prijavnica - Lekarniška zbornica Slovenije

LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Vojkova cesta 48, Ljubljana
PRIJAVNICA
Učna delavnica
FARMACEVTSKA SKRB PRI HIPERTENZIJI in FARMACEVTSKA SKRB PRI SLADKORNI BOLEZNI
za moderatorje začetnike – 1. del
M HOTEL, Derčeva ulica 4, Ljubljana
Na učno delavnico prijavljamo naslednje udeležence:
22. september 2015
Ime in priimek:
Ime in priimek:
PODATKI O PLAČNIKU
PLAČNIK: _____________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________
Zavezanec za DDV:
da
ne
ID za DDV plačnika: _________________________________
E-mail plačnika: _____________________________________
Prijave sprejemamo do 17. septembra 2015 oz. do zasedenosti mest.
Kotizacija znaša 253,61 € (DDV vključen v ceno).
Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru nepravočasne odjave
zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne
vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.
Datum in kraj:
__________________________________
Žig in podpis odgovorne osebe plačnika: _______________________________________
Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici. Prijavnico nam lahko
posredujete po pošti, faxu ali e-pošti. Na podlagi izpolnjene prijavnice bomo izstavili račun
po opravljeni storitvi.
Lekarniška zbornica Slovenije
Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana
fax: 01 28 06 561
e-mail: [email protected]