
004790
055549
Megace 40 mg/ml peroralna suspenzija, škatla s plastičnim
vsebnikom (z za otroke varno zaporko) z 240 ml suspenzije
Meloxan 15 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
M01AC06 meloksikam
114 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
146363
146362
146364
145282
145283
145094
145095
050938
050946
044520
014656
146365
032441
146366
032093
146367
032433
Ime zdravila in pakiranje
Memantin Teva 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 56
tabletami (8 x 7 tablet v PVC/PE/PVdC Al perforiranem
pretisnem omotu)
Memantin Teva 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v PVC/PE/PVdC Al perforiranem
pretisnem omotu)
Memantin Teva 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v PVC/PE/PVdC Al perforiranem
pretisnem omotu)
Memantine Merz 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami v pretisnem omotu
Memantine Merz 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami v pretisnem omotu
Memaxa 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Memaxa 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Menadex 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Menadex 25 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami
(1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
N06DX01
memantin
Teva Pharma B.V.
Rp
25,74
NDC
1.2.2015
generično
N06DX01
memantin
Teva Pharma B.V.
Rp
13,58
NDC
1.2.2015
generično
N06DX01
memantin
Teva Pharma B.V.
Rp
24,61
NDC
1.2.2015
generično
N06DX01
memantin
Merz Pharmaceuticals GmbH
Rp
13,58
NDC
1.2.2015
generično
N06DX01
memantin
Merz Pharmaceuticals GmbH
Rp
24,62
NDC
1.2.2015
generično
N06DX01
memantin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
13,58
NDC
1.2.2015
generično
N06DX01
memantin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
24,61
NDC
1.2.2015
generično
M01AE17 deksketoprofen
Menarini International O.L.S.A.
Rp
7,69
NDC
1.2.2015
originalno
M01AE17 deksketoprofen
Menarini International O.L.S.A.
Rp
2,93
NDC
1.2.2015
originalno
GSK d.o.o., Ljubljana
ZZ
18,32
NDC
1.2.2015
originalno
Ferring GmbH
ZZ
180,84
NDC
17.12.2014
originalno
ATC
MENCEVAX ACWY prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 vialo s
praškom, 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z vehiklom in 2 iglama J07AH04
Menopur 75 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
škatla z 10 vialami s praškom in 10 ampulami z vehiklom
Meramyl 10 mg tabete, škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Meramyl 10 mg tabete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Meramyl 2,5 mg tabete, škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Meramyl 2,5 mg tabete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Meramyl 5 mg tabete, škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Meramyl 5 mg tabete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
štirivalentno cepivo
proti meningokokom
tipov A,C,Y,W-135 z
očiščenimi
polisaharidnimi
antigeni
humani menopavzni
G03GA02 gonadotropin
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
C09AA05
ramipril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
11,97
NDC
1.2.2015
generično
C09AA05
ramipril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,03
NDC
1.2.2015
generično
C09AA05
ramipril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
6,02
NDC
1.2.2015
generično
C09AA05
ramipril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
2,21
NDC
1.2.2015
generično
C09AA05
ramipril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
7,96
NDC
1.2.2015
generično
C09AA05
ramipril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
2,82
NDC
1.2.2015
generično
115 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
010049
146192
146193
146194
146195
Ime zdravila in pakiranje
Meronem 1000 mg prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom
Meropenem Actavis 1000 mg prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Meropenem Actavis 1000 mg prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom
Meropenem Actavis 500 mg prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Meropenem Actavis 500 mg prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
J01DH02
meropenem
AstraZeneca UK Limited
H
267,22
NDC
17.12.2014
originalno
J01DH02
meropenem
Actavis Group PTC ehf.
H
19,00
NDC
1.2.2015
generično
J01DH02
meropenem
Actavis Group PTC ehf.
H
185,52
NDC
1.2.2015
generično
J01DH02
meropenem
Actavis Group PTC ehf.
H
12,96
NDC
1.2.2015
generično
J01DH02
meropenem
Actavis Group PTC ehf.
H
125,06
NDC
1.2.2015
generično
meropenem
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
19,00
NDC
1.2.2015
generično
meropenem
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
185,52
NDC
1.2.2015
generično
meropenem
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
185,52
NDC
1.2.2015
generično
meropenem
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
12,96
NDC
1.2.2015
generično
meropenem
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
125,06
NDC
1.2.2015
generično
J01DH02
meropenem
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
125,06
NDC
1.2.2015
generično
J01DH02
N07AA02
meropenem
Piridostigmin
Lek d.d.
Medical Intertrade d.o.o.
H
185,03
5,32
NDC
IVDC
7.7.2014
1.8.2014
generično
31.7.2015 originalno
N07BC02
metadon
KRKA, d.d., Novo mesto
ZZ_odv
90,41
NDC
1.2.2015
generično
N07BC02
metadon
KRKA, d.d., Novo mesto
ZZ_odv
17,91
NDC
1.2.2015
generično
ATC
125156
Meropenem Kabi 1000 mg prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 1 steklenico (volumen 100 ml) s praškom J01DH02
Meropenem Kabi 1000 mg prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 10 steklenicami (volumen 100 ml) s
praškom
J01DH02
125130
Meropenem Kabi 1000 mg prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 10 vialami (volumen 20 ml) s praškom
J01DH02
125148
125180
125199
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
Meropenem Kabi 500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 1 steklenico (volumen 100 ml) s praškom J01DH02
Meropenem Kabi 500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 10 steklenicami (volumen 100 ml) s
praškom
J01DH02
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
036676
Meropenem Kabi 500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 10 vialami (volumen 20 ml) s praškom
Meropenem Lek 1000 mg prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom
Mestinon 60mg obložene tablete, 20 tablet
Metadon Krka 10 mg/ml peroralna raztopina, steklenica s 1000
ml raztopine
Metadon Krka 10 mg/ml peroralna raztopina, škatla s
steklenico s 100 ml raztopine
METADONIJEV KLORID ALKALOID-INT 10 mg/ml peroralna
raztopina, škatla s steklenico s 100 ml peroralne raztopine in s
plastično odmerno pipeto
N07BC02
metadon
ALKALOID - INT d.o.o.
ZZ_odv
17,91
NDC
1.2.2015
generično
008532
METADONIJEV KLORID ALKALOID-INT 10 mg/ml peroralna
raztopina, škatla s steklenico s 1000 ml peroralne raztopine
N07BC02
metadon
ALKALOID - INT d.o.o.
ZZ_odv
90,41
NDC
1.2.2015
generično
125164
123692
049808
062731
062642
116 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
036684
METADONIJEV KLORID ALKALOID-INT 10 mg/ml peroralne
kapljice, raztopina, škatla s steklenico z 10 ml raztopine z
mehko plastično kapalko in plastičnim pokrovčkom
N07BC02
metadon
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
2,24
NDC
1.2.2015
generično
017213
Metalyse 10.000 enot prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala s praškom in 1 napolnjena brizga z vehiklom B01AD11
tenekteplaza
Boehringer Ingelheim International
GmbH
ZZ
1.177,96
NDC
1.2.2015
originalno
017205
Metalyse 8.000 enot prašek in vehikel za raztopino za injic, 1
viala s praškom in 1 napolnjena brizga z vehiklom
B01AD11
tenekteplaza
Boehringer Ingelheim International
GmbH
ZZ
1.056,86
NDC
1.2.2015
originalno
N02BB02
natrjev metamizolat
STADA Arzneimittel AG
Rp
5,39
NDC
1.2.2015
generično
A10BA02
metformin
WÖRWAG Pharma
Rp
4,82
NDC
1.2.2015
generično
A10BA02
metformin
WÖRWAG Pharma
Rp
1,79
NDC
1.2.2015
generično
L-metildopa
Kemofarmacija d.d.
NDC
15.1.2015
generično
Metiltioninijev klorid
Provepharm S.A.S., Francija
ZZ
243,55
IVDC
22.4.2014
31.3.2015 generično
Ident
Ime zdravila in pakiranje
146311
042021
041998
Metamizol STADA 500 mg/ml peroralne kapljice, raztopina,
škatla s kapalnim vsebnikom s 100 ml raztopine
Metfogamma 1000 mg filmsko obložene tablete, škatla s 120
tabletami (8 x 15 tablet v pretisnem omotu)
Metfogamma 1000 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
145689
METHYLDOPA STADA, 250 mg tablete, škatla s 60 tabletami C02AB01
Metiltioninijev klorid Proveblue 5 mg/ml raztopina za injiciranje,
5 x ampula 10 ml
V03AB17
112380
Metoject 50 mg/ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,2
ml raztopine, 1 injekcijsko iglo in alkoholnimi blazinicami
L01BA01
metotreksat
Medac
H/Rp
14,03
NDC
15.1.2015
originalno
112402
Metoject 50 mg/ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,3
ml raztopine, 1 injekcijsko iglo in alkoholnimi blazinicami
L01BA01
metotreksat
Medac
H/Rp
16,07
NDC
15.1.2015
originalno
112410
Metoject 50 mg/ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,4
ml raztopine, 1 injekcijsko iglo in alkoholnimi blazinicami
L01BA01
metotreksat
Medac
H/Rp
17,84
NDC
15.1.2015
originalno
L01BA01
metotreksat
Medac
H/Rp
20,72
NDC
15.1.2015
originalno
A03FA01
V04CD01
metoklopramid
Metirapon
SANOLABOR, D.D.
Lenis farmacevtika d.o.o.
27,39
559,08
IVDC
IVDC
1.2.2015
28.3.2014
31.1.2016 generično
28.2.2015 originalno
L04AX03
metotreksat
EBEWE Pharma
32,31
NDC
1.2.2015
generično
144789
112429
130370
144766
129771
Metoject 50 mg/ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5
ml raztopine, 1 injekcijsko iglo in alkoholnimi blazinicami
METOKLOPRAMIDE RENAUDIN 10mg/2 ml, raztopina za
injiciranje, škatla s 100 ampulami po 2 ml
Metopirone kapsule 250 mg, 100 x
Metotreksat Ebewe 10 mg tablete, škatla z vsebnikom s 50
tabletami
Rp/Spec
117 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
109240
109266
129755
109282
109290
129763
071552
051284
003891
003883
030414
030422
042536
051373
144416
091499
091472
091537
Ime zdravila in pakiranje
Metotreksat Ebewe 10 mg/ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko
brizgo z 1,0 ml raztopine
Metotreksat Ebewe 10 mg/ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko
brizgo z 1,5 ml raztopine
Metotreksat Ebewe 2,5 mg tablete, škatla z vsebnikom s 50
tabletami
Metotreksat Ebewe 20 mg/ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko
brizgo z 1,0 ml raztopine
Metotreksat Ebewe 20 mg/ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko
brizgo z 1,25 ml raztopine
Metotreksat Ebewe 5 mg tablete, škatla z vsebnikom s 50
tabletami
Metronidazol Braun 5 mg/ml raztopina za infundiranje,
polietilenskimi vsebnik s 100 ml raztopine
Miacalcic 100 i.e./ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,
škatla s 5 ampulami z 1 ml raztopine
Micardis 40 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Micardis 80 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x
7 tablet v pretisnem omotu)
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x
7 tablet v pretisnem omotu)
MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete, škatla s pretisnim omotom
po 28 tablet
Microgynon 0,03 mg/0,15 mg obložene tablete, škatla s 63
tabletami (3 x 21 tablet v pretisnem omotu)
MICROPAQUE SUSPENSION 1 g/ml peroralna ali rektalna
suspenzija, 1 steklenica z 2000 ml suspenzije
Midazolam Accord 5 mg/ml raztopina za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 1 ampulo z 10 ml raztopine
Midazolam Accord 5 mg/ml raztopina za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 10 ampulami s 3 ml raztopine
Midazolam Accord 5 mg/ml raztopina za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 10 ampulami z 1 ml raztopine
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L01BA01
metotreksat
EBEWE Pharma
H/Rp
15,97
NDC
1.2.2015
generično
L01BA01
metotreksat
EBEWE Pharma
H/Rp
22,66
NDC
1.2.2015
generično
L04AX03
metotreksat
EBEWE Pharma
Rp/Spec
8,77
NDC
1.2.2015
generično
L01BA01
metotreksat
EBEWE Pharma
H/Rp
14,87
NDC
1.2.2015
generično
L01BA01
metotreksat
EBEWE Pharma
H/Rp
18,65
NDC
1.2.2015
generično
L04AX03
metotreksat
EBEWE Pharma
Rp/Spec
17,78
NDC
1.2.2015
generično
J01XD01
metronidazol
sintezni lososov
kalcitonin
B. Braun Melsungen AG
H
4,62
NDC
1.1.2015
generično
ZZ
16,87
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
9,99
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
12,06
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
12,37
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
14,95
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
14,95
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
8,76
NDC
1.2.2015
originalno
40,51
IVDC
11.8.2014
31.7.2015 originalno
ATC
H05BA01
C09CA07
C09CA07
C09DA07
C09DA07
C09DA07
G03AA07
V08BA01
Novartis Pharma GmbH
Boehringer Ingelheim International
telmisartan
GmbH
Boehringer Ingelheim International
telmisartan
GmbH
Boehringer Ingelheim International
telmisartan in diuretiki GmbH
Boehringer Ingelheim International
telmisartan in diuretiki GmbH
Boehringer Ingelheim International
telmisartan in diuretiki GmbH
levonorgestrel in
estrogen
Bayer Pharma AG
barijev(II) sulfat z
suspendirajočimi
sredstvi
SANOLABOR, D.D.
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
N05CD08 midazolam
Accord Healthcare
ZZ
4,55
NDC
1.2.2015
generično
N05CD08 midazolam
Accord Healthcare
ZZ
14,13
NDC
1.2.2015
generično
N05CD08 midazolam
Accord Healthcare
ZZ
7,01
NDC
1.2.2015
generično
118 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Naziv zavezanca
N05CD08 midazolam
Lek d.d.
ZZ
4,05
NDC
7.7.2014
generično
N05CD08 midazolam
Lek d.d.
ZZ
20,79
NDC
7.7.2014
generično
Midazolam Torrex 1 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 ampulami s 5 ml raztopine
N05CD08 midazolam
CHIESI SLOVENIJA, d.o.o.
ZZ
7,64
NDC
17.12.2014
generično
Midazolam Torrex 5 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 ampulami s 10 ml raztopine
N05CD08 midazolam
CHIESI SLOVENIJA, d.o.o.
ZZ
40,53
NDC
17.12.2014
generično
CHIESI SLOVENIJA, d.o.o.
ZZ
14,13
NDC
17.12.2014
generično
Ident
Ime zdravila in pakiranje
145345
Midazolam Lek 1 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla s 5 ampulami s 5 ml raztopine
145346
Midazolam Lek 5 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine
050466
050520
098710
Midazolam Torrex 5 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 ampulami s 3 ml raztopine
Mifegyne 200 mg tablete, škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v
pretisnem omotu)
Miktan 0,4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Mimpara 30 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Mimpara 60 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
MINIRIN 0,1 mg/ml pršilo za nos, škatla s stekleničko po 5 ml s
črpalko za pršilnik
MINIRIN 0,2 mg tablete, škatla s polietilenskim vsebnikom s 30
tabletami
Minirin Melt 120 mikrogramov peroralni liofilizat, škatla s 30
peroralnimi liofilizati (3 x 10 peroralnih liofilizatov v pretisnem
omotu)
Minirin Melt 60 mikrogramov peroralni liofilizat, škatla s 30
peroralnimi liofilizati (3 x 10 peroralnih liofilizatov v pretisnem
omotu)
076740
MINULET 75 mikrogramov/30 mikrogramov obložene tablete,
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
050512
145696
128333
018384
018406
144493
040142
098701
002364
010480
010499
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
ATC
splošno ime zdravila
N05CD08 midazolam
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
G03XB01
mifepriston
Exelgyn
H
74,13
NDC
17.12.2014
originalno
G04CA02
tamsulozin
Lek d.d.
Rp
3,55
NDC
7.7.2014
generično
H05BX01
cinakalcet
Amgen Europe B.V.
H/Rp
165,34
NDC
1.2.2015
originalno
H05BX01
cinakalcet
Amgen Europe B.V.
H/Rp
304,81
NDC
1.2.2015
originalno
H01BA02
Dezmopresin
Salus d.o.o.
37,16
IVDC
13.5.2014
30.4.2015 originalno
H01BA02
dezmopresin
Ferring GmbH
Rp
52,32
NDC
17.12.2014
originalno
H01BA02
dezmopresin
Ferring GmbH
Rp
37,62
NDC
17.12.2014
originalno
H01BA02
dezmopresin
Ferring GmbH
Rp
19,06
NDC
17.12.2014
originalno
G03AA10
gestoden in estrogen
Pfizer Europe MA, EEIG
Rp
3,44
NDC
1.2.2015
generično
karbahol
S.A. Alcon Couvreur N.V.
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
H
50,36
NDC
17.12.2014
originalno
Rp
3,18
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
4,86
NDC
1.2.2015
originalno
MIOSTAT 100 mikrogramov/ml raztopina za injiciranje, škatla z
12 vialami z 1,5 ml raztopine (12 x 1 viala v pretisnem omotu) S01EB02
MIRAPEXIN 0,088 mg tablete, 30 tablet (3x10 v pretisnem
omotu)
N04BC05
MIRAPEXIN 0,18 mg tablete, 30 tablet (3x10 v pretisnem
omotu)
N04BC05
pramipeksol
pramipeksol
119 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
079456
Ime zdravila in pakiranje
MIRAPEXIN 0,26 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 30
tablet v pretisnih omotih
MIRAPEXIN 0,52 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 30
tablet v pretisnih omotih
MIRAPEXIN 0,7 mg tablete, 30 tablet (3x10 v pretisnem
omotu)
MIRAPEXIN 1,05 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 30
tablet v pretisnih omotih
MIRAPEXIN 2,1 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 30
tablet v pretisnih omotih
022900
MIRCERA 100 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
B03XA03
metoksipolietilenglikol
epoetin beta
Roche Products Limited
H/Rp
149,02
NDC
15.1.2015
originalno
047252
MIRCERA 120 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
B03XA03
metoksipolietilenglikol
epoetin beta
Roche Products Limited
H/Rp
178,71
NDC
15.1.2015
originalno
023060
MIRCERA 150 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
B03XA03
metoksipolietilenglikol
epoetin beta
Roche Products Limited
H/Rp
223,26
NDC
15.1.2015
originalno
023230
MIRCERA 200 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
B03XA03
metoksipolietilenglikol
epoetin beta
Roche Products Limited
H/Rp
297,53
NDC
15.1.2015
originalno
023345
MIRCERA 250 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
B03XA03
metoksipolietilenglikol
epoetin beta
Roche Products Limited
H/Rp
371,78
NDC
15.1.2015
originalno
047236
MIRCERA 30 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
B03XA03
metoksipolietilenglikol
epoetin beta
Roche Products Limited
H/Rp
45,04
NDC
15.1.2015
originalno
047260
MIRCERA 360 mikrogramov/0,6 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
B03XA03
metoksipolietilenglikol
epoetin beta
Roche Products Limited
H/Rp
535,13
NDC
15.1.2015
originalno
022730
MIRCERA 50 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
B03XA03
metoksipolietilenglikol
epoetin beta
Roche Products Limited
H/Rp
74,76
NDC
15.1.2015
originalno
022870
MIRCERA 75 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
B03XA03
H/Rp
111,89
NDC
15.1.2015
originalno
ZZ
92,80
NDC
17.12.2014
originalno
Rp
4,83
NDC
1.1.2015
generično
Ident
085553
079430
010502
079448
001783
028916
Mirena 20 mikrogramov/24 ur intrauterini dostavni sistem,
škatla z 1 intrauterinim dostavnim sistemom
Mirtazapin Mylan 30 mg orodisperzibilne tablete, škatla s 30
tabletami (5 x 6 tablet v pretisnem omotu)
ATC
N04BC05
pramipeksol
N04BC05
pramipeksol
N04BC05
pramipeksol
N04BC05
pramipeksol
N04BC05
pramipeksol
Naziv zavezanca
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Režim
izdaje
G02BA03
metoksipolietilenglikol
epoetin beta
Roche Products Limited
plastični maternični
vložki z dodatkom
progestogenov
Bayer Oy
N06AX11
mirtazapin
Generics (UK) Ltd.
Rp
8,57
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
16,64
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
15,54
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
32,71
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
59,46
NDC
1.2.2015
originalno
120 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
028924
070114
070106
087351
021750
021890
021920
003018
027707
139128
139131
051969
028770
051934
028738
105708
121118
105724
085081
045756
Ime zdravila in pakiranje
Mirtazapin Mylan 45 mg orodisperzibilne tablete, škatla s 30
tabletami (5 x 6 tablet v pretisnem omotu)
Mirzaten 30 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Mirzaten 45 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
MIVACRON 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,
škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine
Mixamin glukoza 12 % brez elektrolitov raztopina za
infundiranje, škatla s 6 vrečkami s 1000 ml raztopine
Mixamin glukoza 12 % raztopina za infundiranje, škatla s 6
vrečkami s 1000 ml raztopine
Mixamin glukoza 20 % raztopina za infundiranje, škatla s 6
vrečkami s 1000 ml raztopine
Mixtard 30 Penfill 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v
injekcijskem vložku, škatla s 5 injekcijskimi vložki po 3 ml
suspenzije
M-M-RVAXPRO prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
v napolnjeni injekcijski brizgi, 10 vial + 10 napolnjenih
injekcijskih brizg + 20 igel
Modigraf 0,2 mg zrnca za peroralno suspenzijo, škatla s 50
vrečkami
Modigraf 1 mg zrnca za peroralno suspenzijo, škatla s 50
vrečkami
Moditen 1 mg obložene tablete, škatla s 25 tabletami v
steklenički
Moditen 2,5 mg obložene tablete, škatla s 100 tabletami v
steklenički
Moditen 5 mg obložene tablete, škatla s 100 tabletami v
steklenički
Moditen depo 25 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5
ampulami z 1 ml raztopine
Mofenstra 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Mofenstra 4 mg zrnca, škatla z 28 vrečicami
Mofenstra 5 mg žvečljive tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)
Mofetilmikofenolat Actavis 500 mg filmsko obložene tablete,
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kapsule, škatla s 100
kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N06AX11
mirtazapin
Generics (UK) Ltd.
Rp
6,61
NDC
1.1.2015
generično
N06AX11
mirtazapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,68
NDC
1.2.2015
generično
N06AX11
mirtazapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
5,33
NDC
1.2.2015
generično
GSK d.o.o., Ljubljana
ZZ
26,15
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
M03AC10 mivakurijev klorid
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
B05BA10
kombinacije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
135,17
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
135,17
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
135,17
NDC
1.2.2015
originalno
A10AD01
humani insulin
Novo Nordisk A/S
Rp
33,86
NDC
17.12.2014
originalno
J07BD52
mešano cepivo proti
ošpicam, mumpsu in
rdečkam z oslabljenimi
virusi
SANOFI PASTEUR MSD SNC
ZZ
106,46
NDC
17.12.2014
originalno
L04AD02
takrolimus
Astellas Pharma Europe B.V.
H/Rp
56,11
NDC
17.12.2014
originalno
L04AD02
takrolimus
Astellas Pharma Europe B.V.
H/Rp
278,53
NDC
17.12.2014
originalno
N05AB02
flufenazin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,11
NDC
1.2.2015
originalno
N05AB02
flufenazin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
11,08
NDC
1.2.2015
originalno
N05AB02
flufenazin
Rp
25,55
NDC
1.2.2015
originalno
N05AB02
Flufenazin
KRKA, d.d., Novo mesto
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto
ZZ
11,14
IVDC
24.4.2014
31.3.2015 originalno
R03DC03 montelukast
R03DC03 montelukast
Lek d.d.
Lek d.d.
Rp
Rp
11,54
12,48
NDC
NDC
7.7.2014
7.7.2014
generično
generično
R03DC03 montelukast
Lek d.d.
Rp
11,42
NDC
7.7.2014
generično
L04AA06
mikofenolna kislina
Actavis Group PTC ehf.
H/Rp
42,78
NDC
1.2.2015
generično
L04AA06
Mikofenolna kislina
Lek d.d.
H/Rp
43,42
NDC
11.8.2014
generično
121 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Mofetilmikofenolat Lek 500 mg filmsko obložene tablete, škatla
s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
L04AA06
mikofenolna kislina
Lek d.d.
H/Rp
146221
Moksifloksacin Actavis 400 mg filmsko obložene tablete, škatla
s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
J01MA14
moksifloksacin
Actavis Group PTC ehf.
146222
Moksifloksacin Actavis 400 mg filmsko obložene tablete, škatla
s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
J01MA14
moksifloksacin
Actavis Group PTC ehf.
146510
Moksifloksacin Kabi 400 mg/250 ml raztopina za infundiranje,
škatla s poliolefinsko vrečo (freeflex) z 250 ml raztopine
J01MA14
moksifloksacin
146511
Moksifloksacin Kabi 400 mg/250 ml raztopina za infundiranje,
škatla z 10 poliolefinskimi vrečami (freeflex) z 250 ml raztopine J01MA14
146513
Moksifloksacin Kabi 400 mg/250 ml raztopina za infundiranje,
škatla z 10 vsebniki (KabiPac) z 250 ml raztopine
146512
Moksifloksacin Kabi 400 mg/250 ml raztopina za infundiranje,
škatla z vsebnikom (KabiPac) z 250 ml raztopine
145559
Ident
Ime zdravila in pakiranje
045764
145560
145561
146543
146544
145114
013030
099730
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
42,79
NDC
7.7.2014
generično
Rp
8,59
NDC
1.2.2015
generično
Rp
11,71
NDC
1.2.2015
generično
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
28,15
NDC
1.2.2015
generično
moksifloksacin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
219,17
NDC
1.2.2015
generično
J01MA14
moksifloksacin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
219,17
NDC
1.2.2015
generično
J01MA14
moksifloksacin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
28,15
NDC
1.2.2015
generično
Moksifloksacin STADA 400 mg filmsko obložene tablete, škatla
s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
J01MA14
moksifloksacin
STADA Arzneimittel AG
Rp
8,59
NDC
1.2.2015
generično
J01MA14
moksifloksacin
STADA Arzneimittel AG
Rp
11,71
NDC
1.2.2015
generično
J01MA14
moksifloksacin
STADA Arzneimittel AG
H
28,15
NDC
1.2.2015
generično
J01MA14
moksifloksacin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
8,59
NDC
1.2.2015
generično
J01MA14
moksifloksacin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
11,71
NDC
1.2.2015
generično
Rp
4,69
NDC
7.7.2014
generično
Rp
11,54
NDC
1.2.2015
generično
ZZ
646,69
NDC
1.2.2015
originalno
Moksifloksacin STADA 400 mg filmsko obložene tablete, škatla
s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Moksifloksacin STADA 400 mg/250 ml raztopina za
infundiranje, škatla s steklenico z 250 ml raztopine
Moloxin 400 mg filmsko obložene tablete, škatla s 5 tabletami
(1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
Moloxin 400 mg filmsko obložene tablete, škatla s 7 tabletami
(1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Mommox 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos, suspenzija, škatla
s plastenko s 17 g suspenzije za 120 vpihov
Lek d.d.
R01AD09 mometazon
Monkasta 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
KRKA, d.d., Novo mesto
R03DC03 montelukast
Mononine 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
ali infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 10 ml
sterilne vode, 1 pripravo za prenos s filtrom 20/13,10 ml
injekcijsko brizgo, komplet za venepunkcijo, 2 alkoholnima
blazinicama
B02BD04 koagulacijski faktor IX CSL Behring GmbH
122 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
099743
145232
145233
002402
002410
024929
007668
017434
046450
017442
058882
058890
058904
052604
003832
023221
045802
014788
Ime zdravila in pakiranje
Mononine 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
ali infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo s 5 ml
sterilne vode, 1 pripravo za prenos s filtrom 20/13,10 ml
injekcijsko brizgo, komplet za venepunkcijo, 2 alkoholnima
blazinicama,
Monopost 50 mikrogramov/ml kapljice za oko, raztopina v
enoodmernem vsebniku, škatla s 30 enoodmernimi vsebniki (6
x 5 vsebnikov z 0,2 ml raztopine)
Monopost 50 mikrogramov/ml kapljice za oko, raztopina v
enoodmernem vsebniku, škatla z 90 enoodmernimi vsebniki
(18 x 5 vsebnikov z 0,2 ml raztopine)
MONOPRIL 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet
v pretisnem omotu)
MONOPRIL 20 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet
v pretisnem omotu)
MONOPRIL PLUS 20 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
MONOSAN 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet
v pretisnem omotu)
MONOSAN 20 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet
v pretisnem omotu)
MONOSAN 40 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet
v pretisnem omotu)
MONOSAN 40 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet
v pretisnem omotu)
Montelukast Teva 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Montelukast Teva 4 mg žvečljive tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Montelukast Teva 5 mg žvečljive tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
ATC
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
B02BD04
koagulacijski faktor IX CSL Behring GmbH
ZZ
327,69
NDC
1.2.2015
originalno
S01EE01
latanoprost
Laboratoires Thea
Rp
8,99
NDC
17.12.2014
generično
S01EE01
latanoprost
Rp
25,99
NDC
17.12.2014
generično
C09AA09
Fozinopril
Rp
4,36
IVDC
1.5.2014
28.2.2015 originalno
C09AA09
Fozinopril
Rp
6,00
IVDC
1.3.2014
28.2.2015 originalno
C09BA09
Fozinopril in diuretiki
Laboratoires Thea
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.,
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.,
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.,
NDC
1.1.2015
originalno
C01DA14
izosorbidmononitrat
PRO.MED.CS.
Rp
1,95
NDC
1.1.2015
generično
C01DA14
izosorbidmononitrat
PRO.MED.CS.
Rp
2,51
NDC
1.1.2015
generično
C01DA14
izosorbidmononitrat
PRO.MED.CS.
Rp
2,82
NDC
1.1.2015
generično
C01DA14
izosorbidmononitrat
PRO.MED.CS.
Rp
3,80
NDC
1.1.2015
generično
R03DC03 montelukast
Teva Pharma B.V.
Rp
11,54
NDC
1.2.2015
generično
R03DC03 montelukast
Teva Pharma B.V.
Rp
11,09
NDC
21.7.2014
generično
R03DC03 montelukast
Teva Pharma B.V.
Rp
11,42
NDC
21.7.2014
generično
ALKALOID - INT d.o.o.
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
ZZ
9,45
NDC
1.2.2015
generično
Rp
3,04
NDC
1.2.2015
originalno
ZZ
3,22
NDC
1.2.2015
originalno
Osmozna odvajala
Norgine BV
Rp
10,95
IVDC
11.8.2014
31.7.2015 originalno
Moksonidin
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Rp
4,05
IVDC
1.4.2014
31.3.2015 generično
MORFIN Alkaloid 20 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
ampulami z 1 ml raztopine (2 x 5 ampul v pretisnem omotu)
N02AA01 morfin
MOVALIS 15 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
M01AC06 meloksikam
MOVALIS 15 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje, škatla s 5
ampulami po 1,5 ml raztopine
M01AC06 meloksikam
MOVIPREP prašek za peroralno raztopino, škatla za enkratno
zdravljenje, ki vsebuje dve vrečici A in dve vrečici B s praškom A06AD
Moxogamma 0,2 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
C02AC05
Rp
123 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
C02AC05
Moksonidin
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Rp
4,54
IVDC
1.4.2014
31.3.2015 generično
C02AC05
L03AX16
Moksonidin
pleriksafor
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Rp
GENZYME EUROPE B.V.
H
5,93
5.677,50
IVDC
NDC
1.4.2014
17.12.2014
31.3.2015 generično
originalno
MSI 10 mg/1 ml Mundipharma razt.za inj. ampula 1 ml 10x
N02AA01
MSI 100 mg/5 ml Mundipharma ampula 5 ml 5x
N02AA01
MSI 20 mg/1 ml Mundipharma raztopina za injiciranje, škatla z
10 ampulami z 1 ml raztopine
N02AA01
Morfin
Morfin
Medis, d.o.o.,
Medis, d.o.o.,
7,88
37,33
IVDC
IVDC
1.4.2014
1.4.2014
31.3.2015 generično
31.3.2015 generično
morfin
MEDIS, d.o.o.
9,45
NDC
15.1.2015
generično
N02AA01
Morfin
Medis, d.o.o.,
74,80
IVDC
1.4.2014
31.3.2015 generično
N02AA01
morfin
MEDIS, d.o.o.
Rp
17,38
IVDC
16.9.2014
31.8.2015 originalno
N02AA01
morfin
MEDIS, d.o.o.
Rp
96,44
IVDC
16.9.2014
31.8.2015 originalno
N02AA01
morfin
MEDIS, d.o.o.
Rp
32,34
IVDC
16.9.2014
31.8.2015 originalno
N02AA01
morfin
MEDIS, d.o.o.
Rp
59,45
IVDC
16.9.2014
31.8.2015 originalno
C01BD07
dronedaron
Sanofi
Rp
115,77
NDC
15.1.2015
originalno
C01BD07
dronedaron
Sanofi
Rp
69,66
NDC
15.1.2015
originalno
L03AB01
Swedish Orphan Biovitrum
interferon alfa, naravni International AB
H/Rp
475,19
NDC
17.12.2014
originalno
V08CA08
gadobenska kislina
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
48,55
NDC
17.12.2014
originalno
V08CA08
gadobenska kislina
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
19,07
NDC
17.12.2014
originalno
V08CA08
gadobenska kislina
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
32,95
NDC
17.12.2014
originalno
V08CA08
gadobenska kislina
Bracco Imaging s.p.a.
ZZ
62,28
NDC
17.12.2014
originalno
127035
MSI 200 mg/10 ml Mundipharma razt.za inj. ampula 10 ml 5x
MST Continus 10 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem
omotu)
MST Continus 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem
omotu)
MST Continus 30 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem
omotu)
MST Continus 60 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem
omotu)
MULTAQ 400 mg filmsko obložene tablete, 100x1 tableta v
pretisnih omotih
MULTAQ 400 mg filmsko obložene tablete, 60 tablet v
pretisnih omotih
Multiferon 3 milijone i.e. raztopina za injiciranje v napolnjenih
injekcijskih brizgah, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi
brizgami z 0,5 ml raztopine
MultiHance 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo
s 15 ml raztopine
MultiHance 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo
s 5 ml raztopine
MultiHance 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo
z 10 ml raztopine
MultiHance 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo
z 20 ml raztopine
MYAMBUTOL 400 mg, filmsko obložene tablete, škatla s 100
filmsko obloženimi tabletami
J04AK02
Etambutol
Kemofarmacija d.d.
33,48
IVDC
13.5.2014
30.4.2015 originalno
139358
Mycamine 100 mg prašek za raztopino za infundiranje, 1 viala
J02AX05
mikafungin
Astellas Pharma Europe B.V.
406,69
NDC
17.12.2014
originalno
Ident
014826
014850
082210
028746
060453
028789
073342
098507
098345
098329
098337
092274
092266
071170
012823
012785
012815
012793
Ime zdravila in pakiranje
Moxogamma 0,3 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Moxogamma 0,4 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Mozobil 20 mg/ml raztopina za injiciranje, 1 viala
ATC
ZZ
H
124 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
139344
Mycamine 50 mg prašek za raztopino za infundiranje, 1 viala
MYDEN 2 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
MYDEN 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
MYDEN 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
MYDRIACYL 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s
kapalnim vsebnikom s 15 ml raztopine
Myfenax 250 mg trde kapsule, škatla s 100 kapsulami v
pretisnih omotih
Myfenax 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s 50 tabletami
v pretisnih omotih
Myfortic 180 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 120
tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Myfortic 360 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 120
tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)
MYLERAN 2 MG FILMSKO OBLOŽENE TABLETE, ŠKATLA
S STEKLENIČKO S 100 TABLETAMI
132497
132500
132519
088765
037184
037290
036013
036021
144783
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
J02AX05
mikafungin
Astellas Pharma Europe B.V.
H
C09AA04
perindopril
ALKALOID - INT d.o.o.
C09AA04
perindopril
C09AA04
ATC
028959
146708
Naklofen duo 75 mg kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v OPA/Al/PVC-folija, Al-folija pretisnem omotu)
050504
028967
Vrsta
zdravila
originalno
Rp
4,36
NDC
1.2.2015
generično
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
4,88
NDC
1.2.2015
generično
perindopril
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
9,57
NDC
1.2.2015
generično
S01FA06
tropikamid
S.A. Alcon Couvreur N.V.
ZZ
5,50
NDC
17.12.2014
originalno
L04AA06
mikofenolna kislina
Teva Pharma B.V.
H/Rp
43,42
NDC
1.2.2015
generično
L04AA06
mikofenolna kislina
Teva Pharma B.V.
H/Rp
42,78
NDC
1.2.2015
generično
L04AA06
mikofenolna kislina
Novartis Pharma GmbH
H/Rp
127,03
NDC
1.2.2015
originalno
L04AA06
mikofenolna kislina
Novartis Pharma GmbH
H/Rp
253,54
NDC
1.2.2015
originalno
L01AB01
busulfan
PharmaSwiss d.o.o., Ljubljana
222,93
NDC
17.12.2014
originalno
doksorubicin
Teva Pharma B.V.
H
1.244,03
NDC
1.2.2015
originalno
alglukozidaza alfa
GENZYME EUROPE B.V.
ZZ
531,28
NDC
1.2.2015
originalno
diklofenak
Laboratoires Thea
Rp
7,55
NDC
17.12.2014
originalno
C08GA02
amlodipin in diuretiki
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
10,78
NDC
17.12.2014
originalno
C08GA02
amlodipin in diuretiki
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
10,78
NDC
17.12.2014
originalno
A16AB08
galsulfaza
Biomarin Europe Ltd.
ZZ
1.315,21
NDC
1.2.2015
originalno
M01AB05 diklofenak
KRKA, d.d., Novo mesto
ZZ
1,48
NDC
1.2.2015
generično
M01AB05 diklofenak
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,78
NDC
1.2.2015
generično
M01AB05 diklofenak
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,43
NDC
1.2.2015
generično
Nadexam 1,5 mg/10 mg tablete s prirejenim sproščanjem,
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
Nadexam 1,5 mg/5 mg tablete s prirejenim sproščanjem, škatla
s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
Naglazyme 1 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, 1
viala po 5 ml
Naklofen 25 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5 ampulami
s 3 ml raztopine
Naklofen 50 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 20 tabletami
(2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Datum konca
veljavnosti
17.12.2014
146128
146129
Datum
začetka
veljavnosti
NDC
086800
007676
Tip
vloge
237,39
Myocet 50 mg prašek in dodatki za koncentrat za liposomsko
disperzijo za infundiranje, škatla z 2 kompletoma s po eno vialo
za vsako izmed treh komponent
L01DB01
Myozyme 50 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 viala
A16AB07
Naclof 1 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s kapalno
plastenko s 5 ml raztopine
S01BC03
139085
Cena na
debelo €
125 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
145562
Ime zdravila in pakiranje
Naklofen duo 75 mg kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
M01AB05 diklofenak
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,43
NDC
1.2.2015
generično
M01AB05 diklofenak
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,45
NDC
1.2.2015
generično
ATC
splošno ime zdravila
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
059765
Naklofen duo 75 mg kapsule, škatla z 20 kapsulami (2 x 10
kapsul v OPA/Al/PVC-folija, Al-folija pretisnem omotu)
Naklofen duo 75 mg kapsule, škatla z 20 kapsulami (2 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
M01AB05 diklofenak
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,45
NDC
1.2.2015
generično
054143
Naklofen SR 100 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
M01AB05 diklofenak
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,02
NDC
1.2.2015
generično
053678
Nakom 250 mg/25 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)
146707
N04BA02
levodopa in zaviralec
dekarboksilaze
Lek d.d.
Rp
20,03
NDC
7.7.2014
originalno
N04BA02
Levodopa in zaviralec
dekarboksilaze
LEK farmacevtska družba d.d.,
Rp
12,80
IVDC
1.7.2014
30.6.2015 originalno
087777
Nakom mite 100 mg/25 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Nalgesin forte 550 mg filmsko obložene tablete, škatla s 20
tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Nalgesin forte 550 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Naprosyn 375 mg filmsko obložene tablete, škatla s 50
tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Naprosyn 500 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 20
tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Naramig 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 4 tabletami
(2 x 2 tableti v pretisnem omotu)
Nasonex 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos, suspenzija, škatla
s plastenko z zaporko z odmernim mehanskim pršilnikom za
120 vpihov
Natrijev hidrogenkarbonat Braun 84 mg/ml raztopina za
infundiranje, steklenica s 100 ml raztopine
003590
Natrijev klorid 9 mg/ml in glukoza 50 mg/ml Braun raztopina za
infundiranje, polietilenska plastenka s 1000 ml raztopine
B05BB02
elektroliti z ogljikovimi
hidrati
MEDIS, d.o.o.
ZZ
2,84
NDC
1.1.2015
generično
003450
Natrijev klorid 9 mg/ml in glukoza 50 mg/ml Braun raztopina za
infundiranje, polietilenska plastenka s 500 ml raztopine
B05BB02
elektroliti z ogljikovimi
hidrati
MEDIS, d.o.o.
ZZ
2,30
NDC
1.1.2015
generično
037311
Natrijev klorid Baxter 9 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s
30 vrečkami z 250 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
40,75
NDC
15.1.2015
generično
037281
Natrijev klorid Baxter 9 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s
50 vrečkami s 100 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
91,13
NDC
15.1.2015
generično
053686
145495
087750
028908
053821
022098
087319
M01AE02 naproksen
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,89
NDC
1.2.2015
generično
M01AE02 naproksen
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,69
NDC
1.2.2015
generično
M01AE02 naproksen
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
8,05
NDC
1.2.2015
originalno
M01AE02 naproksen
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,81
NDC
1.2.2015
originalno
N02CC02 naratriptan
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
8,93
NDC
1.2.2015
originalno
R01AD09
mometazon
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
6,61
NDC
1.2.2015
originalno
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
4,20
NDC
1.1.2015
generično
126 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Natrijev klorid Baxter 9 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s
50 vrečkami s 50 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
91,13
NDC
15.1.2015
generično
Natrijev klorid Baxter 9 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
10 vrečkami s 1000 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
19,61
NDC
15.1.2015
generično
B05BB01
elektroliti
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
24,83
NDC
15.1.2015
generično
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
1,42
NDC
1.1.2015
generično
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
2,34
NDC
1.1.2015
generično
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
1,32
NDC
1.1.2015
generično
Ident
Ime zdravila in pakiranje
037273
037397
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
071412
Natrijev klorid Baxter 9 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
20 vrečkami s 500 ml raztopine
Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za infundiranje,
polietilenski vsebnik (Ecoflac plus) s 100 ml raztopine
Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za infundiranje,
polietilenski vsebnik (Ecoflac plus) s 1000 ml raztopine
Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za infundiranje,
polietilenski vsebnik (Ecoflac plus) s 500 ml raztopine
Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za infundiranje,
polietilenski vsebnik (Ecoflac plus) z 250 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
1,39
NDC
1.1.2015
generično
138702
Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za infundiranje, vreče iz
kopolimernih materialov (Ecobag) s 100 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
1,77
NDC
1.1.2015
generično
138733
Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za infundiranje, vreče iz
kopolimernih materialov (Ecobag) s 1000 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
3,76
NDC
1.1.2015
generično
138720
Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za infundiranje, vreče iz
kopolimernih materialov (Ecobag) s 500 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
2,35
NDC
1.1.2015
generično
138716
Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za infundiranje, vreče iz
kopolimernih materialov (Ecobag) z 250 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
1,65
NDC
1.1.2015
generično
071455
Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z
20 polietilenskimi ampulami (Mini-Plasco) z 10 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
5,71
NDC
1.1.2015
generično
071463
Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z
20 polietilenskimi ampulami (Mini-Plasco) z 20 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
6,53
NDC
1.1.2015
generično
V07AB
Raztopine in pripravki
za redčenje, vključno
s tekočinami za
izpiranje
Fresenius Kabi Espana S.A.
ZZ
5,39
NDC
17.12.2014
generično
037346
072192
071439
071420
145839
Natrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/ml vehikel za parenteralno
uporabo, škatla z 20 ampulami z 10 ml raztopine
127 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
145838
125709
135070
Ime zdravila in pakiranje
Natrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/ml vehikel za parenteralno
uporabo, škatla z 20 ampulami z 20 ml raztopine
Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za infundiranje,
plastična vrečka iz polipropilena (Propyflex) s 1000 ml
raztopine
Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za infundiranje,
plastična vrečka iz polipropilena (Propyflex) s 1500 ml
raztopine
ATC
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
V07AB
Raztopine in pripravki
za redčenje, vključno
s tekočinami za
izpiranje
Fresenius Kabi Espana S.A.
ZZ
6,53
NDC
17.12.2014
generično
B05BB01
elektroliti
B. Braun Avitum AG
ZZ
3,23
NDC
15.1.2015
originalno
B05BB01
elektroliti
B. Braun Avitum AG
ZZ
4,30
NDC
15.1.2015
originalno
elektroliti
B. Braun Avitum AG
ZZ
2,85
NDC
15.1.2015
originalno
elektroliti
B. Braun Avitum AG
ZZ
5,20
NDC
15.1.2015
originalno
125717
Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za infundiranje,
plastična vrečka iz polipropilena (Propyflex) s 500 ml raztopine B05BB01
Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za infundiranje,
plastična vrečka iz polipropilena (Propyflex) z 2000 ml
raztopine
B05BB01
125733
Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za infundiranje,
plastična vrečka iz polipropilena (Propyflex) z 250 ml raztopine B05BB01
elektroliti
B. Braun Avitum AG
ZZ
2,01
NDC
15.1.2015
originalno
064580
Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za infundiranje,
plastična vrečka iz polivinilklorida (PVC) s 1000 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
B. Braun Avitum AG
ZZ
3,23
NDC
15.1.2015
originalno
091367
Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za infundiranje,
plastična vrečka iz polivinilklorida (PVC) s 500 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
B. Braun Avitum AG
ZZ
2,85
NDC
15.1.2015
originalno
064599
Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za infundiranje,
plastična vrečka iz polivinilklorida (PVC) z 2000 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
B. Braun Avitum AG
ZZ
5,20
NDC
15.1.2015
originalno
B05BB01
elektroliti
B. Braun Avitum AG
ZZ
2,01
NDC
15.1.2015
originalno
G03BA03
testosteron
Bayer Pharma AG
ZZ
95,66
NDC
1.2.2015
originalno
G03BA03
testosteron
Bayer Pharma AG
ZZ
95,66
NDC
1.2.2015
originalno
C07AB12
nebivolol
Menarini International O.L.S.A.
