SEZNAM predstavnikov v Svetu staršev v šolskem letu 2014/2015

ČLANI SVETA STARŠEV OŠ Cirkovce
Šolsko leto 2014- 2015
Raz.
1. a
Ime in priimek
Helena Gornjak
2. a
Maja Crnjakovič Kodrič
Natalija Horvat Medved
3. a
Jelka Krajnc
4. a
Namestnica: Romana Rojko
Apolonija Dobič
5. a
Namestnik: Matej Lešnik
Davorin Sternad
Namestnica: Karmen Modec
6. a
Anton Krajnčič
7. a
Namestnika: Milena Špec
Valerija Perkovič
8. a
Namestnica: Bernarda Kvas
Sonja Čelan Benkovič
9. a
Namestnica: Marija Širec
Matjaž Kureš
Naslov
Šikole 70,
2331 Pragersko
Elektronski naslov
[email protected]
Telefon
040/297-954
[email protected]
[email protected]
041/282-244
[email protected]
041/966 236
Sp. Jablane 42 d,
2326 Cirkovce
[email protected]
041/965 890
Stražgonjca 24,
2331 Pragersko
Sp. Gaj pri
Pragerskem 22,
2331 Pragersko
Šikole 67 a,
2331 Pragersko
[email protected]
041/826-398
[email protected]
041/261-255
[email protected]
051/639-250
Starošince 28,
2326 Cirkovce
[email protected]
041/288-848
Cirkovce 62 b,
2326 Cirkovce
[email protected]
031/306-283
Šikole 26,
2331 Pragersko
[email protected]
041/687-869
Starošince 2 d,
2326 Cirkovce
Šikole 31,
2331 Pragersko