OVAJ MIR U DUŠI O- vaj mir u du- ši, moj Bo-že, iz sla-bo-sti iz

OVAJ MIR U DUŠI
( Esta paz del alma)
Tekst: Sv. Terezija od Isusa (7 ZD 3, 14)
Prijevod i prilagodba: Karmel BSI
*
O- vaj mir u
du- ši,
du- ši, moj Bo-že, iz sla-bo-sti
moj Bo- že,
du - ši, moj Bo - že,
du - ši,
moj Bo - že,
iz - vla- či vi - še sna - ge. O- vaj mir u
da se vi - še u - go - di
iz
da
sla-bo-sti
Te
-
bi.
O - vaj mir u
iz - vla - či vi - še sna - ge.
se vi - še u - go - di
Te
-
* U drugoj verziji ove pjesme (na originalnoj snimci) koristi se tonalitet G-dur odnosno e-mol.
ROGELIO CABADO LAS MORADAS
O- vaj
bi___________.
mir
u