Organigram_2015

NADZORNI ODBOR
Jure Jerovšek
Aleš Jekovec
Boris Fartek
Načelnik
Žiga Kovačič
Načelništvo
Irena Mrak Merhar
Žiga Kovačič
ZAPOSLENI
Milan Kobal
Sabina Rupnik
Suhadolnik
Klara Vidmar
Barbara Fužir
Barbara Tehovnik
Tamara Lah
Lucija Čekada Buček
Samo Škrabanja
ZAGOVORNIŠTVO IN
PREDSTAVNIŠTVO
IZVRŠNI ODBOR in
STRATEŠKI NAČRT
SKAVTSKA OKOLJSKA
VZGOJA
Urban Čepon
Poverjeništvo za
duhovnost
Luka Tul
DUHOVNA RAST
DUHOVNOST V
SKAVTSTVU
ODNOSI S CERKVIJO
USPOSABLJANJE
DUHOVNIH
ASISTENTOV
ČASTNO RAZSODIŠČE
Patricija Slakan
Rok Černelič
Viviana Ganzitti
IZVRŠNI ODBOR
2014-2017
Poverjeništvo za
program
Nina Milenković Kikelj
Tadej Uršič
DRŽAVNO VODSTVO
VEJE VV
Andreja Grkman
Jan Šavli
Matevž Mehle
DRŽAVNO VODSTVO
VEJE IV
Tjaša Sušin
Kristjan Pucko
Mitja Markovič
DRŽAVNO VODSTVO
VEJE PP
Petra Zalar
Rok Pisk
Slavko Rebec
Poverjeništvo za
usposabljanje
voditeljev
Martina Robič Tišler
SKUPNOST TRENERJEV
Jasna Tikvič
Jaka Matičič
TROP ZA TABORNE
ŠOLE
Cirila Robič
Gregor Kolar
ŽIVLJENJE V NARAVI
Lenart Girandon
KORAKI
PROJEKTI
Petra Zalar
BOBRI IN BOBROVKE
Katarina Grahor
Poverjeništvo za
podporo voditeljem
Franci Bačar
Poverjeništvo za
mednarodne odnose
Urška Mali Kovačič
LJUBLJANSKA
REGIJA
Anja Jakše
Gregor Bačar
Janez Burja
PROGRAM
25-LETNICA
Ana Grahor
Tadej Uršič
Janez Kobal
Globalno učenje
Barbara Tehovnik
Poverjeništvo za
odnose z javnostmi
Ana Špes
Poverjeništvo za
gospodarstvo
Luka Novak
SKAVTNET
Blaž Maležič
SKAVTARNICA LJ
Emanuel Vidmar
PR in KOMUNIKACIJA
Barbara Fužir
SKAVTARNICA MB
Rahela Nidorfer
PROMCIJA
Viktor Höchtl
METELKOVA
In KOMBI
Gašper Razinger
SKAVTIČ
Ana Špes
CIVILNA ZAŠČITA
Luka Novak
DOGODKI
MARIBORSKA
REGIJA
Brina Smovnik
Martin Kežman
Franček Bertolini
PRIMORSKA
REGIJA
Jasna Cupin
Luka Tuta
Marjan Škvarč
Roverway
Teja Černe
DIPLOMACIJA
Urška Mali Kovačič
STEGOVODJA
Izidor Tikvič
PRENOVA CELOSTNE
GRAFIČNE PODOBE
Ana Špes
Barbara Fužir
MENTORSTVO
Sara Petrovčič
LUČ MIRU IZ
BETLEHEMA
Jasna Cupin
Filip Firbas
Marko Senica
Generalni duhovni
asistent
Luka Tul
Načelnica
Irena Mrak Merhar
BOTRSTVO
Mateja Jaklitsch
MEDNARODNO
PRIZNANJE
ZA MLADE
Barbara Tehovnik
Martina Robič Tišler
NOVI STEGI
Mateja Kosmač
Jernej Bernik
NEKDANJI VODITELJI
Matija Primožič
ANALIZA PODATKOV
Mira Demšar
Poverjeništvo za
začasne naloge