Urnik dodatnega / dopolnilnega pouka

Urnik dodatnega / dopolnilnega pouka
Učitelj
Razred
Dan
Ura
Jana Potočnik
1. a
ponedeljek
12.10–12.55
Mirjam Osolnik
1. b
četrtek
7.40–8.25
Mojca Premk
2. a
četrtek
12.10–12.55
Marta Černivec
2. b
petek
7.40–8.25
Greta Rozman
3. a
četrtek
7.40–8.25
Vesna Cankar
3. b
četrtek
7.40–8.25
Vika Ciperle
4. a
ponedeljek
12.10–12.55
Alenka Jereb
4. b
torek
7.40–8.25
Mojca Višnovar
4. c
sreda
13.00–13.45
Mira Debeljak
5. a
ponedeljek
7.40–8.25
Eva Ukmar
5. b
četrtek
7.40–8.25
Teja Knez
5. c
petek
7.40–8.25
Nada Fajdiga,
slovenščina
Lidija Šuštar,
matematika
6.–8.
(dop./dod.)
6.–9.
(dop./dod.)
sreda
13.00–13.45
torek
četrtek
Klavdija Cof Mlinšek,
fizika
Matej Jančič,
angleščina
Irena Winkler,
biologija/kemija
Irena Demšar,
angleščina
8., 9. (dop.)
8., 9. (dod.)
7. (dop.)
sreda
četrtek
torek
7.40–8.25
7.40–8.25 in
13.00–13.45
13.00–13.45
7.40–8.25
13.00–13.45
8., 9. (dop.)
8., 9. (dod.)
8. (dod.)
6. (dop.)
13.00–13.45
13.00–13.45
13.00–13.45
7.40–8.25
Bojana Peterka,
slovenščina
Andreja Bečan,
geografija
Cilka Marenče,
matematika
Irena Osolnik,
slovenščina
Jure Grilc,
matematika
9. (dop.)
9. (dod.)
6.–9. (dod.)
torek
petek
petek (po
dogovoru)
četrtek
torek (soda tedni)
petek (lihi tedni)
torek
8., 9.r (dop./dod.)
9.r
7.–9. (dod./dop.)
ponedeljek
petek
četrtek
13.00–13.45
7.40–8.25
7.40–8.25
8/2 (dop.)
(dod.)
sreda
po dogovoru
7.40–8.25
po dogovoru
7.40–8.25
13.00–13.45
13.00–13.45