Prospekt / Tehnični podatki

OVALNA DVOPLAŠČNA CISTERNA ZA
KURILNO OLJE
A
C
4 5
1 2 3
B
1 – Priključek za merilec 6/4''
2 – Polnilni priključek 2''
3 – Odvzemni priključek 6/4''
4 – Lonček za varnostno tekočino 1/2''
5 – Odzračevanje 6/4''
DIMENZIJE – MERE V mm
Volumen
1000 l
2000 l
2500 l
3000 l
4000 l
5000 l
•
A
1040
2020
2550
3000
3000
4000
B
1720
1720
1720
1750
2000
2000
C
750
750
750
750
800
800
Cisterna je narejena iz dveh plaščev:
Notranji: 3 mm pločevine Č 0345, zvarjena v zaščitni atmosferi CO2, razen pri
5000 l dvoplaščni cisterni je debelina notranjega plašča 4 mm
Zunanji: 3 mm pločevine Č 0345, zvarjena v zaščitni atmosferi CO2
NAVODILO ZA POSTAVITEV CISTERN:
1. Cisterne morajo biti postavljene v prostoru ločenem od kotlovnice in ostalih
prostorov!
2. Prostor ne sme biti priključen na kanalizacijo, imeti mora primerno visok prag
ter nepropusten pod in steno do višine, ki jo zahteva volumen cisterne!
PREIZKUS ZVAROV – 8 ur 0,5 bara
GARANCIJA 24 MESECEV
tel: 03/749 25 90
mob: 041 630 764
fax: 03/749 25 91