1. Franc Prelc – župnik 2. Marjan Jakopič

Člani pastoralnega sveta župnije Sv. Anton imenovani 2010-2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Franc Prelc – župnik
Marjan Jakopič – duhovni sodelavec
Nevica Kozlovič – katehistinja
Kristina Prelc – gospodinja
Jože Kastelic – predstavnik gospodarskega sveta
Vilma Križman – pevski zbor
Miloš Klinec – Kartias
Silva Udovič – Bratovščina Karmelske Matere Božje
Vojko Gašperut – Marijino delo
Katarina Savarin – mladinska dramska skupina
Aleš Cepak – mladi
Liljana Fikon – krasilke,čistilke
Peter Valenčič – izvoljen
Modra Turk – izvoljena
Vesna Škorja – izvoljena
Karmen Turk-Željko – izvoljena
Franc Kirn – izvoljen
Suzana Baruca – izvoljena
Oskar Jakomin – izvoljen
Nataša Savarin – izvoljena
Kevin Škrlj – imenovan
Monika Komel – imenovana
Mateja Želko – imenovana