Rp
4,05
IVDC
15.10.2014
30.9.2015 originalno
C07AB12
nebivolol
Menarini International O.L.S.A.
Rp
9,12
NDC
1.2.2015
originalno
C07AB12
nebivolol
Teva Pharma B.V.
Rp
2,75
NDC
1.2.2015
generično
125725
064572
032476
145347
023671
119628
085901
Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za infundiranje,
plastična vrečka iz polivinilklorida (PVC) z 250 ml raztopine
NEBIDO 1000 mg/4 ml raztopina za injiciranje, škatla z 1
ampulo s 4 ml raztopine
NEBIDO 1000 mg/4 ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo
s 4 ml raztopine
Nebilet 5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Nebilet 5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Nebivolol Teva 5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet
v pretisnem omotu)
128 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N06AX16
venlafaksin
Generics (UK) Ltd.
Rp
11,26
NDC
1.2.2015
generično
Nefexyl 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
N06AX16
venlafaksin
Generics (UK) Ltd.
Rp
7,31
NDC
1.2.2015
generično
17,69
NDC
15.1.2015
originalno
5,29
NDC
1.2.2015
originalno
Ident
Ime zdravila in pakiranje
144877
Nefexyl 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
144878
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
007447
NeisVac-C 0,5 ml suspenzija za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 1 injekcijsko brizgo z 0,5 ml
suspenzije
Neodolpasse 75 mg/30 mg raztopina za infundiranje,
steklenica z 250 ml raztopine
cepivo proti
meningokokom tipa C
s prečiščenimi in
vezanimi
polisaharidnimi
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
J07AH07 antigeni
ZZ
diklofenak,
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
M01AB55 kombinacije
003751
NeoRecormon 10.000 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami
po 0,6 ml raztopine in 6 injekcijskimi iglami 27G1/2
B03XA01
eritropoetin
Roche Products Limited
H/Rp
368,71
NDC
15.1.2015
originalno
B03XA01
eritropoetin
Roche Products Limited
H/Rp
74,14
NDC
15.1.2015
originalno
B03XA01
eritropoetin
Roche Products Limited
H/Rp
110,93
NDC
15.1.2015
originalno
B03XA01
eritropoetin
Roche Products Limited
H/Rp
184,60
NDC
15.1.2015
originalno
084530
019453
NeoRecormon 2.000 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami
po 0,3 ml raztopine in 6 injekcijskimi iglami 27G1/2
NeoRecormon 3.000 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski briz, 6 napolnjenih inj.brizg
NeoRecormon 30.000 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena inj.brizga
010510
NeoRecormon 4.000 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami
po 0,3 ml raztopine in 6 injekcijskimi iglami 27G1/2
B03XA01
eritropoetin
Roche Products Limited
H/Rp
147,77
NDC
15.1.2015
originalno
003727
NeoRecormon 5.000 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami
po 0,3 ml raztopine in 6 injekcijskimi iglami 27G1/2
B03XA01
eritropoetin
Roche Products Limited
H/Rp
184,60
NDC
15.1.2015
originalno
003689
NeoRecormon 500 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami
po 0,3 ml raztopine in 6 injekcijskimi iglami 30G1/3
B03XA01
eritropoetin
Roche Products Limited
H/Rp
18,91
NDC
15.1.2015
originalno
010529
NeoRecormon 6.000 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami
po 0,3 ml raztopine in 6 injekcijskimi iglami 27G1/2
B03XA01
eritropoetin
Roche Products Limited
H/Rp
221,42
NDC
15.1.2015
originalno
003700
016098
129 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
123331
144270
144647
073326
073334
144651
061867
098566
067008
068004
043680
043702
043729
043745
093483
093505
093521
055220
055255
138795
Ime zdravila in pakiranje
NEOSTIG 0,5 mg Carino raztopina za injiciranje, škatla z 10
ampulami z 1 ml raztopine
NEOSTIGMIN ACTAVIS 0,5 mg/ml, raztopina za injiciranje
NEOSTIGMIN INJECTION BP 0,5 mg, škatla z 10 ampulami
po 1ml raztopine za injiciranje
NEOTIGASON 10 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x
10 kapsul v pretisnem omotu)
NEOTIGASON 25 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x
10 kapsul v pretisnem omotu)
NEPHROTRANS 500 mg, škatla s 100 kapsulami v pretisnem
omotu
Neulasta 6 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski
brizgi, 1 napolnjena injek.brizga
Neulasta 6 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski
brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga s ščitnikom igle v
pretisnem omotu
Neupogen 300 mikrogramov raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko
brizgo z 0,5 ml raztopine
Neupogen 480 mikrogramov raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko
brizgo z 0,5 ml raztopine
Neupro 2 mg/24 h transdermalni obliž, škatla z 28 obliži v
zaščitnih vrečkah
Neupro 4 mg/24 h transdermalni obliž, škatla z 28 obliži v
zaščitnih vrečkah
Neupro 6 mg/24 h transdermalni obliž, škatla z 28 obliži v
zaščitnih vrečkah
Neupro 8 mg/24 h transdermalni obliž, škatla z 28 obliži v
zaščitnih vrečkah
NEURONTIN 100 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami (2 x
10 kapsul v pretisnem omotu)
NEURONTIN 300 mg trde kapsule, škatla s 50 kapsulami (5 x
10 kapsul v pretisnem omotu)
NEURONTIN 400 mg trde kapsule, škatla s 50 kapsulami (5 x
10 kapsul v pretisnem omotu)
NEURONTIN 600 mg filmsko obložene tablete, škatla s 50
tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
NEURONTIN 800 mg filmsko obložene tablete, škatla s 50
tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
NEVANAC 1 mg/ml kapljice za oko, suspenzija, škatla s
kapalnim vsebnikom s 5 ml suspenzije
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
N07AA01
neostigmin
SANOLABOR, D.D.
N07AA01
Neostigmin
Apta Medica Internacional d.o.o.
N07AA01
neostigmin
ALTAMEDICS d.o.o.
D05BB02
acitretin
Actavis Group PTC ehf.
D05BB02
acitretin
Actavis Group PTC ehf.
A02AH
Antacidi z natrijevim
hidrogenkarbonatom
LENIS d.o.o.
L03AA13
Pegfilgrastim
Amgen Europe B.V., Nizozemska
L03AA13
pegfilgrastim
L03AA02
ATC
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
NDC
15.1.2015
generično
NDC
17.12.2014
generično
2,97
NDC
1.1.2015
generično
H/Rp
8,41
NDC
1.2.2015
originalno
H/Rp
16,02
NDC
1.2.2015
originalno
24,34
IVDC
16.9.2014
31.8.2015 originalno
H/Rp
840,62
NDC
27.6.2014
originalno
Amgen Europe B.V.
H/Rp
840,62
NDC
1.2.2015
originalno
filgrastim
Amgen Europe B.V.
H/Rp
69,78
NDC
1.2.2015
originalno
L03AA02
filgrastim
Amgen Europe B.V.
H/Rp
110,22
NDC
1.2.2015
originalno
N04BC09
rotigotin
UCB Manufacturing Ireland Ltd.
Rp
42,96
NDC
17.12.2014
originalno
N04BC09
rotigotin
UCB Manufacturing Ireland Ltd.
Rp
61,36
NDC
17.12.2014
originalno
N04BC09
rotigotin
UCB Manufacturing Ireland Ltd.
Rp
79,76
NDC
17.12.2014
originalno
N04BC09
rotigotin
UCB Manufacturing Ireland Ltd.
Rp
97,88
NDC
17.12.2014
originalno
N03AX12
gabapentin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
1,96
NDC
1.2.2015
originalno
N03AX12
gabapentin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
11,42
NDC
1.2.2015
originalno
N03AX12
gabapentin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
13,60
NDC
1.2.2015
originalno
N03AX12
gabapentin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
17,80
NDC
1.2.2015
originalno
N03AX12
gabapentin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
16,40
NDC
1.2.2015
originalno
S01BC10
nepafenak
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Rp
15,16
NDC
17.12.2014
originalno
2,97
130 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
017949
044989
013714
013730
013781
032492
060160
056812
056855
056880
056910
128821
093432
144741
068683
055247
071897
060925
060941
060950
060976
Ime zdravila in pakiranje
NEXAVAR 200 mg filmsko obložene tablete, škatla s 112
tabletami
Nexium 10 mg gastrorezistentna zrnca za peroralno
suspenzijo, škatla z 28 vrečkami z zrnci
Nexium 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14 tabletami
(2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Nexium 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Nexium 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Nexium 40 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje,
škatla z 10 vialami s praškom
Nexodal 0,4 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
ampulami z 1 ml raztopine
Nillar 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14 tabletami (2 x
7 tablet v pretisnem omotu)
Nillar 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28 tabletami (4 x
7 tablet v pretisnem omotu)
Nillar 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14 tabletami (2 x
7 tablet v pretisnem omotu)
Nillar 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28 tabletami (4 x
7 tablet v pretisnem omotu)
Nillar 40 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 10 vialami
Nimbex 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje, škatla s
5 ampulami z 2,5 ml raztopine
Nimenrix prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 1 viala s praškom, 1 napolnjena
injekcijska brizga z vehiklom, 2 igli
Nimodipin Bayer 30 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Nimotop 0,2 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s
stekleničko s 50 ml raztopine
Nimotop 30 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100 tabletami
(10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Nimvastid 1,5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami
v enoodmernih pretisnih omotih
Nimvastid 3 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami v
enoodmernih pretisnih omotih
Nimvastid 4,5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami
v enoodmernih pretisnih omotih
Nimvastid 6 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami v
enoodmernih pretisnih omotih
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L01XE05
sorafenib
Bayer Pharma AG
H/Rp
A02BC05
esomeprazol
AstraZeneca UK Limited
A02BC05
esomeprazol
A02BC05
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
3.256,27
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
14,57
NDC
17.12.2014
originalno
AstraZeneca UK Limited
Rp
4,11
NDC
30.5.2014
originalno
esomeprazol
AstraZeneca UK Limited
Rp
10,74
NDC
17.12.2014
originalno
A02BC05
esomeprazol
AstraZeneca UK Limited
Rp
11,97
NDC
17.12.2014
originalno
A02BC05
esomeprazol
59,40
NDC
17.12.2014
originalno
V03AB15
nalokson
AstraZeneca UK Limited
H
Orpha-Devel Handels und Vertriebs
GmbH
ZZ
31,10
NDC
17.12.2014
generično
A02BC05
esomeprazol
Lek d.d.
Rp
2,25
NDC
7.7.2014
generično
A02BC05
esomeprazol
Lek d.d.
Rp
4,14
NDC
7.7.2014
generično
A02BC05
esomeprazol
Lek d.d.
Rp
2,73
NDC
7.7.2014
generično
A02BC05
esomeprazol
Lek d.d.
Rp
5,15
NDC
7.7.2014
generično
A02BC05
esomeprazol
Lek d.d.
H
40,56
NDC
7.7.2014
generično
ZZ
8,55
NDC
1.2.2015
originalno
ZZ
32,50
IVDC
28.7.2014
27.7.2015 originalno
GSK d.o.o., Ljubljana
M03AC11 cisatrakurium
cepivo proti
meningokokom skupin
A, C, W-135, Y,
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
Belgija
J07AH08 konjugirano
C08CA06
nimodipin
BAYER d.o.o.
Rp
12,05
NDC
17.12.2014
originalno
C08CA06
nimodipin
BAYER d.o.o.
H
16,76
NDC
17.12.2014
originalno
C08CA06
nimodipin
BAYER d.o.o.
H/Rp
38,36
NDC
17.12.2014
originalno
N06DA03
rivastigmin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
13,35
NDC
1.2.2015
generično
N06DA03
rivastigmin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
13,36
NDC
1.2.2015
generično
N06DA03
rivastigmin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
11,83
NDC
1.2.2015
generično
N06DA03
rivastigmin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
11,83
NDC
1.2.2015
generično
131 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
C01DA02
gliceriltrinitrat
Novartis Pharma GmbH
Rp
4,23
NDC
1.2.2015
originalno
Nitro-Dur 0,2 mg/h transdermalni obliž, škatla z 28 obliži
C01DA02
gliceriltrinitrat
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
19,47
NDC
1.2.2015
originalno
096644
Nitro-Dur 0,4 mg/h transdermalni obliž, škatla z 28 obliži
C01DA02
gliceriltrinitrat
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
28,22
NDC
1.2.2015
originalno
096660
Nitro-Dur 0,6 mg/h transdermalni obliž, škatla z 28 obliži
C01DA02
gliceriltrinitrat
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
33,61
NDC
1.2.2015
originalno
022110
Nitrofurantoin "AGEPHA" 50 mg tablete, škatla s 50 tabletami
NITROFURANTOIN 25 mg/5 ml peroralna suspenzija, škatla z
1 stekleničko s 300 ml suspenzije
Nitrolingual 0,4 mg/razpršek podjezično pršilo, škatla s
steklenico z 11,2 g (12,2 ml) raztopine za 200 razprškov
NITRONAL 1 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1 vialo s
50 ml raztopine
Nolicin 400 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami
(2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x
30 tablet v dvojno pakiranem pretisnem omotu, v vrečki s
sušilnim sredstvom)
NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s 30
tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14 tabletami
(1 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Nolpaza 40 mg prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1
vialo s praškom
Nolvadex 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Norcuron 4 mg prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 10 ampulami s praškom
Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje v
injekcijskem vložku, škatla z 1 injekcijskim vložkom z 1,5 ml
raztopine
Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje v
injekcijskem vložku, škatla z 1 injekcijskim vložkom z 1,5 ml
raztopine
Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje v
injekcijskem vložku, škatla z 1 injekcijskim vložkom z 1,5 ml
raztopine
J01XE01
nitrofurantoin
Kemofarmacija d.d.
sNDC
15.1.2015
generično
J01XE01
nitrofurantoin
LENIS d.o.o.
204,65
NDC
1.2.2015
originalno
C01DA02
gliceriltrinitrat
MEDIS, d.o.o.
Rp
5,96
IVDC
14.6.2014
31.5.2015 originalno
C01DA02
gliceriltrinitrat
MEDIS, d.o.o.
ZZ
7,71
NDC
15.1.2015
originalno
J01MA06
norfloksacin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
5,40
NDC
1.2.2015
generično
C09BA04
perindopril in diuretiki SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
7,12
NDC
17.12.2014
originalno
C09BA04
perindopril in diuretiki SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
7,12
NDC
17.12.2014
originalno
A02BC02
pantoprazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,34
NDC
1.2.2015
generično
A02BC02
pantoprazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,59
NDC
1.2.2015
generično
A02BC02
pantoprazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,55
NDC
1.2.2015
generično
A02BC02
pantoprazol
KRKA, d.d., Novo mesto
H
4,83
NDC
1.2.2015
generično
L02BA01
tamoksifen
AstraZeneca UK Limited
Rp/Spec
4,54
NDC
17.12.2014
originalno
N. V. Organon, Oss
H
41,56
NDC
1.2.2015
originalno
021199
Ime zdravila in pakiranje
Nitroderm TTS 10 mg/24 ur transdermalni obliž, škatla z 10
obliži v vrečkah
096601
Ident
144711
053872
084042
056308
014133
014141
013200
013510
013650
105660
056804
121169
009792
009806
009814
ATC
M03AC03 vekuronium
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
H01AC01
somatropin
Novo Nordisk A/S
H/Rp
265,69
NDC
17.12.2014
originalno
H01AC01
somatropin
Novo Nordisk A/S
H/Rp
398,28
NDC
17.12.2014
originalno
H01AC01
somatropin
Novo Nordisk A/S
H/Rp
133,09
NDC
17.12.2014
originalno
132 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
146044
Ime zdravila in pakiranje
NORVASC 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
NORVASC 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
NORVIR 100 mg filmsko obložene tablete, 1 plastenka s 30
tabletami
NovoEight 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala s praškom za raztopino za injiciranje, 1
napolnjena injekcijska brizga (4 ml) z vehiklom, 1 nosilec bata,
1 nastavek za vialo
NovoEight 1500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala s praškom za raztopino za injiciranje, 1
napolnjena injekcijska brizga (4 ml) z vehiklom, 1 nosilec bata,
1 nastavek za vialo
NovoEight 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala s praškom za raztopino za injiciranje, 1
napolnjena injekcijska brizga (4 ml) z vehiklom, 1 nosilec bata,
1 nastavek za vialo
NovoEight 250 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
1 viala s praškom za raztopino za injiciranje, 1 napolnjena
injekcijska brizga (4 ml) z vehiklom, 1 nosilec bata, 1 nastavek
za vialo
NovoEight 3000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala s praškom za raztopino za injiciranje, 1
napolnjena injekcijska brizga (4 ml) z vehiklom, 1 nosilec bata,
1 nastavek za vialo
NovoEight 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
1 viala s praškom za raztopino za injiciranje, 1 napolnjena
injekcijska brizga (4 ml) z vehiklom, 1 nosilec bata, 1 nastavek
za vialo
051004
Novofem filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami, 16
rdečih in 12 belih, v plastični škatlici (koledarsko pakiranje)
Ident
007501
007471
121339
146045
146046
146047
146043
146048
013390
013412
029050
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
C08CA01
amlodipin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
6,22
NDC
1.2.2015
originalno
C08CA01
amlodipin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
6,22
NDC
1.2.2015
originalno
J05AE03
ritonavir
AbbVie Ltd
Rp/Spec
20,32
NDC
1.1.2015
originalno
B02BD02
turoktokog alfa
Novo Nordisk A/S
H/Rp
785,83
NDC
17.12.2014
originalno
B02BD02
turoktokog alfa
Novo Nordisk A/S
H/Rp
1.175,05
NDC
17.12.2014
originalno
B02BD02
turoktokog alfa
Novo Nordisk A/S
H/Rp
1.544,08
NDC
17.12.2014
originalno
B02BD02
turoktokog alfa
Novo Nordisk A/S
H/Rp
201,34
NDC
17.12.2014
originalno
B02BD02
turoktokog alfa
Novo Nordisk A/S
H/Rp
2.312,45
NDC
17.12.2014
originalno
B02BD02
turoktokog alfa
Novo Nordisk A/S
H/Rp
401,62
NDC
17.12.2014
originalno
G03FB05
noretisteron in
estrogen
Novo Nordisk A/S
Rp
5,88
NDC
17.12.2014
originalno
insulin aspart
Novo Nordisk A/S
Rp
31,28
NDC
17.12.2014
originalno
insulin aspart
Novo Nordisk A/S
Rp
29,83
NDC
17.12.2014
originalno
insulin aspart
Novo Nordisk A/S
Rp
31,28
NDC
17.12.2014
originalno
ATC
NovoMix 30 FlexPen 100 e./ml suspenzija za injiciranje v
napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 5 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami v obliki peresa po 3 ml suspenzije
A10AD05
NovoMix 30 Penfill 100 e./ml suspenzija za injiciranje v
injekcijskem vložku, škatla s 5 vložki za injekcijsko pero po 3 ml
suspenzije
A10AD05
NovoMix 50 FlexPen 100 e./ml suspenzija za injiciranje v
napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 5 napolnjenimi
injekcijskimi peresniki
A10AD05
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
133 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
002623
002631
002658
004561
013013
043621
145201
043630
145202
043648
145203
146337
146698
015709
012025
012017
098574
058769
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
repaglinid
Novo Nordisk A/S
Rp
10,02
NDC
17.12.2014
originalno
repaglinid
Novo Nordisk A/S
Rp
10,02
NDC
17.12.2014
originalno
repaglinid
Novo Nordisk A/S
Rp
10,02
NDC
17.12.2014
originalno
A10AB05
insulin aspart
Novo Nordisk A/S
Rp
31,28
NDC
17.12.2014
originalno
A10AB05
Novo Nordisk A/S
Rp
28,48
NDC
17.12.2014
originalno
Novo Nordisk A/S, Danska
H/Rp
677,23
IVDC
21.7.2014
30.6.2015 originalno
Novo Nordisk A/S, Danska
H/Rp
677,23
IVDC
21.7.2014
30.6.2015 originalno
Novo Nordisk A/S, Danska
H/Rp
1.340,47
IVDC
21.7.2014
30.6.2015 originalno
Novo Nordisk A/S, Danska
H/Rp
1.340,47
IVDC
21.7.2014
30.6.2015 originalno
Novo Nordisk A/S, Danska
H/Rp
3.306,07
IVDC
21.7.2014
30.6.2015 originalno
B02BD08
insulin aspart
Eptakog alfa
(aktivirani)
Eptakog alfa
(aktivirani)
Eptakog alfa
(aktivirani)
Eptakog alfa
(aktivirani)
Eptakog alfa
(aktivirani)
Eptakog alfa
(aktivirani)
H/Rp
3.306,07
IVDC
21.7.2014
30.6.2015 originalno
J02AC04
posakonazol
Rp/Spec
885,83
NDC
15.10.2014
originalno
J02AC04
posakonazol
H
383,67
NDC
1.2.2015
originalno
J02AC04
posakonazol
Novo Nordisk A/S, Danska
MERCK SHARP & DOHME
Limited
MERCK SHARP & DOHME
Limited
MERCK SHARP & DOHME
Limited
Rp/Spec
657,63
NDC
15.1.2015
originalno
N05AA02
levomepromazin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
3,87
NDC
1.2.2015
originalno
N05AA02
levomepromazin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
1,76
NDC
1.2.2015
originalno
B02BX04
romiplostim
Amgen Europe B.V.
Rp/Spec
609,62
NDC
1.2.2015
originalno
B02BX04
romiplostim
Amgen Europe B.V., Nizozemska
Rp/Spec
609,62
NDC
27.6.2014
originalno
Ime zdravila in pakiranje
ATC
NovoNorm 0,5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
A10BX02
NovoNorm 1 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
A10BX02
NovoNorm 2 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
A10BX02
NovoRapid FlexPen 100 e./ml raztopina za injiciranje v
napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 5 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami v obliki peresa po 3 ml raztopine
NovoRapid Penfill 100 e./ml raztopina za injiciranje v
injekcijskem vložku, škatla s 5 injekcijskimi vložki po 3 ml
raztopine (100 i.e./ml)
NovoSeven 1mg (50 k.i.e.) prašek in topilo za raztopino za
injiciranje
NovoSeven 1mg (50 k.i.e.) prašek in topilo za raztopino za
injiciranje
NovoSeven 2mg (100 k.i.e.) prašek in topilo za raztopino za
injiciranje
NovoSeven 2mg (100 k.i.e.) prašek in topilo za raztopino za
injiciranje
NovoSeven 5mg (250 k.i.e.) prašek in topilo za raztopino za
injiciranje
NovoSeven 5mg (250 k.i.e.) prašek in topilo za raztopino za
injiciranje
Noxafil 100 mg gastrorezistentne tablete, 24 tablet
Noxafil 300 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, 1 viala
s 16,7 ml raztopine
Noxafil 40 mg/ml peroralna suspenzija, 105 ml peroralne
suspenzije v 123 ml steklenički
Nozinan 100 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami
(2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Nozinan 25 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami
(2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Nplate 250 mikrogramov prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala (prašek)+ 1 napolnjena injekcijska brizga
(vehikel) + 1 nastavek za vialo + 1 igla + 1 brizga + 4 sterilni
zloženci
Nplate 250 mikrogramov prašek za raztopino za injiciranje,
škatla z 1 vialo
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
B02BD08
B02BD08
B02BD08
B02BD08
B02BD08
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
134 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
098582
058777
056235
056227
140065
140111
140125
125172
125202
125210
125237
125245
125229
125253
056251
056243
056278
056286
056316
056294
Ime zdravila in pakiranje
Nplate 500 mikrogramov prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala (prašek)+ 1 napolnjena injekcijska brizga
(vehikel) + 1 nastavek za vialo + 1 igla + 1 brizga + 4 sterilni
zloženci
Nplate 500 mikrogramov prašek za raztopino za injiciranje,
škatla z 1 vialo
Nutriflex basal raztopina za infundiranje, dvodelna vrečka
Twinflex s 1000 ml raztopine
Nutriflex basal raztopina za infundiranje, dvodelna vrečka
Twinflex z 2000 ml raztopine
Nutriflex Lipid peri emulzija za infundiranje, škatla s 5 vrečami s
1250 ml emulzije
Nutriflex Lipid peri emulzija za infundiranje, škatla s 5 vrečami z
1875 ml emulzije
Nutriflex Lipid peri emulzija za infundiranje, škatla s 5 vrečami z
2500 ml emulzije
Nutriflex Omega G120/N5,4/E emulzija za infundiranje, škatla s
5 vrečami s 1250 ml emulzije
Nutriflex Omega G120/N5,4/E emulzija za infundiranje, škatla s
5 vrečami s 1875 ml emulzije
Nutriflex Omega G120/N5,4/E emulzija za infundiranje, škatla s
5 vrečami z 2500 ml emulzije
Nutriflex Omega G144/N8/E emulzija za infundiranje, škatla s 5
vrečami s 1250 ml emulzije
Nutriflex Omega G144/N8/E emulzija za infundiranje, škatla s 5
vrečami s 1875 ml emulzije
Nutriflex Omega G144/N8/E emulzija za infundiranje, škatla s 5
vrečami s 625 ml emulzije
Nutriflex Omega G144/N8/E emulzija za infundiranje, škatla s 5
vrečami z 2500 ml emulzije
Nutriflex peri raztopina za infundiranje, dvodelna vrečka
Twinflex s 1000 ml raztopine
Nutriflex peri raztopina za infundiranje, dvodelna vrečka
Twinflex z 2000 ml raztopine
Nutriflex plus raztopina za infundiranje, dvodelna vrečka
Twinflex s 1000 ml raztopine
Nutriflex plus raztopina za infundiranje, dvodelna vrečka
Twinflex z 2000 ml raztopine
Nutriflex special raztopina za infundiranje, dvodelna vrečka
Twinflex s 1000 ml raztopine
Nutriflex special raztopina za infundiranje, dvodelna vrečka
Twinflex s 1500 ml raztopine
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B02BX04
romiplostim
Amgen Europe B.V.
Rp/Spec
1.218,74
NDC
1.2.2015
originalno
B02BX04
romiplostim
Amgen Europe B.V., Nizozemska
Rp/Spec
1.218,74
NDC
27.6.2014
originalno
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
23,40
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
41,66
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
200,88
NDC
1.1.2015
generično
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
248,80
NDC
1.1.2015
generično
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
312,73
NDC
1.1.2015
generično
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
282,50
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
323,50
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
347,50
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
319,98
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
386,05
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
204,85
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
499,05
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
17,36
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
28,96
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
27,01
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
44,13
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
41,99
NDC
1.1.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
B. Braun Melsungen AG
H
51,00
NDC
1.1.2015
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
135 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
145041
028347
Ime zdravila in pakiranje
ATC
Nutrineal PD4 11 mg/ml aminokislin raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 4 Viaflex enojnimi vrečkami z 2500 ml raztopine B05DB
Nutrineal PD4 11 mg/ml aminokislin raztopina za peritonealno
dializo, Škatla s 5 Viaflex dvojnimi vrečkami z 2000 ml
raztopine
B05DB
132560
092916
Octagam 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s
steklenico s 100 ml raztopine
092924
Octagam 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s
steklenico s 50 ml raztopine
092908
Octagam 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s
steklenico z 200 ml raztopine
132535
132543
132551
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
NDC
27.6.2014
originalno
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
82,14
NDC
27.6.2014
originalno
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
98,47
NDC
27.6.2014
originalno
H/Rp
131,12
NDC
27.6.2014
originalno
Rp
29,56
NDC
1.2.2015
originalno
G02BB01
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
vaginalni obroček s
progestogenom in
estrogenom
N. V. Organon, Oss
vaginalni obroček s
progestogenom in
estrogenom
N. V. Organon, Oss
Rp
10,34
NDC
1.2.2015
originalno
N04BC04
ropinirol
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
2,07
NDC
1.2.2015
generično
N04BC04
ropinirol
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
3,37
NDC
1.2.2015
generično
N04BC04
ropinirol
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
5,12
NDC
1.2.2015
generično
N04BC04
ropinirol
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
9,02
NDC
1.2.2015
generično
N04BC04
ropinirol
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
24,41
NDC
1.2.2015
generično
J06BA02
humani imunoglobulini
za intravaskularno
aplikacijo
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
422,09
NDC
17.12.2014
originalno
J06BA02
humani imunoglobulini
za intravaskularno
aplikacijo
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
211,29
NDC
17.12.2014
originalno
J06BA02
humani imunoglobulini
za intravaskularno
aplikacijo
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
843,67
NDC
17.12.2014
originalno
NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni dostavni
sistem, škatla z vrečko s 3 obročki
132527
Datum
začetka
veljavnosti
74,34
027480
NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni dostavni
sistem, škatla z vrečko z 1 obročkom
Nypero 0,25 mg filmsko obložene tablete, škatla z 21 tabletami
(3 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Nypero 0,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 21 tabletami
(3 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Nypero 1 mg filmsko obložene tablete, škatla z 21 tabletami (3
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Nypero 2 mg filmsko obložene tablete, škatla z 21 tabletami (3
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Nypero 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 21 tabletami (3
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Tip
vloge
H/Rp
132047
027472
Naziv zavezanca
Cena na
debelo €
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
Nutrineal PD4 11 mg/ml aminokislin raztopina za peritonealno
dializo, škatla s 6 Viaflex dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine B05DB
Nutrineal PD4 11 mg/ml aminokislin raztopina za peritonealno
dializo, Škatla z 8 Viaflex dvojnimi vrečkami z 2000 ml
raztopine
B05DB
132055
splošno ime zdravila
Režim
izdaje
G02BB01
136 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
Ident
Ime zdravila in pakiranje
092932
Octagam 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1 vialo z
20 ml raztopine
J06BA02
humani imunoglobulini
za intravaskularno
aplikacijo
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
84,82
NDC
17.12.2014
originalno
074624
Octagam 50 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s
steklenico s 100 ml raztopine
J06BA02
humani imunoglobulini
za intravaskularno
aplikacijo
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
211,29
NDC
17.12.2014
originalno
074608
Octagam 50 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s
steklenico s 50 ml raztopine
J06BA02
humani imunoglobulini
za intravaskularno
aplikacijo
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
105,90
NDC
17.12.2014
originalno
074632
Octagam 50 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s
steklenico z 200 ml raztopine
J06BA02
humani imunoglobulini
za intravaskularno
aplikacijo
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
422,09
NDC
17.12.2014
originalno
126772
Octanate 100 i.e./ml prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 10 ml vehikla in
1 brizgo za enkratno uporabo, en komplet za prenos Mix2Vial,
eno injekcijsko iglo in dvema alkoholnima zložencema
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
693,25
NDC
17.12.2014
originalno
126764
Octanate 50 i.e./ml prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo s 10 ml vehikla in 1 brizgo za
enkratno uporabo, en komplet za prenos Mix2Vial, eno
injekcijsko iglo in dvema alkoholnima zložencema
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
350,19
NDC
17.12.2014
originalno
koagulacijski faktor
VIII
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
165,82
NDC
17.12.2014
originalno
koagulacijski faktor IX Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
364,46
NDC
17.12.2014
originalno
kombinacije
koagulacijskih
faktorjev IX, II, VII in X Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
232,22
NDC
17.12.2014
originalno
oksaliplatin
H
234,22
NDC
1.2.2015
generično
126756
126799
026310
044547
ATC
Octanate 50 i.e./ml prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo s 5 ml vehikla in 1 brizgo za
enkratno uporabo, en komplet za prenos Mix2Vial, eno
injekcijsko iglo in dvema alkoholnima zložencema
B02BD02
OCTANINE 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom in škatla z 1 vialo z 5 ml
vehikla ter medicinskimi pripomočki za rekonstrukcijo in
injiciranje (1 injekcijska brizga, 1 komplet za prenos Mix2Vial, 1
sistem za in
B02BD04
Octaplex 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z vehiklom in 1 kompletom
za prenos Mix2Vial
B02BD01
Oksaliplatin Ebewe 5 mg/ml prašek za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 mg praška
L01XA03
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
EBEWE Pharma
137 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
059676
Ime zdravila in pakiranje
Oksaliplatin Ebewe 5 mg/ml prašek za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 150 mg praška
Oksaliplatin Ebewe 5 mg/ml prašek za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 mg praška
Oksaliplatin Kabi 5 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 10 ml koncentrata
Oksaliplatin Kabi 5 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata
Oksaliplatin Kabi 5 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 40 ml koncentrata
Oksaliplatin Teva 5 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 40 ml koncentrata
Oksaliplatin Teva 5 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 10 ml koncentrata
Oksaliplatin Teva 5 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata
OKSAZEPAM BELUPO 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1
x 30 tablet v pretisnem omotu)
146198
Okskarbazepin STADA 300 mg filmsko obložene tablete,
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ident
044571
044563
128848
128856
138596
114260
028410
028525
146199
145655
145656
145657
111171
085952
146371
085960
146372
085979
146373
Okskarbazepin STADA 600 mg filmsko obložene tablete,
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Oktreotid Kabi 0,05 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5
vialami z 1 ml raztopine
Oktreotid Kabi 0,1 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5
vialami z 1 ml raztopine
Oktreotid Kabi 0,5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5
vialami z 1 ml raztopine
Olanzapin Actavis 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Olanzapin Actavis 10 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Olanzapin Actavis 10 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 96
tabletami (12 x 8 tablet v pretisnem omotu)
Olanzapin Actavis 15 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Olanzapin Actavis 15 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 96
tabletami (12 x 8 tablet v pretisnem omotu)
Olanzapin Actavis 20 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Olanzapin Actavis 20 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 96
tabletami (12 x 8 tablet v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L01XA03
oksaliplatin
EBEWE Pharma
H
302,01
NDC
1.2.2015
generično
L01XA03
oksaliplatin
EBEWE Pharma
H
118,08
NDC
1.2.2015
generično
L01XA03
oksaliplatin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
108,12
NDC
1.2.2015
generično
L01XA03
oksaliplatin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
219,62
NDC
1.2.2015
generično
L01XA03
oksaliplatin
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
430,48
NDC
1.2.2015
generično
L01XA03
oksaliplatin
Teva Pharma B.V.
H
430,48
NDC
1.2.2015
generično
L01XA03
oksaliplatin
Teva Pharma B.V.
H
108,12
NDC
1.2.2015
generično
L01XA03
oksaliplatin
Teva Pharma B.V.
H
219,62
NDC
1.2.2015
generično
N05BA04
Oksazepam
Belupo, d.o.o.,
Rp
1,14
NDC
14.6.2014
generično
N03AF02
okskarbazepin
STADA Arzneimittel AG
Rp
12,38
NDC
1.2.2015
generično
N03AF02
okskarbazepin
STADA Arzneimittel AG
Rp
23,40
NDC
1.2.2015
generično
H01CB02
oktreotid
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H/Rp
18,15
NDC
1.2.2015
generično
H01CB02
oktreotid
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H/Rp
36,51
NDC
1.2.2015
generično
H01CB02
oktreotid
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H/Rp
171,61
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
48,57
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
22,99
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
105,87
NDC
15.10.2014
generično
N05AH03
olanzapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
27,18
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
156,04
NDC
15.10.2014
generično
N05AH03
olanzapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
31,95
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
175,21
NDC
15.10.2014
generično
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
138 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N05AH03
olanzapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
21,84
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
11,85
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
57,21
NDC
15.10.2014
generično
N05AH03
olanzapin
Teva Pharma B.V.
Rp
48,57
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
Teva Pharma B.V.
Rp
22,99
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
Teva Pharma B.V.
Rp
27,18
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
Teva Pharma B.V.
Rp
31,95
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
Teva Pharma B.V.
Rp
21,84
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
Teva Pharma B.V.
Rp
11,85
NDC
1.2.2015
generično
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
046485
Ime zdravila in pakiranje
Olanzapin Actavis 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Olanzapin Actavis 5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Olanzapin Actavis 5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 96
tabletami (12 x 8 tablet v pretisnem omotu)
Olanzapin Teva 10 mg filmsko obložene tablete, 28 tablet v
pretisnih omotih
Olanzapin Teva 10 mg orodisperzibilne tablete, 28 tablet v
pretisnih omotih
Olanzapin Teva 15 mg orodisperzibilne tablete, 28 tablet v
pretisnih omotih
Olanzapin Teva 20 mg orodisperzibilne tablete, 28 tablet v
pretisnih omotih
Olanzapin Teva 5 mg filmsko obložene tablete, 28 tablet v
pretisnih omotih
Olanzapin Teva 5 mg orodisperzibilne tablete, 28 tablet v
pretisnih omotih
084069
Olfen 100 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem, škatla z
20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
M01AB05 Diklofenak
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
2,10
NDC
11.8.2014
generično
072370
OLICARD 40 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
Ident
111228
085987
146374
046442
046493
046515
046523
046434
ATC
C01DA14
izosorbidmononitrat
Abbott Laboratories GmbH
Rp
7,24
NDC
17.12.2014
originalno
C01DA14
izosorbidmononitrat
Abbott Laboratories GmbH
Rp
9,65
NDC
17.12.2014
originalno
J01DD04
ceftriakson
KRKA, d.d., Novo mesto
ZZ
66,34
NDC
1.2.2015
generično
096687
OLICARD 60 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
Olicef 2 g prašek za raztopino za infundiranje, škatla s 5
vialami z 2 g praška
119989
OLIMEL N5E emulzija za infundiranje, škatla s 4 vrečami s
1500 ml emulzije
B05BA10
kombinacije
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
312,98
NDC
15.1.2015
originalno
120120
OLIMEL N9 emulzija za infundiranje, škatla s 4 vrečami s 1500
ml emulzije
B05BA10
kombinacije
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
346,75
NDC
15.1.2015
originalno
120138
OLIMEL N9 emulzija za infundiranje, škatla s 4 vrečami z 2000
ml emulzije
B05BA10
kombinacije
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
451,40
NDC
15.1.2015
originalno
120111
OLIMEL N9 emulzija za infundiranje, škatla s 6 vrečami s 1000
ml emulzije
B05BA10
kombinacije
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
514,40
NDC
15.1.2015
originalno
072354
139 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
120162
OLIMEL N9E emulzija za infundiranje, škatla s 4 vrečami s
1500 ml emulzije
120170
059064
059102
029904
059668
059005
146432
090336
090352
073024
073016
105562
105570
105589
105600
105619
105627
OLIMEL N9E emulzija za infundiranje, škatla s 4 vrečami z
2000 ml emulzije
Olivin 10 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Olivin 20 mg tablete, škatla 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Olivin 20 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Olivin 5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Olivin 5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Olysio 150 mg trde kapsule, 28 kapsul
Omegaven 100 mg/ml emulzija za infundiranje, 1 viala s 100 ml
emulzije
Omegaven 100 mg/ml emulzija za infundiranje, 1 viala s 50 ml
emulzije
Omegaven 100 mg/ml emulzija za infundiranje, škatla z 10
vialami s 100 ml emulzije
Omegaven 100 mg/ml emulzija za infundiranje, škatla z 10
vialami s 50 ml emulzije
Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezistentne kapsule,
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu, ki se
odpira z odlepljanjem)
Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezistentne kapsule,
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu, ki se
odpira z odlepljanjem)
Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezistentne kapsule,
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu, ki se
odpira z odlepljanjem)
Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezistentne kapsule,
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu, ki se
odpira z odlepljanem)
Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezistentne kapsule,
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu, ki se
odpira z odlepljanjem)
Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezistentne kapsule,
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu, ki se
odpira z odlepljanjem)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B05BA10
kombinacije
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
438,65
NDC
15.1.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
483,12
NDC
15.1.2015
originalno
C09AA02
enalapril
Lek d.d.
Rp
11,47
NDC
7.7.2014
originalno
C09AA02
enalapril
Lek d.d.
Rp
16,63
NDC
7.7.2014
originalno
C09AA02
enalapril
Lek d.d.
Rp
4,34
NDC
7.7.2014
originalno
C09AA02
enalapril
Lek d.d.
Rp
1,99
NDC
7.7.2014
originalno
C09AA02
J05AE14
enalapril
simeprevir
Lek d.d.
Janssen-Cilag International NV
Rp
Rp/Spec
7,19
9.200,58
NDC
NDC
7.7.2014
17.12.2014
originalno
originalno
B05BA02
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
23,82
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA02
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
14,43
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA02
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
233,78
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA02
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
139,83
NDC
1.2.2015
originalno
A02BC01
Omeprazol
STADA Arzneimittel AG,
Rp
2,61
NDC
27.6.2014
generično
A02BC01
Omeprazol
STADA Arzneimittel AG,
Rp
4,22
NDC
27.6.2014
generično
A02BC01
omeprazol
STADA Arzneimittel AG
Rp
3,50
NDC
30.5.2014
generično
A02BC01
Omeprazol
STADA Arzneimittel AG,
Rp
4,94
NDC
27.6.2014
generično
A02BC01
omeprazol
STADA Arzneimittel AG
Rp
3,09
NDC
30.5.2014
generično
A02BC01
omeprazol
STADA Arzneimittel AG
Rp
5,70
NDC
30.5.2014
generično
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
140 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
G04CA02
tamsulozin
Astellas Pharma Europe B.V.
Rp
7,77
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB02
joheksol
GE Healthcare AS
ZZ
158,22
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB02
Joheksol
GE Healthcare AS,
ZZ
158,22
NDC
27.6.2014
originalno
V08AB02
joheksol
GE Healthcare AS
ZZ
1.498,31
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB02
Joheksol
GE Healthcare AS,
ZZ
374,63
NDC
27.6.2014
originalno
V08AB02
joheksol
GE Healthcare AS
ZZ
353,66
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB02
joheksol
GE Healthcare AS
ZZ
624,04
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB02
Joheksol
GE Healthcare AS,
ZZ
353,66
NDC
27.6.2014
originalno
V08CA03
gadodiamid
GE Healthcare AS
H
481,05
NDC
17.12.2014
originalno
V08CA03
gadodiamid
GE Healthcare AS
H
618,36
NDC
17.12.2014
Omnitrope 10 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje, 1 vložek
Omnitrope 10 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje, 1 vložek za
injekcijski peresnik SurePal 10
H01AC01
somatropin
Sandoz GmbH
H/Rp
203,96
NDC
17.12.2014
H01AC01
somatropin
Sandoz GmbH
H/Rp
207,78
NDC
17.12.2014
H01AC01
somatropin
Sandoz GmbH
H/Rp
102,25
NDC
17.12.2014
145992
Omnitrope 5 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje, 1 vložek
Omnitrope 5 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje, 1 vložek za
injekcijski peresnik SurePal 5
H01AC01
somatropin
Sandoz GmbH
H/Rp
105,18
NDC
17.12.2014
originalno
podobno
biološko
podobno
biološko
podobno
biološko
podobno
biološko
092231
Onbrez Breezhaler 150 mikrogramov prašek za inhaliranje, trde
kapsule, škatla s 30 kapsulami v pretisnih omotih in enim
inhalatorjem Onbrez Breezhaler
R03AC18
indakaterol
Novartis Europharm Limited
Rp
26,28
NDC
15.1.2015
originalno
R03AC18
indakaterol
Novartis Europharm Limited
Rp
26,28
NDC
15.1.2015
originalno
A04AA01
ondansetron
Accord Healthcare
ZZ
32,91
NDC
1.2.2015
generično
A04AA01
ondansetron
Accord Healthcare
ZZ
47,93
NDC
1.2.2015
generično
A04AA01
ondansetron
Claris Lifesciences Limited
ZZ
47,93
NDC
17.12.2014
generično
Ident
038695
052710
017639
052914
019860
052850
052876
023140
096725
096733
028665
145993
025925
092240
134465
134481
123056
Ime zdravila in pakiranje
Omnic Ocas 0,4 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem
omotu)
OMNIPAQUE 300 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
polipropilenskimi vsebniki s 50 ml raztopine
OMNIPAQUE 300 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
vialami s 50 ml raztopine
OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s 6
polipropilenskimi vsebniki s 500 ml raztopine
OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s 6
vialami z 200 ml raztopine
OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
polipropilenskimi vsebniki s 100 ml raztopine
OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
polipropilenskimi vsebniki z 200 ml raztopine
OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
vialami s 100 ml raztopine
OMNISCAN 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
vialami po 15 ml (0,5 mmol/ml)
OMNISCAN 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
vialami po 20 ml (0,5 mmol/ml)
Onbrez Breezhaler 300 mikrogramov prašek za inhaliranje, trde
kapsule, škatla s 30 kapsulami v pretisnih omotih in enim
inhalatorjem Onbrez Breezhaler
Ondansetron Accord 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali
infundiranje, škatla s 5 ampulami (2 ml) z raztopino
Ondansetron Accord 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali
infundiranje, škatla s 5 ampulami (4 ml) z raztopino
Ondansetron Claris 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali
infundiranje, škatla s 5 ampulami s 4 ml raztopine
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
141 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
123048
086320
086339
079413
Ime zdravila in pakiranje
Ondansetron Claris 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali
infundiranje, škatla s 5 ampulami z 2 ml raztopine
Ondansetron Ebewe 4 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ondansetron Ebewe 8 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Onglyza 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami v
pretisnih omotih
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
A04AA01
ondansetron
Claris Lifesciences Limited
ZZ
32,91
NDC
17.12.2014
generično
A04AA01
ondansetron
EBEWE Pharma
Rp
18,23
NDC
1.2.2015
generično
A04AA01
ondansetron
28,82
NDC
1.2.2015
generično
A10BH03
saksagliptin
EBEWE Pharma
Rp
Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca
EEIG
Rp/Spec
33,37
NDC
1.2.2015
originalno
L01DB07
mitoksantron
169,51
NDC
15.1.2015
generično
S01GX09
Olopatadin
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
Alcon Laboratories (UK) Ltd., V.
