Vabilo na 5. redno sejo sveta KS Veliki Podlog

____________________________________________________________________
Šifra: 900 - 14 / 2014 - 11 (KS15)
Veliki Podlog, 6. 5. 2015
Na podlagi statuta in poslovnika občine Krško sklicujem
5. redno sejo sveta Krajevne skupnosti Veliki Podlog,
ki bo v četrtek, 14. maja 2015, ob 20.00 uri v
sejni sobi večnamenske dvorane v Velikem Podlogu.
Za 5. redno sejo predlagam naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 4. redne seje in 1. korespondenčne sveta KS Veliki Podlog
Praznik krajevne skupnosti 2015
Tematski večer v mesecu maju
Rezultati ocenjevanja vin
Vloge in prošnje za praznik KS
Pobude in predlogi
Pričakujemo vašo zanesljivo udeležbo.
Pripravil:
Gregor Brodnik, l.r.
Strokovni sodelavec VII/1 za KS
Karolina Cizerle, l.r.
Predsednica sveta KS Veliki Podlog
Priloge:
- 1x zapisnik 4. redne seje
- 1x zapisnik 1. korespondenčne seje
Vročiti:
- 7 x članom sveta krajevne skupnosti – navadno oz. po e-pošti
- 1 x zbirka dokumentarnega gradiva
Krajevna skupnost Veliki Podlog, Veliki Podlog 60,
8273 Leskovec pri Krškem, Slovenija
M: +386 51 305 404, F: +386 7 49 75 055
E: [email protected], W: www.krsko.si