Obvestilo uprave o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2015

Nova Gorica, 1.4.2015
Obvestilo uprave o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2015
V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga d.d. uprava družbe Elektro Primorska d.d.
objavlja obvestilo o nameravanem izplačilu regresa za letni dopust za leto 2015 za družbe v Skupini Elektro Primorska.
V skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo in Priporočilom 4.2.2 Slovenskega državnega holdinga d.d. bodo družbe v
Skupini Elektro Primorska vsem zaposlenim, ki so upravičeni do izplačila celotnega oziroma sorazmernega dela
regresa, izplačale regres za letni dopust za leto 2015 v višini minimalne bruto plače v Republiki Sloveniji, kar znaša
790,73 EUR, najkasneje do zakonsko določenega roka. Predsedniku uprave regres za letni dopust ne bo izplačan.
Uroš Blažica
predsednik uprave