Britanija
6,06
IVDC
13.5.2014
30.4.2015 originalno
V01AA02
cvetni prah trav
STALLERGENES S.A.
Rp/Spec
60,95
NDC
17.12.2014
originalno
V01AA02
cvetni prah trav
STALLERGENES S.A.
Rp/Spec
55,09
NDC
17.12.2014
originalno
V01AA02
cvetni prah trav
STALLERGENES S.A.
Swedish Orphan Biovitrum
International AB
Swedish Orphan Biovitrum
International AB
Swedish Orphan Biovitrum
International AB
Rp/Spec
164,29
NDC
17.12.2014
originalno
Rp/Spec
3.943,50
NDC
17.12.2014
originalno
Rp/Spec
1.069,68
NDC
17.12.2014
originalno
Rp/Spec
2.182,24
NDC
17.12.2014
originalno
H01CC01 ganireliks
Merck Sharp & Dohme Ltd
ZZ
33,98
NDC
15.1.2015
originalno
G03DC03 linestrenol
N. V. Organon, Oss
Rp
3,76
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
104760
ONKOTRONE 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo
z 10 ml raztopine
Opatanol 1 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s kapalno
plastenko s 5 ml raztopine
ORALAIR 100 IR in 300 IR podjezične tablete, škatla s 3
tabletami 100 IR (1 x 3 tablete v pretisnem omotu) in 28
tabletami 300 IR (1 x 28 tablet v pretisnem omotu)
ORALAIR 300 IR podjezične tablete, škatla s 30 tabletami (1 x
30 tablet v pretisnem omotu)
ORALAIR 300 IR podjezične tablete, škatla z 90 tabletami (3 x
30 tablet v pretisnem omotu)
015245
Orfadin 10 mg trde kapsule, 60 kapsul
A16AX04
nitizinon
015180
Orfadin 2 mg trde kapsule, 60 kapsul
A16AX04
nitizinon
015199
Orfadin 5 mg trde kapsule, 60 kapsul
ORGALUTRAN 0,25mg/0,5ml raztopina za injiciranje, 1
napolnjena injek.brizga
Orgametril 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v
pretisnem omotu)
ORMIDOL 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 14
tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)
ORMIDOL 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
Oronazol 20 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g kreme
Oropram 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Ortanol 10 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7
kapsul v pretisnem omotu)
Ortanol 20 mg trde kapsule, škatla s 14 kapsulami (2 x 7
kapsul v pretisnem omotu)
Ortanol 20 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7
kapsul v pretisnem omotu)
A16AX04
nitizinon
002615
056162
104736
104752
025224
070289
060569
090034
000922
077720
014044
001848
006491
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
H
Rp
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
C07AB03
atenolol
BELUPO, d.o.o., Ljubljana
Rp
4,50
IVDC
25.11.2014 1.4.2015*
generično
C07AB03
D01AC08
atenolol
ketokonazol
BELUPO, d.o.o., Ljubljana
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
BRp
5,75
3,50
IVDC
NDC
25.11.2014 1.4.2015*
1.2.2015
generično
originalno
N06AB04
citalopram
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,21
NDC
1.2.2015
generično
A02BC01
omeprazol
Lek d.d.
Rp
4,22
NDC
7.7.2014
generično
A02BC01
omeprazol
Lek d.d.
Rp
3,50
NDC
7.7.2014
generično
A02BC01
omeprazol
Lek d.d.
Rp
4,94
NDC
7.7.2014
generično
142 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
A02BC01
omeprazol
Lek d.d.
Rp
5,70
NDC
7.7.2014
generično
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
041858
Ime zdravila in pakiranje
Ortanol 40 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7
kapsul v pretisnem omotu)
Ospamox 1000 mg disperzibilne tablete, škatla s 16 tabletami
(2 x 8 tablet v pretisnem omotu)
J01CA04
amoksicilin
Lek d.d.
Rp
3,84
NDC
7.7.2014
generično
146317
Ospamox 250 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo, škatla s
steklenico s 100 ml suspenzije in merilno brizgo z nastavkom J01CA04
amoksicilin
Lek d.d.
Rp
2,07
NDC
28.7.2014
generično
amoksicilin
Lek d.d.
Rp
2,07
NDC
7.7.2014
generično
amoksicilin
Lek d.d.
Rp
2,52
NDC
7.7.2014
generično
Ident
013943
ATC
041866
Ospamox 250 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo, škatla s
steklenico s 100 ml suspenzije in merilno žličko
J01CA04
Ospamox 500 mg disperzibilne tablete, škatla s 16 tabletami (2
x 8 tablet v pretisnem omotu)
J01CA04
061018
Ospen 1 000 000 i.e. filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
J01CE10
benzatinijev
fenoksimetilpenicilinat KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
8,89
NDC
1.2.2015
originalno
061034
Ospen 1 500 000 i.e. filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
J01CE10
benzatinijev
fenoksimetilpenicilinat KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
11,48
NDC
1.2.2015
originalno
004480
Ospen 750 000 i.e./5 ml peroralna suspenzija, škatla s
stekleničko s 60 ml suspenzije in 1 merilno žličko
J01CE10
benzatinijev
fenoksimetilpenicilinat KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
5,48
NDC
1.2.2015
originalno
V03AE04
kalcijev acetat in
magnezijev karbonat
Rp
21,61
NDC
17.12.2014
originalno
ZZ
24,49
NDC
17.12.2014
originalno
114413
039730
127086
098361
098388
036463
036501
036579
036625
105341
OsvaRen 435 mg/235 mg filmsko obložene tablete, škatla s
polietilenskim vsebnikom s 180 tabletami
OVITRELLE 250 mikrogramov raztopina za injiciranje v
napolnjenem injekcijskem peresniku, 1 napolnjen injekcijski
peresnik, 1 injekcijska brizga
Oxis Turbuhaler 4,5 mikrograma/odmerek prašek za
inhaliranje, škatla z 1 plastičnim inhalatorjem s praškom za
inhaliranje za 60 odmerkov
Oxis Turbuhaler 9 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje,
škatla z 1 plastičnim inhalatorjem s praškom za inhaliranje za
60 odmerkov
OxyContin 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
OxyContin 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
OxyContin 40 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
OxyContin 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
OXYGESIC Injekt 10 mg/1 ml raztopina za injiciranje, škatla z
10 ampulami z 1 ml raztopine
Fresenius Medical Care
Nephrologica Deutschland GmbH
G03GA08 horiogonadotropin alfa Merck Serono
R03AC13
formoterol
AstraZeneca UK Limited
Rp
12,11
NDC
17.12.2014
originalno
R03AC13
formoterol
AstraZeneca UK Limited
Rp
14,84
NDC
17.12.2014
originalno
N02AA05
oksikodon
MEDIS, d.o.o.
Rp/Spec
23,26
NDC
15.1.2015
originalno
N02AA05
oksikodon
MEDIS, d.o.o.
Rp/Spec
46,06
NDC
15.1.2015
originalno
N02AA05
oksikodon
MEDIS, d.o.o.
Rp/Spec
85,41
NDC
15.1.2015
originalno
N02AA05
oksikodon
MEDIS, d.o.o.
Rp/Spec
151,81
NDC
15.1.2015
originalno
N02AA05
oksikodon
MEDIS, d.o.o.
19,66
NDC
15.1.2015
originalno
143 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
105350
052930
111830
002330
002445
002275
002470
038830
041564
038822
038849
124907
141290
141287
141302
123781
107271
123765
107239
107263
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
oksikodon
MEDIS, d.o.o.
anastrozol
Remedica Ltd., Limassol
Rp/Spec
S01BA01
deksametazon
Allergan Pharmaceuticals Ireland
L01CD01
paklitaksel
L01CD01
Ime zdravila in pakiranje
ATC
OXYGESIC Injekt 20 mg/2 ml raztopina za injiciranje, škatla z
10 ampulami z 2 ml raztopine
N02AA05
Ozolan 1 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2 x
14 tablet v pretisnem omotu)
L02BG03
OZURDEX 700 mikrogramov intravitrealni vsadek v aplikatorju,
1 aplikator z vsadkom vložen v 1 zatesnjen mošnjiček iz folije
Paclitaxel Ebewe 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 16,7 ml koncentrata
Paclitaxel Ebewe 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
Paclitaxel Ebewe 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
Paclitaxel Ebewe 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata
Paclitaxin 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z vialo s 16,7 ml koncentrata
Paclitaxin 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z vialo s 25 ml koncentrata
Paclitaxin 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z vialo s 5 ml koncentrata
Paclitaxin 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z vialo s 50 ml koncentrata
Pakiranje za začetek zdravljenja: Trobalt 50 mg filmsko
obložene tablete, Trobalt 100 mg filmsko obložene tablete,
škatla s 63 tabletami v 2 pretisnih omotih: 21 tablet po 100 mg
v pretisnem omotu ter 21 tablet po 50 mg in 21 tablet po 100
mg v pretisnem
Paklitaksel Accord 6 mg/ ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 16,7 ml koncentrata
Paklitaksel Accord 6 mg/ ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
Paklitaksel Accord 6 mg/ ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata
Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla s 5 vialami s 100 ml koncentrata
Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla s 5 vialami s 16,7 ml koncentrata
Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla s 5 vialami s 25 ml koncentrata
Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla s 5 vialami s 5 ml koncentrata
Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla s 5 vialami s 50 ml koncentrata
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
38,81
NDC
15.1.2015
originalno
20,22
NDC
15.1.2015
generično
ZZ
960,95
NDC
17.12.2014
originalno
EBEWE Pharma
H
201,23
NDC
1.2.2015
generično
paklitaksel
EBEWE Pharma
H
335,65
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
EBEWE Pharma
H
59,58
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
EBEWE Pharma
H
600,37
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Pharmachemie B.V.
H
201,23
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Pharmachemie B.V.
H
335,65
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Pharmachemie B.V.
H
59,58
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Pharmachemie B.V.
H
600,37
NDC
1.2.2015
generično
N03AX21
retigabin
Glaxo Group Limited
Rp
17,08
NDC
1.2.2015
originalno
L01CD01
paklitaksel
Accord Healthcare
H
201,23
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Accord Healthcare
H
59,83
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Accord Healthcare
H
600,37
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
5.559,33
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
1.004,19
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
1.676,25
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
334,18
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
3.092,54
NDC
1.2.2015
generično
144 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
L01CD01
paklitaksel
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
1.085,69
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
201,23
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
335,65
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
59,58
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
600,37
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
MYLAN S.A.S.
H
201,23
NDC
1.1.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
MYLAN S.A.S.
H
59,58
NDC
1.1.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
MYLAN S.A.S.
H
600,37
NDC
1.1.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
STADA Arzneimittel AG
H
168,38
NDC
30.5.2014
generično
L01CD01
paklitaksel
STADA Arzneimittel AG
H
281,11
NDC
30.5.2014
generično
L01CD01
paklitaksel
STADA Arzneimittel AG
H
50,06
NDC
30.5.2014
generično
L01CD01
paklitaksel
STADA Arzneimittel AG
H
511,57
NDC
30.5.2014
generično
N02AX06
tapentadol
Gruenenthal Nem
Rp/Spec
91,52
NDC
17.12.2014
originalno
117196
Ime zdravila in pakiranje
Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata
Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 16,7 ml koncentrata
Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata
Paklitaksel Mylan 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 16,7 ml koncentrata
Paklitaksel Mylan 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
Paklitaksel Mylan 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata
Paklitaksel STADA 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 16,7 ml koncentrata
Paklitaksel STADA 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
Paklitaksel STADA 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
Paklitaksel STADA 6 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata
PALEXIA 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(60 x 1 tableta v pretisnem omotu)
117218
PALEXIA SR 100 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 60 tabletami (60 x 1 tableta v pretisnem omotu)
N02AX06
tapentadol
Gruenenthal Nem
Rp/Spec
87,13
NDC
17.12.2014
originalno
117226
PALEXIA SR 150 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 60 tabletami (60 x 1 tableta v pretisnem omotu)
N02AX06
tapentadol
Gruenenthal Nem
Rp/Spec
130,12
NDC
17.12.2014
originalno
117234
PALEXIA SR 200 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 60 tabletami (60 x 1 tableta v pretisnem omotu)
N02AX06
tapentadol
Gruenenthal Nem
Rp/Spec
173,07
NDC
17.12.2014
originalno
117242
PALEXIA SR 250 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 60 tabletami (60 x 1 tableta v pretisnem omotu)
N02AX06
tapentadol
Gruenenthal Nem
Rp/Spec
216,09
NDC
17.12.2014
originalno
117269
PALEXIA SR 50 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 60 tabletami (60 x 1 tableta v pretisnem omotu)
N02AX06
tapentadol
Gruenenthal Nem
Rp/Spec
44,17
NDC
17.12.2014
originalno
Ident
123773
107255
123757
107220
107280
027413
027405
027421
124524
124532
124516
124540
ATC
145 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
PALLADONE 16 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
N02AA03
Hidromorfon
Medis, d.o.o.,
Rp
16,29
NDC
14.6.2014
originalno
034819
PALLADONE 16 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
N02AA03
hidromorfon
MEDIS, d.o.o.
Rp
180,05
IVDC
14.6.2014
31.5.2015 originalno
034940
PALLADONE 24 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
N02AA03
Hidromorfon
Medis, d.o.o.,
Rp
19,84
NDC
14.6.2014
originalno
034932
PALLADONE 24 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
N02AA03
hidromorfon
MEDIS, d.o.o.
Rp
256,57
IVDC
14.6.2014
31.5.2015 originalno
034789
PALLADONE 4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
N02AA03
Hidromorfon
Medis, d.o.o.,
Rp
6,37
NDC
14.6.2014
originalno
034797
PALLADONE 4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
N02AA03
hidromorfon
MEDIS, d.o.o.
Rp
59,54
IVDC
14.6.2014
31.5.2015 originalno
034827
PALLADONE 8 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
N02AA03
Hidromorfon
Medis, d.o.o.,
Rp
10,08
NDC
14.6.2014
originalno
N02AA03
hidromorfon
MEDIS, d.o.o.
Rp
97,69
IVDC
14.6.2014
31.5.2015 originalno
N06AB05
Paroksetin
Lek d.d.
Rp
5,03
NDC
11.8.2014
generično
M05BA03 pamidronska kislina
CHIESI SLOVENIJA, d.o.o.
ZZ
41,84
NDC
17.12.2014
generično
M05BA03 pamidronska kislina
CHIESI SLOVENIJA, d.o.o.
ZZ
116,46
NDC
17.12.2014
generično
Ident
Ime zdravila in pakiranje
034800
034835
110590
064068
037923
123277
076171
086240
146375
PALLADONE 8 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
Paluxon 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Pamitor 30 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla z
1 polietilensko ampulo z 2 ml koncentrata
Pamitor 90 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla z
1 polietilensko ampulo s 6 ml koncentrata
Pamorelin 22,5 mg prašek in vehikel za suspenzijo za
injiciranje s podaljšanim sproščanjem, škatla z 1 vialo s
praškom, 1 ampulo z vehiklom in 1 pretisnim omotom, v
katerem je 1 injekcijska brizga in 2 injekcijski igli
PANCEF 100 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo, škatla s
steklenico s 53 g praška za pripravo 100 ml suspenzije in
merilno žličko
PANCEF 400 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10
tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
Panrazol 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 100
tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
L02AE04
triptorelin
IPSEN PHARMA
ZZ
605,22
NDC
17.12.2014
originalno
J01DD08
Cefiksim
ALKALOID-INT d.o.o.,
Rp
19,97
IVDC
1.11.2014
31.10.2015 generično
J01DD08
Cefiksim
ALKALOID-INT d.o.o.,
Rp
24,02
IVDC
1.11.2014
31.10.2015 generično
A02BC02
pantoprazol
Actavis Group PTC ehf.
Rp
12,50
NDC
15.10.2014
generično
146 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
061956
146376
061972
344737
144386
109592
109606
119750
119768
119776
144826
144825
134198
134155
134201
134163
134210
134180
134228
134171
145877
Ime zdravila in pakiranje
Panrazol 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Panrazol 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 100
tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Panrazol 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Panthol 120 mg tablete, škatla z vsebnikom iz polietilena velike
gostote z 20 tabletami
Pantolax 2% raztopina za injiciranje, škatla z 10 ampulami s 5
ml raztopine
Pantoprazol Actavis 40 mg prašek za raztopino za injiciranje,
škatla s 5 vialami s praškom
Pantoprazol Actavis 40 mg prašek za raztopino za injiciranje,
škatla z 10 vialami s praškom
Pantoprazol Teva 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Pantoprazol Teva 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14
tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Pantoprazol Teva 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Paracetamol B. Braun 10 mg/ml raztopina za infundiranje,
škatla z 10 plastenkami s 100 ml raztopine
Paracetamol B. Braun 10 mg/ml raztopina za infundiranje,
škatla z 10 plastenkami s 50 ml raztopine
Paracetamol Kabi 10 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
1 vialo s 100 ml raztopine
Paracetamol Kabi 10 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
1 vialo s 50 ml raztopine
Paracetamol Kabi 10 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
10 vialami s 100 ml raztopine
Paracetamol Kabi 10 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
10 vialami s 50 ml raztopine
Paracetamol Kabi 10 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
12 vialami s 100 ml raztopine
Paracetamol Kabi 10 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
12 vialami s 50 ml raztopine
Paracetamol Kabi 10 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
20 vialami s 100 ml raztopine
Paracetamol Kabi 10 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
20 vialami s 50 ml raztopine
Paracetamol Kabi 10 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
20 vrečami s 100 ml raztopine
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
A02BC02
pantoprazol
Actavis Group PTC ehf.
Rp
3,33
NDC
1.2.2015
generično
A02BC02
pantoprazol
Actavis Group PTC ehf.
Rp
16,94
NDC
15.10.2014
generično
A02BC02
pantoprazol
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,18
NDC
1.2.2015
generično
A11HA31
kalcijev pantotenat
Lekarna Ljubljana
BRp l+p
3,28
IVDC
1.1.2015
31.12.2015 generično
10,72
IVDC
1.12.2014
30.11.2015 generično
ATC
M03AB01 suksametonium
SANOLABOR, D.D.
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
A02BC02
Pantoprazol
Actavis Group PTC ehf.,
H
22,16
NDC
27.6.2014
generično
A02BC02
pantoprazol
Actavis Group PTC ehf.
H
42,62
NDC
1.2.2015
generično
A02BC02
pantoprazol
Teva Pharma B.V.
Rp
3,34
NDC
1.2.2015
generično
A02BC02
pantoprazol
Teva Pharma B.V.
Rp
2,59
NDC
1.2.2015
generično
A02BC02
pantoprazol
Teva Pharma B.V.
Rp
4,55
NDC
1.2.2015
generično
N02BE01
paracetamol
B. Braun Melsungen AG
ZZ
13,22
NDC
1.1.2015
generično
N02BE01
paracetamol
B. Braun Melsungen AG
ZZ
12,52
NDC
1.1.2015
generično
N02BE01
paracetamol
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
2,10
NDC
1.2.2015
generično
N02BE01
paracetamol
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
1,70
NDC
1.2.2015
generično
N02BE01
paracetamol
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
15,28
NDC
1.2.2015
generično
N02BE01
paracetamol
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
12,52
NDC
1.2.2015
generično
N02BE01
paracetamol
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
18,24
NDC
1.2.2015
generično
N02BE01
paracetamol
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
14,92
NDC
1.2.2015
generično
N02BE01
paracetamol
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
30,07
NDC
1.2.2015
generično
N02BE01
paracetamol
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
24,53
NDC
1.2.2015
generično
N02BE01
paracetamol
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
30,07
NDC
1.2.2015
generično
147 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
145878
Ime zdravila in pakiranje
Paracetamol Kabi 10 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z
20 vrečami s 50 ml raztopine
082996
Paracetamol Lekarna Ljubljana 120 mg svečke za otroke,
škatla z 10 svečkami (2 x 5 svečk v dvojnem traku)
PAROGEN 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami v plastičnem vsebniku
Paroksetin Actavis 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Paroksetin Actavis 30 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
PAROXAT 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
064831
PEDEA 5 mg/ml raztopina za injiciranje, 4 ampule po 2ml
065390
045101
095206
095257
Režim
izdaje
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
N02BE01
paracetamol
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
N02BE01
Paracetamol
Lekarna Ljubljana,
N06AB05
paroksetin
N06AB05
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
24,53
NDC
1.2.2015
generično
BRp
3,06
IVDC
1.1.2015
31.12.2015 generično
Generics (UK) Ltd.
Rp
4,80
NDC
1.1.2015
generično
paroksetin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
5,03
NDC
1.2.2015
generično
N06AB05
paroksetin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
5,92
NDC
1.2.2015
generično
N06AB05
paroksetin
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
8,65
NDC
1.2.2015
originalno
C01EB16
ibuprofen
Orphan Europe S.A.R.L.
H
420,07
NDC
17.12.2014
originalno
B05XA31
kombinacije
elektrolitov z drugimi
učinkovinami
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
57,54
NDC
1.2.2015
originalno
L03AB11
peginterferon alfa-2a
Roche Products Limited
H/Rp
518,05
NDC
15.1.2015
originalno
L03AB11
peginterferon alfa-2a
Roche Products Limited
H/Rp
596,67
NDC
15.1.2015
originalno
L03AB10
peginterferon alfa-2b
MERCK SHARP & DOHME
Limited
H/Rp
619,23
NDC
15.1.2015
originalno
014648
PEDITRACE koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla z
10 vialami z 10 ml koncentrata
Pegasys 135 mikrogramov raztopina za injiciranje v
napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 4 napolnjenimi
injekcijskimi peresniki
Pegasys 180 mikrogramov raztopina za injiciranje v
napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 4 napolnjenimi
injekcijskimi peresniki
PegIntron 100 mikrogramov prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 4
napolnjenimi injekcijskimi peresniki, 4 injekcijskimi iglami in 8
čistilnimi lističi
070416
PegIntron 120 mikrogramov prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje v napolnjenem peresniku, 4 napolnjeni peresniki, 4
injekcijske igle in 8 čistilnih tamponov
L03AB10
peginterferon alfa-2b
MERCK SHARP & DOHME
Limited
H/Rp
742,97
NDC
15.1.2015
originalno
070424
PegIntron 150 mikrogramov prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje v napolnjenem peresniku, 4 napolnjeni peresniki, 4
injekcijske igle in 8 čistilnih tamponov
L03AB10
peginterferon alfa-2b
MERCK SHARP & DOHME
Limited
H/Rp
928,60
NDC
15.1.2015
originalno
014613
PegIntron 50 g prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v
napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 4 napolnjenimi
injekcijskimi peresniki, 4 injekcijskimi iglami in 8 čistilnimi lističi L03AB10
peginterferon alfa-2b
MERCK SHARP & DOHME
Limited
H/Rp
309,87
NDC
15.1.2015
originalno
010367
127116
127124
148 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L03AB10
peginterferon alfa-2b
MERCK SHARP & DOHME
Limited
H/Rp
A07EC02
mesalazin
Ferring GmbH
A07EC02
mesalazin
Ferring GmbH
138608
Ime zdravila in pakiranje
PegIntron 80 mikrogramov prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 4
napolnjenimi injekcijskimi peresniki, 4 injekcijskimi iglami in 8
čistilnimi lističi
Pentasa 2 g zrnca s podaljšanim sproščanjem, škatla s 60
vrečicami
003301
Pentasa 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
063339
PENTAXIM prašek in suspenzija za suspenzijo za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 vialo s praškom, 1
napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5 ml suspenzije in priloženo 1
injekcijsko iglo
J07CA06
Ident
014621
063363
073032
053775
146377
053783
146378
049123
049131
084565
084573
PENTAXIM prašek in suspenzija za suspenzijo za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 10 vialami s praškom, 10
napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,5 ml suspenzije in
priloženimi 10 injekcijskimi iglami
Pentilin 20 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje, škatla
s 5 ampulami s 5 ml raztopine
Percarnil 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Percarnil 4 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Percarnil 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Percarnil 8 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Perindopril Teva 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)
Perindopril Teva 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)
Perindopril/indapamid Arrow 2 mg/0,625 mg tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Perindopril/indapamid Arrow 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
495,49
NDC
15.1.2015
originalno
Rp
74,25
NDC
17.12.2014
originalno
Rp
30,20
NDC
17.12.2014
originalno
mešano cepivo proti
davici, hemofilusu
influence, oslovskemu
kašlju, otroški paralizi
in tetanusu
Sanofi Pasteur S A
ZZ
20,39
NDC
1.1.2015
originalno
J07CA06
mešano cepivo proti
davici, hemofilusu
influence, oslovskemu
kašlju, otroški paralizi
in tetanusu
Sanofi Pasteur S A
ZZ
199,38
NDC
1.1.2015
originalno
C04AD03
pentoksifilin
KRKA, d.d., Novo mesto
ZZ
2,70
NDC
1.2.2015
generično
C09AA04
perindopril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,88
NDC
1.2.2015
generično
C09AA04
perindopril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
13,38
NDC
1.2.2015
generično
C09AA04
perindopril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
9,57
NDC
1.2.2015
generično
C09AA04
perindopril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
27,87
NDC
1.2.2015
generično
C09AA04
perindopril
Teva Pharma B.V.
Rp
4,88
NDC
1.2.2015
generično
C09AA04
perindopril
Teva Pharma B.V.
Rp
9,57
NDC
1.2.2015
generično
C09BA04
perindopril in diuretiki Arrow Generics Limited
Rp
7,51
NDC
17.12.2014
generično
C09BA04
perindopril in diuretiki Arrow Generics Limited
Rp
7,70
NDC
17.12.2014
generično
149 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
PERIOLIMEL N4E emulzija za infundiranje, škatla s 4 vrečami
s 1500 ml emulzije
B05BA10
kombinacije
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
271,22
NDC
15.1.2015
originalno
PERIOLIMEL N4E emulzija za infundiranje, škatla s 4 vrečami
z 2000 ml emulzije
B05BA10
kombinacije
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
314,05
NDC
15.1.2015
originalno
B05BA10
kombinacije
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
320,96
NDC
15.1.2015
originalno
C09BA04
perindopril in diuretiki Teva Pharma B.V.
Rp
5,00
NDC
1.2.2015
generično
C09BA04
perindopril in diuretiki Teva Pharma B.V.
Rp
5,00
NDC
1.2.2015
generično
L01XC13
pertuzumab
Roche Registration Ltd.
H
2.834,27
IVDC
1.2.2015
31.1.2016 originalno
N05CF02
zolpidem
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
11,29
NDC
1.2.2015
generično
N05CF02
zolpidem
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
1,37
NDC
1.2.2015
generično
N05CF02
zolpidem
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
2,09
NDC
1.2.2015
generično
N05CF02
zolpidem
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
1,39
NDC
1.2.2015
generično
N05CF02
zolpidem
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
2,09
NDC
1.2.2015
generično
N03AD01
Etosuksimid
Salus d.o.o.
24,17
IVDC
1.5.2014
30.4.2015 generično
N03AD01
Etosuksimid
Salus d.o.o.
27,11
IVDC
1.5.2014
30.4.2015 generično
N06BC01
kofein
257,98
NDC
17.12.2014
originalno
N03AA01
metilfenobarbital
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
15,27
NDC
21.7.2014
originalno
N03AA02
fenobarbital
Lenis farmacevtika d.o.o.
58,58
IVDC
20.6.2014
31.5.2015 generično
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
73,09
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
54,57
NDC
27.6.2014
originalno
Ident
Ime zdravila in pakiranje
120677
120685
120189
145461
145462
145430
145350
140278
140281
140295
140307
039969
052116
127043
064955
144500
077496
077461
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
PERIOLIMEL N4E emulzija za infundiranje, škatla s 6 vrečami
s 1000 ml emulzije
Perivol Combo 2,5 mg/0,625 mg filmsko obložene tablete,
škatla z vsebnikom s 30 tabletami
Perivol Combo 5 mg/1,25 mg filmsko obložene tablete, škatla z
vsebnikom s 30 tabletami
Perjeta 420 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla
z vialo s 14 ml raztopine
Perluna 10 mg filmsko obožene tablete, škatla s 100 tabletami
(10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Perluna 10 mg filmsko obožene tablete, škatla z 10 tabletami (1
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Perluna 10 mg filmsko obožene tablete, škatla z 20 tabletami (2
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Perluna 5 mg filmsko obožene tablete, škatla z 10 tabletami (1
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Perluna 5 mg filmsko obožene tablete, škatla z 20 tabletami (2
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Petnidan kapsule 250mg, plastenka s 50 kapsulami v škatli
Petnidan raztopina za peroralno uporabo 250mg/ml, steklenica
z 250ml raztopine v škatli
Peyona 20 mg/ml raztopina za infundiranje in peroralna
raztopina, škatla z 10 ampulami po 1 ml
PHEMITON 200 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet
v pretisnem omotu)
PHENOBARBITAL SODIUM INJECTION BP 200 mg/ml,
raztopina za injiciranje, škatla z 10 ampulami
PHYSIONEAL 40 13,6 mg/ml glukoze raztopina za
peritonealno dializo, škatla s 4 dvojnimi dvoprekatnimi vrečkami
z 2500 ml raztopine
PHYSIONEAL 40 13,6 mg/ml glukoze raztopina za
peritonealno dializo, škatla s 4 enojnimi dvoprekatnimi vrečkami
z 2500 ml raztopine
ATC
H/Rp
Rp
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
150 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
053163
Ime zdravila in pakiranje
PHYSIONEAL 40 13,6 mg/ml glukoze raztopina za
peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi dvoprekatnimi vrečkami
z 2000 ml raztopine
PHYSIONEAL 40 22,7 mg/ml glukoze raztopina za
peritonealno dializo, škatla s 4 dvojnimi dvoprekatnimi vrečkami
z 2500 ml raztopine
PHYSIONEAL 40 22,7 mg/ml glukoze raztopina za
peritonealno dializo, škatla s 4 enojnimi dvoprekatnimi vrečkami
z 2500 ml raztopine
PHYSIONEAL 40 22,7 mg/ml glukoze raztopina za
peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi dvoprekatnimi vrečkami
z 2000 ml raztopine
PHYSIONEAL 40 38,6 mg/ml glukoze raztopina za
peritonealno dializo, škatla s 4 dvojnimi dvoprekatnimi vrečkami
z 2500 ml raztopine
PHYSIONEAL 40 38,6 mg/ml glukoze raztopina za
peritonealno dializo, škatla s 4 enojnimi dvoprekatnimi vrečkami
z 2500 ml raztopine
PHYSIONEAL 40 38,6 mg/ml glukoze raztopina za
peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi dvoprekatnimi vrečkami
z 2000 ml raztopine
Picato 150 mikrogramov/gram gel, škatla s 3 tubami po 0,47 g
gela
Picato 500 mikrogramov/gram gel, škatla s 2 tubama po 0,47 g
gela
Picozone 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
110612
Piperacilin/tazobaktam Actavis 2 g/0,25 g prašek za raztopino
za injiciranje ali infundiranje, škatla z 12 vialami s praškom
J01CR05
piperacilin in zaviralci
laktamaz beta
Actavis Group PTC ehf.
H
57,60
NDC
1.2.2015
generično
110639
Piperacilin/tazobaktam Actavis 4 g/0,5 g prašek za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 12 vialami s praškom
J01CR05
piperacilin in zaviralci
laktamaz beta
Actavis Group PTC ehf.
H
124,20
NDC
1.2.2015
generično
102512
Piperacilin/tazobaktam Mylan 2 g/0,25 g prašek za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo (50 ml) s praškom
J01CR05
piperacilin in zaviralci
laktamaz beta
MYLAN S.A.S.
H
6,10
NDC
1.1.2015
generično
102571
Piperacilin/tazobaktam Mylan 4 g/0,5 g prašek za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo (50 ml) s praškom
piperacilin in zaviralci
laktamaz beta
MYLAN S.A.S.
H
11,54
NDC
1.1.2015
generično
113891
Piperacilin/tazobaktam Teva 2 g/0,25 g prašek za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
J01CR05
piperacilin in zaviralci
laktamaz beta
Teva Pharma B.V.
H
6,10
NDC
1.2.2015
generično
Ident
077445
077674
077542
077704
077763
077747
077739
145437
145438
ATC
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
83,71
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
71,88
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
54,53
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
83,76
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
73,09
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
54,57
NDC
27.6.2014
originalno
B05DB
Hipertonične raztopine Baxter d.o.o.,
H/Rp
83,76
NDC
27.6.2014
originalno
D06BX02
ingenolmebutat
LEO Pharma A/S
Rp
63,52
NDC
17.12.2014
originalno
D06BX02
ingenolmebutat
LEO Pharma A/S
Rp
63,52
NDC
17.12.2014
originalno
L02BG04
letrozol
STADA Arzneimittel AG
Rp/Spec
42,03
NDC
1.2.2015
generično
J01CR05
151 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
113913
016276
016470
016330
016373
036765
036773
144751
129470
042927
006408
067903
091740
074764
068322
133060
043486
043494
043478
126314
043435
Ime zdravila in pakiranje
Piperacilin/tazobaktam Teva 4 g/0,5 g prašek za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Piramil 1,25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Piramil 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Piramil 2,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Piramil 5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)
Piramil H 5 mg/25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet
v pretisnem omotu)
PIRITRAMID-HAMELN 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje,
škatla z 10 ampulami z 2 ml raztopine
PITRESSIN, škatla z 25 vialami s po 1 ml raztopine
Plavix 300 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 x 1 tableto
v perforiranih pretisnih omotih za enkratni odmerek
Plavix 75 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2
x 14 tablet v pretisnem omotu)
Plivit D3 4000 i.e./ml peroralne kapljice, raztopina, škatla s
steklenico s kapalko z 10 ml raztopine
Pontius 75 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Portal 20 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul
v pretisnem omotu)
PORTALAK 667 mg/ml sirup, plastenka s 500 ml sirupa
Potactasol 4 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 viala
Pradaxa 110 mg trde kapsule, škatla s 30x1 kapsulo v pretisnih
omotih
Pradaxa 110 mg trde kapsule, škatla s 60x1 kapsulo v pretisnih
omotih
Pradaxa 110 mg trde kapsule, škatla z 10x1 kapsulo v pretisnih
omotih
Pradaxa 150 mg trde kapsule, škatla s 60x1 kapsulo v pretisnih
omotih
Pradaxa 75 mg trde kapsule, škatla s 30x1 kapsulo v pretisnih
omotih
ATC
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
J01CR05
piperacilin in zaviralci
laktamaz beta
Teva Pharma B.V.
H
11,54
NDC
1.2.2015
generično
C09AA05
ramipril
Sandoz GmbH
Rp
1,77
NDC
17.12.2014
generično
C09AA05
ramipril
Sandoz GmbH
Rp
3,90
NDC
17.12.2014
generično
C09AA05
ramipril
Sandoz GmbH
Rp
2,16
NDC
17.12.2014
generično
C09AA05
ramipril
Sandoz GmbH
Rp
2,71
NDC
17.12.2014
generično
C09BA05
ramipril in diuretiki
Lek d.d.
Rp
2,28
NDC
7.7.2014
generično
C09BA05
ramipril in diuretiki
Lek d.d.
Rp
3,14
NDC
7.7.2014
generično
N02AC03
H01BA01
piritramid
vazopresin
SANOLABOR, D.D.
Kemofarmacija d.d.
7,50
463,78
IVDC
NDC
1.12.2014
15.1.2015
30.11.2015 generično
originalno
B01AC04
klopidogrel
Sanofi Clir SNC
ZZ
203,15
NDC
17.12.2014
originalno
B01AC04
klopidogrel
Sanofi Clir SNC
Rp
14,63
NDC
17.12.2014
originalno
A11CC05
Holekalciferol
Pliva Ljubljana d.o.o.,
Rp
1,06
IVDC
5.5.2014
30.4.2015 generično
B01AC04
Klopidogrel
Lek d.d.
Rp
12,23
NDC
11.8.2014
generično
N06AB03
fluoksetin
Lek d.d.
Rp
5,05
NDC
7.7.2014
generično
A06AD11
Laktuloza
Belupo, d.o.o.,
BRp
5,26
NDC
14.6.2014
originalno
L01XX17
topotekan
H
142,93
NDC
1.2.2015
generično
B01AE07
dabigatraneteksilat
Rp
30,83
NDC
1.2.2015
originalno
B01AE07
dabigatraneteksilat
Rp
61,16
NDC
1.2.2015
originalno
B01AE07
dabigatraneteksilat
Rp
10,61
NDC
1.2.2015
originalno
B01AE07
dabigatraneteksilat
Rp
61,16
NDC
1.2.2015
originalno
B01AE07
dabigatraneteksilat
Actavis Group PTC ehf.
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Rp
30,83
NDC
1.2.2015
originalno
152 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
125873
125881
068551
068586
060291
074942
033650
143959
032603
143980
099774
010987
011193
109622
142109
047813
142188
047821
142191
Ime zdravila in pakiranje
Pravastatin Teva 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Pravastatin Teva 40 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
PRAZINE 100 mg obložene tablete, škatla s 50 tabletami (5 x
10 tablet v pretisnem omotu)
PRAZINE 25 mg obložene tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)
PREDUCTAL MR 35 mg filmsko obložene tablete s prirejenim
sproščanjem, škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem
omotu)
Pregnyl 5000 i.e./ml prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, škatla z 1 ampulo s praškom in 1 ampulo z vehiklom
Premovir 125 mg tablete, škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Prenessa 4 mg orodisperzibilne tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Prenessa 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v
pretisnem omotu)
Prenessa 8 mg orodisperzibilne tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Prenessa 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu PVC/PE/PVDC-folija, Al-folija ali Alfolija, Al-folija)
Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu PVC/PE/PVDC-folija, Al-folija ali Alfolija, Al-folija)
Prenewel 8 mg/2,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu PVC/PE/PVDC-folija, Al-folija)
PRESTANCE 10 mg/10 mg tablete, škatla s 3 vsebniki s 30
tabletami
PRESTANCE 10 mg/10 mg tablete, škatla z 1 vsebnikom s 30
tabletami
PRESTANCE 10 mg/5 mg tablete, škatla s 3 vsebniki s 30
tabletami
PRESTANCE 10 mg/5 mg tablete, škatla z 1 vsebnikom s 30
tabletami
PRESTANCE 5 mg/10 mg tablete, škatla s 3 vsebniki s 30
tabletami
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
C10AA03
pravastatin
Teva Pharma B.V.
Rp
3,86
NDC
1.2.2015
generično
C10AA03
pravastatin
Rp
4,23
NDC
1.2.2015
generično
N05AA03
promazin
Rp
17,96
NDC
21.7.2014
generično
N05AA03
promazin
Teva Pharma B.V.
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
10,17
NDC
21.7.2014
generično
C01EB15
trimetazidin
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
7,32
NDC
17.12.2014
originalno
N. V. Organon, Oss
ZZ
3,95
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
horionski
G03GA01 gonadotropin
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
J05AB15
brivudin
BERLIN-CHEMIE AG
Rp
69,36
NDC
1.2.2015
originalno
C09AA04
perindopril
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,88
NDC
1.2.2015
generično
C09AA04
perindopril
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,88
NDC
1.2.2015
generično
C09AA04
perindopril
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
9,57
NDC
1.2.2015
generično
C09AA04
perindopril
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
9,57
NDC
1.2.2015
generično
C09BA04
perindopril in diuretiki KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
7,51
NDC
1.2.2015
generično
C09BA04
perindopril in diuretiki KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
7,70
NDC
1.2.2015
generično
C09BA04
perindopril in diuretiki
perindopril in
amlodipin
perindopril in
amlodipin
perindopril in
amlodipin
perindopril in
amlodipin
perindopril in
amlodipin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
10,54
NDC
1.2.2015
generično
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
68,72
NDC
17.12.2014
originalno
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
22,51
NDC
17.12.2014
originalno
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
68,72
NDC
17.12.2014
originalno
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
22,51
NDC
17.12.2014
originalno
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
49,97
NDC
17.12.2014
originalno
C09BB04
C09BB04
C09BB04
C09BB04
C09BB04
153 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
047830
142203
047848
092215
083712
019933
035963
054372
054402
145257
042382
069507
069418
076155
020192
004944
004928
Ime zdravila in pakiranje
PRESTANCE 5 mg/10 mg tablete, škatla z 1 vsebnikom s 30
tabletami
PRESTANCE 5 mg/5 mg tablete, škatla s 3 vsebniki s 30
tabletami
PRESTANCE 5 mg/5 mg tablete, škatla z 1 vsebnikom s 30
tabletami
Prevenar 13 suspenzija za injiciranje, 1 napolnjena injekcijska
brizga s priloženo injekcijsko iglo
PREXANIL 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v
pretisnem omotu)
PREXANIL 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v
pretisnem omotu)
PREXANIL COMBI 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s 30 tabletami
(1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
PREZISTA 400 mg filmsko obložene tablete, HDPE plastenka
s 60 tabletami
PREZISTA 600 mg filmsko obložene tablete, HDPE plastenka
s 60 tabletami
Prezista 800 mg filmsko obložene tablete, vsebnik s 30
tabletami
Primolut Nor 5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (1 x 20 tablet v
pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
Naziv zavezanca
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
16,67
NDC
17.12.2014
originalno
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
49,97
NDC
17.12.2014
originalno
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
16,67
NDC
17.12.2014
originalno
J07AL02
splošno ime zdravila
perindopril in
amlodipin
perindopril in
amlodipin
perindopril in
amlodipin
cepivo proti
pnevmokokom s
prečiščenimi in
vezanimi
polisaharidnimi
antigeni
Režim
izdaje
Pfizer Limited
ZZ
44,98
NDC
1.2.2015
originalno
C09AA04
perindopril
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
8,14
NDC
17.12.2014
originalno
C09AA04
perindopril
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
13,10
NDC
17.12.2014
originalno
C09BA04
perindopril in diuretiki SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
7,12
NDC
17.12.2014
originalno
J05AE10
darunavir
Janssen-Cilag International NV
Rp/Spec
391,40
NDC
17.12.2014
originalno
J05AE10
darunavir
Janssen-Cilag International NV
Rp/Spec
648,41
NDC
17.12.2014
originalno
J05AE10
darunavir
Janssen-Cilag International NV
Rp/Spec
391,40
NDC
17.12.2014
originalno
Bayer Pharma AG
Rp
1,86
NDC
1.2.2015
originalno
LEK farmacevtska družba d.d.,
Rp
5,00
IVDC
1.7.2014
30.6.2015 generično
LEK farmacevtska družba d.d.,
Rp
2,91
IVDC
1.7.2014
30.6.2015 generično
ATC
C09BB04
C09BB04
C09BB04
G03DC02 noretisteron
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
Primotren 40 mg/200 mg v 5 ml peroralna suspenzija, škatla s
stekleničko s 100 ml suspenzije in merilno žličko (5 ml)
J01EE01
Primotren 80 mg/400 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)
J01EE01
Primovist 0,25 mmol/ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 10 ml
raztopine
V08CA10
Sulfametoksazol in
trimetoprim
Sulfametoksazol in
trimetoprim
gadoksetinska kislina Bayer Pharma AG
ZZ
173,91
NDC
1.2.2015
originalno
PRIORIX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami z 0,5 ml vehikla, 20 injekcijskimi iglami in
10 vialami s praškom
J07BD52
PRITOR 40 mg tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnem
omotu (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
C09CA07
PRITOR 80 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
C09CA07
mešano cepivo proti
ošpicam, mumpsu in
rdečkam z oslabljenimi
virusi
GSK d.o.o., Ljubljana
ZZ
106,46
NDC
1.2.2015
originalno
telmisartan
Bayer Pharma AG
Rp
9,99
NDC
1.2.2015
originalno
telmisartan
Bayer Pharma AG
Rp
12,06
NDC
1.2.2015
originalno
154 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
042080
Ime zdravila in pakiranje
ATC
PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
C09DA07
PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
C09DA07
PRITORPLUS 80 mg/25 mg tablete, škatla z 28 tabletami v
pretisnem omotu
C09DA07
090956
Privigen 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s 3 vialami
po 100 ml
J06BA02
humani imunoglobulini
za intravaskularno
aplikacijo
CSL Behring GmbH
H
1.265,26
NDC
1.2.2015
originalno
090980
Privigen 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s 3 vialami
po 200 ml
J06BA02
humani imunoglobulini
za intravaskularno
aplikacijo
CSL Behring GmbH
H
2.529,50
NDC
1.2.2015
originalno
090921
Privigen 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1 vialo
po 100 ml
J06BA02
humani imunoglobulini
za intravaskularno
aplikacijo
CSL Behring GmbH
H
422,09
NDC
1.2.2015
originalno
090930
Privigen 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1 vialo
po 200 ml
J06BA02
humani imunoglobulini
za intravaskularno
aplikacijo
CSL Behring GmbH
H
843,67
NDC
1.2.2015
originalno
090948
Privigen 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1 vialo
po 25 ml
J06BA02
humani imunoglobulini
za intravaskularno
aplikacijo
CSL Behring GmbH
H
105,90
NDC
1.2.2015
originalno
J06BA02
humani imunoglobulini
za intravaskularno
aplikacijo
CSL Behring GmbH
H
211,29
NDC
1.2.2015
originalno
C01EB17
ivabradin
Les Laboratoires Servier Industrie
Rp
37,28
NDC
17.12.2014
originalno
C01EB17
ivabradin
Les Laboratoires Servier Industrie
Rp
37,28
NDC
17.12.2014
originalno
L04AD02
takrolimus
Astellas Pharma Europe B.V.
H/Rp
29,98
NDC
17.12.2014
originalno
L04AD02
takrolimus
Astellas Pharma Europe B.V.
H/Rp
99,77
NDC
17.12.2014
originalno
L04AD02
takrolimus
Astellas Pharma Europe B.V.
H/Rp
223,43
NDC
17.12.2014
originalno
Amgen Europe B.V.
