Program čezmejne izmenjave strokovnega kadra Projekt ASSO

Program čezmejne izmenjave strokovnega kadra
Projekt ASSO
Celje, 4. - 5. december 2014
Četrtek, 4. december 2014
9.30 – 10.15
Pozdravni nagovor in predstavitev dvodnevnega programa
10.15 – 11.00
Od priprave do izvedbe programa aktivnosti za starejše
- Alja Polenek, direktorica Ljudske univerze Šentjur
11.00 - 11.30
Odmor
11.30 – 13.00
Ogled in predstavitev Regijskega centra medgeneracijskega druženja Celje
13.00 – 14.30
Kosilo
14.30 – 16.00
Ustvarjalne delavnice v Regijskem centru medgeneracijskega druženja
Celje
16.00 – 16.15
Odmor
16.15 – 18.00
Predstavitev vzpostavitve Regijskega centra medgeneracijskega druženja
Celje
- Suzi Kvas, direktorica JZ Socio
Delo s starejšimi in medgeneracijsko sodelovanje
- Zdenka Zupanc Zrinski
19:30
Večerja
Petek, 5. december 2014
8.45 –10.15
Ljudska univerza Šentjur – ogled delovanja programa aktivnosti za
starejše
Z glasbo je svet lepši
- Jasmina Levičar, ambasadorska vseživljenjskega učenja 2013
10.15 - 10.45
Odmor
Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Predstavitev programa aktivnosti za starejše
10.45 – 12.15
- Jana Turk Šulc, Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Učenje tujih jezikov v tretjem življenjskem obdobju
- Andreja Kovačević, predavateljica in vodja izobraževanj tujih jezikov
12.15 – 14.00
Kosilo
14.00 – 16.15
Delavnica »Kreiranje idej« in skupen zaključek