Izpisnica

Šlandrova 11 a, 3320 Velenje, tel. 03 898 24 00, faks: 03 898 24 10; e. posta: [email protected]
IZPISNICA
PRIIMEK IN IME OTROKA:
________________________________________
DATUM ROJSTVA :
________________________________________
ENOTA VRTCA :
________________________________________
VZGOJITELJICA:
________________________________________
IZJAVA STARŠEV
Z dnem,____________________izpisujem svojega otroka iz Vrtca Velenje. (V
skladu s Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca
je izpis možen 1. ali 15. v mesecu).
V primeru, da sva podpisnika Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in
obveznosti staršev in vrtca oba starša oz. zakonita zastopnika, izjavljam, da sva
z izpisom otroka seznanjena oba.
Velenje, ____________________
__________________________
(ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika tiskano)
__________________________
(podpis starša oz. zakonitega zastopnika)
Izpisnico je potrebno poslati po priporočeni pošti, e-pošti ali vročiti osebno na Upravo
Vrtca, na Šlandrovi 11 a, 3320 Velenje.