Rp
173,38
NDC
1.2.2015
originalno
Ident
014273
014303
083860
Privigen 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1 vialo
po 50 ml
PROCORALAN 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 56
tabletami
PROCORALAN 7,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 56
tabletami
Prograf 0,5 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Prograf 1 mg trde kapsule, škatla s 60 kapsulami (6 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Prograf 5 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
107654
Prolia 60 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski
brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga s ščitnikom
090905
016896
016942
145167
083852
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
telmisartan in diuretiki Bayer Pharma AG
Rp
12,37
NDC
1.2.2015
originalno
telmisartan in diuretiki Bayer Pharma AG
Rp
14,95
NDC
1.2.2015
originalno
telmisartan in diuretiki Bayer Pharma AG
Rp
14,95
NDC
1.2.2015
originalno
M05BX04 denozumab
155 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
111520
138227
146636
031526
029980
029963
028932
058912
034843
034886
034878
145703
034894
125326
145704
070653
000280
097187
Ime zdravila in pakiranje
PROPAFENON ALKALOID-INT 150 mg filmsko obložene
tablete, škatla s 40 tabletami (4 x 10 tablet v pretisnem omotu)
PROPILTIOURACIL ALKALOID 50 mg tablete, škatla z 20
tabletami
PROPLEX 600 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z vehiklom (20 ml), pretočno
iglo, prezračevalno iglo in filtrsko iglo
Propofol-Lipuro 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje,
škatla s 5 ampulami z 20 ml emulzije
Propofol-Lipuro 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 10 vialami s 100 ml emulzije
Propofol-Lipuro 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 10 vialami s 50 ml emulzije
Propofol-Lipuro 20 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 1 vialo s 50 ml emulzije
Propofol-Lipuro 20 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 10 vialami s 50 ml emulzije
Propoven 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje,
škatla s 5 ampulami z 20 ml emulzije
Propoven 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 1 vialo s 100 ml emulzije
Propoven 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 1 vialo s 50 ml emulzije
Propoven 10 mg/ml emulzija za injiciranje/infundiranje v
napolnjeni injekcijski, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo s
50 ml emulzije
Propoven 20 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 1 vialo s 50 ml emulzije
Propoven 20 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje,
škatla z 10 vialami s 50 ml emulzije
Propoven 20 mg/ml emulzija za injiciranje/infundiranje v
napolnjeni injekcijski, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo s
50 ml emulzije
Propranolol Lek 40 mg tablete, škatla s stekleničko s 50
tabletami
PROREKTAL 3,3 g/5 ml peroralna raztopina, škatla s
plastenko s 500 ml sirupa
PROSTIDE 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
C01BC03
propafenon
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
H03BA02
propiltiouracil
ALKALOID-INT d.o.o.,
B02BD01
kombinacije
koagulacijskih
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
faktorjev IX, II, VII in X angleškem jeziku: BAXTER LLC
N01AX10
propofol
N01AX10
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
2,16
NDC
1.2.2015
generično
8,00
IVDC
1.8.2014
31.7.2015 generično
ZZ
279,64
NDC
1.1.2015
originalno
B. Braun Melsungen AG
H
14,10
NDC
1.1.2015
generično
propofol
B. Braun Melsungen AG
H
136,69
NDC
1.1.2015
generično
N01AX10
propofol
B. Braun Melsungen AG
H
67,20
NDC
1.1.2015
generično
N01AX10
propofol
B. Braun Melsungen AG
H
13,20
NDC
1.1.2015
generično
N01AX10
propofol
B. Braun Melsungen AG
H
125,13
NDC
1.1.2015
generično
N01AX10
propofol
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
14,10
NDC
1.2.2015
generično
N01AX10
propofol
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
13,49
NDC
1.2.2015
generično
N01AX10
propofol
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
7,19
NDC
1.2.2015
generično
N01AX10
propofol
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
8,67
NDC
1.2.2015
generično
N01AX10
propofol
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
13,20
NDC
1.2.2015
generično
N01AX10
propofol
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
125,13
NDC
1.2.2015
generično
N01AX10
propofol
16,31
NDC
1.2.2015
generično
C07AA05
Propranolol
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
LEK farmacevtska družba, d.d.,
Verovškova 57
Rp
3,52
IVDC
1.7.2014
30.6.2015 generično
A06AD11
laktuloza
Lek d.d.
BRp
3,78
NDC
7.7.2014
generično
G04CB01
finasterid
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
6,09
NDC
1.2.2015
originalno
156 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
protamin
LEO Pharma A/S
H
Les Laboratoires Servier Industrie
Astellas Pharma Europe B.V.
Astellas Pharma Europe B.V.
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
064734
064742
064769
Ime zdravila in pakiranje
Protaminijev sulfat LEO Pharma 1400 anti-heparin i.e./ml
raztopina za injiciranje ali infundiranje, škatla s 50 ampulami s
5 ml raztopine
PROTELOS 2g zrnca za peroralno suspenzijo, škatla z 28
vrečkami
PROTOPIC 0,03% mazilo, tuba, 30 g
PROTOPIC 0,1% mazilo, tuba, 30 g
066648
Provera 100 tabl po 100mg
L02AB02
Medroksiprogesteron Pfizer Luxembourg SARL,
H/Rp
32,95
NDC
27.6.2014
originalno
066702
Provera 20 tabl po 500mg
Prozac 20 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)
Pulmicort Turbuhaler 100 mikrogramov/vdih prašek za
inhaliranje, škatla s plastičnim inhalatorjem s praškom za 200
vdihov
Pulmicort Turbuhaler 200 mikrogramov/vdih prašek za
inhaliranje, škatla s plastičnim inhalatorjem s praškom za 100
vdihov
Pulmicort Turbuhaler 400 mikrogramov/vdih prašek za
inhaliranje, škatla s plastičnim inhalatorjem s praškom za 100
vdihov
L02AB02
H/Rp
35,84
NDC
27.6.2014
originalno
N06AB03
Medroksiprogesteron Pfizer Luxembourg SARL,
ELI LILLY FARMACEVTSKA
fluoksetin
DRUŽBA, d.o.o.
Rp
7,74
NDC
1.2.2015
originalno
R03BA02
budezonid
AstraZeneca UK Limited
Rp
13,21
NDC
17.12.2014
originalno
R03BA02
budezonid
AstraZeneca UK Limited
Rp
11,93
NDC
17.12.2014
originalno
R03BA02
budezonid
AstraZeneca UK Limited
Rp
19,28
NDC
17.12.2014
originalno
Ident
018848
052884
007005
007056
007188
ATC
V03AB14
M05BX03 stroncijev ranelat
D11AH01 takrolimus
D11AH01 takrolimus
354,33
NDC
17.12.2014
originalno
Rp
Rp/Spec
Rp/Spec
25,55
25,71
27,80
NDC
NDC
NDC
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
originalno
originalno
originalno
dornaza alfa
(dezoksiribonukleaza) ROCHE d.o.o.
Rp
143,05
NDC
15.1.2015
originalno
folitropin beta
Merck Sharp & Dohme Ltd
ZZ
96,50
NDC
15.1.2015
originalno
017736
Pulmozyme 2,5 mg inhalacijska raztopina za nebulator, škatla s
6 polietilenskimi ampulami z 2,5 ml raztopine
R05CB13
PUREGON 300 i.e./0,36 ml, raztopina za injiciranje, 0,36ml
raztopine v 1,5ml vložku in 6 igel za uporabo s peresnikom
Puregon
G03GA06
PUREGON 900 i.e./1,08 ml, raztopina za injiciranje, 1vložek, 3
pakiranja s 3 iglami za peresnik
G03GA06
folitropin beta
Merck Sharp & Dohme Ltd
ZZ
288,50
NDC
15.1.2015
originalno
071196
Puri-Nethol 50 mg tablete, škatla s stekleničko s 25 tabletami
L01BB02
merkaptopurin
Aspen Pharma Trading Ltd.
H/Rp
53,07
NDC
17.12.2014
originalno
G03AB08
dienogest in estrogen BAYER d.o.o.
Rp
9,09
NDC
17.12.2014
originalno
N05AN01
N01BX04
litij
kapsaicin
GSK d.o.o., Ljubljana
Astellas Pharma Europe B.V.
H/Rp
5,48
259,67
NDC
NDC
1.2.2015
17.12.2014
originalno
originalno
C09BB07
ramipril in amlodipin
Adamed Sp. Z.o.o
Rp
16,88
NDC
17.12.2014
originalno
C09BB07
ramipril in amlodipin
Adamed Sp. Z.o.o
Rp
14,51
NDC
17.12.2014
originalno
011924
025208
048640
045667
131105
146558
146559
Qlaira filmsko obložene tablete, kartonast ovitek z 28 tabletami
(2 temno rumeni tableti, 5 svetlo rdečih tablet, 17 svetlo
rumenih tablet, 2 temno rdeči tableti in 2 beli tableti)
QUILONORM RETARD, škatla s 60 filmsko obloženimi
tabletami
Qutenza 179 mg dermalni obliž, vrečka z 1 obližem
Ramelso 10 mg/10 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x
7 kapsul v pretisnem omotu)
Ramelso 10 mg/5 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x
7 kapsul v pretisnem omotu)
157 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
146560
146561
146562
146379
046256
146380
046272
059846
059889
059927
071684
071757
071692
019895
079073
141805
129976
129992
129984
130001
028690
Ime zdravila in pakiranje
Ramelso 2,5 mg/5 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x
7 kapsul v pretisnem omotu)
Ramelso 5 mg/10 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x
7 kapsul v pretisnem omotu)
Ramelso 5 mg/5 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7
kapsul v pretisnem omotu)
Ramilife HCT 2,5 mg/12,5 mg tablete, škatla s 100 tabletami
(10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ramilife HCT 2,5 mg/12,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Ramilife HCT 5 mg/25 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Ramilife HCT 5 mg/25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Ranexa 375 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 60 tablet v
pretisnem omotu
Ranexa 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 60 tablet v
pretisnem omotu
Ranexa 750 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 60 tablet v
pretisnem omotu
Ranital 150 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami
(2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ranital 25 mg/ ml raztopina za injiciranje/infundiranje, škatla s
5 ampulami z 2 ml raztopine
Ranital 300 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
RAPAMUNE 1 mg obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
RAPAMUNE 1 mg/1 ml peroralna raztopina, škatla s
stekleničko s 60 ml raztopine (z nastavkom za brizgo) in 30
brizgami za peroralno dajanje
Rapiscan 400 mikrogramov raztopina za injiciranje, škatla z 1
vialo 5 ml
Rapiva 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje, škatla s
5 vialami z 20 ml emulzije
Rapiva 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje, škatla z
1 vialo s 100 ml emulzije
Rapiva 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje, škatla z
1 vialo s 50 ml emulzije
Rapiva 20 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje, škatla z
1 vialo s 50 ml emulzije
RASILEZ 150 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
C09BB07
ramipril in amlodipin
Adamed Sp. Z.o.o
Rp
10,29
NDC
17.12.2014
originalno
C09BB07
ramipril in amlodipin
Adamed Sp. Z.o.o
Rp
14,51
NDC
17.12.2014
originalno
C09BB07
ramipril in amlodipin
Adamed Sp. Z.o.o
Rp
11,84
NDC
17.12.2014
originalno
C09BA05
ramipril in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
7,34
NDC
1.9.2014
generično
C09BA05
ramipril in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
2,40
NDC
1.2.2015
generično
C09BA05
ramipril in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
9,42
NDC
15.11.2014
generično
C09BA05
ramipril in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
3,01
NDC
1.2.2015
generično
C01EB18
ranolazin
Menarini International O.L.S.A.
Rp
50,46
NDC
1.2.2015
originalno
C01EB18
ranolazin
Menarini International O.L.S.A.
Rp
50,46
NDC
1.2.2015
originalno
C01EB18
ranolazin
Menarini International O.L.S.A.
Rp
50,46
NDC
1.2.2015
originalno
A02BA02
ranitidin
Lek d.d.
Rp
3,36
NDC
7.7.2014
generično
A02BA02
ranitidin
Lek d.d.
ZZ
2,86
NDC
7.7.2014
generično
A02BA02
ranitidin
Lek d.d.
Rp
8,60
NDC
7.7.2014
generično
L04AA10
sirolimus
Pfizer Limited
H/Rp
106,66
NDC
1.2.2015
originalno
L04AA10
sirolimus
H/Rp
212,81
NDC
17.12.2014
originalno
C01EB21
regadenozon
Pfizer Limited, Velika Britanija
Rapidscan Pharma Solutions EU
Ltd.
H
71,17
NDC
17.12.2014
originalno
N01AX10
propofol
UAB Norameda
ZZ
14,10
NDC
17.12.2014
generično
N01AX10
propofol
UAB Norameda
ZZ
13,49
NDC
17.12.2014
generično
N01AX10
propofol
UAB Norameda
ZZ
7,19
NDC
17.12.2014
generično
N01AX10
propofol
UAB Norameda
ZZ
13,20
NDC
17.12.2014
generično
C09XA02
aliskiren
Novartis Europharm Limited
Rp
13,55
NDC
15.1.2015
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
158 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
C09XA02
aliskiren
Novartis Europharm Limited
Rp
13,55
NDC
15.1.2015
originalno
C09CA01
losartan
Actavis Group hf
Rp
4,74
NDC
17.12.2014
generično
C09CA01
losartan
Actavis Group hf
Rp
4,47
NDC
17.12.2014
generično
C09CA01
losartan
Actavis Group hf
Rp
13,39
NDC
17.12.2014
generično
C09CA01
losartan
Actavis Group hf
Rp
3,48
NDC
17.12.2014
generično
C09CA01
losartan
Actavis Group hf
Rp
3,30
NDC
17.12.2014
generično
C09CA01
losartan
Actavis Group hf
Rp
9,66
NDC
17.12.2014
generično
C03BA11
indapamid
Rp
3,22
NDC
1.2.2015
generično
J05AB04
ribavirin
KRKA, d.d., Novo mesto
MERCK SHARP & DOHME
Limited
H/Rp
268,01
NDC
15.1.2015
originalno
interferon beta-1a
Merck Serono
H/Rp
731,47
NDC
17.12.2014
originalno
interferon beta-1a
Merck Serono
H/Rp
784,88
NDC
17.12.2014
originalno
interferon beta-1a
Merck Serono
H/Rp
784,88
NDC
17.12.2014
originalno
interferon beta-1a
Merck Serono
H/Rp
678,10
NDC
17.12.2014
originalno
koagulacijski faktor
VIII
Pfizer Limited
ZZ
724,87
NDC
1.2.2015
originalno
koagulacijski faktor
VIII
Pfizer, podružnica Ljubljana
ZZ
1.456,12
NDC
1.2.2015
originalno
008699
Ime zdravila in pakiranje
RASILEZ 150 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami v pretisnem omotu (PCTFE/PVC)
Rasoltan 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rasoltan 100 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Rasoltan 100 mg filmsko obložene tablete, škatla z 90
tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rasoltan 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rasoltan 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Rasoltan 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 90 tabletami
(9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rawel SR 1,5 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem
omotu)
REBETOL 200 mg trde kapsule, škatla s 168 kapsulami (14 x
12 kapsul v pretisnem omotu)
009326
Rebif 22 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 12 napolnjenimi injekcijskimi brizgami
po 0,5 ml raztopine in 12 injekcijskimi iglami
L03AB07
Ident
095460
145564
085090
146381
145567
085120
146382
062170
009350
079863
022560
008710
064238
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
ATC
Rebif 44 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 12 napolnjenimi injekcijskimi brizgami
po 0,5 ml raztopine in 12 injekcijskimi iglami
L03AB07
Rebif 44 mikrogramov/0,5 ml raztopina za injiciranje v vložku, 4
vložki po 1,5 ml raztopine
L03AB07
Rebif 8,8 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, Rebif 22 mikrogramov raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg Rebif 8,8 g,
6 napolnjenih inj.brizg Rebif 22 g
L03AB07
ReFacto AF 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala, 1 napolnjena injekcijska brizga, 1 nastavek
za vialo, 1 sterilni infuzijski komplet, 2 alkoholna tampona, 1
obliž, 1 gaza
B02BD02
ReFacto AF 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala, 1 napolnjena injekcijska brizga, 1 nastavek
za vialo, 1 sterilni infuzijski komplet, 2 alkoholna tampona, 1
obliž, 1 gaza
B02BD02
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
159 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
008729
008737
072508
072575
072451
043770
043753
024511
024546
Ime zdravila in pakiranje
ReFacto AF 250 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala, 1 napolnjena injekcijska brizga, 1 nastavek
za vialo, 1 sterilni infuzijski komplet, 2 alkoholna tampona, 1
obliž, 1 gaza
ReFacto AF 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala, 1 napolnjena injekcijska brizga, 1 nastavek
za vialo, 1 sterilni infuzijski komplet, 2 alkoholna tampona, 1
obliž, 1 gaza
REGLAN 1 mg/ml peroralna raztopina, škatla s stekleničko s
120 ml peroralne raztopine
REGLAN 10 mg tablete, škatla s 40 tabletami (4 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
REGLAN 10 mg/ 2 ml raztopina za injiciranje, škatla z 30
ampulami z 2 ml raztopine
RELISTOR 12 mg/0,6 ml raztopina za injiciranje, škatla
vsebuje 7 vial, 7 sterilnih injekcijskih brizg z vskočno inj.iglo, 14
alkoholnih zložencev
RELISTOR 12 mg/0,6 ml raztopina za injiciranje, škatla z eno
vialo raztopine
RELPAX 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 6 tabletami
(3 x 2 tableti v pretisnem omotu)
RELPAX 40 mg filmsko obložene tablete, škatla s 6 tabletami
(3 x 2 tableti v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
Pfizer Limited
ZZ
181,61
NDC
1.2.2015
originalno
B02BD02
koagulacijski faktor
VIII
Pfizer Limited
ZZ
362,70
NDC
1.2.2015
originalno
A03FA01
metoklopramid
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
1,37
NDC
1.2.2015
originalno
A03FA01
Metoklopramid
ALKALOID-INT d.o.o.,
Rp
3,19
IVDC
28.7.2014
27.7.2015 originalno
A03FA01
Metoklopramid
Alkaloid d.o.o.,
ZZ
8,22
IVDC
28.7.2014
27.7.2015 originalno
TMC Pharma Services Ltd
H/Rp
156,19
NDC
17.12.2014
originalno
TMC Pharma Services Ltd
H/Rp
22,74
NDC
17.12.2014
originalno
N02CC06 eletriptan
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
18,03
NDC
1.2.2015
originalno
N02CC06 eletriptan
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
18,03
NDC
1.2.2015
originalno
Glaxo Group Limited
Rp
sNDC
1.2.2015
originalno
Glaxo Group Limited
Rp
sNDC
1.2.2015
originalno
sNDC
17.12.2014
originalno
ATC
A06AH01
A06AH01
metilnaltreksonijev
bromid
metilnaltreksonijev
bromid
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
109665
Relvar Ellipta 184 mikrogramov/22 mikrogramov prašek za
inhaliranje, odmerjeni, 1 inhalator s 30 odmerki
Relvar Ellipta 92 mikrogramov/22 mikrogramov prašek za
inhaliranje, odmerjeni, 1 inhalator s 30 odmerki
REMICADE 100 mg, prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z eno vialo s praškom za koncentrat za
pripravo raztopine za infundiranje
Remifentanil Chiesi 1 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali, škatla s 5 vialami s praškom
Remifentanil Chiesi 2 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali, škatla s 5 vialami s praškom
Remifentanil Chiesi 5 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali, škatla s 5 vialami s praškom
105511
Remifentanil Kabi 1 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla s 5 vialami (4 ml) s praškom
N01AH06
remifentanil
Fresenius kabi Nem
ZZ
19,32
NDC
7.7.2014
generično
105503
Remifentanil Kabi 1 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo (4 ml) s praškom
N01AH06
remifentanil
Fresenius kabi Nem
ZZ
4,26
NDC
7.7.2014
generično
146025
146024
057126
109649
109657
R03AK10
vilanterol in
flutikazonfuroat
vilanterol in
flutikazonfuroat
L04AB02
Infliksimab
Janssen Biologics B.V.,
Nizozemska
ZZ
N01AH06
Remifentanil
Chiesi Pharmaceuticals GmbH,
ZZ
19,32
NDC
14.6.2014
generično
N01AH06
Remifentanil
Chiesi Pharmaceuticals GmbH,
ZZ
37,49
NDC
14.6.2014
generično
N01AH06
Remifentanil
Chiesi Pharmaceuticals GmbH,
ZZ
90,24
NDC
14.6.2014
generično
R03AK10
160 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N01AH06
remifentanil
Fresenius kabi Nem
ZZ
90,24
NDC
7.7.2014
generično
N01AH06
remifentanil
Fresenius kabi Nem
ZZ
18,45
NDC
7.7.2014
generično
121223
Remifentanil Mylan 1 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
N01AH06
remifentanil
MYLAN S.A.S.
ZZ
19,25
NDC
1.1.2015
generično
121215
Remifentanil Mylan 1 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
N01AH06
remifentanil
MYLAN S.A.S.
ZZ
4,25
NDC
1.1.2015
generično
121231
Remifentanil Mylan 1 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 20 vialami s praškom
N01AH06
remifentanil
MYLAN S.A.S.
ZZ
75,53
NDC
1.1.2015
generično
121258
Remifentanil Mylan 5 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
N01AH06
remifentanil
MYLAN S.A.S.
ZZ
90,29
NDC
1.1.2015
generično
121240
Remifentanil Mylan 5 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
N01AH06
remifentanil
MYLAN S.A.S.
ZZ
18,46
NDC
1.1.2015
generično
121266
Remifentanil Mylan 5 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 20 vialami s praškom
N01AH06
remifentanil
MYLAN S.A.S.
ZZ
359,63
NDC
1.1.2015
generično
111570
Remifentanil Orion 5 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
N01AH06
remifentanil
Orion Corporation
ZZ
90,24
NDC
17.12.2014
generično
129062
Remifentanil Sandoz 1 mg prašek za koncentrat za raztopino
za injiciranje ali infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
N01AH06
remifentanil
Sandoz d.d.
ZZ
19,25
NDC
17.12.2014
generično
129070
Remifentanil Sandoz 2 mg prašek za koncentrat za raztopino
za injiciranje ali infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
N01AH06
remifentanil
Sandoz d.d.
ZZ
37,48
NDC
17.12.2014
generično
129089
Remifentanil Sandoz 5 mg prašek za koncentrat za raztopino
za injiciranje ali infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
N01AH06
remifentanil
Sandoz d.d.
ZZ
90,29
NDC
17.12.2014
generično
114626
Remifentanil Teva 1 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
N01AH06
remifentanil
Teva Pharma B.V.
ZZ
19,25
NDC
1.2.2015
generično
114650
Remifentanil Teva 5 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom
N01AH06
remifentanil
Teva Pharma B.V.
ZZ
90,29
NDC
1.2.2015
generično
Ident
Ime zdravila in pakiranje
105538
Remifentanil Kabi 5 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla s 5 vialami (10 ml) s praškom
105520
Remifentanil Kabi 5 mg prašek za koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo (10 ml) s praškom
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
161 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
068284
REMINYL 16 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
068314
REMINYL 24 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N06DA04
galantamin
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
26,49
NDC
17.12.2014
originalno
N06DA04
galantamin
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
30,81
NDC
17.12.2014
originalno
N06DA04
galantamin
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
16,06
NDC
17.12.2014
originalno
B01AC21
treprostinil
United Therapeutics
H/Rp
3.626,66
NDC
1.2.2015
originalno
B01AC21
treprostinil
United Therapeutics
H/Rp
6.466,22
NDC
1.2.2015
originalno
B01AC21
treprostinil
United Therapeutics
H/Rp
10.775,61
NDC
1.2.2015
originalno
L01XC09
katumaksomab
Fresenius Biotech GmbH
H
506,00
NDC
14.6.2014
originalno
L01XC09
katumaksomab
Fresenius Biotech GmbH
H
2.527,50
NDC
14.6.2014
L04AB02
infliksimab
Celltrion Healthcare Hungary Kft.
ZZ
359,23
NDC
1.1.2015
originalno
podobno
biološko
V03AE02
sevelamer
GENZYME EUROPE B.V.
H/Rp
159,73
NDC
17.12.2014
originalno
V03AE02
sevelamer
GENZYME EUROPE B.V.
H/Rp
159,73
NDC
17.12.2014
originalno
B01AC13
abciksimab
Janssen Biologics B.V.
H
371,99
NDC
17.12.2014
originalno
A10BX02
repaglinid
STADA Arzneimittel AG
Rp
5,30
NDC
1.2.2015
generično
A10BX02
repaglinid
STADA Arzneimittel AG
Rp
6,34
NDC
1.2.2015
generično
A10BX02
repaglinid
STADA Arzneimittel AG
Rp
7,94
NDC
1.2.2015
generično
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
106500
REMINYL 8 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
REMODULIN 1 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1
vialo z 20 ml raztopine
REMODULIN 2,5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1
vialo z 20 ml raztopine
REMODULIN 5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1
vialo z 20 ml raztopine
Removab 10 mikrogramov koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 napolnjena injekcijska brizga s kanilo
Removab 50 mikrogramov koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 napolnjena injekcijska brizga s kanilo
Remsima 100 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 viala
Renvela 2,4 g prašek za peroralno suspenzijo, škatla s 60
vrečkami
Renvela 800 mg filmsko obložene tablete, 180 tablet v
plastenki
ReoPro 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje, škatla z
1 vialo s 5 ml raztopine
Repaglinid STADA 0,5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x 15
tablet v pretisnem omotu)
Repaglinid STADA 1 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x 15
tablet v pretisnem omotu)
Repaglinid STADA 2 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x 15
tablet v pretisnem omotu)
140355
REPIROL SR 2 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
N04BC04
ropinirol
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
Rp
8,48
NDC
1.1.2015
generično
140369
REPIROL SR 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
N04BC04
ropinirol
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
Rp
18,38
NDC
1.1.2015
generično
140372
REPIROL SR 8 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
N04BC04
Ropinirol
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.,
Rp
41,59
NDC
14.7.2014
generično
068357
025330
025470
025500
105325
105333
145985
076490
076350
049930
106453
106470
162 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
ropinirol
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
7,62
NDC
1.2.2015
originalno
025755
Requip-Modutab 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
N04BC04
ropinirol
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
16,84
NDC
1.2.2015
originalno
025747
Requip-Modutab 8 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
N04BC04
ropinirol
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
27,85
NDC
1.2.2015
originalno
031810
Retacrit 1.000 i.e./0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6 napolnjenih injekcijskih brizg
B03XA01
Epoetin
HOSPIRA UK limited, V. Britanija
H/Rp
28,43
NDC
14.6.2014
podobno
biološko
032140
Retacrit 10.000 i.e./1,0 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6 napolnjenih injekcijskih brizg
B03XA01
Epoetin
HOSPIRA UK limited, V. Britanija
H/Rp
287,80
NDC
14.6.2014
podobno
biološko
031844
Retacrit 2.000 i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6 napolnjenih injekcijskih brizg
B03XA01
Epoetin
HOSPIRA UK limited, V. Britanija
H/Rp
57,96
NDC
14.6.2014
podobno
biološko
032239
Retacrit 20.000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
B03XA01
Epoetin
HOSPIRA UK limited, V. Britanija
H/Rp
96,26
NDC
14.6.2014
podobno
biološko
031879
Retacrit 3.000 i.e./0,9 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6 napolnjenih injekcijskih brizg
B03XA01
Epoetin
HOSPIRA UK limited, V. Britanija
H/Rp
86,69
NDC
14.6.2014
podobno
biološko
032247
Retacrit 30.000 i.e./0,75 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
B03XA01
Epoetin
HOSPIRA UK limited, V. Britanija
H/Rp
144,14
NDC
14.6.2014
podobno
biološko
031895
Retacrit 4.000 i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6 napolnjenih injekcijskih brizg
Epoetin
HOSPIRA UK limited, V. Britanija
H/Rp
115,42
NDC
14.6.2014
podobno
biološko
023035
GSK d.o.o., Ljubljana
N04BC04
ropinirol
N04BC04
Vrsta
zdravila
N04BC04
023159
ropinirol
Datum konca
veljavnosti
Requip-Modutab 2 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
023167
N04BC04
Datum
začetka
veljavnosti
025763
023213
agalzidaza alfa
Tip
vloge
023086
050385
A16AB03
Cena na
debelo €
Ime zdravila in pakiranje
REPLAGAL 1 mg/ml koncentrat za pripravo raztopine za
infundiranje, škatla z vialo s 3,5 ml koncentrata
REQUIP 0,25 mg filmsko obložene tablete, škatla z 21
tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
REQUIP 0,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 21 tabletami
(1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
REQUIP 1 mg filmsko obložene tablete, škatla z 21 tabletami
(1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
REQUIP 2 mg filmsko obložene tablete, škatla z 21 tabletami
(1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
REQUIP 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 21 tabletami
(1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
Ident
Naziv zavezanca
Shire Human Genetic Therapies
AB
Režim
izdaje
ATC
1.854,10
NDC
15.11.2014
originalno
Rp
2,76
NDC
1.2.2015
originalno
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
4,50
NDC
1.2.2015
originalno
ropinirol
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
6,85
NDC
1.2.2015
originalno
N04BC04
ropinirol
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
10,63
NDC
1.2.2015
originalno
N04BC04
ropinirol
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
21,28
NDC
1.2.2015
originalno
B03XA01
H/Rp
163 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
B03XA01
Epoetin
HOSPIRA UK limited, V. Britanija
H/Rp
192,02
NDC
14.6.2014
podobno
biološko
Retacrit 5.000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6 napolnjenih injekcijskih brizg
B03XA01
Epoetin
HOSPIRA UK limited, V. Britanija
H/Rp
144,15
NDC
14.6.2014
podobno
biološko
Retacrit 6.000 i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6 napolnjenih injekcijskih brizg
B03XA01
Epoetin
HOSPIRA UK limited, V. Britanija
H/Rp
172,89
NDC
14.6.2014
podobno
biološko
B03XA01
Epoetin
HOSPIRA UK limited, V. Britanija
H/Rp
230,33
NDC
14.6.2014
podobno
biološko
G04BE03
G04BE03
sildenafil
sildenafil
Pfizer Limited
Pfizer Limited
Rp/Spec
Rp/Spec
278,58
546,46
NDC
NDC
1.2.2015
1.2.2015
originalno
originalno
N07BB04
naltrekson
CHIESI SLOVENIJA, d.o.o.
H/Rp
55,12
IVDC
15.10.2014
30.9.2015 originalno
L04AX04
lenalidomid
Celgene Europe Limited
Rp/Spec
5.613,50
NDC
17.12.2014
originalno
L04AX04
lenalidomid
Celgene Europe Limited
Rp/Spec
5.907,50
NDC
17.12.2014
originalno
L04AX04
lenalidomid
Celgene Europe Limited
Rp/Spec
6.474,50
NDC
17.12.2014
originalno
L04AX04
lenalidomid
Rp/Spec
5.319,50
NDC
17.12.2014
originalno
B02BX05
eltrombopag
Rp/Spec
460,51
NDC
17.12.2014
originalno
B02BX05
eltrombopag
Rp/Spec
920,51
NDC
17.12.2014
originalno
J05AE08
Atazanavir
H/Rp
391,40
NDC
27.6.2014
originalno
J05AE08
atazanavir
Celgene Europe Limited
GlaxoSmithKline Trading Services
Limited
GlaxoSmithKline Trading Services
Limited
Bristol-Myers Squibb Pharma
EEIG, V.Britanija
BRISTOL-MYERS SQUIBB
PHARMA EEIG
H/Rp
391,40
NDC
17.12.2014
originalno
Ident
Ime zdravila in pakiranje
032280
Retacrit 40.000 i.e./1,0 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
031933
031968
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
042943
Retacrit 8.000 i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6 napolnjenih injekcijskih brizg
Revatio 10 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo, škatla s
steklenico s praškom, nastavkom za steklenico, merico in
peroralno odmerno brizgo
Revatio 20 mg filmsko obložene tablete, 90 tablet
Revia 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4 x
7 tablet v pretisnem omotu)
Revlimid 10 mg trde kapsule, škatla z 21 kapsulami v
pretisnem omotu
Revlimid 15 mg trde kapsule, škatla z 21 kapsulami v
pretisnem omotu
Revlimid 25 mg trde kapsule, škatla z 21 kapsulami v
pretisnem omotu
Revlimid 5 mg trde kapsule, škatla z 21 kapsulami v pretisnem
omotu
Revolade 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 14 tabletami
v pretisnih omotih
Revolade 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 14 tabletami
v pretisnih omotih
REYATAZ 200 mg trde kapsule, 60 trdih kapsul v kartonski
škatli
REYATAZ 300 mg trde kapsule, plastenka iz HDPE s 30
kapsulami
007510
Rhesonativ 625 i.e./ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo z
1 ml raztopine
J06BB01
humani imunoglobulin
anti-D (Rh)
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
22,82
NDC
17.12.2014
originalno
Rhesonativ 625 i.e./ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo z
2 ml raztopine
J06BB01
Rhophylac 300 mikrogramov/2 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 injekcijsko brizgo z 2 ml
raztopine in 1 injekcijsko iglo
J06BB01
humani imunoglobulin
anti-D (Rh)
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
45,16
NDC
17.12.2014
originalno
humani imunoglobulin
anti-D (Rh)
CSL Behring GmbH
ZZ
53,43
NDC
1.2.2015
originalno
032000
144835
016802
022314
031704
031720
031739
031682
102164
102172
062065
007650
039748
164 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Takeda Pharma A/S
ZZ
879,64
NDC
1.1.2015
originalno
Takeda Pharma A/S
ZZ
148,57
NDC
1.1.2015
originalno
J04AM05
rifampicin, pirazinamid
in izoniazid
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
30,47
NDC
1.2.2015
originalno
J04AM02
rifampicin in izoniazid sanofi-aventis d.o.o.
Rp
56,82
NDC
1.2.2015
originalno
J04AM02
N07XX02
rifampicin in izoniazid sanofi-aventis d.o.o.
riluzol
Aventis Pharma S.A.
Rp
Rp/Spec
29,68
163,10
NDC
NDC
1.2.2015
17.12.2014
originalno
originalno
C09AA04
perindopril
GALEX d.d.
Rp
4,88
NDC
1.2.2015
generično
C09AA04
perindopril
GALEX d.d.
Rp
9,57
NDC
1.2.2015
generično
Ident
Ime zdravila in pakiranje
144938
Rienso 30 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s 6 vialami
B03
144935
Rienso 30 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1 vialo
B03
splošno ime zdravila
ZDRAVILA ZA
ZDRAVLJENJE
SLABOKRVNOSTI
ZDRAVILA ZA
ZDRAVLJENJE
SLABOKRVNOSTI
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
112747
Rifater 50 mg/120 mg/300 mg obložene tablete, škatla s 100
tabletami (5 x 20 tablet v pretisnem omotu)
Rifinah 150 mg/100 mg obložene tablete, škatla s 84 tabletami
(4 x 21 tablet v pretisnem omotu)
Rifinah 300 mg/150 mg obložene tablete, škatla s 56 tabletami
(4 x 14 tablet v pretisnem omotu)
RILUTEK 50 mg filmsko obložene tablete, 56 tablet
Rindolex 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Rindolex 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
037478
Ringer raztopina za infundiranje, Baxter, škatla z 10 vrečkami s
1000 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
24,05
NDC
15.1.2015
generično
037443
Ringer raztopina za infundiranje, Baxter, škatla z 20 vrečkami s
500 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
30,48
NDC
15.1.2015
generično
037516
Ringerjev laktat raztopina za infundiranje, BP Baxter, škatla s
30 vrečkami z 250 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
28,35
NDC
15.1.2015
generično
037567
Ringerjev laktat raztopina za infundiranje, BP Baxter, škatla z
10 vrečkami s 1000 ml raztopine
B05BB01
elektroliti
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
25,92
NDC
15.1.2015
generično
B05BB01
elektroliti
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
37,63
NDC
15.1.2015
generično
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
2,72
NDC
1.1.2015
generično
B05BB01
elektroliti
ZZ
1,53
NDC
1.1.2015
generično
R06AX13
Loratadin
B. Braun Melsungen AG
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
3,08
NDC
11.8.2014
generično
N05AX08
risperidon
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
2,59
NDC
17.12.2014
originalno
002054
002232
002240
081264
112739
037540
073601
061646
058262
091456
Ringerjev laktat raztopina za infundiranje, BP Baxter, škatla z
20 vrečkami s 500 ml raztopine
Ringerjeva raztopina Braun raztopina za infundiranje,
polietilenski vsebnik (Ecoflac plus) s 1000 ml raztopine
Ringerjeva raztopina Braun raztopina za infundiranje,
polietilenski vsebnik (Ecoflac plus) s 500 ml raztopine
Rinolan 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
RISPERDAL 1 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20
tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
165 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
003077
091502
091510
091553
033472
033480
033499
078484
078514
026921
064890
016250
064939
047856
047864
047872
Ime zdravila in pakiranje
RISPERDAL 1 mg/ml peroralna raztopina, škatla s stekleničko
s 100 ml raztopine in plastično odmerno kapalko
RISPERDAL 2 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20
tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
RISPERDAL 3 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20
tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
RISPERDAL 4 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20
tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
RISPERDAL CONSTA 25 mg prašek in vehikel za suspenzijo
za injiciranje s podaljšanim sproščanjem, škatla z 1 vialo s
praškom, 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z vehiklom, 2 iglama
Needle-Pro in 1 pripomočkom ALARIS Smartside za
rekonstitucijo
RISPERDAL CONSTA 37,5 mg prašek in vehikel za
suspenzijo za injiciranje s podaljšanim sproščanjem, škatla z 1
vialo s praškom, 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z vehiklom, 2
iglama Needle-Pro in 1 pripomočkom ALARIS Smartside za
rekonstitucijo
RISPERDAL CONSTA 50 mg prašek in vehikel za suspenzijo
za injiciranje s podaljšanim sproščanjem, škatla z 1 vialo s
praškom, 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z vehiklom, 2 iglama
Needle-Pro in 1 pripomočkom ALARIS Smartside za
rekonstitucijo
Risperidon Alkaloid-INT 2 mg filmsko obložene tablete, škatla z
20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Risperidon Alkaloid-INT 3 mg filmsko obložene tablete, škatla z
20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rispolux 0,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami
(2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rispolux 1 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rispolux 1 mg/ml peroralna raztopina, škatla s stekleničko z za
otroke varno zaporko s 100 ml raztopine in merilno kapalko
Rispolux 2 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rispons 1 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rispons 2 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rispons 3 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N05AX08
risperidon
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
12,37
NDC
17.12.2014
originalno
N05AX08
risperidon
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
4,55
NDC
17.12.2014
originalno
N05AX08
risperidon
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
6,90
NDC
17.12.2014
originalno
N05AX08
risperidon
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
8,97
NDC
17.12.2014
originalno
N05AX08
risperidon
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
ZZ
84,55
NDC
17.12.2014
originalno
N05AX08
risperidon
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
ZZ
109,77
NDC
17.12.2014
originalno
N05AX08
risperidon
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
ZZ
135,00
NDC
17.12.2014
originalno
N05AX08
risperidon
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
6,32
NDC
1.2.2015
generično
N05AX08
risperidon
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
7,23
NDC
1.2.2015
generično
N05AX08
risperidon
Lek d.d.
Rp
2,21
NDC
7.7.2014
generično
N05AX08
risperidon
Sandoz GmbH
Rp
3,14
NDC
17.12.2014
generično
N05AX08
risperidon
Lek d.d.
Rp
17,46
NDC
7.7.2014
generično
N05AX08
risperidon
Sandoz GmbH
Rp
6,32
NDC
17.12.2014
generično
N05AX08
risperidon
Actavis Group hf
Rp
4,61
NDC
17.12.2014
generično
N05AX08
risperidon
Actavis Group hf
Rp
7,95
NDC
17.12.2014
generično
N05AX08
risperidon
Actavis Group hf
Rp
10,60
NDC
17.12.2014
generično
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
166 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N05AX08
risperidon
Actavis Group hf
Rp
14,28
NDC
17.12.2014
generično
N05AX08
risperidon
Teva Pharma B.V.
Rp
3,14
NDC
1.2.2015
generično
N05AX08
risperidon
Teva Pharma B.V.
Rp
6,32
NDC
1.2.2015
generično
N05AX08
risperidon
Teva Pharma B.V.
Rp
7,23
NDC
1.2.2015
generično
N05AX08
N06BA04
risperidon
metilfenidat
Teva Pharma B.V.
Kemofarmacija d.d.
Rp
9,22
4,97
NDC
NDC
1.2.2015
17.12.2014
generično
originalno
N06DA03
rivastigmin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
36,06
NDC
1.2.2015
generično
N06DA03
rivastigmin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
39,08
NDC
1.2.2015
generično
N06DA03
rivastigmin
Teva Pharma B.V.
Rp
36,06
NDC
1.2.2015
generično
N06DA03
rivastigmin
Teva Pharma B.V.
Rp
39,08
NDC
1.2.2015
generično
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
145662
Ime zdravila in pakiranje
Rispons 4 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Risset 1 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Risset 2 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Risset 3 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Risset 4 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Ritalin 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami
Rivastigmin Actavis 4,6 mg/24 h transdermalni obliž, 30 vrečk
s po 1 transdermalnim obližem
Rivastigmin Actavis 9,5 mg/24 h transdermalni obliž, 30 vrečk
s po 1 transdermalnim obližem
Rivastigmin Teva 4,6 mg/24 ur transdermalni obliž, škatla s 30
vrečicami z obliži
Rivastigmin Teva 9,5 mg/24 ur transdermalni obliž, škatla s 30
vrečicami z obliži
061654
Rivotril 0,5 mg tablete, škatla s stekleničko s 50 tabletami
N03AE01
Klonazepam
Roche farmacevtska družba d.o.o., Rp
3,68
IVDC
1.8.2014
31.7.2015 originalno
061662
Rivotril 2 mg tablete, škatla s stekleničko s 30 tabletami
Roaccutane 10 mg mehke kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x
10 kapsul v pretisnem omotu)
Roaccutane 20 mg mehke kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x
10 kapsul v pretisnem omotu)
RoActemra 162 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 4 napolnjene injekcijske brizge
RoActemra 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
ena 10 ml viala
RoActemra 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
ena 20 ml viala
RoActemra 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
ena 4 ml viala
Rocaltrol 0,25 mikrograma mehke kapsule, škatla s 100
kapsulami (5 x 20 kapsul v pretisnem omotu)
Rocaltrol 0,5 mikrograma mehke kapsule, škatla s 100
kapsulami (5 x 20 kapsul v pretisnem omotu)
Roferon-A 3 mio i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5
ml raztopine in injkecijsko iglo
N03AE01
Klonazepam
Roche farmacevtska družba d.o.o., Rp
5,08
IVDC
1.8.2014
31.7.2015 originalno
D10BA01
izotretinoin
ROCHE d.o.o.
Rp/Spec
10,41
NDC
15.1.2015
originalno
D10BA01
izotretinoin
ROCHE d.o.o.
Rp/Spec
19,65
NDC
15.1.2015
originalno
L04AC07
tocilizumab
Roche Registration Ltd.
Rp/Spec
1.109,32
NDC
15.1.2015
originalno
L04AC07
tocilizumab
Roche Products Limited
ZZ
337,20
NDC
15.1.2015
originalno
L04AC07
tocilizumab
Roche Products Limited
ZZ
673,91
NDC
15.1.2015
originalno
L04AC07
tocilizumab
Roche Products Limited
ZZ
135,19
NDC
15.1.2015
originalno
A11CC04
kalcitriol
ROCHE d.o.o.
Rp
22,13
NDC
15.1.2015
originalno
A11CC04
kalcitriol
ROCHE d.o.o.
Rp
51,42
NDC
15.1.2015
originalno
L03AB04
interferon alfa-2a
ROCHE d.o.o.
H/Rp
19,43
NDC
15.1.2015
originalno
Ident
047880
111600
111619
111643
111660
031925
145516
145517
145661
074993
075027
146408
054470
054488
054429
074934
031976
007838
ATC
167 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
113450
Ime zdravila in pakiranje
Roferon-A 4,5 mio i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko
brizgo z 0,5 ml raztopine in injekcijsko iglo
Roferon-A 6 mio i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5
ml raztopine in injekcijsko iglo
Rolpryna SR 2 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z
28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Rolpryna SR 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z
28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Rolpryna SR 8 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z
28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Ropinirol Actavis 0,25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ropinirol Actavis 0,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Ropinirol Actavis 1 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Ropinirol Actavis 2 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Ropinirol Actavis 4 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ropinirol Actavis 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Ropivakainijev klorid Kabi 10 mg/ml raztopina za injiciranje,
škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine (1 x 5 ampul v pretisnem
omotu)
Ropivakainijev klorid Kabi 10 mg/ml raztopina za injiciranje,
škatla s 5 ampulami z 20 ml raztopine (1 x 5 ampul v pretisnem
omotu)
113468
Ropivakainijev klorid Kabi 2 mg/ml raztopina za infundiranje,
škatla s 5 poliolefinskimi vrečami s 100 ml raztopine
Ident
008400
003166
124591
124621
124656
085146
085197
085200
085219
085260
085294
113433
113476
113484
113506
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L03AB04
interferon alfa-2a
ROCHE d.o.o.
H/Rp
28,89
NDC
15.1.2015
originalno
L03AB04
interferon alfa-2a
ROCHE d.o.o.
H/Rp
38,35
NDC
15.1.2015
originalno
N04BC04
ropinirol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
8,48
NDC
1.2.2015
generično
N04BC04
ropinirol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
18,38
NDC
1.2.2015
generično
N04BC04
ropinirol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
35,25
NDC
1.2.2015
generično
N04BC04
ropinirol
Actavis Group PTC ehf.
Rp
2,90
NDC
1.2.2015
generično
N04BC04
ropinirol
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,82
NDC
1.2.2015
generično
N04BC04
ropinirol
Actavis Group PTC ehf.
