ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER

Društvo v javnem
interesu: DJI-253/2007
SVET ZA ŠOLSKI ŠPORT
Datum: 29.9.2015
Številka dopisa: 050/2015
KROS
ZA UČENKE IN UČENCE OSNOVNIH ŠOL
KRAJ:
Hipodrom Kasaškega kluba Ljutomer
DATUM:
torek, 6.10.2015 s pričetkom ob 13.00 uri.
IZVAJALEC: ŠŠD Ivana Cankarja Ljutomer, g. Slavko Voršič 031 460 811
PRIJAVE IN INFORMACIJE: g. Slavko Voršič 031 460 811
OSNOVNA DOLOČILA:
 Učenci in učenke morajo imeti obvezno tekmovalne liste, na katerem so naslednji podatki: ime
in priimek, šola, starostna kategorija; OŠ lahko prijavi po 3 tekmovalce v kategoriji.
 V vsem ostalem veljajo določila objavljena v reviji Šport mladih –Informator 1/2015-2016.
URNIK TEKMOVANJA
št
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ura
13,00
13,05
13,10
13,15
13,20
13,25
13,30
13,35
13,40
13,45
13,50
13,55
14,00
14,05
14,10
14,15
14,20
14,25
14,30
Kategorija
Učenci letnik 2009
Učenke letnik 2009
Učenci letnik 2008
Učenke letnik 2008
Učenci - letnik 2007
Učenke - letnik 2007
Učenci - letnik 2006
Učenke - letnik 2006
Učenci - letnik 2005
Učenke - letnik 2005
Učenci - letnik 2004
Učenke - letnik 2004
Učenci - letnik 2003
Učenke - letnik 2003
Učenci letnik 2002
Učenke letnik 2002
Učenci letnik 2001
Učenke letnik 2001
RAZGLASITEV REZULTATOV
dolžina proge
200 m
200 m
200 m
200 m
500 m
500 m
500 m
500 m
500 m
500 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
NAGRADE: Trije prvouvrščeni v vsaki kategoriji prejmejo diplome.
Opomba: Tekmovanje bo izvedeno ob vsakem vremenu!
Organizator ne odgovarja za izgubljene predmete tekmovalcev in tekmovalk, kakor tudi ne za
morebitne poškodbe tekmovalcev.
Vodja tekmovanja:
Slavko VORŠIČ l.r.
Predsednik sveta:
Anton ŠTERMAN l.r.
Športna zveza Ljutomer, Ormoška cesta 22, 9240 Ljutomer, Slovenija  +386 02 585 89 60,
fax: +386 02 585 89 62 GSM: 041 751 841 trans.račun: 03173-1000924294; matična številka:
5136466; davčna številka: 46283927; E-pošta: [email protected]; internet:
http://www.simljutomer.si