Končni program poletne šole GSO

1. dan MIKROORGANIZMI
2. dan - ŽIVALI
3. dan - RASTLINE
4. dan - OKROGLA MIZA
23.9.2015
24.9.2015
25.9.2015
26.9.2015
izr. prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec
prof. dr. Romana Marinšek Logar
doc. dr. Jana Murovec
izr. prof. dr. Polona Jamnik
8.00-8.45
9.00-9.05
Registracija udeležencev,
jutranja kava
Uvodni nagovor
organizatorjev (Tanja
Tesovnik) in pozdrav DŠMBS
8.00-8.45
9.00-9.40
Pozdrav vodje študija
Mikrobiologije (prof. dr.
Romana Marinšek Logar,
Biotehniška fakulteta, Univerza
v Ljubljani)
8.00-8.45
Zakonodaja GSO v zaprtih
sistemih (dr. Ruth Rupreht,
(Gašper Grubelnik,
podpredsednik)
9.05-9.10
Registracija udeležencev,
jutranja kava
9.40-10.35
višja svetovalka, Ministrstvo za
okolje in prostor, Direktorat za
okolje, Sektor za
biotehnologijo)
Razvoj metod za vnos
heterolognih genov v
živalske zarodke (prof. dr.
9.00-9.40
9.40-10.20
Peter Dovč, Biotehniška
fakulteta, Univerza v Ljubljani)
Registracija udeležencev,
jutranja kava
Tehnike vnosa genov v
rastlinske celice (doc. dr. Jana
Murovec, Biotehniška fakulteta,
Univerza v Ljubljani)
Vnos izbranih glivnih genov
za odpornost krompirja proti
koloradskemu hrošču –
primer vzgoje gensko
spremenjene rastline v
Sloveniji (dr. Ida Šmid,
8.00-8.45
9.00-9.40
Registracija udeležencev,
jutranja kava
Gensko spremenjene
rastline v Evropi: kako
preseči popolno blokado?
(prof. dr. Borut Bohanec,
Biotehniška fakulteta, Univerza
v Ljubljani)
Genetsko zdravljenje (prof.
9.40-10.20
dr. Maja Čemažar, Fakulteta za
vede o zdravju, Univerza na
Primorskem)
Nacionalni inštitut za biologijo)
9.10-9.15
9.15-9.20
Pozdrav prodekanje za
področje živilstva (prof. dr.
Nataša Poklar Ulrih, Biotehniška
fakulteta, Univerza v Ljubljani)
Pozdrav prodekana za
znanstvenoraziskovalno delo
(prof. dr. Miha Humar,
Biotehniška fakulteta,
Univerza v Ljubljani)
10.3511.30
11.3012.00
Živalska transgeneza z
mestno-specifičnimi
endonukleazami (prof. dr.
Simon Horvat, Biotehniška
fakulteta, Univerza v Ljubljani)
ODMOR
10.2011.00
Postopek sproščanja gensko
spremenjenih rastlin v
okolje - primer gensko
spremenjenega riža (prof. dr.
10.2011.00
Zlata Luthar, Biotehniška
fakulteta, Univerza v Ljubljani)
11.0011.30
ODMOR
Problem objektivnega in
subjektivnega znanja
Slovencev o GSO in o
moralnem relativizmu
prevzemanja tehnoloških
inovacij (dr. Luka Juvančič,
Biotehniška fakulteta, Univerza
v Ljubljani)
11.0011.40
Potrošnik je laik in ima
pravice (Marjana Peterman,
Zveza potrošnikov Slovenije)
9.20-9.30
Predstavitev rezultatov
ankete: Mnenje splošne
javnosti o gensko
spremenjenih organizmih
(GSO) (Urša Brenčič, DŠMBS)
12.0012.40
Gensko spremenjene vinske
mušice (doc. dr. Gregor
Belušič, Biotehniška fakulteta,
Univerza v Ljubljani)
Sproščanje GSO v okolje (dr.
11.3012.10
Ruth Rupreht, višja svetovalka,
Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za okolje, Sektor za
biotehnologijo)
11.4012.00
ODMOR
IZZIVI GSO V VSAKDANU
(okrogla miza)
Zgodovina in splošna
predstavitev GSO (izr. prof.