Rp
8,33
NDC
1.2.2015
generično
N04BC04
ropinirol
Actavis Group PTC ehf.
Rp
11,86
NDC
1.2.2015
generično
N04BC04
ropinirol
Actavis Group PTC ehf.
Rp
42,06
NDC
1.2.2015
generično
N04BC04
ropinirol
Actavis Group PTC ehf.
Rp
28,65
NDC
1.2.2015
generično
N01BB09
ropivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
14,93
NDC
1.2.2015
generično
N01BB09
ropivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
24,55
NDC
1.2.2015
generično
N01BB09
ropivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
34,08
NDC
1.2.2015
generično
ropivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
57,53
NDC
1.2.2015
generično
ropivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
12,40
NDC
1.2.2015
generično
ropivakain
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
19,58
NDC
1.2.2015
generično
ATC
Ropivakainijev klorid Kabi 2 mg/ml raztopina za infundiranje,
škatla s 5 poliolefinskimi vrečami z 200 ml raztopine
N01BB09
Ropivakainijev klorid Kabi 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje,
škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine (1 x 5 ampul v pretisnem
omotu)
N01BB09
Ropivakainijev klorid Kabi 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje,
škatla s 5 ampulami z 20 ml raztopine (1 x 5 ampul v pretisnem
omotu)
N01BB09
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
168 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
144036
146383
144040
146384
144053
146385
144067
146386
109681
109690
109711
109738
005800
118982
049239
056065
076007
072699
123811
045527
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
C10AA07
rosuvastatin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
12,95
NDC
1.2.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
40,56
NDC
1.2.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
16,81
NDC
1.2.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
53,36
NDC
1.2.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
30,42
NDC
1.2.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
90,25
NDC
1.2.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
8,79
NDC
1.2.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
26,66
NDC
1.2.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
Teva Pharma B.V.
Rp
12,12
NDC
1.2.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
Teva Pharma B.V.
Rp
15,72
NDC
1.2.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
Teva Pharma B.V.
Rp
28,42
NDC
1.2.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
Teva Pharma B.V.
Rp
8,23
NDC
1.2.2015
generično
D06BX01
Metronidazol
Jadran Galenski Laboratorij d.o.o.,
Rp
5,39
IVDC
1.5.2014
30.4.2015 generično
B06AC04
konestat alfa
Pharming Group N.V.
H/Rp
764,82
NDC
17.12.2014
originalno
R06AX28
rupatadin
J.Uriach & Cia.,S.A.
Rp
6,42
NDC
17.12.2014
originalno
C01BC03
propafenon
ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
Rp
5,43
NDC
17.12.2014
originalno
C01BC03
propafenon
ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
Rp
10,38
NDC
17.12.2014
originalno
N03AG04
vigabatrin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp/Spec
60,86
NDC
1.2.2015
originalno
Saflutan 15 mikrogramov/ml kapljice za oko, raztopina,
enoodmerni vsebnik, škatla s 30 enoodmernimi vsebniki z 0,3
ml raztopine (3 x 10 enoodmernih vsebnikov v vrečki)
S01EE05
SALAGEN 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 84 tabletami
(6 x 14 tablet v pretisnem omotu)
N07AX01
tafluprost
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
18,43
NDC
1.2.2015
originalno
pilokarpin
Novartis Pharma GmbH
Rp
62,46
NDC
1.2.2015
originalno
Ime zdravila in pakiranje
Rosuvastatin Actavis 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rosuvastatin Actavis 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z
90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rosuvastatin Actavis 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rosuvastatin Actavis 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z
90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rosuvastatin Actavis 40 mg filmsko obložene tablete, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rosuvastatin Actavis 40 mg filmsko obložene tablete, škatla z
90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rosuvastatin Actavis 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rosuvastatin Actavis 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z
90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rosuvastatin Teva 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Rosuvastatin Teva 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Rosuvastatin Teva 40 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Rosuvastatin Teva 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Rozamet 10 mg/g krema, škatla s tubo s 25 g kreme
Ruconest 2100 e. prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1
vialo
Rupafin 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
Rytmonorm 150 mg filmsko obložene tablete, škatla s 50
tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Rytmonorm 300 mg filmsko obložene tablete, škatla s 50
tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
SABRIL 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100
tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
169 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
134341
Ime zdravila in pakiranje
Salbusan 100 mikrogramov/odmerek inhalacijska suspenzija
pod tlakom, vsebnik s sprožilno napravo z 200 odmerki in
odmerno zaporko
Salofalk 1000 mg gastrorezistentna zrnca s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 100 vrečicami
Salofalk 1000 mg gastrorezistentna zrnca s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 150 vrečicami
Salofalk 1000 mg gastrorezistentna zrnca s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 50 vrečicami
Salofalk 1000 mg svečke, škatla s 30 svečkami (6 x 5 svečk v
dvojnem traku)
146203
Salofalk 1500 mg gastrorezistentna zrnca s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 100 vrečicami z 2,79 g zrnc
Ident
117358
045551
045578
045543
070734
Salofalk 1500 mg gastrorezistentna zrnca s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 60 vrečicami z 2,79 g zrnc
Salofalk 250 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 100
tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Salofalk 250 mg svečke, škatla s 30 svečkami (6 x 5 svečk v
dvojnem traku)
146204
Salofalk 3000 mg gastrorezistentna zrnca s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 60 vrečicami s 5,58 g zrnc
146202
009385
146205
049778
045594
009407
009466
009431
003778
073652
073636
Salofalk 3000 mg gastrorezistentna zrnca s podaljšanim
sproščanjem, škatla z 90 vrečicami s 5,58 g zrnc
Salofalk 4 g rektalna suspenzija, škatla s 7 vsebniki s 60 ml
suspenzije (7 x 1 vsebnik v pretisnem omotu)
Salofalk 500 mg gastrorezistentna zrnca s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 100 vrečicami
Salofalk 500 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 100
tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Salofalk 500 mg svečke, škatla s 30 svečkami (6 x 5 svečk v
dvojnem traku)
Salofalk 500 mg svečke, škatla z 10 svečkami (2 x 5 svečk v
dvojnem traku)
Sandimmun 50 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 10 ampulami s 5 ml koncentrata
Sandimmun Neoral 100 mg mehke kapsule, škatla s 50
kapsulami (10 x 5 kapsul v pretisnem omotu)
Sandimmun Neoral 100 mg/ml peroralna raztopina, škatla s 50
ml raztopine
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
R03AC02
salbutamol
Lek d.d.
Rp
3,90
NDC
7.7.2014
generično
A07EC02
mesalazin
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
67,05
NDC
1.2.2015
originalno
A07EC02
mesalazin
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
99,37
NDC
1.2.2015
originalno
A07EC02
mesalazin
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
34,33
NDC
1.2.2015
originalno
A07EC02
mesalazin
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
38,17
NDC
1.2.2015
originalno
A07EC02
mesalazin
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
95,11
NDC
1.2.2015
originalno
A07EC02
mesalazin
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
58,42
NDC
1.2.2015
originalno
A07EC02
mesalazin
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
20,41
NDC
1.2.2015
originalno
A07EC02
mesalazin
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
18,27
NDC
1.2.2015
originalno
A07EC02
mesalazin
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
105,81
NDC
1.2.2015
originalno
A07EC02
mesalazin
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
155,86
NDC
1.2.2015
originalno
A07EC02
mesalazin
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
40,52
NDC
1.2.2015
originalno
A07EC02
mesalazin
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
36,98
NDC
1.2.2015
originalno
A07EC02
mesalazin
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
30,20
NDC
1.2.2015
originalno
A07EC02
mesalazin
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
23,07
NDC
1.2.2015
originalno
A07EC02
mesalazin
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
9,56
NDC
1.2.2015
originalno
L04AD01
ciklosporin
Novartis Pharma GmbH
H
141,25
NDC
1.2.2015
originalno
L04AD01
ciklosporin
Novartis Pharma GmbH
H/Rp
147,22
NDC
1.2.2015
originalno
L04AD01
ciklosporin
Novartis Pharma GmbH
H/Rp
147,22
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
170 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L04AD01
ciklosporin
Novartis Pharma GmbH
H/Rp
36,53
NDC
1.2.2015
originalno
L04AD01
ciklosporin
Novartis Pharma GmbH
H/Rp
73,21
NDC
1.2.2015
originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
073660
Ime zdravila in pakiranje
Sandimmun Neoral 25 mg mehke kapsule, škatla s 50
kapsulami (10 x 5 kapsul v pretisnem omotu)
Sandimmun Neoral 50 mg mehke kapsule, škatla s 50
kapsulami (10 x 5 kapsul v pretisnem omotu)
053066
Sandostatin 0,05 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla s 5 ampulami z 1 ml raztopine
H01CB02
oktreotid
Novartis Pharma GmbH
H/Rp
28,37
NDC
1.2.2015
originalno
053058
Sandostatin 0,1 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla s 5 ampulami z 1 ml raztopine
H01CB02
oktreotid
Novartis Pharma GmbH
H/Rp
53,47
NDC
1.2.2015
originalno
H01CB02
oktreotid
Novartis Pharma GmbH
H/Rp
252,14
NDC
1.2.2015
originalno
H01CB02
oktreotid
Novartis Pharma GmbH
ZZ
880,31
NDC
1.2.2015
originalno
H01CB02
oktreotid
Novartis Pharma GmbH
ZZ
1.110,69
NDC
1.2.2015
originalno
H01CB02
oktreotid
Novartis Pharma GmbH
ZZ
1.374,67
NDC
1.2.2015
originalno
N05CF02
zolpidem
Lek d.d.
Rp
2,09
NDC
7.7.2014
generično
N05CF02
zolpidem
Lek d.d.
Rp
2,09
NDC
7.7.2014
generično
N01BB03
SANOLABOR, D.D.
ZZ
19,25
NDC
17.12.2014
originalno
N01BB53
mepivakain
mepivakain,
kombinacije
SANOLABOR, D.D.
ZZ
28,40
NDC
17.12.2014
originalno
N07XX02
riluzol
Actavis Group PTC ehf.
Rp/Spec
92,44
NDC
1.2.2015
generično
N07XX02
riluzol
Actavis Group PTC ehf.
Rp/Spec
114,32
NDC
1.2.2015
generično
N07XX02
A04AD01
riluzol
Skopolamin
Actavis Group PTC ehf.
Lenis farmacevtika d.o.o.
Novartis Europharm Limited,
V.Britanija
Rp/Spec
86,31
23,39
NDC
IVDC
1.2.2015
28.3.2014
generično
28.2.2015 originalno
355,77
NDC
30.5.2014
originalno
Ident
073687
ATC
141836
144740
Sandostatin 0,5 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,
škatla s 5 ampulami z 1 ml raztopine
SANDOSTATIN LAR 10 mg prašek in vehikel za suspenzijo
za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom in 1 napolnjeno
injekcijsko brizgo z 2 ml vehikla, 1 injekcijsko iglo in 1
adapterjem za vialo
SANDOSTATIN LAR 20 mg prašek in vehikel za suspenzijo
za injiciranje, škatla zškatla z 1 vialo s praškom in 1 napolnjeno
injekcijsko brizgo z 2 ml vehikla, 1 injekcijsko iglo in 1
adapterjem za vialo
SANDOSTATIN LAR 30 mg prašek in vehikel za suspenzijo
za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom in 1 napolnjeno
injekcijsko brizgo z 2 ml vehikla, 1 injekcijsko iglo in 1
adapterjem za vialo
Sanval 10 mg filmsko obožene tablete, škatla z 20 tabletami (2
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Sanval 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Scandicaine 30 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 50 vložki
z 1,8 ml raztopine
Scandonest 20 mg/0,01 mg v 1 ml raztopina za injiciranje,
škatla s 50 vložki z 1,8 ml raztopine
Sclefic 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Sclefic 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 56 tabletami (4
x 14 tablet v pretisnem omotu)
Sclefic 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2
x 14 tablet v pretisnem omotu)
Scopoderm TTS 1,5 mg, transdermalni obliž x 5
023680
SEBIVO 600 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami J05AF11
094080
010979
011010
011029
079618
079588
089486
089451
097918
146387
telbivudin
H/Rp
171 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
R03BB06
glikopironijev bromid
Novartis Europharm Limited
Rp
25,98
NDC
15.1.2015
originalno
N07BB05
nalmefen
H. Lundbeck A/S
Rp/Spec
52,96
NDC
17.12.2014
originalno
N07BB05
H. Lundbeck A/S
Rp/Spec
27,19
NDC
17.12.2014
originalno
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
32,27
NDC
1.2.2015
originalno
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
43,98
NDC
1.2.2015
originalno
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
26,52
NDC
1.2.2015
originalno
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
26,27
NDC
1.2.2015
originalno
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
32,27
NDC
1.2.2015
originalno
R03AK06
nalmefen
salmeterol in druge
učinkovine za
obstruktivne pljučne
bolezni
salmeterol in druge
učinkovine za
obstruktivne pljučne
bolezni
salmeterol in druge
učinkovine za
obstruktivne pljučne
bolezni
salmeterol in druge
učinkovine za
obstruktivne pljučne
bolezni
salmeterol in druge
učinkovine za
obstruktivne pljučne
bolezni
salmeterol in druge
učinkovine za
obstruktivne pljučne
bolezni
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
43,98
NDC
1.2.2015
originalno
R03AC12
salmeterol
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
16,29
NDC
1.2.2015
originalno
N05AH04
kvetiapin
AstraZeneca UK Limited
Rp
28,37
NDC
17.12.2014
originalno
N05AH04
kvetiapin
AstraZeneca UK Limited
Rp
42,35
NDC
17.12.2014
originalno
N05AH04
kvetiapin
AstraZeneca UK Limited
Rp
10,88
NDC
17.12.2014
originalno
N05AH04
kvetiapin
AstraZeneca UK Limited
Rp
57,54
NDC
17.12.2014
originalno
010863
Ime zdravila in pakiranje
Seebri Breezhaler 44 mikrogramov prašek za inhaliranje, trde
kapsule, škatla s 30 kapsulami v pretisnih omotih in enim
inhalatorjem
Selincro 18 mg filmsko obložene tablete, škatla s 14 tabletami v
pretisnih omotih (PVC/PVDC/alu)
Selincro 18 mg filmsko obložene tablete, škatla s 7 tabletami v
pretisnih omotih (PVC/PVDC/alu)
SERETIDE 25 mikrogramov/125 mikrogramov/vpih
inhalacijska suspenzija pod tlakom, škatla s kovinskim
vsebnikom (z odmernim ventilom in ustnikom) z inhalacijsko
suspenzijo pod tlakom (120 odmerkov)
SERETIDE 25 mikrogramov/250 mikrogramov/vpih
inhalacijska suspenzija pod tlakom, škatla s kovinskim
vsebnikom (z odmernim ventilom in ustnikom) z inhalacijsko
suspenzijo pod tlakom (120 odmerkov)
SERETIDE 25 mikrogramov/50 mikrogramov/vpih inhalacijska
suspenzija pod tlakom, škatla s kovinskim vsebnikom (z
odmernim ventilom in ustnikom) z inhalacijsko suspenzijo pod
tlakom (120 odmerkov)
008788
SERETIDE DISKUS 50 mikrogramov/100
mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje, odmerjeni, škatla
s plastično napravo s praškom za inhaliranje za 60 odmerkov
R03AK06
008796
SERETIDE DISKUS 50 mikrogramov/250
mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje, odmerjeni, škatla
s plastično napravo s praškom za inhaliranje za 60 odmerkov
R03AK06
Ident
144969
145395
145394
010898
010901
008818
017493
003638
003646
003611
016780
SERETIDE DISKUS 50 mikrogramov/500
mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje, odmerjeni, škatla
s plastično napravo s praškom za inhaliranje za 60 odmerkov
Serevent 25 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod
tlakom, škatla s tlačnim vsebnikom z odmernim ventilom s
suspenzijo (120 odmerkov) in ustnikom
Seroquel 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Seroquel 200 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Seroquel 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Seroquel 300 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
ATC
R03AK06
R03AK06
R03AK06
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
172 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Seroquel SR 150 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N05AH04
kvetiapin
AstraZeneca UK Limited
Rp
89,77
NDC
17.12.2014
originalno
039829
Seroquel SR 200 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N05AH04
kvetiapin
AstraZeneca UK Limited
Rp
85,36
NDC
17.12.2014
originalno
039837
Seroquel SR 300 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N05AH04
kvetiapin
AstraZeneca UK Limited
Rp
83,87
NDC
17.12.2014
originalno
039870
Seroquel SR 400 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N05AH04
kvetiapin
AstraZeneca UK Limited
Rp
133,74
NDC
17.12.2014
originalno
kvetiapin
AstraZeneca UK Limited
Rp
6,80
NDC
17.12.2014
originalno
paroksetin
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
12,72
NDC
1.2.2015
originalno
N06AB06
sertralin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
18,56
NDC
1.2.2015
generično
N06AB06
sertralin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
5,96
NDC
1.2.2015
generično
N06AB06
sertralin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
15,51
NDC
1.2.2015
generično
N06AB06
sertralin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,97
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
41,43
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
25,29
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
72,60
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
37,61
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
19,09
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
11,42
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
105,37
NDC
1.2.2015
generično
N05AH04
kvetiapin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
54,15
NDC
1.2.2015
generično
Ident
Ime zdravila in pakiranje
097934
040070
009180
146388
049999
146389
050130
146390
126250
146391
126276
146392
126284
146393
126292
ATC
Seroquel SR 50 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N05AH04
SEROXAT 30 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N06AB05
Sertralin Actavis 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100
tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Sertralin Actavis 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Sertralin Actavis 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100
tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Sertralin Actavis 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Setinin 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100 tabletami
(10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Setinin 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Setinin 200 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100 tabletami
(10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Setinin 200 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Setinin 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100 tabletami
(10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Setinin 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami (6
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Setinin 300 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100 tabletami
(10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Setinin 300 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
173 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Setronon 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje, škatla
s 5 ampulami s 4 ml raztopine v pretisnem omotu
A04AA01
Ondansetron
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
ZZ
47,93
NDC
11.8.2014
generično
Setronon 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje, škatla
s 5 ampulami z 2 ml raztopine v pretisnem omotu
A04AA01
Ondansetron
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
ZZ
32,91
NDC
11.8.2014
generično
N01AB08
sevofluran
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
837,27
NDC
15.1.2015
generično
N01AB08
sevofluran
Piramal Healthcare UK Limited,
ZZ
139,96
NDC
1.2.2015
generično
N01AB08
sevofluran
AbbVie d.o.o.
ZZ
172,59
NDC
17.12.2014
originalno
N02AA01
morfin
MEDIS, d.o.o.
Rp
18,60
IVDC
14.6.2014
31.5.2015 originalno
N02AA01
MEDIS, d.o.o.
Rp
25,46
IVDC
14.6.2014
31.5.2015 originalno
G03AA
morfin
Gestageni in
estrogeni, enofazna
zdravila
Gedeon Richter Plc.
Rp
6,30
NDC
15.1.2015
generično
H01CB05
pasireotid
Novartis Europharm Limited
H/Rp
sNDC
1.2.2015
originalno
H01CB05
pasireotid
Novartis Europharm Limited
H/Rp
sNDC
1.2.2015
originalno
J07BM01
virusi papiloma, tipi 6, MERCK SHARP & DOHME
11, 16, 18
Limited
ZZ
101,60
NDC
15.1.2015
originalno
L04AB06
golimumab
Janssen Biologics B.V.
Rp/Spec
837,60
NDC
17.12.2014
originalno
L04AB06
golimumab
Janssen Biologics B.V.
Rp/Spec
837,60
NDC
17.12.2014
originalno
L04AC02
baziliksimab
Novartis Europharm Limited
H
1.089,44
NDC
15.1.2015
originalno
C10AA01
simvastatin
Lek d.d.
Rp
3,40
NDC
7.7.2014
generično
C10AA01
simvastatin
Lek d.d.
Rp
4,08
NDC
7.7.2014
generično
C10AA01
simvastatin
Lek d.d.
Rp
4,69
NDC
7.7.2014
generično
Ident
Ime zdravila in pakiranje
090395
090409
125334
144802
020885
036927
036102
146637
143348
143351
028983
085570
118966
003859
038423
038458
038474
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
Sevofluran Baxter 250 ml para za inhaliranje, tekočina, 6
steklenic z 250 ml tekočine
Sevofluran Piramal 250 ml para za inhaliranje, tekočina,
steklenica z 250 ml tekočine
Sevorane 250 ml para za inhaliranje, tekočina, škatla s
plastenko z 250 ml tekočine
Sevredol 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Sevredol 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Sibilla 2 mg/0,03 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (1 x 28 tablet v pretisnem omotu: 21 belih in 7 zelenih
tablet)
Signifor 0,6 mg raztopina za injiciranje, skupno pakiranje s 60
(10x6) ampulami (1 ml)
Signifor 0,9 mg raztopina za injiciranje, skupno pakiranje s 60
(10x6) ampulami (1 ml)
SILGARD suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski
brizgi, 0,5 ml suspenzije v napolnjeni injekcijski brizgi brez
varovala za iglo in 2 iglama
Simponi 50 mg raztopina za injiciranje v napolnjenem
injekcijskem peresniku, 1 napolnjen injekcijski peresnik
Simponi 50 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski
brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga
SIMULECT 20 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
in infundiranje, škatla z eno prebodno stekleničko s praškom in
1 ampulo s 5 ml vode za injekcije
Simvastatin Lek 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Simvastatin Lek 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Simvastatin Lek 40 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
174 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
061930
Ime zdravila in pakiranje
Sindaxel 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 16,7 ml koncentrata
Sindaxel 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata
Sindaxel 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
Sindaxel 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata
003239
SINGULAIR 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet ali 2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Ident
061760
061816
061719
033502
033510
003263
130036
130010
130028
045519
023825
012890
012866
034002
012831
025550
076058
078026
078107
146275
073237
SINGULAIR 4 mg zrnca, škatla z 28 vrečkami s 500 mg zrnc
SINGULAIR 4 mg žvečljive tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet ali 2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
SINGULAIR 5 mg žvečljive tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet ali 2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Sinoxal 5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla
z 1 vialo s 40 ml koncentrata
Sinoxal 5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla
z 1 vialo z 10 ml koncentrata
Sinoxal 5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla
z 1 vialo z 20 ml koncentrata
Sintrom 4 mg tablete, škatla z 20 tabletami
SINVACOR 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
SINVACOR 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
SINVACOR 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 98
tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
SINVACOR FORTE 40 mg filmsko obložene tablete, škatla z
28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
SINVACOR FORTE 40 mg filmsko obložene tablete, škatla z
98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Siofor 1000 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
Siofor 850 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami (4
x 15 tablet v pretisnem omotu)
Sirdalud 2 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Sirdalud 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
SIRTURO 100 mg tablete, plastenka s 188 tabletami
Skinoren 200 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g kreme
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L01CD01
paklitaksel
Actavis Group PTC ehf.
H
201,23
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Actavis Group PTC ehf.
H
335,65
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Actavis Group PTC ehf.
H
59,58
NDC
1.2.2015
generično
L01CD01
paklitaksel
Actavis Group PTC ehf.
H
600,37
NDC
1.2.2015
generično
R03DC03 montelukast
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
17,25
IVDC
11.8.2014
31.7.2015 originalno
R03DC03 montelukast
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
19,86
IVDC
11.8.2014
31.7.2015 originalno
R03DC03 montelukast
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
17,42
IVDC
11.8.2014
31.7.2015 originalno
R03DC03 montelukast
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
17,24
IVDC
11.8.2014
31.7.2015 originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
L01XA03
oksaliplatin
Actavis Group PTC ehf.
H
430,48
NDC
1.2.2015
generično
L01XA03
oksaliplatin
Actavis Group PTC ehf.
H
108,12
NDC
1.2.2015
generično
L01XA03
B01AA07
oksaliplatin
acenokumarol
Actavis Group PTC ehf.
Kemofarmacija d.d.
H
219,62
NDC
sNDC
1.2.2015
15.1.2015
generično
originalno
C10AA01
simvastatin
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
7,36
NDC
1.2.2015
originalno
C10AA01
simvastatin
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
7,02
NDC
1.2.2015
originalno
C10AA01
simvastatin
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
23,32
NDC
1.2.2015
originalno
C10AA01
simvastatin
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
9,39
NDC
1.2.2015
originalno
C10AA01
simvastatin
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
31,60
NDC
1.2.2015
originalno
A10BA02
metformin
Laboratori Guidotti S.p.A.
Rp
3,07
NDC
1.2.2015
generično
A10BA02
metformin
BERLIN-CHEMIE AG
Rp
2,99
NDC
1.2.2015
generično
M03BX02 tizanidin
Novartis Pharma GmbH
Rp
1,75
NDC
1.2.2015
originalno
M03BX02 tizanidin
J04AK05 bedakilin
D10AX03 azelainska kislina
Novartis Pharma GmbH
Janssen-Cilag International NV
BAYER d.o.o.
Rp
Rp/Spec
Rp
3,01
22.619,30
6,57
NDC
NDC
NDC
1.2.2015
17.12.2014
17.12.2014
originalno
originalno
originalno
175 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
C09AA03
lizinopril
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
2,09
NDC
1.2.2015
generično
C09AA03
lizinopril
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
5,20
NDC
1.2.2015
generično
C09AA03
lizinopril
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
3,23
NDC
1.2.2015
generično
C09AA03
lizinopril
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
8,61
NDC
1.2.2015
generično
C09BA03
lizinopril in diuretiki
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
4,07
NDC
1.2.2015
generično
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
144926
Ime zdravila in pakiranje
SKOPRYL 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
SKOPRYL 10 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
SKOPRYL 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
SKOPRYL 20 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Skopryl HCT 20 mg/12,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
071340
SmofKabiven brez elektrolitov emulzija za infundiranje, škatla s
4 tri-prekatnimi vrečkami (Biofine) s 1477 ml emulzije
B05BA10
kombinacije
Fresenius Kabi AB
ZZ
260,35
NDC
17.12.2014
generično
071480
SmofKabiven brez elektrolitov emulzija za infundiranje, škatla s
4 tri-prekatnimi vrečkami (Biofine) s 1970 ml emulzije
B05BA10
kombinacije
Fresenius Kabi AB
ZZ
333,64
NDC
17.12.2014
generično
071218
SmofKabiven brez elektrolitov emulzija za infundiranje, škatla s
4 tri-prekatnimi vrečkami (Biofine) z 986 ml emulzije
B05BA10
kombinacije
Fresenius Kabi AB
ZZ
197,43
NDC
17.12.2014
generično
B05BA10
kombinacije
Fresenius Kabi AB
ZZ
170,68
NDC
17.12.2014
generično
B05BA10
kombinacije
Fresenius Kabi AB
ZZ
202,30
NDC
17.12.2014
generično
B05BA10
kombinacije
Fresenius Kabi AB
ZZ
255,06
NDC
17.12.2014
generično
B05BA10
kombinacije
Fresenius Kabi AB
ZZ
155,08
NDC
17.12.2014
generično
Ident
091820
091839
091847
091855
ATC
130044
SmofKabiven brez elektrolitov emulzija za infundiranje, škatla s
6 tri-prekatnimi vrečami (Biofine) s 493 ml emulzije
SmofKabiven emulzija za infundiranje, škatla s 4 tri-prekatnimi
vrečkami (Biofine) s 1477 ml emulzije
SmofKabiven emulzija za infundiranje, škatla s 4 tri-prekatnimi
vrečkami (Biofine) s 1970 ml emulzije
SmofKabiven emulzija za infundiranje, škatla s 4 tri-prekatnimi
vrečkami (Biofine) z 986 ml emulzije
SmofKabiven emulzija za infundiranje, škatla s 6 tri-prekatnimi
vrečkami (Biofine) s 493 ml emulzije
B05BA10
kombinacije
Fresenius Kabi AB
ZZ
170,68
NDC
17.12.2014
generično
090565
SmofKabiven Peripheral emulzija za infundiranje, škatla s 4 triprekatnimi vrečkami (Biofine) s 1206 ml emulzije
B05BA10
kombinacije
Fresenius Kabi AB
ZZ
219,25
NDC
17.12.2014
originalno
090573
SmofKabiven Peripheral emulzija za infundiranje, škatla s 4 triprekatnimi vrečkami (Biofine) s 1448 ml emulzije
B05BA10
kombinacije
Fresenius Kabi AB
ZZ
335,35
NDC
17.12.2014
originalno
kombinacije
Fresenius Kabi AB
ZZ
268,68
NDC
17.12.2014
originalno
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
15,14
NDC
1.2.2015
originalno
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
88,79
NDC
1.2.2015
originalno
145243
071650
071790
071510
090590
036633
036668
SmofKabiven Peripheral emulzija za infundiranje, škatla s 4 triprekatnimi vrečkami (Biofine) s 1904 ml emulzije
B05BA10
SMOFlipid 200 mg/ml emulzija za infundiranje, steklenica s
100 ml emulzije
B05BA02
SMOFlipid 200 mg/ml emulzija za infundiranje, steklenica s
500 ml emulzije
B05BA02
176 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
036641
099834
099848
099851
146136
146139
146142
104213
146394
142220
142251
142279
142311
060046
060062
060070
114090
078093
Ime zdravila in pakiranje
SMOFlipid 200 mg/ml emulzija za infundiranje, steklenica z
250 ml emulzije
SMOFlipid 200 mg/ml emulzija za infundiranje, škatla z 10
Excel vrečkami s 100 ml emulzije
SMOFlipid 200 mg/ml emulzija za infundiranje, škatla z 10
Excel vrečkami z 250 ml emulzije
SMOFlipid 200 mg/ml emulzija za infundiranje, škatla z 12
Excel vrečkami s 500 ml emulzije
Sobycor 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Sobycor 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Sobycor 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Solatcit 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (2
x 14 tablet v pretisnem omotu)
Solatcit 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 98 tabletami (7
x 14 tablet v pretisnem omotu)
Solcifen 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v PVC/ACLAR-Al pretisnem omotu)
Solcifen 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v PVC/PVDC-Al ali OPA/Al/PVC/Al pretisnem
omotu)
Solcifen 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v PVC/ACLAR-Al pretisnem omotu)
Solcifen 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v PVC/PVDC-Al ali OPA/Al/PVC/Al pretisnem
omotu)
Solian 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Solian 200 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Solian 400 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Soliris 300 mg koncentrat za pripravo raztopine za infundiranje,
1 viala
SOLU-CORTEF 100 mg prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 dvodelno vialo s praškom
(Act-O-Vial) in 2 ml vehiklom
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
B05BA02
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
21,40
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA02
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
146,92
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA02
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
209,48
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA02
maščobne emulzije
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
1.059,98
NDC
1.2.2015
originalno
C07AB07
bisoprolol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,81
NDC
1.2.2015
generično
C07AB07
bisoprolol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,92
NDC
1.2.2015
generično
C07AB07
bisoprolol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,81
NDC
1.2.2015
generično
N06AB10
escitalopram
Actavis Group PTC ehf.
Rp
12,65
NDC
1.2.2015
generično
N06AB10
escitalopram
Actavis Group PTC ehf.
Rp
30,54
NDC
15.10.2014
generično
G04BD08
Solifenacin
STADA Arzneimittel AG,
Rp
18,45
NDC
15.4.2014
generično
G04BD08
solifenacin
STADA Arzneimittel AG
Rp
16,65
NDC
1.2.2015
generično
G04BD08
Solifenacin
STADA Arzneimittel AG,
Rp
18,45
NDC
15.4.2014
generično
G04BD08
solifenacin
STADA Arzneimittel AG
Rp
16,65
NDC
1.2.2015
generično
N05AL05
amisulprid
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
8,61
NDC
1.2.2015
originalno
N05AL05
amisulprid
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
16,97
NDC
1.2.2015
originalno
N05AL05
amisulprid
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
31,16
NDC
1.2.2015
originalno
L04AA25
ekulizumab
Alexion Europe S.A.S.
H
4.377,50
NDC
17.12.2014
originalno
H02AB09
hidrokortizon
Pfizer Luxembourg SARL
ZZ
2,01
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
177 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
078123
Ime zdravila in pakiranje
SOLU-CORTEF 500 mg prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 dvodelno vialo s praškom
(Act-O-vial) in 4 ml vehiklom
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
hidrokortizon
Pfizer Luxembourg SARL
ZZ
6,99
NDC
1.2.2015
originalno
metilprednizolon
Pfizer Luxembourg SARL
ZZ
10,61
NDC
1.2.2015
originalno
metilprednizolon
Pfizer Luxembourg SARL
ZZ
9,61
NDC
1.2.2015
originalno
metilprednizolon
Pfizer Luxembourg SARL
ZZ
1,92
NDC
1.2.2015
originalno
metilprednizolon
Pfizer Luxembourg SARL
ZZ
16,39
NDC
1.2.2015
originalno
H01CB01
somatostatin
MEDIS, d.o.o.
H
12,58
NDC
15.1.2015
generično
H01CB01
somatostatin
MEDIS, d.o.o.
H
150,99
NDC
15.1.2015
generično
H01CB03
Lanreotid
IPSEN PHARMA,
Rp/Spec
1.398,94
IVDC
1.7.2014
30.6.2015 originalno
H01CB03
Lanreotid
IPSEN PHARMA,
Rp/Spec
881,74
IVDC
1.7.2014
30.6.2015 originalno
H01CB03
Lanreotid
IPSEN PHARMA,
Rp/Spec
1.140,19
IVDC
1.7.2014
30.6.2015 originalno
H01AX01
pegvisomant
Pfizer Limited
Rp
1.950,59
NDC
1.2.2015
originalno
H01AX01
pegvisomant
Pfizer Limited
Rp
2.920,82
NDC
1.2.2015
originalno
H01AX01
pegvisomant
Pfizer Limited
Rp
130,50
NDC
1.2.2015
originalno
H01AX01
pegvisomant
Pfizer Limited
Rp
3.885,25
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
H02AB09
078182
Solu-Medrol 1000 mg prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom in 1 vialo z
vehiklom za raztopino za injiciranje ali infundiranje
H02AB04
Solu-Medrol 125 mg prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 dvodelno vialo (Act-O-vial)
s praškom in 2 ml vehikla za raztopino za injiciranje ali
infundiranje
H02AB04
Solu-Medrol 40 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
ali infundiranje, škatla z 1 dvodelno vialo (Act-O-vial) s
praškom in 1 ml vehikla za raztopino za injiciranje ali
infundiranje
H02AB04
080446
Solu-Medrol 500 mg prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom in 1 vialo z
vehiklom za raztopino za injiciranje ali infundiranje
H02AB04
080454
078158
019666
019585
024872
024899
024880
081345
081426
070580
070572
Somatostatin Eumedica 0,25 mg prašek in vehikel za raztopino
za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom in 1 ampulo z vehiklom
Somatostatin Eumedica 3 mg prašek in vehikel za koncentrat
za raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom in 1
ampulo z vehiklom
SOMATULINE Autogel 120 mg raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo in
iglo s ščitnikom
SOMATULINE Autogel 60 mg raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo in
iglo s ščitnikom
SOMATULINE Autogel 90 mg raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo in
iglo s ščitnikom
SOMAVERT 10 mg prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 30 vial s praškom + 30 vial z vodo
SOMAVERT 15 mg prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 30 vial s praškom + 30 vial z vodo
SOMAVERT 20 mg prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 1 viala s praškom + 1 viala z vodo
SOMAVERT 20 mg prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, 30 vial s praškom + 30 vial z vodo
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
178 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
015725
SonoVue, 8 mikrolitrov/ml, prašek in vehikel za disperzijo za
injiciranje, 02-z ločenim MiniSpike sistemom
042633
026638
026620
009164
106399
008923
106402
008974
106410
024120
106429
083011
109819
130788
109827
130800
109851
109878
146274
082414
078824
Sorbisterit prašek za peroralno/rektalno suspenzijo, vsebnik s
500 g praška s priloženo odmerno žličko
Sorel 0,05 mg/g mazilo, škatla s tubo s 120 g mazila
Sorel 0,05 mg/g mazilo, škatla s tubo s 30 g mazila
Sorel 50 mikrogramov/ml dermalna raztopina, škatla s
plastenko s 60 ml raztopine
Sortis 10 mg filmsko obložene tablete, HDPE vsebnik z za
otroke varno zaporko z 90 tabletami
Sortis 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Sortis 20 mg filmsko obložene tablete, HDPE vsebnik z za
otroke varno zaporko z 90 tabletami
Sortis 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Sortis 40 mg filmsko obložene tablete, HDPE vsebnik z za
otroke varno zaporko z 90 tabletami
Sortis 40 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Sortis 80 mg filmsko obložene tablete, HDPE vsebnik z za
otroke varno zaporko z 90 tabletami
Sortis 80 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Sorvasta 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Sorvasta 15 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Sorvasta 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Sorvasta 30 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Sorvasta 40 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Sorvasta 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Sovaldi 400 mg filmsko obložene tablete, plastenka z 28
filmsko obloženimi tabletami
Spasmex 0,2 mg/5 ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
ampulami s 5 ml raztopine
Spasmex 5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem onotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
V08DA05
žveplov heksafluorid
Bracco International B.V.
ZZ
67,43
NDC
17.12.2014
originalno
V03AE01
D05AX02
D05AX02
polistirensulfonat
kalcipotriol
kalcipotriol
Fresenius Medical Care
Nephrologica Deutschland GmbH
Lek d.d.
Lek d.d.
Rp/Spec
Rp
Rp
18,21
19,11
4,46
NDC
NDC
NDC
17.12.2014
7.7.2014
7.7.2014
generično
generično
generično
D05AX02
kalcipotriol
Lek d.d.
Rp
13,69
NDC
7.7.2014
generično
C10AA05
atorvastatin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
19,40
NDC
1.2.2015
originalno
C10AA05
atorvastatin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
6,80
NDC
1.2.2015
originalno
C10AA05
atorvastatin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
19,40
NDC
1.2.2015
originalno
C10AA05
atorvastatin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
6,80
NDC
1.2.2015
originalno
C10AA05
atorvastatin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
23,13
NDC
1.2.2015
originalno
C10AA05
atorvastatin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
8,04
NDC
1.2.2015
originalno
C10AA05
atorvastatin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
23,13
NDC
1.2.2015
originalno
C10AA05
atorvastatin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
8,04
NDC
1.2.2015
originalno
C10AA07
rosuvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
12,12
NDC
1.2.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
15,13
NDC
1.2.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
15,72
NDC
1.2.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
24,49
NDC
1.2.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
28,42
NDC
1.2.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
Rp
8,23
NDC
1.2.2015
generično
J05AX15
sofosbuvir
KRKA, d.d., Novo mesto
Gilead Sciences International
Limited
16.297,50
NDC
1.1.2015
originalno
G04BD09
trospium
Lek d.d.
ZZ
3,56
NDC
7.7.2014
generično
G04BD09
Trospium
Lek d.d.
Rp
7,54
NDC
11.8.2014
originalno
ATC
Rp/Spec
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
179 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
023868
026930
012653
043672
019356
080047
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
tiotropijev bromid
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Rp
27,80
NDC
1.2.2015
originalno
tiotropijev bromid
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Rp
27,80
NDC
1.2.2015
originalno
J02AC02
itrakonazol
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
64,70
NDC
17.12.2014
originalno
J02AC02
itrakonazol
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
9,71
NDC
17.12.2014
originalno
J02AC02
itrakonazol
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
3,92
NDC
17.12.2014
originalno
J02AC02
itrakonazol
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
16,67
NDC
17.12.2014
originalno
L01XE06
Dasatinib
H/Rp
3.655,39
NDC
27.6.2014
originalno
L01XE06
dasatinib
H/Rp
3.655,39
NDC
17.12.2014
originalno
L01XE06
Dasatinib
H/Rp
1.712,57
NDC
27.6.2014
originalno
L01XE06
dasatinib
H/Rp
1.834,86
NDC
17.12.2014
originalno
L01XE06
Dasatinib
H/Rp
3.413,53
NDC
27.6.2014
originalno
L01XE06
dasatinib
H/Rp
3.655,39
NDC
17.12.2014
originalno
L01XE06
Dasatinib
H/Rp
3.413,53
NDC
27.6.2014
originalno
L01XE06
dasatinib
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
H/Rp
3.655,39
NDC
17.12.2014
originalno
Ime zdravila in pakiranje
ATC
SPIRIVA 18 mikrogramov prašek za inhaliranje, trde kapsule,
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) in
vdihovalnik HandiHaler
R03BB04
Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov raztopina za inhaliranje,
škatla z 1 vdihovalnikom Respimat in vložkom z 30 odmerki (60
vpihov)
R03BB04
SPORANOX 10 mg/ml peroralna raztopina, škatla s
stekleničko s 150 ml peroralne raztopine in merilno posodico
SPORANOX 100 mg trde kapsule, škatla s 15 kapsulami (3 x
5 kapsul v pretisnem omotu)
SPORANOX 100 mg trde kapsule, škatla s 4 kapsulami (1 x 4
kapsule v pretisnem omotu)
SPORANOX 100 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x
14 kapsul v pretisnem omotu)
008320
SPRYCEL 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami v perforiranih enoodmernih pretisnih omotih
SPRYCEL 100 mg filmsko obložene tablete, škatla z eno
plastenko s 30 tabletami
SPRYCEL 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 56
tabletami v 4 pretisnih omotih
SPRYCEL 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z eno
plastenko s 60 tabletami
SPRYCEL 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 56
tabletami v 4 pretisnih omotih
SPRYCEL 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z eno
plastenko s 60 tabletami
SPRYCEL 70 mg filmsko obložene tablete, škatla s 56
tabletami v 4 pretisnih omotih
SPRYCEL 70 mg filmsko obložene tablete, škatla z eno
plastenko s 60 tabletami
066575
STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg filmsko obložene tablete,
steklenička po 30 tablet
059838
STALEVO 125 mg/31,25 mg/200 mg filmsko obložene tablete,
steklenička po 30 tablet
N04BA03
066621
STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg filmsko obložene tablete,
steklenička po 30 tablet
056383
056340
008095
008010
008290
008150
008338
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
N04BA03
N04BA03
Bristol-Myers Squibb Pharma
EEIG, V.Britanija
BRISTOL-MYERS SQUIBB
PHARMA EEIG
Bristol-Myers Squibb Pharma
EEIG, V.Britanija
BRISTOL-MYERS SQUIBB
PHARMA EEIG
Bristol-Myers Squibb Pharma
EEIG, V.Britanija
BRISTOL-MYERS SQUIBB
PHARMA EEIG
Bristol-Myers Squibb Pharma
EEIG, V.Britanija
BRISTOL-MYERS SQUIBB
PHARMA EEIG
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
Orion Corporation
Rp
24,16
NDC
17.12.2014
originalno
Orion Corporation
Rp
24,92
NDC
17.12.2014
originalno
Orion Corporation
Rp
25,37
NDC
17.12.2014
originalno
180 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
N04BA03
splošno ime zdravila
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
levodopa, zaviralec
dekarboksilaze in
zaviralec COMT
V01AA20
razni alergenski
ekstrakti
Ident
Ime zdravila in pakiranje
035530
STALEVO 200 mg/50 mg/200 mg filmsko obložene tablete,
steklenička po 30 tablet
N04BA03
066354
STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg filmsko obložene tablete,
steklenička po 30 tablet
N04BA03
059820
017302
017345
017310
017353
145244
145245
145246
145247
STALEVO 75 mg/18,75 mg/200 mg filmsko obložene tablete,
steklenička po 30 tablet
Staloral 10 IR/ml + 100 IR/ml ali 10 IC/ml + 100 IC/ml
podjezično pršilo, škatla s 3 vialami z 10 ml pršila (1 viala z 10
IR/ml ali IC/ml in 2 viali s 100 IR/ml ali IC/ml)
Staloral 10 IR/ml + 300 IR/ml podjezično pršilo, škatla s 3
vialami z 10 ml pršila (1 viala z 10 IR/ml in 2 viali s 300 IR/ml)
Staloral 100 IR/ml ali 100 IC/ml podjezično pršilo, škatla z 2
vialama z 10 ml pršila
Staloral 300 IR/ml podjezično pršilo, škatla z 2 vialama z 10 ml
pršila
STAVRA 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
STAVRA 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
STAVRA 40 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
STAVRA 80 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ATC
Datum
začetka
veljavnosti
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Orion Corporation
Rp
26,58
NDC
17.12.2014
originalno
Orion Corporation
Rp
23,25
NDC
17.12.2014
originalno
Orion Corporation
Rp
23,85
NDC
17.12.2014
originalno
STALLERGENES S.A.
Rp/Spec
144,91
NDC
17.12.2014
originalno
STALLERGENES S.A.
Rp/Spec
144,91
NDC
17.12.2014
originalno
STALLERGENES S.A.
Rp/Spec
128,87
NDC
17.12.2014
originalno
STALLERGENES S.A.
Rp/Spec
128,87
NDC
17.12.2014
originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
V01AA20
razni alergenski
ekstrakti
razni alergenski
ekstrakti
razni alergenski
ekstrakti
C10AA05
atorvastatin
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
3,67
NDC
1.2.2015
generično
C10AA05
atorvastatin
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
3,91
NDC
1.2.2015
generično
C10AA05
atorvastatin
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
4,59
NDC
1.2.2015
generično
C10AA05
atorvastatin
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
5,26
NDC
1.2.2015
generično
G03AA07
levonorgestrel in
estrogen
Pfizer Europe MA, EEIG
Rp
3,02
NDC
1.2.2015
generično
L04AC05
ustekinumab
Janssen-Cilag International NV
Rp/Spec
2.774,85
NDC
17.12.2014
originalno
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
25,12
NDC
1.1.2015
generično
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
17,97
NDC
1.1.2015
generično
B05BB01
elektroliti
B. Braun Melsungen AG
ZZ
15,36
NDC
1.1.2015
generično
V01AA20
V01AA20
145568
Stediril-m 150 mikrogramov/30 mikrogramov obložene tablete,
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
STELARA 45 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski
brizgi, škatla z eno napolnjeno injekcijsko brizgo s pasivnim
varnostnim pripomočkom
Sterofundin ISO raztopina za infundiranje, škatla z 10
plastenkami s 1000 ml raztopine
Sterofundin ISO raztopina za infundiranje, škatla z 10
plastenkami s 500 ml raztopine
Sterofundin ISO raztopina za infundiranje, škatla z 10
plastenkami z 250 ml raztopine
141668
STESOLID 10 mg rektalna raztopina, 5x10 mg
N05BA01
Diazepam
Apta Medica Internacional d.o.o.
