PRODUKTNA INFORMACIJA Uredba (EU) št.1059/2010 Blagovna

PRODUKTNA INFORMACIJA
Blagovna Znamka
Model aparata
Zmogljivost (št. standardnih pogrinjkov)
Razred energijske učinkovitosti
Poraba energije v na leto, na podlagi 280 standardnih ciklov
pomivanja ob polnjenju s hladno vodo in porabi pri načinih
nizke porabe (AEc) (kWh) ². Dejanska poraba energije je
odvisna od načina uporabe aparata.
Poraba energije pri standardnem ciklu pomivanja (Et)(kwh)
Poraba energije v stanju izklopljenosti (Po) (W)
Poraba energije v stanju pripravljenosti (Pı) (W)
Poraba vode v litrih na leto na podlagi 280 standardnih
ciklov pomivanja (AWc) (l) ³. Dejanska poraba vode je
odvisna od načina uporabe aparata.
Poraba vode na cikel pranja pri standardnem programu
pranja (Wt) (l). Dejanska poraba vode je odvisna od
načina uporabe aparata.
Razred učinkovitosti sušenja na lestvici od G (najmanj
učinkovito) do A (najučinkovitejši)
Standardni program ("standardni program" pomeni
standardni cikel pomivanja, na katerega se nanašajo
podatki na nalepki in podatkovni kartici. Ta program je
primeren za pomivanje običajno umazane posode in je
ͭͭͭ
najučinkovitejši program.
ͭͭͭ
ͭͭͭ
Čas trajanja za standardni cikel pomivanja (Tt) (min)
Čas trajanja stanja pripravljenosti (Tı) (min)
Nivo hrupa v dB(A) re 1 pW
Vgradni / prostostoječi
Uredba (EU)
št.1059/2010
BEKO
DIN 15210
12
A+
290
1,02
0,09
0,30
3360
12
A
Eco 50 °C
190
/
49
Vgradni