9.30-10.10
dr. Marjanca Starčič Erjavec,
Biotehniška fakulteta, Univerza
v Ljubljani)
12.4013.20
Predstavitev zakonodaje s
področja GSO (dr. Ruth
10.1010.50
Rupreht, višja svetovalka,
Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za okolje, Sektor za
biotehnologijo)
13.2014.00
Z gensko spremenjenimi
organizmi do novih zdravil v
farmaciji
(prof. dr. Borut Štrukelj
Fakulteta za farmacijo, Univerza
v Ljubljani)
Zadrževalni pogoji in
počutje gensko
spremenjenih živali (dr.
Martina Perše, Medicinska
fakulteta, Univerza v Ljubljani)
12.1012.50
GSO v hrani in krmi (Renata
Puc, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano)
prof. dr. Borut
Bohanec,
prof. dr. Maja
Čemažar,
dr. Luka Juvančič,
Marjana Peterman
12.5013.30
Določanje GSO v živilih, krmi,
semenih in rastlinah ter
predstavitev dela
Nacionalnega referenčnega
laboratorija za gensko
spremenjena živila in krmo
na Nacionalnem inštitutu za
biologijo (dr. Mojca Milavec,
Nacionalni inštitut za biologijo)
10.5011.30
11.3012.00
Ocena tveganja za delo z
GSO v zaprtih sistemih (izr.
prof. dr. Marjanca Starčič
Erjavec, Biotehniška fakulteta,
Univerza v Ljubljani)
ODMOR
14.0015.15
ODMOR ZA KOSILO (v lastni
režiji)
15.1519.00
Uporaba genskega
inženiringa pri bakteriji
Bacillus Subtilis - delavnica
(asist. dr. Tjaša Danevčič,
12.0014.00
Moderatorji:
Urša Brenčič,
Gašper Grubelnik,
Martina Štampar,
Tanja Tesovnik
Gostje:
13.30-15.00
15.00-19.00
ODMOR ZA KOSILO (v lastni
režiji)
Uporaba genskega
inženiringa pri bakteriji
Bacillus Subtilis - delavnica
(asist. dr. Tjaša Danevčič,
14:0015.00
ZAKLJUČEK in pogostitev
Biotehniška fakulteta, Univerza
v Ljubljani)
12.0012.15
12.1512.30
GSO v okoljski genomiki
(doc. dr. Lejla Pašić, Biotehniška
fakulteta, Univerza v Ljubljani)
Raziskovanje prilagoditev
gliv za življenje v
skrajnostnih okoljih s
pomočjo GSO (doc. dr.
Martina Turk, Biotehniška
fakulteta, Univerza v Ljubljani)
12.3012.45
Uporaba GSO pri
preučevanju interakcije
proteinov z naravnimi in
umetnimi lipidnimi
membranami (prof. dr.
Kristina Sepčić, Biotehniška
fakulteta, Univerza v Ljubljani)
12.4513.00
13.0013.40
GSO za študije od
parodontoze do biologije
heteronemertina (doc. dr.
Matej Butala, Biotehniška
fakulteta, Univerza v Ljubljani)
Živilski aditivi, ki so
producirani z GSO (izr. prof.
dr. Polona Jamnik, Biotehniška
fakulteta, Univerza v Ljubljani)
13.4014.20
O vinu, pivu in biogorivu GS kvasovke (doc. dr. Cene
14.2015.30
ODMOR ZA KOSILO (v lastni
režiji)
Gostinčar - NIB)
20.30
Večerno druženje v kavarni
Kapuciner
Biotehniška fakulteta, Univerza v
Ljubljani)
15.3016.00
16.0019.30
Predstavitev in osnove
praktične delavnice poletne
šole (doc. dr. Tjaša Danevčič,
Biotehniška fakulteta, Univerza
v Ljubljani)
Uporaba genskega
inženiringa pri bakteriji
Bacillus Subtilis - delavnica
(doc. dr. Tjaša Danevčič,
Biotehniška fakulteta, Univerza
v Ljubljani)