12,40
IVDC
1.7.2014
30.6.2015 generično
141654
STESOLID 5 mg rektalna raztopina, 5x5 mg
N05BA01
Diazepam
Apta Medica Internacional d.o.o.
12,05
IVDC
1.7.2014
30.6.2015 generično
032581
102121
145570
145569
181 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Režim
izdaje
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
L01XE21
regorafenib
Rp/Spec
J05AG03
efavirenz
N06BA09
atomoksetin
N06BA09
atomoksetin
N06BA09
atomoksetin
N06BA09
atomoksetin
N06BA09
atomoksetin
N06BA09
atomoksetin
N06BA09
atomoksetin
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
144508
Ime zdravila in pakiranje
Stivarga 40 mg filmsko obložene tablete, 84 tablet (3 plastenke
po 28 tablet)
STOCRIN 600 mg filmsko obložene tablete, škatla s plastenko
s 30 tabletami
Strattera 10 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami (1 x 7
kapsul v pretisnem omotu)
Strattera 100 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)
Strattera 18 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami (1 x 7
kapsul v pretisnem omotu)
Strattera 25 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)
Strattera 40 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)
Strattera 60 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)
Strattera 80 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)
007218
Suboxone 2 mg/0,5 mg podjezične tablete, škatla po 7 tablet
N07BC51
nalokson
007340
Suboxone 8 mg/2 mg podjezične tablete, škatla po 7 tablet
N07BC51
nalokson
Bayer Pharma AG
MERCK SHARP & DOHME
Limited
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
ELI LILLY FARMACEVTSKA
DRUŽBA, d.o.o.
RB Pharmaceuticals Limited, Velika
Britanija
RB Pharmaceuticals Limited, Velika
Britanija
056081
SUBSTITOL 120 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
N02AA01
morfin
MEDIS, d.o.o.
ZZ
37,70
NDC
15.1.2015
originalno
056103
SUBSTITOL 200 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
N02AA01
morfin
MEDIS, d.o.o.
ZZ
53,40
NDC
15.1.2015
originalno
033588
Sufentanil Torrex 5 mikrogramov/ml raztopina za injiciranje ali
koncentrat za, škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine
N01AH03
Sufentanil
Chiesi Slovenija d.o.o.,
ZZ
8,76
NDC
14.6.2014
generično
N01AH03
Chiesi Slovenija d.o.o.,
ZZ
23,41
NDC
14.6.2014
generično
A07EC01
Sufentanil
sulfasalazin
(salazosulfapiridin)
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
5,54
NDC
1.2.2015
originalno
G04BD08
solifenacin
Lek d.d.
Rp
18,45
NDC
7.7.2014
generično
G04BD08
solifenacin
Lek d.d.
Rp
18,45
NDC
7.7.2014
generično
Ident
145852
033561
099500
144496
099513
099527
099530
099544
033596
080462
132411
132438
Sufentanil Torrex 50 mikrogramov/ml raztopina za injiciranje ali
koncentrat za, škatla s 5 ampulami s 5 ml raztopine
Sulfasalazin Krka 500 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 50
tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Sulfesa 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v PVC/PVDC-Al ali OPA/Alu/PVC/Al pretisnem
omotu)
Sulfesa 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v PVC/PVDC-Al ali OPA/Alu/PVC/Al pretisnem
omotu)
ATC
4.264,30
NDC
1.2.2015
originalno
214,89
NDC
15.1.2015
originalno
Rp/Spec
20,33
NDC
1.2.2015
originalno
Rp/Spec
111,08
NDC
1.2.2015
originalno
Rp/Spec
20,33
NDC
1.2.2015
originalno
Rp/Spec
79,74
NDC
1.2.2015
originalno
Rp/Spec
79,74
NDC
1.2.2015
originalno
Rp/Spec
79,74
NDC
1.2.2015
originalno
Rp/Spec
107,86
NDC
1.2.2015
originalno
ZZ
4,90
IVDC
1.6.2014
31.5.2015 originalno
ZZ
14,50
IVDC
1.6.2014
31.5.2015 originalno
H/Rp
182 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
080993
044598
044601
002577
032824
047902
002593
045004
096768
002550
016225
016209
079103
018589
018597
018619
111910
111899
146515
Ime zdravila in pakiranje
SULPIRID BELUPO 50 mg trde kapsule, škatla s 30
kapsulami (2 x 15 kapsul v pretisnem omotu)
Sumacta 100 mg obložene tablete, škatla s 6 tabletama (2 x 3
tableti v pretisnem omotu)
Sumacta 50 mg obložene tablete, škatla z 12 tabletami (2 x 6
tableti v pretisnem omotu)
SUMAMED 125 mg filmsko obložene tablete, škatla s 6
tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)
SUMAMED 250 mg trde kapsule, škatla s 6 kapsulamii (1 x 6
kapsul v pretisnem omotu)
SUMAMED 40 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo, škatla s
polietilenskim vsebnikom (z za otroke varno zaporko) s
praškom za pripravo 15 ml suspenzije, dvostransko merilno
žličko in brizgo za peroralno odmerjanje
SUMAMED 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s 3
tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)
SUMAMED 500 mg prašek za raztopino za infundiranje, škatla
s 5 vialami s praškom
SUMAMED S 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z 2
tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)
SUMAMED za otroke 20 mg/ml prašek za peroralno
suspenzijo, škatla s polietilenskim vsebnikom (z za otroke
varno zaporko) s praškom za pripravo 20 ml suspenzije,
dvostransko merilno žličko in brizgo za peroralno odmerjanje
Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 6 tabletami
(1 x 6 tablet v pretisnem omotu)
Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 12 tabletami
(2 x 6 tablet v pretisnem omotu)
Suprarenin 1 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5
ampulami z 1 ml raztopine
Sutent 12,5 mg trde kapsule, škatla , plastenka s 30 trdimi
kapsulami
Sutent 25 mg trde kapsule, škatla , plastenka s 30 trdimi
kapsulami
Sutent 50 mg trde kapsule, škatla , plastenka s 30 trdimi
kapsulami
Sycrest 10 mg podjezične tablete, škatla s 60 tabletami v
pretisnih omotih
Sycrest 5 mg podjezične tablete, škatla s 60 tabletami v
pretisnih omotih
Sylvant 100 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 viala
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Sulpirid
Belupo, d.o.o.,
Rp
2,57
NDC
14.6.2014
generično
N02CC01 sumatriptan
Actavis Group PTC ehf.
Rp
5,60
NDC
1.2.2015
generično
N02CC01 sumatriptan
Actavis Group PTC ehf.
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
11,95
NDC
1.2.2015
generično
Rp
4,07
NDC
21.7.2014
originalno
Rp
8,33
NDC
21.7.2014
originalno
Rp
3,89
NDC
21.7.2014
originalno
Rp
5,58
NDC
21.7.2014
originalno
131,85
NDC
21.7.2014
originalno
Rp
3,89
NDC
21.7.2014
originalno
ATC
N05AL01
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
J01FA10
azitromicin
J01FA10
azitromicin
J01FA10
azitromicin
J01FA10
azitromicin
J01FA10
azitromicin
J01FA10
azitromicin
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
J01FA10
azitromicin
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
2,36
NDC
21.7.2014
originalno
N02CC01 sumatriptan
Sandoz GmbH
Rp
5,75
NDC
17.12.2014
generično
N02CC01 sumatriptan
Sandoz GmbH
Rp
11,95
NDC
17.12.2014
generično
4,02
NDC
1.2.2015
originalno
H
C01CA24
adrenalin
sanofi-aventis d.o.o.
ZZ
L01XE04
sunitinib
Pfizer Limited
H/Rp
1.329,28
NDC
1.2.2015
originalno
L01XE04
sunitinib
Pfizer Limited
H/Rp
2.656,14
NDC
1.2.2015
originalno
L01XE04
sunitinib
Pfizer Limited
H/Rp
5.284,78
NDC
1.2.2015
originalno
N05AH05
asenapin
Organon N.V.
Rp
130,88
NDC
17.12.2014
originalno
N05AH05
asenapin
Organon N.V.
Rp
131,90
NDC
17.12.2014
originalno
L04AC11
siltuksimab
Janssen-Cilag International NV
H
528,02
NDC
17.12.2014
originalno
183 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
146516
Ime zdravila in pakiranje
Sylvant 400 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 viala
L04AC11
055786
Symbicort Turbuhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrograma na
odmerek prašek za inhaliranje, škatla z 1 inhalatorjem s
praškom za inhaliranje za 120 odmerkov
R03AK07
083038
Symbicort Turbuhaler 320 mikrogramov/9 mikrogramov na
odmerek prašek za inhaliranje, škatla z 1 inhalatorjem s
praškom za inhaliranje za 60 odmerkov
R03AK07
055794
098914
Symbicort Turbuhaler 80 mikrogramov/4,5 mikrograma na
odmerek prašek za inhaliranje, škatla z 1 inhalatorjem s
praškom za inhaliranje za 120 odmerkov
SYMMETREL kapsule 100 mg, škatla z 60 kapsulami
R03AK07
N04BB01
020893
SYNAGIS 100 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
škatla z 1 vialo s praškom in 1 ampulo z 1 ml vode za injekcije J06BB16
020907
SYNAGIS 50 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
škatla z 1 vialo s praškom in 1 ampulo z 1 ml vode za injekcije
012882
Synflorix suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi,
1 napolnjena injekcijska brizga in 1 igla
J07AL52
Ident
ATC
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
siltuksimab
formoterol in druge
učinkovine za
obstruktivne pljučne
bolezni
formoterol in druge
učinkovine za
obstruktivne pljučne
bolezni
formoterol in druge
učinkovine za
obstruktivne pljučne
bolezni
Amantadin
Janssen-Cilag International NV
H
AstraZeneca AB
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
2.090,01
NDC
17.12.2014
originalno
Rp
35,32
NDC
15.1.2015
originalno
AstraZeneca AB
Rp
34,61
NDC
15.1.2015
originalno
AstraZeneca AB
Kemofarmacija d.d.
Rp
30,35
15,78
NDC
IVDC
15.1.2015
13.5.2014
originalno
30.4.2015 generično
palivizumab
AbbVie Ltd
ZZ
859,50
NDC
1.1.2015
originalno
palivizumab
cepivo proti
pnevmokokom s
prečiščenimi
polisaharidnimi
antigeni v komb. s
cepivom proti
hemofilusu influence
vezano
AbbVie Ltd
ZZ
517,81
NDC
1.1.2015
originalno
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
ZZ
46,32
NDC
17.12.2014
originalno
H01BB02
oksitocin
Novartis Pharma GmbH
Rp
4,75
NDC
1.2.2015
originalno
H01BB02
oksitocin
Novartis Pharma GmbH
H
36,42
NDC
1.2.2015
originalno
J06BB16
082309
Syntocinon 40 i.e./ml pršilo za nos, raztopina, škatla s
steklenim vsebnikom s 5 ml raztopine in odmernim ventilom
Syntocinon 5 i.e. koncentrat za raztopino za infundiranje /
raztopina za injiciranje, omot z 10 škatlami z 10 ampulami z 1
ml raztopine
025399
TachoSil, zdravilna gobica, 1 gobica velikosti 3,0cm x 2,5cm
B02BC30
kombinacije
Takeda Austria GmbH
H
63,98
NDC
17.12.2014
originalno
025305
TachoSil, zdravilna gobica, 1 gobica velikosti 9,5cm x 4,8cm
B02BC30
Tacni 0,5 mg trde kapsule, škatla z vrečko s 30 kapsulami (3 x
10 kapsul v pretisnem omotu)
L04AD02
Tacni 1 mg trde kapsule, škatla z vrečko s 60 kapsulami (6 x
10 kapsul v pretisnem omotu)
L04AD02
kombinacije
Takeda Austria GmbH
H
311,33
NDC
17.12.2014
originalno
takrolimus
Teva Pharma B.V.
H/Rp
25,07
NDC
1.2.2015
generično
takrolimus
Teva Pharma B.V.
H/Rp
75,90
NDC
1.2.2015
generično
082325
123145
123153
184 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Ident
Ime zdravila in pakiranje
066893
N02AX02
Tramadol
N02AX02
tramadol
N02AX02
002070
Tadol 100 mg svečke, škatla s 5 svečkami v dvojnem traku
Tadol 100 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Tadol 100 mg/ml peroralne kapljice, raztopina, škatla s
stekleničko s 96 ml raztopine in odmerno črpalko
Tadol 150 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Tadol 200 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Tadol 50 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul
v pretisnem omotu)
Tadol 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje, škatla s
5 ampulami z 1 ml raztopine
Tadol 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje, škatla s
5 ampulami z 2 ml raztopine
Tafen nasal 50 mikrogramov/odmerek pršilo za nos,
suspenzija, škatla s stekleničko z nastavkom in s pokrovčkom
za 200 odmerkov (vpihov)
Naziv zavezanca
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto,
145923
145924
ATC
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
Rp
1,29
NDC
14.6.2014
generično
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,63
NDC
1.2.2015
generično
tramadol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
9,84
NDC
1.2.2015
generično
N02AX02
tramadol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
6,41
NDC
1.2.2015
generično
N02AX02
tramadol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
8,30
NDC
1.2.2015
generično
N02AX02
tramadol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
1,82
NDC
1.2.2015
generično
N02AX02
tramadol
KRKA, d.d., Novo mesto
ZZ
1,96
NDC
1.2.2015
generično
N02AX02
tramadol
KRKA, d.d., Novo mesto
ZZ
2,10
NDC
1.2.2015
generično
R01AD05
budezonid
Rp
6,38
NDC
7.7.2014
generično
Tafinlar 50 mg trde kapsule, 120 kapsul
L01XE23
dabrafenib
Rp/Spec
4.599,92
NDC
17.12.2014
originalno
L01XE23
dabrafenib
Rp/Spec
1.618,45
NDC
17.12.2014
originalno
B01AC05
tiklopidin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
9,78
NDC
1.2.2015
generično
Heaton k.s.
ZZ
101,62
NDC
1.2.2015
generično
083054
Tafinlar 75 mg trde kapsule, 28 kapsul
Tagren 250 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Taira 4 mg/5 ml koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla
z 1 stekleno vialo s 5 ml koncentrata
Talcid 500 mg žvečljive tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)
Tametil 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s stekleničko s
30 tabletami
Lek d.d.
GlaxoSmithKline Trading Services
Limited
GlaxoSmithKline Trading Services
Limited
038245
012084
013188
068012
068063
066885
066915
066923
089079
146395
M05BA08 zoledronska kislina
A02AD04
hidrotalcit
BAYER d.o.o.
Rp
2,81
NDC
17.12.2014
originalno
A03FA03
domperidon
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,36
NDC
1.2.2015
generično
Tanyz 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem, škatla s
30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
G04CA02
tamsulozin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,90
NDC
1.2.2015
generično
123838
015555
015563
015547
TANYZ ERAS 0,4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TARCEVA 100 mg filmsko obložene tablete, 30 tablet
TARCEVA 150 mg filmsko obložene tablete, 30 tablet
TARCEVA 25 mg filmsko obložene tablete, 30 tablet
G04CA02
L01XE03
L01XE03
L01XE03
tamsulozin
erlotinib
erlotinib
erlotinib
KRKA, d.d., Novo mesto
Roche Products Limited
Roche Products Limited
Roche Products Limited
Rp
Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
3,49
1.656,70
2.046,26
455,74
NDC
NDC
NDC
NDC
1.2.2015
15.1.2015
15.1.2015
15.1.2015
generično
originalno
originalno
originalno
118591
Targinact 10 mg/5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N02AA55
oksikodon,
kombinacije
Mundipharma GmbH
Rp/Spec
36,46
NDC
15.1.2015
originalno
016403
185 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N02AA55
oksikodon,
kombinacije
Mundipharma GmbH
Rp/Spec
68,32
NDC
15.1.2015
originalno
Targinact 20 mg/10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N02AA55
oksikodon,
kombinacije
Mundipharma GmbH
Rp/Spec
64,30
NDC
15.1.2015
originalno
118630
Targinact 20 mg/10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N02AA55
oksikodon,
kombinacije
Mundipharma GmbH
Rp/Spec
121,76
NDC
15.1.2015
originalno
118648
Targinact 40 mg/20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N02AA55
oksikodon,
kombinacije
Mundipharma GmbH
Rp/Spec
112,92
NDC
15.1.2015
originalno
118656
Targinact 40 mg/20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N02AA55
oksikodon,
kombinacije
Mundipharma GmbH
Rp/Spec
223,07
NDC
15.1.2015
originalno
118664
Targinact 5 mg/2,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N02AA55
oksikodon,
kombinacije
Mundipharma GmbH
Rp/Spec
24,70
NDC
15.1.2015
originalno
oksikodon,
kombinacije
Mundipharma GmbH
Rp/Spec
45,42
NDC
15.1.2015
originalno
teikoplanin
sanofi-aventis d.o.o.
H
26,39
NDC
1.2.2015
originalno
013919
Targinact 5 mg/2,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N02AA55
Targocid 200 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z eno vialo s praškom in eno ampulo s 3,2
ml vehikla
J01XA02
Targocid 400 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z eno vialo s praškom in eno ampulo s 3,2
ml vehikla
J01XA02
teikoplanin
sanofi-aventis d.o.o.
H
47,29
NDC
1.2.2015
originalno
001422
Tarka 180 mg/2 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
C09BB10
trandolapril in
verapamil
ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
Rp
11,30
NDC
17.12.2014
originalno
040100
Tarka 240 mg/2 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
C09BB10
trandolapril in
verapamil
ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
Rp
22,55
NDC
17.12.2014
originalno
C09BB10
trandolapril in
verapamil
ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
Rp
26,97
NDC
17.12.2014
originalno
L01XE08
nilotinib
Novartis Europharm Limited
H/Rp
2.648,27
NDC
15.1.2015
originalno
L01XE08
nilotinib
Novartis Europharm Limited
H/Rp
3.648,73
NDC
15.1.2015
originalno
N04BX01
tolkapon
Meda AB
Rp/Spec
105,34
NDC
17.12.2014
originalno
Ident
Ime zdravila in pakiranje
118613
Targinact 10 mg/5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
118621
118672
013900
040240
118010
029777
015423
Tarka 240 mg/4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Tasigna 150 mg trde kapsule, škatla s 112 kapsulami v
pretisnih omotih (PVC/PVDC/Al)
Tasigna 200 mg trde kapsule, zgibanka z 112 kapsulami
(pretisni omot PVC/PVDC/Al)
Tasmar 100 mg filmsko obložene tablete, 100 filmsko
obloženih tablet
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
186 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
J01MA12
levofloksacin
sanofi-aventis d.o.o.
H
37,92
NDC
1.2.2015
originalno
J01MA12
levofloksacin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
12,29
NDC
1.2.2015
originalno
R06AA04
klemastin
Novartis Consumer Health GmbH
ZZ
5,84
NDC
17.12.2014
originalno
L01CD02
docetaksel
Aventis Pharma S.A.
H
533,01
NDC
17.12.2014
originalno
L01CD02
docetaksel
Aventis Pharma S.A.
H
71,11
NDC
17.12.2014
originalno
L01CD02
docetaksel
Aventis Pharma S.A.
H
275,09
NDC
17.12.2014
originalno
H
182,51
NDC
1.2.2015
originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
094188
Ime zdravila in pakiranje
Tavanic 5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s stekleničko
po 100 ml raztopine
Tavanic 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami
(1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Tavegyl 1 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5 ampulami z
2 ml raztopine
Taxotere 160 mg/80 ml koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo
TAXOTERE 20 mg/1 ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo
TAXOTERE 80 mg/4 ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo
032190
TAZOCIN 4 g/0,5 g prašek za raztopino za infudiranje, škatla z
12 vialami s praškom
J01CR05
piperacilin in zaviralci
laktamaz beta
Pfizer Europe MA, EEIG
040118
Td-pur suspenzija za injiciranje, škatla z 1 napolnjeno
injekcijsko brizgo z 0,5 ml suspenzije in injekcijsko iglo
J07AM51
tetanusni toksoid v
kombinaciji z davičnim Novartis Vaccines and Diagnostics
toksoidom
GmbH&CoKG
ZZ
4,69
NDC
17.12.2014
originalno
040134
Td-pur suspenzija za injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami z 0,5 ml suspenzije in 10 injekcijskimi
iglami
J07AM51
tetanusni toksoid v
kombinaciji z davičnim Novartis Vaccines and Diagnostics
toksoidom
GmbH&CoKG
ZZ
40,10
NDC
17.12.2014
originalno
S01XA20
umetne solze in druga
nevtralna zdravila
S.A. Alcon Couvreur N.V.
BRp
4,75
NDC
17.12.2014
originalno
N07XX09
dimetilfumarat
Biogen Idec Limited
Rp/Spec
352,68
NDC
17.12.2014
originalno
N07XX09
dimetilfumarat
Rp/Spec
1.388,73
NDC
17.12.2014
originalno
N03AF01
karbamazepin
Biogen Idec Limited
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
6,86
IVDC
1.12.2014
30.11.2015 originalno
N03AF01
karbamazepin
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
9,43
IVDC
1.12.2014
30.11.2015 originalno
R06AX26
feksofenadin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
5,28
NDC
1.2.2015
originalno
R06AX26
feksofenadin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
5,28
NDC
1.2.2015
originalno
Ident
009202
009245
068519
107964
094170
087041
146272
146273
082864
TEARS NATURALE II 1 mg/3 mg v 1 ml kapljice za oko,
raztopina, škatla s kapalnim vsebnikom s 15 ml raztopine
Tecfidera 120 mg gastrorezistentne trde kapsule, 14 kapsul v
pretisnih omotih
Tecfidera 240 mg gastrorezistentne trde kapsule, 56 kapsul v
pretisnih omotih
TEGRETOL 200 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)
ATC
087335
TEGRETOL CR 400 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Telfast 120 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Telfast 180 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
119229
Telmisartan Actavis 40 mg tablete, 28 tablet v pretisnih omotih C09CA07
telmisartan
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,32
NDC
1.2.2015
generično
119288
Telmisartan Actavis 40 mg tablete, 98 tablet v pretisnih omotih C09CA07
telmisartan
SANOLABOR, D.D.
Rp
13,73
NDC
1.2.2015
generično
096083
087327
187 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Telmisartan Actavis 80 mg tablete, 28 tablet v pretisnih omotih C09CA07
telmisartan
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,91
NDC
1.2.2015
generično
C09CA07
telmisartan
SANOLABOR, D.D.
Rp
15,72
NDC
1.2.2015
generično
C09CA07
telmisartan
Lek d.d.
Rp
8,94
NDC
7.7.2014
generično
C09CA07
telmisartan
Lek d.d.
Rp
4,08
NDC
11.8.2014
generično
C09CA07
telmisartan
Lek d.d.
Rp
8,39
NDC
7.7.2014
generično
C09CA07
telmisartan
Lek d.d.
Rp
4,67
NDC
11.8.2014
generično
119865
Telmisartan Actavis 80 mg tablete, 98 tablet v pretisnih omotih
Telmisartan Lek 20 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)
Telmisartan Lek 40 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)
Telmisartan Lek 40 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)
Telmisartan Lek 80 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)
Telmisartan Lek 80 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)
C09CA07
telmisartan
Lek d.d.
Rp
10,22
NDC
7.7.2014
generično
145978
Telmisartan/hidroklorotiazid Lek 40 mg/12,5 mg obložene
tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
C09DA07
Telmisartan in diuretiki LEK farmacevtska družba d.d.,
Rp
8,18
NDC
15.4.2014
generično
145979
Telmisartan/hidroklorotiazid Lek 80 mg/12,5 mg obložene
tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
C09DA07
Telmisartan in diuretiki LEK farmacevtska družba d.d.,
Rp
9,18
NDC
15.4.2014
generično
C09DA07
Telmisartan in diuretiki LEK farmacevtska družba d.d.,
Rp
10,62
NDC
15.4.2014
generično
N05BA06
lorazepam
13,03
NDC
17.12.2014
originalno
L01AX03
temozolomid
Rp/Spec
152,43
NDC
15.1.2015
originalno
L01AX03
temozolomid
Rp/Spec
189,33
NDC
15.1.2015
originalno
L01AX03
temozolomid
Rp/Spec
235,25
NDC
15.1.2015
originalno
L01AX03
temozolomid
H
283,58
NDC
15.1.2015
originalno
L01AX03
temozolomid
Rp/Spec
30,81
NDC
15.1.2015
originalno
L01AX03
temozolomid
SALUS, Ljubljana, d.d.
MERCK SHARP & DOHME
Limited
MERCK SHARP & DOHME
Limited
MERCK SHARP & DOHME
Limited
MERCK SHARP & DOHME
Limited
MERCK SHARP & DOHME
Limited
MERCK SHARP & DOHME
Limited
Rp/Spec
299,92
NDC
15.1.2015
originalno
L01AX03
temozolomid
Sandoz Pharmaceuticals
Rp/Spec
215,31
NDC
1.2.2015
generično
L01AX03
temozolomid
Sandoz Pharmaceuticals
Rp/Spec
299,91
NDC
1.2.2015
generično
L01AX03
temozolomid
Sandoz Pharmaceuticals
Rp/Spec
379,56
NDC
1.2.2015
generično
Ident
Ime zdravila in pakiranje
119350
119415
119830
146232
119857
146233
145980
072770
057878
057916
057932
057967
057860
057959
106178
106186
106208
Telmisartan/hidroklorotiazid Lek 80 mg/25 mg obložene tablete,
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
TEMESTA 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
ampulami z 1 ml raztopine
Temodal 100 mg trde kapsule, škatla po 5 kapsul v
posameznih vrečicah
Temodal 140 mg trde kapsule, škatla po 5 kapsul v
posameznih vrečicah
Temodal 180 mg trde kapsule, škatla po 5 kapsul v
posameznih vrečicah
Temodal 2,5 mg/ml prašek za raztopino za infundiranje, 1 viala
Temodal 20 mg trde kapsule, škatla po 5 kapsul v posameznih
vrečicah
Temodal 250 mg trde kapsule, škatla po 5 kapsul v
posameznih vrečicah
Temozolomid Sandoz 100 mg trde kaspule, steklenička s 5
kapsulami
Temozolomid Sandoz 140 mg trde kaspule, steklenička s 5
kapsulami
Temozolomid Sandoz 180 mg trde kaspule, steklenička s 5
kapsulami
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
188 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L01AX03
temozolomid
Sandoz Pharmaceuticals
Rp/Spec
47,34
NDC
1.2.2015
generično
L01AX03
temozolomid
Sandoz Pharmaceuticals
Rp/Spec
513,60
NDC
1.2.2015
generično
Temozolomide Teva 100 mg trde kapsule, škatla, 5 kapsul
L01AX03
temozolomid
Teva Pharma B.V.
Rp/Spec
215,31
NDC
1.2.2015
generično
104922
Temozolomide Teva 140 mg trde kapsule, škatla, 5 kapsul
L01AX03
temozolomid
Teva Pharma B.V.
Rp/Spec
299,91
NDC
1.2.2015
generično
104930
Temozolomide Teva 180 mg trde kapsule, škatla, 5 kapsul
L01AX03
temozolomid
Teva Pharma B.V.
Rp/Spec
379,56
NDC
1.2.2015
generično
104906
Temozolomide Teva 20 mg trde kapsule, škatla, 5 kapsul
L01AX03
temozolomid
Teva Pharma B.V.
Rp/Spec
47,34
NDC
1.2.2015
generično
104949
Temozolomide Teva 250 mg trde kapsule, škatla, 5 kapsul
Tenox 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Tenox 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami ( 3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
L01AX03
temozolomid
Teva Pharma B.V.
Rp/Spec
513,60
NDC
1.2.2015
generično
C08CA01
amlodipin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,86
NDC
1.2.2015
generično
C08CA01
amlodipin
Pindolol in drugi
diuretiki
KRKA, d.d., Novo mesto
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto
Rp
2,77
NDC
1.2.2015
generično
sNDC
14.6.2014
originalno
zofenopril
Menarini International O.L.S.A.
Rp
10,85
NDC
1.2.2015
originalno
zofenopril
Menarini International O.L.S.A.
Rp
12,67
NDC
1.2.2015
originalno
106216
Ime zdravila in pakiranje
Temozolomid Sandoz 20 mg trde kaspule, steklenička s 5
kapsulami
Temozolomid Sandoz 250 mg trde kaspule, steklenička s 5
kapsulami
104914
Ident
106160
014176
014168
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
065072
TENZIMET 20 tbl
C07CA03
Tenzopril 30 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
C09AA15
Tenzopril 7,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
C09AA15
145840
Tenzopril HCT 30 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, škatla
z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
C09BA15
zofenopril in diuretiki
Menarini International O.L.S.A.
Rp
12,67
NDC
1.2.2015
originalno
145841
Tenzopril HCT 30 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, škatla
z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)
C09BA15
zofenopril in diuretiki
Menarini International O.L.S.A.
Rp
39,95
NDC
1.2.2015
originalno
083127
Teotard 200 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 40 kapsulami (4 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
R03DA04
teofilin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,88
NDC
1.2.2015
originalno
R03DA04
teofilin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,86
NDC
1.2.2015
originalno
L01AC01
tiotepa
ADIENNE S.r.l.
H
819,41
NDC
17.12.2014
originalno
L01AC01
tiotepa
ADIENNE S.r.l.
H
136,99
NDC
17.12.2014
originalno
D01BA02
Terbinafin
Arrow Generics Limited,
Rp
8,41
NDC
27.6.2014
generično
D01BA02
Terbinafin
Generics UK Ltd.,
Rp
8,41
NDC
14.6.2014
generično
082813
065196
083143
112984
113000
020460
034754
Teotard 350 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 40 kapsulami (4 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
TEPADINA 100 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo
TEPADINA 15 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo
Terbinafin Arrow 250 mg tablete, škatla s 14 tabletami (1 x 14
tablet v pretisnem omotu)
Terbinafin Mylan 250 mg tablete, škatla s 14 tabletami (1 x 14
tablet v pretisnem omotu)
Rp
189 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
005371
062090
098825
Ime zdravila in pakiranje
ATC
TERTENSIF SR 1,5 mg filmsko obložene tablete s
podaljšanim sproščanjem, škatla s 30 tabletami (2 x 15 ali 3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
C03BA11
TERTENSIF SR 1,5 mg filmsko obložene tablete s
podaljšanim sproščanjem, škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v
pretisnem omotu)
C03BA11
TertensifKomb 10 mg/2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s
polipropilensko plastenko s 30 tabletami
C09BA04
019682
Test Helicobacter INFAI, 75 mg prašek za peroralno raztopino,
škatla s stekleničko s 75g praška za peroralno raztopino s 4
epruvetami za vzorce izdiha in upogljivo slamico za pihanje.
V04CX
Test Helicobacter INFAI, 75 mg prašek za peroralno raztopino,
škatla s stekleničko s 75g praška za peroralno raztopino z 2
PVC vrečkama po 100 ml za vzorce izdiha in upogljivo slamico
za pihanje.
V04CX
145045
TESTIM 50 mg transdermalni gel, škatla s 30 tubami s 5 g gela G03BA03
019674
011908
002097
071331
070831
071633
071617
095591
095613
136044
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
indapamid
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
4,61
NDC
17.12.2014
originalno
indapamid
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
12,79
NDC
17.12.2014
originalno
perindopril in diuretiki SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
16,62
NDC
17.12.2014
originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
Drugi diagnostiki
INFAI Institut f1r biomedizinishe
Analytik undNMR Imaging GmbH
H/Rp
23,97
NDC
17.12.2014
originalno
Drugi diagnostiki
INFAI Institut f1r biomedizinishe
Analytik undNMR Imaging GmbH
H/Rp
23,97
NDC
17.12.2014
originalno
testosteron
Ferring GmbH
Rp
45,28
NDC
17.12.2014
originalno
ZZ
8,76
NDC
1.2.2015
originalno
tetanusni toksoid
Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH&CoKG
ZZ
3,76
NDC
17.12.2014
originalno
hidroksietilškrob
B. Braun Melsungen AG
ZZ
16,69
NDC
1.1.2015
originalno
hidroksietilškrob
B. Braun Melsungen AG
ZZ
16,69
NDC
1.1.2015
originalno
B05AA07
hidroksietilškrob
B. Braun Melsungen AG
ZZ
12,49
NDC
1.1.2015
originalno
B05AA07
hidroksietilškrob
B. Braun Melsungen AG
ZZ
12,49
NDC
1.1.2015
originalno
L03AA02
filgrastim
Teva GmbH
Rp/Spec
71,65
NDC
17.12.2014
podobno
biološko
L03AA02
filgrastim
Teva GmbH
Rp/Spec
114,39
NDC
17.12.2014
podobno
biološko
N02BE01
paracetamol
Teva Pharma B.V.
BRp
1,34
NDC
1.2.2015
Tetagam P 250 i.e. raztopina za injiciranje, škatla z 1
napolnjeno injekcijsko brizgo z 1 ml raztopine
J06BB02
Tetanol pur 40 i.e. suspenzija za injiciranje, škatla z 1
napolnjeno brizgo z 0,5 ml suspenzije brez priložene injekcijske
igle
J07AM01
Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje, 1 polietilenska
plastenka (Ecoflac plus) s 500 ml raztopine
B05AA07
Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje, 1
polipropilenska vrečka (Ecobag) s 500 ml raztopine
B05AA07
Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje, 1 polietilenska
plastenka (Ecoflac plus) s 500 ml raztopine
Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje, 1 polipropilenska
vrečka (Ecobag) s 500 ml raztopine
Tevagrastim 30.000 k.i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje ali
infundiranje, 1 napolnjena injekcijska brizga (z varnostno
zaščito za iglo)
Tevagrastim 48.000 k.i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje ali
infundiranje, 1 napolnjena injekcijska brizga (z varnostno
zaščito za iglo)
Tevitamol 500 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
humani imunoglobulini
proti tetanusnemu
toksinu
CSL Behring GmbH
generično
190 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
143439
143456
043613
144070
144084
144678
144664
Ime zdravila in pakiranje
Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg trde kapsule, škatla s 126
kapsulami v pretisnih omotih
Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg trde kapsule, škatla s 84
kapsulami v pretisnih omotih
Thalidomide Celgene 50 mg trde kapsule, škatla z 28
kapsulami v pretisnih omotih
Thiogamma 600 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Thiogamma 600 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
THIOPENTAL INJECTION BP 1 g, škatla s 50 vialami s po 1
g praška
THIOPENTAL INJECTION BP 500 mg, škatla s 50 vialami s
po 0,5 g praška
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L01BC53
tegafur, kombinacije
Nordic Pharma B.V.
Rp/Spec
373,51
NDC
17.12.2014
originalno
L01BC53
tegafur, kombinacije
Nordic Pharma B.V.
Rp/Spec
353,90
NDC
17.12.2014
originalno
L04AX02
talidomid
Celgene Europe Limited
Rp/Spec
396,81
NDC
17.12.2014
originalno
A16AX01
tiooktanojska kislina
WÖRWAG Pharma
BRp
14,97
NDC
1.2.2015
generično
A16AX01
tiooktanojska kislina
WÖRWAG Pharma
BRp
27,60
NDC
1.2.2015
generično
N05CA19
tiopental
ALTAMEDICS d.o.o.
92,47
NDC
1.1.2015
generično
N05CA19
tiopental
ALTAMEDICS d.o.o.
95,13
NDC
1.1.2015
generično
L01XX35
AOP Orphan Pharmaceuticals AG Rp
372,23
NDC
17.12.2014
originalno
L04AA04
anagrelid
imunoglobulin proti
timocitom (kunčji)
GENZYME EUROPE B.V.
H
221,92
NDC
17.12.2014
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
097993
Thromboreductin 0,5 mg trde kapsule, škatla s polietilensko
plastenko s 100 kapsulami z za otroke varno zaporko
Thymoglobuline 25 mg prašek za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo (10 ml) s praškom
025194
THYROGEN 0,9 mg prašek za raztopino za injiciranje, 2 viali
V04CJ01
tirotropin
GENZYME EUROPE B.V.
ZZ
751,57
NDC
1.2.2015
originalno
114022
Timalen 2,5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s
plastičnim vsebnikom s 5 ml raztopine in z zaporko s kapalko
S01ED01
timolol
JADRAN - GALENSKI
LABORATORIJ, d.o.o. Ljubljana
Rp
1,75
NDC
17.12.2014
generično
114030
Timalen 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s plastičnim
vsebnikom s 5 ml raztopine in z zaporko s kapalko
S01ED01
timolol
JADRAN - GALENSKI
LABORATORIJ, d.o.o. Ljubljana
Rp
2,03
NDC
17.12.2014
generično
030341
TIMOPTIC - XE 2,5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla z
OCUMETER PLUS kapalno plastenko z 2,5 ml raztopine
S01ED01
timolol
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
6,27
NDC
1.2.2015
originalno
S01ED01
timolol
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Rp
6,75
NDC
1.2.2015
originalno
J05AX12
dolutegravir
ViiV Healthcare UK Limited
Rp/Spec
732,46
NDC
1.1.2015
originalno
J01GB01
tobramicin
Deksametazon in
antimikrobne
učinkovine
deksametazon in
protimikrobne
učinkovine
Novartis Europharm Limited
Rp
2.053,48
NDC
15.1.2015
originalno
S.A. Alcon-Couvreur N.V.,
Rp
3,26
IVDC
17.12.2014
30.11.2015 originalno
S.A. Alcon Couvreur N.V.
Rp
2,90
NDC
17.12.2014
originalno
083046
128449
TIMOPTIC - XE 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla z
OCUMETER PLUS kapalno plastenko z 2,5 ml raztopine
Tivicay 50 mg filmsko obložene tablete, plastenka s 30
tabletami
TOBI Podhaler 28 mg prašek za inhaliranje, trde kapsule, 4
škatle po 56 kapsul, 5 inhalatorjev
003379
TOBRADEX 1 mg/3 mg v 1 g mazilo za oko, škatla s tubo z
3,5 g mazila
S01CA01
003360
TOBRADEX 1 mg/3 mg v 1 ml kapljice za oko, suspenzija,
škatla z 1 kapalnim vsebnikom s 5 ml suspenzije
S01CA01
030368
146172
191 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
S01AA12
Tobramicin
S.A. Alcon-Couvreur N.V.,
Rp
2,64
IVDC
13.5.2014
30.4.2015 originalno
S01AA12
Tobramicin
S.A. Alcon-Couvreur N.V.,
Rp
2,85
IVDC
13.5.2014
30.4.2015 originalno
D11AH04
alitretinoin
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp/Spec
419,05
NDC
1.1.2015
originalno
D11AH04
alitretinoin
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp/Spec
419,05
NDC
1.1.2015
originalno
Tolucombi 40 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami
C09DA07
telmisartan in diuretiki KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
8,17
NDC
1.2.2015
generično
146093
Tolucombi 80 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami
C09DA07
telmisartan in diuretiki KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
9,69
NDC
1.2.2015
generično
146094
C09DA07
telmisartan in diuretiki KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
10,44
NDC
1.2.2015
generično
C09CA07
telmisartan
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,32
NDC
1.2.2015
generično
C09CA07
telmisartan
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,91
NDC
1.2.2015
generično
N06AX03
mianserin
8,60
NDC
1.2.2015
originalno
C09AA10
trandolapril
Rp
1,48
NDC
1.1.2015
generično
C09AA10
trandolapril
Rp
3,22
NDC
1.1.2015
generično
C09AA10
trandolapril
Rp
5,24
NDC
1.1.2015
generično
C02CA04
Doksazosin
Rp
2,74
NDC
11.8.2014
generično
C02CA04
doksazosin
Rp
12,21
NDC
21.7.2014
generično
C02CA04
doksazosin
Rp
3,27
NDC
21.7.2014
generično
C02CA04
doksazosin
N. V. Organon, Oss
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
003140
Tolucombi 80 mg/25 mg tablete, škatla z 28 tabletami
Tolura 40 mg tablete, 28 tablet v pretisnem omotu
(OPA/al/PVC/al)
Tolura 80 mg tablete, 28 tablet v pretisnem omotu
(OPA/al/PVC/al)
Tolvon 30 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Tomalon 0,5 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7
kapsul v pretisnem omotu)
Tomalon 2 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7
kapsul v pretisnem omotu)
Tomalon 4 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7
kapsul v pretisnem omotu)
Tonocardin 2 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Tonocardin 2 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Tonocardin 4 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Tonocardin 4 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Rp
14,25
NDC
21.7.2014
generično
057550
Tonocardin SR 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
C02CA04
doksazosin
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
14,40
NDC
21.7.2014
generično
doksazosin
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
4,85
NDC
21.7.2014
generično
topiramat
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
31,59
NDC
17.12.2014
originalno
topiramat
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
13,65
NDC
17.12.2014
originalno
Ident
Ime zdravila in pakiranje
073350
105406
TOBREX 3 mg/g mazilo za oko, škatla s tubo po 3,5 g mazila
TOBREX 3 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s plastenko
po 5 ml raztopine
Toctino 10 mg mehke kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Toctino 30 mg mehke kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
146092
073784
105392
145684
145685
038490
078816
078840
078859
060283
002950
060313
057410
032417
078336
ATC
Tonocardin SR 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla
s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
C02CA04
TOPAMAX 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
N03AX11
TOPAMAX 15 mg trde kapsule, škatla s plastenko s 60
kapsulami
N03AX11
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
192 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
032409
Ime zdravila in pakiranje
TOPAMAX 200 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TOPAMAX 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TOPAMAX 50 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
145700
Topogyne 400 mikrogramov tablete, škatla s 16 tabletami (4 x
4 tablete v OPA-Alu-PVC/Alu pretisnem omotu)
Ident
032425
032395
145698
098590
098604
129151
086169
086223
086134
034959
034983
035025
035084
035122
035165
035181
029688
123170
123196
Topogyne 400 mikrogramov tablete, škatla s 16 tabletami (4 x
4 tablete v PVC-PCTFE/Alu pretisnem omotu)
Topotekan Actavis 1 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 viala
Topotekan Actavis 4 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 viala
Topotekan Kabi 4 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Torecan 6,5 mg obložene tablete, škatla s 50 tabletami v
steklenički
Torecan 6,5 mg svečke, škatla s 6 svečkami v dvojnem traku
Torecan 6,5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 50
ampulami z 1 ml raztopine
Torendo 1 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Torendo 2 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Torendo 3 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Torendo 4 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Torendo Q-Tab 0,5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Torendo Q-Tab 1 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Torendo Q-Tab 2 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
TORISEL 25 mg/ml koncentrat in vehikel za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo
Torvacard 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Torvacard 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N03AX11
topiramat
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
60,50
NDC
17.12.2014
originalno
N03AX11
topiramat
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
9,07
NDC
17.12.2014
originalno
N03AX11
topiramat
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
Rp
16,43
NDC
17.12.2014
originalno
G02AD06
mizoprostol
Exelgyn
H
141,65
NDC
17.12.2014
generično
G02AD06
mizoprostol
Exelgyn
H
141,65
NDC
17.12.2014
generično
L01XX17
Topotekan
Actavis Group PTC ehf, Islandija
H
43,74
NDC
27.6.2014
generično
L01XX17
Topotekan
Actavis Group PTC ehf, Islandija
H
196,47
NDC
27.6.2014
generično
L01XX17
topotekan
Fresenius Kabi Oncology Plc
H
142,93
NDC
1.2.2015
generično
R06AD03
tietilperazin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,33
NDC
1.2.2015
originalno
R06AD03
tietilperazin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,08
NDC
1.2.2015
originalno
R06AD03
tietilperazin
KRKA, d.d., Novo mesto
ZZ
15,44
NDC
1.2.2015
originalno
N05AX08
risperidon
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,14
NDC
1.2.2015
generično
N05AX08
risperidon
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
6,32
NDC
1.2.2015
generično
N05AX08
risperidon
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
7,23
NDC
1.2.2015
generično
N05AX08
risperidon
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
9,22
NDC
1.2.2015
generično
N05AX08
risperidon
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,43
NDC
1.2.2015
generično
N05AX08
risperidon
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,95
NDC
1.2.2015
generično
N05AX08
risperidon
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
8,10
NDC
1.2.2015
generično
L01XE09
temsirolimus
Pfizer Limited
H
890,18
NDC
1.2.2015
originalno
C10AA05
atorvastatin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
3,67
NDC
1.2.2015
generično
C10AA05
atorvastatin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
3,91
NDC
1.2.2015
generično
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
193 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
C10AA05
atorvastatin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
4,59
NDC
1.2.2015
generično
C10AA05
atorvastatin
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
5,26
NDC
1.2.2015
generično
C10AA05
atorvastatin
Actavis Group hf
Rp
9,78
NDC
17.12.2014
generično
C10AA05
atorvastatin
Actavis Group hf
Rp
3,67
NDC
17.12.2014
generično
C10AA05
atorvastatin
Actavis Group hf
Rp
10,68
NDC
17.12.2014
generično
C10AA05
atorvastatin
Actavis Group hf
Rp
3,91
NDC
17.12.2014
generično
C10AA05
atorvastatin
Actavis Group hf
Rp
13,13
NDC
17.12.2014
generično
C10AA05
atorvastatin
Actavis Group hf
Rp
4,59
NDC
17.12.2014
generično
G04BD11
fezoterodin
Pfizer Limited
Rp
63,35
NDC
1.2.2015
originalno
G04BD11
fezoterodin
Pfizer Limited
Rp
21,45
NDC
1.2.2015
originalno
G04BD11
fezoterodin
Pfizer Limited
Rp
21,45
NDC
1.2.2015
originalno
G04BD11
fezoterodin
Pfizer Limited
Rp
63,35
NDC
1.2.2015
originalno
C02KX01
bosentan
Actelion Registration Ltd
H/Rp
2.451,75
NDC
17.12.2014
originalno
C02KX01
bosentan
Actelion Registration Ltd
H/Rp
2.398,57
NDC
17.12.2014
originalno
M03AC04 atrakurium
GSK d.o.o., Ljubljana
H
21,92
NDC
1.2.2015
originalno
M03AC04 atrakurium
GSK d.o.o., Ljubljana
H
12,09
NDC
1.2.2015
originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
064696
Ime zdravila in pakiranje
Torvacard 40 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Torvacard 80 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Torvalipin 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100
tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Torvalipin 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Torvalipin 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100
tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Torvalipin 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Torvalipin 40 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100
tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Torvalipin 40 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TOVIAZ 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 84
tabletami v pretisnih omotih
TOVIAZ 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28
tabletami v pretisnih omotih
TOVIAZ 8 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28
tabletami v pretisnih omotih
TOVIAZ 8 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 84
tabletami v pretisnih omotih
Tracleer 125 mg filmsko obložene tablete, 56 filmsko obloženih
tablet
Tracleer 62,5 mg filmsko obložene tablete, 56 filmsko
obloženih tablet
TRACRIUM 10 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,
škatla s 5 ampulami s 5 ml raztopine
TRACRIUM 10 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,
škatla s 5 ampulami z 2,5 ml raztopine
TRACTOCILE 7,5 mg/ml koncentrat za pripravo raztopine za
infundiranje, 1 viala 5ml
G02CX01
atoziban
Ferring Pharmaceuticals A/S
H
92,84
NDC
17.12.2014
originalno
064653
TRACTOCILE 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje, 1 viala 0,9ml G02CX01
atoziban
Ferring Pharmaceuticals A/S
H
28,91
NDC
17.12.2014
originalno
073792
Tracutil koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla s 5
ampulami z 10 ml koncentrata
kombinacije
elektrolitov z drugimi
učinkovinami
B. Braun Melsungen AG
H
11,59
NDC
1.1.2015
originalno
131075
TRAJENTA 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami v perforiranem pretisnem omotu za enkratni odmerek A10BH05
linagliptin
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Rp
34,42
NDC
1.2.2015
originalno
Ident
123218
123234
146397
042404
146398
042412
146399
042439
124915
045829
045837
131350
084107
084093
086363
033820
ATC
B05XA31
194 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
038202
TRAMACUR 100 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
N02AX02
112755
072583
008907
090220
079936
012114
012122
090190
080160
080152
007307
046574
046566
039977
039985
039993
Tramadol/paracetamol Teva 37,5 mg/325 mg filmsko obložene
tablete, škatla z 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem omotu)
Tramal 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem
omotu)
Tramal 100 mg svečke, škatla s 5 svečkami (1 x 5 svečk v
dvojnem traku)
Tramal 100 mg/ml peroralne kapljice, raztopina v kapalnem
vsebniku, škatla s stekleničko z 10 ml raztopine (steklenička z
zaporko s kapalko)
Tramal 100 mg/ml peroralne kapljice, raztopina v steklenici z
odmerno črpalko, škatla s stekleničko s 96 ml raztopine
(steklenička z zaporko z odmerno črpalko)
Tramal 150 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem
omotu)
Tramal 200 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem
omotu)
Tramal 50 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami (2 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Tramal 50 mg/ml raztopina za injiciranje in infundiranje, škatla s
5 ampulami s 1 ml raztopine
Tramal 50 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje, škatla s 5
ampulami po 2 ml raztopine
Tramundin 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim
sproščanjem, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem
omotu)
Trandolapril Actavis 4 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami
(2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
Trandolapril Arrow 2 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2
x 14 kapsul v pretisnem omotu)
Transtec 35 mikrogramov/h transdermalni obliž, škatla s 4
obliži
Transtec 52,5 mikrogramov/h transdermalni obliž, škatla s 4
obliži
Transtec 70 mikrogramov/h transdermalni obliž, škatla s 4
obliži
ATC
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
tramadol
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
4,63
NDC
21.7.2014
generično
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
N02AX52
tramadol, kombinacije Teva Pharma B.V.
