Igor Persolja

IZVEDBENI VIDIKI
PRENOVE SPOMENIŠKO
ZAŠČITENIH STAVB
Igor Peršolja dipl.inž.grad., kons. rest. svetovalec
HVALA ZA POZORNOST !
Igor Peršolja dipl.inž.grad., kons. rest. svetovalec