GRADBENA SITUACIJA

53/2
53/64
dovo
ljen s
amo
uvoz
iz
G1
AB PODPORNI ZID (h<1,0 m), L=59 m
53/30
395
53/63
RJ
DKC
VPR
-PE cev fi 110
cev
asfa
ltn
316,00
fi 16
0, L=
17
ca
podporni zid, L = 51 m
m
RJ
316,35
R=1,5m
316,15
316,18
m
13
R=3,0m
po
=
gr R
ez
nj
en
jen
zn
gre
po
316,20
316,13
DKC
cev
R=2,4m
VPR
316,17
316,00
R=5,0m
315,95
315,37
314,52
314,62
314,72
PE cevi fi 160, L = 2.5 m
R=1m
betonska lamela 5/25 cm
314,92
314,82
314,94
315,02
315,09
betons
ka lam
ela 5/
25
asfaltna
koritnica
VPR
RJ
ka
-PE cev fi 110
314,79
asfaltna koritnica
VPR
-PE cev fi 110
VPR
betonski
la 5/25 cm
betonska lame
betonska lamela 5/25 cm
5m)
5m)
prestavljena elektro omarica in elektronski prometni
znak, ki nakazuje omejitev v naselju - 50 km/h
- omarico in znak je potrebno prestaviti pred tablo,
reka DRAVA
izdelava kamnite obloge
jarka peremera 0d 30 cm
do 80 cm (kamen/beton)
iztok iz prepusta z
PROTIPOVRATNO ZAKLOPKO
PROFIL 2
MEJA OBDELAVE
v debelini 3 cm na
DKC cev fi 160, L=34 m
MEJA OBDELAVE
5
robniki 15/2
DKC cev fi 200, L=23 m
beto
PROFIL 4
DKC cev fi 200, L=24 m
iztoka
asfalt
- PE cev fi 315, L=5 m
MEJA OBDELAVE
DKC cev fi 160, L=32 m
betons
ka lam
ela 5/
25 cm
peskolov fi 40 cm
PE cev fi 400, L=24 m
gl= 80 cm
25
niki 15/
nski rob
robniki
peskolov fi 40 cm
-PE cev fi 110
betonska lamela 5/25 cm
DKC cev fi 350, L=11 m
15/25
.00
PROFIL 1
VPR
-PE cev fi 110
RJ
pas
varovalni 15/25
betonski
R40
VPR
-PE cev fi 110
-PE cev fi 110
VPR
-PE cev fi 110
.00
Dravograd - cesta
- Maribor
i robniki
betonsk
R20
asfaltna koritnica
-PE cev fi 110
-PE cev fi 110
granitne kocke 10/10/10
granitne kocke 10/10/10
lamela 5/25
cm
nica
asfaltna korit
asfaltna koritn
ica
granitne kocke 10/10/10
VPR
RJ
ns
beto
asfaltna koritnica
VPR
314,72
RJ
GRA
L=20 m
PE cev fi 160,
R40.00
314,62
RJ
asfaltna korit
nica
VPR
cm
R20.00
314,52
VPR
-PE cev fi 110
5/25
lamela
betonska
asfaltna koritnica
5
iki 10/2
NITNI robn
evnn
RJ
VPR
-PE cev fi 110
granitni robniki 15/25
RJ
RJ
koritnica
0
314,42
lamela
5/25 cm
tlakovci
PE
cev fi 160, L=2,5 m
PE cevi fi 160,L = 2.5 m
R40.0
JVO - ograja, L = 147 m
25P+3Pza
I
TERENSKA PREDPRIPRAVA ZA PREDVIDENO UREDITEV
robniki 15/25
-Betonski
utrditev
nasipa 5m od parcelne meje
betons
ka
PE cevi fi 160,L = 2.5 m
asfaltna
tlakovci
DKC cev fi 160, L=16 m
PE cevi fi 160,L = 2.5 m
RJ
-PE cev fi 110
betons
ka lam
ela 5/2
5 cm
314,32
RJ
cm
MEJA OBDELAVE
314,22
PE cevi fi 160,L = 2.5 m
314,90
izvoz
314,12
gl= 80 cm
-PE cev fi 110
koritnica
gl= 80 cm
VPR
RJ
asfaltna
3m
315,06
314,86
9/11
PE cev fi 110, L=6,5 m
DKC cev fi 315, L=2,5 m
VPR
6m
R=
m
0,5
2VP
R=
314,42
R=0,5m
R=0,96m
314,36
RJ
orna
mete da
vo
11P
315,11
315,27
314,87
DKC cev fi 250, L=14 m
PE cevi fi 160, L = 2.5 m
315,16
315,32
314,79
nica
-PE cev fi 110
314,77
R=
314,67
asfaltn
a korit
VP
315,69
315,69
314,57
DKC cev fi 250, L=9 m
PE cevi fi 160, L = 2.5 m
315,74
315,90
314,51
RJ
-PE cev fi 110
316,15
316,13
PE cevi fi 160, L = 2.5 m
fi 20
0, L=
20 m
R60.00
316,25
ikacije
el_komun
R60.00
3VP
R40.00
316,06
a ko
ritni
R20.00
8/2
315,95
makedam
DKC cev fi 160, L=20 m
PROFIL 3
5m)
GG inpo d.o.o.
Drava - reka
Drava - reka
Projektivno podjetje - IZS 2167
www.gginpo.si