Rp
3,13
NDC
1.2.2015
generično
N02AX02
tramadol
STADA Arzneimittel AG
Rp
6,39
NDC
1.2.2015
originalno
N02AX02
tramadol
STADA Arzneimittel AG
Rp
1,66
NDC
1.2.2015
originalno
N02AX02
tramadol
STADA Arzneimittel AG
Rp
1,48
NDC
1.2.2015
originalno
N02AX02
tramadol
STADA Arzneimittel AG
Rp
12,25
NDC
1.2.2015
originalno
N02AX02
tramadol
STADA Arzneimittel AG
Rp
10,22
NDC
1.2.2015
originalno
N02AX02
tramadol
STADA Arzneimittel AG
Rp
13,41
NDC
1.2.2015
originalno
N02AX02
tramadol
STADA Arzneimittel AG
Rp
2,04
NDC
1.2.2015
originalno
N02AX02
tramadol
STADA Arzneimittel AG
ZZ
2,02
NDC
1.2.2015
originalno
N02AX02
tramadol
STADA Arzneimittel AG
ZZ
2,13
NDC
1.2.2015
originalno
N02AX02
tramadol
MEDIS, d.o.o.
Rp
9,84
NDC
15.1.2015
originalno
C09AA10
trandolapril
Actavis Group PTC ehf.
Rp
5,24
NDC
1.2.2015
generično
C09AA10
Trandolapril
Arrow Generics Limited,
Rp
3,22
NDC
27.6.2014
generično
N02AE01
buprenorfin
Gruenenthal Nem
Rp/Spec
29,16
NDC
17.12.2014
originalno
N02AE01
buprenorfin
Gruenenthal Nem
Rp/Spec
41,71
NDC
17.12.2014
originalno
N02AE01
buprenorfin
Gruenenthal Nem
Rp/Spec
52,79
NDC
17.12.2014
originalno
195 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
024864
106364
106372
106380
145356
145357
144930
144931
144932
144933
144934
Ime zdravila in pakiranje
TRAVATAN 40 mikrogramov/ml kapljice za oko, raztopina,
škatla s kapalno plastenko (v pretisnem omotu) z 2,5 ml
raztopine
Treksta 100 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Treksta 200 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Treksta 25 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Tresiba 100 enot/ml raztopina za injiciranje v napolnjenem
injekcijskem peresniku (FlexTouch), 5 napolnjenih injekcijskih
peresnikov po 3 ml
Tresiba 200 enot/ml raztopina za injiciranje v napolnjenem
injekcijskem peresniku (FlexTouch), 3 napolnjeni injekcijski
peresniki po 3 ml
TREXODO 100 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TREXODO 100 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20
tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TREXODO 200 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TREXODO 200 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20
tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TREXODO 40 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo, škatla
z 1 steklenico (150 ml) s praškom, injekcijsko brizgo in merico z
oznakami za pripravo suspenzije
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
S01EE04
travoprost
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Rp
13,78
NDC
17.12.2014
originalno
N05AH04
Kvetiapin
STADA Arzneimittel AG,
Rp
25,29
NDC
27.6.2014
generično
N05AH04
Kvetiapin
STADA Arzneimittel AG,
Rp
37,61
NDC
27.6.2014
generično
N05AH04
Kvetiapin
STADA Arzneimittel AG,
Rp
11,42
NDC
27.6.2014
generično
A10AE06
insulin degludek
Novo Nordisk A/S
Rp
87,69
NDC
17.12.2014
originalno
A10AE06
insulin degludek
Novo Nordisk A/S
Rp
116,89
NDC
17.12.2014
originalno
J01DD13
cefpodoksim
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
4,61
NDC
1.2.2015
generično
J01DD13
cefpodoksim
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
8,03
NDC
1.2.2015
generično
J01DD13
cefpodoksim
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
8,35
NDC
1.2.2015
generično
J01DD13
cefpodoksim
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
13,36
NDC
1.2.2015
generično
J01DD13
cefpodoksim
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
6,35
NDC
1.2.2015
generično
trimetazidin
Rp
5,14
NDC
7.7.2014
generično
trimetazidin
Lupin Europe Ltd.
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
Rp
5,14
NDC
1.1.2015
generično
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
140386
Trimeluzine 35 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)
C01EB15
Trimepect 35 mg tablete s prirejenim sproščanjem, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
C01EB15
146258
Triplixam 10 mg/2,5 mg/10 mg filmsko obložene tablete, škatla
z vsebnikom s 30 tabletami
C09BX01
perindopril, amlodipin
in indapamid
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
18,50
NDC
17.12.2014
originalno
146260
Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg filmsko obložene tablete, škatla z
vsebnikom s 30 tabletami
C09BX01
perindopril, amlodipin
in indapamid
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
17,94
NDC
17.12.2014
originalno
146264
Triplixam 5 mg/1,25 mg/10 mg filmsko obložene tablete, škatla
z vsebnikom s 30 tabletami
C09BX01
perindopril, amlodipin
in indapamid
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
13,24
NDC
17.12.2014
originalno
146266
Triplixam 5 mg/1,25 mg/5 mg filmsko obložene tablete, škatla z
vsebnikom s 30 tabletami
C09BX01
perindopril, amlodipin
in indapamid
SERVIER PHARMA d.o.o.
Rp
10,91
NDC
17.12.2014
originalno
125350
196 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
097489
146206
057797
012483
012491
050440
050490
146644
124869
124877
124885
124893
124850
099279
005550
019127
019208
040509
052809
052833
054968
Ime zdravila in pakiranje
Trisequens filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (12
modrih, 10 belih, 6 rdečih) v plastični škatlici
TRISPAN 20 mg/ml suspenzija za injiciranje, škatla z 10
amuplami z 1 ml suspenzije
TRITACE 1,25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x
14 tablet v pretisnem omotu)
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)
Trittico 150 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 20
tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Trittico 75 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 30
tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmsko obložene tablete,
plastenka s 30 tabletami
Trobalt 100 mg filmsko obložene tablete, škatla z 21 tabletami v
pretisnem omotu
Trobalt 200 mg filmsko obložene tablete, škatla s 84 tabletami v
pretisnih omotih
Trobalt 300 mg filmsko obložene tablete, škatla s 84 tabletami v
pretisnih omotih
Trobalt 400 mg filmsko obložene tablete, škatla s 84 tabletami v
pretisnih omotih
Trobalt 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 21 tabletami v
pretisnem omotu
TRUSOPT 20 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla z
OCUMETER PLUS kapalno plastenko po 5 ml raztopine
Truvada 200 mg/245 mg filmsko obložene tablete, škatla z 1
plastenko po 30 tablet
Tulip 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Tulip 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Tulip 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 90 tabletami (9 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Tulip 40 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Tulip 40 mg filmsko obložene tablete, škatla z 90 tabletami (9 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Tulip 80 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (6 x
5 tablet v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
G03FB05
noretisteron in
estrogen
Novo Nordisk A/S
Rp
5,04
NDC
17.12.2014
originalno
H02AB08
triamcinolon
Riemser Pharma GmbH
H
59,36
NDC
17.12.2014
originalno
C09AA05
ramipril
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
2,84
NDC
1.2.2015
originalno
C09BA05
ramipril in diuretiki
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
3,46
NDC
1.2.2015
originalno
C09BA05
ramipril in diuretiki
sanofi-aventis d.o.o.
Rp
4,16
NDC
1.2.2015
originalno
N06AX05
trazodon
CSC PHARMA d.o.o.
Rp
4,33
NDC
17.12.2014
originalno
N06AX05
Rp
3,37
NDC
17.12.2014
originalno
J05AR13
trazodon
CSC PHARMA d.o.o.
dolutegravir/abakavir/l
amivudin
ViiV Healthcare UK Limited
1.314,80
NDC
17.12.2014
originalno
N03AX21
retigabin
Glaxo Group Limited
Rp
7,13
NDC
1.2.2015
originalno
N03AX21
retigabin
Glaxo Group Limited
Rp
53,58
NDC
1.2.2015
originalno
N03AX21
retigabin
Glaxo Group Limited
Rp
80,12
NDC
1.2.2015
originalno
N03AX21
retigabin
Glaxo Group Limited
Rp
106,66
NDC
1.2.2015
originalno
N03AX21
retigabin
Glaxo Group Limited
Rp
3,82
NDC
1.2.2015
originalno
S01EC03
Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Gilead Sciences International
Limited
Rp
4,90
NDC
1.2.2015
originalno
J05AR03
dorzolamid
dizoproksiltenofovirat
in emtricitabin
448,33
NDC
1.1.2015
originalno
C10AA05
atorvastatin
Lek d.d.
Rp
3,76
NDC
7.7.2014
generično
C10AA05
atorvastatin
Lek d.d.
Rp
5,42
NDC
7.7.2014
generično
C10AA05
atorvastatin
Lek d.d.
Rp
15,53
NDC
7.7.2014
generično
C10AA05
atorvastatin
Lek d.d.
Rp
6,45
NDC
7.7.2014
generično
C10AA05
atorvastatin
Lek d.d.
Rp
18,88
NDC
7.7.2014
generično
C10AA05
atorvastatin
Lek d.d.
Rp
7,16
NDC
7.7.2014
generično
ATC
Rp/Spec
Rp/Spec
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
197 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
040290
113107
113077
113140
113123
017825
000540
121126
029912
145922
022268
022306
040762
040770
040797
040819
040827
146598
090913
002534
000612
Ime zdravila in pakiranje
TWINRIX za odrasle suspenzija za injiciranje, Škatla z 1
napolnjeno injekcijsko brizgo z 1 ml suspenzije za injiciranje in
1 injekcijsko iglo
Twynsta 40 mg/10 mg tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnih
omotih iz aluminija
Twynsta 40 mg/5 mg tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnih
omotih iz aluminija
Twynsta 80 mg/10 mg tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnih
omotih iz aluminija
Twynsta 80 mg/5 mg tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnih
omotih iz aluminija
TYGACIL 50 mg prašek za raztopino za infundiranje, škatla z
10 vialami po 5 ml
Tysabri 300 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla
z vialo (15 ml)
TYVERB 250 mg filmsko obložene tablete, plastenka s 70
tabletami
TYVERB 250 mg filmsko obložene tablete, škatla s 70
tabletami v pretisnih omotih (7x10 tablet)
Ultibro Breezhaler 85 mikrogramov/43 mikrogramov prašek za
inhaliranje, trde kapsule, 30x1 trda kapsula + en inhalator
Ultiva 1 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje,
škatla s 5 vialami s praškom
Ultiva 5 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje,
škatla s 5 vialami s praškom
Ultop 10 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla z 28
kapsulami v plastičnem vsebniku
Ultop 20 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla s 14
kapsulami v plastičnem vsebniku
Ultop 20 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla z 28
kapsulami v plastičnem vsebniku
Ultop 40 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla s 14
kapsulami v plastičnem vsebniku
Ultop 40 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla z 28
kapsulami v plastičnem vsebniku
ULTRACAIN D-S 40 mg/0,006 mg v 1 ml raztopina za
injiciranje, škatla s 6 ampulami z 2 ml raztopine
ULTRACAIN D-S 40 mg/0,006 mg v 1 ml raztopina za
injiciranje, škatla z 10 ampulami z 2 ml raztopine
Ultravist 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
steklenicami s 100 ml raztopine
Ultravist 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
steklenicami s 50 ml raztopine
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
ZZ
34,88
NDC
17.12.2014
originalno
Rp
16,07
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
16,07
NDC
1.2.2015
originalno
Rp
18,62
NDC
1.2.2015
originalno
C09DB04
kombinacije
telmisartan in
amlodipin
telmisartan in
amlodipin
telmisartan in
amlodipin
telmisartan in
amlodipin
Rp
18,62
NDC
1.2.2015
originalno
J01AA12
tigeciklin
Pfizer Limited
H
495,89
NDC
17.12.2014
originalno
L04AA23
natalizumab
Biogen Idec Limited
H
1.631,80
NDC
17.12.2014
originalno
L01XE07
lapatinib
Glaxo Group Limited
Rp/Spec
1.174,11
NDC
1.2.2015
originalno
L01XE07
lapatinib
Glaxo Group Limited
Rp/Spec
1.174,11
NDC
1.2.2015
originalno
R03AL04
indakaterol in
glikopironijev bromid
Novartis Europharm Limited
Rp
53,58
NDC
15.1.2015
originalno
N01AH06
remifentanil
GSK d.o.o., Ljubljana
ZZ
18,19
NDC
1.2.2015
originalno
N01AH06
remifentanil
GSK d.o.o., Ljubljana
ZZ
80,57
NDC
1.2.2015
originalno
A02BC01
omeprazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,18
NDC
1.2.2015
generično
A02BC01
omeprazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,50
NDC
1.2.2015
generično
A02BC01
omeprazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,89
NDC
1.2.2015
generično
A02BC01
omeprazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,09
NDC
1.2.2015
generično
A02BC01
omeprazol
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
5,53
NDC
1.2.2015
generično
N01BB58
artikain, kombinacije
sanofi-aventis d.o.o.
ZZ
2,75
NDC
1.2.2015
originalno
N01BB58
artikain, kombinacije
sanofi-aventis d.o.o.
ZZ
4,25
NDC
1.2.2015
originalno
V08AB05
jopromid
Bayer Pharma AG
ZZ
288,66
NDC
1.2.2015
originalno
V08AB05
jopromid
Bayer Pharma AG
ZZ
158,22
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
J07BC20
C09DB04
C09DB04
C09DB04
198 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
054992
090387
089591
055000
048879
048887
142373
142433
022950
068624
107611
135011
135003
015059
094064
031445
118699
090107
144438
144441
144398
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
V08AB05
jopromid
Bayer Pharma AG
ZZ
577,29
NDC
1.2.2015
originalno
V08AB05
jopromid
Bayer Pharma AG
ZZ
355,87
NDC
1.2.2015
originalno
V08AB05
jopromid
Bayer Pharma AG
ZZ
711,20
NDC
1.2.2015
originalno
V08AB05
jopromid
ZZ
1.421,91
NDC
1.2.2015
originalno
A02BC01
omeprazol
Rp
3,50
NDC
21.7.2014
generično
A02BC01
omeprazol
Bayer Pharma AG
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
PLIVA LJUBLJANA d.o.o.,
Ljubljana
Rp
4,94
NDC
21.7.2014
generično
G04BD08
solifenacin
Teva Pharma B.V.
Rp
16,65
NDC
1.2.2015
generično
G04BD08
Teva Pharma B.V.
Rp
16,65
NDC
1.2.2015
generično
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
23,16
NDC
1.2.2015
originalno
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
12,40
NDC
1.2.2015
originalno
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
27,36
NDC
1.2.2015
originalno
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
51,37
NDC
1.2.2015
originalno
Dr. Falk Pharma GmbH
Rp
25,94
NDC
1.2.2015
originalno
PRO.MED.CS.
Rp
23,16
NDC
1.1.2015
originalno
A05AA02
solifenacin
ursodeoksiholna
kislina
ursodeoksiholna
kislina
ursodeoksiholna
kislina
ursodeoksiholna
kislina
ursodeoksiholna
kislina
ursodeoksiholna
kislina
ursodeoksiholna
kislina
PRO.MED.CS.
Rp
12,40
NDC
1.1.2015
originalno
N07CA01
betahistin
BELUPO, d.o.o., Ljubljana
Rp
4,79
NDC
21.7.2014
generično
N07CA01
Betahistin
Belupo, d.o.o.,
Rp
4,22
NDC
14.6.2014
generično
URUTAL 8 mg tablete, škatla s steklenico s 100 tabletami
UTROGESTAN 100 mg mehke kapsule, Škatla s 30
kapsulami
N07CA01
betahistin
BELUPO, d.o.o., Ljubljana
Rp
4,48
NDC
21.7.2014
generično
G03DA04
progesteron
MEDIS, d.o.o.
6,40
IVDC
1.11.2014
31.10.2015 originalno
Utrogestan 100 mg mehke kapsule, škatla s 30 kapsulami
UTROGESTAN 100 mg vaginalne kapsule, Škatla s 30
kapsulami
G03DA04
progesteron
Sanolabor, d.d.,
6,46
IVDC
28.7.2014
27.7.2015 originalno
G03DA04
progesteron
MEDIS, d.o.o.
6,40
IVDC
1.11.2014
31.10.2015 originalno
Ime zdravila in pakiranje
Ultravist 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
steklenicami z 200 ml raztopine
Ultravist 370 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
steklenicami s 100 ml raztopine
Ultravist 370 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
steklenicami z 200 ml raztopine
Ultravist 370 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 8
steklenicami s 500 ml raztopine
Ulzol 20 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla s 14
kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
Ulzol 20 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla z 28
kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
Urotecin 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v PVC/PVDC-Al ali OPA/Al/PVC/Al pretisnem
omotu)
Urotecin 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v PVC/PVDC-Al ali OPA/Al/PVC/Al pretisnem
omotu)
Ursofalk 250 mg trde kapsule, škatla s 100 kapsulami (4 x 25
kapsul v pretisnem omotu)
Ursofalk 250 mg trde kapsule, škatla s 50 kapsulami (2 x 25
kapsul v pretisnem omotu)
Ursofalk 250 mg/5 ml peroralna suspenzija, škatla s steklenico
z 250 ml suspenzije in merilnim lončkom
Ursofalk 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100
tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu)
Ursofalk 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s 50 tabletami
(2 x 25 tablet v pretisnem omotu)
Ursosan 250 mg trde kapsule, škatla s 100 kapsulami (10 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Ursosan 250 mg trde kapsule, škatla s 50 kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
URUTAL 16 mg tablete, škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v
pretisnem omotu)
URUTAL 24 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
ATC
A05AA02
A05AA02
A05AA02
A05AA02
A05AA02
A05AA02
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
199 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
144371
107921
001805
076031
026883
026875
055310
055450
054062
146207
095320
146514
146022
146023
056260
144525
104264
144542
040380
040720
Ime zdravila in pakiranje
UTROGESTAN 200 mg mehke kapsule, Škatla s 15
kapsulami
Vagifem 10 mikrogramov vaginalne tablete, škatla z 18
tabletami z 18 aplikatorji (3 x 6 aplikatorjev v pretisnem omotu)
Vagifem 25 mikrogramov vaginalne tablete, škatla s 15
aplikatorji z 1 tableto (3 pretisni omoti s 5 aplikatorjev z 1
tableto)
Vagisan 167 mg/100 mg vaginalne globule, škatla s 7
vaginalnimi globulami (1 x 7 globul v pretisnem omotu)
Valaciklovir Lek 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Valaciklovir Lek 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z 42
tabletami (6 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Valaciklovir Teva 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Valaciklovir Teva 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z 42
tabletami (6 x 7 tablet v pretisnem omotu)
VALCYTE 450 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami
Valcyte 450 mg filmsko obložene tablete, škatla s plastenko s
60 tabletami
Valdacir 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami
(1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Valdacir 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z 42 tabletami
(3 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Valdiocef 250 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo, škatla z
eno stekleničko s 65 g zrnc za pripravo 100 ml suspenzije in
žličko za odmerjanje
Valdiocef 500 mg trde kapsule, škatla s 16 kapsulami (2 x 8
kapsul v pretisnem omotu)
Valdoxan 25 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
v pretisnih omotih
Valsacor 160 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Valsacor 320 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Valsacor 80 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Valsaden 160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Valsaden 160 mg/25 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
G03DA04
progesteron
MEDIS, d.o.o.
G03CA03
estradiol
Novo Nordisk A/S
G03CA03
estradiol
G01AD01
ATC
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
6,39
IVDC
1.2.2015
31.1.2016 originalno
Rp
17,90
NDC
17.12.2014
originalno
Novo Nordisk A/S
Rp
17,48
NDC
17.12.2014
originalno
mlečna kislina
Dr. A. Wolff
Rp
4,03
NDC
17.12.2014
originalno
J05AB11
valaciklovir
Lek d.d.
Rp
8,07
NDC
7.7.2014
generično
J05AB11
valaciklovir
Lek d.d.
Rp
31,67
NDC
7.7.2014
generično
J05AB11
valaciklovir
Teva Pharma B.V.
Rp
7,82
NDC
1.2.2015
generično
J05AB11
valaciklovir
Teva Pharma B.V.
Rp
30,55
NDC
1.2.2015
generično
J05AB14
valganciklovir
ROCHE d.o.o.
1.310,76
NDC
15.1.2015
originalno
J05AB14
valganciklovir
ROCHE d.o.o.
H/Rp
1.310,76
NDC
15.1.2015
originalno
J05AB11
valaciklovir
Actavis Group PTC ehf.
Rp
7,82
NDC
1.2.2015
generično
J05AB11
valaciklovir
Actavis Group PTC ehf.
Rp
30,55
NDC
1.2.2015
generično
J01DB05
cefadroksil
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
3,27
NDC
15.10.2014
generično
J01DB05
cefadroksil
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
4,92
NDC
15.10.2014
generično
N06AX22
agomelatin
Les Laboratoires Servier Industrie
Rp
31,64
NDC
17.12.2014
originalno
C09CA03
valsartan
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,93
NDC
1.2.2015
generično
C09CA03
valsartan
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
5,23
NDC
1.2.2015
generično
C09CA03
valsartan
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,26
NDC
1.2.2015
generično
C09DA03
valsartan in diuretiki
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
6,74
NDC
1.2.2015
generično
C09DA03
valsartan in diuretiki
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
7,16
NDC
1.2.2015
generično
200 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
124710
040940
129232
108626
108677
108731
112763
146400
112771
146401
112780
146402
104310
146403
104329
146404
104337
146405
Ime zdravila in pakiranje
Valsaden 320 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Valsaden 80 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Valsartan Arrow 320 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Valsartan Teva 160 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Valsartan Teva 320 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Valsartan Teva 80 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Valsartan/hidroklorotiazid Actavis 160 mg/12,5 mg filmsko
obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem
omotu)
Valsartan/hidroklorotiazid Actavis 160 mg/12,5 mg filmsko
obložene tablete, škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Valsartan/hidroklorotiazid Actavis 160 mg/25 mg filmsko
obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem
omotu)
Valsartan/hidroklorotiazid Actavis 160 mg/25 mg filmsko
obložene tablete, škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Valsartan/hidroklorotiazid Actavis 80 mg/12,5 mg filmsko
obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem
omotu)
Valsartan/hidroklorotiazid Actavis 80 mg/12,5 mg filmsko
obložene tablete, škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Valsotens 160 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Valsotens 160 mg filmsko obložene tablete, škatla z 98
tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Valsotens 40 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Valsotens 40 mg filmsko obložene tablete, škatla z 98 tabletami
(7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Valsotens 80 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Valsotens 80 mg filmsko obložene tablete, škatla z 98 tabletami
(7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
C09DA03
valsartan in diuretiki
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
8,44
NDC
1.2.2015
generično
C09DA03
valsartan in diuretiki
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
5,83
NDC
1.2.2015
generično
C09CA03
Valsartan
Arrow Generics Limited,
Rp
6,39
NDC
27.6.2014
generično
C09CA03
valsartan
Teva Pharma B.V.
Rp
4,93
NDC
1.2.2015
generično
C09CA03
valsartan
Teva Pharma B.V.
Rp
5,23
NDC
1.2.2015
generično
C09CA03
valsartan
Teva Pharma B.V.
Rp
4,26
NDC
1.2.2015
generično
C09DA03
valsartan in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
6,74
NDC
1.2.2015
generično
C09DA03
valsartan in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
21,88
NDC
1.2.2015
generično
C09DA03
valsartan in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
7,16
NDC
1.2.2015
generično
C09DA03
valsartan in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
23,63
NDC
1.2.2015
generično
C09DA03
valsartan in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
5,83
NDC
1.2.2015
generično
C09DA03
valsartan in diuretiki
Actavis Group PTC ehf.
Rp
18,79
NDC
1.2.2015
generično
C09CA03
valsartan
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,93
NDC
1.2.2015
generično
C09CA03
valsartan
Actavis Group PTC ehf.
Rp
14,87
NDC
1.2.2015
generično
C09CA03
valsartan
Actavis Group PTC ehf.
Rp
3,48
NDC
1.2.2015
generično
C09CA03
valsartan
Actavis Group PTC ehf.
Rp
10,82
NDC
1.2.2015
generično
C09CA03
valsartan
Actavis Group PTC ehf.
Rp
4,26
NDC
1.2.2015
generično
C09CA03
valsartan
Actavis Group PTC ehf.
Rp
13,41
NDC
1.2.2015
generično
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
201 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
J05AB11
valaciklovir
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
9,56
NDC
1.2.2015
originalno
J05AB11
valaciklovir
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
38,52
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA01
aminokisline
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
10,92
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA01
aminokisline
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
31,39
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA01
aminokisline
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
104,69
NDC
1.2.2015
originalno
B05BA01
aminokisline
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
309,36
NDC
1.2.2015
originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
084867
Ime zdravila in pakiranje
VALTREX 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10
tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
VALTREX 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z 42
tabletami (7 x 6 tablet v pretisnem omotu)
Vaminolact 65,3 mg/ml raztopina za infundiranje za otroke,
steklenica s 100 ml raztopine
Vaminolact 65,3 mg/ml raztopina za infundiranje za otroke,
steklenica s 500 ml raztopine
Vaminolact 65,3 mg/ml raztopina za infundiranje za otroke,
škatla z 10 steklenicami s 100 ml raztopine
Vaminolact 65,3 mg/ml raztopina za infundiranje za otroke,
škatla z 10 steklenicami s 500 ml raztopine
134406
Vankomicin Kabi 1 g prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo (volumen 20 ml ) s praškom
J01XA01
vankomicin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
14,52
NDC
1.2.2015
generično
145842
Vankomicin Kabi 1 g prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 10 vialami (volumen 20 ml ) s praškom
J01XA01
vankomicin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
134,71
NDC
1.2.2015
generično
134414
Vankomicin Kabi 500 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo (volumen 10 ml ) s praškom
J01XA01
vankomicin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
7,67
NDC
1.2.2015
generično
vankomicin
Fresenius Kabi Deutschland GmbH H
70,79
NDC
1.2.2015
generično
vankomicin
MYLAN S.A.S.
H
14,52
NDC
1.1.2015
generično
Ident
093793
093785
007137
007145
084859
ATC
128198
Vankomicin Kabi 500 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 10 vialami (volumen 10 ml ) s praškom
J01XA01
Vankomicin Mylan 1 g prašek za raztopino za infundiranje,
škatla z 1 vialo s praškom
J01XA01
130150
Vankomicin Pfizer 1000 mg prašek za koncentrat za raztopino
za infundiranje, škatla z 1 vialo (volumen 20 ml ) s praškom
J01XA01
vankomicin
Pfizer Luxembourg SARL
H
14,52
NDC
1.2.2015
generično
130168
Vankomicin Pfizer 500 mg prašek za koncentrat za raztopino
za infundiranje, škatla z 1 vialo (volumen 10 ml ) s praškom
J01XA01
vankomicin
Pfizer Luxembourg SARL
H
7,67
NDC
1.2.2015
generično
J01XA01
vankomicin
H
135,18
NDC
1.1.2015
generično
J01XA01
vankomicin
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
H
71,02
NDC
1.1.2015
generično
L02AE05
histrelin
Orion Corporation
1.153,06
NDC
17.12.2014
originalno
145843
111767
111775
107930
Vankomicin PharmaSwiss 1000 mg prašek za raztopino za
infundiranje, škatla z 10 vialami (20 ml) s praškom
Vankomicin PharmaSwiss 500 mg prašek za raztopino za
infundiranje, škatla z 10 vialami (10 ml) s praškom
VANTAS 50 mg implantat, škatla s plastično vrečko z 1
implantatom v stekleni viali in škatla z implantacijskim
pripomočkom
ZZ
202 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
074144
VARITECT CP 125 i.e. raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo
s 5 ml raztopine
J06BB03
074152
013420
090069
013439
090077
019038
013447
006483
034100
065943
118753
118761
118800
118818
VARITECT CP 500 i.e. raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo
z 20 ml raztopine
Vasilip 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 84 tabletami
(12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Vasilip 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Vasilip 20 mg filmsko obložene tablete, škatla s 84 tabletami
(12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Vasilip 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Vasilip 40 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Vasilip 40 mg filmsko obložene tablete, škatla z 84 tabletami
(12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
VAXIGRIP suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski
brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5 ml
suspenzije in injekcijsko iglo
Vectibix 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, 1
viala po 5 ml
VELCADE 3,5 mg prašek za raztopino za injiciranje, 1 viala
10ml
Venlafaksin Actavis 150 mg trde kapsule s podaljšanim
sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem
omotu)
Venlafaksin Actavis 150 mg trde kapsule s podaljšanim
sproščanjem, škatla z 98 kapsulami (7 x 14 kapsul v pretisnem
omotu)
Venlafaksin Actavis 75 mg trde kapsule s podaljšanim
sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem
omotu)
Venlafaksin Actavis 75 mg trde kapsule s podaljšanim
sproščanjem, škatla z 98 kapsulami (7 x 14 kapsul v pretisnem
omotu)
ATC
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
humani imunoglobulini
proti noricam/pasavcu ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
(varičela/zoster)
ZA TRANSFUZIJSKO medicino
111,69
NDC
17.12.2014
originalno
J06BB03
humani imunoglobulini
proti noricam/pasavcu ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
(varičela/zoster)
ZA TRANSFUZIJSKO medicino
423,91
NDC
17.12.2014
originalno
C10AA01
simvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,14
NDC
1.2.2015
generično
C10AA01
simvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
3,40
NDC
1.2.2015
generično
C10AA01
simvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
10,53
NDC
1.2.2015
generično
C10AA01
simvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,99
NDC
1.2.2015
generično
C10AA01
simvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
4,08
NDC
1.2.2015
generično
C10AA01
simvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
11,88
NDC
1.2.2015
generično
J07BB02
cepivo proti gripi, z
delci virusov ali s
površinskimi antigeni,
inaktivirano
Sanofi Pasteur S A
ZZ
4,66
NDC
1.1.2015
originalno
L01XC08
panitumumab
Amgen Europe B.V.
H
370,02
NDC
1.2.2015
originalno
L01XX32
bortezomib
Janssen-Cilag International NV
H
1.081,90
IVDC
15.1.2015
31.12.2015 originalno
N06AX16
venlafaksin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
11,26
NDC
1.2.2015
generično
N06AX16
venlafaksin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
24,19
NDC
1.2.2015
generično
N06AX16
venlafaksin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
7,31
NDC
1.2.2015
generično
N06AX16
venlafaksin
Actavis Group PTC ehf.
Rp
16,86
NDC
1.2.2015
generično
203 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
099287
070297
077410
077313
077380
077402
091006
144666
029637
038520
038512
146268
024619
024635
029254
022993
053791
053805
053830
Ime zdravila in pakiranje
ATC
Naziv zavezanca
Zdravila s
trovalentnim železom
za parenteralno
uporabo
Lek d.d.
Iloprost
Bayer Pharma AG, Nemčija
ZZ
H/Rp
salbutamol
GSK d.o.o., Ljubljana
R03CC02 salbutamol
Venofer 20 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat za
raztopino za infundiranje, škatla s 5 ampulami s 5 ml raztopine B03AC
VENTAVIS 10µg/ml inhalacijska raztopina, 30 ampul
B01AC11
VENTOLIN 100 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod
tlakom, škatla s kovinskim vsebnikom (z odmernim ventilom) z
inhalacijsko suspenzijo pod tlakom za 200 odmerkov in
ustnikom
R03AC02
VENTOLIN 2 mg tablete, škatla s plastenko s 100 tabletami
VENTOLIN 2 mg/5 ml sirup, škatla s stekleničko s 150 ml
sirupa
VENTOLIN 5 mg/ml inhalacijska raztopina za nebulator, škatla
s stekleničko z 20 ml raztopine
Vepesid 100 mg mehke kapsule, škatla z 10 kapsulami (1 x 10
kapsul) v pretisnem omotu
VERMOX tablete 100 mg škatla s 6 tabletami v dvojnem traku
(6 x 100 mg)
Versatis 5 % zdravilni obliž, škatla s 5 obliži
Vesicare 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Vesicare 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Vexya 0,02 mg/3 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami
VFEND 200 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
VFEND 200 mg, prašek za raztopino za infundiranje, škatla z 1
vialo s praškom
VFEND 40 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo, plastenka s
45 g praška
VFEND 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Victanyl 100 mikrogramov/uro transdermalni obliži, škatla s 5
transdermalnimi obliži
Victanyl 25 mikrogramov/uro transdermalni obliži, škatla s 5
transdermalnimi obliži
Victanyl 50 mikrogramov/uro transdermalni obliži, škatla s 5
transdermalnimi obliži
splošno ime zdravila
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
49,25
875,00
NDC
IVDC
7.7.2014
13.6.2014
originalno
31.5.2015 originalno
Rp
3,63
NDC
1.2.2015
originalno
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
2,76
NDC
1.2.2015
originalno
R03CC02 salbutamol
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
1,81
NDC
1.2.2015
originalno
R03AC02
salbutamol
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
3,65
NDC
1.2.2015
originalno
L01CB01
etopozid
BMS Češka
H/Rp
270,99
NDC
15.1.2015
originalno
P02CA01
N01BB02
mebendazol
lidokain
Farmadent d.o.o.
Gruenenthal Nem
Rp
4,76
12,26
IVDC
NDC
14.6.2014
17.12.2014
31.5.2015 originalno
originalno
G04BD08
solifenacin
Astellas Pharma Europe B.V.
Rp
24,25
NDC
17.12.2014
originalno
G04BD08
Astellas Pharma Europe B.V.
Rp
24,25
NDC
17.12.2014
originalno
G03AA12
solifenacin
drospirenon in
estrogen
Heaton k.s.
Rp
4,74
NDC
1.2.2015
generično
J02AC03
vorikonazol
Pfizer Limited
Rp
1.076,22
NDC
1.2.2015
originalno
J02AC03
vorikonazol
Pfizer Limited
H
135,29
NDC
1.2.2015
originalno
J02AC03
vorikonazol
Pfizer Limited
Rp
634,18
NDC
1.2.2015
originalno
J02AC03
vorikonazol
Pfizer Limited
Rp
274,47
NDC
1.2.2015
originalno
N02AB03
fentanil
Actavis Group PTC ehf.
Rp
35,93
NDC
1.2.2015
generično
N02AB03
fentanil
Actavis Group PTC ehf.
Rp
12,13
NDC
1.2.2015
generično
N02AB03
fentanil
Actavis Group PTC ehf.
Rp
20,59
NDC
1.2.2015
generično
204 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
A10BX07
liraglutid
Novo Nordisk A/S
Rp
89,97
NDC
17.12.2014
originalno
079839
Victoza 6 mg/ml raztopina za injiciranje v napolnjenem
injekcijskem peresniku, 3 napolnjeni injekcijski peresniki
(vložek v napolnjenem injekcijskem peresniku)
A10BX07
liraglutid
Rp
134,72
NDC
17.12.2014
originalno
128465
Victrelis 200 mg trde kapsule, 4 zgibanke po 84 kapsul
J05AE
Zaviralci proteaz
3.051,50
IVDC
1.2.2015
31.1.2016 originalno
054178
Vidaza 25 mg/ml prašek za suspenzijo za injiciranje, 1 viala
Videne 104,5 mg/ml dermalna raztopina, plastenka s 500 ml
raztopine
VIGAMOX 5mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla z 1
kapalnim vsebnikom s 5 ml raztopine
L01BC07
azacitidin
Novo Nordisk A/S
MERCK SHARP & DOHME
Limited
Celgene Europe Limited, V.
Britanija
ZZ
335,60
IVDC
1.1.2015
31.12.2015 originalno
D08AG02
povidon-jod
ECOLAB d.o.o.
ZZ
6,64
NDC
17.12.2014
generično
S01AE07
moksifloksacin
S.A. Alcon Couvreur N.V.
Rp
5,56
NDC
17.12.2014
originalno
N03AX18
lakozamid
UCB Pharma SA
ZZ
39,01
NDC
15.1.2015
originalno
N03AX18
lakozamid
UCB Pharma SA
Rp
26,08
NDC
15.1.2015
originalno
Ident
Ime zdravila in pakiranje
079820
Victoza 6 mg/ml raztopina za injiciranje v napolnjenem
injekcijskem peresniku, 2 napolnjena injekcijska peresnika
(vložek v napolnjenem injekcijskem peresniku)
145011
073040
ATC
Rp/Spec
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
139392
Vimpat 10 mg/ml raztopina za infundiranje, Steklena viala iz
brezbarvnega stekla tipa I s klorobutilno gumijasto zaporko,
prevlečeno s fluoropolimerom. (1x20 ml)
Vimpat 10 mg/ml sirup, 200 ml rjava steklenička s
polipropilensko navojno zaporko in merico
098990
Vimpat 100 mg filmsko obložene tablete, PVC/PVDC pretisni
omot, pokrit z aluminijasto folijo - 56 filmsko obloženih tablet
N03AX18
lakozamid
UCB Pharma SA
Rp
72,13
NDC
15.1.2015
originalno
099139
Vimpat 150 mg filmsko obložene tablete, PVC/PVDC pretisni
omot, pokrit z aluminijasto folijo - 56 filmsko obloženih tablet
N03AX18
lakozamid
UCB Pharma SA
Rp
107,95
NDC
15.1.2015
originalno
100005
Vimpat 200 mg filmsko obložene tablete, PVC/PVDC pretisni
omot, pokrit z aluminijasto folijo - 56 filmsko obloženih tablet
N03AX18
lakozamid
UCB Pharma SA
Rp
143,76
NDC
15.1.2015
originalno
N03AX18
lakozamid
UCB Pharma SA
Rp
36,32
NDC
15.1.2015
originalno
L01CA04
vinorelbin
Actavis Group PTC ehf.
H
17,84
NDC
1.2.2015
generično
L01CA04
vinorelbin
EBEWE Pharma
H
17,84
NDC
1.2.2015
generično
L01CA04
vinorelbin
EBEWE Pharma
H
87,57
NDC
1.2.2015
generično
A10BD13
metformin in alogliptin Takeda Pharma A/S
Rp
28,37
NDC
1.1.2015
originalno
100820
098965
053864
006980
007030
145940
Vimpat 50 mg filmsko obložene tablete, PVC/PVDC pretisni
omot, pokrit z aluminijasto folijo - 56 filmsko obloženih tablet
Vinorelbin Actavis 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 1 ml koncentrata
Vinorelbin Ebewe 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 1 ml koncentrata
Vinorelbin Ebewe 10 mg/ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 1 vialo z 5 ml koncentrata
Vipdomet 12,5 mg/1.000 mg filmsko obložene tablete, 56 tablet
v pretisnem omotu
205 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
145939
145907
145909
056200
091634
091693
091758
098841
053244
053228
023906
023981
053414
024058
053376
053350
053392
024023
024015
013528
007064
Ime zdravila in pakiranje
Vipdomet 12,5 mg/850 mg filmsko obložene tablete, 56 tablet v
pretisnem omotu
Vipidia 12,5 mg filmsko obložene tablete, 28 tablet v pretisnem
omotu
Vipidia 25 mg filmsko obložene tablete, 28 tablet v pretisnem
omotu
Viread 245 mg filmsko obložene tablete, plastenka s 30
tabletami
Virolex 200 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Virolex 250 mg prašek za raztopino za infundiranje, škatla s 5
vialami s praškom
Virolex 30 mg/g mazilo za oko, škatla s tubo s 4,5 g mazila
Visanne 2 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
Visipaque 270 mg l/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
polipropilenskimi vsebniki s 100 ml raztopine
Visipaque 270 mg l/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
polipropilenskimi vsebniki s 50 ml raztopine
Visipaque 270 mg l/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
stekleničkami s 100 ml raztopine
Visipaque 270 mg l/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
stekleničkami s 50 ml raztopine
Visipaque 320 mg l/ml raztopina za injiciranje, škatla s 6
polipropilenskimi vsebniki s 500 ml raztopine
Visipaque 320 mg l/ml raztopina za injiciranje, škatla s 6
stekleničkami z 200 ml raztopine
Visipaque 320 mg l/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
polipropilenskimi vsebniki s 100 ml raztopine
Visipaque 320 mg l/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
polipropilenskimi vsebniki s 50 ml raztopine
Visipaque 320 mg l/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
polipropilenskimi vsebniki z 200 ml raztopine
Visipaque 320 mg l/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
stekleničkami s 100 ml raztopine
Visipaque 320 mg l/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
stekleničkami s 50 ml raztopine
Visudyne 15 mg prašek za raztopino za infundiranje, škatla z
eno vialo s praškom
VITALIPID N ADULT koncentrat za raztopino za infundiranje,
škatla z 10 ampulami z 10 ml koncentrata
ATC
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
A10BD13
metformin in alogliptin Takeda Pharma A/S
Rp
28,37
NDC
1.1.2015
originalno
A10BH04
alogliptin
Takeda Pharma A/S
Rp
25,62
NDC
1.1.2015
originalno
A10BH04
alogliptin
Rp
28,37
NDC
1.1.2015
originalno
J05AF07
tenofovirdizoproksilat
Takeda Pharma A/S
Gilead Sciences International
Limited
312,65
NDC
1.1.2015
originalno
J05AB01
aciklovir
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
9,13
NDC
1.2.2015
originalno
J05AB01
aciklovir
KRKA, d.d., Novo mesto
H
57,58
NDC
1.2.2015
originalno
S01AD03
aciklovir
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
6,53
NDC
1.2.2015
originalno
G03DB08
dienogest
BAYER d.o.o.
