Zemljišče v Poslovni coni Trebnje

_____________________________________________________________________________________
Zemljišče v Poslovni coni Trebnje
Podatki o nepremičnini
Vrsta nepremičnine
ID znak
Velikost nepremičnine
zemljišče
1421-591/8-0
Skupna površina: 1.999 m2
Lokacija
Država
Regija
Kraj
Slovenija
Jugovzhodna
Medvedje selo, Poslovna cona Trebnje
Kratek opis
Zemljišče, pravokotne oblike v izmeri 1.999 m2 se nahaja v poslovni coni
Trebnje, ob cesti Trebnje – Mirna. V okolici se nahaja Avto Center Vovk in
Pleskat d.o.o. Namenska raba zemljišča, kot izhaja iz Potrdila o namenski
rabi – območje proizvodnih dejavnosti – podrobnejša raba: gospodarska
cona.
_____________________________________________________________________________________
Način prodaje/izhodiščna cena
Javna dražba
Prodaja v okviru stečajnega postopka
Pravni status
Lastnik
Pravno sredstvo
BANCA Trgovina in storitve d.o.o. – v stečaju
Stečaj
Kontakt
Stečajni upravitelj
Info:
E-poštni naslov
Telefonska številka
Ljubljana, 11. 3. 2015
Blaž Štumpfl
http://nepremicnine.factorb.si/
[email protected]
01/230 66 61, 01/230 66 56, 01/230 66 12