Rp
39,93
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB09
Jodiksanol
GE Healthcare AS,
ZZ
259,80
NDC
1.10.2014
originalno
V08AB09
Jodiksanol
GE Healthcare AS,
ZZ
141,96
NDC
1.10.2014
originalno
V08AB09
Jodiksanol
GE Healthcare AS,
ZZ
259,80
NDC
1.10.2014
originalno
V08AB09
Jodiksanol
GE Healthcare AS,
ZZ
141,96
NDC
1.10.2014
originalno
V08AB09
jodiksanol
GE Healthcare AS
ZZ
1.595,61
NDC
17.12.2014
originalno
V08AB09
Jodiksanol
GE Healthcare AS,
ZZ
369,33
NDC
1.10.2014
originalno
V08AB09
jodiksanol
GE Healthcare AS
ZZ
399,52
IVDC
1.10.2014
30.9.2015 originalno
V08AB09
jodiksanol
GE Healthcare AS
ZZ
202,80
IVDC
1.10.2014
30.9.2015 originalno
V08AB09
jodiksanol
GE Healthcare AS
ZZ
676,69
IVDC
1.10.2014
30.9.2015 originalno
V08AB09
Jodiksanol
GE Healthcare AS,
ZZ
307,83
NDC
1.10.2014
originalno
V08AB09
Jodiksanol
GE Healthcare AS,
ZZ
168,21
NDC
1.10.2014
originalno
S01LA01
verteporfin
Novartis Europharm Limited
ZZ
1.092,37
NDC
15.1.2015
originalno
B05XC
Vitamini
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
19,71
NDC
1.2.2015
originalno
Rp/Spec
206 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
ATC
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Vitamini
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. H
Tiamin (vitamin B1)
Salus d.o.o.
110230
VITALIPID N INFANT koncentrat za raztopino za infundiranje
za otroke, škatla z 10 ampulami z 10 ml koncentrata
B05XC
Vitamin B1 ampula 100 mg, raztopina za injiciranje, škatla z 10
ampulami po 2 ml raztopine
A11DA01
144770
Vitamin B6 20 mg Jenapharm, tablete x 20
A11HA02
Piridoksin (vitamin B6) Lenis farmacevtika d.o.o.
144717
Vitamin B6 20mg Jenapharm tablete, škatla s 100 tabletami
A11HA02
piridoksin (vitamin B6) Sanolabor, d.d.,
007129
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
28,37
NDC
1.2.2015
originalno
6,08
IVDC
1.3.2014
28.2.2015 generično
4,02
IVDC
28.3.2014
28.2.2015 generično
12,36
IVDC
28.7.2014
27.7.2015 generično
Voda za injekcije Baxter, Ph. Eur., škatla s 30 vrečkami po 250
ml vode za injekcije
V07AB
Raztopine in pripravki
za redčenje, vključno
s tekočinami za
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
izpiranje
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
18,45
NDC
15.1.2015
generično
Voda za injekcije Baxter, Ph. Eur., škatla s 50 vrečkami po 100
ml vode za injekcije
V07AB
Raztopine in pripravki
za redčenje, vključno
s tekočinami za
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
izpiranje
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
12,46
NDC
15.1.2015
generično
Voda za injekcije Baxter, Ph. Eur., škatla z 10 vrečkami po
1000 ml vode za injekcije
V07AB
Raztopine in pripravki
za redčenje, vključno
s tekočinami za
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
izpiranje
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
17,65
NDC
15.1.2015
generično
035785
Voda za injekcije Baxter, Ph. Eur., škatla z 20 vrečkami po 500
ml vode za injekcije
V07AB
Raztopine in pripravki
za redčenje, vključno
s tekočinami za
BAXTER d.o.o. Skrajšana firma v
izpiranje
angleškem jeziku: BAXTER LLC
ZZ
24,43
NDC
15.1.2015
generično
032158
Voda za injekcije Braun vehikel za parenteralno uporabo,
škatla z 10 polietilenskimi plastenkami s 1000 ml vode za
injekcije
V07AB
Raztopine in pripravki
za redčenje, vključno
s tekočinami za
izpiranje
B. Braun Melsungen AG
ZZ
16,01
NDC
1.1.2015
generično
032131
Voda za injekcije Braun vehikel za parenteralno uporabo,
škatla z 10 polietilenskimi plastenkami s 500 ml vode za
injekcije
V07AB
Raztopine in pripravki
za redčenje, vključno
s tekočinami za
izpiranje
B. Braun Melsungen AG
ZZ
9,73
NDC
1.1.2015
generično
035769
035742
035823
207 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
Ime zdravila in pakiranje
032115
Voda za injekcije Braun vehikel za parenteralno uporabo,
škatla z 10 polietilenskimi plastenkami z 250 ml vode za
injekcije
091030
Voda za injekcije Braun vehikel za parenteralno uporabo,
škatla z 20 polietilenskimi ampulami z 10 ml vode za injekcije
032174
Voda za injekcije Braun vehikel za parenteralno uporabo,
škatla z 20 polietilenskimi ampulami z 20 ml vode za injekcije
032107
Voda za injekcije Braun vehikel za parenteralno uporabo,
škatla z 20 polietilenskimi plastenkami s 100 ml vode za
injekcije
111821
111813
111805
146436
146435
146434
146433
Voda za injekcije Fresenius Kabi vehikel za parenteralno
uporabo, škatla z 20 ampulami s 5 ml vode za injekcije
Voda za injekcije Fresenius Kabi vehikel za parenteralno
uporabo, škatla z 20 ampulami z 10 ml vode za injekcije
Voda za injekcije Fresenius Kabi vehikel za parenteralno
uporabo, škatla z 20 ampulami z 20 ml vode za injekcije
Vokanamet 150 mg/1.000 mg filmsko obložene tablete,
plastenka s 60 tabletami
Vokanamet 150 mg/850 mg filmsko obložene tablete, plastenka
s 60 tabletami
Vokanamet 50 mg/1.000 mg filmsko obložene tablete,
plastenka s 60 tabletami
Vokanamet 50 mg/850 mg filmsko obložene tablete, plastenka
s 60 tabletami
ATC
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum
začetka
veljavnosti
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
V07AB
Raztopine in pripravki
za redčenje, vključno
s tekočinami za
izpiranje
B. Braun Melsungen AG
ZZ
7,67
NDC
1.1.2015
generično
V07AB
Raztopine in pripravki
za redčenje, vključno
s tekočinami za
izpiranje
B. Braun Melsungen AG
ZZ
4,32
NDC
1.1.2015
generično
V07AB
Raztopine in pripravki
za redčenje, vključno
s tekočinami za
izpiranje
B. Braun Melsungen AG
ZZ
5,48
NDC
1.1.2015
generično
V07AB
Raztopine in pripravki
za redčenje, vključno
s tekočinami za
izpiranje
B. Braun Melsungen AG
ZZ
14,21
NDC
1.1.2015
generično
V07AB
Raztopine in pripravki
za redčenje, vključno
s tekočinami za
izpiranje
Fresenius Kabi Espana S.A.
ZZ
3,09
NDC
17.12.2014
generično
V07AB
Raztopine in pripravki
za redčenje, vključno
s tekočinami za
izpiranje
Fresenius Kabi Espana S.A.
ZZ
4,32
NDC
17.12.2014
generično
Fresenius Kabi Espana S.A.
ZZ
5,48
NDC
17.12.2014
generično
Janssen-Cilag International NV
Rp
77,23
NDC
17.12.2014
originalno
Janssen-Cilag International NV
Rp
77,23
NDC
17.12.2014
originalno
Janssen-Cilag International NV
Rp
48,07
NDC
17.12.2014
originalno
Janssen-Cilag International NV
Rp
48,07
NDC
17.12.2014
originalno
V07AB
A10BD16
A10BD16
A10BD16
A10BD16
Raztopine in pripravki
za redčenje, vključno
s tekočinami za
izpiranje
metformin in
kanagliflozin
metformin in
kanagliflozin
metformin in
kanagliflozin
metformin in
kanagliflozin
208 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
C02KX02
ambrisentan
Glaxo Group Limited
H/Rp
2.629,70
NDC
1.2.2015
originalno
C02KX02
ambrisentan
Glaxo Group Limited
H/Rp
2.629,70
NDC
1.2.2015
originalno
M01AB05 Diklofenak
Pliva Ljubljana d.o.o.,
Rp
2,68
IVDC
5.5.2014
30.4.2015 originalno
M01AB05 Diklofenak
Pliva Ljubljana d.o.o.,
Rp
3,58
IVDC
5.5.2014
30.4.2015 originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
109940
Ime zdravila in pakiranje
Volibris 10 mg filmsko obložene tablete, 30 tablet v pretisnih
omotih
Volibris 5 mg filmsko obložene tablete, 30 tablet v pretisnih
omotih
Voltaren 12,5 mg svečke, škatla z 10 svečkami (2 x 5 svečk v
dvojnem traku)
Voltaren 25 mg svečke, škatla z 10 svečkami (2 x 5 svečk v
dvojnem traku)
Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1 vrečo
(Freeflex) s 500 ml raztopine
Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 20
vrečami (Freeflex) s 500 ml raztopine
VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s
polietilensko plastenko s 500 ml raztopine
VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s
poliolefinsko freeflex vrečo s 500 ml raztopine
VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 10
polietilenskimi plastenkami s 500 ml raztopine
VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 10
poliolefinskimi freeflex vrečami s 500 ml raztopine
VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 20
polietilenskimi plastenkami s 500 ml raztopine
VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 20
poliolefinskimi freeflex vrečami s 500 ml raztopine
VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje, plastenka s
500 ml raztopine
VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje, vrečka
(freeflex) s 500 ml raztopine
VOPECIDEX 150 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu iz
PVC/PVdC/aluminija)
VOPECIDEX 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s 120
tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu iz
PVC/PVdC/aluminija)
Vosustat 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Vosustat 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Vosustat 40 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
107689
Votrient 200 mg filmsko obložene tablete, plastenka, 30 tablet
L01XE11
pazopanib
Glaxo Group Limited
Rp/Spec
664,96
NDC
1.2.2015
originalno
107700
Votrient 400 mg filmsko obložene tablete, plastenka, 30 tablet
L01XE11
pazopanib
Glaxo Group Limited
Rp/Spec
1.691,36
NDC
1.2.2015
originalno
Ident
043540
043524
094889
035149
046990
047040
112801
112836
112810
112852
112828
112860
038938
024112
145279
145280
109924
109932
ATC
B05AA07
hidroksietilškrob
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
11,63
NDC
1.2.2015
originalno
B05AA07
hidroksietilškrob
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
223,03
NDC
1.2.2015
originalno
B05AA07
hidroksietilškrob
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
13,15
NDC
1.2.2015
originalno
B05AA07
hidroksietilškrob
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
13,15
NDC
1.2.2015
originalno
B05AA07
hidroksietilškrob
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
127,02
NDC
1.2.2015
originalno
B05AA07
hidroksietilškrob
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
127,02
NDC
1.2.2015
originalno
B05AA07
hidroksietilškrob
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
253,53
NDC
1.2.2015
originalno
B05AA07
hidroksietilškrob
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
253,53
NDC
1.2.2015
originalno
B05AA07
hidroksietilškrob
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
11,63
NDC
1.2.2015
originalno
B05AA07
hidroksietilškrob
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ZZ
11,63
NDC
1.2.2015
originalno
L01BC06
Kapecitabin
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.,
H/Rp
24,54
NDC
14.7.2014
generično
L01BC06
Kapecitabin
H/Rp
159,19
NDC
14.7.2014
generično
C10AA07
rosuvastatin
Rp
12,12
NDC
1.1.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
Rp
15,72
NDC
1.1.2015
generično
C10AA07
rosuvastatin
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.,
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
Rp
28,42
NDC
1.1.2015
generično
209 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Votubia 2,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami v pretisnih omotih L01XE10
everolimus
Novartis Europharm Limited
Rp/Spec
1.347,14
NDC
15.1.2015
originalno
Votubia 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami v pretisnih omotih
Voxin 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Voxin 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Voxin Combo 2 mg/0,625 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Voxin Combo 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
L01XE10
everolimus
Novartis Europharm Limited
Rp/Spec
2.670,36
NDC
15.1.2015
originalno
C09AA04
perindopril
LEK farmacevtska družba d.d.,
Rp
4,88
NDC
7.7.2014
generično
C09AA04
perindopril
Lek d.d.
Rp
9,57
NDC
7.7.2014
generično
C09BA04
perindopril in diuretiki Lek d.d.
Rp
7,56
NDC
7.7.2014
generično
C09BA04
Rp
7,75
NDC
7.7.2014
generično
VPRIV 400 enot prašek za raztopino za infundiranje, 1 viala
Vyndaqel 20 mg mehke kapsule, škatla s 30 kapsulami v
pretisnem omotu (2 x 15 kapsul)
WALEZA 160 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30
tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
WALEZA 40 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
WALEZA 80 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
WELLBUTRIN XR 150 mg tablete s prirejenim sproščanjem,
škatla s plastenko s 30 tabletami
WELLBUTRIN XR 300 mg tablete s prirejenim sproščanjem,
škatla s plastenko s 30 tabletami
Wilate 1000 i.e./1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 10 ml vehikla, 1
pakiranjem z medicinskimi pripomoeki (1 brizga za enkratno
uporabo, 1 pretoeni set, 1 infuzijski set) in 2 alkoholnima
zloženc
Wilate 500 i.e./500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo s 5 ml vehikla, 1
pakiranjem z medicinskimi pripomoeki (1 brizga za enkratno
uporabo, 1 pretoeni set, 1 infuzijski set) in 2 alkoholnima
zložencema
Willefact 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
škatla z 1 vialo s praškom (1000 i.e.), 1 vialo z vehiklom (10 ml)
ter sistemom za prenos (ventil za sterilizacijo zraka in filtrirna
igla)
XALACOM 0,05 mg/5 mg v 1 ml kapljice za oko, raztopina,
škatla s kapalno plastenko z 2,5 ml raztopine
Xalatan 50 mikrogramov/ml kapljice za oko, raztopina, škatla z
1 kapalnim vsebnikom z 2,5 ml raztopine
A16AB10
perindopril in diuretiki Lek d.d.
Shire Pharmaceuticals Ireland
velagluceraza alfa
Limited
1.589,13
NDC
15.11.2014
originalno
N07XX08
tafamidis
Pfizer Limited
Rp/Spec
11.456,45
NDC
1.2.2015
originalno
C09CA03
valsartan
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
5,12
NDC
1.2.2015
generično
C09CA03
valsartan
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
3,69
NDC
1.2.2015
generično
C09CA03
valsartan
ALKALOID - INT d.o.o.
Rp
4,40
NDC
1.2.2015
generično
N06AX12
bupropion
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
17,68
NDC
1.2.2015
originalno
N06AX12
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
29,20
NDC
1.2.2015
originalno
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
900,29
NDC
17.12.2014
originalno
B02BD06
bupropion
kombinacija von
willebrandovega
faktorja in
koagulacijskega
faktorja VIII
kombinacija von
willebrandovega
faktorja in
koagulacijskega
faktorja VIII
Octapharma (IP) Ltd.,
ZZ
450,37
NDC
17.12.2014
originalno
B02BD10
von willebrandov
faktor
LFB Biomedicaments
ZZ
1.077,95
NDC
17.12.2014
originalno
S01ED51
timolol, kombinacije
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
7,12
NDC
1.2.2015
originalno
S01EE01
latanoprost
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
6,80
NDC
1.2.2015
originalno
Ident
Ime zdravila in pakiranje
129453
129461
041890
061999
107778
107786
113255
143291
144898
144899
144900
018643
018660
141610
141623
126306
070076
087009
Datum
začetka
veljavnosti
Režim
izdaje
ATC
B02BD06
H/Rp
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
210 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
019186
Ime zdravila in pakiranje
XALKORI 200 mg trde kapsule, škatla s 60 trdimi kapsulami v
pretisnem omotu
XALKORI 250 mg trde kapsule, škatla s 60 trdimi kapsulami v
pretisnem omotu
Xamiol 50 mikrogramov/500 mikrogramov v 1 g gel, škatla s
plastenko s 60 g gela
XANAX 0,25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
XANAX 0,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
XANAX 1 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
XANAX SR 0,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
XANAX SR 1 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
XANAX SR 2 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Xapimant 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z vsebnikom z
28 tabletami
Xapimant 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z vsebnikom z
28 tabletami
Xarelto 10 mg filmsko obložene tablete, škatla po 10 tablet v
pretisnem omotu
Xarelto 10 mg filmsko obložene tablete, škatla po 30 tablet v
pretisnem omotu
Xarelto 15 mg filmsko obložene tablete, škatla po 28 tablet v
pretisnem omotu
Xarelto 15 mg filmsko obložene tablete, škatla po 42 tablet v
pretisnem omotu
Xarelto 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla po 56 tablet v
pretisnem omotu
Xarelto 20 mg filmsko obložene tablete, škatla po 28 tablet v
pretisnem omotu
Xefo 4 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Xefo 8 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2 x
10 tablet v pretisnem omotu)
XELODA 150 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
XELODA 500 mg filmsko obložene tablete, škatla s 120
tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)
146563
Xenazine 25 mg tablete, plastenka s 112 tabletami
Ident
145048
145050
091863
045993
046086
096040
097349
097357
097365
145845
145848
047279
047287
135119
135127
145500
135135
055760
055808
019151
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L01XE16
krizotinib
Pfizer Limited
H/Rp
3.963,50
NDC
1.2.2015
originalno
L01XE16
Pfizer Limited
H/Rp
4.947,50
NDC
1.2.2015
originalno
D05AX52
krizotinib
kalcipotriol,
kombinacije
LEO Pharma A/S
Rp
35,83
NDC
17.12.2014
originalno
N05BA12
alprazolam
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
1,55
NDC
1.2.2015
originalno
N05BA12
alprazolam
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
2,22
NDC
1.2.2015
originalno
N05BA12
alprazolam
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
2,46
NDC
1.2.2015
originalno
N05BA12
alprazolam
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
3,24
NDC
1.2.2015
originalno
N05BA12
alprazolam
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
5,41
NDC
1.2.2015
originalno
N05BA12
alprazolam
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
8,38
NDC
1.2.2015
originalno
N06DX01
memantin
Lek d.d.
Rp
14,74
NDC
7.7.2014
generično
N06DX01
memantin
Lek d.d.
Rp
26,76
NDC
7.7.2014
generično
B01AF01
rivaroksaban
Bayer Pharma AG
H/Rp
20,71
NDC
1.2.2015
originalno
B01AF01
rivaroksaban
Bayer Pharma AG
H/Rp
61,12
NDC
1.2.2015
originalno
B01AF01
rivaroksaban
Bayer Pharma AG
Rp/Spec
57,12
NDC
1.2.2015
originalno
B01AF01
rivaroksaban
Bayer Pharma AG
Rp/Spec
85,42
NDC
1.2.2015
originalno
B01AF01
rivaroksaban
Bayer Pharma AG
Rp/Spec
113,65
NDC
1.2.2015
originalno
B01AF01
rivaroksaban
Bayer Pharma AG
Rp/Spec
57,12
NDC
1.2.2015
originalno
M01AC05 lornoksikam
Takeda Pharma A/S
Rp
2,39
NDC
1.1.2015
originalno
M01AC05 lornoksikam
Takeda Pharma A/S
Rp
4,08
NDC
1.1.2015
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
L01BC06
kapecitabin
Roche Products Limited
H/Rp
22,44
NDC
15.1.2015
originalno
L01BC06
kapecitabin
H/Rp
149,63
NDC
15.1.2015
originalno
N07XX06
tetrabenazin
Roche Products Limited
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.
Rp
162,26
NDC
15.11.2014
originalno
211 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
146564
123390
123404
123366
123374
123382
128490
131342
146210
146209
145991
016993
139449
139435
042811
109975
145683
089753
089680
Ime zdravila in pakiranje
XEOMIN 100 enot prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1
vialo s praškom
XEPLION 100 mg suspenzija za injiciranje s podaljšanim
sproščanjem, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo in 2
iglama
XEPLION 150 mg suspenzija za injiciranje s podaljšanim
sproščanjem, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo in 2
iglama
XEPLION 25 mg suspenzija za injiciranje s podaljšanim
sproščanjem, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo in 2
iglama
XEPLION 50 mg suspenzija za injiciranje s podaljšanim
sproščanjem, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo in 2
iglama
XEPLION 75 mg suspenzija za injiciranje s podaljšanim
sproščanjem, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo in 2
iglama
XGEVA 120 mg raztopina za injiciranje, 1 viala
Xiapex 0,9 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje, 1
viala praška in 1 viala vehikla
Xigduo 5 mg/1.000 mg filmsko obložene tablete, 56 filmsko
obloženih tablet
Xigduo 5 mg/850 mg filmsko obložene tablete, 56 filmsko
obloženih tablet
Xofigo 1000 kBq/ml raztopina za injiciranje, 1 viala
XOLAIR 150 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje, 1
viala praška in 1 ampula vehikla
Xolair 150 mg raztopina za injiciranje, škatla z 1 napolnjeno
injekcijsko brizgo
Xolair 75 mg raztopina za injiciranje, škatla z 1 napolnjeno
injekcijsko brizgo
Xomolix 2,5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10
ampulami z 1 ml raztopine
Xorucin 50 mg prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1
vialo (volumen 50 ml) s praškom
Xtandi 40 mg mehke kapsule, 112 mehkih kapsul
ATC
splošno ime zdravila
M03AX01 botulinski toksin
Datum
začetka
veljavnosti
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
Merz Pharmaceuticals GmbH
ZZ
241,27
NDC
1.2.2015
originalno
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
N05AX13
paliperidon
Janssen-Cilag International NV
H/Rp
292,72
NDC
17.12.2014
originalno
N05AX13
paliperidon
Janssen-Cilag International NV
H/Rp
438,83
NDC
17.12.2014
originalno
N05AX13
paliperidon
Janssen-Cilag International NV
H/Rp
91,81
NDC
17.12.2014
originalno
N05AX13
paliperidon
Janssen-Cilag International NV
H/Rp
183,13
NDC
17.12.2014
originalno
Janssen-Cilag International NV
Amgen Europe B.V.
H/Rp
ZZ
237,90
297,73
NDC
NDC
17.12.2014
1.2.2015
originalno
originalno
915,25
NDC
15.10.2014
originalno
34,59
NDC
15.1.2015
originalno
34,59
NDC
15.1.2015
originalno
4.434,27
NDC
1.2.2015
originalno
N05AX13 paliperidon
M05BX04 denozumab
kolagenaza iz
clostridium
M09AB02 histolyticum
metformin in
A10BD15 dapagliflozin
metformin in
A10BD15 dapagliflozin
Swedish Orphan Biovitrum AB
(publ)
ZZ
Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca
EEIG
Rp
Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca
EEIG
Rp
V10XX03
[223Ra]radijev diklorid Bayer Pharma AG
H
R03DX05
omalizumab
Novartis Europharm Limited
ZZ
377,64
NDC
15.1.2015
originalno
R03DX05
omalizumab
Novartis Europharm Limited
H/Rp
377,64
NDC
15.1.2015
originalno
R03DX05
omalizumab
Novartis Europharm Limited
H/Rp
190,06
NDC
15.1.2015
originalno
N05AD08
droperidol
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
ZZ
50,85
NDC
1.2.2015
originalno
L01DB01
L02BB04
doksorubicin
enzalutamid
Actavis Group PTC ehf.
Astellas Pharma Europe B.V.
H
Rp/Spec
39,41
3.107,49
NDC
NDC
1.2.2015
17.12.2014
generično
originalno
lidokain
AstraZeneca UK Limited
ZZ
9,58
NDC
17.12.2014
originalno
lidokain
AstraZeneca UK Limited
ZZ
17,43
NDC
17.12.2014
originalno
Xylocaine 10 mg/razpršek pršilo, raztopina, škatla s stekleničko
s 50 ml raztopine (500 razprškov) in plastično pršilno šobo
N01BB02
Xylocaine 20 mg/g gel, škatla z 10 tubami s 30 g gela in
aplikatorjem v pretisnih omotih
N01BB02
212 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
089656
089818
018929
076562
032778
032751
019194
001481
080101
080225
029505
126438
126446
032344
032450
142569
142555
142629
142615
Ime zdravila in pakiranje
Xylocaine 20 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5 vialami z
20 ml raztopine
XYLONOR 10 mg/0,1 mg na razpršek oralno pršilo, raztopina,
škatla s steklenico z odmerno črpalko s pršilno šobo s 36 g
raztopine za 540 razprškov
XYREM 500 mg/ml peroralna raztopina, 180 ml plastenka,
graduirana 10 ml merilna naprava
Xyzal 0,5 mg/ml peroralna raztopina, škatla s steklenico z 200
ml raztopine in graduirano brizgo
Xyzal 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Xyzal 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami (1 x
10 tablet v pretisnem omotu)
Yarina 0,03 mg/3 mg filmsko obložene tablete, škatla z 21
tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
Yasminelle 0,02 mg/3 mg filmsko obložene tablete, škatla z 21
tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
Yasnal 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Yasnal 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4 x
7 tablet v pretisnem omotu)
YAZ 0,02 mg/3 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (1 x 28 tablet)
Yervoy 5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, 1 viala
s 50 mg/10 ml koncentrata
Yervoy 5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, 1 viala
z 200 mg/40 ml koncentrata
Yondelis 0,25 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 viala
Yondelis 1 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1 viala
Zabcare 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100 tabletami
(10 x 10 tablet v PVC/PVDC-Al ali OPA/Al/PVC/Al pretisnem
omotu)
Zabcare 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami
(3 x 10 tablet v PVC/PVDC-Al ali OPA/Al/PVC/Al pretisnem
omotu)
Zabcare 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 100 tabletami
(10 x 10 tablet v PVC/PVDC-Al ali OPA/Al/PVC/Al pretisnem
omotu)
Zabcare 5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 30 tabletami (3
x 10 tablet v PVC/PVDC-Al ali OPA/Al/PVC/Al pretisnem
omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N01BB02
lidokain
AstraZeneca UK Limited
ZZ
6,87
NDC
17.12.2014
originalno
N01BB52
lidokain, kombinacije
SANOLABOR, D.D.
ZZ
18,47
NDC
17.12.2014
originalno
N07XX04
natrijev oksibat
UCB Pharma Ltd
Rp/Spec
399,85
NDC
17.12.2014
originalno
R06AE09
levocetirizin
UCB Pharma SA
Rp
37,27
NDC
15.1.2015
originalno
R06AE09
levocetirizin
UCB Pharma SA
Rp
4,33
NDC
15.1.2015
originalno
R06AE09
UCB Pharma SA
Rp
2,10
NDC
15.1.2015
originalno
Bayer Pharma AG
Rp
9,06
NDC
1.2.2015
originalno
G03AA12
levocetirizin
drospirenon in
estrogen
drospirenon in
estrogen
Bayer Pharma AG
Rp
9,06
NDC
1.2.2015
originalno
N06DA02
donepezil
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
18,88
NDC
1.2.2015
generično
N06DA02
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
15,41
NDC
1.2.2015
generično
G03AA12
donepezil
drospirenon in
estrogen
Rp
8,08
NDC
17.12.2014
originalno
L01XC11
ipilimumab
H
3.527,50
NDC
17.12.2014
originalno
L01XC11
ipilimumab
BAYER d.o.o.
BRISTOL-MYERS SQUIBB
PHARMA EEIG
BRISTOL-MYERS SQUIBB
PHARMA EEIG
H
14.027,50
NDC
17.12.2014
originalno
L01CX01
trabektedin
Pharma Mar, S.A.
H
484,31
NDC
17.12.2014
originalno
L01CX01
trabektedin
Pharma Mar, S.A.
H
1.820,96
NDC
17.12.2014
originalno
G04BD08
solifenacin
Heaton k.s.
Rp
54,34
NDC
1.2.2015
generično
G04BD08
solifenacin
Heaton k.s.
Rp
16,65
NDC
1.2.2015
generično
G04BD08
solifenacin
Heaton k.s.
Rp
54,34
NDC
1.2.2015
generično
G04BD08
solifenacin
Heaton k.s.
Rp
16,65
NDC
1.2.2015
generično
ATC
G03AA12
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
213 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
056049
056057
044814
029971
044822
044857
044792
029947
094145
094110
077895
053449
145474
145502
145503
114057
114073
034657
034860
124680
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
S01GX08
ketotifen
Laboratoires Thea
Rp
6,09
NDC
17.12.2014
originalno
S01GX08
ketotifen
Laboratoires Thea
Rp
9,01
NDC
17.12.2014
originalno
N05AH03
olanzapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
22,99
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
22,28
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
27,18
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
31,95
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
11,85
NDC
1.2.2015
generično
ZALASTA 5 mg tableta, škatla z 28 tabletami v pretisnih omotih
Zaldiar 37,5 mg/325 mg filmsko obložene tablete, škatla s 40
tabletami (4 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zaldiar 37,5 mg/325 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60
tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zaldiar 37,5 mg/325 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20
tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zaldiar 37,5 mg/325 mg šumeče tablete, škatla z 20 tabletami
(5 x 4 tablete v dvojnem traku)
N05AH03
olanzapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
11,83
NDC
1.2.2015
generično
N02AX52
tramadol, kombinacije STADA Arzneimittel AG
Rp
6,79
NDC
1.2.2015
originalno
N02AX52
tramadol, kombinacije STADA Arzneimittel AG
Rp
9,93
NDC
1.2.2015
originalno
N02AX52
tramadol, kombinacije STADA Arzneimittel AG
Rp
3,64
NDC
1.2.2015
originalno
N02AX52
Rp
3,64
NDC
1.2.2015
originalno
Zalna 10 mg/0,25 mg v 1 g gel, škatla s tubo s 30 g gela
ZALTRAP 25 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, 1
viala (100 mg/4 ml)
ZALTRAP 25 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, 1
viala (200 mg/8 ml)
Zanacodar 40 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Zanacodar 80 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Zapilux 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Zapilux 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4
x 7 tablet v pretisnem omotu)
Zaracet 37,5 mg/325 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20
tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
D10AF51
tramadol, kombinacije STADA Arzneimittel AG
klindamicin,
kombinacije
Meda Pharma GmbH & Co. KG
Rp
18,09
NDC
17.12.2014
originalno
Ime zdravila in pakiranje
Zaditen 0,25 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s kapalno
plastenko s 5 ml raztopine
Zaditen SDU 0,25 mg/ml kapljice za oko, raztopina v
enoodmernih vsebnikih, škatla z 20 enoodmernimi kapalnimi
plastenkami z 0,4 ml raztopine (4 x 5 plastenk v pretisnem
omotu)
ZALASTA 10 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami
v pretisnih omotih
ZALASTA 10 mg tableta, škatla z 28 tabletami v pretisnih
omotih
ZALASTA 15 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami
v pretisnih omotih
ZALASTA 20 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami
v pretisnih omotih
ZALASTA 5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami v
pretisnih omotih
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
L01XX44 aflibercept
Sanofi-Aventis Groupe
H
317,81
IVDC
1.2.2015
31.1.2016 originalno
L01XX44 aflibercept
H
635,12
IVDC
1.2.2015
31.1.2016 originalno
Rp
8,39
NDC
14.7.2014
generično
Rp
10,22
NDC
14.7.2014
generično
C09CA07
Telmisartan
C09CA07
Telmisartan
Sanofi-Aventis Groupe
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.,
PharmaSwiss Česká republika
s.r.o.,
N05AH03
Olanzapin
Lek d.d.
Rp
33,73
NDC
11.8.2014
generično
N05AH03
Olanzapin
Lek d.d.
Rp
17,09
NDC
11.8.2014
generično
N02AX52
tramadol, kombinacije BELUPO, d.o.o., Ljubljana
Rp
3,13
NDC
21.7.2014
generično
214 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
057720
057754
080594
015512
010294
139389
024678
024848
024732
024775
024805
031453
031461
085529
010308
091170
073865
144959
054410
Ime zdravila in pakiranje
Zarzio 30 M e./0,5 ml raztopina za injiciranje ali infundiranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga z
varnostno zaščito za iglo
Zarzio 48 M e./0,5 ml raztopina za injiciranje ali infundiranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga z
varnostno zaščito za iglo
ZAVEDOS 10 mg prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1
vialo z 10 mg praška
ZAVESCA 100 mg trde kapsule, škatla s 84 kapsulami v
pretisnih omotih
ZEFFIX filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami po 100
mg (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Zelboraf 240 mg filmsko obložene tablete, 56 tablet v pretisnih
omotih za enkratni odmerek
ZELDOX 20 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
ZELDOX 20 mg/ml prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,
škatla z 1 vialo s praškom in 1 ampulo z 1,2 ml vode za
injekcije
ZELDOX 40 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
ZELDOX 60 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
ZELDOX 80 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
Zemplar 1 mikrogram mehke kapsule, škatla z 28 kapsulami (4
x 7 kapsul v pretisnem omotu)
Zemplar 2 mikrograma mehke kapsule, škatla z 28 kapsulami
(4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
ZENTEL 400 mg tablete, škatla s 100 tabletami
ZIAGEN 300 mg filmsko obložene tablete, škatla s 60 tabletami
(6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zinacef 1500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Zinacef 750 mg prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom
Zinforo 600 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje, škatla z 10 vialami
ZINNAT 125 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo, škatla s
stekleničko (z za otroke varno zaporko) z zrnci za pripravo 50
ml suspenzije in merilno žličko
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
L03AA02
filgrastim
Sandoz GmbH
Rp/Spec
54,21
NDC
17.12.2014
podobno
biološko
L03AA02
filgrastim
Sandoz GmbH
Rp/Spec
85,51
NDC
17.12.2014
podobno
biološko
L01DB06
idarubicin
Pfizer Luxembourg SARL
H
110,76
NDC
1.2.2015
originalno
A16AX06
miglustat
Actelion Registration Ltd
Rp
7.006,65
NDC
17.12.2014
originalno
J05AF05
lamivudin
Glaxo Group Limited
Rp/Spec
55,87
NDC
1.2.2015
originalno
L01XE15
vemurafenib
Roche Products Limited
Rp/Spec
2.027,54
IVDC
1.2.2015
31.1.2016 originalno
N05AE04
ziprasidon
Pfizer Luxembourg SARL
Rp/Spec
38,71
NDC
1.2.2015
originalno
N05AE04
ziprasidon
Pfizer Luxembourg SARL
H
21,61
NDC
1.2.2015
originalno
N05AE04
ziprasidon
Pfizer Luxembourg SARL
Rp/Spec
40,84
NDC
1.2.2015
originalno
N05AE04
ziprasidon
Pfizer Luxembourg SARL
Rp/Spec
41,36
NDC
1.2.2015
originalno
N05AE04
ziprasidon
Pfizer Luxembourg SARL
Rp/Spec
58,46
NDC
1.2.2015
originalno
H05BX02
parikalcitol
AbbVie d.o.o.
Rp
87,27
NDC
17.12.2014
originalno
H05BX02
P02CA03
parikalcitol
albendazol
AbbVie d.o.o.
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
174,08
223,71
NDC
NDC
17.12.2014
1.2.2015
originalno
originalno
J05AF06
abakavir
ViiV Healthcare UK Limited
Rp/Spec
242,53
NDC
17.12.2014
originalno
J01DC02
cefuroksim
GSK d.o.o., Ljubljana
H
3,48
NDC
1.2.2015
originalno
J01DC02
cefuroksim
GSK d.o.o., Ljubljana
H
2,37
NDC
1.2.2015
originalno
J01DI02
fosamilceftarolin
AstraZeneca AB
H
613,94
NDC
15.1.2015
originalno
J01DC02
cefuroksim
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
5,89
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
215 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
J01DC02
cefuroksim
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
19,90
NDC
1.2.2015
originalno
J01DC02
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
5,96
IVDC
1.12.2014
30.11.2015 originalno
Theramex S.r.L.
Rp
7,98
NDC
17.12.2014
originalno
G03AA14
cefuroksim
nomegestrol in
estrogen
nomegestrol in
estrogen
Theramex S.r.L.
Rp
19,28
NDC
17.12.2014
originalno
A04AA01
ondansetron
GSK d.o.o., Ljubljana
ZZ
28,80
NDC
1.2.2015
originalno
A04AA01
ondansetron
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
21,37
NDC
1.2.2015
originalno
A04AA01
ondansetron
GSK d.o.o., Ljubljana
Rp
31,47
NDC
1.2.2015
originalno
L02AE03
goserelin
AstraZeneca UK Limited
ZZ
289,65
NDC
17.12.2014
originalno
L02AE03
goserelin
AstraZeneca UK Limited
ZZ
101,95
NDC
17.12.2014
originalno
M05BA08 zoledronska kislina
Actavis Group PTC ehf.
ZZ
103,70
NDC
1.2.2015
generično
M05BA08 zoledronska kislina
Actavis Group PTC ehf.
ZZ
1.096,47
NDC
21.7.2014
generično
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
144903
Ime zdravila in pakiranje
ZINNAT 250 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo, škatla s
stekleničko (z za otroke varno zaporko) z zrnci za pripravo 100
ml suspenzije in merilno žličko
ZINNAT 500 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami
(1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zoely 2,5 mg/1,5 mg filmsko obložene tablete, 28 tablet v
pretisnem omotu
Zoely 2,5 mg/1,5 mg filmsko obložene tablete, 84 (3 x 28)
tablet v pretisnih omotih
Zofran 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje, škatla s
5 ampulami z 2 ml raztopine (4 mg/2 ml)
Zofran 4 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami (2 x
5 tablet v pretisnem omotu)
Zofran 8 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami (2 x
5 tablet v pretisnem omotu)
Zoladex 10,8 mg implantat v napolnjeni injekcijski brizgi, škatla
z vrečko z napolnjeno injekcijsko brizgo in zaščitnim tulcem ter
sušilnim sredstvom
Zoladex 3,6 mg implantat v napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z
vrečko z napolnjeno injekcijsko brizgo in zaščitnim tulcem ter
sušilnim sredstvom
Zoledronska kislina Actavis 4 mg/5 ml koncentrat za raztopino
za infundiranje, škatla z 1 vialo (plastična)
Zoledronska kislina Actavis 4 mg/5 ml koncentrat za raztopino
za infundiranje, škatla z 10 vialami (plastična)
145392
Zoledronska kislina Fresenius Kabi 4 mg/5 ml koncentrat za
raztopino za infundiranje, škatla s 4 vialami s 5 ml koncentrata M05BA08 zoledronska kislina
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
398,66
NDC
1.2.2015
generično
145391
Zoledronska kislina Fresenius Kabi 4 mg/5 ml koncentrat za
raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
M05BA08 zoledronska kislina
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
103,70
NDC
1.2.2015
generično
M05BA08 zoledronska kislina
Fresenius Kabi Deutschland GmbH ZZ
1.048,12
NDC
1.2.2015
generično
M05BA08 zoledronska kislina
MYLAN S.A.S.
ZZ
555,02
NDC
1.2.2015
generično
M05BA08 zoledronska kislina
MYLAN S.A.S.
ZZ
111,57
NDC
1.2.2015
generično
M05BA08 zoledronska kislina
MYLAN S.A.S.
ZZ
103,70
NDC
1.1.2015
generično
sanofi-aventis d.o.o.
ZZ
103,70
NDC
1.2.2015
generično
Ident
006424
054399
131326
131334
065110
065188
065153
006432
007226
144901
ATC
G03AA14
145066
Zoledronska kislina Fresenius Kabi 4 mg/5 ml koncentrat za
raztopino za infundiranje, škatla z 10 vialami s 5 ml koncentrata
Zoledronska kislina Mylan 4 mg/100 ml raztopina za
infundiranje, škatla s 5 vialami s 100 ml raztopine
Zoledronska kislina Mylan 4 mg/100 ml raztopina za
infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml raztopine
Zoledronska kislina Mylan 4 mg/5 ml koncentrat za raztopino
za infundiranje, škatla z 1 vialo
145004
Zoledronska kislina Zentiva 4 mg/5 ml koncentrat za raztopino
za infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata
M05BA08 zoledronska kislina
145393
146331
146330
216 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
115967
136061
089834
014982
089826
140523
018872
018856
018953
019160
019500
019330
052353
052388
131091
070432
087084
087106
011061
050580
Ime zdravila in pakiranje
Zolmitriptan Actavis 2,5 mg orodisperzibilne tablete, škatla s 6
tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)
Zolmitriptan Actavis 2,5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 2
tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)
ZOLOFT 100 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28
tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
ZOLOFT 20 mg/ml koncentrat za peroralno raztopino, škatla s
steklenico s 60 ml koncentrata in s priloženo stekleno kalibrirno
kapalko
ZOLOFT 50 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
Zolpidem Vitabalans 10 mg filmsko obložene tablete, škatla s
30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zolrix 10 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami (4 x
7 tablet v pretisnem omotu)
Zolrix 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Zolrix 15 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami (4 x
7 tablet v pretisnem omotu)
Zolrix 20 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami (4 x
7 tablet v pretisnem omotu)
Zolrix 5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)
Zolrix 5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
Zolsana 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami
(2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zolsana 5 mg filmsko obložene tablete, škatla z 20 tabletami (2
x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zometa 4 mg/100 ml raztopina za infundiranje, 1 plastenka s
100 ml raztopine
Zometa 4 mg/5 ml koncentrat za raztopino za infundiranje, 1
viala s po 5ml koncentrata
Zomig 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 3 tabletami
ZOMIG 2,5 mg filmsko obložene tablete, škatla s 6 tabletami (1
x 6 tablet v pretisnem omotu)
Zyllt 75 mg filmsko obložene tablete, škatla z 28 tabletami v
pretisnem omotu
ZYPADHERA 210 mg prašek in topilo za suspenzijo za
injiciranje s podaljšanim sproščanjem, 1 viala praška in 1 viala
topila
Datum
začetka
veljavnosti
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N02CC03 zolmitriptan
Actavis Group PTC ehf.
Rp
7,46
NDC
1.2.2015
generično
N02CC03 zolmitriptan
Actavis Group PTC ehf.
Rp
2,81
NDC
1.2.2015
generično
ATC
splošno ime zdravila
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
N06AB06
sertralin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
52,94
NDC
1.2.2015
originalno
N06AB06
sertralin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
59,32
NDC
1.2.2015
originalno
N06AB06
sertralin
Pfizer Luxembourg SARL
Rp
9,27
NDC
1.2.2015
originalno
N05CF02
zolpidem
Vitabalans oy
Rp
3,67
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
22,99
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
22,28
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
27,18
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
31,95
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
11,85
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
11,83
NDC
1.2.2015
generično
N05CF02
zolpidem
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,09
NDC
1.2.2015
generično
N05CF02
zolpidem
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
2,09
NDC
1.2.2015
generično
M05BA08 zoledronska kislina
Novartis Europharm Limited
ZZ
193,04
NDC
15.1.2015
originalno
M05BA08 zoledronska kislina
Novartis Europharm Limited
ZZ
275,76
NDC
15.1.2015
originalno
N02CC03 zolmitriptan
AstraZeneca UK Limited
Rp
7,78
NDC
30.5.2014
originalno
N02CC03 zolmitriptan
AstraZeneca UK Limited
Rp
15,11
NDC
17.12.2014
originalno
B01AC04
klopidogrel
KRKA, d.d., Novo mesto
Rp
11,80
NDC
1.2.2015
generično
N05AH03
olanzapin
Eli Lilly Nederland BV
ZZ
236,29
NDC
1.2.2015
originalno
217 / 218
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke
1.2.2015
SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL
štev.: 60-4/2015
Ident
050610
050750
006572
079081
006505
050849
050857
050873
050822
010642
010669
131083
041025
019518
Ime zdravila in pakiranje
ZYPADHERA 300 mg prašek in topilo za suspenzijo za
injiciranje s podaljšanim sproščanjem, 1 viala praška in 1 viala
topila
ZYPADHERA 405 mg prašek in topilo za suspenzijo za
injiciranje s podaljšanim sproščanjem, 1 viala praška in 1 viala
topila
ZYPREXA 10 mg obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)
ZYPREXA 10 mg, prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1
vialo s praškom
ZYPREXA 5 mg obložene tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)
ZYPREXA VELOTAB 10 mg orodisperzibilne tablete, škatla z
28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
ZYPREXA VELOTAB 15 mg orodisperzibilne tablete, škatla z
28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
ZYPREXA VELOTAB 20 mg orodisperzibilne tablete, škatla z
28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
ZYPREXA VELOTAB 5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z
28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Zyrtec 1 mg/ml peroralna raztopina, škatla s stekleničko s 60
ml raztopine
Zyrtec 10 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami (1
x 10 tablet v pretisnem omotu)
ZYTIGA 250 mg tablete, škatla s 120 tabletami
Zyvoxid 2 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 10
infuzijskimi vrečkami s 300 ml raztopine
Zyvoxid 600 mg filmsko obložene tablete, škatla z 10 tabletami
(1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Datum
začetka
veljavnosti
splošno ime zdravila
Naziv zavezanca
Režim
izdaje
N05AH03
olanzapin
Eli Lilly Nederland BV
ZZ
217,87
NDC
1.2.2015
originalno
N05AH03
olanzapin
Eli Lilly Nederland BV
ZZ
271,88
NDC
1.2.2015
originalno
N05AH03
olanzapin
Eli Lilly Nederland BV
Rp
39,57
NDC
1.2.2015
originalno
N05AH03
olanzapin
Eli Lilly Nederland BV
H
15,67
NDC
1.2.2015
originalno
N05AH03
olanzapin
Eli Lilly Nederland BV
Rp
20,64
NDC
1.2.2015
originalno
N05AH03
olanzapin
Eli Lilly Nederland BV
Rp
39,57
NDC
1.2.2015
originalno
N05AH03
olanzapin
Eli Lilly Nederland BV
Rp
43,96
NDC
1.2.2015
originalno
N05AH03
olanzapin
Eli Lilly Nederland BV
Rp
265,44
NDC
1.2.2015
originalno
N05AH03
olanzapin
Eli Lilly Nederland BV
Rp
20,64
NDC
1.2.2015
originalno
R06AE07
cetirizin
MEDIS, d.o.o.
BRp
3,25
NDC
15.1.2015
originalno
R06AE07
L02BX03
cetirizin
abirateron
MEDIS, d.o.o.
Janssen-Cilag International NV
BRp
Rp/Spec
2,76
3.162,52
NDC
NDC
15.1.2015
17.12.2014
originalno
originalno
J01XX08
linezolid
Pfizer Luxembourg SARL
H
558,38
NDC
1.2.2015
originalno
J01XX08
linezolid
Pfizer Luxembourg SARL
H/Rp
551,53
NDC
1.2.2015
originalno
ATC
Cena na
debelo €
Tip
vloge
Datum konca
veljavnosti
Vrsta
zdravila
218 / 218